„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

Spustelėkite raidę, kad pereitumėte prie funkcijų, prasidedančių šia raide. Arba paspauskite Ctrl + F, norėdami rasti funkciją, įvedę kelias pirmąsias raides arba aprašomąjį žodį. Norėdami gauti išsamios informacijos apie funkciją, spustelėkite jos pavadinimą pirmame stulpelyje.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Pastaba: Versijos žymekliai nurodo „Excel“ versiją, kai atsirado kokia nors funkcija. Šios funkcijos negalimos ankstesnėse versijose.

Svarbu: Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

Funkcijos pavadinimas

Tipas ir aprašas

Funkcija ABS

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia absoliučiąją skaičiaus reikšmę

Funkcija ACCRINT

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, sukauptas palūkanas

Funkcija ACCRINTM

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, sukauptas palūkanas

Funkcija ACOS

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus arkkosinusą

Funkcija ACOSH

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį kosinusą

Funkcija ACOT
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Grąžina skaičiaus arkkotangentą

Funkcija ACOTH
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Pateikia hiperbolinį skaičiaus arkkotangentą

Funkcija AGGREGATE

Matematinė ir trigonometrinė:    sąraše arba duomenų bazėje pateikia agreguotą reikšmę

Funkcija ADDRESS

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia vieno darbalapio langelio nuorodą kaip tekstą

Funkcija AMORDEGRC

Finansinė:    pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą, apskaičiuotą naudojant nusidėvėjimo koeficientą

Funkcija AMORLINC

Finansinė:    pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą

Funkcija AND

Loginė:    pateikia TRUE (teisinga), jei visi argumentai yra TRUE (teisingi)

Funkcija ARABIC
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Romėnišką skaitmenį konvertuoja į arabišką kaip skaičių

Funkcija AREAS

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos sričių skaičių

Funkcija ARRAYTOTEXT
„Office 365“ mygtukas

Tekstas:    Grąžina teksto reikšmių masyvą iš bet kurio nurodyto diapazono

Funkcija ASC

Tekstas:    keičia simbolių eilutėje esančias viso pločio (dviejų baitų) anglų kalbos raides arba katakana į pusės pločio (vieno baito) simbolius

Funkcija ASIN

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus arksinusą

Funkcija ASINH

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį sinusą

Funkcija ATAN

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus arktangentą

Funkcija ATAN2

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia x ir y koordinačių arktangentą

Funkcija ATANH

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį tangentą

Funkcija AVEDEV

Statistinė:    pateikia duomenų taškų absoliučiųjų nuokrypių nuo vidurkio vidurkį

Funkcija AVERAGE

Statistinė:    pateikia savo argumentų vidurkį

Funkcija AVERAGEA

Statistinė:    pateikia savo argumentų vidurkį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija AVERAGEIF

Statistinė:    pateikia visų diapazono langelių, atitinkančių nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

Funkcija AVERAGEIFS

Statistinė:    pateikia visų langelių, atitinkančių kelis nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

Funkcija BAHTTEXT

Tekstas:    konvertuoja skaičius į tekstą, naudodama ß (baht) formatą

Funkcija BASE

Matematinė ir trigonometrinė:    skaičių paverčia į tekstinę išraišką su suteiktu pagrindu („radix“)

Funkcija BESSELI

Gamybos proceso:    pateikia modifikuotą Beselio funkciją In(x)

Funkcija BESSELJ

Gamybos proceso:    pateikia Beselio funkciją Jn(x)

Funkcija BESSELK

Gamybos proceso:    pateikia modifikuotą Beselio funkciją Kn(x)

Funkcija BESSELY

Gamybos proceso:    pateikia Beselio funkciją Yn(x)

Funkcija BETADIST

Suderinamumo:    pateikia beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją

Funkcija BETAINV

Suderinamumo:    pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Statistinė:    pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai

Funkcija BIN2DEC

Gamybos proceso:    konvertuoja dvejetainį skaičių į dešimtainį

Funkcija BIN2HEX

Gamybos proceso:    konvertuoja dvejetainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija BIN2OCT

Gamybos proceso:    konvertuoja dvejetainį skaičių į aštuntainį

Funkcija BINOMDIST

Suderinamumo:    pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
„Excel 2013“

Statistinė:    naudodama binominį skirstinį, pateikia bandymo rezultato tikimybę

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Statistinė:    pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus

Funkcija BITAND
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina dviejų skaičių reikšmę 'AND' bitais

Funkcija BITLSHIFT
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina skaičių reikšmių, pasislinkusių kairėn per poslinkio_kiekio bitus

Funkcija BITOR
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina dviejų skaičių reikšmę OR

Funkcija BITRSHIFT
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina skaičių reikšmių, pasislinkusių dešinėn per poslinkio_kiekio bitus

Funkcija BITXOR
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Pateikia dviejų skaičių reikšmę „Exclusive OR“ bitais

Funkcija CALL

Priedų ir automatizavimo:    iškviečia procedūrą dinaminių saitų bibliotekoje arba kodų ištekliuose

Funkcija CEILING

Suderinamumo:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija CEILING.MATH
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba artimiausio didesnio reikšmingumo kartotinio

Funkcija CEILING.PRECISE

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą.

