Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip pašalinti tinklo ryšio triktis

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

2015 m. liepos 14 d. buvo nutrauktas „Windows Server 2003“ palaikymas

2015 m. liepos 14 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows Server 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

SANTRAUKA
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip pašalinti tinklo ryšio problemas.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Tinklo ryšio problemas sukelia įvairios priežastys, tačiau dažniausiai jos kyla dėl netinkamų tinklo adapterių, klaidingų perjungtuvo parametrų, sugedusios aparatūros ar tvarkyklės problemų. Kai kurie ryšio požymiai yra laikini ir tiksliai nenurodo nei vienos iš šių priežasčių.

Kartais tinklo ryšio problemų kyla įdiegus operacinės sistemos naujinimą. Tinklo adapteris, kuris tinkamai veikė įdiegus tokias operacines sistemas, kaip Microsoft Windows 98 ar Microsoft Windows 95, išplėtojus šias versijas, jau nebetinka. Kartais ryšio problemų atsiranda serverį perkėlus į kitą vietą.

Dažniausiai ryšio problemų kyla, jei:

 • Tinklo adapteriai ir perjungtuvo prievadai turi neatitinkančius dupleksinio perdavimo lygmenis arba perdavimo greičio parametrus.
 • Tinklo adapteriai ar perjungtuvai, kurių perdavimo greitis yra 10/100 megabitų per sekundę (Mbps), veikia klaidingai. Kai kurie automatiškai atpažįstantys parametrai klaidingai nustato kai kurių tinklo adapterių greitį.
 • Tinklo adapteris yra nesuderinamas su pagrindine plokšte ar kita aparatūra bei programinės įrangos komponentais ir tvarkyklėmis.
Dažniausiai gaunami tokie klaidų pranešimai:
Klaida 55: „Neįmanoma pasiekti nurodyto tinklo ištekliaus“ (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Klaida 64: „Neįmanoma pasiekti nurodyto tinklo vardo“ (ERROR_NETNAME_DELETED).
Klaida 121: „Baigėsi semaforui skirtas laikas“ (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Klaida 1231: „Transportas negali pasiekti nuotolinio tinklo“ (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
Kliento kompiuterio sistemos įvykių žurnaluose yra vienas iš išvardytų įrašų:
Tipas: Perspėjimas
Šaltinis: MrxSmb
Įvykio ID: 50
Aprašas:
{Lost Delayed-Write-Data} Sistema bandė perkelti rinkmenų duomenis iš buferio į \Device\LanmanRedirector. Įrašymas nepavyko, į rinkmeną galėjo būti įrašyta tik dalis duomenų.
Tipas: Perspėjimas
Šaltinis: MrxSmb
Įvykio ID: 3013
Aprašas:
Peradresavimo priemonės laikas baigėsi dėl ServerName
Tipas: Perspėjimas
Šaltinis: MrxSmb
Įvykio ID: 3036
Aprašas:
Peradresavimo priemonė aptiko, kad nesutampa apsaugos parašas. Ryšys nutrauktas.
Įvykių žurnaluose TCPIP 4201 įrašas gali pasirodyti keletą kartų:
Tipas: Informacija
Šaltinis: TCPIP
Įvykio ID: 4201
Aprašas:
Sistema nustatė, kad tinklo adapteris Compaq NC6134 Gigabit NIC buvo prijungtas prie tinklo ir veikė tinkamai.
Išjungus ir vėl įjungus tinklo adapterį arba iš naujo paleidus kompiuterį paprastai registruojamas vienas TCPIP 4201 įvykis.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Jei norite pašalinti tinklo triktis, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Norėdami išbandyti pagrindinį ryšį, naudokite Ping arba PathPing komandų eilutės įrankius. Kad nustatytumėte tinklo aparatūros problemas ir nesuderinamas konfigūracijas, naudokite Ping įrankį. Kad nustatytumėte, ar paketas buvo prarastas per kelis tranzitinius persiuntimus, naudokite PathPing įrankį.

