Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Informacija apie priedų tvarkytuvą sistemoje „Microsoft Windows“

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Laikini sprendimai, kai negalite atsisiųsti failo arba programos
Daug žmonių susiduria su problemomis bandydami atsisiųsti failą arba programą iš interneto. Taip gali nutikti dėl įvairių priežasčių. Čia pateikiame du bendro pobūdžio sprendimus, kuriuos galite išbandyti, jei gaunate klaidos pranešimą, kad atsisiuntimas užblokuotas, arba pranešimus „virusų žvalgymas nepavyko“ ar „aptiktas virusas“.

Įsitikinkite, kad interneto saugos parametruose įjungta parinktis „Failų atsisiuntimas“

Negalėsite atsisiųsti jokių failų, jei parinktis „Failų atsisiuntimas“ bus išjungta interneto saugos parametruose. Atlikdami šiuos veiksmus patikrinkite interneto saugos parametrus:
 1. Atidarykite langą Interneto ypatybės.
  „Windows 7“
  1. Spustelėkite Pradėti ir Visos programos, tada atidarykite aplanką Reikmenys.
  2. Spustelėkite Vykdyti.
  3. Įveskite inetcpl.cpl ir spustelėkite Gerai.
  „Windows 8“
  1. Pradžios ekrane įveskite inetcpl.cpl ir paspauskite „Enter“.
 2. Lange Interneto ypatybės spustelėkite skirtuką Sauga, spustelėkite Interneto zoną (žemės rutulio piktogramą), o tada spustelėkite mygtuką Pasirinktinis lygis.
 3. Lange Saugos parametrai slinkite į apačią iki Atsisiuntimai > Failų atsisiuntimas.
 4. Spustelėdami pažymėkite Įjungti.
 5. Toliau slinkite sąrašu iki Įvairūs > Taikomųjų programų ir nesaugiųjų failų paleidimas.
 6. Spustelėdami pažymėkite Raginimas (rekomenduojama).
 7. Spustelėkite Gerai.

Laikinas virusų žvalgymo išjungimas registro rengyklėje 

Bandydami atidaryti arba įrašyti failą ar programą iš interneto galite gauti klaidos pranešimą „Virusų žvalgymas nepavyko“ arba „Aptiktas virusas“. Daugeliu atvejų tokį pranešimą lemia ne operacinė sistema „Windows“, o antivirusinė programinė įranga. Jei tikrai žinote, kad šaltinis, kurį bandote atidaryti, yra saugus ir patikimas, naudodami toliau aprašytą laikiną priemonę laikinai išjunkite virusų žvalgymą, o kai tik atsisiųsite programą ar failą, nedelsdami vėl jį įjunkite. Naudodami šią laikiną priemonę turite būti labai atsargūs. Priešingu atveju nebūsite apsaugoti nuo virusų. 
 1. Paleiskite registro rengyklę.
  „Windows 7“
  1. Spustelėkite Pradėti ir Visos programos, tada atidarykite aplanką Reikmenys.
  2. Spustelėkite Vykdyti.
  3. Įveskite regedit.exe ir spustelėkite Gerai.
  „Windows 8“
  1. Pradžios ekrane įveskite regedit.exe ir paspauskite „Enter“.

 2. Raskite šiuos dalinius registro raktus: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Jei nematote dalinio rakto Priedai, sukurkite jį dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami Strategijos, pasirinkdami Naujas, spustelėdami Raktas ir įvesdami Priedai kaip rakto pavadinimą.
  Priedų dalinis registro raktas
 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Priedai, pasirinkite Naujas ir spustelėkite DWORD (32 bitų) reikšmė.
 4. Įveskite reikšmės pavadinimą ScanWithAntiVirus ir paspauskite „Enter“.
 5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naują ScanWithAntiVirus DWORD reikšmę ir spustelėkite Modifikuoti.
 6. Lauke Reikšmės duomenys įveskite 1, tada spustelėkite Gerai.
  ScanWithAntiVirus reikšmė
 7. Išeikite iš registro rengyklės.
 8. Kad pakeitimas įsigaliotų, atsijunkite nuo „Windows“ ir vėl prisijunkite.
 9. Atidarykite arba įrašykite programą ar failą, kurių anksčiau nepavyko atidaryti ar įrašyti.
Pastaba Rekomenduojame pakeisti ScanWithAntiVirus dalinio rakto reikšmę į 3, kad virusų žvalgymas būtų įjungtas baigus programos arba failo atidarymą ar įrašymą.

