Negalite panaikinti failo arba aplanko, esančio NTFS failų sistemos tome

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

2015 m. liepos 14 d. buvo nutrauktas „Windows Server 2003“ palaikymas

2015 m. liepos 14 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows Server 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašoma, kodėl gali nepavykti panaikinti failo arba aplanko, esančio NTFS failų sistemos tome, ir kaip spręsti šią problemą atsižvelgiant į skirtingas jos priežastis.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Pastaba: vidinėje NTFS struktūroje aplankai laikomi tam tikro tipo failais. Todėl šiame straipsnyje žodis „failas“ reiškia failą arba aplanką.

1 priežastis: failas naudoja ACL

Jei failas naudoja prieigos teisių sąrašą (ACL), jo gali nepavykti panaikinti. Norėdami išspręsti šią problemą, pakeiskite failo teises. Norint pakeisti teises, gali tekti prisiimti failo nuosavybės teises.

Administratoriai gali prisiimti bet kurio failo nuosavybės teises, net jei teisė į failą jiems nebuvo aiškiai suteikta. Failų savininkai gali modifikuoti failų teises, net jei teisės į failą jiems nebuvo aiškiai suteiktos. Taigi jums gali tekti prisiimti failo nuosavybės teises, suteikti sau teises panaikinti failą ir tada jį panaikinti.

Jūs negalite naudoti tam tikrų saugos įrankių teisėms rodyti arba modifikuoti, nes failas turi nekanoninį ACL

Norėdami laikinai išspręsti šią problemą, naudokite kitą įrankį (pavyzdžiui, vėlesnę Cacls.exe komponavimo versiją).

ACL esantys prieigos valdymo įrašai (ACE) išdėstomi tam tikra seka atsižvelgiant į jų tipą. Pavyzdžiui, ACE, kurie uždraudžia prieigą, paprastai išdėstomi prieš prieigą suteikiančius ACE. Tačiau programa gali sukurti ACL, kuriame ACE išdėstyti pasirinktine tvarka. Kai kuriose ankstesnėse „Windows“ versijose problemų iškildavo tuomet, kai „Microsoft Windows“ bandydavo nuskaityti nekanoninius ACL. Kartais naudojant „Microsoft Windows Explorer“ grafinę saugos rengyklę tokių ACL nepavyksta tinkamai modifikuoti. Vėlesnėse „Windows“ versijose ši problema buvo išspręsta. Jei susiduriate su šia problema, naudokite naujausią Cacls.exe versiją. Net jei negalite vietoje parodyti arba redaguoti ACL, galite parašyti naują ACL, kuris leis gauti prieigą prie failo.

2 priežastis: failas yra naudojamas

Failo gali nepavykti panaikinti, jeigu jis yra naudojamas. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite, kurio proceso metu failas yra naudojamas, ir uždarykite tą procesą.

Atsižvelgiant į tai, kaip failas yra atidarytas (pavyzdžiui, jis atidarytas ne bendrai naudoti, o išskirtinėmis teisėmis), jums gali nepavykti panaikinti naudojamo failo. Galite pasinaudoti daugybe įrankių, galinčių padėti nustatyti procesus, kurių metu naudojami reikiami failai.Jei norite gauti daugiau informacijos apie įrankius, padedančius nustatyti procesus, dėl kurių failai yra atidaryti, spustelėkite toliau nurodytus straipsnių numerius ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:
242131 Ką daryti, kad būtų parodytas procesų, dėl kurių failas yra atidarytas, sąrašas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
172710 Kaip naudoti įrankį OH, esantį „Windows NT 4.0“ išteklių rinkinyje (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Šios problemos požymiai gali skirtis. Failui panaikinti galite panaudoti komandą Delete, bet failas nėra iš tikrųjų panaikinamas tol, kol proceso metu jis naudojamas. Be to, jei failo naikinimas atidėtas, gali nepavykti gauti prieigos prie dialogo lango Sauga. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite procesą, kurio metu naudojamas failas, ir uždarykite jį.

