Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Bandant pridėti arba šalinti programas „Windows XP“ arba „Windows Server 2003“ įvyksta klaida „Nepavyko pasiekti „Windows“ diegimo programos tarnybos“

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

2015 m. liepos 14 d. buvo nutrauktas „Windows Server 2003“ palaikymas

2015 m. liepos 14 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows Server 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Jei esate „Small Business“ klientas, papildomų trikčių šalinimo ir mokymo išteklių žr. „Small Business“ palaikymo svetainėje.

Norėdami ir toliau gauti sistemai „Windows“ skirtus saugos naujinimus įsitikinkite, kad naudojate „Windows XP“ su 3 pakeitimų paketu (SP3). Daugiau informacijos žr. „Microsoft“ tinklalapyje:Nutraukiamas kai kurių „Windows“ versijų palaikymas

Norėdami rasti šios problemos sprendimo būdus Windows 7 ir Windows Vista, perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės 2642495 straipsnį: Klaida „Nepavyko pasiekti „Windows“ diegimo programos tarnybos“ diegiant arba naujinant programas „Windows 7“ arba „Windows Vista“ (gali būti anglų k.)
Svarbu. Šis straipsnis skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trikčių šalinimo patarimais patyrusiems vartotojams, paprašykite kieno nors pagalbos. Norėdami kreiptis pagalbos į „Microsoft“ techninės priežiūros tarnybą, eikite į tinklalapį Susisiekite su mumis.
Požymiai
Bandydami įdiegti taikomąją programą sistemoje „Windows XP“ arba „Windows Server 2003“ gaunate klaidos pranešimą:
Nepavyko pasiekti „Windows“ diegimo programos tarnybos. Taip gali nutikti, jei sistema „Windows“ paleidžiama saugiuoju režimu arba jei netinkamai įdiegta „Windows“ diegimo programa. Pagalbos kreipkitės į palaikymo darbuotojus.
Pastaba. Ši problema taip pat gali kilti bandant pašalinti taikomąją programą.
Priežastis
 Ši problema gali kilti esant vienai iš toliau pateiktų sąlygų.  
 • Kompiuteryje esantys „Windows“ diegimo programos failai yra sugadinti arba jų nėra.
 • Diegiate arba šalinate programą, kuri naudoja „Windows“ diegimo programos „Microsoft“ programinės įrangos diegimo (MSI) paketo failą (.msi). Pvz., taip gali atsitikti bandant kompiuteryje įdiegti „Microsoft Office“.
Sprendimas
Norėdami išspręsti šią problemą, naudokite toliau pateikiamus būdus.

1 būdas: iš naujo užregistruokite „Windows“ diegimo programą

Jei norite iš naujo užregistruoti „Windows“ diegimo programą, patikrinkite failo Msiexec.exe vietą kompiuteryje ir „Windows“ registre, tada iš naujo užregistruokite „Windows“ diegimo programą. Norėdami tai atlikti, spustelėkite čia, jei norite matyti visą šį skyrių,ir atlikite šiuos veiksmus.

Pastaba. Jūsų kompiuteryje atliekami veiksmai gali skirtis, nes yra kelios „Microsoft Windows“ versijos. Jei jie skiriasi, informacijos, kaip atlikti šiuos veiksmus, ieškokite produkto dokumentacijoje.
 1. Nustatykite failo Msiexec.exe vietą kompiuteryje. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite %windir%\system32, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba. Atlikdami šį veiksmą atidarysite aplanką, kuriame yra failas Msiexec.exe.
  2. Įsidėmėkite Msiexec.exe failo vietą. Failo Msiexec.exe vieta sudaryta iš lauke Adresas esančios reikšmės ir paties failo Msiexec.exe vardo.

   Pvz., jei lauke Adresas yra reikšmė C:\Windows\system32, failo Msiexec.exe vieta yra C:\Windows\system32\Msiexec.exe.
 2. Svarbu. Šiame skyriuje, būde ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet, jei kils problemų, galėsite atkurti registrą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsarginę kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
  322756 Kaip kurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“


  Patikrinkite, ar teisinga failo „Msiexec.exe“ vieta registro rengyklėje. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite regedit lauke Atidaryti ir spustelėkite Gerai.
  2. Išplėskite HKEY_LOCAL_MACHINE, SISTEMA, CurrentControlSet, Tarnybos, tada spustelėkite MSIServer.
  3. Dešiniojoje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ImagePath, tada spustelėkite Modifikuoti.
  4. Lauke Reikšmės duomenys įveskite failo Msiexec.exe vietą, kurią nustatėte atlikdami 1 veiksmą, įveskite reikšmę /V, tada spustelėkite Gerai.

