Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip neautomatiniu būdu pašalinti ir iš naujo įdiegti „.NET Framework 2.0“

This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:


2438651
How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Pastaba
Šiame straipsnyje gali būti pateiktas saitas į „Windows Installer“ valymo priemonę (MSICUU2.exe). Jei bandydami išspręsti problemą „Windows Installer“ valymo priemone buvote nukreipti į šį straipsnį, pagalbos dėl turimo produkto diegimo kreipkitės į programinės įrangos gamintoją arba peržiūrėkite toliau nurodytą „Microsoft“ žinių bazės straipsnį, kuriame pateikiami produktų, kuriuose naudojama „Windows Installer“, šalinimo problemų sprendimo veiksmai:

Santrauka
Norėdami išspręsti „Microsoft .NET Framework“ 2.0 versijos diegimo problemas galite taikyti šiame straipsnyje pateiktus metodus. Šiame straipsnyje aprašomi „Microsoft Windows Server 2003“, „Windows 2000“ 3 pakeitimų paketo (SP3) ar „Windows XP“ 2 pakeitimų paketo (SP2) diegimai. Šiame straipsnyje pateikti metodai apima „Microsoft Windows Installer“ perregistravimą ir „.NET Framework“ taisymą, pašalinimą ir diegimą iš naujo. Norėdami taikyti šiuos metodus turėtumėte mokėti dirbti su „.NET Framework 2.0“, registro rengykle ir „Windows Installer“. Be to, taikant vieną šių metodų reikalaujama kompiuteryje pakeisti registrą.
ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip šalinti triktis, galinčias kilti diegiant „.NET Framework 2.0“.

Kai „Microsoft Windows Installer“ netinkamai užregistruojama „Windows“ registre, „.NET Framework 2.0“ sąrankos programa negali pasiekti kai kurių „Windows Installer“ komponentų. Šiame straipsnyje aptariama, kaip išspręsti šią problemą išregistruojant ir vėl užregistruojant „Windows Installer“.

Ne visada gali pavykti visiškai pašalinti „ET Framework 2.0“ naudojant valdymo skydo įrankį Įtraukti / šalinti programas. Šiame straipsnyje taip pat aptariama, kaip išspręsti šią problemą pataisant „.NET Framework 2.0“ arba patiems pašalinant „.NET Framework 2.0“ iš kompiuterio ir iš naujo ją įdiegiant.

Reikalavimai

Šiame sąraše pateikiama rekomenduojama aparatūra, programinė įranga, tinklo infrastruktūra ir reikalingi pakeitimų paketai:
 • „Microsoft Windows Server 2003“, „Microsoft Windows 2000“ 3 pakeitimų paketas (SP3) arba „Microsoft Windows XP“ 2 pakeitimų paketas (SP2)
 • „Microsoft .NET Framework 2.0“.
  Norėdami gauti 2.0 versijos „Microsoft .NET Framework“ perskirstomąjį paketą apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje: 
Pastaba Norint pašalinti „.NET Framework 2.0“ diegimo problemas reikia naudoti abonementą, kuris yra kompiuterio, kuriame paleista „.NET Framework 2.0“, vietinių administratorių grupėje.

Šiame straipsnyje informacija pateikiama manant, kad esate susipažinę su tokiomis temomis:
 • „Microsoft .NET Framework 2.0“
 • Registro rengyklė
 • „Windows Installer“

„Windows Installer“ išregistravimas ir užregistravimas

Atlikus šį veiksmą išsprendžiamos daugeliu situacijų kylančios problemos. Be to, šis veiksmas neturi įtakos jokioms šiuo metu įdiegtoms programoms, naudojančioms „Windows Installer“.
 1. Išregistruokite „Windows Installer“. Norėdami tai padaryti spustelėkite Pradžia, Vykdyti, lauke Atidaryti įveskite msiexec /unregister ir spustelėkite Gerai.
 2. Užregistruokite „Windows Installer“. Norėdami tai padaryti spustelėkite Pradžia, Vykdyti, lauke Atidaryti įveskite msiexec /regserver ir spustelėkite Gerai.

„.NET Framework 2.0“ taisymas

Toliau pateikti trys „.NET Framework“ taisymo būdai.

