Windows Media leistuvo URL scenarijaus komandos veikimo naujinimas

SANTRAUKA
Microsoft išleido Microsoft Windows Media leistuvo versijų, išvardytų šio straipsnio skyriuje „Taikoma“, naujinimą. Microsoft rekomenduoja įdiegti šį naujinimą, kad galėtumėte lengviau valdyti įdėtųjų URL scenarijų komandų, esančių Windows Media garso ir vaizdo (.asf) failuose ir srautuose, veikimą. Šiame straipsnyje aprašoma nauja šio naujinimo palaikoma funkcinė galimybė ir kaip gauti šį naujinimą.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Turinio savininkas, kurdamas garso ar vaizdo srautą, į jį gali įtraukti scenarijaus komandas (pvz., URL scenarijaus komandas ir pasirinktines scenarijaus komandas), kurios įdedamos į srautą. Kai srautas atkuriamas, scenarijaus komandos gali sukelti įvykius naudodamos įdėtąją leistuvo programą arba gali paleisti jūsų žiniatinklio naršyklę ir prisijungti prie konkrečios svetainės. Tai lemia dizainas.

828026 naujinimas pakeičia būdą, kaip Windows Media leistuvas tvarko į srautą įdėtąsias URL scenarijaus komandas. Tiksliau sakant, naujinimas modifikuoja Windows Media leistuvą, kad jis galėtų atpažinti tris naujas registro reikšmes, kurios vartotojui ar administratoriui leidžia valdyti scenarijus, kuriuos naudodamas leistuvas paleis į srautą įdėtąsias URL scenarijaus komandas.

Windows Media leistuvas dabar atpažįsta tris DWORD registro reikšmes. Šios DWORD reikšmės yra toliau nurodytuose registro raktuose ir turi reikšmę 0 (išjungta) arba 1 (įjungta):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Šis naujinimas nesukuria šių registro reikšmių.

PASTABA: jei reikšmė neegzistuoja, naudojama numatytoji duomenų reikšmė.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : įjungia arba išjungia URL scenarijaus komandas atskirame leistuve. Numatytoji reikšmė yra 0 (išjungta).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : įjungia arba išjungia URL scenarijaus komandas įdėtajame leistuve. Numatytoji reikšmė yra 1 (įjungta).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : įjungia arba išjungia URLAndExit scenarijaus komandas. Numatytoji reikšmė yra 1 (įjungta).
Be to, pridedama logika, kad jei Windows Media leistuvas nevykdo URL scenarijaus komandų, scenarijus neperkeltų vartotojo iš mažesnio patikimumo saugos zonos į didesnio patikimumo zoną. Toliau pateiktoje lentelėje yra išvardyti scenarijai, kurių komandas leidžiama vykdyti (T) ir kurių neleidžiama vykdyti (N) įdiegus šį naujinimą.

PASTABA: kilmės sritis yra ta sritis, kuri yra mažiau patikima – atkuriamo turinio arba tinklalapio, kuriame įdėtas leistuvas, sritis. Paskirties sritis yra turinio sritis, į kurią nukreipta scenarijaus komanda.
Paskirties sritisMano kompiuteris Vietinis intranetas Patikimos svetainėsInternetasApribotos svetainės
Kilmės sritis
Mano kompiuterisT **TTTT
Vietinis intranetas NTTTT
Patikimos svetainėsNNTTT
InternetasNNNTT
ApribotaNNNNN


** Dėl saugos priežasčių, URL scenarijų komandos iš Mano kompiuterio į Mano kompiuterio zoną bus vykdomos tik tada, jei URL naudos vieną iš šių protokolų: http://, https:// arba wmhtml://.

