Kaip įdiegti „Microsoft Dynamics CRM 4.0“ turint minimalias reikiamas teises

ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašomos minimalios teisės, kurių reikia vartotojui norint įdiegti „Microsoft Dynamics CRM 4.0“.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Pastabos
 • Šiame straipsnyje informacija pateikiama manant, kad visi „Microsoft Dynamics CRM 4.0“ serverio vaidmenys yra diegiami tame pačiame kompiuteryje.
 • Daugiau informacijos apie serverio vaidmenis rasite peržiūrėję diegimo vadovą.
 • Diegiant aplinkos diagnostikos vedlys patikrina, ar „Microsoft Dynamics“ CRM diegiantis vartotojas turi minimalias reikiamas teises. Jei minimalios reikiamos teisės nesuteiktos, bus parodytas klaidos pranešimas.

Diegimo parinktys

Diegdami „Microsoft Dynamics“ CRM, kai jums suteiktos minimalios reikiamos teisės, galite pasirinkti dvi diegimo parinktis. „Microsoft Dynamics“ CRM serverio sąrankos programai diegiant galite leisti sukurti saugos grupes. Arba galite naudotis iš anksto sukurtomis „Active Directory“ saugos grupėmis.

Be to, galite pasirinkti ir įjungti automatinio grupių valdymo funkciją arba šią funkciją išjungti. Pagal numatytuosius parametrus automatinio grupių valdymo funkcija yra įjungta. „Microsoft Dynamics“ CRM automatiškai prideda reikiamus vartotojo ir kompiuterio abonementus prie reikalingų „Microsoft Dynamics“ CRM saugos grupių. Jei išjungsite automatinį grupių valdymą, „Microsoft Dynamics“ CRM šių abonementų automatiškai nepridės. Tokiu atveju domeno administratorius arba vartotojas, turintis pakankamas teises, prie reikiamų grupių turi pridėti reikiamus vartotojo ir kompiuterio abonementus. Pridėti reikia įdiegus arba prie „Microsoft Dynamics“ CRM pridėjus vartotoją.

1 diegimo parinktis: sąrankos programa sukuria „Active Directory“ saugos grupes jums diegiant „Microsoft Dynamics“ CRM

 1. Pridėkite vartotojo abonementą, priklausantį vartotojui, kuris diegia „Microsoft Dynamics“ CRM, kaip vietinio administratoriaus grupės narį. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus „Microsoft Dynamics“ CRM serveryje ir kompiuteryje, kuriame veikia „Microsoft SQL Server“:
  1. Įeikite į serverį kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teisės.
  2. Spustelėkite Pradėti, perkelkite pelės žymiklį ant Administravimo įrankiai, tada spustelėkite Kompiuterio valdymas.
  3. Išplėskite Sistemos įrankiai.
  4. Išplėskite Vietiniai vartotojai ir grupės.
  5. Spustelėkite Grupės.
  6. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Administratoriai, tada – Ypatybės.
  7. Norėdami pridėti abonementą, priklausantį vartotojui, kuris diegia „Microsoft Dynamics“ CRM, spustelėkite Pridėti.
 2. Jei „SQL Server“ ataskaitų tarnybos (SSRS) yra įdiegtos kitame serveryje – ne tame, kurio teises pridėjote atlikdami 1 veiksmą, turinio tvarkytojo vaidmenį turite pridėti prie diegiančio vartotojo abonemento šakninio lygio. Be to, sistemos administratoriaus vaidmenį turite pridėti prie diegiančio vartotojo abonemento svetainės lygio. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus ataskaitų tarnybų serveryje:
  1. Paleiskite „Windows Internet Explorer“, tada suraskite šią svetainę:
   http://srsserver/reports
  2. Skirtuke Ypatybės spustelėkite Naujo vaidmens priskyrimas.
  3. Lauke Grupės ar vartotojo vardas įveskite vartotojo vardą, priklausantį vartotojui, kuris diegia „Microsoft Dynamics“ CRM, spustelėdami pažymėkite žymės langelį Turinio tvarkytojas, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba Įvesdami vartotojo vardą naudokite tokį formatą:
   domeno vardas\vartotojo vardas
  4. Spustelėkite Svetainės parametrai.
  5. Dalyje Sauga spustelėkite Konfigūruoti svetainės saugą, tada spustelėkite Naujo vaidmens priskyrimas.
  6. Teksto lauke Grupės ar vartotojo vardas įveskite vartotojo vardą, priklausantį vartotojui, kuris diegia „Microsoft Dynamics“ CRM, spustelėdami pažymėkite žymės langelį Sistemos administratorius, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba Įvesdami vartotojo vardą naudokite tokį formatą:
   domeno vardas\vartotojo vardas
 3. Pridėkite toliau nurodytas teises prie vartotojo, diegiančio „Microsoft Dynamics“ CRM, abonemento organizacinio vieneto (OU), esančio katalogų tarnyboje „Active Directory“. Šį veiksmą turite atlikti su tuo OU, kurį pasirenkate diegti diegdami „Microsoft Dynamics CRM 4.0“.