Komandos Taisyti naudojimas „Windows Installer“ talpyklos faile

Jei norite pataisyti „.NET Framework 2.0“ naudodami „Windows Installer“ talpyklos failą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradžia, Vykdyti, įveskite installer lauke Atidaryti ir spustelėkite Gerai.
 2. „Windows Installer“ meniu Rodyti spustelėkite Išsamiau, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio antraštę Pavadinimas ir spustelėkite Komentaras.
 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite talpykloje esantį „Windows Installer“ failą, kuriame yra komentaras Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, ir spustelėkite Taisyti.
 4. Pasibaigus taisymo procesui uždarykite „Windows Installer“.

„.NET Framework 2.0“ perskirstomojo paketo paleidimas komandinėje eilutėje

Jei norite pataisyti „.NET Framework 2.0“ naudodami komandinę eilutę, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Raskite Dotnetfx.exe failą, kurį naudojote diegdami „.NET Framework 2.0“. Tai atlikite naudodami vieną iš šių būdų:
  • Jei „.NET Framework 2.0“ įdiegėte naudodami kompaktinį ar DVD diską, diegimo diską įdėkite į kompaktinių arba DVD diskų įrenginį.
  • Jei „.NET Framework 2.0“ įdiegėte iš standžiojo disko, į jį atsisiųskite „.NET Framework 2.0“ sąrankos programą.
  • Jei „.NET Framework 2.0“ įdiegėte iš tinklo disko, iš naujo prisijunkite prie tinklo disko.
 2. Spustelėkite Pradžia, spustelėkite Vykdyti, lauke Atidaryti įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 3. Komandinėje eilutėje vykdykite šią komandą:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Pastaba %InstallationPath% yra Dotnetfx.exe failo, kurį radote atlikdami 1 veiksmą, vietos rezervavimo ženklas.

Neautomatinis „.NET Framework 2.0“ šalinimas ir diegimas iš naujo

Svarbu. Šiame skyriuje, metode ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registrą. Tačiau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet, jei kils problemų, galėsite atkurti registrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite šio straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip kurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“


Svarbu Šie veiksmai gali padidinti saugos riziką. Dėl šių veiksmų kompiuteris arba tinklas taps pažeidžiamesni kenkėjiškų vartotojų arba kenkėjiškos programinės įrangos atakos, pavyzdžiui, virusų. Rekomenduojame naudoti šiame straipsnyje aprašytą procesą, leidžiantį programoms veikti taip, kaip jos buvo sukurtos, arba įdiegti specifinių programų papildinių. Rekomenduojame prieš atliekant šiuos pakeitimus įvertinti su tokiais veiksmais susijusią riziką dirbant konkrečioje aplinkoje. Jei nuspręsite taikyti šį procesą, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, kad apsaugotumėte sistemą. Rekomenduojame taikyti šį procesą, tik jei iš tiesų jums jo reikia.
 1. „.NET Framework 2.0“ pašalinimas iš „Windows Installer“ talpyklos:
  1. Spustelėkite Pradžia, Vykdyti, įveskite installer lauke Atidaryti ir spustelėkite Gerai.
  2. „Windows Installer“ meniu Rodyti spustelėkite Išsamiau.
  3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio antraštę Pavadinimas ir spustelėkite Komentarai.
  4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite talpykloje esantį „Windows Installer“ failą, kuriame yra komentaras Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, ir spustelėkite Pašalinti.
  5. Pasibaigus šalinimo procesui uždarykite „Windows Installer“.
 2. Patys iš kompiuterio panaikinkite toliau nurodytus elementus. Pastaba Atsižvelgiant į esamą „.NET Framework“ diegimo būseną, kompiuteryje gali nebūti toliau nurodytų elementų.
  • URTTemp aplankas
  • Mscoree.dll failas
  • v2.0.50727 aplankas
  Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradžia, Vykdyti, įveskite system32 lauke Atidaryti, tada spustelėkite Gerai. „Windows Explorer“ rodomas aplanko „System32“ turinys.
  2. Raskite aplanką URTTemp ir panaikinkite jį.
  3. Raskite aplanką mscoree.dll ir panaikinkite jį.