Funkcija CELL

Informacijos:    pateikia informaciją apie langelio formatavimą, vietą arba turinį

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija CHAR

Tekstas:    pateikia simbolį, išreikštą kodo numeriu

Funkcija CHIDIST

Suderinamumo:    pateikia chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Pastaba: „Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CHIINV

Suderinamumo:    pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienpusę tikimybę

Pastaba: „Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CHITEST

Suderinamumo:    pateikia nepriklausomumo testą

Pastaba: „Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistinė:    pateikia chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Statistinė:    pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistinė:    pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienpusę tikimybę

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia nepriklausomumo testą

Funkcija CHOOSE

Peržvalgos ir nuorodų:    iš reikšmių sąrašo išrenka reikšmę

Funkcija CLEAN

Tekstas:    pašalina iš teksto visus nespausdintinus simbolius

Funkcija CODE

Tekstas:    pateikia teksto eilutės pirmojo simbolio skaitinį kodą

Funkcija COLUMN

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos stulpelio numerį

Funkcija COLUMNS

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos stulpelių skaičių

Funkcija COMBIN

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia nurodyto objektų skaičiaus kombinacijų skaičių

Funkcija COMBINA
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:   
pateikia nurodyto elementų kiekio kombinacijų su pasikartojimais skaičių

Funkcija COMPLEX

Gamybos proceso:    konvertuoja faktinius ir tariamus koeficientus į sudėtinį skaičių

Funkcija CONCAT
2019

Tekstas:    Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių, tačiau nepateikia skyriklio arba IgnoreEmpty argumentų.

Funkcija CONCATENATE

Tekstas:    sujungia kelis teksto elementus į vieną teksto elementą

Funkcija CONFIDENCE

Suderinamumo:    pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistinė:    pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistinė:    pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą, naudodama Studento t skirstinį

Funkcija CONVERT

Gamybos proceso:    konvertuoja vienos matavimo sistemos skaičių į kitos sistemos skaičių

Funkcija CORREL

Statistinė:    pateikia dviejų duomenų rinkinių koreliacijos koeficientą

Funkcija COS

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus kosinusą

Funkcija COSH

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus hiperbolinį kosinusą

Funkcija COT
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Pateikia hiperbolinį skaičiaus kosinusą

Funkcija COTH
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Grąžina kampo kotangentą

Funkcija COUNT

Statistinė:    apskaičiuoja, kiek skaičių yra argumentų sąraše

Funkcija COUNTA

Statistinė:    apskaičiuoja, kiek reikšmių yra argumentų sąraše

Funkcija COUNTBLANK

Statistinė:    apskaičiuoja, kiek diapazone yra tuščių langelių

Funkcija COUNTIF

Statistinė:    apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka nurodytus kriterijus

Funkcija COUNTIFS

Statistinė:    apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka kelis kriterijus

Funkcija COUPDAYBS

Finansinė:    pateikia dienų skaičių nuo kupono laikotarpio pradžios iki apmokėjimo datos

Funkcija COUPDAYS

Finansinė:    pateikia kupono laikotarpio, į kurį įtraukta apmokėjimo data, dienų skaičių

Funkcija COUPDAYSNC

Finansinė:    pateikia dienų skaičių nuo apmokėjimo datos iki kitos kupono datos

Funkcija COUPNCD

Finansinė:    pateikia kitą kupono datą po apmokėjimo datos

Funkcija COUPNUM

Finansinė:    pateikia kuponų, kuriuos reikia apmokėti nuo apmokėjimo datos iki termino pabaigos datos, skaičių

Funkcija COUPPCD

Finansinė:    pateikia ankstesnę kupono datą, esančią prieš apmokėjimo datą

Funkcija COVAR

Suderinamumo:    pateikia kovariaciją, nuokrypio porų sandaugų vidurkį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistinė:    pateikia kovariaciją, nuokrypio porų sandaugų vidurkį

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistinė:    pateikia pavyzdžio kovariaciją, dviejų duomenų rinkinių kiekvienos duomenų taškų poros sandaugų nuokrypių vidurkį

Funkcija CRITBINOM

Suderinamumo:    pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CSC
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Pateikia kampo kosekantą

Funkcija CSCH
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Grąžina hiperbolinį kampo kosekantą

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Kubinė:    pateikia pagrindinio efektyvumo indikatoriaus (KPI) pavadinimą, ypatybę, matą ir langelyje rodo pavadinimą bei ypatybę. KPI yra kiekybiškai nustatomas matas, pvz., mėnesio bendrasis pelnas arba ketvirčio darbuotojų apyvarta, naudojama organizacijos našumui stebėti.

Funkcija CUBEMEMBER

Kubinė:    pateikia narį arba kortežą iš kubo hierarchijos. Naudokite norėdami patikrinti, ar narys arba kortežas yra kube.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Kubinė:    pateikia nario ypatybės reikšmę iš kubo. Naudokite norėdami patikrinti, ar nario pavadinimas egzistuoja kube, ir pateikti nurodytą šio nario ypatybę.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Kubinė:    pateikia n-tąjį (arba klasifikuotą) rinkinio narį. Naudokite norėdami pateikti vieną ar daugiau rinkinio elementų, pvz., geriausią pardavėją arba 10 geriausių studentų.

Funkcija CUBESET

Kubinė:    apibrėžia apskaičiuotąjį narių ar kortežų rinkinį siųsdama rinkinio išraišką į kubą, esantį serveryje, kuris sukuria rinkinį ir pateikia jį „Microsoft Office Excel“

Funkcija CUBESETCOUNT

Kubinė:    pateikia rinkinio elementų skaičių

Funkcija CUBEVALUE

Kubinė:    pateikia agreguotą reikšmę iš kubo

Funkcija CUMIPMT

Finansinė:    pateikia tarp dviejų laikotarpių išmokėtas sukauptas palūkanas

Funkcija CUMPRINC

Finansinė:    pateikia tarp dviejų laikotarpių susikaupusią pagrindinę paskolos sumą

Funkcija DATE

Data ir laikas:    pateikia konkrečios datos eilės numerį

Funkcija DATEDIF

Data ir laikas:    Apskaičiuoja dienų, mėnesių ar metų skaičių tarp dviejų datų. Ši funkcija yra naudinga formulėse, kuriose reikia apskaičiuoti amžių.