  Teisės
  • Skaityti
  • Kurti visus papildomus objektus
  Išplėstinės teisės
  • Skaitymo teisės
  • Keitimo teisės
  • Skaitymo nariai
  • Rašymo nariai
  Norėdami suteikti teises, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Įeikite į domeno valdiklio serverį kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teisės.
  2. Spustelėkite Pradėti, Administravimo įrankiai, tada spustelėkite „Active Directory“ vartotojai ir kompiuteriai.
  3. Meniu Rodinys spustelėkite Išplėstinės funkcijos.
  4. Naršymo srityje suraskite OU, kurį norite naudoti diegdami „Microsoft Dynamics“ CRM. Norėdami tai atlikti, išplėskite medį iki mazgo, kuriame yra saugos grupė.
  5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite saugos grupę, Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Sauga.
  6. Sąraše Grupės ar vartotojo vardai spustelėkite vartotojo abonementą, priklausantį vartotojui, diegiančiam „Microsoft Dynamics“ CRM, jei sąraše šis abonementas yra. Jei sąraše abonemento nėra, spustelėkite Pridėti ir pridėkite vartotojo abonementą.
  7. Stulpelyje Leisti spustelėkite ir pažymėkite žymės langelį šalia teisės Kurti visus papildomus objektus.

   Pastaba Pagal numatytuosius parametrus žymės langelis Leisti yra pažymėtas šalia teisės Skaityti.
  8. Spustelėkite Išsamiau.
  9. Sąraše Teisių įrašai spustelėkite Pridėti, pasirinkite vartotojo abonementą, priklausantį vartotojui, diegiančiam „Microsoft Dynamics“ CRM, tada spustelėkite Gerai.
  10. Sąraše Taikyti spustelėkite Grupės objektai.
  11. Stulpelyje Leisti spustelėkite ir pažymėkite šiuos žymės langelius:
   • Skaitymo teisės
   • Keitimo teisės
  12. Spustelėkite skirtuką Ypatybės.
  13. Sąraše Taikyti spustelėkite Grupės objektai.
  14. Stulpelyje Leisti spustelėkite ir pažymėkite šiuos žymės langelius:
   • Skaitymo nariai
   • Rašymo nariai
  15. Tris kartus spustelėkite Gerai.
 4. Įdiekite „Microsoft Dynamics“ CRM.

2 diegimo parinktis: diegdami „Microsoft Dynamics“ CRM naudokite iš anksto sukurtas „Active Directory“ saugos grupes