  Norėdami stebėti Ping įrankio pateikiamą statistiką, naudokite komandą ping -t. Jei norite peržiūrėti statistiką ir tęsti, spauskite CTRL + BREAK. Norėdami sustabdyti, spauskite CTRL+C. Jei statistikos suvestinėje aptiksite prarastų paketų, tai reiškia, kad ryšio problemų yra iki atviros sistemos abipusio ryšio (OSI) 3 lygmens (IP lygmens ryšys).

  Jei nuotolinė sistema, į kurią siunčiate ping komandą, yra susieta didelės delsos saitu, pvz., satelitiniu saitu, reakcija gali užtrukti ilgiau. Norėdami pailginti laikotarpį, naudokite perjungtuvą -w (laukti).

  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti šiuos įrankius, peržiūrėkite Microsoft Windows 2000 Server išteklių rinkinio skyrelį „Išbandykite tinklo ryšį naudodami Ping ir PathPing įrankius“ arba Microsoft Windows XP Professional išteklių rinkinio dokumentacijos 19 skyrių „Tinklo ryšio išbandymas naudojant Ping ir PathPing įrankius".
 2. Įvykių žurnaluose ieškokite su tinklo plokšte ar ryšiu susijusių įrašų.

  Jei norite gauti papildomos informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
  308427 Kaip Windows XP sistemoje peržiūrėti ir tvarkyti įvykių žurnalus naudojant įvykių peržiūros programą
 3. Patikrinkite, ar jūsų turimas tinklo adapteris yra Microsoft suderinamos aparatūros sąraše (HCL). Jei norite peržiūrėti suderinamos aparatūros sąrašą, apsilankykite Microsoft svetainėje:
 4. Patikrinkite kitus kompiuterius, kurie naudoja tą patį numatytąjį šliuzą, prijungtą prie to paties koncentratoriaus ar perjungtuvo. Jei tinklo ryšio trikčių šiuose kompiuteriuose nėra, problema gali būti netinkamas tinklo adapteris viename iš kompiuterių.

  Tokiu atveju atnaujinkite tinklo adapterio tvarkyklę į naujesnę versiją.
 5. Susisiekite su kiekvienos pagrindinės plokštės tiekėju ir atnaujinkite plokščių BIOS. Kai kurie tinklo adapteriai ir pagrindinės plokštės arba BIOS versijos yra nesuderinami. Iš tiekėjų svetainės įsigykite naujausią versiją arba susisiekite su aparatūros tiekėju.
 6. Patikrinkite bendruosius tinklo adapterio ir perdavimo aparatūros (koncentratoriaus bei perjungtuvo) parametrus. Įsitikinkite, kad visi papildantys tinklo ištekliai (tinklo adapteris, koncentratorius ir perjungtuvas) nustatyti tuo pačiu greičiu ir dupleksinio perdavimo lygmeniu. Jei laikmenos tipas nustatytas kaip automatiškai atpažįstantis sąlygas ir priderinantis parametrus, įsitikinkite, kad visi komponentai teisingai automatiškai atpažįsta ir priderina.

  Kai kuriuose perjungtuvuose dėl automatinio dupleksinio perdavimo parametro gali būti naudojamas pusiau dupleksinis. Gali būti, kad reikės priversti jį naudoti dupleksinio perdavimo parametrą.

  Nustatykite perjungtuvą iš naujo, paleiskite klientą iš naujo ir išbandykite ryšį.

  Klientą ir serverį prijunkite prie pasyviojo koncentratoriaus. Jei ryšys nenutrūksta, problemą galbūt sukelia neteisinga tinklo perjungtuvo konfigūracija.

  Jei norite gauti informacijos, kaip sukonfigūruoti įrenginius, susisiekite su aparatūros tiekėju.
 7. Kompiuterio, kuriame kyla ryšio problemų, tinklo adapteriui rankiniu būdu nustatykite pusiau dupleksinio perdavimo parametrą ir mažesnį greitį.