Funkcija DATEVALUE

Data ir laikas:    konvertuoja tekstu išreikštą datą į eilės numerį

Funkcija DAVERAGE

Duomenų bazė:    pateikia pasirinktų duomenų bazės įrašų vidurkį

Funkcija DAY

Data ir laikas:    konvertuoja eilės numerį į mėnesio dieną

Funkcija DAYS
„Excel 2013“

Data ir laikas:    Pateikia dienų skaičių tarp dviejų datų

Funkcija DAYS360

Data ir laikas:    apskaičiuoja dienų skaičių tarp dviejų datų pagal 360 dienų metus

Funkcija DB

Finansinė:    pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant fiksuotos mažėjančios vertės metodą

Funkcija DBCS
„Excel 2013“

Tekstas:    keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) anglų kalbos raides arba katakana į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

Funkcija DCOUNT

Duomenų bazė:    apskaičiuoja duomenų bazės langelius, kuriuose yra skaičių

Funkcija DCOUNTA

Duomenų bazė:    apskaičiuoja užpildytus duomenų bazės langelius

Funkcija DDB

Finansinė:    pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant dvigubą mažėjančios vertės metodą arba kitą jūsų nurodytą metodą

Funkcija DEC2BIN

Gamybos proceso:    konvertuoja dešimtainį skaičių į dvejetainį

Funkcija DEC2HEX

Gamybos proceso:    konvertuoja dešimtainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija DEC2OCT

Gamybos proceso:    konvertuoja dešimtainį skaičių į aštuntainį

Funkcija DECIMAL
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Konvertuoja duotojo pagrindo skaičiaus teksto atvaizdavimą į dešimtainį skaičių

Funkcija DEGREES

Matematinė ir trigonometrinė:    konvertuoja radianus į laipsnius

Funkcija DELTA

Gamybos proceso:    patikrina, ar dvi reikšmės yra lygios

Funkcija DEVSQ

Statistinė:    pateikia nuokrypių kvadrato sumą

Funkcija DGET

Duomenų bazė:    iš duomenų bazės išrenka tam tikrą įrašą, kuris atitinka nurodytą kriterijų

Funkcija DISC

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus diskonto palūkanas

Funkcija DMAX

Duomenų bazė:    iš pasirinktų duomenų bazės įrašų pateikia didžiausią reikšmę

Funkcija DMIN

Duomenų bazė:    iš pasirinktų duomenų bazės įrašų pateikia mažiausią reikšmę

Funkcija DOLLAR

Tekstas:    konvertuoja skaičius į tekstą, naudodama $ (dolerio) valiutos formatą

Funkcija DOLLARDE

Finansinė:    konvertuoja trupmena išreikštą kainą eurais į kainą eurais, išreikštą dešimtainiu skaičiumi

Funkcija DOLLARFR

Finansinė:    konvertuoja dešimtainiu skaičiumi išreikštą kainą eurais į kainą eurais, išreikštą trupmena

Funkcija DPRODUCT

Duomenų bazė:    sudaugina konkretaus duomenų bazės įrašų lauko reikšmes, kurios atitinka nurodytą kriterijų

Funkcija DSTDEV

Duomenų bazė:    apskaičiuoja dalies pasirinktų duomenų bazės įrašų standartinį nuokrypį

Funkcija DSTDEVP

Duomenų bazė:    apskaičiuoja visos pasirinktų duomenų bazės įrašų aibės standartinį nuokrypį

Funkcija DSUM

Duomenų bazė:    sudeda duomenų bazės įrašų lauko stulpelyje esančius skaičius, kurie atitinka nurodytus kriterijus

Funkcija DURATION

Finansinė:    pateikia metinę vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, kai palūkanos mokamos reguliariai

Funkcija DVAR

Duomenų bazė:    apskaičiuoja pasirinktų duomenų bazės įrašų dispersiją

Funkcija DVARP

Duomenų bazė:    apskaičiuoja visos pasirinktų duomenų bazės įrašų aibės dispersiją

Funkcija EDATE

Data ir laikas:    pateikia datos, kuri nurodo mėnesių skaičių prieš arba po pradžios datos, eilės numerį

Funkcija EFFECT

Finansinė:    pateikia taikomą metinę palūkanų normą

Funkcija ENCODEURL
„Excel 2013“

Žiniatinklis:    Pateikia URL užkoduotą eilutę.

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija EOMONTH

Data ir laikas:    pateikia paskutinės mėnesio dienos, kuri yra prieš arba po nurodyto mėnesių skaičiaus, eilės numerį

Funkcija ERF

Gamybos proceso:    pateikia paklaidos funkciją

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Gamybos proceso:    pateikia paklaidos funkciją

Funkcija ERFC

Gamybos proceso:    pateikia papildančią paklaidos funkciją

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Gamybos proceso:    pateikia papildomą ERF funkciją, integruotą tarp x ir begalybės

Funkcija ERROR.TYPE

Informacijos:    pateikia skaičių, atitinkantį paklaidos tipą

Funkcija EUROCONVERT

Priedų ir automatizavimo:    konvertuoja skaičių į eurus, iš eurų – į Europos šalies valiutą arba iš vienos Europos šalies valiutos į kitą, naudojant eurą kaip tarpinę valiutą (trianguliacija).