 1. Sukurkite tokias „Active Directory“ saugos grupes:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Norėdami sukurti „Active Directory“ saugos grupes, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Įeikite į domeno valdiklio serverį kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teisės.
  2. Spustelėkite Pradėti, Administravimo įrankiai, tada spustelėkite „Active Directory“ vartotojai ir kompiuteriai.
  3. Išplėskite medį „Active Directory“ vartotojai ir kompiuteriai“ iki domeno šaknies arba konkretaus organizacijos vieneto (OU), kurį norite naudoti diegdami „Microsoft Dynamics“ CRM.
  4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą naudoti domeno šaknį arba OU, Naujas, tada spustelėkite Grupė.
  5. Lauke Grupės pavadinimas įrašykite grupės pavadinimą. Pavyzdžiui, įrašykite PrivUserGroup.
  6. Jei funkcinis domeno lygis yra iš „Windows Server 2003“ arba „Microsoft Windows 2000“, sąraše Grupės apimtis spustelėkite Vietinis domenas. Jei funkcinis domeno lygis yra mišrusis „Windows 2000“, sąraše Grupės apimtis spustelėkite Visuotinis.
  7. Spustelėkite Gerai.
  8. Pakartokite 1d–1g veiksmus, pateikiamus anksčiau šiame skyriuje, kad sukurtumėte visas saugos grupes.
 2. Pridėkite vartotojo abonementą, priklausantį vartotojui, kuris diegia „Microsoft Dynamics“ CRM, kaip vietinio administratoriaus grupės narį. Šį veiksmą turite atlikti kompiuteryje, kuriame veikia „Microsoft Dynamics“ CRM serveris, ir kompiuteryje su „SQL Server“.
  1. Įeikite į serverį kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teisės.
  2. Spustelėkite Pradėti, Administravimo įrankiai, tada spustelėkite Kompiuterio valdymas.
  3. Išplėskite Sistemos įrankiai, Vietiniai vartotojai ir grupės, tada išplėskite Grupės.
  4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Administratoriai, tada – Ypatybės.
  5. Norėdami pridėti vartotojo abonementą, priklausantį vartotojui, diegiančiam „Microsoft Dynamics“ CRM, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Gerai.
 3. Jei „SQL Server“ ataskaitų tarnybos (SSRS) yra įdiegtos kitame serveryje – nei tame, kurio teises pridėjote atlikdami 1 veiksmą, turinio tvarkytojo vaidmenį pridėkite prie diegiančio vartotojo abonemento šakninio lygio. Tada sistemos administratoriaus vaidmenį pridėkite prie diegiančio vartotojo abonemento svetainės lygio. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus serveryje, kuriame veikia ataskaitų tarnybos:
  1. Paleiskite „Internet Explorer“, tada suraskite šią svetainę:
   http://srsserver/reports
  2. Spustelėkite skirtuką Ypatybės, tada spustelėkite Naujo vaidmens priskyrimas.
  3. Lauke Grupės ar vartotojo vardas įveskite vartotojo vardą, priklausantį vartotojui, kuris diegia „Microsoft Dynamics“ CRM, spustelėdami pažymėkite žymės langelį Turinio tvarkytojas, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba Įvesdami vartotojo vardą naudokite tokį formatą:
   domeno vardas\vartotojo vardas
  4. Spustelėkite Svetainės parametrai.
  5. Dalyje Sauga spustelėkite Konfigūruoti svetainės saugą, tada spustelėkite Naujo vaidmens priskyrimas.
  6. Lauke Grupės ar vartotojo vardas įveskite „Microsoft Dynamics“ CRM diegiančio vartotojo vardą, spustelėdami pažymėkite žymės langelį Sistemos administratorius, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba Įvesdami vartotojo vardą naudokite tokį formatą:
   domeno vardas\vartotojo vardas
 4. Jei norite, kad „Microsoft Dynamics“ CRM tvarkytų „Microsoft Dynamics“ CRM saugos grupes, sukurtas diegiant, pridėkite toliau nurodytas teises prie saugos grupių, kurias sukūrėte 1 šio skyriaus veiksmu:

