Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Paleidus „Internet Explorer“ naršyklė atsidaro, sumirksi ir iškart užsidaro

Santrauka
Galbūt pastebite, kad paleidus „Internet Explorer 7“, „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“, „Internet Explorer“ langas atidaromas ir sumirksėjęs iškart užsidaromas. Taip gali nutikti, jei „Internet Explorer“ sugadinta. Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite skyriuje „Sprendimas“ nurodytus veiksmus.
Sprendimas
Pasirinkite jūsų atveju tinkamą operacinę sistemą ir vykdykite pateiktas instrukcijas.

„Windows 8“

1 būdas. Iš naujo nustatykite „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus

Iš naujo nustatykite „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus

Iš naujo nustačius „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus pašalinami visi įdiegus „Internet Explorer“ atlikti keitimai. Tačiau šis veiksmas nepanaikina parankinių ar informacijos santraukų. Norėdami iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Norėdami automatiškai iš naujo nustatyti „Internet Explorer“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite šį mygtuką:
 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti, tada atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti iš naujo.

  Jei norite pašalinti ir naršymo retrospektyvą, ieškos paslaugų teikėjus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaugą bei „ActiveX“ filtravimo duomenis, bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Naikinti asmeninius parametrus.
 4. Kai bus pritaikyti „Internet Explorer“ numatytieji parametrai, bakstelėkite arba spustelėkite Uždaryti, tada dar kartą bakstelėkite arba spustelėkite Uždaryti.
 5. Uždarykite „Internet Explorer“ ir paleiskite ją iš naujo.

Leiskite iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ pačiam


Jei norite naudoti iš valdymo skydo paleidžiamą funkciją Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visus „Internet Explorer“ ir „Windows Explorer“ langus.
 2. Vienu metu paspauskite „Windows“ klavišą ir klavišą R, o tada – „Enter“.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Išsamiau, o tada – Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus.
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Nustatyti iš naujo.

  Jei norite pašalinti ir naršymo retrospektyvą, ieškos paslaugų teikėjus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaugą bei „ActiveX“ filtravimo duomenis, bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Naikinti asmeninius parametrus.
 5. Kai bus atkurti „Internet Explorer“ numatytieji parametrai, bakstelėkite arba spustelėkite Uždaryti, tada dukart bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.
 6. Uždarykite naršyklę „Internet Explorer“ ir vėl ją atidarykite. Pakeitimai įsigali kitą kartą atidarius „Internet Explorer“.

2 būdas. Paleiskite „Internet Explorer“ trikčių diagnostikos priemonę

Norėdami paleisti „Internet Explorer“ trikčių diagnostikos priemonę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Vienu metu paspauskite klavišus „Windows“ ir W.
 2. Įveskite trikčių diagnostika ir paspauskite „Enter“.
 3. Ieškos rezultatų dalies kairiojoje srityje bakstelėkite arba spustelėkite Peržiūrėti viską.
 4. Sąraše pasirinkite „Internet Explorer“ efektyvumas.
 5. Norėdami paleisti trikčių diagnostikos priemonę, bakstelėkite arba spustelėkite Pirmyn.
 6. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

„Windows 7“

1 būdas. Iš naujo nustatykite „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus


Iš naujo nustačius „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus, bus pašalinti visi įdiegus „Internet Explorer“ atlikti keitimai. Tačiau atliekant šį veiksmą parankiniai arba informacijos santraukos nepanaikinamos. Norėdami iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


Kad „Internet Explorer“ būtų iš naujo nustatyta automatiškai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustelėkite šį mygtuką:
 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus spustelėkite Nustatyti iš naujo.

  Spustelėkite norėdami pažymėti žymės langelį Naikinti asmeninius parametrus, jei dar norite pašalinti naršymo retrospektyvą, ieškos paslaugų teikėjus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaugą ir „ActiveX“ filtravimo duomenis.
 4. Kai „Internet Explorer“ baigia taikyti numatytuosius parametrus, spustelėkite Uždaryti, tada dar kartą spustelėkite Uždaryti.
 5. Uždarykite „Internet Explorer“ ir paleiskite ją iš naujo.