Funkcija EVEN

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo lyginio skaičiaus

Funkcija EXACT

Tekstas:    patikrina, ar dvi teksto reikšmės yra identiškos

Funkcija EXP

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia nurodytą skaičių, pakeltą e laipsniu

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia eksponentinį skirstinį

Funkcija EXPONDIST

Suderinamumo:    pateikia eksponentinį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija FACT

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus faktorialą

Funkcija FACTDOUBLE

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dvigubą skaičiaus faktorialą

Funkcija FALSE

Loginė:    pateikia loginę reikšmę FALSE (klaidinga)

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia F tikimybinį skirstinį

Funkcija FDIST

Suderinamumo:    pateikia F tikimybinį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Statistinė:    pateikia F tikimybinį skirstinį

Funkcija FILTER

„Office 365“ mygtukas

Peržvalgos ir nuorodų:    Filtruoja duomenų diapazoną pagal jūsų apibrėžtus kriterijus

Funkcija FILTERXML
„Excel 2013“

Žiniatinklis:    Grąžina konkrečius duomenis iš XML turinio, naudojant nustatytą XPath

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcijos FIND, FINDB

Tekstas:    vienoje teksto reikšmėje randa kitą reikšmę (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)

Funkcija F.INV
Excel 2010

Statistinė:    pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Statistinė:    pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

Funkcija FINV

Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

Jei Excel 2007 tai yra statistinė funkcija.

Funkcija FISHER

Statistinė:    pateikia Fišerio transformaciją

Funkcija FISHERINV

Statistinė:    pateikia atvirkštinę Fišerio transformaciją

Funkcija FIXED

Tekstas:    formatuoja skaičių kaip tekstą su fiksuotu skaičiumi dešimtųjų

Funkcija FLOOR

Suderinamumo:    suapvalina skaičių iki mažesnio skaičiaus

„Excel 2007“ ir „Excel 2010“ tai yra matematinės ir trigonometrinės funkcijos.

Funkcija FLOOR.MATH
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą.

Funkcija FORECAST

Statistinė:    pateikia reikšmę pagal tiesinį trendą

„Excel 2016“ ši funkcija pakeista FORECAST.LINEAR, kuri yra naujų prognozavimo funkcijų dalis, tačiau ją vis dar galima naudoti dėl suderinamumo su ankstesnėmis versijomis.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistinė:    Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas (retrospektyvines) reikšmes naudodama Eksponentinio glotninimo (ETS) algoritmo AAA versiją.

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistinė:    Pateikia prognozės reikšmės pasikliovimo intervalą nurodytą tikslinę datą

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistinė:    Pateikia nurodytos laiko sekos „Excel“ aptinkamą pasikartojančio modelio ilgį

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistinė:    Pateikia statistinę reikšmę kaip laiko sekų prognozių rezultatą

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistinė:    Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas reikšmes

Funkcija FORMULATEXT
„Excel 2013“

Peržvalgos ir nuorodų:    Duotoje nuorodoje pateikia formulę kaip tekstą

Funkcija FREQUENCY

Statistinė:    pateikia dažnio skirstinį kaip vertikalų masyvą

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia F testo rezultatą

Funkcija FTEST

Suderinamumo:    pateikia F testo rezultatą

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija FV

Finansinė:    pateikia būsimą investicijos vertę

Funkcija FVSCHEDULE

Finansinė:    pateikia būsimą pradinės paskolos vertę po to, kai bus pritaikytos sudėtinių palūkanų normos

Funkcija GAMMA
„Excel 2013“

Statistinė:    Pateikia funkcijos Gamma reikšmę

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia gama skirstinį

Funkcija GAMMADIST

Suderinamumo:    pateikia gama skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Statistinė:    pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį

Funkcija GAMMAINV

Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija GAMMALN

Statistinė:    pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistinė:    pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija GAUSS
„Excel 2013“

Statistinė:    pateikia reikšmę, kuri yra 0,5 mažesnė už standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija GCD

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia didžiausią bendrąjį daliklį

Funkcija GEOMEAN

Statistinė:    pateikia geometrinį vidurkį

Funkcija GESTEP

Gamybos proceso:    patikrina, ar skaičius yra didesnis nei nustatyta ribinė reikšmė

Funkcija GETPIVOTDATA

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia duomenis, saugomus „PivotTable“ ataskaitoje

Funkcija GROWTH

Statistinė:    pateikia eksponentinio trendo reikšmes

Funkcija HARMEAN

Statistinė:    pateikia harmoninį vidurkį

Funkcija HEX2BIN

Gamybos proceso:    konvertuoja šešioliktainį skaičių į dvejetainį

Funkcija HEX2DEC

Gamybos proceso:    konvertuoja šešioliktainį skaičių į dešimtainį

Funkcija HEX2OCT

Gamybos proceso:    konvertuoja šešioliktainį skaičių į aštuntainį

Funkcija HLOOKUP

Peržvalgos ir nuorodų:    peržiūri viršutinę masyvo eilutę ir pateikia nurodyto langelio reikšmę

Funkcija HOUR

Data ir laikas:    konvertuoja eilės numerį į valandą

Funkcija HYPERLINK

Peržvalgos ir nuorodų:    sukuria nuorodą ar saitą, kuris atidaro dokumentą, saugomą tinklo serveryje, intranete ar internete

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statistinė:    pateikia hipergeometrinį skirstinį

Funkcija HYPGEOMDIST

Suderinamumo:    pateikia hipergeometrinį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija IF

Loginė:    nurodo atliktiną loginį testą

Funkcija IFERROR

Loginė:    jei formulė randa klaidą, pateikia nurodytą reikšmę; kitu atveju pateikia formulės rezultatą

Funkcija IFNA
„Excel 2013“

Loginė:    Jei išraiškos rezultatas yra #N/A, grąžina reikšmę, kurią nurodote. Kitu atveju grąžinamas išraiškos rezultatas

Funkcija IFS
2019

Loginė:    Tikrina, ar yra viena ar daugiau sąlygų, ir pateikia reikšmę, kuri atitinka pirmą TRUE (teisinga) sąlygą.

