Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Galima įsigyti „Windows Installer 3.0“

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

2015 m. liepos 14 d. buvo nutrauktas „Windows Server 2003“ palaikymas

2015 m. liepos 14 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows Server 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

ĮŽANGA
„Microsoft Windows Installer 3.0“ pateikiamas kaip „Microsoft Windows XP“ 2 pakeitimų paketo (SP2) dalis ir dabar galima įsigyti kaip perskirstymo sistemos komponentą, skirtą „Microsoft Windows 2000 SP3“, „Microsoft Windows 2000 SP4“, „Microsoft Windows XP“, „Microsoft Windows XP SP1“ ir „Microsoft Windows Server 2003“. Papildomos funkcijos palengvina techninę priežiūrą ir padaro ją efektyvesnę. (Techninė priežiūra apima programų naujinimų kūrimą, platinimą ir tvarkymą.) Šios funkcijos taip pat skirtos problemoms, kurios aptinkamos ankstesnėse „Windows Installer“ versijose.
DAUGIAU INFORMACIJOS

„Windows XP“ vartotojams

Norėdami įdiegti „Windows Installer 3.0“, atnaujinkite į „Windows XP SP2“.

„Windows Server 2003“ ir „Windows 2000 Server“ vartotojams

Leidimo istorija:
 • „Microsoft Windows Installer 3.0“: KB884016 versija 1.0 (2004 m. lapkričio 8 d.)
 • „Microsoft Windows Installer 3.0“: KB884016 versija 2.0 (2004 m. lapkričio 15 d.)
Pataisytame pakete yra galimybė, leidžianti „Windows Installer 3.0“ įdiegti į kompiuterius, kuriuose naudojamas „Windows 2000“ daugiakalbės vartotojo sąsajos paketas (MUI).

Šį failą galite atsisiųsti iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro:

AtsisiųstiAtsisiųskite 884016 paketą dabar.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisiųsti „Microsoft“ palaikymo failus, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
119591 Kaip gauti „Microsoft“ palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
„Microsoft“ patikrino, ar šiame faile nėra virusų. „Microsoft“ naudojo naujausią virusų aptikimo programinę įrangą, kuri buvo prieinama failo padėjimo dieną. Failas įrašytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda išvengti bet kokių neleistinų failo pakeitimų.

Naujos „Windows Installer 3.0“ funkcijos

 • Pataisų sekos nustatymas

  Esant pataisų sekos nustatymui, naujų arba esamų pataisų rinkinys įdiegiamas tinkama logine tvarka, neatsižvelgiant į chronologinę tvarką, kuria pataisos pasiekė kompiuterį.
 • Šalintinos pataisos

  Dabar galite pašalinti su „Windows Installer 3.0“ įdiegtas pataisas, jeigu pataisų pakete jos pažymėtos kaip šalintinos. Pataisų pašalinimo procesas leidžia pataisytą programą grąžinti į būseną, buvusią prieš pataisos taikymą.
 • Efektyvesnis pataisų taikymas

  Šiame leidime atlikta keletas pataisų taikymo patobulinimų. Šie patobulinimai apima:
  • Norėdami taikyti pataisą, galite du kartus spustelėti jos failą.
  • Pataisos yra mažesnės ir patikimesnės.
  • Delta būdu suglaudintoms pataisoms daugiau nereikia šaltinio laikmenos.
  • Viena operacija galima įdiegti keletą pataisų.
  • Viena operacija galima įdiegti skirtingiems produktams skirtas pataisas.
 • Ne administratoriaus pataisos ir pataisų profilis

  Ribotus abonementus turintis vartotojas dabar gali taikyti pataisas, kurias sistemos administratorius yra pažymėjęs kaip patikimas.
 • Šaltinio sąrašo API ir aprašo tvarkymo API

  Esant naujoms šaltinio sąrašo API, sistemos administratorius gali lengvai patikrinti ir pakeisti šaltinio vietų, užregistruotų su „Windows Installer“, sąrašą. „Windows Installer 3.0“ taip pat palaiko turiningo produkto, funkcijos, komponento ir pataisos aprašo užklausas per naujas aprašo tvarkymo API. Privilegijuotus abonementus turintys vartotojai gali naudoti šias API, kad būtų išvardyti visi vartotojo ir diegimo kontekstai.
 • Standartinės komandų eilutės parinktys

  Kad palengvintų programų diegimą, „Windows Installer“ palaiko standartines, lengvai suprantamas komandų eilutės parinktis, kontroliuojančias naujinimų rodymą, pakartotinį paleidimą, diegimą, šalinimą, registravimą ir taikymą. „Windows Installer 2.0“ komandų eilutės parinktys bus palaikomos ir toliau, jas bus galima naudoti su naujomis komandų eilutės parinktimis. Palaikomos šios naujos komandų eilutės parinktys:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  „Windows Installer 3.0“ taip pat palaiko parinktį msiexec /?. Šią parinktį galima naudoti norint rodyti visus komandų eilutės parametrus, kurie galimi „Windows Installer 3.0“.
 • Geresnė mazgo techninė priežiūra

  Palaiko dvejetainį mažų klaidų pataisų taikymą ir naujas mazgų kūrimo ir techninės priežiūros rekomendacijas, kad būtų patobulinta mazgų techninė priežiūra.
 • „Windows XP“ valdymo skyde pagerinta Pridėti arba šalinti programas sąsaja

  Valdymo skydo funkcija Pridėti arba šalinti programas dabar leidžia vartotojams peržiūrėti ir sąveikauti su įdiegtais programų naujinimais. Naudodami „Windows XP SP2“, vartotojai gali pažymėti vieną žymės langelį, norėdami peržiūrėti programų naujinimus ir jų ryšius su programa. Naujinimai dabar grupuojami su susijusia programa ir įtraukiama diegimo data.