  Teisės
  • Skaityti
  • Rašyti
  • Pridėti ar pašalinti save kaip narį
  Išplėstinės teisės
  • Sąrašo turinys
  • Skaityti visas ypatybes
  • Rašyti visas ypatybes
  • Skaitymo teisės
  • Keitimo teisės
  • Visi patikrinti įrašai
  • Pridėti ar pašalinti save kaip narį
  Norėdami pridėti teises, atlikite šiuos veiksmus su kiekviena saugos grupe, kurią sukūrėte 1 šio skyriaus veiksmu:
  1. Įeikite į domeno valdiklio serverį kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teisės.
  2. Spustelėkite Pradėti, Administravimo įrankiai, tada spustelėkite „Active Directory“ vartotojai ir kompiuteriai.
  3. Meniu Rodinys spustelėkite Išplėstinės funkcijos.
  4. Naršymo srityje išplėskite medį iki saugos grupės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite saugos grupę, Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Sauga.
  5. Sąraše Grupės ar vartotojo vardai spustelėkite vartotojo abonementą, priklausantį vartotojui, diegiančiam „Microsoft Dynamics“ CRM, jei sąraše šis abonementas yra. Jei sąraše abonemento nėra, spustelėkite Pridėti ir pridėkite vartotojo abonementą.
  6. Stulpelyje Leisti spustelėkite ir pažymėkite žymės langelį šalia teisės Rašyti. Atlikus šį veiksmą sistema automatiškai pažymi žymės langelį šalia teisės Pridėti ar pašalinti save kaip narį.

   Pastaba Pagal numatytuosius parametrus žymės langelis Leisti yra pažymėtas šalia teisės Skaityti.
  7. Spustelėkite Išsamiau.
  8. Sąraše Teisių įrašai spustelėkite vartotojo abonementą, priklausantį vartotojui, diegiančiam „Microsoft Dynamics“ CRM, tada spustelėkite Redaguoti.
  9. Stulpelyje Leisti spustelėdami pažymėkite žymės langelį Keisti teises.
  10. Tris kartus spustelėkite Gerai.
  Pastabos
  • Pagal numatytuosius parametrus toliau pateikiamos teisės yra nustatytos Leisti:
   • Sąrašo turinys
   • Skaityti visas ypatybes
   • Rašyti visas ypatybes
   • Skaitymo teisės
   • Visi patikrinti įrašai
   • Pridėti ar pašalinti save kaip narį
  • Jei išjungsite diegimo automatinį grupių valdymą, 4 veiksmo atlikti nereikia.
  • Daugiau informacijos apie automatinį grupių valdymą rasite peržiūrėję skyrių „Automatinio grupių valdymo parinktys“.
 5. Pirmą kartą įėję į „Microsoft Dynamics“ CRM ir kaskart prie „Microsoft Dynamics“ CRM pridėję vartotoją turite atlikti šiuos veiksmus:
  • Norėdami įeiti, naudokite vartotojo abonementą, kuriam suteiktos reikiamos teisės.
  • Prie reikiamų saugos grupių rankiniu būdu pridėkite vartotojus ir kompiuterius.
 6. Norėdami naudoti iš anksto sukurtas „Active Directory“ saugos grupes, sukurkite konfigūracijos failą, nurodantį „Microsoft Dynamics“ CRM. Norėdami tai padaryti, sukurkite XML konfigūracijos failą, kuriame būtų naudojama šiame pavyzdyje pateikiama sintaksė. Prireikus pakeiskite kintamuosius. Sąrašas, kuriame pateikiamas pavyzdinis kodas, paaiškina, kaip pakeisti šiame pavyzdyje esančius kintamuosius.

  Šiame pavyzdiniame kode XML failo pavadinimas yra „Config_precreate.xml“. Domeno pavadinimas yra „microsoft.com“. Šie pavadinimai atitinka tikruosius jūsų naudojamus pavadinimus. „Active Directory“ hierarchija yra tokia:
  • šakninis domenas
   • Įmonės pavadinimo OU
    • Įmonės pavadinimo OU
  Pavyzdinis kodas
  <CRMSetup>  <Server>    <Groups AutoGroupManagementOff="true">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>	 </Groups>  </Server></CRMSetup>
  Pakeiskite pavyzdyje pateikiamus parametrus naudodami toliau nurodytas pakaitines reikšmes:
  • PrivUserGroup: Saugos grupės „PrivUserGroup“ pavadinimas
  • SQLAccessGroup: Saugos grupės „SQLAccessGroup“ pavadinimas
  • UserGroup: Saugos grupės „UserGroup“ pavadinimas
  • ReportingGroup: Saugos grupės „ReportingGroup“ pavadinimas
  • PrivReportingGroup: Saugos grupės „ReportingGroup“ pavadinimas
  • domain: Domeno pavadinimas
  • domain_extension: Domeno plėtinys
  Pastaba Daugiau informacijos apie visus konfigūracijos failo parametrus ir pavyzdžius rasite peržiūrėję diegimo vadovą.
 7. Paleiskite „Microsoft Dynamics“ CRM serverio diegimą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml į lauką Atidaryti, tada spustelėkite Gerai.