Funkcija IMABS

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus absoliučiąją reikšmę (modulį)

Funkcija IMAGINARY

Gamybos proceso:    pateikia tariamą sudėtinio skaičiaus koeficientą

Funkcija IMARGUMENT

Gamybos proceso:    pateikia teta argumentą, kampą, išreikštą radianais

Funkcija IMCONJUGATE

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus sudėtinę jungtinę

Funkcija IMCOS

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus kosinusą

Funkcija IMCOSH
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    pateikia hiperbolinį sudėtinio skaičiaus kosinusą

Funkcija IMCOT
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina sudėtinio skaičiaus kotangentą

Funkcija IMCSC
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina sudėtinio skaičiaus kosekantą

Funkcija IMCSCH
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus kosekantą

Funkcija IMDIV

Gamybos proceso:    pateikia dviejų sudėtinių skaičių dalmenį

Funkcija IMEXP

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus eksponentinę funkciją

Funkcija IMLN

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus natūrinį logaritmą

Funkcija IMLOG10

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus dešimtainį logaritmą

Funkcija IMLOG2

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus dvejetainį logaritmą

Funkcija IMPOWER

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinį skaičių, pakeltą sveikuoju laipsniu

Funkcija IMPRODUCT

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinių skaičių sandaugą

Funkcija IMREAL

Gamybos proceso:    pateikia faktinį sudėtinio skaičiaus koeficientą

Funkcija IMSEC
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina sudėtinio skaičiaus sekantą

Funkcija IMSECH
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus sekantą

Funkcija IMSIN

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus sinusą

Funkcija IMSINH
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina sudėtinio skaičiaus hiperbolinį sinusą

Funkcija IMSQRT

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus kvadratinę šaknį

Funkcija IMSUB

Gamybos proceso:    pateikia dviejų sudėtinių skaičių skirtumą

Funkcija IMSUM

Gamybos proceso:    pateikia sudėtinių skaičių sumą

Funkcija IMTAN
„Excel 2013“

Gamybos proceso:    Grąžina sudėtinio skaičiaus tangentą

Funkcija INDEX

Peržvalgos ir nuorodų:    naudoja indeksą reikšmei iš nuorodos arba masyvo pasirinkti

Funkcija INDIRECT

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodą, kurią nurodo teksto reikšmė

Funkcija INFO

Informacijos:    pateikia informaciją apie dabartinę operacinę aplinką

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija INT

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio mažesnio sveikojo skaičiaus

Funkcija INTERCEPT

Statistinė:    pateikia linijinės regresijos linijos atkarpą

Funkcija INTRATE

Finansinė:    pateikia visiškai investuoto vertybinio popieriaus palūkanų normą

Funkcija IPMT

Finansinė:    pateikia nurodyto laikotarpio investicijos palūkanas

Funkcija IRR

Finansinė:    pateikia pinigų srautų sekos vidinę palūkanų normą

Funkcija ISBLANK

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmės nėra

Funkcija ISERR

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra bet kokia klaidos reikšmė, išskyrus #N/A

Funkcija ISERROR

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė

Funkcija ISEVEN

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius lyginis

Funkcija ISFORMULA
„Excel 2013“

Informacijos:    Pateikia reikšmę TRUE, jei yra nuoroda į langelį, kuriame yra formulė

Funkcija ISLOGICAL

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra loginė reikšmė

Funkcija ISNA

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė nėra tekstas

Funkcija ISNUMBER

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra skaičius

Funkcija ISODD

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius nelyginis

Funkcija ISREF

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra nuoroda

Funkcija ISTEXT

Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra tekstas

Funkcija ISO.CEILING
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičių, suapvalintą iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija ISOWEEKNUM
„Excel 2013“

Data ir laikas:    Pateikia konkrečios datos metų ISO savaitės numerį.

Funkcija ISPMT

Finansinė:    apskaičiuoja palūkanas, sumokėtas per nurodytą investicinį laikotarpį

Funkcija JIS

Tekstas:   keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

Funkcija KURT

Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio ekscesą

Funkcija LARGE

Statistinė:    pateikia k-tąją didžiausią duomenų rinkinio reikšmę

Funkcija LCM

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia mažiausią bendrąjį daugiklį

Funkcijos LEFT, LEFTB

Tekstas:    pateikia simbolius, esančius kairiajame teksto reikšmės krašte

Funkcijos LEN, LENB

Tekstas:    pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių

Funkcija LET
„Office 365“ mygtukas

Matematinė ir trigonometrinė:    Priskiria pavadinimus skaičiavimų rezultatams, kad būtų galima formulėje saugoti tarpinius skaičiavimus, reikšmes ar apibrėžti pavadinimus.

