Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Pateikiamas belaidžio tinklo specifinių naujinimų paketas, skirtas „Windows XP“

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Šis straipsnis archyvuotas. Jis pateikiamas toks, koks yra, ir nebebus atnaujinamas.
SANTRAUKA
„Microsoft“ išleido „Microsoft Windows XP“ skirtą specifinių naujinimų paketą, kuriame įtrauktos karštosios pataisos ir naujinimai, aprašyti toliau pateiktame sąraše. Šiame specifinių naujinimų pakete esančios karštosios pataisos ir naujinimai taip pat įtraukti į „Windows XP“ 2 pakeitimų paketą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie naujausią „Windows XP“ pakeitimų paketą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322389 Kaip įsigyti naujausią Windows XP pakeitimų paketą
Šis mažas ir išsamus specifinis naujinimų paketas yra paprastas mechanizmas, skirtas belaidžio tinklo pataisų išvesčiai valdyti.

Šis naujinimas išsprendžia tokias problemas:
 • Prisijungiant prie belaidžio tinklo ilgai delsiama

  Kai jungiatės prie belaidžio tinklo naudodami 802.1x autentifikavimą, tinklo ryšys gali būti užmegztas per 30–60 sekundžių. Ši problema iškyla dėl to, kad bandant paleisti nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnybą ji atidedama. Nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnyba nepaleidžiama laiku, nes ji priklauso nuo NETMAN komponento, o NETMAN komponentas paleisties metu dar neįkeltas.
 • Rodoma neteisinga belaidžio tinklo sąsajos laikmenos būsena

  Kai jūsų kompiuteris yra vienintelis belaidžio tinklo kompiuteris, veikiantis specialiuoju režimu, belaidžio tinklo piktograma gali neteisingai rodyti, kad prijungtas belaidžio tinklo adapteris.
 • Vartotojo sąsajos elementai neteisingai išversti į kitas kalbas

  „Windows XP“ palaikymo pataisoje, skirtoje belaidžio tinklo apsaugotos prieigos (WPA – Wireless Protected Access) paketui, aprašytam šiame „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje, esantys keli vartotojo sąsajos elementai neteisingai išversti į kelias Azijos kalbas:
  815485 WPA belaidžio tinklo saugos naujinimo „Windows XP“ apžvalga (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 • WPA veikia netinkamai esant mišriems AES/TKIP režimams

  WPA netinkamai veikia su prieigos tašku, sukonfigūruotu išplėstinio šifravimo standarto (AES – Advanced Encryption Standard) šifravimui, kuris skirtas „unicast“ perduoti, ir laikino kodo vientisumo protokolo (TKIP – Temporary Key Integrity Protocol) šifravimui, kuris skirtas transliacijai perduoti.
 • WPA numatytoji reikšmė tampa silpnesne šifravimo schema

  Numatyta, kad kai belaidžio tinklo klietui pasiūloma galimybė prisijungti prie belaidžio tinklo naudojant TKIP arba AES šifravimo schemą, klientas pasirenka silpnesniąją.
 • Belaidžio tinklo klientas netinkamai reaguoja į RC4 kodo pranešimą ne WEP režimu

  Kai prisijungiate prie belaidžio tinklo, užšifruoto naudojant AES šifravimą, sistema „Windows“ netinkamai reaguoja į RC4 šifravimo algoritmo pranešimą.
 • Po nesėkmingų kodo mainų nepavyksta iš naujo prisijungti prie norimo tinklo

  Kai belaidžio tinklo kliento kodo mainų operacija nepavyksta, klientui nepavyksta prisijungti ir blokuojami visi bandymai automatiškai prisijungti iš naujo. Tada reikia bandyti vėl prisijungti prie belaidžio tinklo neautomatiniu būdu.
 • Po sėkmingų kodo mainų 802.1x trikčių skaitiklis nenustatomas iš naujo

