Įdiegus senesnę Windows operacinę sistemą naudojant dvigubos įkrovos konfigūraciją, Windows Vista daugiau nepaleidžiama

Nutrauktas „Windows XP“ palaikymas

Nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows XP“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

2015 m. liepos 14 d. buvo nutrauktas „Windows Server 2003“ palaikymas

2015 m. liepos 14 d. „Microsoft“ nutraukė „Windows Server 2003“ palaikymą. Tai paveikė programinės įrangos naujinimus ir saugą. Sužinokite, ką tai reiškia jums ir kaip užtikrinti kompiuterio saugą.

Beta versijos informacija
Šiame straipsnyje aptariama Microsoft produkto Beta versija. Informacija šiame straipsnyje pateikiama esamos būklės ir gali būti keičiama neįspėjus.

Šiam Beta produktui Microsoft neteikia jokio oficialaus produkto palaikymo. Informacijos apie Beta versijos palaikymą ieškokite dokumentacijoje, kuri pateikiama su Beta produkto failais, arba svetainėje, iš kurios atsisiuntėte šią versiją.
POŽYMIAI
Kai kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows Vista, įdiegiate senesnę Windows operacinę sistemą naudodami dvigubos įkrovos konfigūraciją, galite susidurti su viena iš šių problemų:
 • Jei kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows Vista, įdiegiate senesnę Windows operacinę sistemą, Windows Vista daugiau nepaleidžiama. Šiuo atveju paleidžiama tik senesnė Windows operacinės sistemos versija.
 • Jei diegiate kitą Microsoft Windows XP egzempliorių kompiuteryje, kuriame jau yra įdiegta Windows XP ir Windows Vista naudojant dvigubos įkrovos konfigūraciją, galite gauti tokį klaidos pranešimą:
  Įvyko disko skaitymo klaida.
PRIEŽASTIS
Šios problemos atsiranda dėl to, kad senesnės Windows operacinės sistemos versijos nesuderinamos su nauju Windows Vista paleisties būdu. Windows Vista naudoja naują įkrovos konfigūravimo duomenų bazės (BCD) saugyklą. Šioje saugykloje yra įkrovos meniu ir visa informacija apie operacines sistemas, kurios įdiegtos kompiuteryje. Todėl ankstesnių Windows operacinių sistemų versijų failas Boot.ini negali būti naudojamas norint paleisti Windows Vista.

Naudojant ankstesnes Windows operacinės sistemos versijas, kurios veikia kompiuteriuose, pagrįstuose pagrindine įvesties ir išvesties sistema (BIOS), pvz., Windows XP, įkrovos procesas prasideda nuo BIOS sistemos. BIOS nustato įkrovos įrenginį ir tada įkelia pirmą fizinį sektorių. Šis fizinis sektorius vadinamas pagrindiniu sistemos įkrovos įrašu (MBR). MBR įraše yra skaidymo lentelė ir būtinas įkrovos vykdymo kodas. Šis kodas skaidymo lentelėje ieško aktyviojo skaidinio ir perduoda valdymą aktyviojo skaidinio įkrovos sektoriui. Tada aktyviojo skaidinio įkrovos sektorius įkelia programą Ntldr.exe. Programa Ntldr.exe analizuoja failą Boot.ini. Šis failas naudojamas įdiegtoms operacinėms sistemoms išvardyti.

Kai Windows Vista paleidžiama BIOS pagrįstuose kompiuteriuose, BIOS įkelia MBR ir tada įkelia įkrovos sektorių. Tačiau įkrovos kodas įkelia naują Windows įkrovos tvarkytuvo programą (Bootmgr.exe). Windows įkrovos tvarkytuvo programa analizuoja dvejetaine sistema koduotą dešimtainį (BSD) Boot.ini failą , išvardija įdiegtas operacines sistemas ir tada parodo įkrovos meniu. Jei naudojant dvigubos įkrovos konfigūraciją yra įdiegta senesnė Windows operacinės sistemos versija kartu su Windows Vista, tuomet Windows įkrovos tvarkytuvo programa perduoda valdymą senesnės Windows operacinės sistemos versijos programai Ntldr.exe. Windows įkrovos tvarkytuvo programa atlieka šį veiksmą, jei iš įkrovos meniu pasirenkate Windows Vista.