Funkcija LINEST

Statistinė:    pateikia tiesinio trendo parametrus

Funkcija LN

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus natūrinį logaritmą

Funkcija LOG

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus logaritmą į nurodytą bazę

Funkcija LOG10

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dešimtainį skaičiaus logaritmą

Funkcija LOGEST

Statistinė:    pateikia eksponentinio trendo parametrus

Funkcija LOGINV

Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia kumuliacinį lognormalųjį skirstinį

Funkcija LOGNORMDIST

Suderinamumo:    pateikia kumuliacinį lognormalųjį skirstinį

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistinė:    pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija LOOKUP

Peržvalgos ir nuorodų:    peržiūri vektoriaus arba masyvo reikšmes

Funkcija LOWER

Tekstas:    konvertuoja tekstą į tekstą mažosiomis raidėmis

Funkcija MATCH

Peržvalgos ir nuorodų:    peržiūri nuorodos arba masyvo reikšmes

Funkcija MAX

Statistinė:    pateikia didžiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

Funkcija MAXA

Statistinė:    pateikia didžiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija MAXIFS
2019

Statistinė:    Pateikia didžiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę

Funkcija MDETERM

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia masyvo matricos determinantą

Funkcija MDURATION

Finansinė:    pateikia Macauley modifikuotą vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, tariant, jog nominali jo vertė yra 100 EUR

Funkcija MEDIAN

Statistinė:    pateikia nurodytų skaičių medianą

Funkcijos MID, MIDB

Tekstas:    pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių nuo nurodytos vietos

Funkcija MIN

Statistinė:    pateikia mažiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

Funkcija MINIFS
2019

Statistinė:    Pateikia mažiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę.

Funkcija MINA

Statistinė:    pateikia mažiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija MINUTE

Data ir laikas:    konvertuoja eilės numerį į minutę

Funkcija MINVERSE

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia masyvo atvirkštinę matricą

Funkcija MIRR

Finansinė:    pateikia vidinę palūkanų normą, kai teigiamiems ir neigiamiems pinigų srautams taikomos skirtingos normos

Funkcija MMULT

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dviejų masyvų matricinę sandaugą

Funkcija MOD

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dalybos liekaną

Funkcija MODE

Suderinamumo:    pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Statistinė:    pateikia duomenų masyve ar diapazone dažniausiai pasitaikančių ar pasikartojančių reikšmių vertikalų masyvą

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

Funkcija MONTH

Data ir laikas:    konvertuoja eilės numerį į mėnesį

Funkcija MROUND

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičių, suapvalintą iki norimo kartotinio

Funkcija MULTINOMIAL

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičių rinkinio daugianarį

Funkcija MUNIT
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Pateikia vieneto matricą arba nurodytą dimensiją

Funkcija N

Informacijos:    pateikia reikšmę, konvertuotą į skaičių

Funkcija NA

Informacijos:    pateikia klaidos reikšmę #N/A

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia neigiamą binominį skirstinį

Funkcija NEGBINOMDIST

Suderinamumo:    pateikia neigiamą binominį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NETWORKDAYS

Data ir laikas:    pateikia visų darbo dienų tarp dviejų datų skaičių

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Data ir laikas:    pateikia visų darbo dienų, esančių tarp dviejų datų, skaičių, naudojant parametrus, nurodančius kurios ir kiek iš jų bus savaitgalį

Funkcija NOMINAL

Finansinė:    pateikia metinę nominaliąją palūkanų normą

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija NORMDIST

Suderinamumo:    pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NORMINV

Statistinė:    pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

Pastaba: „Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija NORMSDIST

Suderinamumo:    pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Statistinė:    pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija NORMSINV

Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NOT

Loginė:    keičia argumento logiką

Funkcija NOW

Data ir laikas:    pateikia esamos datos ir laiko eilės numerį

Funkcija NPER

Finansinė:    pateikia investicijos laikotarpių skaičių

Funkcija NPV

Finansinė:    pateikia dabartinę grynąją investicijų vertę, apskaičiuotą remiantis periodinių pinigų srautų sekomis ir diskonto norma

Funkcija NUMBERVALUE
„Excel 2013“

Tekstas:    konvertuoja tekstą į skaičius nuo lokalės nepriklausomu būdu

Funkcija OCT2BIN

Gamybos proceso:    konvertuoja aštuntainį skaičių į dvejetainį

Funkcija OCT2DEC

Gamybos proceso:    konvertuoja aštuntainį skaičių į dešimtainį

Funkcija OCT2HEX

Gamybos proceso:    konvertuoja aštuntainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija ODD

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo nelyginio skaičiaus

Funkcija ODDFPRICE

Finansinė:    pateikia nominaliąją vertybinio popieriaus vertę 100 EUR, kai pirmasis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDFYIELD

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus pelną, kai pirmasis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDLPRICE

Finansinė:    pateikia nominaliąją vertybinio popieriaus vertę 100 EUR, kai paskutinis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDLYIELD

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus pelną, kai paskutinis laikotarpis kitoks

Funkcija OFFSET

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nurodytos nuorodos poslinkį

Funkcija OR

Loginė:    pateikia TRUE (teisinga), jei kuris nors argumentas yra TRUE (teisingas)

Funkcija PDURATION
„Excel 2013“

Finansinė:    Grąžina laikotarpius, būtinus, kad investicijos pasiektų konkrečią reikšmę

Funkcija PEARSON

Statistinė:    pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficientą

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistinė:    pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį, kai k yra diapazone 0..1, neimtinai

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistinė:    pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį

Funkcija PERCENTILE

Suderinamumo:    pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio reikšmės poziciją kaip duomenų rinkinio procentą (0..1, neimtinai)