Daugiau informacijos

Priedų tvarkytuvo įvadas

Priedų tvarkytuvas įtrauktas į „Microsoft Windows“, kad padėtų apsaugoti kompiuterį nuo nesaugių priedų, kuriuos galite gauti su el. laiškais, ir nuo nesaugių failų, kuriuos galite įrašyti iš interneto. 

Nustatęs, kad priedas gali būti nesaugus, priedų tvarkytuvas neleidžia atidaryti failo arba įspėja prieš jį atidarant. Ar bus neleidžiama atidaryti failo, ar bus įspėjama prieš jį atidarant, lemia toliau nurodyti veiksniai.
 • Naudojamos programos tipas.
 • Atsisiunčiamo arba bandomo atidaryti failo tipas.
 • Žiniatinklio turinio zonos, iš kurios atsisiunčiamas failas, saugos parametrai.

  Pastaba Žiniatinklio turinio zonas galima sukonfigūruoti „Microsoft Internet Explorer“ skirtuke Sauga. Norėdami peržiūrėti žiniatinklio turinio zonas, spustelėkite Įrankiai, Interneto parinktys, o tada – skirtuką Sauga. Toliau nurodytos keturios žiniatinklio turinio zonos.
  • Internetas
  • Vietinis intranetas
  • Patikimos svetainės
  • Apribotos svetainės
Priedų tvarkytuvo taikomųjų programų programavimo sąsaja (API) IAttachmentExecute nustato failo tipą, jo susiejimą ir tinkamiausią veiksmą.

„Microsoft Outlook Express“, „Microsoft Windows Messenger“, „Microsoft MSN Messenger“ ir „Microsoft Internet Explorer“ naudoja priedų tvarkytuvą el. laiškų priedams ir iš interneto atsisiųstiems failams apdoroti.

Priedų tvarkytuvas klasifikuoja gaunamus ir atsisiunčiamus failus pagal jų tipus ir vardų plėtinius. Pagal tipus priedų tvarkytuvas failus klasifikuoja į didelės, vidutinės ir mažos rizikos. Kai failas į standųjį diską įrašomas iš priedų tvarkytuvą naudojančios programos, su failu įrašoma ir žiniatinklio turinio zonos informacija. Pvz., jei į standųjį diską įrašote prie el. laiško pridėtą suglaudintą failą (.zip), įrašant suglaudintą failą įrašoma ir žiniatinklio turinio zonos informacija. Išskleisti suglaudinto failo turinio arba paleisti failo nepavyks. Žiniatinklio turinio zonos informacija su failais įrašoma tik jei standžiajame diske naudojama NTFS failų sistema.

Jei reikia, galima atidaryt iš žinomo šaltinio gautą užblokuotą failą. Norėdami atidaryti užblokuotą failą, atliktie toliau nurodytus veiksmus.
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užblokuotą failą, o tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Skirtuke Bendra spustelėkite Atblokuoti.

Didelės rizikos failų tipai
Bandant atsisiųsti arba atidaryti failą iš žiniatinklio svetainės, priskirtos apribotų svetainių žiniatinklio turinio zonai, gali būti pateiktas pranešimas, nurodantis, kad failas yra užblokuotas.

Bandydami atidaryti didelės rizikos tipų failus, gautus iš svetainių, priklausančių interneto žiniatinklio turinio zonai, galite gauti įspėjimo pranešimą, bet atidaryti šio tipo failus gali pavykti.

