Į Windows Media Player 9 ir Windows Media Player 10 įtraukti numatytieji kodekai

SANTRAUKA
Šiame straipsnyje išvardyti kodekai, kurie įtraukti į Microsoft Windows XP su 2 pakeitimų paketu (SP2) ir kuriuos naudoja Microsoft Windows Media leistuvas. Microsoft Windows Media Player 9 Series skirti kodekai yra integruoti į Windows XP SP2. Microsoft Windows Media Player 10 ar Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime automatiškai atnaujins kodekus, kuriuos naudojo kompiuteryje esanti Windows Media leistuvo versija.

Šiame straipsnyje taip pat yra kodekų, kuriuos įdiegė ar atnaujino Microsoft Windows Media komponentai, sąrašas.

PASTABA: šiame straipsnyje nėra išvardytų kodekų, kurie prieinami tik per išplėstines Windows API, pvz., DirectPlay ir TAPI.
ĮŽANGA
Šiame straipsnyje yra informacija apie kodekus, kurie įtraukti į Windows Media Player 9 Series, skirtą Windows XP SP2, ir Windows Media Player 10.
DAUGIAU INFORMACIJOS

Garso kodekai Windows XP SP2

KodekasĮmonė
IMA ADPCMMicrosoft
Microsoft ADPCMMicrosoft
Microsoft CCITT G.711 (A-Law ir u-Law)Microsoft
Microsoft GSM 6.10Microsoft
DSP Group True SpeechDSP Group, Inc.
Windows Media AudioMicrosoft
Sipro Lab TelecomSipro Lab
Intel Audio Software (Indeo 2.5)Intel
Franhofer IIS MPEG Layer-3 (išplėstinis)Fraunhofer-Gesellschaft IIS
Microsoft PCMMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft

Vaizdo kodekai Windows XP SP2

KodekasĮmonė
CinepakRadius (Supermac/Compression Technologies Inc.)
DVMicrosoft
Indeo Video 3.2Intel
Indeo Video 4.5Intel
Indeo Video 5.10Intel
Indeo iYUV R2Intel
RAW YVU9 Video DriverIntel
MJPEGMicrosoft
MPEG-1 Video DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1 DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1.1 DecoderMicrosoft
Microsoft CRAMMicrosoft
Microsoft MPEG-4 (V1)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V2)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V3)Microsoft
Microsoft RLEMicrosoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V8)Microsoft
Windows Media Video Standard (V9)Microsoft
Windows Media Video V9 ImageMicrosoft

Windows Media Player 9 Series kodekai

KodekasĮmonė
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Video 9Microsoft
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft
PASTABA: Windows Media 9 Series kodekai yra integruoti su Windows XP SP2.

Windows Media Player 10 kodekai

KodekasĮmonėAprašas
Windows Media AudioMicrosoftŠis kodekas skirtas sudėtingiems garso failams, pvz., muzikos failams, koduoti. Pačios naujausios šio kodeko versijos yra Windows Media Audio 9 kodekas ir Windows Media Audio 9.1 kodekas.
Windows Media Audio ProfessionalMicrosoftŠis kodekas skirtas sudėtingiems garso failams, pvz., muzikos failams, koduoti. Šis kodekas palaiko daugiakanalį kodavimą ir 24 bitų kodavimą. Pačios naujausios šio kodeko versijos yra Windows Media Audio 9 Professional kodekas ir Windows Media Audio 9.1 Professional kodekas.
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoftŠis kodekas naudojamas garso failams koduoti be nuostolių. Pačios naujausios šio kodeko versijos yra Windows Media Audio 9 Lossless kodekas ir Windows Media Audio 9.1 Lossless kodekas.
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoftŠis kodekas optimizuotas žmogaus balsui koduoti naudojant aukštą glaudinimo koeficientą. Šis kodekas yra pageidautinas kodekas duomenų srautams, pirmiausia susidedantiems iš balsu įrašytos informacijos, koduoti. Šį kodeką naudojant turiniui, sudarytam iš muzikos ir kalbos mišinio, gaunamas labai aukštos kokybės garso failas.
Windows Media Video 9MicrosoftŠis kodekas skirtas sudėtingiems vaizdo failams, pvz., filmų failams, koduoti. Windows Media Video 9 Advanced Profile Video kodekas yra šio kodeko versija. Windows Media Video 9 Advanced Profile Video kodekas yra įtrauktas į papildomas kodavimo funkcijas, pvz., perpintą kodavimą.
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoftŠis kodekas optimizuotas koduoti nuoseklias ekrano nuotraukas. Pavyzdžiui, šis kodekas dažnai naudojamas programinės įrangos programų monitoriuje pateikiamo vaizdo ekrano nuotraukoms įrašyti. Vėliau šie vaizdai monitoriuje naudojami mokyti dirbti programine įranga.
Windows Media Video 9 ImageMicrosoftŠis kodekas naudojamas rastriniams vaizdams su deformacijos informacija konvertuoti į suglaudintą vaizdą. Pačios naujausios šio kodeko versijos yra Windows Media Video 9 Image kodekas ir Windows Media Video 9 Image v2 kodekas.
Pastabos
  • Windows Media Player 10 yra prieinamas kaip Microsoft Windows XP funkcija.
  • Kodekai, kuriuos atnaujina Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime yra įtraukti į Windows Media Player 10 ir trečiosios šalies produktus, kurie naudoja Windows Media Runtime formatą.
  • Garso kodekai, kuriuos atnaujina Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK, yra įtraukti į Microsoft Windows Media Format 9.1.
  • Vaizdo kodekai, kurie yra Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK, neatnaujina kodeko versijos numerio.
  • Windows Media kodekų lentelėje esantys kodekai gali būti naudojami išplėstinio sistemų formato (ASF) konteineryje, apsaugotame naudojant Windows Media skaitmeninį teisių valdymą (WMDRM).
  • Naujausia Microsoft Windows Media leistuvo 9 Series SDK versija ir pakartotinai išleista Windows Media leistuvo 9 Series yra atnaujintos Windows Media 9.1 kodekais.
Trečiųjų šalių produktus, aprašytus šiame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausančios įmonės. Microsoft nesuteikia jokių numanomų ar kitokių garantijų dėl šių produktų veikimo ar patikimumo.
Savybės

Straipsnio ID: 899113 – Paskutinė peržiūra: 12/06/2007 16:55:00 – Peržiūra: 1.2

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 10

  • kbhowto kbinfo KB899113
Atsiliepimai