Atsisiuntimo informacija

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti šį naujinimą, apsilankykite Microsoft Windows naujinimo svetainėje ir įdiekite naujinimą 828026:Norėdami šį naujinimą įdiegti į kelis kompiuterius, administratoriai gali jį atsisiųsti iš Microsoft atsisiuntimo centro arba iš Microsoft Windows naujinimo katalogo. Jei norite šį naujinimą vėliau įdiegti viename ar keliuose kompiuteriuose, ieškokite šio straipsnio ID numerio naudodami Windows naujinimų katalogo papildomos ieškos parinkčių funkciją. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisiųsti naujinimus iš Windows naujinimų katalogo, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
323166 Kaip atsisiųsti Windows naujinimus ir tvarkykles iš Windows naujinimų katalogo (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Šiuos failus galite atsisiųsti iš Microsoft atsisiuntimo centro:

Windows Media leistuvas (visos versijos), skirtas Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ir Microsoft Windows Server 2003

Jei naudojate Windows Media Player 7.0, taikykite šį naujinimą tik atnaujinę į Windows Media Player 7.1 ar vėlesnę versiją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atnaujinti Windows Media leistuvą, apsilankykite šioje Microsoft svetainėje:

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 arba Windows Media Player 9 Series, skirtas Microsoft Windows Millennium Edition

Windows Media Player 6.4, skirtas Microsoft Windows NT 4.0 Server

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisiųsti Microsoft palaikymo failus, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Microsoft patikrino, ar šiame faile nėra virusų. Microsoft naudojo naujausią virusų aptikimo programinę įrangą, kuri buvo prieinama failo padėjimo dieną. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda išvengti bet kokių neleistinų failo pakeitimų.

Informacija apie diegimą

Turite būti įėję kaip administratorius, jei norite įdiegti šį naujinimą. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti šį naujinimą, apsilankykite Windows naujinimų svetainėje ir įdiegite kritinį naujinimą 828026:Norėdami įdiegti atsisiųstą šio naujinimo versiją, paleiskite atsisiųstą 828026 naujinimo paketą naudodami atitinkamus sąrankos raktus. Administratoriai gali diegti šį naujinimą naudodami Microsoft programinės įrangos naujinimo tarnybas (SUS). Jei norite gauti daugiau informacijos apie SUS, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
810796 Dokumentas: Programinės įrangos naujinimo paslaugų apžvalgos dokumentas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

Reikalavimas paleisti iš naujo

Turite iš naujo paleisti kompiuterį, jei norite užbaigti šio naujinimo diegimą.

Sąrankos raktai

Šio naujinimo versijos Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ir Microsoft Windows Server 2003 palaiko toliau nurodytus raktus:
 • /? – rodomas diegimo raktų sąrašas.
 • /u – naudojamas nedialoginis režimas.
 • /f – kompiuteriui baigiant darbą, kitos programos taip pat uždaromos.
 • /n – nedaromos šalinamų failų atsarginės kopijos.
 • /o – OEM failai perrašomi be raginimo.
 • /z – baigus diegti, kompiuteris iš naujo nepaleidžiamas.
 • /q – naudojamas tylusis režimas (vartotojas neatlieka jokių veiksmų).
 • /l – išvardijamos įdiegtos karštosios pataisos.
 • /x – failai išskleidžiami nepaleidžiant sąrankos.
Pavyzdžiui, jei norite šį naujinimą įdiegti vartotojui neatliekant jokių veiksmų, naudokite šią komandą:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
Norėdami įdiegti šią saugos pataisą taip, kad kompiuteris nebūtų iš naujo paleidžiamas, naudokite šią komandą:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
PASTABA: šiuos raktus galite derinti vienoje komandoje.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie šio paketo komandų eilutės raktus ir jų veikimą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
824687 Komandų eilutės raktai, skirti Microsoft programinės įrangos naujinimo paketams (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Windows Media Player 6.4, skirto Microsoft Windows NT 4.0 Server, ir Windows Media Player 6.4, 7.1 arba 9, skirtų Microsoft Windows Millennium Edition, naujinimo paketai palaiko šiuos raktus:
 • /q – naudojamas tylusis režimas arba nerodomi pranešimai išskleidžiant failus.
 • /q:u – naudojamas tylusis vartotojo režimas. Naudojant tylųjį vartotojo režimą, vartotojui rodomi keli dialogo langai.
 • /q:a – naudojamas tylusis administratoriaus režimas. Naudojant tylųjį administratoriaus režimą, vartotojui nerodomi jokie dialogo langai.
 • /t: maršrutas – nurodoma sąrankai naudojamo laikinojo aplanko vieta arba išskleidžiamų failų paskirties aplankas (jei naudojamas /c raktas).
 • /c – išskleidžiami failai jų nediegiant. Jei nenurodomas raktas /t: maršrutas, būsite paraginti nurodyti paskirties aplanką.
 • /c: maršrutas – nurodomas sąrankos .inf failo arba .exe failo maršrutas ir pavadinimas.
 • /r:n – įdiegus niekada iš naujo nepaleidžiamas kompiuteris.
 • /r:i – vartotojas raginamas paleisti kompiuterį iš naujo, jeigu to reikia, išskyrus tuos atvejus, kai šis raktas naudojamas su raktu /q:a.
 • /r:a – įdiegus visada iš naujo paleidžiamas kompiuteris.
 • /r:s – įdiegus kompiuteris paleidžiamas iš naujo neraginant vartotojo.
Pavyzdžiui, jei norite įdiegti naujinimą nesikišant vartotojui ir nepaleidžiant kompiuterio iš naujo, naudokite vieną iš šių komandų:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Informacija apie failą