Toliau nurodyta, kokio tipo failus priedų tvarkytuvas priskiria didelės rizikos tipui.
 • .ade
 • .adp
 • .app
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .cer
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .ins
 • .isp
 • .its
 • .js
 • .jse
 • .ksh
 • .lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • .mda
 • .mdb
 • .mde
 • .mdt
 • .mdw
 • .mdz
 • .msc
 • .msi
 • .msp
 • .mst
 • .ops
 • .pcd
 • .pif
 • .prf
 • .prg
 • .pst
 • .reg
 • .scf
 • .scr
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • .tmp
 • .url
 • .vb
 • .vbe
 • .vbs
 • .vsmacros
 • .vss
 • .vst
 • .vsw
 • .ws
 • .wsc
 • .wsf
 • .wsh

Vidutinės rizikos failų tipai

Failų tipai, kurių priedų tvarkytuvas nepriskiria didelės arba mažos rizikos tipui, automatiškai priskiriami vidutinės rizikos tipui.

Atidarydami vidutinės rizikos tipo failą, gautą iš interneto žiniatinklio turinio zonos arba apribotų svetainių žiniatinklio turinio zonos, galite gauti įspėjimo pranešimą, bet atidaryti šio tipo failus gali pavykti.

Mažos rizikos failų tipai

Toliau nurodyta, kokių tipų failus priedų tvarkytuvas priskiria mažos rizikos tipui, bet tik tada, jei jie atidaromi naudojant „Notepad“. Jei su šiuo failų tipu susiejama kita programa, failas nebelaikomas mažos rizikos tipo failu.  
 • .log
 • .text
 • .txt
Toliau nurodyta, kokių tipų failus priedų tvarkytuvas priskiria mažos rizikos tipui, bet tik tada, jei jie atidaromi naudojant „Microsoft Windows“ paveikslėlių ir faksų peržiūros priemonę.
 • .bmp
 • .dib
 • .emf
 • .gif
 • .ico
 • .jfif
 • .jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .png
 • .tif
 • .tiff
 • .wmf
Pastaba Susiejus failo tipą su „Notepad“ arba „Windows“ paveikslėlių ir faksų peržiūros priemone, tas failo tipas neįtraukiamas į mažos rizikos failų tipų sąrašą.

Priedų tvarkytuvo konfigūravimas

Kelias priedų tvarkytuvo funkcijas galima konfigūruoti naudojant grupės strategiją arba vietinį registrą.

Numatytasis priedų rizikos lygis

Šis strategijos parametras leidžia valdyti numatytąjį failų tipų rizikos lygį. Norint visiškai pritinkinti failų priedų rizikos lygį, gali tekti sukonfigūruoti failų priedų patikimumo logiką.
 • Didelės rizikos
  Jei priedas nurodytas didelės rizikos failų tipų sąraše ir yra gautas iš apribotos zonos, „Windows“ užblokuoja vartotojo prieigą prie šio failo. Jei failas gautas iš interneto zonos, „Windows“ pateikia raginimą failą pasiekti bandančiam vartotojui.
 • Vidutinės rizikos
  Jei priedas nurodytas vidutinės rizikos failų tipų sąraše ir yra gautas iš apribotos arba interneto zonos, „Windows“ pateikia raginimą failą pasiekti bandančiam vartotojui.
 • Mažos rizikos
  Jei priedas nurodytas mažos rizikos failų tipų sąraše, „Windows“ nepateikia raginimo failą pasiekti bandančiam vartotojui, neatsižvelgiant į failo zonos informaciją.
Jei šį strategijos parametrą įjungsite, galėsite nurodyti numatytąjį failų tipų rizikos lygį. Jei šį strategijos parametrą išjungsite, „Windows“ nustatys numatytąjį vidutinės rizikos lygį. Jei šio strategijos parametro nesukonfigūruosite, „Windows“ nustatys numatytąjį vidutinės rizikos lygį.
Grupės strategijaDalinis registro raktasRegistro įrašasĮrašo reikšmė
Vartotojo konfigūracija \ administravimo šablonai \ „Windows“ komponentai \ priedų tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Didelis (6150)
arba
Vidutinis (6151)
arba

Mažas (6152)
Pastaba Numatytoji registro įrašo DefaultFileTypeRisk reikšmė yra Vidutinis (6151).