  Sistemą prijunkite prie perjungtuvo, kuris sukonfigūruotas pusiau dupleksinio perdavimo parametrui ir 10 Mbps greičiui, arba naudokite 10 Mbps koncentratorių, kad patikrintumėte, ar ryšys veikia esant mažesniam perdavimo greičiui.

  Norėdami pagreitinti veikimą, neautomatiniu būdu padidinkite greičio parametrus iki 100 Mbps ir paleiskite kompiuterius iš naujo. Išbandykite tinklo ryšį, nustatykite dupleksinio perdavimo parametrą ir paleiskite kompiuterius iš naujo. Jei ryšys sutrinka, nustatykite mažesnes dupleksinio perdavimo ir greičio parametrų reikšmes.
 8. Sukeiskite tinklo kabelį, jungiantį netinkamai veikiančią sistemą ir koncentratorių arba perjungtuvą.
 9. Tinklo adapterį pakeiskite kitu išbandytu ir patikimu adaptoriumi. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Pašalinkite tinklo adapterio diagnostikos programą.
  2. Pašalinkite tinklo adapterį iš aplanko Tinklo ypatybės.
  3. Įdiekite naują tinklo adapterį.
 10. Paleiskite tinklo monitorių tuo pačiu metu abiejose tinklo ryšio pusėse. Susekę abi sistemas pagal jų adresus palyginkite abu gautus rezultatus, kad patikrintumėte, ar srautas sutampa.

  Naudokite tinklo monitoriaus Experts grupės įrankį TCP Retransmit, kad aptiktumėte pakartotus TCP perdavimus. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Įjunkite tinklo monitorių.
  2. Meniu Įrankiai spustelėkite Experts, tada kairėje srities pusėje spustelėkite TCP Retransmit.
  3. Spustelėkite Įtraukti į Runlist.
  4. Spustelėkite Paleisti Experts.
  Jei trūksta vienos iš sekamų objektų schemos, patikrinkite visus tarpinius kabelius, koncentratorius, perjungtuvus, aparatūros kelvedžius ar konfigūracijos klaidas.

  Tinklo monitoriuje peržiūrėkite suvestinės schemą Statistika. Ši schema yra paskutinė sekamo objekto schema. Ryšio problemą tikriausiai sukelia aparatūra arba konfigūracijos klaida, jei šioje schemoje šių statistinių skaitiklių vertė ne 0:
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Norint, kad tinkamai veiktų ryšys, tinklo perjungtuvai ir tinklo adapteriai turi turėti suderintus dupleksinio perdavimo parametrus. Abiems turi būti nustatytas dupleksinio arba pusiau dupleksinio perdavimo parametras. Jie turi turi būti suderinti.

Vietiniui kompiuterių tinklui (LAN) paprastai nustatomas bendras dupleksinis tinklo terpės parametras. Nustačius šią konfigūraciją, du kompiuteriai gali perduoti duomenis tuo pačiu metu.

Ryšio problemų gali kilti, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
 • Kompiuteris buvo prijungtas prie naujo eterneto perjungtuvo prievado, kuris automatiškai sureguliuoja tinklo greitį. Tačiau kompiuterio tinklo adapteris yra sukonfigūruotas, kad dupleksinis perdavimo ryšys su nekintamu tinklo perdavimo greičio parametru (10 Mbps, 100 Mbps arba 1 Gbps) pradeda veikti.
 • Eterneto perjungtuvo prievadas ir kompiuterio tinklo adapteris yra sukonfigūruoti, kad 100 Mbps ar 1 Gbps greičio dupleksinio perdavimo ryšys pradėtų veikti. Tačiau eterneto perjungtuvas arba tinklo adapteris gali nepajėgti perduoti ryšio tuo greičiu arba naudoti dupleksinio ryšio.
Tinklo veikimą eterneto LAN aplinkoje galite pagerinti naudodami aparatūrą, turinčią dupleksinio perdavimo parametrą. Naudodami šią konfigūraciją, du tinklo įrenginius galite sujungti dupleksiniu perdavimo ryšiu. Jei aparatūra nėra skirta dupleksiniam perdavimui, informacija pirmiausia siunčiama į vieną pusę, tada – į kitą. Jei aparatūra sukonfigūruota pusiau dupleksiniam perdavimui, tinkle siunčiami paketai dažnai susiduria ir, kiekvieną kartą jiems susidūrus, paketai turi būti siunčiami iš naujo. Dėl šios priežasties dar labiau didėja srautas ir lėtėja tinklo veikimas.

