Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Ruošdami „Windows“ atvaizdą tinkinkite numatytąjį vietinio vartotojo profilį

ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašyta, kaip tinkinti numatytojo vietinio vartotojo profilio parametrus, kai kuriate atvaizdą kompiuteryje, kuriame veikia viena iš toliau nurodytų operacinių sistemų:
 • „Windows Vista“
 • „Windows 7“
 • „Windows Server 2008“
 • „Windows Server 2008 R2“

Įdiegus atvaizdą, numatytojo vietinio vartotojo parametrai bus taikomi visiems naujiems į kompiuterį įeinantiems vartotojams.

Norėdami tinkinti numatytąjį arba būtinąjį vartotojo profilį, pirmiausia turite pritinkinti numatytąjį vartotojo profilį. Tuomet numatytąjį vartotojo profilį galite kopijuoti į atitinkamą bendrai naudojamą aplanką ir padaryti šį vartotojo profilį numatuotuoju arba privalomu profiliu.

Kai numatytasis vartotojo profilis bus pritinkintas, kaip aprašyta šiame straipsnyje, šaltinio profilis bus rekonstruotas keliems vartotojams tinkamu naudoti formatu. Tai vienintelis numatytojo vartotojo profilio pritaikymo metodas, palaikomas operacinės sistemos „Windows“. Jei bandysite kitus numatytojo vartotojo profilio pritaikymo metodus, jie gali įterpti pašalinės informacijos į naują numatytojo vartotojo profilį. Ši pašalinė informacija gali sukelti rimtų programų ir sistemos stabilumo problemų.

Pastaba Šis straipsnis pakeičia visas anksčiau publikuotas numatytųjų vietinių vartotojų profilių tinkinimo procedūras, atliekamas ruošiant atvaizdus.

Kaip tinkinti numatytąjį vartotojo profilį sistemose „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows Server 2008“ ir „Windows Server 2008 R2“

Vienintelis palaikomas numatytojo vartotojo profilio tinkinimo būdas – naudoti parametrą Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile, esantį faile Unattend.xml. Sąrankos parametrų failas Unattend.xml yra perduodamas į sistemos parengimo įrankį (Sysprep.exe).

1 veiksmas. Sukonfigūruokite numatytąjį vartotojo profilį

 1. Įeikite į „Windows“ naudodami įtaisytąjį vietinio administratoriaus abonementą.
  Pastaba Vykdant šį procesą negalima naudoti domeno abonemento.
 2. Atidarykite vartotojo abonementų valdymo skydą ir pašalinkite visus įtrauktus vartotojų abonementus, išskyrus vieną administratoriaus lygio abonementą, kurį naudodami įėjote į „Windows“.
 3. Konfigūruokite parametrus, kuriuos norite nukopijuoti į numatytąjį vartotojo profilį. Tai gali būti darbalaukio parametrai, parankiniai ir meniu Pradėti parinktys.
  Pastaba Meniu Pradėti ir Užduočių juostos tinkinimas sistemoje „Windows 7“ yra ribojamas. Daugiau informacijos rasite apsilankę šioje „Microsoft“ svetainėje: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
2 veiksmas. Sukurkite failą Unattend.xml, kuriame yra profilio kopijavimo parametras

Sukurkite failą Unattend.xml, kuriame yra profilio kopijavimo parametras (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Naudojant parametrą „Copy Profile“, į numatytojo vartotojo profilį nukopijuojami tuo metu prisiregistravusio vartotojo parametrai. Specialioje praginoje šis parametras turi būti nustatytas kaip „true“.
„Windows“ sistemos atvaizdų tvarkytuvas („Windows“ SIM) sukuria ir valdo nedialoginės „Windows“ sąrankos parametrų failus grafinėje vartotojo sąsajoje (GUI).

Sąrankos parametrų failai yra XML failai, kurie vykdant „Windows“ sąranką naudojami numatytajai „Windows“ įdiegčiai sukonfigūruoti ir priderinti.

