Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip pašalinti triktis, kai negalite užbaigti registracijos MSN arba prisijungti prie SSL apsaugotų (128 bitų) svetainių naudodami Internet Explorer naršyklę Windows XP sistemoje

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip pašalinti Windows XP sistemos Internet Explorer naršyklės triktis, kai ji negali prisijungti prie SSL protokolu apsaugotų (128 bitų) svetainių (https://).

Pastaba: prieš atlikdami šiuos veiksmus, informacijos apie konkrečią problemą ieškokite Microsoft žinių bazėje. Jei gaunate specifinį klaidos pranešimą ar patiriate veikimo problemų, naudokite klaidos pranešimo tekstą ir problemos aprašymą ieškodami Microsoft žinių bazėje. Norėdami ieškoti Microsoft žinių bazėje, apsilankykite Microsoft svetainėje: Norėdami pašalinti Internet Explorer naršyklės triktis, kai ji negali prisijungti prie SSL protokolu apsaugotų (128 bitų) svetainių, naudokite šiuos metodus jų išdėstymo tvarka: Pasinaudoję metodu, Internet Explorer naršyklėje pabandykite prisijungti prie SSL apsaugotų (128 bitų) svetainių ir patikrinkite, ar problemą pavyko išspręsti. Jei galite prisijungti prie SSL apsaugotos (128 bitų) svetainės, jums nebereikia taikyti kitų metodų. Jei problema neišspręsta, pereikite prie kito veiksmo.

Grįžti į viršų

DAUGIAU INFORMACIJOS

Panaikinti laikinąsias interneto rinkmenas

Jei norite panaikinti laikinąsias interneto rinkmenas, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite Internet Explorer.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Interneto parinktys ir skirtuką Sauga.
 3. Aplanke Laikinosios interneto rinkmenos spustelėkiteNaikinti rinkmenas.
 4. Kai būsite paraginti patvirtinti naikinimą, spustelėkite Gerai.
 5. Spustelėkite Naikinti rinkmenas.
 6. Kai būsite paraginti patvirtinti naikinimą, spustelėkite Gerai.
 7. Srityje Retrospektyva spustelėkite Išvalyti aplanką Retrospektyva.
 8. Spustelėkite Taip ir, kai būsite paraginti, iš aplanko Retrospektyva panaikinkite informaciją apie aplankytas svetaines.
 9. Spustelėkite Gerai.
Grįžti į viršų

Sukonfigūruokite Internet Explorer naršyklės saugos, turinio ir papildomus paramentrus

Jei norite sukonfigūruoti Internet Explorer naršyklės saugos, turinio ir papildomus parametrus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Sukonfigūruokite patikimų svetainių srities parametrus Internet Explorer naršyklėje. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Internet Explorer meniu Įrankiai, Interneto pasirinktys, tada spustelėkite skirtuką Sauga.
  2. Spustelėkite Patikimos svetainės, tada – Numatytasis lygis.
  3. Įtraukite SSL apsaugotą (128 bitų) svetainę į patikimų svetainių sritį. Norėdami tai atlikti, spustelėkite Svetainės, lauke Įtraukti šią svetainę į sritį įrašykite svetainės URL adresą ir spustelėkite Įtraukti, tada – Gerai ir Taikyti.
 2. Valykite saugiųjų jungčių lygmens (SSL) būseną ir automatinio vykdymo retrospektyvą. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite skirtuką Turinys.
  2. Srityje Sertifikatai spustelėkite Valyti SSL būseną.
  3. Kai gausite pranešimą, kad SSL talpykla sėkmingai išvalyta, spustelėkite Gerai.
  4. Srityje Asmeninė informacija spustelėkite Automatinis vykdymas.
  5. Srityje Valyti automatinio vykdymo retrospektyvą spustelėkite Valyti formas ir, kai būsite paraginti patvirtinti operaciją, spustelėkite Gerai.
  6. Kai būsite paraginti išvalyti anksčiau įrašytus slaptažodžius, spustelėkite Valyti slaptažodžius, tada – Gerai ir dar du kartus spustelėkite Gerai.
 3. Patikrinkite, ar Internet Explorer naršyklė sukonfigūruota naudoti SSL 2.0 ir SSL 3.0 protokolus. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite skirtuką Išsamiau.
  2. Srities Sauga lauke Parametrai pažymėkite žymės langelius Naudoti SSL 2.0 ir Naudoti SSL 3.0 (jei jie dar nepažymėti) ir spustelėkite Gerai.
Grįžti į viršų