Rankinis „Internet Explorer“ nustatymas iš naujo

Jei norite naudoti valdymo skydo funkciją „Reset Internet Explorer Settings“ (iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visus „Internet Explorer“ ir „Windows Explorer“ langus.
 2. Spustelėkite Pradėtimygtukas Pradėti, o tada – Valdymo skydas.
 3. Valdymo skyde atidarykite Interneto parinktys.
 4. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, o tada – Nustatyti iš naujo.
 5. Dialogo lange Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus spustelėkite Nustatyti iš naujo.
 6. Kai bus atkurti „Internet Explorer“ numatytieji parametrai, spustelėkite Uždaryti, o tada dukart spustelėkite Gerai.
 7. Uždarykite naršyklę „Internet Explorer“ ir vėl ją atidarykite. Keitimai bus pritaikyti, kai kitą kartą atidarysite „Internet Explorer“.

2 būdas. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite „Internet Explorer“

Jei iš naujo nustačius „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus problemos išspręsti nepavyko, pašalinkite „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ ir įdiekite ją iš naujo. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus atsižvelgdami į naudojamą operacinę sistemą.

„Windows 7“

Norėdami pašalinti „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ iš kompiuterio, kuriame veikia „Windows 7“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visas programas.
 2. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 3. Spustelėkite Programos, tada spustelėkite Įjungti ar išjungti „Windows“ priemones.
 4. „Windows“ priemonių sąraše spustelėję išvalykite šalia „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ esantį žymės langelį.
 5. Kai būsite paraginti, spustelėkite Taip.
 6. Spustelėkite Gerai. „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ dabar bus pašalinta. Po diegimo sistema bus paleista iš naujo.
Norėdami įdiegti „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ kompiuteryje, kuriame veikia „Windows 7“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visas programas.
 2. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 3. Spustelėkite Programos, tada spustelėkite Įjungti ar išjungti „Windows“ priemones.
 4. „Windows“ priemonių sąraše pažymėkite žymės langelį „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“.
 5. Spustelėkite Gerai ir tada palaukite, kol sistema bus paleista iš naujo.

„Windows Vista“

1 būdas. Iš naujo nustatykite „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus


Iš naujo nustačius „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus, bus pašalinti visi įdiegus „Internet Explorer“ atlikti keitimai. Tačiau atliekant šį veiksmą parankiniai arba informacijos santraukos nepanaikinamos. Norėdami iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Kad „Internet Explorer“ būtų iš naujo nustatyta automatiškai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustelėkite šį mygtuką:
 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus spustelėkite Nustatyti iš naujo.

  Jei norite pašalinti ir naršymo retrospektyvą, ieškos paslaugų teikėjus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaugą bei „ActiveX“ filtravimo duomenis, spustelėdami pažymėkite žymės langelį Naikinti asmeninius parametrus.
 4. Kai bus pritaikyti „Internet Explorer“ numatytieji parametrai, spustelėkite Uždaryti, tada dar kartą spustelėkite Uždaryti.
 5. Uždarykite „Internet Explorer“ ir paleiskite ją iš naujo.

Leiskite iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ pačiam

Jei norite naudoti iš valdymo skydo paleidžiamą funkciją Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visus „Internet Explorer“ ir „Windows Explorer“ langus.
 2. Spustelėkite Pradėtimygtukas Pradėti, o tada – Valdymo skydas.
 3. Valdymo skyde atidarykite Interneto parinktys.
 4. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, o tada – Nustatyti iš naujo.
 5. Dialogo lange Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus spustelėkite Nustatyti iš naujo.
 6. Kai bus atkurti „Internet Explorer“ numatytieji parametrai, spustelėkite Uždaryti, o tada dukart spustelėkite Gerai.
 7. Uždarykite naršyklę „Internet Explorer“ ir vėl ją atidarykite. Keitimai bus pritaikyti, kai kitą kartą atidarysite „Internet Explorer“.

