Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Atkūrimas iš viso operacijų žurnalo „SQL Server“ duomenų bazėje

ĮŽANGA
Pilni operacijų žurnalai gali neleisti naudotis „Microsoft SQL Server“ duomenų baze. Šiame straipsnyje aprašoma, kaip sutrumpinti ir sumažinti operacijų žurnalus, kai jie tampa per dideli. Be to, šiame straipsnyje aprašoma, kaip neleisti operacijų žurnalams netikėtai padidėti.

Daugiau informacijos
Pirmasis veiksmas: sumažinkite operacijų žurnalo dydį


Kai operacijų žurnalai pilni, reikia sumažinti jų dydį. Norėdami tai atlikti turite sutrumpinti neaktyvias operacijų žurnalo operacijas ir sumažinti operacijų žurnalo failą.

Pastaba Operacijų žurnalai labai svarbūs norint išlaikyti duomenų bazės operacijų vientisumą. Nenaikinkite operacijų žurnalo failų net ir sukūrę duomenų bazės ir operacijų žurnalų atsarginę kopiją. Antrasis veiksmas: sutrumpinkite neaktyvias operacijų žurnalo operacijas


Kai operacijų žurnalai pilni, nedelsdami sukurkite atsarginę operacijų žurnalo failo kopiją. Kai sukuriama atsarginė operacijų žurnalo failų kopija, „SQL Server“ automatiškai sutrumpina neaktyvią operacijų žurnalo failo dalį. Neaktyvioje operacijų žurnalo failo dalyje yra atliktos operacijos, todėl „SQL Server“ atkūrimo proceso metu operacijų žurnalo failo nebenaudoja. „SQL Server“ pakartotinai naudoja šią sutrumpintą neaktyvią operacijų žurnalo vietą ir operacijų žurnalui nebeleidžiama toliau didėti bei užimti daugiau vietos.

Norėdami daugiau sužinoti apie triktis, į kurias reikia atsižvelgti kuriant atsargines operacijų žurnalų kopijas ir jas atkuriant, apsilankykite nurodytose „SQL Server“ interneto knygų temose:
 • Operacijų žurnalo atsarginės kopijos
 • Operacijų žurnalo atsarginė kopija ir atkūrimas
Neaktyvias operacijas galima panaikinti iš operacijų žurnalo failo naudojant Trumpinimo metodą. Daugiau informacijos apie operacijų žurnalų trumpinimą žr. „SQL Server“ interneto knygų temoje „Operacijų žurnalo sutrumpinimas“.

Svarbu Neautomatiškai sutrumpinę operacijų žurnalo failus turite sukurti visos duomenų bazės atsarginę kopiją ir tik tada kurti operacijų žurnalo atsarginę kopiją.

Jei norite daugiau sužinoti apie triktis, galimas trumpinant operacijų žurnalo failus, spustelėkite toliau pateiktą straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
62866 Priežastys, dėl kurių SQL operacijų žurnalas nėra sutrumpinamas
Trečiasis veiksmas: sumažinkite operacijų žurnalo failą


Trumpinimo būdo atsarginio kopijavimo operacija nesumažina žurnalo failo dydžio. Norėdami sumažinti operacijų žurnalo failo dydį, turite sumažinti operacijų žurnalo failą. Norint sumažinti operacijų žurnalo failą iki reikalingo dydžio ir pašalinti nenaudojamus puslapius, reikia naudoti operaciją DBCC SHRINKFILE. DBCC SHRINKFILE Transact-SQL sakinys gali sumažinti tik neaktyvią žurnalo failo dalį.

Pastaba DBCC SHRINKFILE Transact-SQL sakinys negali sutrumpinti žurnalo ir sumažinti žurnalo faile naudojamą vietą.

