Ieškodami naujinių Windows atnaujinimo svetainėje arba Microsoft atnaujinimo svetainėje galite gauti klaidos pranešimą

POŽYMIAI
Bandydami prisijungti prie Microsoft Windows naujinimo svetainės arba Microsoft naujinimo svetainės galite gauti vieną iš šių klaidos kodų:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
PRIEŽASTIS
 • Klaidos kodas 0x800A0046 gali būti siunčiamas, jei teisingas vienas iš šių teiginių:
  • Vartotojo registravimosi abonentas priklauso svečio arba ribotų abonentų grupei.
  • Saugos aprašas patvirtintiems vartotojams neleidžia paleisti Windows arba Microsoft naujinių.
  • Strategijos Apsimesti klientu po autentifikavimo vartotojų ir grupių sąrašuose trūksta administratoriaus ir paslaugos abonentų.
 • Klaidos kodas 0x80248011 siunčiamas, kai problema kyla dėl kompiuterio duomenų bazės, kurioje saugoma Windows arba Microsoft naujinių informacija.
 • Klaidos kodas 0x80072EE7 siunčiamas, jei ieškodamas Windows arba Microsoft atnaujinimo svetainėms skirtų URL, kompiuteris neranda tinkamo IP adreso. Ši klaida gali atsirasti, jei pagrindinio kompiuterio failų IP adresas yra statinis.
 • Klaidų kodai 0x8024402C arba 0x8024502D paprastai siunčiami, kai tarpinio (proxy) serverio keičiamuose parametruose yra netinkamų simbolių.
 • Klaidos kodas 0x800A01AD siunčiamas, jei trūksta failo Wuaueng.dll arba jis netinkamai registruotas.
SPRENDIMAS

Klaidos kodas 0x800A0046

Jei norite išspręsti šią klaidą, naudokite vieną iš šių metodų:

1 metodas: iš svečių arba ribotų abonentų grupių pašalinkite problemas keliantį vartotojo abonentą

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite control admintools, tada spustelėkite Gerai.
 2. Spustelėkite Kompiuterio tvarkymas.
 3. Išplėskite Vietiniai vartotojai ir grupės.
 4. Pasirinkite Vartotojai.
 5. Atidarykite abonentą, naudojamą Windows arba Microsoft naujiniams pasiekti.
 6. Spustelėkite skirtuką Priklauso.
 7. Pasirinkite norimą šalinti vartotojo abonentą ir spustelėkite Šalinti.

2 metodas: nustatykite saugos aprašą

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Įrašykite sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) ir paspauskite klavišą ENTER.

  Gausite pranešimą „Pavyko“.

  Pastaba Numatytoje Windows 2000 įdiegtyje įrankio Sc.exe nėra. Įrankį Sc.exe galima rasti Microsoft Windows 2000 Server išteklių rinkinyje.
 3. Įrašykite Exit, kad būtų uždaryta komandų eilutė.
 4. Dar kartą pabandykite pasiekti Windows arba Microsoft naujinius.

3 metodas: į strategiją Apsimesti klientu po autentifikavimo įtraukite vietinius administratoriaus ir paslaugos abonentus

 1. Spustelėkite Pradėti, tada – Vykdyti, įveskite secpol.msc ir paspauskite ENTER.
 2. Išplėskite Vietinės strategijos.
 3. Spustelėkite Vartotojo teisių priskyrimas.
 4. Du kartus spustelėdami atidarykite strategiją Apsimesti klientu po autentifikavimo
 5. Skirtuke Vietiniai saugos parametrai spustelėkite Pridėti vartotoją arba grupę ir į sąrašą Vartotojai ir grupės įtraukite Administratorius ir paslauga.
 6. Spustelėkite Gerai ir paleiskite kompiuterį iš naujo.

4 metodas: Sukonfigūruokite nuotolinių procedūrų iškvietimo (RPC) paslaugą, kad prisiregistruotumėte kaip vietinės sistemos abonentas

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite services.msc, tada spustelėkite Gerai.
 2. Suraskite ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite paslaugą Nuotolinis procedūrų iškvietimas (RPC), tada spustelėkite Ypatybės.
 3. Skirtuke Prisiregistruoti spustelėkite Vietinės sistemos abonementas, spustelėkite Taikyti, tada spustelėkite Gerai.

0x80248011 klaidos kodas

Jei norite, kad šią klaidą ištaisytume už jus, eikite į skyrių „Pataisyti už mane“. Jei pageidaujate šią problemą spręsti savarankiškai, eikite į skyrių „Leiskite taisyti pačiam“.

Pataisyti už maneNorėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it. Spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio „Fix it“ nurodymus.Pastabos
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis pataisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ši problema, sprendimą „Fix it“ galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleisti jį reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pačiam

Prieš pradėdami spręsti šią problemą, išvalykite „Microsoft Internet Explorer“ programos talpyklą. Jei norite tai padaryti:
 1. Internet Explorer programos meniu Įrankiai spustelėkite Interneto parinktys.
 2. Skirtuke Bendra spustelėkite Naikinti failusLaikinų interneto failų srities.
 3. Spustelėkite Gerai, tada dar kartą Gerai.
Jei norite pašalinti šią klaidą, iš naujo sukurkite kompiuterio duomenų bazę, kurioje saugoma Windows arba Microsoft naujinių informacija. Jei norite tai padaryti:
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, į langą Atidaryti įrašykite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Į komandų eilutę įrašykite šią komandą ir paspauskite klavišą ENTER: net stop wuauserv
 3. Į komandų eilutę įrašykite šią komandą ir paspauskite klavišą ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  c:\Windows yra aplankas, kuriame įdiegta Windows.
 4. Į komandų eilutę įrašykite šią komandą, nepamiršdami kabučių, ir paspauskite klavišą ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Į komandų eilutę įrašykite šią komandą ir paspauskite klavišą ENTER: net start wuauserv.
 6. Išeikite iš komandų eilutės lango.

