Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip modifikuoti programų, vykdomų paleidžiant Windows XP, sąrašą

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

SANTRAUKA
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip naudoti grupių strategijos pridėtinį įrankį norint sukurti ar pakeisti programų, kurios automatiškai paleidžiamos, kai įeinate į kompiuterį, kuriame veikia Windows XP, sąrašą.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Windows XP yra dvi skirtingos paleidimo strategijos:
 • Paleidimas paleisties metu

  IR
 • Senstelėjusios įrangos paleidimas paleisties metu

Paleidimo paleisties metu strategija

Norėdami sukurti ar pakeisti programų, kurios automatiškai paleidžiamos, kai įeinate į kompiuterį, sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti įrašykite mmc, tada spustelėkite Gerai.
 3. Meniu Failas spustelėkite Pridėti/pašalinti pridėtinį įrankį.
 4. Spustelėkite Pridėti.
 5. Srityje Galimi atskiri pridėtiniai įrankiai spustelėkite Grupės strategija, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Baigti.

  PASTABA: jei nenorite redaguoti vietinio kompiuterio strategijos, spustelėkite Naršyti, kad surastumėte norimą grupės strategijos objektą. Jei prašoma, pateikite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, tada spustelėkite Baigti, kai grįžtate į dialogo langą Pasirinkti grupės strategijos objektą.
 6. Spustelėkite Uždaryti, tada dialogo langePridėti/pašalinti pridėtinį įrankį spustelėkite Gerai.
 7. Kairėje grupės strategijos pridėtinio įrankio srityje išplėskite Vietinio kompiuterio strategija, išplėskite Kompiuterio konfigūracija, data išplėskite Administravimo šablonai.
 8. Išplėskite objektą Sistema, spustelėkite objektą Įėjimas, tada dukart spustelėkite Paleisti šias programas įėjus vartotojui.
 9. Spustelėkite Įgalinti, tada spustelėkite Rodyti.
 10. Spustelėkite Pridėti, įveskite vykdomosios programos (.exe) failo vardą ar norimo dokumento pavadinimą, tada spustelėkite Gerai. Jei failas yra ne %Systemroot% aplanke, turite nurodyti kelią iki šio failo.
 11. Kartokite 10 veiksmą norėdami į sąrašą Įėjimo metu paleidžiami elementai pridėti papildomų elementų.
 12. Du kartus spustelėkite Gerai.

  Elementai, kuriuos pridėjote į sąrašą Įėjimo metu paleidžiami elementai bus automatiškai paleisti, kai kitą kartą savo kompiuteryje įeisite į Windows . Šių elementų sąrašas yra nurodytas šiame registro rakte:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Senstelėjusios įrangos paleidimo paleisties metu strategija

Senstelėjusi įranga, kuri sukonfigūruota, kad būtų paleidžiama jums įėjus į kompiuterį, yra nurodoma šiame registro rakte
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Daugelis trečiosios šalies programų, pvz., RealAudio, gali būti įtrauktos į šią kategoriją.

Galite įgalinti arba uždrausti senstelėjusios įrangos paleidimo sąrašą. Tiesiogiai grupės strategijos pridėtiniame įrankyje jo redaguoti negalite. Norėdami į programų, automatiškai paleidžiamų įėjus į kompiuterį, sąrašą pridėti elementų, žiūrėkite šio straipsnio skyrių „Paleidimo paleisties metu strategija“.

Norėdami nurodyti, ar norite, kad įėjus į kompiuterį būtų paleistos programos iš senstelėjusios įrangos sąrašo, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti įveskite mmc, tada spustelėkite Gerai.
 3. Meniu Failas spustelėkite Pridėti/pašalinti pridėtinį įrankį.
 4. Spustelėkite Pridėti.
 5. Srityje Galimi atskiri pridėtiniai įrankiai spustelėkite Grupės strategija, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Baigti.

  PASTABA: jei nenorite redaguoti vietinio kompiuterio strategijos, spustelėkite Naršyti, kad surastumėte norimą grupės strategijos objektą. Jei prašoma, pateikite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, tada spustelėkite Baigti, kai grįžtate į dialogo langą Pasirinkti grupės strategijos objektą.
 6. Spustelėkite Uždaryti, tada dialogo lange Pridėti/pašalinti pridėtinį įrankį spustelėkite Gerai.
 7. Grupės strategijos pridėtinio įrankio kairėje srityje išplėskite Vietinio kompiuterio strategija, išplėskite Kompiuterio konfigūracija, data išplėskite Administravimo šablonai.
 8. Išplėskite objektą Sistema, spustelėkite objektą Įėjimas, tada dukart spustelėkite Nevykdyti senstelėjusios įrangos paleidimo sąrašo.
 9. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Spustelėkite Nesukonfigūruota, jei norite, kad paleisties metu būtų paleistas senstelėjusios įrangos sąrašas.

   ARBA
  • Spustelėkite Įgalinta, jei nenorite, kad paleisties metu būtų paleistas senstelėjusios įrangos sąrašas.

   ARBA
  • Spustelėkite Uždrausta, jei norite, kad paleisties metu būtų paleistas senstelėjusios įrangos sąrašas.
  PASTABA: Senstelėjusi įranga, sukonfigūruota, kad būtų paleidžiama jums įėjus į kompiuterį, taip pat gali būti išvardyta šiame registro rakte:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Norėdami nurodyti, ar norite, kad jums įeinant į kompiuterį būtų paleidžiamos programos, esančios vienkartinio paleidimo sąraše, atlikite šio straipsnio skyriuje „Senstelėjusios įrangos paleidimas paleisties metu“ nurodytus veiksmus. Atlikdami 8 veiksmą spustelėkite Nevykdyti vienkartinio paleidimo sąrašo, tada arba įgalinkite, arba uždrauskite šią strategiją.
PASTABA: norėdami, kad šiame straipsnyje aptarti pakeitimai pradėtų veikti, turite išeiti ir vėl įeiti į sistemą. Greitojo vartotojo perjungimo neužteks (neprijungtame Windows XP kompiuteryje)

Jei norite gauti papildomos informacijos apie paleidimo (Run) ir vienkartinio paleidimo (RunOnce) registro raktus, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
179365 INFORMACIJA: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce ir Startup (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
314866 Windows XP registro paleidimo (Run) raktų apibrėžimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie vienkartinio paleidimo (RunOnce) registro raktą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
310593 Registro rakto RunOnceEx aprašas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip naudoti grupių strategijos rengyklę Windows XP, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
307882 KAIP naudoti grupių strategijos rengyklę norint tvarkyti vietinio kompiuterio strategiją Windows XP (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Msconfig paslaugų programą norint pakeisti paleisties programas Windows XP, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
310560 Kaip pašalinti triktis naudojant Windows XP sistemos konfigūravimo priemonę
PASTABA: kai testuojama tą patį galima padaryti naudojant Msconfig skirtuką Paleistis.

Trečiųjų šalių produktus, aprašytus šiame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausančios įmonės. Microsoft nesuteikia jokių numanomų ar kitokių garantijų dėl šių produktų veikimo ar patikimumo.
Savybės

Straipsnio ID: 314488 – Paskutinė peržiūra: 12/01/2007 02:01:00 – Peržiūra: 1.3

 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • kbinfo kbappdev kbenv KB314488
Atsiliepimai