Naudokite „Windows“ sistemos atvaizdo tvarkytuvo įrankį failui Unattend.xml sukurti. „Windows“ sistemos atvaizdų tvarkytuvo įrankis įtraukiamas į „Windows“ automatinio diegimo rinkinį („Windows“ AIK). Naudojamai operacinei sistemai tinkamą AIK gaukite iš kurios nors toliau nurodytos svetainės.
Daugiau informacijos apie „Windows“ AIK žr. „Windows“ automatinio diegimo rinkinyje (AIK) (en-US). Nuorodų, kaip sukurti sąrankos parametrų failą, galima rasti į „Windows“ AIK žinyną įtrauktoje informacijoje. Daugiau informacijos, kaip sukurti sąrankos parametrų failą, žr. Darbas su sąrankos parametrų failais naudojant „Windows“ SIM. 3 veiksmas. Tinkinkite numatytąjį vartotojo profilį faile Unattend.xml

 1. Atidarykite didesnių teisių komandinę eilutę. Norėdami tai atlikti, spustelėkite Pradėti, ieškos lauke įveskite cmd, programų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite cmd, o tada spustelėkite Paleisti administratoriaus teisėmis.
  Jei būsite paraginti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 2. Komandinėje eilutėje įrašykite šią komandą ir paspauskite ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Pastaba. Sysprep.exe yra kataloge %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Norėdami įsitikinti, kad profilio kopijavimo komanda įvykdyta sėkmingai, atidarykite šį failą: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Ieškokite eilučių, panašių į (specialioje praginoje):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  Atkreipkite dėmesį, kad ši eilutė patvirtina, ar CopyProfile komanda buvo atlikta sėkmingai ir kuris vartotojo profilis buvo nukopijuotas į numatytąjį vartotojo profilį.
 5. Atvaizdo įrašymas.
 6. Atvaizdo visuotinis diegimas.
Daugiau informacijos, kaip naudojant „Sysprep“ užfiksuoti ir įdiegti atvaizdą, žr. „Sysprep“ techninės nuorodos.
Pastabos
 • Kad būtų galima naudoti profilio kopijavimo parametrą, su sysprep.exe būtina naudoti /generalize. Parinktis /unattend naudojama norint nukreipti į pageidaujamą failą Unattend.xml. Dėl šios priežasties šiame pavyzdyje failas Unattend.xml yra aplanke c:\answerfile.
 • Integruotasis administratoriaus abonemento profilis yra naikinamas, kai atliekate švarų „Windows“ diegimą ar paleidžiate įrankį „Sysprep“. CopyProfile parametras apdorojamas prieš panaikinant integruotąjį administratoriaus abonementą. Todėl bet kokie jūsų atlikti tinkinimai bus rodomi naujame vartotojo abonemento profilyje. Tai apima integruotojo administratoriaus abonemento profilio parametrus.
 • Jei yra keli vartotojų profiliai, „Windows sysprep“ gali pasirinkti nenumatytą profilį, kuris bus nukopijuotas į numatytąjį vartotojo profilį. Daugiau informacijos ieškokite „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje 2101557: Prarastas visas numatytojo vartotojo profilio tinkinimas
 • Ne visi tinkinimai bus platinami į naujus profilius. Kai kurie parametrai yra nustatomi iš naujo registruojant naująjį vartotoją. Norėdami konfigūruoti šiuos parametrus, naudokite grupės strategijos parametrus ar scenarijų vykdymą.Kas svarbu naudojant automatinę atvaizdo versiją ir diegimo sistemas

 • Kai naudojatės tokiais įrankiais kaip „Microsoft Deployment Toolkit“ ar „System Center Configuration Manager“, „CopyProfile“ parametras nėra būtinas paleidžiant komandą „Sysprep“. Šie įrankiai paprastai pakeičia ar modifikuoja failą Unattend.xml po to, kai atvaizdas yra visuotinai įdiegtas į diską, bet prieš paleidžiant operacinę sistemą pirmą kartą po komandos Sysprep. Todėl faile Unattend.xml, kuris naudojamas visuotinai diegiant „Microsoft Deployment Toolkit“ ar „System Center Configuration Manager“, turi būti parametras CopyProfile.
 • Jei per atvaizdo kūrimo procesą, atliekamą, kai sąranką vykdoma iš „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows Server 2008“ arba „Windows Server 2008 R2“ diegimo laikmenos, bus nustatyta parametro CopyProfile nuostata teisinga, administratoriaus profilio parametrai gali būti atsitiktinai nukopijuoti į numatytąjį vartotojo profilį. Administratoriaus profilio parametrai paprastai yra faile Install.wim, esančiame diegimo laikmenoje.