Nesaugoti zonos informacijos failų prieduose

Šis strategijos parametras leidžia nustatyti, ar „Windows“ turi pažymėti failų priedus, kuriuose yra informacijos apie šaltinio zoną. Šios zonos arba šaltiniai yra internete, intranete ir vietiniame tinkle. Kad būtų taikomas šis strategijos parametras, turi tinkamai veikti NTFS failų sistema: sistemose, kuriose naudojama FAT32, parametras nebus taikomas apie tai neįspėjant. Kadangi zonos informacija neišsaugoma, „Windows“ negali tinkamai įvertinti rizikos. Jei šį strategijos parametrą įjungsite, „Windows“ nežymės failų priedų pagal tai, ar juose naudojama zonos informacija. Jei šį strategijos parametrą išjungsite, „Windows“ žymės failų priedus pagal tai, ar juose naudojama zonos informacija. Jei šio strategijos parametro nesukonfigūruosite, „Windows“ žymės failų priedus pagal tai, ar juose naudojama zonos informacija.
Grupės strategijaDalinis registro raktasRegistro įrašasĮrašo reikšmė
Vartotojo konfigūracija \ administravimo šablonai \ „Windows“ komponentai \ priedų tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

Įjungta (1)
arba

Išjungta (2)
Pastaba Numatytoji registro įrašo DefaultFileTypeRisk reikšmė yra Išjungta (2).

Slėpti zonos informacijos šalinimo mechanizmus

Šis strategijos parametras leidžia nustatyti, ar vartotojai galės rankiniu būdu pašalinti zonos informaciją iš įrašytų failų priedų spustelėdami Atblokuoti failo skirtuke Ypatybės arba spustelėdami ir pažymėdami žymės langelį dialogo lange Saugos įspėjimas. Pašalinę zonos informaciją vartotojai galės atidaryti failų priedus, kurie gali būti nesaugūs ir kuriuos „Windows“ užblokavo, kad vartotojai jų neatidarytų. Jei šį strategijos parametrą įjungsite, „Windows“ paslėps žymės langelį ir mygtuką Atblokuoti. Jei šį strategijos parametrą išjungsite, „Windows“ pateiks žymės langelį ir mygtuką Atblokuoti. Jei šio strategijos parametro nesukonfigūruosite, „Windows“ pateiks žymės langelį ir mygtuką Atblokuoti.
Grupės strategijaDalinis registro raktasRegistro įrašasĮrašo reikšmė
Vartotojo konfigūracija \ administravimo šablonai \ „Windows“ komponentai \ priedų tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

Išjungta (0)
arba

Įjungta (1)
Pastaba Numatytoji registro įrašo
DefaultFileTypeRisk
reikšmė yra Išjungta (0).

Sąrašai, į kuriuos įtraukti mažos, vidutinės ir didelės rizikos failų tipai

Šie strategijos parametrai leidžia sukonfigūruoti mažos, vidutinės ir didelės rizikos failų tipų sąrašus. Sąrašui, į kurį įtraukti didelės rizikos tipai, teikiamas pirmumas sąrašų, į kuriuos įtraukti vidutinės ir mažos rizikos tipai, atžvilgiu. Be to, plėtiniai gali būti įtraukti į daugiau nei vieną sąrašą. Jei šį strategijos parametrą įjungsite, galėsite sukurti pasirinktinius mažos, vidutinės ir didelės rizikos failų tipų sąrašus. Jei šį strategijos parametrą išjungsite, „Windows“ naudos įtaisytąjį failų tipų sąrašą. Jei šio strategijos parametro nesukonfigūruosite, „Windows“ naudos įtaisytąjį failų tipų sąrašą.
Grupės strategijaDalinis registro raktasRegistro įrašasĮrašo reikšmė
Vartotojo konfigūracija \ administravimo šablonai \ „Windows“ komponentai \ priedų tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Priedų patikimumo logika