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio procentinę reikšmę

Funkcija PERCENTRANK

Suderinamumo:    pateikia duomenų rinkinio procentinę reikšmę

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija PERMUT

Statistinė:    pateikia nurodyto skaičiaus objektų keitinių skaičių

Funkcija PERMUTATIONA
„Excel 2013“

Statistinė:    Grąžina duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį (su pasikartojimais), kurie gali būti pasirenkami iš bendro objektų kiekio

Funkcija PHI
„Excel 2013“

Statistinė:    Pateikia standartinio normaliojo skirstinio tankio funkcijos reikšmę

Funkcija PHONETIC

Tekstas:    išgauna fonetinius simbolius (furigana) iš teksto eilutės

Funkcija PI

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia pi reikšmę

Funkcija PMT

Finansinė:    pateikia kasmetinės išmokos periodinį mokėjimą

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia Puasono skirstinį

Funkcija POISSON

Suderinamumo:    pateikia Puasono skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija POWER

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus kėlimo tam tikru laipsniu rezultatą

Funkcija PPMT

Finansinė:    pateikia nurodyto laikotarpio paskolos mokėjimą už investiciją

Funkcija PRICE

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PRICEDISC

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, kuriam taikomas diskontas, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PRICEMAT

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PROB

Statistinė:    pateikia tikimybę, kad diapazono reikšmės yra tarp dviejų ribų

Funkcija PRODUCT

Matematinė ir trigonometrinė:    sudaugina savo argumentus

Funkcija PROPER

Tekstas:    visus teksto reikšmės žodžius parašo didžiąja raide

Funkcija PV

Finansinė:    pateikia dabartinę investicijos vertę

Funkcija QUARTILE

Suderinamumo:    pateikia duomenų rinkinio kvartilį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio kvartilį, remiantis procentilio reikšmėmis 0..1, neimtinai

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio kvartilį

Funkcija QUOTIENT

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dalybos sveikąją dalį

Funkcija RADIANS

Matematinė ir trigonometrinė:    konvertuoja laipsnius į radianus

Funkcija RAND

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1

Funkcija RANDARRAY

„Office 365“ mygtukas

Matematinė ir trigonometrinė:    Pateikia atsitiktinių skaičių nuo 0 iki 1 masyvą. Tačiau galite nurodyti norimų užpildyti eilučių ir stulpelių skaičių, mažiausias ir didžiausias reikšmes ir ar grąžinti sveikuosius skaičius, ar dešimtaines reikšmes.

Funkcija RANDBETWEEN

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia atsitiktinį skaičių, kurio reikšmė yra tarp jūsų nurodytų skaičių

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Statistinė:    pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Statistinė:    pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija RANK

Suderinamumo:    pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija RATE

Finansinė:    pateikia kasmetinės išmokos laikotarpio palūkanų normą

Funkcija RECEIVED

Finansinė:    pateikia sumą, kuri suėjus išpirkimo terminui buvo gauta už visiškai investuotus vertybinius popierius

Funkcija REGISTER.ID

Priedų ir automatizavimo:    pateikia registro ID, kuris žymi nurodytą dinaminių saitų biblioteką (DLL) arba kodų išteklių, kurie buvo anksčiau užregistruoti

Funkcijos REPLACE, REPLACEB

Tekstas:    pakeičia teksto simbolius kitais

Funkcija REPT

Tekstas:    kartoja tekstą nurodytą kartų skaičių

Funkcijos RIGHT, RIGHTB

Tekstas:    pateikia simbolius, esančius dešiniajame teksto reikšmės krašte

Funkcija ROMAN

Matematinė ir trigonometrinė:    arabiškus skaitmenis konvertuoja į romėniškus skaitmenis kaip tekstą

Funkcija ROUND

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki nurodyto skaitmenų skaičiaus

Funkcija ROUNDDOWN

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki mažesnio skaičiaus

Funkcija ROUNDUP

Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki didesnio skaičiaus

Funkcija ROW

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos eilutės numerį

Funkcija ROWS

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos eilučių skaičių

Funkcija RRI
„Excel 2013“

Finansinė:    Pateikia investicijų augimo palūkanų normos ekvivalentą

Funkcija RSQ

Statistinė:    pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficiento kvadratą

Funkcija RTD

Peržvalgos ir nuorodų:    gauna duomenis realiuoju laiku iš programos, kuri palaiko COM automatizaciją

Funkcijos SEARCH, SEARCHB

Tekstas:    vienoje teksto reikšmėje randa kitą (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)

Funkcija SEC
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Pateikia kampo sekantą

Funkcija SECH
„Excel 2013“

Matematinė ir trigonometrinė:    Pateikia kampo hiperbolinį sekantą

Funkcija SECOND

Data ir laikas:    konvertuoja eilės numerį į sekundę

Funkcija SEQUENCE

„Office 365“ mygtukas

Matematinė ir trigonometrinė:    Sugeneruoja masyvo sekos skaičius, pvz., 1, 2, 3, 4

Funkcija SERIESSUM

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia laipsninės eilutės sumą pagal formulę

Funkcija SHEET
„Excel 2013“

Informacijos:    Pateikia nuorodos lape esančių lapų skaičių.