   Pastaba Jei kompiuteryje taip pat įdiegta „.NET Framework 1.1“ arba „.NET Framework 1.0“, o iš naujo įdiegti „.NET Framework 2.0“ nenorite, turite pataisyti „.NET Framework 1.1“ arba „.NET Framework 1.0“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „.NET Framework“ taisymas“, esančiame šiame „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje:
   824643 Kaip pašalinti „Microsoft .NET Framework 1.1“ diegimo triktis sistemoje „Windows XP“ ar „Windows 2000“ (gali būti anglų k.)
  4. Spustelėkite Pradžia, Vykdyti, įveskite microsoft.net lauke Atidaryti ir spustelėkite Gerai. „Windows Explorer“ rodomas aplanko „Microsoft.NET“ turinys.
  5. Aplanke „Microsoft.NET“ du kartus spustelėkite aplanką Framework.
  6. Aplanke „Framework“ panaikinkite aplanką v2.0.50727.
  7. Uždarykite aplanką „Framework“.
 3. Patys panaikinkite atitinkamus registro raktus:
  1. Spustelėkite Pradžia, Vykdyti, įrašykite regedit lauke Atidaryti, tada spustelėję Gerai paleiskite registro rengyklę.
  2. Registro rengyklėje raskite ir panaikinkite toliau nurodytus registro raktus.

   Pastaba Atsižvelgiant į esamą „.NET Framework“ diegimo būseną, kompiuteryje gali nebūti toliau nurodytų registro raktų.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Uždarykite registro rengyklę.
 4. Naudodami „Windows Installer“ valymo priemonę (Msizap.exe) iš registro pašalinkite „Windows Installer“ informaciją. „Windows“ programinės įrangos kūrimo rinkinio komponentai (Msizap.exe) įtraukti į „Microsoft Windows“ programinės įrangos kūrimo rinkinį (SDK).

  Šį failą galima atsisiųsti iš „Microsoft“ atsisiuntimų centro:
  Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip atsisiųsti „Microsoft“ palaikymo failus, spustelėkite šį numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
  119591 Kaip gauti „Microsoft“ palaikymo failus iš interneto tarnybų
  „Microsoft“ patikrino, ar šiame faile nėra virusų. „Microsoft“ naudojo naujausią virusų aptikimo programinę įrangą, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dieną. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad būtų efektyviau apsaugotas nuo neteisėto keitimo.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
  290301 „Windows Installer“ valymo priemonės aprašas
  Norėdami iš registro pašalinti „Windows Installer“ informaciją atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradžia, spustelėkite Vykdyti, lauke Atidaryti įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
  2. Komandinėje eilutėje raskite katalogą, kuriame yra „Windows Installer“ valymo priemonė, ir paleiskite šią komandą:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Paleiskite kompiuterį iš naujo.
 5. Išjunkite visas kompiuteryje įdiegtas antivirusines ir užkardos programas. Naudodami sistemos konfigūravimo priemonę (Msconfig.exe) atlikite „švarią“ kompiuterio įkrovą. Tada išjunkite visas nereikalingas tarnybas.

  Naudodami sistemos konfigūravimo priemonę diagnostikos režimu skirtuke Tarnybos iš naujo įjunkite „Windows Installer“ tarnybą.

  Kad įjungtumėte sistemos konfigūravimo priemonę, spustelėkite Pradžia, tada – Vykdyti, įrašykite msconfig į lauką Atidaryti ir spustelėkite Gerai.
 6. Panaikinkite aplanko „Temp“ turinį:
  1. Spustelėkite Pradžia, tuomet Vykdyti, įveskite %Temp% lauke Atidaryti ir spustelėkite Gerai. „Windows Explorer“ rodomas aplanko „Temp“ turinys.
  2. Aplanke „Temp“ meniu Redaguoti spustelėkite Žymėti viską.
  3. Meniu Failas spustelėkite Naikinti.

   Pastaba Iš aplanko „Temp“ panaikinkite kuo daugiau aplankų.
 7. Įdiekite „.NET Framework 2.0“ iš naujo. Norėdami gauti „Microsoft .NET Framework“ 2.0 versijos perskirstomąjį paketą apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje: Pastaba Jei nenorite iš naujo įdiegti „.NET Framework 2.0“, o jūsų kompiuteryje įdiegta „.NET Framework 1.1“ ar „.NET Framework 1.0“, turite pataisyti „.NET Framework 1.1“ ar „.NET Framework 1.0“. Šiuos diegimus turite pataisyti, kad būtų pakeistas failas Mscoree.dll ir aplankas URTTemp.
Nuorodos
Daugiau informacijos ieškokite šiose „Microsoft“ programų kūrėjų tinklo (MSDN) svetainėse:
Registro rengyklė
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

„Windows Installer“
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/aa372866.aspx

Dažnai užduodami klausimai
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/vstudio/aa496123

Versijų kūrimas, suderinamumas ir gretutinis vykdymas „.NET Framework“
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/vstudio/aa497340.aspx
Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 908077 – Paskutinė peržiūra: 11/02/2012 19:37:00 – Peržiūra: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077
Atsiliepimai