3 priežastis: prieigą prie failo blokuoja failų sistemos gedimas

Failo gali nepavykti panaikinti, jei failų sistemoje yra gedimas. Norėdami išspręsti šią problemą, diske paleiskite priemonę „Chkdsk“, kad klaidos būtų ištaisytos.

Blogos disko dalys, kita sugedusi aparatūra arba programinės įrangos klaidos gali sugadinti failų sistemą ir failus bus sunku naudoti. Įprastos operacijos gali būti įvairiais atžvilgiais netinkamai atliekamos. Kai failų sistema aptinka gedimą, ji įvykių žurnale užfiksuoja įvykį ir jums paprastai parodomas pranešimas, kuriame raginama paleisti „Chkdsk“. Atsižvelgiant į gedimo kilmę, „Chkdsk“ gali atkurti failų duomenis, bet gali ir neatkurti. Tačiau „Chkdsk“ grąžina nuoseklios struktūros failų sistemą. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip naudoti priemonę „Chkdsk“, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
176646 Klaidos pranešimas: sugadintas failas arba katalogas... (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
187941 CHKDSK ir naujų /C ir /I raktų aprašymas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

4 priežastis: failus galima rasti tokiais keliais, kurie susideda iš daugiau nei MAX_PATH simbolių

Gali nepavykti atidaryti, redaguoti arba panaikinti failo, jei iškilo problemų dėl failo kelio.

1 sprendimas: failui pasiekti naudokite automatiškai sugeneruojamą 8.3 pavadinimą

Norint išspręsti šią problemą, failui pasiekti gali tekti panaudoti automatiškai sugeneruojamą 8.3 pavadinimą. Šis sprendimas gali būti pats lengviausias, jei kelias yra ilgas todėl, kad aplankų pavadinimai yra per ilgi. Jei 8.3 kelias taip pat per ilgas arba jei 8.3 vardai tome yra uždrausti, pereikite prie 2 sprendimo. Jei norite gauti papildomos informacijos apie 8.3 failų vardų uždraudimą NTFS tomuose, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
121007 Kaip uždrausti 8.3 vardų kūrimą NTFT skaidiniuose (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

2 sprendimas: pervardykite arba perkelkite giliai esantį aplanką

Pervardykite aplanką taip, kad nebeliktų reikalingų failų, kurie yra giliau nei MAX_PATH. Tai padarę, pradėkite nuo šakninio aplanko (arba bet kurios kitos jums patogios vietos) ir pervardykite aplankus, kad jų pavadinimai būtų trumpesni. Jei šiuo veiksmu problema neišsprendžiama (pavyzdžiui, jei failas yra giliau nei 128 aplankuose), pereikite prie 4 sprendimo.

3 sprendimas: priskirkite diską aplankui, esančiam kelio struktūroje

Priskirkite diską aplankui, kuris yra reikalingo failo arba aplanko kelio struktūroje. Šiuo būdu sutrumpinamas virtualusis kelias.

Tarkime, turite tokios struktūros kelią:
\\ServerioVardas\PoaplankioPavadinimas1\PoaplankioPavadinimas2\PoaplankioPavadinimas3\PoaplankioPavadinimas4\...
Bendras šio kelio simbolių skaičius neturi būti didesnis nei 255. Norėdami sutrumpinti šio kelio ilgį iki 73 simbolių, priskirkite diską aplankui PoaplankioPavadinimas4.

4 sprendimas: naudokite tinkle bendrai naudojamą sritį, kurios gylis yra toks pat kaip aplanko

Jei 1, 2 ir 3 sprendimai yra nepatogūs arba problemos neišsprendžia, sukurkite tinkle bendrai naudojamą sritį, kurios aplankų medžio gylis yra kiek galima didesnis, ir įeidami į bendrai naudojimą sritį pervardykite aplankus.

