Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip įdiegus „Microsoft Dynamics CRM 4.0“ atnaujinti „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės prievadą

ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip įdiegus „Microsoft Dynamics CRM 4.0“ atnaujinti „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės prievadą.

Pastaba Atnaujinę „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės prievadą turite atnaujinti ir „Microsoft Office Outlook“ skirtą „Microsoft Dynamics“ CRM klientą, „Microsoft Dynamics CRM“ duomenų perkėlimo tvarkytuvą ir „Microsoft Dynamics“ CRM „Exchange“ el. pašto kelvedį, kad jie naudotų naują svetainės prievado informaciją. Daugiau informacijos rasite peržiūrėję skyrių „Naujo „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės URL paveiktų komponentų atnaujinimas“.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Svarbu Šiame skyriuje, būde ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet galėsite atkurti registrą, jei kils problemų. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, rasite spustelėję nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip kurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“

Norėdami atnaujinti „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės prievadą, atlikite šiuos veiksmus.

Pastabos
 • Šiame straipsnyje informacija pateikiama manant, kad visi „Microsoft Dynamics“ CRM serverio vaidmenys yra įdiegti tame pačiame kompiuteryje. Daugiau informacijos apie serverio vaidmenis rasite peržiūrėję „Microsoft Dynamics“ CRM diegimo vadovą. Norėdami atsisiųsti diegimo vadovą, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje:
 • Šiame straipsnyje pateikiant informaciją manoma, kad „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės URL naujinate iš http://<crmserver>:5555 to http://<crmserver>:81. Taip atnaujinama ir internetinę prieigą įgalinančios įdiegties (IFD) URL iš http://<crm>.<domain>.com:5555 to http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. Atnaujinkite „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės prievadą „Microsoft“ internetinėje informacijos tarnyboje (IIS). Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite inetmgr, tada spustelėkite Gerai.
  2. Išplėskite Serveris, tada išplėskite Svetainės.
  3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Microsoft Dynamics“ CRM svetainę, tada spustelėkite Ypatybės.
  4. Skirtuke Svetainė kaip TCP prievado numerį įveskite 81, tada spustelėkite Gerai.
 2. Atnaujinkite „Microsoft Dynamics“ CRM serverio registro dalinius raktus. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai.
  2. Raskite šį registro dalinį raktą:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ServerUrl, tada spustelėkite Keisti.
  4. Lauke Reikšmės duomenys įrašykite 81.

   Pastaba Atnaujintos reikšmės yra panašios į šias:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Spustelėkite Gerai.
  6. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite LocalSdkPort, tada spustelėkite Keisti.
  7. Skyriuje Pradinė spustelėkite Dešimtainis. Tada įrašykite 81 į lauką Reikšmės duomenys.
  8. Spustelėkite Gerai.
 3. Atsisiųskite visuotinio diegimo konfigūravimo įrankį. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  Daugiau informacijos rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
  949079 Kaip naudotis „Microsoft Dynamics“ CRM visuotinio diegimo konfigūravimo įrankiu, skirtu „Microsoft Dynamics CRM 4.0“
  1. Išskleiskite visuotinio diegimo konfigūravimo įrankį, tada perkelkite jį į CRM serverio vietą.
  2. Sukurkite atsarginę „MSCRM_Config“ ir „OrgName_MSCRM“ duomenų bazių kopiją.
  3. Komandinėje eilutėje įveskite katalogo, kuriame yra failas „Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe“, kelią ir vykdykite toliau nurodytą komandą, kad būtų ištaisytas šis parametras:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection> 
   Pastaba Vietos rezervavimo ženklas <NewConnection> pakeičiamas URL be „http://“, esančio URL pradžioje. Įrašas yra panašus į šį:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Pastaba Jei nustatysite ir IFD URL, turėsite pakeisti dar du lentelės „DeploymentProperties“ stulpelius. Norėdami tai padaryti, vykdykite tokius įrašus:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. Paleiskite „Microsoft Dynamics“ CRM asinchroninio apdorojimo tarnybas iš naujo. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įrašykite services.msc, tada spustelėkite Gerai.
  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Microsoft“ CRM asinchroninio apdorojimo tarnyba, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
 5. Prisijunkite prie „Microsoft Dynamics“ CRM žiniatinklio programos naudodami naują URL.