   Pavyzdžiui, jei failo Msiexec.exe vieta yra C:\Windows\system32\Msiexec.exe, teksto lauke Reikšmės duomenys įveskite tokį tekstą:
   C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V
  5. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langą Eilutės redagavimas.
  6. Norėdami uždaryti registro rengyklę meniu Failas spustelėkite Išeiti.
 3. Paleiskite kompiuterį saugiuoju režimu ir užregistruokite failą „Msiexec.exe“. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradėti, tada – Išjungti kompiuterį arba Išjungti.
  2. Pasirinkite parinktį Paleisti iš naujo, tada spustelėkite Gerai arba Paleisti iš naujo.
  3. Prieš parodant „Windows“ ekraną paspauskite klavišą F8.
  4. Meniu Išplėstinė „Windows“ parinktis rodyklių klavišais pasirinkite parinktį Saugusis režimas ir paspauskite „Enter“.
  5. Jei naudojate dvejopos arba keleriopos įkrovos kompiuterį, rodomame sąraše pasirinkite atitinkamą operacinę sistemą ir paspauskite „Enter“.
  6. Įeikite į kompiuterį.
  7. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, lauke Atidaryti įveskite msiexec /regserver ir spustelėkite Gerai.

   Pastaba. 64 bitų operacinėse sistemose turite iš naujo užregistruoti ir 64 bitų MSI diegimo programą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite Pradėti, Vykdyti, lauke Atidaryti įveskite %windir%\Syswow64\Msiexec /regserver ir spustelėkite Gerai.

   64 bitų operacinės sistemos „Windows“ leidimuose 32 bitų dvejetainiai elementai yra aplanke %systemroot%\SysWow64. 64 bitų dvejetainiai elementai yra aplanke %systemroot%\System32.
  8. Spustelėkite Pradėti, tada – Išjungti kompiuterį arba Išjungti.
  9. Pasirinkite parinktį Paleisti iš naujo, tada spustelėkite Gerai arba Paleisti iš naujo.
Jei problema kartojasi ir vis tiek parodomas klaidos pranešimas, minėtas skyriuje „Požymiai“, atlikite 2 būde pateiktus veiksmus.

2 būdas: iš naujo įdiekite „Windows“ diegimo programą

Jei norite iš naujo įdiegti „Windows“ diegimo programą, pervardykite sugadintus „Windows“ diegimo programos failus, tada iš naujo įdiekite „Windows“ diegimo programą. Norėdami tai atlikti, spustelėkite čia, jei norite matyti visą šį skyrių,ir atlikite šiuos veiksmus.
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, lauke Atidaryti įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Įveskite cd %windir%\system32 ir paspauskite „Enter“.
 3. Įveskite attrib -r -s -h dllcache ir paspauskite „Enter“.
 4. Įveskite ren msi.dll msi.old ir paspauskite „Enter“.
 5. Įveskite ren msiexec.exe msiexec.old ir paspauskite „Enter“.
 6. Įveskite ren msihnd.dll msihnd.old ir paspauskite „Enter“.
 7. Įveskite exit ir paspauskite „Enter“.
 8. Komandinėje eilutėje įveskite exitir paspauskite „Enter“.
 9. Spustelėkite Pradėti, tada – Išjungti kompiuterį arba Išjungti.
 10. Pasirinkite parinktį Paleisti iš naujo, tada spustelėkite Gerai arba Paleisti iš naujo.
 11. Įeikite į kompiuterį.
 12. Atsisiųskite ir įdiekite naujausią „Windows“ diegimo programos versiją. Daugiau informacijos, kaip atsisiųsti „Windows“ diegimo programą, rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
  893803 Galite atsisiųsti „Windows“ diegimo programą 3.1 v2 (3.1.4000.2435)
 13. Spustelėkite Pradėti, tada – Išjungti kompiuterį arba Išjungti.
 14. Pasirinkite parinktį Paleisti iš naujo, tada spustelėkite Gerai arba Paleisti iš naujo.
Daugiau informacijos
Norėdami matyti daugiau informacijos, kaip išspręsti šią problemą, spustelėkite čia „Windows Installer 4.0“ nėra prieinamas kaip perskirstomasis sistemos komponentas, skirtas „Windows Vista“. „Windows“ diegimo programa 4.0 yra operacinės sistemos „Windows Vista“ dalis.

Jei šiame straipsnyje aprašyti būdai nepadėjo išspręsti problemos, tolesnės pagalbos kreipkitės į „Microsoft“ techninės priežiūros tarnybą.

Ši problema taip pat gali kilti, jei „Windows“ diegimo programos tarnybos ypatybė Paleisties tipas yra nustatyta kaip Išjungti. Norėdami patikrinti, ar „Windows“ diegimo programos tarnybos reikšmė nustatyta kaip Išjungti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, lauke Atidaryti įveskite services.msc ir spustelėkite Gerai.
 2. Sąraše Tarnybos (vietinės) dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Windows“ diegimo programa, tada spustelėkite Ypatybės.
 3. Jei išskleidžiamasis sąrašas Paleisties tipas yra nustatytas kaip Išjungti, išskleidžiamajame sąraše Paleisties tipas pasirinkite parinktį Rankinis, tada spustelėkite Gerai.
 4. Meniu Failas spustelėkite Išeiti.
 Daugiau informacijos apie „Windows“ diegimo programą žr. „Windows“ diegimo programos apžvalgoje „Microsoft“ programų kūrėjų tinklo (MSDN) svetainėje. Daugiau informacijos, kaip gauti „Windows“ diegimo programos modulį, rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
292539 Kaip gauti „Windows“ diegimo programos modulį (gali būti anglų k.)
Savybės

Straipsnio ID: 315346 – Paskutinė peržiūra: 10/19/2012 15:02:00 – Peržiūra: 4.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbresolve kberrmsg kbprb KB315346
Atsiliepimai
script>