Kai kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista, diegiate senesnę Windows operacinę sistemą, sąranka perrašo viską, kas buvo MBR, įkrovos sektoriuje ir įkrovos failuose. Todėl senesnė Windows operacinės sistemos versija tampa nesuderinama su Windows Vista.
SPRENDIMAS
Norėdami išspręsti šias problemas, atlikite šiuos veiksmus:

PASTABA: galite vykdyti toliau nurodytos procedūros komandas naudodami komandų eilutę. Jei šias komandas vykdote Windows Vista, vykdykite jas naudodami didesnių vartotojo teisių komandų eilutę. Norėdami tai atlikti, spustelėkite Pradėti, spustelėkite Reikmenys, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandų eilutės nuorodą ir tada spustelėkite Vykdyti kaip administratorius.
 1. Naudokite Bootsect.exe norėdami atkurti Windows Vista MBR ir įkrovos kodą, kuris perduoda valdymą Windows įkrovos tvarkytuvo programai. Norėdami tai padaryti, komandų eilutėje įrašykite šią komandą: Diskas:\boot\ Bootsect.exe –NT60 All

  Šioje komandoje Diskas yra diskas, kuriame yra Windows Vista diegimo laikmena.
 2. Norėdami neautomatiniu būdu sukurti įrašą senesnės Windows operacinės sistemos versijos BCD Boot.ini faile, naudokite Bcdedit.exe. Norėdami tai padaryti, komandų eilutėje įrašykite šias komandas:

  PASTABA: šiose komandose Diskas yra diskas, kuriame įdiegta Windows Vista.
  • Diskas:\Windows\system32\Bcdedit –create {ntldr} –d “Ankstesnės Windows versijos aprašas

   PASTABA: šioje komandojeAnkstesnės Windows versijos aprašas gali būti bet koks norimas tekstas. Pavyzdžiui, Ankstesnės Windows versijos aprašas gali būti Windows XP ar Windows Server 2003.
  • Diskas:\Windows\system32\Bcdedit –set {ntldr} device partition=x:

   PASTABA: šioje komandoje x: yra aktyviojo skaidinio disko raidė.
  • Diskas:\Windows\system32\Bcdedit –set {ntldr} path \ntldr
  • Diskas:\Windows\system32\Bcdedit –displayorder {ntldr} –addlast
 3. Paleiskite kompiuterį iš naujo.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Jei norėsite paleisti Windows operacinės sistemos versijas, kurios pagrįstos Microsoft Windows NT, jums prireiks šių failų:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • NTDetect.com
Windows XP šie failai yra sistemos skaidinyje, kuris pažymėtas kaip „aktyvusis“. Kaip numatyta, Windows XP šie failai yra paslėptieji sistemos failai. Vartotojai gali pakeisti šiuos failus naudodami atkūrimo konsolę arba paleisti operacinę sistemą naudodami Windows NT įkrovos diską. Windows Vista nenaudoja šių trijų failų. Windows Vista paleidžiama naudojant paslėptąjį sistemos failą Bootmgr ir kitus reikalingus failus, kurie yra kataloge \Boot.

Kelių įkrovų konfigūracijos, kuri apima ir Windows Vista, kūrimas

Norėdami sukurti veikiančią kelių įkrovų konfigūraciją, pirmiausia įdiekite seniausią Windows operacinės sistemos versiją. Tada eilės tvarka įdiekite kiekvieną naujesnę versiją. Kiekviena nauja Windows versija išsaugo atgalinį suderinamumą su senesnių Windows versijų paleidimu.

Norėdami sukurti kelių įkrovų konfigūraciją, kuri apimtų ir Windows Vista, kiekvienai diegiamai senesnei Windows versijai turite paskirti bent vieną skaidinį. Vadovaukitės šiomis bendrosiomis rekomendacijomis:
 • Sukurkite bent du skaidinius. Vieną skaidinį naudokite Windows Vista diegimui.

