Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip spręsti su bendrojo aktyvinimo klaidų kodais susijusias problemas kompiuteriuose su „Windows 7“, „Windows Server 2008“ ir „Windows Vista“

ĮŽANGA
Bandant panaudoti daugkartinio aktyvinimo raktą (MAK) arba raktų valdymo paslaugą (KMS) ir norint atlikti bendrąjį aktyvinimą viename arba keliuose kompiuteriuose su „Windows 7“ arba „Windows Vista“ gali būti parodyti klaidos kodai. Šiame straipsnyje aptariama, kaip spręsti su šiais klaidų kodais susijusias problemas.
DAUGIAU INFORMACIJOS

Klaidos kodas 0xC004C001

Požymis

Bandant naudoti MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004C001
Aktyvinimo serveris nustatė, kad nurodytas produkto kodas negalioja

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei MAK yra neteisingas.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite, ar naudojamas raktas yra MAK, kurį gavote iš „Microsoft“. Norėdami patikrinti, ar galioja MAK, kreipkitės į PA skambučių centrą.

Klaidos kodas 0xC004C003

Požymis

Bandant naudoti MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004C003
Aktyvinimo serveris nustatė, kad nurodytas produkto kodas yra užblokuotas.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei aktyvinimo serveris užblokavo MAK.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, kreipkitės į PA skambučių centrą, iš kurio gausite naują MAK, tada įdiekite ir suaktyvinkite sistemą.

Klaidos kodas 0xC004B100

Požymis

Bandant naudoti MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004B100
Aktyvinimo serveris nustatė, kad kompiuterio nepavyko suaktyvinti.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei nepalaikomas MAK.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite, ar naudojamas raktas yra MAK, kurį gavote iš „Microsoft“. Norėdami patikrinti, ar galioja MAK, kreipkitės į PA skambučių centrą.

Klaidos kodas 0xC004C008

Požymis

Bandant naudoti KMS ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004C008
Aktyvinimo serveris nustatė, kad nurodyto produkto kodo nepavyko panaudoti.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei KMS raktu aktyvinimų atlikta daugiau nei leistina. KMS raktu galima aktyvinti iki 10 kartų šešiuose skirtinguose kompiuteriuose.

Sprendimas

Jei jums reikia aktyvinti dar kartą, kreipkitės į PA skambučių centrą.

Klaidos kodas 0xC004C020

Požymis

Bandant naudoti MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004C020
Aktyvinimo serveris pranešė, kad daugkartinio aktyvinimo raktas panaudotas per daug kartų.

Priežastis

Viršyta MAK aktyvinimo riba. Naudojant MAK galima atlikti ribotą aktyvinimų skaičių.

Sprendimas

Kreipkitės į PA skambučių centrą ir gaukite naują MAK arba padidinkite turimo MAK aktyvinimų skaičių.

Klaidos kodas 0xC004C021

Požymis

Bandant naudoti MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004C021
Aktyvinimo serveris pranešė, kad viršytas daugkartinio aktyvinimo rakto pratęsimo kartų skaičius.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei MAK raktu aktyvinimų atlikta daugiau nei leistina. Naudojant MAK galima atlikti ribotą aktyvinimų skaičių.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, kreipkitės į PA skambučių centrą ir gaukite naują MAK arba padidinkite turimo MAK aktyvinimų skaičių.

Klaidos kodas 0xC004F009

Požymis

Bandant naudoti MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F009
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad baigėsi atidėjimo laikotarpis.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei atidėjimo laikotarpis baigiasi prieš suaktyvinant sistemą. Sistema dabar veikia sumažinto funkcionalumo režimu (RFM).

