Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip spausdinti iš „Windows“ pagrindo virtualiosios mašinos „Virtual PC“ programoje

SANTRAUKA
Šiame straipsnyje aptariami įvairūs režimai, kuriais naudodamiesi galite spausdinti „Microsoft Windows“ pagrindo virtualiosios mašinos „Virtual PC“ programoje.
DAUGIAU INFORMACIJOS

Spausdinimo režimai virtualiam kompiuteriui

„Virtual PC“ 5.0 ir naujesnėse versijose naudojami trys režimai, kuriais galima spausdinti:
 • Imituojamas spausdinimas
 • Spausdinimas per tinklą
 • Spausdinimas per universalią nuosekliąją magistralę (USB)
Kai naudojate imituojamą spausdinimą, „Windows“ siunčia jūsų dokumentą virtualiam spausdintuvui. Tuomet „Virtual PC“ naudodamasi „Apple Mac OS“ spausdinimo sistema spausdina dokumentą iš „Macintosh“ kompiuterio numatytojo spausdintuvo.

Kai naudojate spausdinimą per tinklą, „Windows“ siunčia jūsų dokumentą „Windows“ pagrindo prie tinklo prijungtam spausdintuvui naudodama „Windows“ spausdintuvų tvarkykles. Spausdinimas per tinklą išnaudoja visas jūsų spausdintuvo turimas spausdinimo funkcijas.

Kai naudojate spausdinimą per USB, „Windows“ siunčia jūsų dokumentą tiesiai į spausdintuvą, per USB arba per tinklą. Spausdinimas per USB išnaudoja visas jūsų spausdintuvo turimas spausdinimo funkcijas.

Tolesni būdai paaiškina, kaip konfigūruoti ir įdiegti įvairias spausdinimo parinktis, skirtas „Virtual PC“ 5 ir 6 versijoms.

1 būdas: Imituojamo spausdinimo konfigūravimas „Windows“ sistemoje

Jei įdiegėte nuosavą „Windows“, kopiją, turite naudodami Spausdinimo diegimo vedlį „Windows“ sistemoje įdiegti atitinkamą „Macintosh“ spausdintuvą.

„Mac OS“ sąranka

Jei anksčiau nesate spausdinę į savo spausdintuvą iš „Macintosh“ programos, turite įdiegti reikiamas „Macintosh“ spausdintuvų tvarkykles (jei jos dar neįdiegtos) ir pasirinkti savo spausdintuvą „Apple Mac OS 9 Chooser“ arba „Apple Mac OS X Printer Center“ numatytuoju spausdintuvu. Daugiau informacijos apie spausdintuvų tvarkyklių diegimą ir konfigūravimą žr. atitinkamoje „Apple Mac OS“ žinyno centro temoje.Pastaba Šie veiksmai jūsų kompiuteryje gali skirtis, nes yra kelios „Microsoft Windows“ versijos. Jei jie skiriasi, informacijos apie tai, kaip atlikti šiuos veiksmus, ieškokite produkto dokumentacijoje.