  Pastabos
  • „C:\ServerSetup.exe“ nurodo failo „ServerSetup.exe“ kelią diegimo laikmenoje.
  • „C:\configprecreate.xml“ nurodo sukurto konfigūracijos failo pavadinimą ir kelią.

Automatinio grupių valdymo parinktys

Automatinio grupių valdymo parinktys yra naudojamos norint nustatyti, kaip reikiami vartotojai ir kompiuteriai pridedami prie saugos grupių. „Microsoft Dynamics“ CRM gali pridėti vartotojus ir kompiuterius. Arba „Microsoft Dynamics“ CRM saugos grupėse reikiamas teises turintis vartotojas gali pridėti vartotojus ir kompiuterius rankiniu būdu.

Naudodami automatinio grupių valdymo parinktį taikykite vieną toliau pateikiamų būdų. Pasinaudodami 1 būdu nustatykite parinktį „AutoGroupManagementOff“ kaip „klaidinga“ ir įjunkite automatinį grupių valdymą. Pasinaudodami 2 būdu nustatykite parinktį „AutoGroupManagementOff“ kaip „teisinga“ ir išjunkite automatinį grupių valdymą.

Pastaba Automatinio grupių valdymo parinktis gali būti naudojama tik diegiant „Microsoft Dynamics“ CRM pasitelkus iš anksto sukurtas „Active Directory“ saugos grupes.

Pastaba: paleidus organizacijos importavimo vedlį, kad būtų importuota organizacija, registro reikšmę „AutoGroupManagementOff“ jis bando priskirti reikiamoms importuotos duomenų bazės SQL teisėms. Jei nustatytas ties 1, organizacijos importavimo vedlys nepriskirs SQL teisių duomenų bazei, taigi sėkmingai užbaigus importavimo vedlį SQL teises gali tekti priskirti per „SQL Management Studio“. Jei jis nustatytas ties 0, organizacijos importavimo vedlys priskirs SQL teises duomenų bazėje. Pagal numatytuosius parametrus „AutoGroupManagementOff“ registro reikšmė yra nustatyta ties 0.


1 būdas. Nustatykite parinktį „AutoGroupManagementOff“ kaip „klaidinga“

Kadangi šis parametras yra numatytasis, prie konfigūracijos failo nieko nereikia pridėti. Tačiau toliau pateikiami veiksmai yra pavyzdiniai, kuriais aprašoma, kaip parinktį „AutoGroupManagementOff“ nustatyti kaip „klaidinga“.

Sukurkite XML konfigūracijos failą, kuriame būtų naudojama šiame pavyzdyje pateikiama sintaksė. Prireikus pakeiskite kintamuosius. Norėdami pakeisti šiame pavyzdyje esančius kintamuosius, vadovaukitės 6 veiksmu, pateikiamu skyriuje „2 diegimo parinktis: diegdami „Microsoft Dynamics“ CRM naudokite iš anksto sukurtas „Active Directory“ saugos grupes“.

Šiame pavyzdyje XML failo pavadinimas yra „Config_precreate.xml“. Domeno pavadinimas yra „microsoft.com“. „Active Directory“ hierarchija yra tokia:
 • šakninis domenas
  • Įmonės pavadinimo OU
   • Įmonės pavadinimo OU
Pavyzdinis kodas
<CRMSetup>  <Server>     <Groups>	 <Groups autogroupmanagementoff="false">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>	</Groups></CRMSetup>

2 būdas. Nustatykite parinktį „AutoGroupManagementOff“ kaip „teisinga“

 1. Sukurkite XML konfigūracijos failą, kuriame būtų naudojama šiame pavyzdyje pateikiama sintaksė. Prireikus pakeiskite kintamuosius. Norėdami pakeisti šiame pavyzdyje esančius kintamuosius, vadovaukitės 6 veiksmu, pateikiamu skyriuje „2 diegimo parinktis: diegdami „Microsoft Dynamics“ CRM naudokite iš anksto sukurtas „Active Directory“ saugos grupes“.