Atnaujinkite naujo „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės URL veikiamus komponentus

Reikia atnaujinti „Outlook“ skirtą „Microsoft Dynamics“ CRM klientą, „Microsoft Dynamics“ CRM duomenų perkėlimo tvarkytuvą ir „Microsoft Dynamics“ CRM „Exchange“ el. pašto kelvedį, kad būtų naudojamas naujas „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės URL.

„Outlook“ skirtas „Microsoft Dynamics“ CRM klientas

Norėdami atnaujinti „Outlook“ skirtą „Microsoft Dynamics“ CRM klientą, kad jis naudotų naują URL, pasinaudokite vienu iš toliau pateikiamų būdų.

1 būdas. Kiekviename kliente paleiskite konfigūravimo vedlio priemonę
 1. Spustelėkite Pradėti, Programos, Microsoft Dynamics CRM 4.0, tada spustelėkite Konfigūravimo vedlys.
 2. Atlikite šiuos konfigūravimo vedlio priemonės veiksmus, tada įveskite naują „Microsoft Dynamics“ CRM serverio URL.

  Pastaba Jei nustatysite IFD URL, turėsite išvalyti žymės langelį Naudoti tą patį žiniatinklio adresą. Šio proceso metu prisijungdami prie „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės internetu galite naudoti naują IFD URL.
2 būdas. Atnaujinkite kiekvieno kliento kompiuterio registro dalinius raktus
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 2. Raskite šį registro dalinį raktą:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite toliau nurodytus registro įrašus, spustelėkite Keisti, tada įvesdami naują prievado numerį atnaujinkite reikšmę:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Pastaba Jei nustatote IFD URL, įvesdami naują prievado numerį turite atnaujinti šiuos registro įrašus:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

„Microsoft Dynamics“ CRM „Exchange“ el. pašto kelvedis

Norėdami atnaujinti „Microsoft Dynamics“ CRM el. pašto kelvedį ir naudoti naują URL, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, Programos, „Microsoft Dynamics“ CRM el. pašto kelvedis, tada spustelėkite „Microsoft Dynamics“ CRM el. pašto kelvedžio konfigūravimo tvarkytuvas.
 2. Skirtuke Visuotiniai diegimai atnaujinkite visus visuotinius diegimus, kurie yra nustatyti naudoti „Microsoft Dynamics“ CRM serverį, naudojantį naują URL.
 3. Spustelėkite Publikuoti ir įrašykite pakeitimus.

„Microsoft Dynamics“ CRM duomenų perkėlimo tvarkytuvas

Norėdami atnaujinti „Microsoft Dynamics“ CRM duomenų perkėlimo tvarkytuvą, kad jis naudotų naują URL, pasinaudokite vienu iš šių būdų.

1 būdas. Išdiekite ir vėl įdiekite „Microsoft Dynamics“ CRM duomenų perkėlimo tvarkytuvą

2 būdas. Kiekviename kompiuteryje, kuriame yra įdiegtas „Microsoft Dynamics“ CRM duomenų perkėlimo tvarkytuvas, atnaujinkite dalinius registro raktus
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 2. Raskite šį registro dalinį raktą:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite toliau nurodytus registro įrašus, spustelėkite Keisti, tada įvesdami naują prievado numerį atnaujinkite reikšmes:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Pastabos
  • Jei „Microsoft Dynamics“ CRM duomenų perkėlimo tvarkytuve įgalinsite parinktį Mano įmonė, URL bus intraneto URL. Šis URL bus panašus į šį:
   http://<crmserver>:81
  • Jei naudojatės visuotiniu IFD diegimu ir „Microsoft Dynamics“ CRM duomenų perkėlimo tvarkytuve esate įgalinę parinktį Interneto paslaugų teikėjas, URL bus IFD URL. Šis URL bus panašus į šį:
   http://<crm>.<domain>.com:81
Pastabos
 • Jei norite atnaujinti „Microsoft Dynamics“ CRM svetainės pagrindinio kompiuterio antraštę, atlikite visus veiksmus, pateikiamus skyriuje „Daugiau informacijos“, ir atnaujinkite dalinius registro raktus bei „SQL Server“ duomenų bazės stulpelius.
 • „Microsoft Dynamics“ CRM jungties, skirtos „SQL Server“ ataskaitų tarnyboms, atnaujinti nereikia, nes registre nesaugoma jokia serverio URL informacija.
Savybės

Straipsnio ID: 947423 – Paskutinė peržiūra: 09/12/2011 01:28:00 – Peržiūra: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423
Atsiliepimai