Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip tvarkyti „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo „Internet Explorer“ priedus

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip keisti „Microsoft Internet Explorer“ priedo būseną ir jį naujinti naudojant priedų tvarkymo priemonę. Šiame straipsnyje pateikti keli trikčių šalinimo patarimai, padėsiantys spręsti dėl priedų kylančias problemas. Čia taip pat rasite kelis patarimus, kaip šalinti triktis. Jie padės spręsti dėl pačios priedų tvarkymo priemonės kylančias problemas. Straipsnyje aiškinama, kaip tvarkyti priedus naudojant registro įrašus ir grupių strategiją. Administratoriai gali leisti vartotojams patiems tvarkyti kai kuriuos priedus, bet kitus galės tvarkyti tik administratoriai. Administratoriai gali tvarkyti ir visus priedus. Šiomis temomis rašoma konkrečiuose skyriuose. Juose diskutuojama apie tokius strategijų parametrus:
 • Atmesti visus priedus, jei priedų sąraše nenurodyta, kad jie leistini
 • Priedų sąrašas
ĮŽANGA
„Microsoft Internet Explorer“ priedai yra programinės įrangos komponentai. Apsilankius svetainėje „Internet Explorer“ priedus galima atsisiųsti automatiškai arba jums gali būti siūloma atsisiųsti priedus. Kai kuriuos priedus galima rasti specialiai apsilankius svetainėje, kurioje siūlomi naujausi „Internet Explorer“ priedai. Šie komponentai gali būti trečiosios šalies ActiveX valdikliai, išplečiantys naršyklės funkcijas arba teikiantys specialiuosius „Internet Explorer“ vartotojo sąsajos elementus. Priedus galite valdyti naudodami priemonę Priedų tvarkymas. Šiame straipsnyje rašoma, kaip naudoti šią priemonę ir šalinti triktis.

Jei norite įsitikinti, kad dialogo lange Priedų tvarkymas rodomi visi įmanomi priedai, atnaujinkite priedų tvarkytuvą. Informacijos, kaip atnaujinti priedų tvarkytuvą, ieškokite šioje „Microsoft“ svetainėje:
DAUGIAU INFORMACIJOS

Priedų tvarkymo priemonės naudojimas

Jei norite pakeisti priedo būseną arba jį atnaujinti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite „Internet Explorer“.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Priedų tvarkymas.
 3. Spustelėkite priedo pavadinimą.
 4. Naudokite vieną iš šių metodų:
  • Spustelėkite Naujinti ActiveX, kad būtų pašalinta esama priedo versija. Ši pasirinktis galima ne visuose prieduose.
  • Jei norite įjungti priedą, spustelėkite Įjungti, tada spustelėkite Gerai.
  • Jei norite išjungti priedą, spustelėkite Išjungti, tada spustelėkite Gerai.
Gali tekti iš naujo paleisti „Internet Explorer“, kad įjungus arba išjungus priedą, būtų atlikti pakeitimai.

Priedų trikčių šalinimas

Paprastai rekomenduojama naudoti priedus, gautus iš patikimų šaltinių. Bet kartais dėl priedų „Internet Explorer“ netikėtai išjungiama. „Internet Explorer“ gali būti netikėtai išjungta, jei priedas sukurtas neprofesionaliai arba jis skirtas ankstesnei „Internet Explorer“ versijai. Kai „Internet Explorer“ netikėtai išjungiama, gali būti siūloma išjungti priedą. Jei „Internet Explorer“ bus netikėtai išjungta, pamėginkite atlikti vieną iš šių veiksmų:
 • Pamėginkite atnaujinti priedą.
 • Išjunkite priedą ir apsilankykite toje pačioje svetainėje. Įsitikinkite, ar lankantis svetainėje yra būtina, kad priedas būtų įjungtas.
 • Jei svetainei būtinos priedo funkcijos arba su jomis paprasčiau naršyti, priedą įjunkite.
Jei priedas užblokuotas ir jį draudžiama diegti, nes užblokuotas jo leidėjas, priedų tvarkymo priemonės sąsajoje rodoma papildoma kategorija, skirta užblokuotiems priedams. Jei lankotės tinklapyje, kuriame naudojamas užblokuotas priedas, būsenos juostoje bus rodomas pranešimas. Pranešimas gali nurodyti, kad bus rodomas ne visas turinys, nes vienas ar keli būtini priedai yra užblokuoti. Pranešimas taip pat gali nurodyti, kad būtinas priedas išjungtas. Užblokuotą priedą galite įjungti dialogo lange Priedų tvarkymas arba būsenos juostoje rodomame pranešime.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie užblokuotus leidėjus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite „Internet Explorer“ sritį Žinynas, tada spustelėkite sritį Turinys ir rodyklė.
 2. Žinyno dialogo lange spustelėkite skirtuką Ieška, įrašykite užblokuotas leidėjas, tada spustelėkite Pateikti temų sąrašą.
Galite naudoti priedų tvarkymo priemonę, kad būtų lengviau diagnozuoti kitas „Internet Explorer“ triktis, kurios dažnai kyla dėl trečiosios šalies komponentų. Prie trikčių diagnostikos priemonių pridėkite priedų tvarkymo priemonę.