Patikrinkite, ar teisingi jūsų kompiuterio laiko ir datos parametrai

Jei norite patikrinti, ar teisingi jūsų kompiuterio laiko ir datos parametrai, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada – Valdymo skydas.
 2. Spustelėkite Datos, laiko, kalbos ir regiono parinktys, tada – Data ir laikas.
 3. Spustelėkite skirtuką Data & Laikas.
 4. Įsitikinkite, kad datos ir laiko parametrai sukonfigūruoti naudoti dabartinę datą ir laiką ir spustelėkiteGerai.

Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje naudojamas 128 bitų šifravimas

Jei norite patikrinti, ar jūsų kompiuteryje naudojamas 128 bitų šifravimas, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite Internet Explorer.
 2. Meniu Žinynas spustelėkite Apie Internet Explorer naršyklę.
 3. Šifravimo lygmuo jūsų kompiuteryje rodomas šalia žodžių Šifro lygmuo. Patikrinkite, ar Šifro lygmens vertė yra lygi 128 bitų.
 4. Spustelėkite Gerai.
Grįžti į viršų

Norėdami kompiuterį sugrąžinti į ankstesnę būseną, naudokite sistemos atkūrimo priemonę

Sistemos atkūrimo priemonė Windows XP sistemoje įsimena svarbiausių sistemos ir programų rinkmenų vaizdus ir saugo šią informaciją kaip atkūrimo taškus. Galite naudoti šiuos atkūrimo taškus, jei norite sugrąžinti ankstesnę kompiuterio būseną.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip naudoti atkūrimo taškus ankstesnei Windows XP sistemos būsenai atkurti, spustelėkite toliau esantį straipsnio numerį ir peržiūrėti Microsoft žinių bazės straipsnį:
306084 Kaip atkurti ankstesnę Windows XP operacinės sistemos būseną
Grįžti į viršų

Patikrinkite trečiųjų šalių užkardos ir antivirusinių programų konfigūraciją

Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje įdiegtos trečiųjų šalių užkardos ir antivirusinės programos yra teisingai sukonfigūruotos ir netrukdo jums prisijungti prie apsaugotų svetainių. Jei norite gauti papildomos informacijos, skaitykite produkto dokumentaciją arba kreipkitės į programos teikėją.

Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su programinės įrangos gamintoju, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
65416 Aparatūros ir programinės įrangos trečiosios šalies tiekėjų kontaktų sąrašas, A–K (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

60781 Aparatūros ir programinės įrangos trečiosios šalies tiekėjų kontaktų sąrašas, L-P (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

60782 Aparatūros ir programinės įrangos trečiosios šalies tiekėjų kontaktų sąrašas, Q-Z (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Microsoft pateikia trečiųjų šalių kontaktinę informaciją, kad padėtų jums rasti techninę pagalbą. Ši kontaktinė informacija gali būti pakeista neperspėjus. Microsoft negarantuoja šios trečiųjų šalių kontaktinės informacijos tikslumo.
Grįžti į viršų

Norėdami nuskaityti visas WFP apsaugotas rinkmenas, naudokite sistemos rinkmenų tikrinimo įrankį (Sfc.exe)

Jei norite greitai nuskaityti ir patikrinti visas WFP apsaugotas sistemos rinkmenas, sistemos rinkmenų tikrinimo įrankį naudokite su /scannow parametru. Jei sistemos rinkmenų tikrintuvas randa perrašytą tam tikrą rinkmeną, jis atkuria teisingą rinkmenos versiją iš talpyklos aplanko (Systemroot\System32\Dllcache) arba iš pirminių Windows diegimo rinkmenų ir pakeičia neteisingą rinkmeną ankstesne. Sistemos rinkmenų tikrintuvas taip pat patikrina ir išdėsto talpyklos aplanką iš naujo. Jei norite įjungti sistemos rinkmenų tikrintuvą, į sistemą turite įeiti kaip administratorius arba administratorių grupės narys.

