Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Išleistas naujinimas, pagerinantis „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ suderinamumą su išplėstinio formato diskais

Santrauka
Šiame straipsnyje aprašomas naujinimas, pagerinantis „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ suderinamumą su išplėstinio formato diskais, kuriuose naudojami 4 KB dydžio fiziniai sektoriai. Ši karštoji pataisa taikoma tik išplėstinio formato diskams, kurie nurodo turintys 4 KB dydžio fizinį sektorių ir kurie imituoja 512 baitų loginio kreipimosi sąsają.

Pastaba Išplėstinio formato diskuose yra didesnis fizinis sektorius (4 KB). Vis dėlto, kad pradinės versijos būtų geriau suderinamos su dabartinėmis kompiuterio sistemomis, juose išlaikyta 512 baitų loginio kreipimosi sąsaja. Todėl jie vadinami „512 baitų imitaciniais diskais“ arba trumpai „512e“. Daugiau informacijos apie išplėstinio formato diskus rasite apsilankę Tarptautinės diskų įrangos ir medžiagų asociacijos (IDEMA) svetainėje, kuri nurodyta šio straipsnio pabaigoje.
ĮŽANGA
Standieji diskai paprastai buvo sudaryti iš 512 baitų sektorių, todėl fizinė laikmena visada buvo pasiekiama naudojant šį vienetą. Pastaruoju metu standžiųjų diskų pardavėjai pradėjo perėjimą prie naujų diskų, kuriuose naudojamas 4096 baitų (4 KB) sektoriaus dydis. Tokie diskai paprastai vadinami „išplėstinio formato diskais“. Kadangi diskai fizinės laikmenos naujinimus gali atlikti tik fiziniuose sektoriuose (šiuo atveju 4 KB), vykdant 512 baitų rašymą, kuris nukreipiamas į diską, operacijai užbaigti reikia atlikti papildomą darbą. Atliekant šį darbą sumažėja efektyvumas ir patikimumas, o šio sumažėjimo lygis priklauso nuo apkrovos ir aparatūros veikimo. Norint išvengti papildomo darbo programas reikia atnaujinti, kad jos palaikytų įrašymą 4 KB sektoriais.

Šiame ŽB straipsnyje pristatoma nauja saugojimo infrastruktūra, naudojama saugojimo įrenginio fizinio sektoriaus užklausoms palaikyti. Be to, šiame ŽB straipsnyje suteikiamas tam tikrų svarbiausių sistemos komponentų, skirtų tokio tipo diskams, palaikymas, kad būtų padidintas efektyvumas, patikimumas ir bendrasis funkcinis suderinamumas.

Išsamesnio techninių priemonių, kurių turi imtis programų kūrėjai naudodami tokio tipo diskus, aptarimo šiame ŽB straipsnyje nėra, jos išsamiai aptariamos papildomame dokumente sistemoje MSDN.

Šiuo specifinių karštųjų pataisų paketu išsprendžiamos problemos

Šiuo specifinių karštųjų pataisų paketu išsprendžiamos toliau nurodytos problemos, kurios anksčiau nebuvo aprašytos „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje. Visos nurodytos problemos gali kilti naudojantis išplėstinio formato disku.

1 problema. „Windows Update“ svetainėje spustelėjus mygtuką Tikrinti, ar nėra naujinimų gaunamas klaidos pranešimas

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti išsamią informaciją

Išplečiamojo saugojimo modulio API (ESENT) yra itin našus darbalaukio duomenų bazės modulis, kurį naudoja daugelis programų, įskaitant „Windows“ naujinimą. Tam tikros saugyklos tvarkyklės palaiko skirtingus kreipimosi į standžiojo disko fizinius sektorius būdus, o tokį diską atnaujinus gali pasikeisti nurodytas standžiojo disko fizinio sektoriaus dydis. Dėl ESENT registravimo struktūros programose, kurios yra sukurtos naudojant ESENT, parodomas klaidos pranešimas ir ji liaujasi atsakiusi, kai tarp operacinės sistemos seansų pasikeičia nurodytas fizinio sektoriaus dydis.