Daugiau informacijos apie operacijų žurnalo failų mažinimą žr. nurodytose „SQL Server“ interneto knygų temose:
 • Operacijų žurnalo mažinimas
 • DBCC SHRINKFILE
Jei norite daugiau sužinoti, kaip sumažinti operacijų žurnalo failus naudojant „SQL Server 2000“, spustelėkite nurodytą straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
272318 „SQL Server 2000“ operacijų žurnalo mažinimas naudojant DBCC SHRINKFILE
Jei norite daugiau sužinoti apie problemas, galimas mažinant operacijų žurnalo failus, spustelėkite pateiktų straipsnių numerius ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:
814574 PRB: Klaidos pranešimas: „Nepavyksta sumažinti žurnalo failo...“ pasirodo mėginant sumažinti operacijų žurnalo failą
324432 PRB: DBCC SHRINKFILE ir SHRINKDATABASE komandos negali veikti dėl retai išdėstyto teksto, ntext arba vaizdo stulpelių

Ketvirtasis veiksmas: neleiskite operacijų žurnalų failams netikėtai didėti


Norėdami neleisti operacijų žurnalo failams netikėtai didėti, apsvarstykite vieną iš nurodytų būdų:
 • Nustatykite didesnę operacijų žurnalo failų dydžio reikšmę, kad operacijų žurnalo failai nesiplėstų automatiškai.
 • Sukonfigūruokite automatinį operacijų žurnalo failų plėtimąsi naudodami atminties įrenginius, o ne procentus po to, kai kruopščiai įvertinsite optimalų atminties dydį.

  Jei norite daugiau sužinoti apie triktis, kurias reikia apsvarstyti konfigūruojant automatinio didėjimo parinktį, spustelėkite pateiktą straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
  315512 Automatinio didėjimo ir automatinio mažėjimo konfigūracijos apsvarstymas
 • Pakeiskite atkūrimo modelį. Jei įvyksta nelaimė arba sugadinami duomenys, reikia atkurti duomenų bazę, kad būtų išlaikytas duomenų bazės duomenų nuoseklumas ir operacijų vientisumas. Atsižvelgdami į duomenų bazės duomenų svarbą, galite naudoti vieną iš pateiktų atkūrimo modelių, norėdami nustatyti, kaip sukuriamos atsarginės duomenų bazės kopijos ir koks galimas duomenų netekimo poveikis:
  • Paprasto atkūrimo modelis
  • Viso atkūrimo modelis
  • Paketinio registravimo atkūrimo modelis

  Taikydami paprasto atkūrimo modelį, galite atkurti duomenų bazę naudodami naujausią duomenų bazės atsarginę kopiją. Arba galite naudoti visiško atkūrimo modelį ar paketinio registravimo atkūrimo modelį norėdami atkurti savo duomenų bazę, buvusią iki gedimo. Norėdami tai padaryti atkurkite duomenų bazę naudodami operacijų žurnalo failo atsargines kopijas.

  Pagal numatytuosius „SQL Server 2000“ ir „SQL Server 2005“ nustatymus nustatomas „SQL Server“ duomenų bazės viso atkūrimo modelis. Taikant viso atkūrimo modelį, naudojamos įprastos operacijų žurnalo atsarginės kopijos, kad operacijų žurnalo failo dydis proporciškai neviršytų duomenų bazės dydžio. Tačiau jei įprastos operacijų žurnalo atsarginės kopijos nėra sukuriamos, operacijų žurnalo failas užpildo diską ir negalima atlikti jokių „SQL Server“ duomenų bazės duomenų pakeitimo operacijų.

  Jei atliekant avarinio atkūrimo operaciją nenorima naudoti operacijų žurnalo failų, galima pakeisti atkūrimo modelį iš viso į paprastą.
 • Norėdami panaikinti neaktyvias operacijų žurnalo operacijas, reguliariai kurkite atsargines operacijų žurnalo failų kopijas.
 • Operacijos turėtų būti mažos.
 • Užtikrinkite, kad neribotai neveiktų jokios nenustatytos operacijos.
 • Suplanuokite, kad parinktis Naujinti statistinius duomenis veiktų kas dieną.
 • Norėdami defragmentuoti rodykles ir gamybos aplinkoje pasinaudoti darbo krūvio efektyvumu, naudokite DBCC INDEXDEFRAG Transact-SQL sakinį, o ne DBCC DBREINDEX Transact-SQL sakinį. Jei vykdote DBCC DBREINDEX sakinį, operacijų žurnalas gali reikšmingai išsiplėsti, kai „SQL Server“ duomenų bazė veikia viso atkūrimo režimu. Be to, DBCC INDEXDEGRAG sakinys ilgai neblokuos, skirtingai nei DBCC DBREINDEX sakinys.