Sprendimas

Vykdykite RFM atkūrimo nurodymus, pateikiamus Nuosekliajame bendrojo aktyvinimo 2.0 vadove. Norėdami peržiūrėti šį vadovą, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje:

Klaidos kodas 0xC004F00F

Požymis

Bandant naudoti MAK, KMS klientą arba KMS pagrindinį kompiuterį ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius, gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F00F
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad aparatūros ID siejimas yra neleistinas.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei buvo pakeista kompiuterio aparatūra arba atnaujintos kompiuteryje įdiegtos tvarkyklės.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, kai naudojate MAK, nepasibaigus neleistinam atidėjimo laikotarpiui iš naujo suaktyvinkite sistemą internetu arba telefonu. Jei naudojate KMS ir norite išspręsti šią problemą, paleiskite kompiuterį iš naujo. Arba komandinėje eilutėje įveskite šią komandą ir paspauskite ENTER:
slmgr.vbs -ato

Klaidos kodas 0xC004F014

Požymis

Bandant naudoti MAK arba KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F014
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad produkto kodas neprieinamas.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei sistemoje nėra įdiegto produkto kodo.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, įdiekite MAK produkto kodą. Arba įdiekite KMS raktą, esantį nurodytame diegimo laikmenos aplanke:
Sources\Pid.txt

Klaidos kodas 0xC004F02C

Požymis

Bandant naudoti MAK klientą arba KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F02C
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad netinkamas autonominio aktyvinimo duomenų formatas.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei sistema nustato, kad aktyvindami telefonu įvedėte neteisingus duomenis.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite, ar teisingai įvedėte patvirtinimo ID.

Klaidos kodas 0xC004F035

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą arba KMS pagrindinį kompiuterį ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F035
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad nepavyko kompiuterio suaktyvinti naudojant bendrojo licencijavimo produkto kodą. Bendrai suaktyvintas sistemas reikia naujinti iš nustatytos operacinės sistemos. Kreipkitės į sistemos administratorių arba naudokite kitą rakto tipą.

Priežastis

Ši problema gali kilti dėl bendrųjų leidimų, kurie yra licencijuoti tik versijos naujinimui atlikti. Bendrosios operacinės sistemos diegimas kompiuteryje, kuriame nėra įdiegtos reikalavimus atitinkančios operacinės sistemos, nėra palaikomas.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, įdiekite reikalavimus atitinkančią „Microsoft“ operacinės sistemos versiją, tada iš naujo įdiekite bendrąją operacinę sistemą.

Klaidos kodas 0xC004F038

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F038
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad kompiuterio nepavyko suaktyvinti. Raktų valdymo paslaugos (KMS) nurodytas skaičius yra nepakankamas. Kreipkitės į savo sistemos administratorių.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei KMS pagrindiniam kompiuteriui priklausančių kliento kompiuterių skaičius yra nepakankamai didelis. KMS telkinyje turi būti ne mažiau kaip 25 kompiuteriai.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, į KMS telkinį turite įtraukti daugiau kompiuterių, kad galėtumėte suaktyvinti KMS klientus. Norėdami nustatyti, kiek kompiuterių yra KMS pagrindinio kompiuterio KMS telkinyje, komandinėje eilutėje įvykdykite šią komandą:
Slmgr.vbs -dli

Klaidos kodas 0xC004F039

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F039
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad kompiuterio nepavyko suaktyvinti. Neįgalinta raktų valdymo paslauga (KMS).

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei yra įdiegtas KMS pagrindinis kompiuteris, bet jis nėra suaktyvintas.

Sprendimas

Internetu arba telefonu suaktyvinkite KMS pagrindinį kompiuterį.

Klaidos kodas 0xC004F041

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F041
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba nustatė, kad nesuaktyvintas raktų valdymo serveris (KMS). Reikia suaktyvinti KMS.

Priežastis

Nesuaktyvintas KMS pagrindinis kompiuteris.

Sprendimas

Internetu arba telefonu suaktyvinkite KMS pagrindinį kompiuterį.

Klaidos kodas 0xC004F042

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F042
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba nustatė, kad negalima panaudoti nurodytos raktų valdymo tarnybos (KMS).

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei nesutampa KMS klientas ir KMS pagrindinis kompiuteris.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite, ar neaktyvinate KMS kliento beta versijos naudodami KMS pagrindinio kompiuterio laidos versiją. Arba patikrinkite, ar KMS kliento laidos versija nėra aktyvinama naudojant KMS pagrindinio kompiuterio beta versiją.