Šio naujinimo versija anglų kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie išvardyti toliau esančioje lentelėje. Šių failų datos ir laikai surašyti koordinuotu pasauliniu laiku (CUT). Peržiūrint informaciją apie failą, šis laikas pakeičiamas į vietos laiką. Jei norite pamatyti skirtumą tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuką Laiko juosta.
Windows Media Player 9 Series
  Data     Laikas Versija   Dydis  Failo vardas Operacinė sistema  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  2003-09-17   16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  2003-09-17   05:25 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  2003-09-24   21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition  2003-09-24   21:18 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows Millennium Edition
Windows Media leistuvas, skirtas Windows XP
  Data     Laikas Versija   Dydis  Failo vardas Operacinė sistema  ------------------------------------------------------------------------  2003-09-17   16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows XP  2003-09-18   11:53 8.0.0.4491 1,302,528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7.1
  Data     Laikas Versija   Dydis  Failo vardas Operacinė sistema  ----------------------------------------------------------------------------------  2003-09-17   16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows 2000     2003-09-17   22:13 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows 2000    2003-09-24   21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition  2003-09-24   21:18 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  Data     Laikas Versija   Dydis  Failo vardas Operacinė sistema  --------------------------------------------------------------------------  2003-09-17   16:55 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Informacija apie šalinimą

Norėdami pašalinti šį naujinimą iš Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ir Microsoft Windows Server 2003, naudokite valdymo skydo įrankį Pridėti arba šalinti programas (arba įrankį Pridėti/šalinti programas). Spustelėkite Windows Media Player karštosios pataisos (norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite wm828026), tada spustelėkite Šalinti (arba spustelėkite Pridėti/šalinti).

Norėdami pašalinti šį naujinimą, Windows 2000, Windows XP arba Windows Server 2003 sistemos administratoriai gali naudoti paslaugų programą Spunist.exe . Paslaugų programa Spuninst.exe yra aplanke %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Ši paslaugų programa palaiko šiuos sąrankos raktus:
 • /? : rodomas diegimo raktų sąrašas.
 • /u : naudojamas nedialoginis režimas.
 • /f : kompiuteriui baigiant darbą, kitos programos taip pat uždaromos.
 • /z : baigus diegti, kompiuteris iš naujo nepaleidžiamas.
 • /q : naudojamas tylusis režimas (vartotojas neatlieka jokių veiksmų).
PASTABA: Microsoft Windows Millennium Edition ir Windows NT 4.0 Server naujinimai nepalaiko šalinimo funkcinės galimybės ir negali būti pašalinti.
Eigenschappen

Artikel-id: 828026 - Laatst bijgewerkt: 02/03/2011 15:21:00 - Revisie: 10.3

 • atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026
Feedback