Pastaba Programos, kurios yra sukurtos naudojant ESENT, yra „Windows“ naujinimas, „Active Directory“, „Windows“ darbalaukio ieška, sertifikavimo institucija (CA), WINS, DHCP ir „Windows Live Mail“.

Spustelėjus mygtuką Ieškoti naujinimų „Windows“ naujinimo svetainėje parodomas toks klaidos pranešimas:
„Windows“ naujinimas šiuo metu negali ieškoti naujinimų, nes tarnyba nėra paleista. Gali prireikti iš naujo paleisti kompiuterį.


Be to, toliau pateikiama klaida užregistruojama programos žurnale:

Žurnalo pavadinimas: Taikomoji programa
Šaltinis: ESENT
Data: <Data ir laikas>
Įvykio ID: 412
Užduoties kategorija: Registravimas / atkūrimas
Lygis: Klaida
Raktažodžiai: klasikiniai
Aprašas:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Neįmanoma nuskaityti žurnalo failo C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log antraštės. Klaida – 546.


Šioje karštojoje pataisoje pateikiama atnaujinta „Esent.sys“ dvejetainė reikšmė, palengvinanti nurodyto sektoriaus dydžio pakeitimų poveikį.

Pastaba. Esent.sys nepalaiko jokių fizinio sektoriaus dydžių, išskyrus 512 baitų ir 4 KB.
Duomenų bazės taisymas
Norėdami sutaisyti duomenų bazę vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Komandinėje eilutėje įveskite toliau nurodytas komandas. Įvedę kiekvieną komandą paspauskite klavišą Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Pastaba. Jei komandinėje eilutėje rodoma „Būsena: švarus išjungimas“, pereikite prie 5 veiksmo.
 2. Sukurkite laikinąjį aplanką (pvz., naudodami komandą mkdir c:\fixedfiles sukurkite aplanką pavadinimu Fixedfiles).

  Pastaba. Atlikdami kitus veiksmus c:\fixedfiles pakeiskite aplanku, kurį sukūrėte atlikdami šį veiksmą.
 3. Iš kompiuterio, kuriame įdiegta ši karštoji pataisa, gaukite failo %windir%\system32\esent.dll kopiją ir nukopijuokite failą į c:\fixedfiles.
 4. Komandinėje eilutėje įveskite toliau nurodytas komandas. Įvedę kiekvieną komandą paspauskite klavišą Enter.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Pastabos
  • Jei komandinėje eilutėje rodoma „Būsena: švarus išjungimas“, pereikite prie 5 veiksmo.
  • Jei šis veiksmas nepavyks arba komandinėje eilutėje nebus rodoma „Būsena: švarus išjungimas“, žr. šio straipsnio skyrių „Žalingas atkūrimo būdas“.
 5. Sukurkite laikinąjį aplanką (pvz., naudodami komandą mkdir c:\backuplogs sukurkite aplanką pavadinimu Backuplogs).

  Pastaba. Atlikdami kitus veiksmus c:\backuplogs pakeiskite aplanku, kurį sukūrėte atlikdami šį veiksmą.
 6. Komandinėje eilutėje įveskite toliau nurodytas komandas. Įvedę kiekvieną komandą paspauskite klavišą Enter.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Paleiskite „Windows Update“
Žalingas atkūrimo būdas
Svarbu. Jei naudosite šį būdą, prarasite „Windows Update“ retrospektyvą. Taigi šio būdo naudoti nerekomenduojame, nebent nepavyksta sutaisyti duomenų bazės. Norėdami naudoti žalingą atkūrimo būdą atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Komandinėje eilutėje įveskite toliau nurodytas komandas. Įvedę kiekvieną komandą paspauskite klavišą Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Paleiskite „Windows Update“