Klaidos kodas 0xC004F050

Požymis

Bandant naudoti KMS, KMS klientą arba MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F050
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad produkto kodas neteisingas.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei netinkamai įvedamas KMS raktas. Be to, ši problema gali kilti, jei naudojantis operacinės sistemos laidos versija įvedamas beta versijos operacinės sistemos raktas.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, įdiekite reikiamą KMS raktą atitinkamoje „Windows“ versijoje. Patikrinkite, ar teisingai įvedėte kodą. Jei nukopijuosite ir įklijuosite raktą, patikrinkite, ar rakte ilgieji brūkšniai (—) nepakeičiami trumpaisiais (-).

Klaidos kodas 0xC004F051

Požymis

Bandant naudoti KMS arba MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F051
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad produkto kodas yra užblokuotas.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei produkto kodą aktyvinimo serveryje užblokuoja „Microsoft“.

Sprendimas

Gaukite naują MAK arba KMS raktą, įdiekite naują raktą sistemoje, tada suaktyvinkite kompiuterį.

Klaidos kodas 0xC004F064

Požymis

Bandant naudoti MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F064
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad baigėsi neautentiškumo atidėjimo laikotarpis.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei „Windows Genuine Advantage“ nustato, kad sistema nėra autentiška.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, vykdykite neautentiškumo RFM atkūrimo nurodymus, pateikiamus Nuosekliajame bendrojo aktyvinimo 2.0 vadove. Norėdami peržiūrėti šį vadovą, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje:

Klaidos kodas 0xC004F065

Požymis

Bandant naudoti KMS arba MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F065
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad programa veikia galiojant neautentiškumo atidėjimo laikotarpiui.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei „Windows Genuine Advantage“ nustato, kad sistema nėra autentiška. Sistema toliau veiks, kol baigsis neautentiškumo atidėjimo laikotarpis.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, gaukite ir įdiekite autentišką produkto raktą, tada suaktyvinkite sistemą nepasibaigus atidėjimo laikotarpiui. Atidėjimo laikotarpio pabaigoje sistema pradės veikti neautentiškumo RFM režimu.

Klaidos kodas 0xC004F066

Požymis

Bandant naudoti MAK arba KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F066
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad nerastas produkto SKU.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei bendroji laikmena naudojama ne su bendruoju raktu.

Sprendimas

Naudokite operacinės sistemos leidimui skirtą produkto kodą. Daugiau informacijos teiraukitės PA skambučių centre.

Klaidos kodas 0xC004F068

Požymis

Bandant naudoti KMS pagrindinį kompiuterį ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F068
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba nustatė, kad ji veikia virtualiojoje mašinoje. Šiuo režimu nepalaikoma raktų valdymo paslauga (KMS).

Priežastis

Šios operacinės sistemos KMS nėra palaikomas naudojant virtualiąją mašiną (VM).

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, įdiekite operacinę sistemą ne VM aplinkoje.

Klaidos kodas 0xC004F069 arba 0xC004F06C

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0xC004F069
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad kompiuterio nepavyko suaktyvinti. Raktų valdymo paslauga (KMS) nustatė, kad užklausos laiko spaudas neteisingas.
arba
0xC004F06C
Programinės įrangos licencijavimo tarnyba pranešė, kad kompiuterio nepavyko suaktyvinti. Raktų valdymo paslauga (KMS) nustatė, kad užklausos laiko spaudas neteisingas.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei kliento kompiuteryje nustatytas laikas skiriasi nuo KMS pagrindinio kompiuterio sistemos laiko.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, pakeiskite kliento kompiuterio laiką, kad jis sutaptų su KMS pagrindinio kompiuterio laiku. Laikui kompiuteriuose sinchronizuoti rekomenduojame naudoti tinklo laiko protokolo (NTP) laiko šaltinį arba „Active Directory“ katalogų tarnybą. KMS pagrindinio ir kliento kompiuterio laikas derinamas pagal universalųjį laiką (UTC). Kliento kompiuteryje nustatyta laiko juosta sinchronizuojant neturi reikšmės.