  Šiame pavyzdyje XML failo pavadinimas yra „Config_manageoff.xml“. Domeno pavadinimas yra „microsoft.com“. „Active Directory“ hierarchija yra tokia:
  • šakninis domenas
   • Įmonės pavadinimo OU
    • Įmonės pavadinimo OU
  Pavyzdinis kodas
  <CRMSetup>  <Server>     <Groups AutoGroupManagementOff="true">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>	 </Groups>  </Server></CRMSetup>
 2. Pridėkite reikiamus vartotojo ir kompiuterio abonementus kaip toliau nurodytų grupių narius.

  Pastaba Šį veiksmą reikia atlikti tik tada, kai parinktis „AutoGroupManagementOff“ yra nustatyta kaip „teisinga“.

  PrivUserGroup
  • Abonementas, kurį naudoja taikomųjų programų telkinys „CRMAppPool“
  • Abonementas, kurį naudoja proceso ASP.NET modelis
  • Vartotojo abonementas, paleidžiantis „Microsoft Dynamics“ CRM diegimą
  • Kompiuterio abonementas, kuriame bus įdiegtas „Microsoft Dynamics“ CRM „Exchange“ el. pašto kelvedis
  ReportingGroup
  • Visi „Microsoft Dynamics“ CRM vartotojo abonementai (įskaitant vartotoją, kuris diegia „Microsoft Dynamics“ CRM)
  SQLAccessGroup
  • Abonementas, kurį naudoja taikomųjų programų telkinys „CRMAppPool“
  • Abonementas, kurį naudoja proceso ASP.NET modelis
  UserGroup
  • Visi „Microsoft Dynamics“ CRM vartotojo abonementai (įskaitant vartotoją, kuris diegia „Microsoft Dynamics“ CRM)
  PrivReportingGroup
  • Kompiuterio abonementas, kuriame bus įdiegtas „Microsoft SQL Server“ ataskaitų tarnyboms skirtas „Microsoft Dynamics“ CRM
  Norėdami pridėti abonementų, atlikite šiuos veiksmus su kiekviena sąraše esančia grupe:
  1. Įeikite į domeno valdiklio serverį kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teisės.
  2. Spustelėkite Pradėti, Administravimo įrankiai, tada spustelėkite „Active Directory“ vartotojai ir kompiuteriai.
  3. Naršymo srityje išplėskite medį iki mazgo, kuriame yra saugos grupė, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite saugos grupę, Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Nariai.
  4. Norėdami pridėti vartotojo abonementą, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Gerai. Norėdami pridėti kompiuterio abonementą, spustelėkite Objekto tipai, spustelėdami pažymėkite žymės langelį Kompiuteriai, tada spustelėkite Gerai.
 3. Norėdami patikrinti, kurį abonementą naudoja taikomųjų programų telkinys „CRMAppPool“, atlikite šiuos veiksmus kompiuteryje, kuriame veikia „Microsoft Dynamics“ CRM serveris:
  1. Spustelėkite Pradėti, Administravimo įrankiai, tada spustelėkite Informacinių interneto paslaugų (IIS) tvarkytuvė.
  2. Išplėskite kompiuterio pavadinimą.
  3. Išplėskite Taikomųjų programų telkiniai.
  4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite CRMAppPool, Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Tapatybė.
  Abonementas „NetworkService“ ir „LocalSystem“ atitinka abonementą „domainname\computername $“. Todėl jei prie saugos grupės reikia pridėti abonementą „NetworkService“ arba „LocalSystem“, turite pridėti abonementą „domainname\computername $“.