2 problema. Problema kyla atliekant daug mažų įrašymo veiksmų

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti išsamią informaciją

Prieš pradedant gaminti išplėstinio formato diskus, NTFS buvo laikoma, kad loginio sektoriaus dydis, kurį pateikia disko sąsaja, yra lygus disko fizinio sektoriaus dydžiui. Nors NTFS iš pradžių buvo sukurta taip, kad teoriškai palaikytų didesnius sektorių dydžius, NTFS buvo laikoma, kad šie du sektorių dydžiai yra lygūs. Kai sistemoje „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ NTFS atlieka buferizuotus įrašymus failo pabaigoje, NTFS įrašymo operaciją atlieka sektoriaus dydžio (loginio sektoriaus dydžio), kurį nurodo disko sąsają, pabaigoje. Toks veikimo būdas užtikrina sektoriaus sulyginimą. Kadangi 512e disko loginio sektoriaus dydis yra 512 baitai, buferizuotas įrašymas nesulyginamas su standžiojo disko fizinio sektoriaus dydžiu. Dėl to išplėstinio formato diskas 512 baitų loginį sektorių atnaujina turimame 4 KB fiziniame sektoriuje, o dėl to kyla efektyvumo ir patikimumo problemų.

Ši karštoji pataisa pakeičia NTFS veikimo būdą ir užtikrina, kad buferizuoti įrašymai failo pabaigoje būtų atliekami nurodytame disko fizinio sektoriaus dydyje.

Ši problema gali kilti kasdienėms programoms veikiant išplėstinio formato diske. Tačiau ši problema dažniausia kyla, kai atliekate daug nedidelių įrašymo veiksmų, pvz., sistemoje „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“ „ImageX“ komandinės eilutės įrankį naudojate išplėstinio formato diskui taikydami „Microsoft Windows“ atvaizdą (.wim failą). Be šios karštosios pataisos „ImageX“ operacijai atlikti reikia kur kas daugiau laiko nei tokią pat operaciją atliekant tradiciniame standžiajame diske.

Pastaba Ši pataisa reikalauja, kad saugyklos tvarkyklė ir diskas nurodytų teisingą fizinio sektoriaus dydį. NTFS nepalaiko diskų, kurie nurodo kitą nei 512 baitų ar 4 KB fizinio sektoriaus dydį, arba diskų, kurių loginio sektoriaus dydis nėra 512 baitai.

3 problema. Programoms nepavyksta nusiųsti užklausos dėl išorinio saugojimo įrenginio fizinio sektoriaus dydžio

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti išsamią informaciją

„USBStor“ yra „Microsoft“ USB saugyklos prievado tvarkyklė, kuri automatiškai įkeliama įrenginiui, atitinkančiam USB nuolatinio saugojimo klasę. „USBStor“ tvarkyklės aplankas Gauta su „Windows 7“ nepalaiko užklausos IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, kurios struktūra yra STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, ir negali gauti saugyklos prieigos lygiavimo aprašo duomenų, skirtų prijungtam diskui. Šioje struktūroje yra nurodyta fizinio ir loginio sektoriaus dydžio informacija, o be šios informacijos, NTFS ir kitos programos negali atlikti sulygiuotų įrašymų į USB saugojimo įrenginį, dėl to gali būti neigiamai paveiktas efektyvumas ir patikimumas.

Be šios karštosios pataisos programos negali pateikti užklausų dėl išorinio saugojimo įrenginio fizinio sektoriaus dydžio.

Šioje karštojoje pataisoje yra atnaujinta „USBStor“ tvarkyklė (Usbstor.sys), kuri palaiko užklausą IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY ir struktūrą STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Pastaba Pateikus užklausą IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY pereinama prie komandos SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Prijungtas USB įrenginys naudodamas komandą SBC3 READ_CAPACITY(16) turi teisingai nurodyti sektoriaus dydžio informaciją. Be to, prijungtas USB įrenginys turi užtikrinti, kad kaip atsakymas į pradinę komandą INQUIRY 0x04C0 (SBC3 nenurodyta versija) bus pateiktas kaip versijos aprašas.