  Nekonfigūruojamo belaidžio tinklo tarnyba palaiko nesėkmingų autentifikavimo ir kodo mainų bandymų skaitiklį. Tačiau kai belaidžio tinklo klientas sėkmingai autentifikuoja ir atlieka kodo mainus, šis skaitiklis automatiškai nenustatomas iš naujo.
Šis naujinimas taip pat išsprendžia problemas, aprašytas šiuose žinių bazės straipsniuose:
822596 DHCP negauna naujo adreso, kai EAP iš naujo autentifikuojamas prieigos taškuose, kurių IP potinkliai skiriasi (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
826239 Naudojant belaidžio tinklo ryšį šiek tiek uždelsiamas įėjimas į tinklą (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
PASTABA: į šį naujinimą neįtraukta priklausomybė nuo Nwlinkipx.sys, dėl kurios naršyklė „Internet Explorer“ nustos reaguoti, kai sistemoje, kurioje pritaikyta Q826942 karštoji pataisa, bus pakeistos IPX konfigūracijos. Taikykite Q834565 po Q826942, kad būtų išspręsta problema su praleista priklausomybe.
DAUGIAU INFORMACIJOS

Būtinosios sąlygos

Šiam naujinimui reikia „Windows XP“ 1 pakeitimų paketo (SP1). Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip įsigyti naujausią „Windows XP“ pakeitimų paketą, spustelėkite toliau esantį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322389 Kaip įsigyti naujausią Windows XP pakeitimų paketą

Reikalavimas paleisti iš naujo

Įdiegę šį naujinimą, turite iš naujo paleisti kompiuterį.

Informacija apie naujinimo pakeitimą

Šis specifinių naujinimų paketas nepakeičia jokių kitų naujinimų.

Informacija apie failą

Šio naujinimo versija anglų kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie išvardyti toliau esančioje lentelėje. Šių failų datos ir laikas surašyti pasauliniu koordinuotuoju laiku (CUT). Peržiūrint failo informaciją, šis laikas pakeičiamas į vietos laiką. Jei norite pamatyti skirtumą tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuką Laiko juosta.
„Windows XP“, 32 bitų versijos
  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas  --------------------------------------------------------------  2004-Vas-09  20:53 5.1.2600.1331   99,840 Dhcpcsvc.dll    2004-Vas-06  21:01 5.1.2600.1331   168,192 Ndis.sys  2004-Sau-10  13:33 5.1.2600.1331   12,416 Ndisuio.sys  2004-Vas-09  20:53 5.1.2600.1331  1,630,720 Netshell.dll    2004-Sau-10 13:34 5.1.2600.1331   84,864 Nwlnkipx.sys  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   57,344 Wzcdlg.dll     2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   31,232 Wzcsapi.dll     2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   282,112 Wzcsvc.dll     2004-Sau-29 00:57 5.1.2600.1337   586,752 Xpsp2res.dll   
„Windows XP“, 64 bitų versijos
  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas  Platforma  --------------------------------------------------------------------  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1331   308,736 Dhcpcsvc.dll   IA-64  2004-Sau-10 12:25 5.1.2600.1331   579,328 Ndis.sys  2004-Sau-10 12:25 5.1.2600.1331   40,960 Ndisuio.sys  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1331  2,736,128 Netshell.dll   IA-64  2004-Sau-10 12:25 5.1.2600.1331   329,856 Nwlnkipx.sys  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1331   99,840 Wdhcpcsvc.dll  x86  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1331  1,630,720 Wnetshell.dll  x86  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   57,344 Wwzcdlg.dll   x86  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   31,232 Wwzcsapi.dll   x86  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   282,112 Wwzcsvc.dll   x86  2004-Sau-29 00:57 5.1.2600.1337   586,752 Wxpsp2res.dll  x86  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1335   117,760 Wzcdlg.dll    IA-64  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1335   65,024 Wzcsapi.dll   IA-64  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1335   687,104 Wzcsvc.dll    IA-64  2004-Sau-29 00:57 5.1.2600.1337   586,240 Xpsp2res.dll   IA-64