2 būdas. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite „Internet Explorer“

Pastaba. Jei naudojate „Internet Explorer 7“, šio būdo taikyti negalima, nes „Internet Explorer 7“ yra įtraukta į „Windows Vista“ ir jos pašalinti nepavyks.

„Windows Vista“

Norėdami pašalinti „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ iš kompiuterio, kuriame veikia „Windows Vista“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visas programas.
 2. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 3. Spustelėkite Programos, tada spustelėkite Pašalinti programą.
 4. Srityje Užduotys spustelėkite Peržiūrėti įdiegtus naujinimus.
 5. Įdiegtų naujinimų sąraše dukart spustelėkite „Windows Internet Explorer 8“ arba „Windows Internet Explorer 9“, tada, paprašius patvirtinti, spustelėkite Taip.
Norėdami „Internet Explorer 8“ įdiegti kompiuteryje, kuriame veikia „Windows Vista“ arba „Windows Server 2008“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Apsilankykite toliau nurodytoje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje.
 2. Puslapyje spustelėkite mygtuką Atsisiųsti, kad pradėtumėte siųstis. Arba pažymėkite kitą kalbą sąraše Keisti kalbą, o tada spustelėkite Eiti.
 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
  • Norėdami iškart pradėti diegti, spustelėkite Vykdyti.
  • Norėdami įrašyti atsisiųstą failą kompiuteryje ir diegti vėliau, spustelėkite Įrašyti.
  • Norėdami atšaukti diegimą, spustelėkite Atšaukti.
Norėdami įdiegti „Internet Explorer 9“ kompiuteryje, kuriame veikia „Windows Vista“, apsilankykite toliau nurodytoje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje ir vykdykite joje pateiktus veiksmus.

„Windows XP“

1 būdas. Iš naujo nustatykite „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus

Iš naujo nustačius „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus, bus pašalinti visi įdiegus „Internet Explorer“ atlikti keitimai. Tačiau atliekant šį veiksmą parankiniai arba informacijos santraukos nepanaikinamos. Norėdami iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


Kad „Internet Explorer“ būtų iš naujo nustatyta automatiškai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustelėkite šį mygtuką:
 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus spustelėkite Nustatyti iš naujo.

  Jei norite pašalinti ir naršymo retrospektyvą, ieškos paslaugų teikėjus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaugą bei „ActiveX“ filtravimo duomenis, spustelėdami pažymėkite žymės langelį Naikinti asmeninius parametrus.
 4. Kai bus pritaikyti „Internet Explorer“ numatytieji parametrai, spustelėkite Uždaryti, tada dar kartą spustelėkite Uždaryti.
 5. Uždarykite „Internet Explorer“ ir paleiskite ją iš naujo.

Leiskite iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ pačiam

Jei norite naudoti iš valdymo skydo paleidžiamą funkciją Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visus „Internet Explorer“ ir „Windows Explorer“ langus.
 2. Spustelėkite Pradėti, o tada – Valdymo skydas.
 3. Valdymo skyde atidarykite Interneto parinktys.
 4. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, o tada – Nustatyti iš naujo.
 5. Dialogo lange Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus spustelėkite Nustatyti iš naujo.
 6. Kai bus atkurti „Internet Explorer“ numatytieji parametrai, spustelėkite Uždaryti, o tada dukart spustelėkite Gerai.
 7. Uždarykite naršyklę „Internet Explorer“ ir vėl ją atidarykite. Keitimai bus pritaikyti, kai kitą kartą atidarysite „Internet Explorer“.