Daugiau informacijos apie valdymo kodą IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY rasite apsilankę šioje „Microsoft“ svetainėje: Daugiau informacijos apie struktūrą STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR rasite apsilankę šioje „Microsoft“ svetainėje:

4 problema. Programoms nepavyksta nusiųsti užklausos dėl saugojimo įrenginio fizinio sektoriaus dydžio

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti išsamią informaciją

„Storport“ yra saugyklos tvarkyklės modelis, kurį naudoja daugelis saugyklos valdiklių gamintojų. Jis naudojamas ir „Windows 7“ bei „Windows Server 2008 R2“. „Storport“ nepalaiko užklausos IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, kurios struktūra yra STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, ir negali gauti saugyklos prieigos lygiavimo aprašo duomenų, skirtų prijungtam diskui. Šioje struktūroje yra nurodyta fizinio ir loginio sektoriaus dydžio informacija. Be šios informacijos NTFS ir kitos programos negali atlikti sulygiuotų įrašymų į diską. Dėl to gali nukentėti efektyvumas ir patikimumas.

Be šios karštosios pataisos programos negali pateikti užklausų dėl saugojimo įrenginio fizinio sektoriaus dydžio.

Šioje karštojoje pataisoje yra atnaujinta „Storport“ tvarkyklė (Storport.sys), kuri palaiko užklausą IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY ir struktūrą STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Pastaba Pateikus užklausą IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY pereinama prie komandos SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Miniprievado tvarkyklė, kuri prijungiama prie „Storport“ tvarkyklės modelio, turi palaikyti komandą SBC3 READ_CAPACITY(16). Be to, diskas naudodamas komandą SBC3 READ_CAPACITY(16) turi teisingai nurodyti sektoriaus dydžio informaciją.

Daugiau informacijos apie valdymo kodą IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY rasite apsilankę šioje „Microsoft“ svetainėje: Daugiau informacijos apie struktūrą STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR rasite apsilankę šioje „Microsoft“ svetainėje:

5 problema. Saugyklos tvarkyklės nepalaiko nurodyto tinkamo išplėstinio formato diskų sektoriaus dydžio

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti išsamią informaciją

Daugelis saugyklos tvarkyklių nepalaiko tinkamo sektoriaus dydžio nurodymo išplėstinio formato diskams. Šioje karštojoje pataisoje yra šių tvarkyklių naujinimai:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Pastaba Kitos trečiųjų šalių saugyklos tvarkyklės gali nebūti atnaujintos taip, kad būtų palaikomos šios naujos SBC3 komandos. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į turimo saugyklos valdiklio pardavėją.

Be to, šioje specifinių karštųjų pataisų pakete yra pataisymai, kurie aprašomi šiame „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje:
981208 Mažas efektyvumas, kai naudodami kompiuterį, kuriame veikia „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“, perkeliate daug nedidelių failų (gali būti anglų k.)

