Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Įdiegus „Windows 7“ 1 pakeitimų paketą arba „Windows Vista“ pakeitimų paketą kompiuteris gali užstrigti arba būti paleistas iš naujo juodame ekrane parodant klaidos pranešimą „0xc0000034“

POŽYMIAI
Įsivaizduokite tokią situaciją: kompiuteryje įdiegiate „Windows 7“ 1 pakeitimų paketą (SP1) arba „Windows Vista“ pakeitimų paketą. Įdiegus pakeitimų paketą kompiuteris užstringa arba paleidžiamas iš naujo. Jei kompiuteris paleidžiamas iš naujo, juodame ekrane parodomas klaidos pranešimas, panašus į šį:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Pastaba Jei kompiuterį iš naujo paleisite patys, bus parodytas tas pats klaidos pranešimas.
SPRENDIMAS
Kad galėtumėte išspręsti šią problemą, atsižvelgdami į turimą „Windows“ versiją pasinaudokite toliau pateikiamais būdais.

Problemos sprendimo veiksmai, skirti „Windows 7“ vartotojams

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite 1 būde pateikiamus veiksmus. Jei pasinaudojus 1 būdu problemos nepavyksta išspręsti arba manote, kad jums nepakanka įgūdžių atlikti 1 būdo veiksmus, rekomenduojame pasinaudoti 2 būdu.

1 būdas: ištrinkite POQ įrašus iš „Pending.xml“

Pasinaudojus šiuo būdu problema išsprendžiama sukuriant ir paleidžiant .vbs scenarijų. Sėkmingai sukūrus ir paleidus .vbs scenarijų, turėtų pavykti įdiegti „Windows 7“ 1 pakeitimų paketą.

Pastabos

 • Šis .vbs scenarijus taikomas tik pasirodžius klaidos kodui 0xc0000034, nenaudokite šio scenarijaus esant kitai klaidai – tik 0xc0000034.
 • Šiuo būdu rekomenduojame naudotis patyrusiems vartotojams.
 • Kad pasinaudotumėte šiuo būdu, rekomenduojame turėti antrą kompiuterį ir keičiamosios laikmenos įrenginį, pavyzdžiui, USB atmintinę.
Prieš pradedant

Prieš pradėdami suraskite:
 • Pasiimkite antrą kompiuterį su interneto prieiga. Antrojo kompiuterio reikės scenarijaus (.vbs) failui sukurti. Norėdami sukurti scenarijaus (.vbs) failą, turėsite nukopijuoti scenarijaus tekstą iš šio žinių bazės straipsnio.
 • Pasiimkite keičiamosios laikmenos įrenginį, pavyzdžiui, USB atmintinę. Nukopijuokite sukurtą scenarijaus (.vbs) failą į keičiamosios laikmenos įrenginį. Perkelkite scenarijaus (.vbs) failą į kompiuterį, kuriame kilo problema.
Pastaba Jei negalite pasinaudoti antru kompiuteriu ir keičiamosios laikmenos įrenginiu, scenarijaus (.vbs) failą galite sukurti ir kompiuteryje, kuriame kilo problema. Norėdami tai padaryti, eikite į dalį Sistemos atkūrimo parinktis, atidarykite komandinę eilutę, tada iš komandinės eilutės paleiskite Užrašinę. Tada rankiniu būdu sukurkite scenarijaus (.vbs) failą įvesdami scenarijaus tekstą iš šio žinių bazės straipsnio. Įrašykite scenarijaus (.vbs) failą vietiniame standžiajame diske. Tada paleiskite scenarijų ir užbaikite veiksmus.

1 dalis: sukurkite scenarijaus (.vbs) failą

Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Pasiimkite antrą kompiuterį su interneto prieiga.
 2. Atidarykite užrašinę.
 3. Nukopijuokite ir įklijuokite į užrašinę toliau pateikiamą tekstą.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Spustelėkite Failas, tada – Įrašyti kaip.
 5. Pavadinkite failą Script.vbs ir įrašykite jį į keičiamosios laikmenos įrenginį, pavyzdžiui, USB atmintinę.

2 dalis: paleiskite scenarijaus (.vbs) failą

Pastaba Atliekant toliau pateikiamus veiksmus laikoma, kad scenarijaus (.vbs) failą nukopijavote į USB atmintinę. Jei naudojote kitokį keičiamosios laikmenos įrenginį, gali tekti atlikti šiek tiek kitokius veiksmus.

Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Paleisdami kompiuterį iš naujo spauskite klavišą F8. Klavišą F8 turite paspausti prieš pasirodant „Windows“ logotipui. Jei pasirodo „Windows“ logotipas, turite bandyti dar kartą ir palaukti, kol pasirodys „Windows“ įėjimo raginimas, tada išjungti ir vėl paleisti kompiuterį.
  Pastaba: kai kompiuteryje, kurio konfigūracijoje numatytos kelios įkraunamos operacinės sistemos, pasirodys įkrovos meniu, spustelėkite F8 .
 2. Rodyklių klavišais srityje Išplėstinės įkrovos parinktys pasirinkite Taisyti kompiuterį, tada paspauskite Enter. Paraginti pasirinkite norimą taisyti „Windows 7“ diegimą, tada spustelėkite Pirmyn.
 3. Pasirinkite kalbą ir klaviatūros įvesties metodą, tada spustelėkite Pirmyn.
 4. Pasirinkite vartotojo vardą, įveskite slaptažodį, tada spustelėkite Gerai.
 5. Patikrinę dalį Sistemos atkūrimo parinktys užsirašykite „Windows 7“ disko raidę, kuri nurodyta eilutėje po Pasirinkite atkūrimo įrankį.

  Pavyzdžiui, galite pastebėti ką nors panašaus į toliau pateikiamą įrašą.

  Operacinė sistema: „Windows 7“ yra (C:) <VolumeName>

  Pastaba Šiame pavyzdyje „Windows 7“ disko raidė yra C.
 6. Dalyje Sistemos atkūrimo parinktys spustelėkite Komandinė eilutė.
 7. Prijunkite prie kompiuterio keičiamąją laikmeną su anksčiau sukurtu scenarijaus (.vbs) failu.
 8. Komandinėje eilutėje pereikite prie disko ir katalogo, kuriame yra anksčiau sukurtas scenarijaus (.vbs) failas.

  Pavyzdžiui, jei anksčiau sukurtą failą script.vbs įrašėte į šakninį USB atmintinės katalogą, o su USB atmintine susieta disko raidė yra E, komandinėje eilutėje tiesiog įveskite toliau pateikiamą tekstą ir paspauskite Enter.

  E:

  Pastaba Jei nesate tikri, kuriame diske yra keičiamoji laikmena, kad būtų parodytas diskų sąrašas, galite naudoti „Diskpart“. Norėdami paleisti „Diskpart“, atlikite šiuos veiksmus.
  1. Įveskite Diskpart, tada paspauskite Enter.
  2. Įveskite List volume, tada paspauskite Enter.
  3. Užsirašykite disko, kuriame yra keičiamoji laikmena su anksčiau sukurtu scenarijaus (.vbs) failu, raidę. Jei naudojate USB atmintinę, disko tipas turi būti nurodytas kaip „Keičiamasis“.
  4. Norėdami išeiti iš „Diskpart“, įveskite Exit, tada paspauskite Enter.

 9. Komandinėje eilutėje įveskite toliau pateikiamą komandą ir paspauskite Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_disko_raidė>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Kai <Windows _7_disko_raidė> yra disko, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows 7“, raidė.

  Taip paleisite faile Script.vbs esantį scenarijų. Pasibaigus scenarijui pamatysite pranešimą, panašų į toliau pateikiamą.

  2 POQ mazgai pašalinti. Scenarijus užbaigtas
 10. Norėdami išeiti iš komandinės eilutės, įveskite Exit, tada paspauskite Enter.
 11. Paleiskite kompiuterį iš naujo. Dabar turėtumėte sėkmingai įdiegti 1 pakeitimų paketą.

2 būdas: atkurkite ankstesnę kompiuterio būseną naudodami sistemos atkūrimo priemonę


Šis būdas turėtų padėti grąžinti ankstesnę kompiuterio būseną be įdiegto pakeitimų paketo, iš kurios jį vėl būtų galima paleisti. Grąžinę kompiuterio būseną, iš kurios jį vėl galite paleisti, pabandykite pakeitimų paketą įdiegti dar kartą.

Sistemos atkūrimo priemonė atkurs ankstesnę jūsų kompiuterio būseną, kurios jis buvo prieš kylant problemai, tada paleis kompiuterį iš naujo. Norėdami atkurti sistemą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleisdami kompiuterį iš naujo spauskite klavišą F8. Klavišą F8 turite paspausti prieš pasirodant „Windows“ logotipui. Jei pasirodo „Windows“ logotipas, turite bandyti dar kartą ir palaukti, kol pasirodys „Windows“ įėjimo raginimas, tada išjungti ir vėl paleisti kompiuterį.

