Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Netikėtai atsiranda paraginimas iš naujo paleisti kompiuterį, kai įdiegiate „Office“ pakeitimų paketą arba „Office“ naujinimą

Nutrauktas „Office 2003“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Office 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

POŽYMIAI
Įdiegus „Microsoft Office“ pakeitimų paketą arba „Office“ naujinimą, netikėtai gaunamas paraginimas paleisti kompiuterį iš naujo.
PRIEŽASTIS
Ši problema gali kilti, jei pakeitimų paketas arba naujinimas turi modifikuoti tuo metu naudojamą failą. Failą gali naudoti programa, veikianti, kai diegiate pakeitimų paketą arba naujinimą. Kartais failą naudoja ne „Office“ programa.

Ši problema gali kilti, jei yra bent viena iš šių sąlygų:
 • Įrenginys, sinchronizuojantis su „Microsoft Outlook“, yra prijungtas prie kliento kompiuterio. Be to, veikia „ActiveSync“.
 • Veikia „Office“ programa.
 • Veikia „Microsoft Office Communicator 2005“ arba „Microsoft Office Communicator 2007“.
Pastaba. Šis sąrašas nėra išsamus. Šią problemą gali sukelti ir kitos įdiegtos programos.
SPRENDIMAS
Prieš diegdami pakeitimų paketą arba naujinimą, išjunkite bet kokią veikiančią programą ar tarnybą, kuri gali trukdyti diegti pakeitimų paketą arba naujinimą.

Toliau aprašyti metodai pateikia informacijos, kaip išjungti kelias iš dažniausių programų ir tarnybų, galinčių sukelti šią problemą. Naudokite šiuos metodus atsižvelgdami į situaciją.

Kaip išjungti „ActiveSync“

Norėdami išjungti „ActiveSync“, baikite procesą Wcescomm.exe. Norėdami baigti procesą Wcescomm.exe, žr. skyrių „Kaip baigti fone veikiančios programos procesą“.

Pastaba. Baigiant procesą, atjungiamas prie tarnybos prijungtas vartotojas arba įrenginys.

Kaip išjungti „Office“ programą

Norėdami išjungti „Office“ programą, spustelėkite Exit (Išeiti) meniu File (Failas). Jei ekrane nematote „Office“ programos, paspausdami ALT+TAB perjunkite į „Office“ programą. Arba spustelėkite „Office“ programos mygtuką užduočių juostoje.

Pastaba. „Office“ programos procesas gali ir toliau vykti fone, jei dėl problemos programa uždaroma netinkamai. Jei įtariate, kad „Office“ programos procesas vyksta fone, baikite procesą. Kaip tai padaryti, žr. skyrių „Kaip baigti fone veikiančios programos procesą“.

Kaip išjungti „Communicator 2005“ arba „Communicator 2007“

Norėdami išjungti „Communicator 2005“ arba „Communicator 2007“, atsijunkite nuo „Communicator“, uždarykite programą, tada išeikite iš jos. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Meniu Connect (Jungtis) spustelėkite Sign Out (Atsijungti).
 2. Meniu Connect (Jungtis) spustelėkite Close (Uždaryti).

  Pastaba. Kai uždarote „Communicator 2005“ arba „Communicator 2007“, programa minimizuojama į informacinių pranešimų sritį.
 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Communicator 2005“ arba „Communicator 2007“ piktogramą informacinių pranešimų srityje, tada spustelėkite Exit (Išeiti).

Kaip baigti fone veikiančios programos procesą

Svarbu. Išjungus procesą galimi nepageidaujami rezultatai. Sistema gali tapti nestabili arba galite prarasti duomenis. Kai baigiate procesą, nesuteikiama galimybė įrašyti jo būseną ar kitus duomenis prieš procesui baigiantis.

Baigti fone veikiančios programos procesą galite vienu iš toliau nurodytų metodų.

1 metodas: naudokite užduočių tvarkytuvą

Norėdami baigti procesą naudodami užduočių tvarkytuvą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paspauskite CTRL+ALT+DEL.
 2. Skirtuke Processes (Procesai) spustelėkite proceso_failo_vardas, tada spustelėkite End Process (Baigti procesą).