Išspręstos „Windows Installer 3.0“ problemos

 • „Windows Installer“ nenaudodavo tinkamo atpažinimo ženklo iškvietus funkciją LogonUser.
 • Triktis įvykdavo, kai pasirinktinis veiksmas iškviesdavo API, kuri pateikdavo užklausą eilutei, sudarytai iš daugiau kaip 256 simbolių.
 • Kai serveryje trūkdavo MSIServer klasės registracijos, būdavo rodomas klaidos pranešimas „Negalima pasiekti „Windows Installer“ tarnybos".
 • Kai būdavo sugadinama produkto registracija, sutrikdavo funkcijos MsiOpenProduct veikimas.
 • Sąranka būdavo nesėkminga, jei naršymo langas būdavo uždaromas du kartus spustelint programos piktogramą atidarius programų piktogramų meniu.
 • „ServiceInstall“ lentelė tinkamai neįdiegdavo tarnybų, jei maršrute būdavo tarpas.
 • Kartais netikėtai sutrikdavo funkcijos MsiGetComponentPath veikimas.
 • Kai programos diegimas būdavo atšaukiamas diegimo modulio inicijavimo metu, veiksmo būdavo nepaisoma ir parodoma, jog įvyko netikėta klaida.
 • Mėginant pašalinti programą, būdavo rodomas neteisingas veikiančios programos pavadinimas.
 • Neteisinga parašyta „MsiAssemblyName“ lentelė galėdavo kliudyti pašalinti kompiuteryje esančius visuotinius mazgus.
 • Po nesėkmingų pasirinktinių veiksmų „Windows Installer“ grąžindavo diegimą į pradžios tašką, bet galiausiai klaidingai būdavo pranešama, kad diegimas buvo sėkmingas.
 • „Windows Installer“ neleisdavo naudoti išorinio vartotojo sąsajos filtro pranešimams, kad failai naudojami. „Windows Installer 3.0“ dabar į viešas antraštes įtraukia parametrą INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)).
 • „DependantService“ registro reikšmė buvo sutrumpinta.
 • „Windows Installer“ nepakankamai pateikdavo registravimo informacijos po „BindImage“ API trikties.
 • „Windows Installer“ nepaskelbdavo parametro INSTALLMODE_NODETECTION_ANY viešoje antraštėje funkcijai MsiProvideAssembly.
 • COM suaktyvinimas būdavo nesėkmingas, jei komponentas būdavo paleidžiamas iš šaltinio, kurio patikrinimas būdavo nesėkmingas.
 • Žymiklis būdavo rodomas smėlio laikrodžio pavidalu ir nepasikeisdavo.
 • Tarnyba po trikties neišsijungdavo.
 • Jei administratorius arba vietinė sistema atmesdavo prieigą prie failo, „Windows Installer“ negalėdavo to failo panaikinti.
 • „ServiceInstall“ lentelė nepaisydavo „msidbServiceInstallErrorControlVital“ bito, jei modalieji dialogai būdavo išjungiami /qb- arba /qn perjungtuvais.
 • OpenPackage metodas nepaisydavo Saugaus seanso vėliavėlės.
 • „msiUILevelSourceResOnly“ diegimo lentelės apibrėžties nebūdavo „typelib“ apibrėžtyje „Windows Installer“ automatizavimo sąsajai.
 • Failų versijos negalėdavo būti įdiegtos, jei susiję failai būdavo nurodyti su „paleisti iš šaltinio“ komponentais.
 • Vartotojo informacijos dialogo lange naudojamame klaidos dialogo langelyje būdavo naudojamas klaidingas žymiklis.
 • Paspaudus tarpo klavišą arba ENTER, būdavo įgalinamas paslėptas mygtukas „Atšaukti“.
 • „Windows Installer“ neleisdavo ne administratoriams sukurti reklamų scenarijų, kai DisableMSI=1.
 • Rodomose saugos klaidose būdavo pateikiamas tik mygtukas Gerai, kai būdavo paraginama spustelėti Kartoti arba Atšaukti.
 • Šalinant programas būdavo prarandami aplinkos kintamieji.
 • Komponentų maršrutus pateikianti „Windows Installer“ API pateikdavo neteisingus maršrutus, jei komponentas būdavo įdiegtas su komponentu „paleisti iš šaltinio“ ir jei komponento disko ID būdavo didesnis kaip 99.
 • „Windows Installer“ negalėdavo pašalinti failų su leidimais „tik skaityti“ administratoriaus ir sistemos abonementuose.
 • Dialogo langas FilesInUse galėdavo rodyti neteisingus langų pavadinimus, jei langų pavadinimuose būdavo [propertyname] nuorodų.
Savybės

Straipsnio ID: 884016 – Paskutinė peržiūra: 01/31/2008 15:02:00 – Peržiūra: 4.3

Microsoft Windows Installer 3.0, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows 2000 SP-4, Microsoft Windows 2000 SP-3, Microsoft Windows 2000 SP-3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo atdownload KB884016
Atsiliepimai