„Windows“ pagrindo virtualiosios mašinos sąranka

Įdiekite „Macintosh“ spausdintuvo („Inkjet“) tvarkyklę
 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite Spausdintuvai.
 2. Dukart spustelėkite Pridėti spausdintuvą.
 3. Spustelėkite Pirmyn.
 4. Spustelėkite Prie šio kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas.
 5. Spustelėję atžymėkite žymės langelį Automatiškai aptikti ir diegti mano „Prijungti ir leisti“ spausdintuvą.
 6. Spustelėkite Pirmyn.
 7. Spustelėkite LPT1 prievadas, tada spustelėkite Toliau.
 8. Laukelyje Gamintojai spustelėkite Epson.
 9. Laukelyje Spausdintuvai spustelėkite Epson AP-3260, tada spustelėkite Toliau.
 10. Prie Spausdintuvo pavadinimas įveskite Mac Printer (Inkjet).
 11. Prie Ar norite naudoti šį spausdintuvą kaip numatytąjį spustelėkite Taip.
 12. Spustelėkite Toliau, tada spustelėkite Nebendrinti šio spausdintuvo.
 13. Spustelėkite Toliau, tada spustelėkite Ne prie Ar norite spausdinti bandomąjį puslapį.
 14. Spustelėkite Pirmyn, tada spustelėkite Baigti.
Įdiekite „Macintosh“ spausdintuvo (PostScript) tvarkyklę
 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite Spausdintuvai.
 2. Dukart spustelėkite Pridėti spausdintuvą.
 3. Spustelėkite Pirmyn.
 4. Spustelėkite Prie šio kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas.
 5. Spustelėję atžymėkite žymės langelį Automatiškai aptikti ir diegti mano „Prijungti ir leisti“ spausdintuvą.
 6. Spustelėkite Pirmyn.
 7. Spustelėkite LPT1 prievadas, tada spustelėkite Toliau.
 8. Laukelyje Gamintojai spustelėkite Apple.
 9. Laukelyje Spausdintuvai spustelėkite Apple LaserWriter II NT, tada spustelėkite Toliau.
 10. Prie Spausdintuvo pavadinimas įveskite Mac Printer (PostScript).
 11. Prie Ar norite naudoti šį spausdintuvą kaip numatytąjį spustelėkite Taip.
 12. Spustelėkite Toliau, tada spustelėkite Nebendrinti šio spausdintuvo.
 13. Spustelėkite Toliau, tada spustelėkite Ne prie Ar norite spausdinti bandomąjį puslapį.
 14. Spustelėkite Pirmyn, tada spustelėkite Baigti.

2 būdas: Spausdinimo per tinklą konfigūravimas

Jei spausdinate į spausdintuvą, kuris prijungtas prie „Windows“ pagrindo tinklo, atlikite šiuos veiksmus:

„Mac OS“ sąranka

„Mac OS“ sąrankos veiksmų nereikia. Spausdinimas per tinklą nenaudoja „Macintosh“ kompiuterio spausdinimo sistemos.

„Windows“ pagrindo virtualiosios mašinos sąranka

 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite Spausdintuvai.
 2. Dukart spustelėkite Pridėti spausdintuvą.
 3. Spustelėkite Pirmyn.
 4. Spustelėkite Tinklo spausdintuvas, tada spustelėkite Pirmyn.
 5. Spustelėję Naršyti raskite bendro naudojimo spausdintuvą tinkle.
 6. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Pirmyn.
 7. Nustatykite spausdintuvo pavadinimą. Spustelėkite Pirmyn.
 8. Išspausdinkite bandomąjį puslapį ir spustelėkite Baigti.
 9. „Windows“ konfigūruos jūsų spausdintuvą, o tada nukopijuos spausdintuvo tvarkyklę per tinklą.

3 būdas: Spausdinimo per USB konfigūravimas

Norėdami pasinaudoti visomis jūsų USB spausdintuvo spausdinimo funkcijomis, turite konfigūruoti „Windows“ pateikdami konkrečius duomenis apie savo spausdintuvą.Norint naudoti spausdinimą per USB, jūsų spausdintuvas turi būti prijungtas tiesiogiai prie jūsų „Macintosh“ kompiuterio USB kabeliu. Jei jūsų spausdintuve naudojamas USB – nuosekliojo prievado adapteris arba USB – lygiagrečiojo prievado adapteris, reikės naudoti imituojamą spausdinimą.

Spausdinimui per USB taip pat reikia USB spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemai. Ankstesnėse „Windows“ versijose („Microsoft Windows 95“ ir „Windows NT“) negalima naudoti spausdinimo per USB, nes šios operacinės sistemos neturi palaikymo USB įrenginiams.Kai naudojate virtualiąją mašiną, konfigūruotą naudoti spausdinimą per USB, spausdintuvas nėra pasiekiamas „Mac OS“ ar kitoms virtualiosioms mašinoms.