6 problema. Fsutil.exe įrankio problema

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti išsamią informaciją

Šiuo naujinimu atnaujinamas ir Fsutil.exe įrankis. Atnaujintas įrankis išvestyje sukuria tekstą „Baitai kiekviename fiziniame sektoriuje“. Pavyzdžiui, kai vykdote komandą fsutil fsinfo ntfsinfo C: norėdami gauti informaciją apie diską C:, gaunate panašią į toliau pateikiamą išvestį:
NTFS Volume Serial Number :    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Version :             3.1 Number Sectors :         0x000000001d1927ff Total Clusters :         0x0000000003a324ff Free Clusters :         0x0000000001f8bae8 Total Reserved :         0x00000000000007f0 Bytes Per Sector :        512 Bytes Per Physical Sector :    4096 Bytes Per Cluster :        4096 Bytes Per FileRecord Segment  : 1024 Clusters Per FileRecord Segment : 0 Mft Valid Data Length :      0x0000000020980000 Mft Start Lcn :         0x00000000000c0000 Mft2 Start Lcn :         0x0000000000000002 Mft Zone Start :         0x000000000109c060 Mft Zone End  :         0x00000000010a8880 RM Identifier:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Pastabos „baitai kiekviename fiziniame sektoriuje“ reikšmė gali būti viena iš toliau pateikiamų:
 • 512 – jei naudojami senstelėję 512 prigimtiniai diskai
 • 4096 – jei naudojami išplėstinio formato diskai
 • <Not Supported> – jei aparatūra ar tvarkyklė nepalaiko valdymo kodo IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
Sprendimas

Naujinimo informacija

Kaip gauti šį naujinimą

Jei nesate tikri, kuri „Windows“ versija įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures
 1. Spustelėkite Pradėti, į lauką Pradėti iešką arba Ieškoti programų ir failų įveskite msinfo32, tada paspauskite ENTER.
 2. Šalia eilutės OS pavadinimas suraskite naudojamos operacinės sistemos pavadinimą, o šalia eilutės Sistemos tipas – architektūros tipą.


Iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro galite atsisiųsti šiuos failus:
Operacinė sistemanaujinimas
Visos palaikomos x86 pagrindo „Windows 7“ versijosAtsisiųstiAtsisiųskite naujinimo paketą dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo „Windows 7“ versijosAtsisiųstiAtsisiųskite naujinimo paketą dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo „Windows Server 2008 R2“ versijosAtsisiųstiAtsisiųskite naujinimo paketą dabar.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip atsisiųsti „Microsoft“ pagalbinius failus, spustelėkite šį straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
119591 Kaip gauti „Microsoft“ pagalbinius failus iš interneto tarnybų
„Microsoft“ patikrino, ar šiame faile nėra virusų. „Microsoft“ naudojo naujausią virusų aptikimo programinę įrangą, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dieną. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedančiuose apsaugoti failus, kad jie nebūtų neteisėtai keičiami.

Būtinieji komponentai

Norint taikyti šias karštąsias pataisas, jūsų kompiuteryje turi veikti viena šių operacinių sistemų:
 • „Windows 7“
 • „Windows 7“ 1 pakeitimų paketas (SP1)
 • „Windows Server 2008 R2“
 • „Windows Server 2008 R2“ 1 pakeitimų paketas (SP1)
Daugiau informacijos, kaip gauti „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“ pakeitimų paketą, rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
976932 Informacija apie „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ 1 pakeitimų paketą

Reikalavimas paleisti iš naujo

Pritaikius šias karštąsias pataisas būtina iš naujo paleisti kompiuterį.

Naujinimo pakeitimo informacija

Šis naujinimas nepakeičia anksčiau išleisto naujinimo.