Naudojant dupleksinio perdavimo ryšį, paketai perduodami ir gaunami skirtingais keliais. Taigi tuo pačiu metu galite perduoti ir gauti duomenis bei išvengti susidūrimų. Dėl padidėjusio pralaidumo ir susidūrimų nebuvimo, dupleksinio perdavimo ryšio sistemos kabeliai yra mažiau atsparūs trūkinėjimams ir yra silpnesni, nei nurodoma. Galite sukelti pakartotinį duomenų perdavimą, kad sulėtėtų veikimas.
NUORODOS
Jei norite gauti papildomos informacijos apie tinklo ryšio trikčių diagnostiką ir šalinimą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
102908 Kaip pašalinti TCP/IP ryšio triktis Windows 2000 ar Windows NT sistemoje (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
141299 Magistralės, valdančios 3Com 3C590 PCI tinklo plokštes, išjungimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
148426 Įvykio ID 3013 trikčių diagnostika ir šalinimas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
154989 Adapterio 3Com Fast EtherLink ir EtherLink III konfigūracija (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
156326 Naudojant DEC tinklo adapterį, tinklo pasiekti neįmanoma (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
170950 Naudojant Compaq NetFlex-3, ryšys laikinai sutrinka (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
174812 Kaip Autodetect parametras veikia grupės tinklo sąsajos plokštę (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
191606 Dell 3c905b Oemsetup.inf rinkmenoje yra klaidų (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
192250 3Com 3c905b neleidžia įrašyti Memory.dmp (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
217305 Dupleksinio perdavimo palaikymas Windows NT sistemoje (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
224131 Dupleksinio perdavimo tinklo perjungtuvas yra suderinamas su pusiau dupleksinį perdavimą palaikančiomis tinklo sąsajos plokštėmis (NIC) (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
247609 Naudojant Catalyst 2948G LAN perjungtuvą, ryšys veikia silpnai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
243294 TCP Header Checksums reikšmės tinklo monitoriuje rodomos kaip klaidingos (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
259080 SBS 4.5 tinkle Windows 2000 Professional Client pradeda veikti lėčiau nei Windows NT 4.0 Workstation Client (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
259336 Naudojant 3C905B tinklo adapterius, iškyla interneto ryšio bendro naudojimo problema (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
298733 Naudojant 10/100 eterneto koncentratorius ir perjungtuvus, iškyla įėjimo problemų (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
306983 Diegiant tinklo adapterį Windows 2000 sistemos kompiuteryje, gaunama informacijos tipo klaida (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
315978 Naudojant kelvedį Windows XP sistemoje, iškyla tinklo problemų (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
320729 Tinklo bei sertifikavimo mokymų rinkinio komentarai ir taisymai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
325122 Paketai ICMP protokolo paskirties vieta nepasiekta (Kodas = 0x0D) (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
324717 Sistemose AS/400, kuriose naudojamas gigabitus apdorojantis adapteris, laukiama ryšio (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
NIC network_interface network adapter card fail unable connect loose connectivity sporadic connection drops HW failure speed full-duplex half-duplex autosense Mbit packet drop pinging Cisco routing router gateway hardware error slow performance
Savybės

Straipsnio ID: 325487 – Paskutinė peržiūra: 10/08/2007 05:54:00 – Peržiūra: 5.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris), Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

 • kbinfo kbtshoot kbnetwork KB325487
Atsiliepimai