  Pastaba. Čia proceso_failo_vardas yra proceso, kurį norite baigti, failo vardas.

2 būdas. Naudokite komandą Taskkill

Norėdami baigti procesą naudodami komandą Taskkill, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite Run (Vykdyti), įveskite cmd ir tada spustelėkite OK (Gerai).
 2. Komandinėje eilutėje įrašykite taskkill /im proceso_failo_vardas ir paspauskite ENTER.

  Pastabos
  • Čia proceso_failo_vardas yra proceso, kurį norite baigti, failo vardas.
  • Jei reikia daugiau informacijos apie komandą Taskkill, komandinėje eilutėje įrašykite taskkill /? ir paspauskite ENTER.
 3. Komandinėje eilutėje įvedę exit uždarykite komandinės eilutės langą.

Kaip neleisti kompiuteriui netikėtai pasileisti iš naujo, kai diegiate „Office“ pakeitimų paketą arba „Office“ naujinimą

Jei esate administratorius ir diegiate „Office“ pakeitimų paketą arba „Office“ naujinimą, naudodamiesi scenarijumi galite išjungti programas ar tarnybas, kurios gali trukdyti diegti pakeitimų paketą arba naujinimą.

„Microsoft“ pateikia tik programavimo pavyzdžius, tačiau nesuteikia jokių aiškių arba numanomų garantijų. Tai apima numanomą garantiją dėl tinkamumo parduoti ar numanomą garantiją dėl tinkamumo konkrečiam tikslui, bet jomis neapsiribojama. Šis straipsnis parašytas darant prielaidą, kad jūs esate susipažinę su pateikta programavimo kalba ir įrankiais, kurie naudojami procedūroms kurti ir derinti. „Microsoft“ palaikymo inžinieriai gali padėti paaiškindami konkrečios procedūros funkcines galimybes. Tačiau jie nekeis šių pavyzdžių, kad pateiktų papildomų funkcinių galimybių arba sukurtų jūsų konkrečius reikalavimus atitinkančias procedūras.

Norėdami išjungti programas ar tarnybas naudodami scenarijų, sukurkite scenarijų, panašų į šį.
; „TechNet“ pavyzdys, 2005; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx; Jei reikia daugiau informacijos, kaip naudoti scenarijus procesams valdyti, aplankykite šią „Microsoft“ svetainę:; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Set objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")For Each objProcess in colProcessList  objProcess.Terminate()Next
DAUGIAU INFORMACIJOS
Diegiant „Office“ pakeitimų paketą arba „Office“ naujinimą dažnai nereikia iš naujo paleisti kompiuterį. Bet kartais paleisti kompiuterį iš naujo reikia.

Jei įdiegus „Office“ pakeitimų paketą arba „Office“ naujinimą reikia paleisti kompiuterį iš naujo, paleidimo iš naujo informacija bus įtraukta į dokumentaciją, pridėtą prie „Office“ pakeitimų paketo arba „Office“ naujinimo.
WSSv3 office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 info2003 info2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 office2002 office2k2 officexp off2002off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 prj2002 prj2k2 projectserver2002 projectserver2k2 prjsvr2002 prjsvr2k2 publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp visio2002 visio2k2 vso2002 vso2k2 word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp office2000 office2k off2000 off2k access2000 access2k acc2000 acc2k excel2000 excel2k xl2000 xl2k frontpage2000 frontpage2k fp2000 fp2k outlook2000 outlook2k ol2000 ol2k powerpoint2000 powerpoint2k ppt2000 ppt2k project2000 project2k prj2000 prj2k projectserver2000 projectserver2k prjsvr2000 prjsvr2k publisher2000 publisher2k pub2000 pub2k visio2000 visio2k vso2000 vso2k word2000 word2k wd2000 wd2k
Savybės

Straipsnio ID: 905726 – Paskutinė peržiūra: 04/29/2010 16:54:58 – Peržiūra: 4.8

 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Atsiliepimai