Informacija apie failą

Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti arba paslėpti išsamią informaciją
Angliška (Jungtinių Valstijų) šio naujinimo versija įdiegia failus, kuriuose yra toliau pateiktose lentelėse nurodyti atributai. Šių failų datos ir laikai surašyti pagal universalųjį laiką (UTC). Šių failų datos ir laikai jūsų vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsižvelgiant į galimą vasaros laiko pataisą. Be to, šios datos ir laikai gali pasikeisti su failais atliekant tam tikrus veiksmus.
Sistemų „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ failo informacijos pastabos
Svarbu Karštosios pataisos sistemoms „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ pateikiamos tuose pačiuose paketuose. Tačiau karštųjų pataisų užklausos puslapyje karštosios pataisos išvardijamos prie abiejų operacinių sistemų. Norėdami pateikti užklausą dėl karštųjų pataisų paketo, skirto vienai ar abiem operacinėms sistemoms, pasirinkite karštąją pataisą, puslapyje įrašytą ties „Windows 7 / Windows Server 2008 R2“. Visuomet perskaitykite šio straipsnio skyrių „Taikoma“, kad nustatytumėte, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena karštoji pataisa.
Visos palaikomos x86 pagrindo „Windows 7“ versijos
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Visoms palaikomoms x64 pagrindo „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ versijoms
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Būsena
„Microsoft“ patvirtino, kad ši problema kyla skyriuje „Taikoma“ nurodytuose „Microsoft“ produktuose.
Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimo terminiją rasite spustelėję toliau nurodyto straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
824684 Įprastos terminijos, vartojamos „Microsoft“ programinės įrangos naujinimams apibūdinti, aprašas
„Microsoft“ prie WDK pridėjo pavyzdinį kodą, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kaip programų kūrėjai gali išskirti saugyklos prieigos sulygiavimo informaciją iš struktūros STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, kai iškviečiate valdymo kodą IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Nors „Microsoft“ ir ėmėsi priemonių siekdama pagerinti išplėstinio formato diskų, kurie naudojami kartu su „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“, palaikymą, programinės įrangos kūrėjai patys sprendžia, ar nori atnaujinti savo programas. Tai laikoma bendrąja saugyklų pramonės tendencija, kuria per ateinančius metus siekiama pereiti prie didesnių sektorių dydžių, o programos turi būti pritaikytos ir parengtos šiam perėjimui. „Microsoft“ ruošia papildomą MSDN ir „TechNet“ dokumentaciją, kuri nurodys programų kūrėjams ir IT specialistams, kokių priemonių reikia imtis, kad būtų palaikomi išplėstinio formato diskai. Toliau esančioje lentelėje pateikiama išsami informacija apie „Microsoft“ palaikomus skirtingus standžiųjų diskų formatus.

Standžiųjų diskų formatų palaikymas pagal OS versiją
Bendrasis pavadinimas (-ai)Fizinio sektoriaus dydisLoginio sektoriaus dydisPalaikanti „Windows“ versija
Senstelėjusi 512 prigimtinė, 512 prigimtinė, senstelėjusi 512 baitų512 baitųVisos „Windows“ versijos
Išplėstinis formatas, 512 baitų imitacija, 512e, 4k/512e4 KB512 baitų„Windows 7“ su MS KB 982018
„Windows 7“ SP1
„Windows Server 2008 R2“ su MS KB 982018
„Windows Server 2008 R2“ SP1
4K prigimtinė, 4k/4k4 KB4 KBNepalaikoma nuo „Windows 7“ SP1 arba „Windows Server 2008 R2“ SP1. „Microsoft“ atlieka tyrimą dėl galimybės ateityje palaikyti šiuos diskų tipus ir išleis reikiamus ŽB straipsnius, kai to reikės.
KitaNe 4 KB arba 512 baitų.Ne 4 KB arba 512 baitų.Nepalaikoma
Pastaba Išplėstinio formato diskų palaikymas yra grindžiamas disko nurodymu, kad jame yra 4 KB fiziniai sektoriai, ir saugyklos tvarkyklės nurodytu fizinio sektoriaus dydžiu.

Daugiau informacijos rasite apsilankę šiose svetainėse: Daugiau informacijos apie išplėstinio formato diskus rasite apsilankę šioje IDEMA svetainėje: „Microsoft“ pateikia trečiosios šalies kontaktinę informaciją, kad būtų lengviau rasti techninį palaikymą. Ši kontaktinė informacija gali būti pakeista neperspėjus. „Microsoft“ negarantuoja šios trečiųjų šalių kontaktinės informacijos tikslumo.
Savybės

Straipsnio ID: 982018 – Paskutinė peržiūra: 05/29/2014 12:44:00 – Peržiūra: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Atsiliepimai
splay: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">