  Jei pasirinksite parinktį Konfigūruojama, prie saugos grupės turėsite pridėti nurodytą vartotojo abonementą. Nurodytas vartotojo abonementas rodomas teksto lauke.
 4. Norėdami patikrinti abonementą, kurį naudoja ASP.NET proceso modelis, atlikite šiuos veiksmus „Microsoft Dynamics“ CRM serveryje:
  1. Programoje „Windows Explorer“ atidarykite šį aplanką:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Machine.config, Atidaryti naudojant, tada spustelėkite Užrašinė.
  3. Tekste ieškokite žodžio „username“. Faile šio žodžio variantai yra keli. Suraskite tekste penktąjį „username“ variantą. Penktojo „username“ varianto reikšmė yra abonementas, kurį naudoja ASP.NET proceso modelis.
  Abonementas SYSTEM ir kompiuterio abonementas atitinka abonementą „domainname\computername $“. Todėl jei prie saugos grupės reikia pridėti abonementą SYSTEM arba kompiuterio abonementą, turite pridėti abonementą „domainname\computername $“.

  Jei faile „Machine.config“ yra nurodytas vartotojo vardas, prie saugos grupės turite pridėti nurodytą vartotojo abonementą.
DAUGIAU INFORMACIJOS

Tarnybos abonementas

Diegiant „Microsoft Dynamics“ CRM bus parodytas puslapis „Nurodykite saugos abonementą“. Šiame puslapyje galite pasirinkti domeno vartotojo abonementą, kuris bus naudojamas kaip saugos abonementas. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Pridėkite domeno vartotojo abonementą prie vietinės grupės „Efektyvumo žurnalo vartotojai“. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Kompiuteryj, kuriame veikia „Microsoft Dynamics“ CRM serveris, spustelėkite Pradėti, Visos programos, Administravimo įrankiai, tada spustelėkite Kompiuterio valdymas.
  2. Išplėskite Vietiniai vartotojai ir grupės, tada išplėskite Grupės.
  3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę Efektyvumo žurnalo vartotojai, tada spustelėkite Pridėti prie grupės.
  4. Spustelėkite Pridėti, įveskite domeno vartotojo abonementą, tada dukart spustelėkite Gerai.
 2. Domeno vartotojo abonemente sukurkite HTTP pagrindinius tarnybos pavadinimus. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Jei dar nesate įdiegę, įdiekite „Windows Server“ palaikymo įrankius.

   Pastaba Šio veiksmo nereikia atlikti kompiuteryje, kuriame veikia „Microsoft Dynamics“ CRM serveris. Šis veiksmas gali būti atliekamas kitame domeno serveryje. O jūs turite būti įėję naudodami vartotojo, kuriam suteiktos teisės prie vartotojo abonementų pridėti pagrindinius tarnybos pavadinimus (SPNs), abonementą.
  2. Į komandinę eilutę įrašykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ENTER:
   SETSPN –a http/crmservername.domain.comuseraccount
   SETSPN –a http/crmservernameuseraccount
  Pastaba Vietos rezervavimo ženklas crmservername yra serverio, kuriame bus įdiegta „Microsoft Dynamics“ CRM, pavadinimas. Vietos rezervavimo ženklas domain.com atitinka domeno pavadinimą. Vietos rezervavimo ženklas useraccount atitinka abonementą, kurį diegdami „Microsoft Dynamics“ CRM naudojate kaip tarnybos abonementą.
NUORODOS
Daugiau informacijos, kaip naudoti SPNs, rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
929650 Kaip naudoti SPNs konfigūruojant žiniatinklio programas, saugomas IIS 6.0
Daugiau informacijos apie minimalias teises, kurių reikia vartotojui, norinčiam būti „Microsoft Dynamics CRM 4.0“ visuotinio diegimo administratoriumi, rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
946686 Kaip programoje „Microsoft Dynamics CRM 4.0“ visuotinio diegimo administratoriui suteikti minimalias teises
crm4 crm40 crm4.0
Savybės

Straipsnio ID: 946677 – Paskutinė peržiūra: 09/12/2011 01:24:00 – Peržiūra: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbmbsinstallation kbmbsmigrate kbhowto KB946677
Atsiliepimai