Klaidos kodas 0x80070005

Požymis

Bandant naudoti KMS pagrindinį kompiuterį, KMS klientą arba MAK ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0x80070005
Prieiga nesuteikta. Prašomam veiksmui atlikti reikia išplėstinių teisių.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei vartotojo prieigos valdymo (UAC) tarnyba neleidžia aktyvinimo proceso atlikti komandinėje eilutėje be išplėstinių teisių.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradėti, Visos programos, Priedai, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandinę eilutę, tada spustelėkite Vykdyti kaip.
  2. Spustelėkite Šis vartotojas, tada sąraše Vartotojo vardas pasirinkite Administratorius.
  3. Spustelėkite Gerai.
  4. Į komandinę eilutę įrašykite toliau nurodytą komandą ir paspauskite ENTER:
    slmgr.vbs

Klaidos kodas 0x8007232A

Požymis

Bandant naudoti KMS pagrindinį kompiuterį ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0x8007232A
DNS serverio klaida.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei sistemoje kilo su tinklu arba domenų vardų sistema (DNS) susijusi problema.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, išspręskite tinklo ir DNS problemas.

Klaidos kodas 0x8007232B

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0x8007232B
Nėra tokio DNS vardo.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei KMS klientas negali rasti KMS SRV ištekliaus įrašų, esančių DNS.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiame žinių bazės straipsnyje pateikiamus veiksmus:
929826 Bandant suaktyvinti „Windows Vista Enterprise“, „Windows Vista Business“, „Windows 7“ arba „Windows Server 2008“ parodomas klaidos pranešimas: „Kodas 0x8007232b“

Klaidos kodas 0x800706BA

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0x800706BA
Nepasiekiamas RPC serveris.

Priežastis

Ši problemas gali kilti dėl to, kad KMS pagrindiniame kompiuteryje nenustatyti užkardos parametrai arba nebegalioja DNS SRV įrašai. Be to, ši problema gali kilti, jei diegiant buvo įvestas produkto kodas, tada bandėte suaktyvinti sistemą.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, įsitikinkite, kad KMS prievadą galima pasiekti per KMS pagrindinio kompiuterio užkardą. Arba įsitikinkite, kad SRV įrašai nurodo tinkamą KMS pagrindinį kompiuterį. Taip pat išspręskite tinklo ryšių problemas.

Klaidos kodas 0x8007251D

Požymis

Bandant naudoti KMS klientą ir aktyvinti vieną arba kelis kompiuterius gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0x8007251D
Nerasta DNS užklausos įrašų.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei KMS klientas negali rasti KMS SRV ištekliaus įrašų, esančių DNS.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, išspręskite tinklo ryšių ir DNS problemas.

Priežastis: Sprendimas: norėdami laikinai išspręsti šią problemą, atlikite veiksmus, pateikiamus ŽB 929826 straipsnyje

Klaidos kodas 0x80092328

Požymis

Bandant aktyvinti KMS klientą gali būti parodytas toks klaidos pranešimas:
0x80092328 tokio DNS vardo nėra.

Priežastis

Ši problema gali kilti, jei KMS klientas negali rasti KMS SRV ištekliaus įrašų, esančių DNS.

Sprendimas

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiame žinių bazės straipsnyje pateikiamus veiksmus:
929826 Bandant suaktyvinti „Windows Vista Enterprise“, „Windows Vista Business“, „Windows 7“ arba „Windows Server 2008“ parodomas klaidos pranešimas: „Kodas 0x8007232b“
NUORODOS
Daugiau informacijos apie bendrąjį aktyvinimą rasite šiose „Microsoft“ svetainėse:
winvista
Savybės

Straipsnio ID: 938450 – Paskutinė peržiūra: 09/11/2011 05:55:00 – Peržiūra: 4.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
Atsiliepimai