  Pastaba Kai kompiuteryje, kurio konfigūracijoje numatytos kelios įkraunamos operacinės sistemos, atsiras įkrovos meniu, spustelėkite F8
 2. Rodyklių klavišais srityje Išplėstinės įkrovos parinktys pasirinkite Taisyti kompiuterį, tada paspauskite Enter.
  Paraginti pasirinkite norimą taisyti „Windows 7“ diegimą, tada spustelėkite Pirmyn.
 3. Pasirinkite kalbą ir klaviatūros įvesties metodą, tada spustelėkite Pirmyn.
 4. Pasirinkite vartotojo vardą, įveskite slaptažodį, tada spustelėkite Gerai.
 5. Dalyje Sistemos atkūrimo parinktys spustelėkite Sistemos atkūrimas.
 6. Sistemos atkūrimo lange spustelėkite Pirmyn.
 7. Jei toks yra, pasirinkite „Windows 7“ 1 pakeitimų paketo atkūrimo tašką. Jei jo nėra, pasirinkite tą atkūrimo tašką, kuris, jūsų nuomone, buvo sukurtas prieš kylant problemai, tada spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba Jei nėra nurodyta jokių atkūrimo taškų, spustelėkite ir pažymėkite žymės langelį Rodyti daugiau atkūrimo taškų.
 8. Lange Patvirtinti atkūrimo tašką spustelėkite Baigti, tada paraginti spustelėkite Taip.
 9. Kai bus pranešta, kad sistemos atkūrimas sėkmingai užbaigtas, spustelėkite Paleisti iš naujo.

  Pastaba Jei pamatysite juodą ekraną ir tą patį arba panašų klaidos pranešimą, jums gali tekti pakartoti šiuos veiksmus ir atkurti ankstesnę kompiuterio būseną.

„Windows Vista“ vartotojams skirti problemos sprendimo veiksmai

Norėdami išspręsti šią problemą, pasinaudokite toliau pateikiamais būdais pradėdami nuo 1. Jei 1 būdu problemos išspręsti nepavyksta, pereikite prie 2 būdo. 3 būdą rekomenduojame naudoti tik patyrusiems vartotojams.

Šie būdai turėtų padėti grąžinti kompiuterį į būseną be įdiegto pakeitimų paketo, iš kurios jį vėl būtų galima paleisti. Grąžinę kompiuterio būseną, iš kurios jį vėl galite paleisti, pabandykite pakeitimų paketą įdiegti dar kartą.

Pastaba Atliekant toliau pateikiamų būdų veiksmus reikalingas „Windows Vista“ DVD diskas. Jei kompiuterio gamintojas nepridėjo „Windows Vista“ DVD disko, paleisti turėtumėte galėti per taisymo įrankius. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuterį iš naujo, tada paleisties proceso metu paspauskite F8 ir atidarykite meniu Išplėstinės įkrovos parinktys. Arba palaukite ir pasirinkite parinktį Išplėstinių parinkčių meniu.
 2. Meniu pasirinkite kompiuterio taisymo parinktį.
 3. Pasirinkite Administratorius, tada paspauskite Enter.
 4. Pereikite prie 1 arba 2 būdo 4 veiksmo.

1 būdas: atkurkite ankstesnę kompiuterio būseną naudodami sistemos atkūrimo funkciją

Sistemos atkūrimas grąžina ankstesnę kompiuterio būseną, kurios jis buvo prieš kylant šiai problemai, ir paleidžia kompiuterį iš naujo. Norėdami atkurti sistemą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Įdėkite „Windows Vista“ DVD diską į DVD diskų įrenginį, tada iš naujo paleiskite kompiuterį sistemą įkraudami iš DVD disko.

  Pastaba Kai parodomas pranešimas Paspauskite bet kurį klavišą, kad įkrautumėte iš CD arba DVD, paspauskite bet kurį klavišą ir paleiskite kompiuterį iš naujo naudodami „Windows Vista“ DVD diską.
 2. Pasirinkite kalbos parametrą, tada spustelėkite Pirmyn.
 3. Pasirinkite Taisyti kompiuterį.
 4. Pasirinkite norimą taisyti „Windows Vista“ diegimą, tada spustelėkite Pirmyn.
 5. Dalyje Sistemos atkūrimo parinktys spustelėkite Sistemos atkūrimas, tada paspauskite Enter.

  Pastaba Jei atkūrimo proceso metu paleidžiant sistemą „Windows Vista“ nustatoma problema, paleidžiamas paleisties atkūrimas, kad problema būtų išspręsta automatiškai. Jei taip nutinka, spustelėkite Atšaukti, tada – Peržiūrėti išplėstines parinktis, kad atkurtumėte sistemą ir peržiūrėtumėte palaikymo informaciją.
 6. Sistemos atkūrimo vedlyje spustelėkite Pirmyn.
 7. Pasirinkite atkūrimo tašką, kuris buvo sukurtas prieš pasirodant klaidos pranešimui, tada spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba Dažniausiai tai paskutinis sąraše pateikiamas atkūrimo taškas.
 8. Spustelėkite Pirmyn.
 9. Spustelėkite Baigti. Sistemos atkūrimas bus užbaigtas, o kompiuteris paleistas iš naujo.  
Pastaba Jei pamatysite juodą ekraną ir tą patį arba panašų klaidos pranešimą, jums gali tekti pakartoti šiuos veiksmus ir atkurti ankstesnę kompiuterio būseną.