Kad įjungtumėte sistemos rinkmenų tikrintuvą su /scannow parametru, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti ir tada – Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti įrašykite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 3. Į komandų eilutę įrašykite sfc /scannow ir spustelėkite ENTER.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie sistemos rinkmenų tikrintuvą, spustelėkite toliau esantį straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
310747 Windows XP ir Windows Server 2003 sistemos rinkmenų tikrintuvo (Sfc.exe) aprašas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Grįžti į viršų

Patikrinkite, ar įjungta Microsoft kriptografinių paslaugų tarnyba

Jei norite patikrinti, ar įjungta Microsoft kriptografinių paslaugų tarnyba arba įjungti ją (jei ji dar neįjungta), atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada – Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti įrašykite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 3. Į komandų eilutę įrašykite net start cryptsvc ir paspauskite ENTER.
 4. Jei norite uždaryti komandų eilutę, įrašykite exit.
Grįžti į viršų

Registruoti .dll rinkmenas iš naujo

Registruoti šias .dll rinkmenas iš naujo:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
Jei norite iš naujo registruoti šias rinkmenas, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada – Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti įrašykite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 3. Į komandų eilutę įrašykite šias komandas, o kiekvienos eilutės gale spauskite klavišą ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Spustelėkite Gerai, kai gausite pranešimą, kad DllRegisterServer srityje FileName atlikta sėmingai.
 5. Įrašykite exit.
Grįžti į viršų

Sukurkite naują vartotojo profilį

Jei jūsų Windows vartotojo profilis sugadintas, negalėsite rasti SSL apsaugotų (128 bitų) svetainių. Jei norite pašalinti šią triktį, įeikite į kompiuterio sistemą kito vartotojo vardu ir pabandykite prisijungti prie SSL apsaugotos (128 bitų) svetainės. Jeigu jums pavyksta prisijungti prie SSL apsaugotos (128 bitų) svetainės įėjus kito vartotojo vardu, jūsų vartotojo profilis gali būti sugadintas. Jei norite išspręsti šią problemą, sukurkite norimos profilio informacijos ir parametrų atsarginę kopiją (pvz., aplankų Mano dokumentai ir Parankiniai), tada panaikinkite sugadintą profilį.

Jei norite panaikinti vartotojo profilį, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Į kompiuterio sistemą įeikite kaip administratorius arba administratorių grupės narys.
 2. Spustelėkite Pradėti, tada – Valdymo skydas.
 3. Spustelėkite Efektyvumas ir priežiūra, tada – Sistema.
 4. Spustelėkite skirtuką Išsamiau ir srityje Vykdymas spustelėkite Parametrai.
 5. Sąraše Profiliai, įrašyti šiame kompiuteryje pažymėkite norimą panaikinti profilį ir spustelėkite Naikinti.
 6. Kai būsite paraginti patvirtinti naikinimą, spustelėkite Taip.
 7. Dar du kartus spustelėkite Gerai ir išjunkite valdymo skydą.
 8. Išeikite iš kompiuterio sistemos, kurioje užsiregistravote kaip adminstratorius, ir vėl įeikite naudodami vartotojo vardą.

  Windows sistemoje sukuriamas naujas vartotojo profilis.
Pastaba: taip pat galite sukurti naujo vartotojo abonentą, o duomenis iš savo seno profilio nukopijuoti į naujo vartotojo profilį.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
811151 Kaip nukopijuoti duomenis iš sugadinto vartotojo profilio į naują profilį
Grįžti į viršų
Savybės

Straipsnio ID: 813444 – Paskutinė peržiūra: 08/10/2006 14:41:38 – Peržiūra: 2.6

Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444
Atsiliepimai
g style="display:none;" onerror="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">