  Daugiau apie „SQL Server 2000“ rodyklių defragmentavimą žr. šioje „Microsoft“ svetainėje:
Daugiau informacijos apie operacijų žurnalo failus
Naudojant „SQL Server 2000“ ir „SQL Server 2005“, kiekvienoje duomenų bazėje yra bent vienas duomenų failas ir vienas operacijų žurnalo failas. „SQL Server“ fiziškai saugo duomenis duomenų faile. Operacijų žurnalo faile saugomi visų atliktų „SQL Server“ duomenų bazės pakeitimų duomenys ir kiekvieno pakeitimo operacijų duomenys. Operacijų vientisumas yra pamatinė ir esminė „SQL Server“ savybė, todėl negalima išjungti „SQL Server“ operacijų duomenų registravimo.

Operacijų žurnalo failas padalijamas į mažesnius loginius segmentus, kurie nurodomi kaip virtualūs žurnalo failai. Naudodami „SQL Server 2000“ galite sukonfigūruoti, kad operacijų žurnalo failas plėstųsi tiek kiek reikia. Operacijų žurnalo plėtimąsi gali tvarkyti vartotojas arba galima sukonfigūruoti naudoti visą turimą disko vietą. Visi „SQL Server“ atliekami operacijų žurnalo failo dydžio pakeitimai, pvz., operacijų žurnalo failų sutrumpinimas arba operacijų žurnalo failų padidinimas, atliekami virtualių žurnalo failų vienetuose.

Jei operacijų žurnalo failas, atitinkantis „SQL Server“ duomenų bazę, užpildomas ir jei nustatėte, kad operacijų žurnalo failai didėtų automatiškai, operacijų žurnalo failai didėja virtualių žurnalo failų vienetuose. Kartais operacijų žurnalo failas gali gerokai padidėti ir išnaudoti visą disko vietą. Kai operacijų žurnalo failas padidėja tiek, kad išnaudoja visą disko vietą ir daugiau negali plėstis, nebegalima atlikti jokių duomenų bazės duomenų pakeitimo operacijų. Be to, „SQL Server“ gali pažymėti jūsų duomenų bazę kaip įtartiną, jei operacijų žurnalui trūksta vietos plėstis.

Jei norite daugiau sužinoti apie scenarijus, dėl kurių operacijų žurnalo failas gali netikėtai padidėti, spustelėkite pateiktą straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
317375 Operacijų žurnalas netikėtai padidėja arba iki galo užpildomas naudojant „SQL Server“

Daugiau išteklių
Daugiau informacijos, kaip sumažinti operacijų žurnalo dydį, rasite apsilankę nurodytose „Microsoft“ svetainėse:


Nuorodos
Daugiau informacijos apie trikčių šalinimą, kai atkūrimo proceso metu atsiranda papildomos disko vietos poreikis, žr. „SQL Server“ interneto knygų temą „Nepakanka vietos diske“. Daugiau apie operacijų žurnalo architektūrą žr. nurodytose „SQL Server“ interneto knygų temose:
 • Operacijų žurnalo architektūra
 • Operacijų žurnalo loginė architektūra
 • Operacijų žurnalo fizinė architektūra
Daugiau informacijos apie „SQL Server 2000“ atkūrimo modelius žr. šiose „SQL Server“ interneto knygų temose:
 • Atkūrimo modelio pasirinkimas
 • Paprastas atkūrimas
 • Visas atkūrimas
 • Paketinio registravimo atkūrimas
 • Atkūrimo modelių perjungimas

TLOG T-log filesize becomes full run out of space fills
Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 873235 – Paskutinė peržiūra: 02/26/2014 18:31:00 – Peržiūra: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup

 • kbsqlsetup kbdiskmemory kbdisasterrec kbhowto kbconfig kbinfo kbcip KB873235
Atsiliepimai
tml>00"; var Ctrl = ""; document.write(" 50&did=1&t=">