Informacija apie diegimą

Standartinė šio naujinimo versija palaiko šias sąrankos parinktis:
 • /? rodomas diegimo parinkčių sąrašas.
 • /u naudojamas nedialoginis režimas.
 • /f kompiuteriui baigiant darbą, kitos programos taip pat uždaromos.
 • /n nedaromos šalinamų failų atsarginės kopijos.
 • /o originalios įrangos gamintojo (OEM – Original Equipment Manufacturer) failai perrašomi be raginimo.
 • /z baigus diegti, kompiuteris iš naujo nepaleidžiamas.
 • /q naudojamas tylusis režimas (vartotojas neatlieka jokių veiksmų).
 • /l išvardijamos įdiegtos karštosios pataisos.
 • /x failai išskleidžiami nepaleidžiant sąrankos programos.
Šis naujinimas taip pat palaiko komandų eilutės komandas, aprašytas šiame žinių bazės straipsnyje:
824687 Komandų eilutės raktai, skirti „Microsoft“ programinės įrangos naujinimo paketams (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Norėdami patikrinti, ar įdiegtas šis specifinių naujinimų paketas, naudokite įrankį Qfecheck.exe. Jei norite gauti daugiau informacijos apie įrankį Qfecheck.exe, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
282784 Qfecheck.exe tikrina „Windows 2000“ ir „Windows XP“ karštųjų pataisų diegimą (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Taip pat galite patikrinti, ar įdiegtas šis specifinių naujinimų paketas, patvirtinę, kad egzistuoja šis dalinis registro raktas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
PASTABA: diegiant šį specifinių naujinimų paketą, pašalinami visi svarbių naujinimų, įtrauktų į šį specifinių naujinimų paketą, įrašai, esantys dialogo lange Pridėti arba šalinti programas. Dėl šios priežasties kai kurie įrankiai gali pranešti, kad neįdiegti kai kurie svarbūs įtraukti naujinimai. Pavyzdžiui, „Marimba“ programinės įrangos keitimo ir sprendimai naudoja įrankio Pridėti arba šalinti programas registro įrašus, susietus su kiekvienu svarbiu naujinimu, kad patvirtintų, jog naujinimas įdiegtas. Todėl „Marimba“ programinės įrangos keitimo ir valdymo sprendimai gali neteisingai pranešti, kad jums trūksta atskirų svarbių naujinimų, įtrauktų į šį specifinių naujinimų paketą.

Informacija apie visuotinį diegimą

Jei norite šį naujinimą įdiegti vartotojui neatliekant jokių veiksmų, naudokite šią komandą:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
Jei norite šį naujinimą įdiegti nepaleisdami kompiuterio iš naujo, naudokite šią komandą:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
PASTABA: šias parinktis galite jungti vienoje komandų eilutėje.

Informacija apie šalinimą

Norėdami pašalinti 826942 specifinių naujinimų paketą, naudokite valdymo skydo parinktį Pridėti arba šalinti programas.

PASTABA: diegiant šį naujinimą, pašalinami visi svarbių naujinimų, įtrauktų į šį specifinių naujinimų paketą, įrašai, esantys dialogo lange Pridėti arba šalinti programas. Pašalinus šį naujinimą, atkuriami ankstesni atskirų į šį specifinių naujinimų paketą įtrauktų svarbių naujinimų įrašai, esantys dialogo lange Pridėti arba šalinti programas.

Sistemos administratoriai gali naudoti įrankį Spuninst.exe šiam naujinimui pašalinti. Spuninst.exe yra aplanke %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. Ši paslaugų programa palaiko šiuos sąrankos raktus:
 • /? rodomas diegimo raktų sąrašas.
 • /u naudojamas nedialoginis režimas.
 • /f kompiuteriui baigiant darbą, kitos programos taip pat uždaromos.
 • /z baigus diegti, kompiuteris iš naujo nepaleidžiamas.
 • /q naudojamas tylusis režimas (vartotojas neatlieka jokių veiksmų).
Taip pat galėsite patikrinti, ar šis specifinių naujinimų paketas įdiegtas, patvirtinę, kad yra šis dalinis registro raktas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
816915 Nauja failų įvardijimo schema, skirta „Microsoft Windows“ programinės įrangos naujinimų paketams (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
824684 Įprastos terminologijos, vartojamos Microsoft programinės įrangos naujinimams apibūdinti, aprašas
Trečiųjų šalių produktus, aprašytus šiame straipsnyje, gamina „Microsoft“ nepriklausančios įmonės. „Microsoft“ nesuteikia jokių numanomų ar kitokių garantijų dėl šių produktų veikimo ar patikimumo.
Savybės

Straipsnio ID: 826942 – Paskutinė peržiūra: 12/08/2015 04:18:36 – Peržiūra: 6.2

Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbbroadband kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload kbhotfixserver KB826942
Atsiliepimai