„Mac OS“ sąranka

„Mac OS“ sąrankos veiksmų nereikia. Spausdinimas per USB nenaudoja „Macintosh“ kompiuterio spausdinimo sistemos.

„Virtual PC“ sąranka

 1. Įjunkite „Virtual PC“.
 2. Spustelėkite Parametrai dialogo lange „Virtual PC“ sąrašas.
 3. Spustelėkite USB.
 4. Spustelėję pažymėkite žymės langelį Įgalinti USB.
 5. Spustelėdami pažymėkite USB spausdintuvo, kurį norite naudoti, žymės langelį.
 6. Spustelėkite Gerai.
Pastaba Kai įgalinsite USB „Virtual PC“ programoje, ji praktiškai „atjungs“ spausdintuvą nuo jūsų „Macintosh“ kompiuterio USB prievado ir „prijungs“ jį prie virtualiosios mašinos virtualaus USB prievado. Kol virtualioji mašina veiks, spausdintuvas nebus pasiekiamas „Mac OS“. Jei „Mac OS“ bandys naudoti spausdintuvą, kai veikia „Windows“ pagrindo virtualioji mašina, „Mac OS“ elgsis taip tarsi spausdintuvas būtų fiziškai atjungtas ir pateiks klaidos pranešimą.

Paprastai spausdintuvas automatiškai grąžinamas į „Mac OS“ kontrolę, kai uždarote virtualiosios mašinos langą arba uždarote „Virtual PC“. Kartais spausdintuvas gali būti nerodomas „Mac OS“ net ir kai „Virtual PC“ jo nebenaudoja. Įvykus šiai problemai, fiziškai išjunkite spausdintuvą, atjunkite jo USB kabelį, tada įjunkite ir prijunkite spausdintuvą.

„Windows“ pagrindo virtualiosios mašinos sąranka

„Windows“ USB spausdintuvo sąrankos procedūra virtualiajai mašinai yra tokia pati kaip procedūra, kurią atlikote realiam asmeniniam kompiuteriui. Jei turite su spausdintuvu pateiktą kompaktinį diską, vadovaukitės jame pateikiamais nurodymais. Jei atsisiuntėte spausdintuvo tvarkyklę iš spausdintuvo gamintojo, vadovaukitės su tvarkykle pateiktais nurodymais. Tiksliai laikykitės gamintojo nurodymų. Veiksmų atlikimo seka gali būti labai svarbi.

Pastaba „Epson“ spausdintuvams reikia specialių sąrankos nurodymų.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esantį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
824613 Kaip naudoti „Epson“ USB spausdintuvus su „Virtual PC“ (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip spausdinti iš „Virtual PC“ 6.0, žr. žinyno temą Kaip spausdinti su „Virtual PC“:
 • Meniu Žinynas spustelėkite Kaip spausdinti su „Virtual PC“.
Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip spausdinti iš „Virtual PC“ 5,0, žr. žinyno temą Apie spausdinimą:
 1. Meniu Žinynas spustelėkite „Virtual PC“ žinynas.
 2. Spustelėkite Žinyno temos, tada spustelėkite Spausdinimas.
Galite prieiti prie „Virtual PC“ žinyno temos iš žinyno centro atlikdami šiuos veiksmus:
 1. Meniu Žinynas spustelėkite „Mac“ žinynas.
 2. Srityje Žinyno centras spustelėkite „Virtual PC“ žinynas.
 3. Spustelėkite Žinyno temos, tada spustelėkite Spausdinimas.
Savybės

Straipsnio ID: 824366 – Paskutinė peržiūra: 05/13/2011 13:46:00 – Peržiūra: 3.0

 • kbprint kbhowto KB824366
Atsiliepimai