2 būdas: naudodami paleisties atkūrimą pabandykite išspręsti visas kompiuterio problemas

Norėdami paleisti „Windows“ iš „Windows Vista“ DVD disko ir pasinaudoti sistemos atkūrimo parinktimis, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įdėkite „Windows Vista“ DVD diską į DVD diskų įrenginį, tada iš naujo paleiskite kompiuterį sistemą įkraudami iš DVD disko.

  Pastaba Kai parodomas pranešimas Paspauskite bet kurį klavišą, kad įkrautumėte iš CD arba DVD, paspauskite bet kurį klavišą ir paleiskite kompiuterį iš naujo naudodami „Windows Vista“ DVD diską.
 2. Pasirinkite kalbos parametrą, tada spustelėkite Pirmyn.
 3. Pasirinkite Taisyti kompiuterį.
 4. Pasirinkite norimą taisyti „Windows Vista“ diegimą, tada spustelėkite Pirmyn.
 5. Dalyje Sistemos atkūrimo parinktys spustelėkite Paleisties atkūrimas, tada – Enter.

  Pastaba Jei atkūrimo proceso metu paleidžiant sistemą „Windows Vista“ nustatoma problema, paleidžiamas paleisties atkūrimas, kad problemos būtų išspręstos automatiškai. Jei taip nutinka, spustelėkite Atšaukti, tada – Peržiūrėti išplėstines parinktis, kad atkurtumėte sistemą ir peržiūrėtumėte palaikymo informaciją.
 6. Spustelėkite Baigti, kai paleisties atkūrimas bus baigtas.
 7. Dalyje Sistemos atkūrimo parinktys spustelėkite Paleisti iš naujo.
Pastaba Jei pamatysite juodą ekraną su tokiu pat klaidos pranešimu, pabandykite pasinaudoti 3 būdu.

3 būdas: panaikinkite įrašą „poqexec“ iš reikšmės „SetupExecute“ (tik patyrusiems vartotojams)

Pastaba 3 būdu naudotis rekomenduojame tik patyrusiems vartotojams.

Svarbu Šiame skyriuje, būde ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tokiu atveju galėsite atkurti registrą, jei kils problemų. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsarginę kopiją ir atkurti registrą, rasite spustelėję nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje: 322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“

Norėdami panaikinti įrašą „poqexec“ iš reikšmės „SetupExecute“ (REG_MULTI_SZ), turite ištrinti visą reikšmę. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Įdėkite „Windows Vista“ DVD diską į DVD diskų įrenginį, tada iš naujo paleiskite kompiuterį sistemą įkraudami iš DVD disko.

  Pastaba Kai parodomas pranešimas Paspauskite bet kurį klavišą, kad įkrautumėte iš CD arba DVD, paspauskite bet kurį klavišą ir paleiskite kompiuterį iš naujo naudodami „Windows Vista“ DVD diską.
 2. Pasirinkite kalbos parametrą, tada spustelėkite Pirmyn.
 3. Pasirinkite Taisyti kompiuterį.

  Pastaba Jei būsite paraginti atlikti sistemos atkūrimą, pasirinkite Ne, tada paspauskite Enter.
 4. Dalyje Sistemos atkūrimo parinktys pasirinkite Paleisties atkūrimas, tada paspauskite Enter.

  Pastaba Jei atkūrimo proceso metu paleidžiant sistemą „Windows Vista“ nustatoma problema, paleidžiamas paleisties atkūrimas, kad problemos būtų išspręstos automatiškai. Jei taip nutinka, spustelėkite Atšaukti, tada – Peržiūrėti išplėstines parinktis, kad atkurtumėte sistemą ir peržiūrėtumėte palaikymo informaciją.
 5. Dalyje Sistemos atkūrimo parinktys spustelėkite Komandinė eilutė, tada paspauskite Enter.
 6. Komandinėje eilutėje įveskite šias komandas. Po kiekvienos komandos paspauskite Enter

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Komandinėje eilutėje įveskite exit, tada paspauskite Enter.
 8. Paleiskite kompiuterį iš naujo.
0xc0000034 įkrova paleidimas iš naujo
Savybės

Straipsnio ID: 975484 – Paskutinė peržiūra: 09/26/2011 18:37:00 – Peržiūra: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Atsiliepimai