  PASTABA: jei Windows Vista skaidinys jau suformatuotas, įsitikinkite, kad jis formatuotas naudojant NTFS failų sistemą. Tačiau rekomenduojame, kad naudotumėte vieną iš šių būdų:
  • Sukurkite antrą neformatuotą skaidinį.
  • Nekurkite antro skaidinio ir vietą palikite kaip laisvą vietą. Antrą skaidinį sukurkite diegdami Windows Vista.
 • Jei kompiuteryje neįdiegta operacinė sistema, pirmiausia diekite seniausią Windows versiją.

  PASTABA: įdiekite Windows XP prieš diegdami Windows Server 2003.
 • Paleiskite Windows Vista sąrankos programą. Windows Vista įdiekite laisvoje vietoje arba esamame skaidinyje. Šią sąrankos programą galite paleisti naudodami senesnę Windows versiją arba galite paleisti kompiuterį, kai CD ar DVD įrenginyje įdėtas Windows Vista diskas.
Užbaigus Windows Vista sąranką, turėsite tinkamai sukonfigūruotą kelių įkrovų aplinką, kuri apims Windows Vista ir senesnes Windows versijas. Programos Bootmgr rodoma parinktis veikia panašiai, kaip ir ankstesnėse Windows versijose.

Windows Vista pašalinimas iš dvigubos įkrovos konfigūracijos

Jei norite Windows Vista pašalinti iš kelių įkrovų aplinkos, kuri apima ir ankstesnę Windows versiją, atlikite šiuos veiksmus.

PASTABA: šiuos veiksmus galite atlikti naudodami ankstesnę Windows versiją ar Windows Vista. Jei šiuos veiksmus atliekate Windows Vista, komandas vykdykite naudodami didesnių vartotojo teisių komandų eilutę. Norėdami tai atlikti, spustelėkite Pradėti, spustelėkite Reikmenys, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandų eilutės nuorodą ir tada spustelėkite Vykdyti kaip administratorius.
 1. Norėdami atkurti programą Ntldr.exe, naudokite Bootsect.exe. Norėdami tai padaryti, įrašykite šią komandą: Diskas:\Boot\ Bootsect.exe –NT52 All

  PASTABA: šioje komandoje Diskas yra diskas, kuriame yra Windows Vista laikmena.

  Kai kompiuteris paleidžiamas iš naujo, jis neįkelia Windows įkrovos tvarkytuvo programos. Įkeliama Netldr.exe ir Boot.ini.
 2. Panaikinkite ar pašalinkite skaidinį, kuriame buvo įdiegta Windows Vista.

  SVARBU: skaidinį, kuriame buvo įdiegta Windows Vista, galite panaikinti tik tuomet, jei šis skaidinys nėra aktyvusis sistemos skaidinys. Pavyzdžiui, įsivaizduokite tokį atvejį:
  • Windows Vista įdiegta diske C. Diskas C yra 1 skaidinys ir jis yra aktyvusis skaidinys.
  • Windows XP įdiegta diske D. Diskas D yra 2 skaidinys ir jis nėra aktyvusis skaidinys.
  Šiuo atveju galite vykdyti komandą bootsect, bet negalite panaikinti skaidinio, kuriame įdiegta Windows Vista. Jei panaikinsite šį skaidinį, kompiuteris taps neįkrovimo būsenos, nes Windows XP įkrovos failai bus ištrinti.
NUORODOS
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:
314079 Kaip, naudojant sistemos rinkmenas, sukurti įkrovos diską, kuris padėtų, jei negalėtumėte paleisti Windows XP
911080 Gaunate klaidos pranešimą „Įvyko disko skaitymo klaida“, kai naudojate programą Winnt32.exe norėdami iš naujo įdiegti Windows XP kompiuteryje, kuriame įdiegta ir Windows XP, ir Windows Vista (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Daugiau informacijos apie įkrovos konfigūravimo duomenis (BCD) ieškokite šiose Microsoft svetainėse:Daugiau informacijos apie Windows Vista išplėstinė programinės-aparatinės įrangos sąsają (EFI) ieškokite Microsoft kūrėjų tinklo (MSDN) svetainėje:
dual boot multiple boot OS
Savybės

Straipsnio ID: 919529 – Paskutinė peržiūra: 09/25/2011 09:52:00 – Peržiūra: 5.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529
Atsiliepimai