Kaip numatytąjį vartotojo profilį paversti numatytuoju tinklo vartotojo profiliu sistemose „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows Server 2008“ ir „Windows Server 2008 R2“

Jei numatytąjį vartotojo profilį norite paversti tinklo numatytuoju vartotojo profiliu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Įeidami į kompiuterį, kuriame pritinkintas numatytasis vartotojo profilis, naudokite administravimo kredencialus turintį abonementą.
 2. Naudokite komandą Run norėdami prisijungti prie domeno valdiklio bendrai naudojamo aplanko NETLOGON. Pavyzdžiui, kelias gali būti panašus į tokį:
  \\<Serverio_pavadinimas>\NETLOGON
 3. Sukurkite naują aplanką bendrai naudojamame aplanke NETLOGON ir pavadinkite jį Default User.v2.
 4. Spustelėkite Pradėti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Kompiuteris, spustelėkite Ypatybės, o tada – Papildomi sistemos parametrai.
 5. Srityje Vartotojų profiliai spustelėkite Parametrai. Pasirodys dialogo langas Vartotojų profiliai su kompiuteryje įrašytų profilių sąrašu.
 6. Pasirinkite Numatytasis profilis, tada spustelėkite Kopijuoti į.
 7. Teksto lauke Kopijuoti profilį į įveskite tinklo kelią į „Windows“ numatytojo vartotojo profilio aplanką, kurį sukūrėte 3 veiksmu. Pavyzdžiui, įveskite tokį kelią:
  \\<serverio_pavadinimas>\NETLOGON\Default User.v2
 8. Srityje Leidžiama naudoti spustelėkite Keisti, įveskite pavadinimą Visi, tada spustelėkite Gerai.
 9. Spustelėkite Gerai, kad pradėtumėte profilio kopijavimą.
 10. Pasibaigus kopijavimo procesui išeikite iš kompiuterio.

Kaip numatytąjį vartotojo profilį paversti būtinuoju vartotojo profiliu sistemose „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows Server 2008“ ir „Windows Server 2008 R2“

Numatytąjį vietinį vartotojo profilį galima sukonfigūruoti taip, kad jis taptų būtinuoju profiliu. Tai atlikę turėsite vieną pagrindinį profilį, privalomą visiems vartotojams. Norėdami tai atlikti, turite paruošti būtinojo profilio vietą, nukopijuoti numatytąjį vartotojo profilį į būtinojo vartotojo profilio vietą ir sukonfigūruoti vartotojo profilio vietą taip, kad ji nukreiptų į būtinąjį profilį.


1 veiksmas. Paruoškite būtinojo profilio vietą

 1. Pagrindiniame failų serveryje sukurkite naują aplanką arba panaudokite tą, kuris yra skirtas tarptinklinio ryšio vartotojų profiliams. Pvz., aplankui galite suteikti pavadinimą „Profiliai“
  \Profiliai
 2. Jei kuriate naują aplanką, bendrinkite šį aplanką, panaudodami savo organizacijai tinkamą pavadinimą.
  PastabaPagal bendrai naudojamų aplankų su tarptinklinio ryšio vartotojų profiliais bendro naudojimo teises turi būti suteikta teisė visiškai kontroliuoti grupę Autentifikuoti vartotojai. Bendrojo naudojimo teisės aplankams, kurie skirti privalomiems vartotojo profiliams saugoti, turi suteikti skaitymo teises grupei Autentifikuoti vartotojai ir visas teises grupei Administratoriai.
 3. Sukurkite naują aplanką aplanke, kurį sukūrėte arba pasirinkote 1a veiksmu. Jei privalomas vartotojo profilis yra skirtas konkrečiam vartotojui, šio naujo aplanko pavadinimas turi prasidėti vartotojo abonemento įėjimo vardu. Jei privalomas vartotojo profilis yra skirtas keliems vartotojams, pavadinkite jį atitinkamai. Pavyzdžiui, šiame domene yra privalomas vartotojo profilis ir aplanko pavadinimas prasideda žodžiu „privalomas“:
  \Profiliai\privalomas
 4. Aplanko pavadinimą baikite kurti prie pavadinimo pridėdami .v2. 1c veiksme naudotame pavyzdyje aplanko pavadinimas buvo „privalomas“. Dėl šios priežasties galutinis šio vartotojo aplanko pavadinimas yra „privalomas.v2“:
  \Profiliai\privalomas.v2
2 veiksmas. Nukopijuokite numatytąjį vartotojo profilį į būtinojo profilio vietą