5 sprendimas: galite naudoti įrankį, kuris gali išskaidyti gilius kelius

Daugelis „Windows“ programų numato, kad maksimalus kelio ilgis neturi būti ilgesnis nei 255. Todėl šios programos skiria tik tiek vidinės talpos, kiek reikia šiems įprastiems keliams. NTFS tokio apribojimo nėra ir ji palaiko daug ilgesnius kelius.

Su šia problema galite susidurti tuomet, jei kurioje nors jau ir taip gilios aplankų struktūros vietoje sukuriate bendro naudojimo sritį, o tada už jos sukuriate kitą gilią struktūrą ir ją įkeliate bendro naudojimo sritį. Kai kurie įrankiai, kurie veikia vietiniame aplankų medyje gali neišskaidyti viso medžio, pradedant nuo šakninio katalogo. Šiuos įrankius gali tekti naudoti specialiu būdu, kad jie galėtų išskaidyti bendrai naudojamą sritį. („CreateFile API“ dokumentacijoje aprašomas būdas, kaip tokioje situacijoje išskaidyti visą medį.)

Paprastai failus galima valdyti naudojant juos kuriančią programinę įrangą. Jei turite programą, kurią naudojant galima kurti failus, esančius giliau nei MAX_PATH, tą pačią programą paprastai galima naudoti failams naikinti arba valdyti. Paprastai tuos failus, kurie buvo sukurti bendro naudojimo srityje, galima panaikinti naudojant tą pačią bendro naudojimo sritį.

5 priežastis: failo varde yra vienas iš pavadinimų, kurie „Win32“ pavadinimų srityje yra rezervuoti

Jei failo varde yra pavadinimas, kuris „Win32“ pavadinimų srityje yra rezervuotas (pavyzdžiui, „lpt1“), šio failo gali nepavykti panaikinti. Norėdami išspręsti šią problemą, pervardykite failą naudodami ne „Win32“ programą. Galite naudoti įrankį POSIX arba bet kurį kitą įrankį, kuris naudoja atitinkamą vidinę sintaksę, tinkamą failui naudoti.

Be to, galite naudoti kai kurias įtaisytąsias komandas, kuriomis galima apeiti įprastus „Win32“ rezervuotų pavadinimų tikrinimus, jei failo keliui nurodyti naudojate specialią sintaksę. Pavyzdžiui, sistemoje „Windows XP“ naudodami komandą Del, galite panaikinti failą, pavadintą „lpt1“, jei nurodysite visą failo kelią naudodami tokią specialią sintaksę:
del \\?\c:\failo_kelias\lpt1
Jei norite gauti daugiau informacijos apie failų, kurių vardai sistemose „Windows NT“ ir „Windows 2000“ yra rezervuoti, naikinimą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
120716 Kaip pašalinti failus, kurių vardai sistemoje „Windows“ yra rezervuoti (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie failų, kurių vardai sistemoje „Windows XP“ yra rezervuoti, naikinimą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
315226 Kaip pašalinti failus, kurių vardai sistemoje „Windows XP“ yra rezervuoti (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Jei programą, kuriai reikalingas failas, atidarysite naudodami įprastą „Win32 CreateFile“ mechanizmą, kai kurie failų vardai bus rezervuoti senojo stiliaus DOS įrenginiams. Jei reikia atgalinio suderinamumo, šie failų vardai neleidžiami ir jų negalima kurti naudojant įprastus „Win32“ failų kreipinius. Tačiau ši problema nėra NTFS apribojimas.

„Win32“ programą galite naudoti įprastiems vardų tikrinimams, kurie atliekami kuriant (arba naikinant) failą, apeiti. Tikrinimai atliekami naudojant tą patį būdą, kurį galite naudoti aplankams, esantiems giliau nei MAX_PATH, išskaidyti. Be to, kai kurie įrankiai POSIX tokių vardų tikrinimų neatlieka.