0x80072EE7 klaidos kodas

Jei norite, kad šią klaidą ištaisytume už jus, eikite į skyrių „Pataisyti už mane“. Jei pageidaujate šią problemą spręsti savarankiškai, eikite į skyrių „Leiskite taisyti pačiam“.

Pataisyti už maneNorėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it. Spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio „Fix it“ nurodymus.Pastabos
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis pataisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ši problema, sprendimą „Fix it“ galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleisti jį reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pačiam

Norėdami ištaisyti šią klaidą, peržiūrėkite pagrindinio kompiuterio failą. (Šio failo vardas taip pat gali būti Hosts.sam.) Įsitikinkite, kad faile nėra jokių statinių IP įrašų sąrašo, susijusio su Windows arba Microsoft atnaujinimo svetainėmis.

Pagrindinio kompiuterio failas yra aplanke C:\Windows\system32\drivers\etc. Jei norite peržiūrėti pagrindinio kompiuterio failą, jį gali tekti susieti su Užrašine. Jei norite tai padaryti:
 1. Dešiniuoju mygtuku spustelėkite pagrindinio kompiuterio failą.
 2. Spustelėkite Atidaryti naudojant ir iš programų sąrašo pasirinkite Užrašinę.
Jei pagrindinio kompiuterio faile yra statinis IP adresas, susijęs su Windows arba Microsoft naujiniais, priešais įrašą įterpkite ženklą #. Taip pat galite naikinti visą eilutę ir įrašyti pagrindinio kompiuterio failo pakeitimus.

Pastaba. Tokios programos, kaip voratinklio greitintuvai, DNS greitintuvai, DNS kaupimo programos ir Spyblockers, prie pagrindinio kompiuterio failo gali pridėti su Windows arba Microsoft atnaujinimo svetainėmis susijusių statinių IP įrašų. Dėl tokio scenarijaus gali nepavykti atnaujinti Windows arba Microsoft.

0x8024402C arba 0x8024502d klaidų kodai

Jei pageidaujate, kad šias klaidas ištaisytume už jus, eikite į skyrių „Pataisyti už mane“. Jei pageidaujate šią problemą spręsti savarankiškai, eikite į skyrių „Leiskite taisyti pačiam“.

Pataisyti už maneNorėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it. Spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio „Fix it“ nurodymus.


Pastabos
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis pataisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ši problema, sprendimą „Fix it“ galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleisti jį reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pačiam

Jei norite ištaisyti šias klaidas, iš tarpinio serverio išimčių sąrašo pašalinkite simbolius ir išvalykite tarpinio serverio talpyklą. Jei norite tai padaryti:
 1. Atidarykite Internet Explorer.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Interneto pasirinktys.
 3. Spustelėkite skirtuką Ryšiai, spustelėkite LAN parametrai, tada spustelėkite Išplėsta.
 4. Dalyje Išimtys panaikinkite visus įrašus.
 5. Baikite darbą su Internet Explorer.
 6. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 7. Įrašykite šias komandas. Įrašę kiekvieną komandą, paspauskite klavišą ENTER.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

0x800A01AD klaidos kodas

Jei norite, kad 0x800A01AD klaidą ištaisytume už jus, eikite į skyrių „Pataisyti už mane“. Jei pageidaujate šią problemą spręsti savarankiškai, eikite į skyrių „Leiskite taisyti pačiam“.

Pataisyti už maneNorėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it. Spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio „Fix it“ nurodymus.
Pastabos
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis pataisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ši problema, sprendimą „Fix it“ galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleisti jį reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pačiam

Jei norite ištaisyti šią klaidą, naudokite vieną iš toliau pateiktų būdų.

1 būdas: registruokite MSXML programų failus

Jei norite registruoti MSXML failus, atlikite šiuos veiksmus.

Pastaba. Galbūt į kompiuterį neįdiegėte failų, kurie minimi aprašant 3 ir 5 veiksmus. Jei bandydami registruoti neturite kurio nors iš šių failų, gausite panašų į šį klaidos pranešimą:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed – Nepavyko rasti tam tikro failo.
Galite nekreipti dėmesio į šį klaidos pranešimą ir pereiti prie kito veiksmo.
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, į langą Atidaryti įrašykite regsvr32 Msxml.dll, tada spustelėkite Gerai.
 2. Gavę šį pranešimą, spustelėkite Gerai:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.
 3. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, į langą Atidaryti įrašykite regsvr32 Msxml2.dll, tada spustelėkite Gerai.
 4. Gavę šį pranešimą, spustelėkite Gerai:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.
 5. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, į langą Atidaryti įrašykite regsvr32 Msxml3.dll, tada spustelėkite Gerai.
 6. Gavę šį pranešimą, spustelėkite Gerai:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.

2 metodas: registruokite failą Wuaueng.dll

Jei norite registruoti failą Wuaueng.dll, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite regsvr32 Wuaueng.dll, tada spustelėkite Gerai.
 2. Gavę šį pranešimą, spustelėkite Gerai:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.
WU winxp fixit fix it fixme
Savybės

Straipsnio ID: 883821 – Paskutinė peržiūra: 05/16/2011 10:53:00 – Peržiūra: 15.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Atsiliepimai