 1. Įeikite į kompiuterį, kuriame yra tinkintas numatytasis vietinio vartotojo profilis, naudodami abonementą, turintį administravimo kredencialų.
 2. Spustelėkite Pradėti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Kompiuteris, spustelėkite Ypatybės, o tada – Papildomi sistemos parametrai.
 3. Srityje Vartotojų profiliai spustelėkite Parametrai. Pasirodys dialogo langas Vartotojų profiliai su kompiuteryje įrašytų profilių sąrašu.
 4. Pasirinkite Numatytasis profilis, tada spustelėkite Kopijuoti į.
 5. Teksto lauke Kopijuoti profilį į įveskite tinklo kelią į „Windows“ numatytojo vartotojo aplanką, kurį sukūrėte „1 veiksmu: paruoškite privalomo vartotojo profilio vietą“. Pavyzdžiui, įveskite tokį kelią:
  \\<Serverio_pavadinimas>\Profiliai\privalomas.v2
 6. Srityje Leidžiama naudoti spustelėkite Keisti, įveskite pavadinimą Visi, tada spustelėkite Gerai.
 7. Spustelėkite Gerai, kad pradėtumėte profilio kopijavimą.
 8. Pasibaigus kopijavimo procesui išeikite iš kompiuterio.
 9. Į pagrindinį failų serverį įkelkite aplanką, kurį sukūrėte „1 veiksmu: paruoškite privalomo vartotojo profilio vietą“.
 10. Spustelėkite Tvarkyti, tada spustelėkite Aplankų parinktys.
 11. Spustelėkite skirtuką Rodinys, spustelėdami pažymėkite žymės langelį Rodyti paslėptus failus ir aplankus, spustelėdami išvalykite žymės langelius Slėpti žinomų failų tipų plėtinius ir Slėpti apsaugotus operacinės sistemos failus , spustelėkite Taip, kad atmestumėte įspėjimą, tada spustelėkite Gerai, kad pritaikytumėte pakeitimus ir uždarytumėte dialogo langą.
 12. Suraskite ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą NTUSER.DAT, Pervardyti, pakeiskite failo pavadinimą į NTUSER.MAN, tuomet paspauskite ENTER.
Pastaba Anksčiau profilius buvo galima kopijuoti naudojant sistemos valdymo skydo elementą. Dabar ši kopijavimo į numatytąjį profilį parinktis yra išjungta, nes ją naudojant gali būti įtraukiama duomenų, dėl kurių profilis gali tapti nebetinkamas naudoti.

3 veiksmas. Paruoškite vartotojo abonementą

 1. Įėję kaip domenų administratorius, atidarykite kompiuterio su sistema „Windows Server 2008 R2“ arba „Windows Server 2008“ „Active Directory“ vartotojų ir kompiuterių valdymo konsolę.
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vartotojo abonementą, kuriam norite pritaikyti privalomą vartotojo profilį, tuomet spustelėkite Ypatybės.
 3. Spustelėkite skirtuką Profilis ir profilio kelio teksto lauke įveskite tinklo kelią, kurį sukūrėte „1 veiksmu: paruoškite privalomo profilio vietą“. Tačiau gale nepridėkite „.v2“. Mūsų pavyzdyje kelias būtų toks:
  \\<Serverio_pavadinimas>\Profiliai\privalomas
 4. Spustelėkite Gerai, tuomet uždarykite „Active Directory“ vartotojų ir kompiuterių valdymo konsolę.
Vartotojas dabar naudos pritinkintą būtinąjį vartotojo profilį.
VIS DAR REIKIA PAGALBOS?
Jei šiame straipsnyje atsakymo į savo klausimą neradote, spustelėdami šį mygtuką klausimą pateikite kitiems „Microsoft“ bendruomenės nariams:
Papildomi ištekliai
Jei įeinant į vartotojo profilio kyla problemų, spustelėkite vieną iš šių saitų ir peržiūrėkite „Microsoft“ svetainėje pateiktą straipsnį:
sugadinto vartotojo profilio taisymas
Vartotojo abonemento kūrimas

Daugiau informacijos, kaip tinkinti numatytąjį vietinį vartotojo profilį ruošiant „Windows XP“ ir „Windows Server 2003“ atvaizdą, žr. „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje 959753: Kaip tinkinti numatytąjį vietinio vartotojo profilį ruošiant „Windows XP“ arba „Windows Server 2003“ atvaizdą


How to customize a network default user profile or a mandatory user profile in Windows 7
Savybės

Straipsnio ID: 973289 – Paskutinė peržiūra: 02/26/2014 19:36:00 – Peržiūra: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289
Atsiliepimai
var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("