Priedų tvarkymo priemonės trikčių diagnostika

Jei kyla problemų naudojant priedų tvarkymo priemonę, pamėginkite atlikti šiuos veiksmus:
 • Užsiregistruokite kompiuteryje kaip kitas vartotojas ir iš naujo atlikite užduotį. Išjungtų priedų konfigūracija įrašoma kiekvienam vartotojui atskirai.
 • Peržiūrėkite šį užblokuotų priedų registro poraktį:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Kiekvieną išjungtą arba užblokuotą poraktį atitinka poraktis, turintis užblokuoto priedo klasės identifikatorių (CLSID). CLSID, kurį naudodami galėsite nustatyti kiekvieną priedą atitinkantį raktą, galite rasti registro rakte HKEY_CLASSES_ROOT.

  Pastaba Registro poraktis
  Settings
  nesukuriamas, kol yra užblokuotas arba išjungtas bent vienas priedas.

Priedų tvarkymas naudojant registro įrašus ir grupių strategiją

Svarbu Šiame skyriuje, būde ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tokiu atveju galėsite atkurti registrą, jei kils problemų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite šio straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“

Jei esate administratorius, norėdami iš anksto nustatyti valdiklius, kuriuos vartotojai galės įjungti arba išjungti, galite naudoti grupių strategiją. Jei norite pakeisti strategijos parametrus, naudokite grupių strategijos objekto redaktorių.
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite gpedit.msc, tada spustelėkite Gerai.
 2. Išplėskite Kompiuterio konfigūracija arba Vartotojo konfigūracija, išplėskite Administravimo šablonai, išplėskite „Windows“ komponentai, išplėskite Internet Explorer, išplėskite Saugos priemonės, tada spustelėkite Priedo tvarkymas.
Galimi šie strategijos parametrai:
 • Atmesti visus priedus, jei priedų sąraše nenurodyta, kad jie leistini
 • Priedų sąrašas
 • Procesų sąrašas
 • Visi procesai
Atmesti visus priedus, jei jie neįtraukti į priedų sąrašą kaip leistini
Galite konfigūruoti, kad kiekvienas klientas atmestų visus priedus, kurie neįtraukti į strategijos parametrą Priedų sąrašas; tai padarysite naudodami šį strategijos parametrą:
Atmesti visus priedus, jei jie neįtraukti į priedų sąrašą kaip leistini
Šis strategijos parametras neleidžia diegti arba naudoti priedų. Šis apribojimas taip pat saugo, kad vartotojas pats netvarkytų priedo strategijos parametrų. Jei nesukonfigūruosite šių strategijos parametrų, vartotojai galės tvarkyti priedus, kurie dar neįtraukti į parametrą Priedų sąrašas.
Priedų sąrašas
Jei norite nurodyti priedus, naudokite strategijos parametrų Priedų sąrašas CLSID. Strategijos parametrų dalyje Reikšmės pavadinimas turi būti priedo CLSID, o CLSID, skliausteliuose, turi būti likusieji CLSID. Strategijos parametrų dalyje Reikšmė turi būti nurodytos trys galimos reikšmės:
 • 0 – priedas išjungtas ir vartotojai negali jo tvarkyti per vartotojo sąsają.
 • 1 – priedas įjungtas, bet vartotojai negali jo tvarkyti per vartotojo sąsają.
 • 2 – priedas įjungtas ir vartotojai gali jį tvarkyti per vartotojo sąsają.
Strategijos parametruose Priedų sąrašas pateiktas priedų sąrašas saugomas viename iš šių registro subrakčių:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Subraktyje yra kiekvieno priedo CLSID, kurie atrodo kaip eilutės su duomenimis.

Visos prieigos prie išorinių priedų valdymo išjungimas

Jei norite, kad prieigą prie išorinių priedų valdymo įgalintume ar išjungtume už jus, eikite į skyrių „Pataisyti už mane“. Jei pageidaujate prieigą prie išorinių priedų valdymo įgalinti ar išjungti patys, eikite į skyrių „Leiskite taisyti pačiam“.

Pataisyti už maneNorėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti, tada atlikite „Fix it“ vedlyje pateikiamus veiksmus.
Pastabos
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis pataisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame iškilo ši problema, sprendimą „Fix it“ galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleisti jį reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pačiam

Jei visiems išoriniams priedams norite išjungti parinktis Išjungti ir Įjungti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 2. Raskite šį registro dalinį raktą:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Pastaba Šis registro subraktis galimas tik domeno aplinkoje, kur išjungdamas priedų tvarkymo kreiptį administratorius naudojo grupių strategiją.
 3. Meniu Redaguoti nurodykite Nauja, tada spustelėkite DWORD reikšmė.
 4. Įrašykite NoExtensionManagement.
 5. Du kartus spustelėkite NoExtensionManagement, tada įrašykite 1.

  Galite nurodyti šias reikšmes:
  • 0 – vartotojas gali įjungti arba išjungti priedus.
  • 1 – vartotojas negali keisti nė vieno priedo būsenos.
 6. Spustelėkite Gerai ir baikite dirbti su registro redaktoriumi.
Jei šį registro įrašą norite nustatyti kaip grupių politiką, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Išplėskite grupių strategijos objekto redaktoriaus sritį Kompiuterio konfigūracija arba Vartotojo konfigūracija.
 2. Išplėskite Administravimo šablonai, išplėskite „Windows“ komponentai, išplėskite Internet Explorer, tada du kartus spustelėkite šiuos strategijos parametrus:
  Neleisti vartotojams įjungti arba išjungti priedų
winxpsp2 xpsp2 fixit fixme fix it
Savybės

Straipsnio ID: 883256 – Paskutinė peržiūra: 09/27/2011 00:13:00 – Peržiūra: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

 • kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256
Atsiliepimai
html> var Ctrl = ""; document.write(" t=">