2 būdas. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite „Internet Explorer“


„Windows XP“

Norėdami pašalinti „Internet Explorer 7“ arba „Internet Explorer 8“ iš kompiuterio, kuriame veikia „Windows XP“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 2. Spustelėkite Įtraukti arba pašalinti programas.
 3. Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Rodyti naujinimus.
 4. Spustelėkite „Windows Internet Explorer 7“ arba „Windows Internet Explorer 8“.
 5. Spustelėkite Šalinti.
Norėdami įdiegti „Internet Explorer 7“ arba „Internet Explorer 8“ kompiuteryje, kuriame veikia „Windows XP“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atsižvelgdami į norimą įdiegti „Internet Explorer“ versiją, apsilankykite vienoje iš toliau nurodytų „Microsoft“ žiniatinklio svetainių.
 2. Puslapyje spustelėkite mygtuką Atsisiųsti, kad pradėtumėte siųstis. Arba pažymėkite kitą kalbą sąraše Keisti kalbą, o tada spustelėkite Eiti.
 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
  • Norėdami iškart pradėti diegti, spustelėkite Vykdyti.
  • Norėdami įrašyti atsisiųstą failą kompiuteryje ir diegti vėliau, spustelėkite Įrašyti.
  • Norėdami atšaukti diegimą, spustelėkite Atšaukti.

„Windows Server 2008 R2“


Norėdami pašalinti „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ iš kompiuterio, kuriame veikia „Windows Server 2008 R2“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visas programas.
 2. Spustelėkite Pradėti, o tada – Valdymo skydas.
 3. Spustelėkite Programos, o tada – Įjungti arba išjungti „Windows“ funkcijas.
 4. „Windows“ funkcijų sąraše spustelėdami atžymėkite žymės langelį Internet Explorer 8 arba Internet Explorer 9.
 5. Kai būsite paraginti, spustelėkite Taip.
 6. Spustelėkite Gerai. Dabar „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ bus pašalinta. Įdiegus sistema bus paleista iš naujo.
Norėdami įdiegti „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ kompiuteryje, kuriame veikia „Windows Server 2008 R2“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visas programas.
 2. Spustelėkite Pradėti, o tada – Valdymo skydas.
 3. Spustelėkite Programos, o tada – Įjungti arba išjungti „Windows“ funkcijas.
 4. „Windows“ funkcijų sąraše pažymėkite žymės langelį Internet Explorer 8 arba Internet Explorer 9.
 5. Spustelėkite Gerai ir palaukite, kol sistema bus paleista iš naujo.

„Windows Server 2008“

Norėdami pašalinti „Internet Explorer 8“ arba „Internet Explorer 9“ iš kompiuterio, kuriame veikia „Windows Server 2008“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Uždarykite visas programas.
 2. Spustelėkite Pradėti, o tada – Valdymo skydas.
 3. Spustelėkite Programos, o tada – Pašalinti programą.
 4. Srityje Užduotys spustelėkite Peržiūrėti įdiegtus naujinimus.
 5. Įdiegtų naujinimų sąraše dukart spustelėkite Windows Internet Explorer 8 arba Windows Internet Explorer 9, tada, paraginti patvirtinti, spustelėkite Taip.
Norėdami įdiegti „Internet Explorer 8“ kompiuteryje, kuriame veikia „Windows Server 2008“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Apsilankykite toliau nurodytoje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje. „Windows Internet Explorer 8“, skirta „Windows Vista“ arba „Windows Server 2008“
 2. Norėdami pradėti siųstis, spustelėkite puslapyje esantį mygtuką Atsisiųsti. Arba sąraše Keisti kalbą pažymėkite kitą kalbą, o tada spustelėkite Eiti.
 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
  • Jei norite, kad diegti būtų pradėta nedelsiant, spustelėkite Vykdyti.
  • Jei atsisiųstą failą norite įrašyti kompiuteryje ir įdiegti vėliau, spustelėkite Įrašyti.
  • Jei norite atšaukti diegimo procesą, spustelėkite Atšaukti.
Norėdami įdiegti „Internet Explorer 9“ kompiuteryje, kuriame veikia „Windows Server 2008“, apsilankykite toliau nurodytoje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje ir vykdykite joje pateiktus veiksmus. www.microsoft.com/ie9


Savybės

Straipsnio ID: 967896 – Paskutinė peržiūra: 09/26/2013 14:42:00 – Peržiūra: 4.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 9

 • kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896
Atsiliepimai
"76500"; var Ctrl = ""; document.write(" body>