Šis strategijos parametras leidžia sukonfigūruoti logiką, pagal kurią „Windows“ nustato failų priedų riziką. Pirmenybę teikiant failų apdorojimo programai, „Windows“ nurodoma vadovautis failų apdorojimo programos, o ne failo tipo duomenimis. Pvz., „Windows“ nurodoma Notepad.exe laikyti patikimu failu, o .txt failus laikyti nepatikimais. Pirmenybę teikiant failo tipui, „Windows“ nurodoma vadovautis failo tipo, o ne failų apdorojimo programos duomenimis. Pvz., .txt failus laikyti patikimais, neatsižvelgiant į failų apdorojimo programos duomenis. Labiausiai apribojanti parinktis – naudoti ir failų apdorojimo programos, ir tipo duomenis. „Windows“ pasirenka griežtesnę rekomendaciją. Tada vartotojams pateikiama daugiau patikimumo raginimų nei pasirinkus kitas parinktis. Jei įjungsite šį strategijos parametrą, galėsite pasirinkti, kokia tvarka „Windows“ turės apdoroto rizikos įvertinimo duomenis. Jei šią strategiją išjungsite, „Windows“ naudos numatytąją patikimumo logiką, pagal kurią failų apdorojimo programai teikiamas pirmumas failo tipo atžvilgiu.
Grupės strategijaDalinis registro raktasRegistro įrašasĮrašo reikšmė
Vartotojo konfigūracija \ administravimo šablonai \ „Windows“ komponentai \ priedų tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Failo tipas (1)
arba
Apdorojimo programa (2)
arba
Abu (3)
Pastaba Numatytoji registro įrašo
DefaultFileTypeRisk
reikšmė yra Apdorojimo programa (2).

Pranešti antivirusinėms programoms apie priedų atidarymą

Šis strategijos parametras leidžia nustatyti pranešimų siuntimo užregistruotoms antivirusinėms programoms parametrus. Jei užregistruotos kelios programos, pranešimai siunčiami visoms programoms. Jei užregistruota antivirusinė programa jau vykdo patikras bandant prisijungti arba nuskaito į kompiuterio el. pašto serverį atsiųstus failus, papildomų programos iškvietų nebereikia. Jei šią strategiją įjungsite, „Windows“ nurodys užregistruotai antivirusinei programai nuskaityti failą, kai vartotojas atidaro failo priedą. Jei sutrinka antivirusinės programos veikimas, priedas užblokuojamas ir jo atidaryti neleidžiama. Jei šią strategiją išjungsite, atidarant priedus „Windows“ neiškvies užregistruotų antivirusinių programų. Jei šios strategijos nesukonfigūruosite, atidarant priedus „Windows“ neiškvies užregistruotų antivirusinių programų.
Grupės strategijaDalinis registro raktasRegistro įrašasĮrašo reikšmė
Vartotojo konfigūracija \ administravimo šablonai \ „Windows“ komponentai \ priedų tvarkytuvas
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

Išjungta (1)
arba Pasirinktinai (2), arba

Įjungta (3)
Pastaba numatytoji registro įrašo DefaultFileTypeRisk reikšmė yra Išjungta (1). Nustačius reikšmę Pasirinktinai (2), iškviečiami visi nuskaitymo procesai, net jei vienas jau nurodo aptikimą.
Daugiau informacijos rasite „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje, kuris pateikiamas spustelėjant šį straipsnio numerį:
182569 „Internet Explorer“ saugos zonų registro įrašai pažengusiems vartotojams
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2 AES Attachment Execution Services
Savybės

Straipsnio ID: 883260 – Paskutinė peržiūra: 03/25/2014 20:12:00 – Peržiūra: 4.0

Microsoft Windows XP Service Pack 2, 2 pakeitimų paketas operacinei sistemai „Windows Vista“, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • kbdownload kbperformance kbsecurity kbvirus kbnetwork kbhowto kbinfo KB883260
Atsiliepimai