6 priežastis: failo varde yra netinkamas „Win32“ pavadinimų srities pavadinimas

Failo gali nepavykti panaikinti, jei failo varde yra netinkamas pavadinimas (pavyzdžiui, failo vardo gale yra tarpas ar taškas arba failo vardą sudaro tik tarpas). Norėdami išspręsti šią problemą, paleiskite įrankį, kuris naudoja atitinkamą vidinę sintaksę failui naikinti. Failams naikinti galite paleisti tuos pačius įrankius, naudojančius sintaksę \\?\, pavyzdžiui:
del "\\?\c:\failo_kelias_kurio gale yra tarpas.txt "
Šios problemos priežastis yra panaši į 4 priežastį. Tačiau, jei norėdami atidaryti failą, kurio varde gale yra tarpų ar taškų, naudojate įprastą „Win32“ sintaksę, prieš atidarant tikrąjį failą vardo gale esantys tarpai arba taškai praleidžiami. Todėl, jei viename aplanke yra du failai, pavadinti „Failas.txt“ ir „Failas.txt “ (atkreipkite dėmesį į failo vardo gale esantį tarpą), ir jei bandysite atidaryti antrąjį failą naudodami standartinius „Win32“ kreipinius, vietoj jo atidarysite pirmąjį failą. Taip pat, jei turite failą, kurio pavadinimas yra tiesiog „ “ (tarpas) ir jūs bandykite jį atidaryti naudodami standartinius „Win32“ kreipinius, vietoj jo atidarysite failo pirminį aplanką. Tokiu atveju, jei bandote keisti šių failų saugos parametrus, jums gali nepavykti to atlikti arba galite nenumatytai pakeisti kitų failų parametrus. Jei taip atsitinka, galite pagalvoti, kad turite teises į failą, kuris iš tikrųjų turi apribojantį ACL.

Priežasčių kombinacijos

Kartais gali pasitaikyti šių priežasčių kombinacijų, dėl kurių panaikinti failą tampa dar sunkiau. Pavyzdžiui, jei įeisite kaip kompiuterio administratorius, gali pasitaikyti 1 priežasties (jūs neturite teisių failui naikinti) ir 5 priežasties (failo vardo gale yra tarpas arba taškas, dėl kurio failo prieiga nukreipiama į kitą arba neegzistuojantį failą) kombinacija ir failo gali nepavykti panaikinti. Jei 1 problemą bandysite išspręsti prisiimdami failo nuosavybės teises ir pridėdami teisių, jums vis tiek gali nepavykti panaikinti failo, nes vartotojo sąsajos ACL rengyklė negalės pasiekti reikiamo failo dėl 6 priežasties.

Tokiu atveju, norėdami pakeisti nepasiekiamo failo nuosavybę ir teises, galite naudoti priemonę „Subinacl“, turinčią raktą /onlyfile (ši priemonė yra įtraukta į išteklių rinkinį), pavyzdžiui:
subinacl /onlyfile "\\?\c:\probleminio_failo_kelias" /setowner=domenas\administratorius /grant=domenas\administratorius=F
Pastaba: šią komandą sudaro viena komandinė eilutė. Jos eilutės buvo perkeltos, kad būtų lengviau skaityti.

Šis komandinės eilutės pavyzdys failą C:\probleminio_failo_kelias, kurio vardo gale yra tarpas, modifikuoja taip, kad abonementas domenas\administratorius būtų failo savininkas ir galėtų neribojamai valdyti failą. Dabar galite panaikinti šį failą naudodami komandą Del su ta pačia sintakse \\?\.
NUORODOS
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
319368 Panaikinę aplankus iš sudėtinio disko, gaunate klaidos pranešimą „Prieiga uždrausta“ (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Savybės

Straipsnio ID: 320081 – Paskutinė peržiūra: 12/03/2007 07:44:00 – Peržiūra: 7.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris), Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition

  • kbinfo kbfilesystems KB320081
Atsiliepimai