Funkcija SHEETS
„Excel 2013“

Informacijos:    Pateikia nuorodos lapų skaičių

Funkcija SIGN

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus ženklą

Funkcija SIN

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia nurodyto kampo sinusą

Funkcija SINH

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus hiperbolinį sinusą

Funkcija SKEW

Statistinė:    pateikia skirstinio asimetriškumą

Funkcija SKEW.P
„Excel 2013“

Statistinė:    Pateikia skirstinio nuokrypį nuo visumos: skirstinio aplink vidurkį asimetrijos laipsnio apibūdinimas

Funkcija SLN

Finansinė:    pateikia tiesiogiai proporcingą vieno laikotarpio turto nusidėvėjimą

Funkcija SLOPE

Statistinė:    pateikia linijinės regresijos linijos nuolydį

Funkcija SMALL

Statistinė:    pateikia k-ąją mažiausią duomenų rinkinio reikšmę

Funkcija SORT

„Office 365“ mygtukas

Peržvalgos ir nuorodų:    Rikiuoja diapazono arba masyvo turinį.

Funkcija SORTBY

„Office 365“ mygtukas

Peržvalgos ir nuorodų:    Rikiuoja turinį diapazone arba masyve pagal reikšmes atitinkamame diapazone arba masyve.

Funkcija SQRT

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia teigiamą kvadratinę šaknį

Funkcija SQRTPI

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia (skaičiaus * pi) kvadratinę šaknį

Funkcija STANDARDIZE

Statistinė:    pateikia normalizuotą reikšmę

Funkcija STDEV

Suderinamumo:    apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Statistinė:    apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Statistinė:    apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį

Funkcija STDEVA

Statistinė:    apskaičiuoja imties standartinį nuokrypį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija STDEVP

Suderinamumo:    apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija STDEVPA

Statistinė:    apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija STEYX

Statistinė:    pateikia kiekvienos regresijos x reikšmės prognozuotą y reikšmės standartinę klaidą

Funkcija SUBSTITUTE

Tekstas:    teksto eilutėje seną tekstą keičia nauju

Funkcija SUBTOTAL

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia sąrašo ar duomenų bazės tarpinę sumą

Funkcija SUM

Matematinė ir trigonometrinė:    sudeda savo argumentus

Funkcija SUMIF

Matematinė ir trigonometrinė:    sudeda langelius pagal nurodytą kriterijų

Funkcija SUMIFS

Matematinė ir trigonometrinė:    įtraukia į diapazoną langelius, kurie atitinka kelis kriterijus

Funkcija SUMPRODUCT

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia atitinkamų masyvo komponentų sandaugų sumą

Funkcija SUMSQ

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia argumentų kvadratų sumą

Funkcija SUMX2MY2

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų skirtumų sumą

Funkcija SUMX2PY2

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų sumų sumą

Funkcija SUMXMY2

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių skirtumų kvadratų sumą

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Loginė:    Įvertina reiškinį pagal reikšmių sąrašą ir pateikia rezultatą, atitinkantį pirmąją sutampančią reikšmę. Jei atitikmens nėra, gali būti pateikta pasirinktinė numatytoji reikšmė.

Funkcija SYD

Finansinė:    pateikia nurodyto laikotarpio turto metų skaičiaus nusidėvėjimą

Funkcija T

Tekstas:    konvertuoja argumentus į tekstą

Funkcija TAN

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus tangentą

Funkcija TANH

Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia hiperbolinį skaičiaus tangentą

Funkcija TBILLEQ

Finansinė:    iždo vekselio vertę, kuri yra lygi obligacijos duodamam pelnui

Funkcija TBILLPRICE

Finansinė:    pateikia iždo vekselio 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija TBILLYIELD

Finansinė:    pateikia iždo vekselio pelną

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Statistinė:    pateikia Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Statistinė:    pateikia Studento t skirstinį

Funkcija TDIST

Suderinamumo:    pateikia Studento t skirstinį

Funkcija TEXT

Tekstas:    formatuoja skaičių ir konvertuoja jį į tekstą

Funkcija TEXTJOIN
2019

Tekstas:    Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių ir įtraukia skyriklį, kurį nurodote tarp kiekvienos jungiamos teksto reikšmės. Jei skyriklis yra tuščia teksto eilutė, ši funkcija efektyviai sujungs diapazonus.

Funkcija TIME

Data ir laikas:    pateikia konkretaus laiko eilės numerį

Funkcija TIMEVALUE

Data ir laikas:    konvertuoja tekstu išreikštą laiką į eilės numerį

Funkcija T.INV
Excel 2010

Statistinė:    pateikia Studento t skirstinio t reikšmę kaip tikimybės ir laisvės laipsnio funkciją

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Statistinė:    pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį

Funkcija TINV

Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį

Funkcija TODAY

Data ir laikas:    pateikia šiandienos datos eilės numerį

Funkcija TRANSPOSE

Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia masyvo transponavimą

Funkcija TREND

Statistinė:    pateikia tiesinio trendo reikšmes

Funkcija TRIM

Tekstas:    iš teksto pašalina tarpus

Funkcija TRIMMEAN

Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio vidinės dalies vidurkį

Funkcija TRUE

Loginė:    pateikia loginę reikšmę TRUE (teisinga)

Funkcija TRUNC

Matematinė ir trigonometrinė:    sumažina skaičių iki sveikojo skaičiaus

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu

Funkcija TTEST

Suderinamumo:    pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija TYPE

Informacijos:    pateikia skaičių, nurodantį reikšmės duomenų tipą

Funkcija UNICHAR
„Excel 2013“

Tekstas:    Pateikia „Unicode“ simbolį, kurį nurodo duota skaitinė reikšmė

Funkcija UNICODE
„Excel 2013“

Tekstas:    Pateikia skaičių (simbolio kodą), atitinkantį pirmąjį teksto simbolį

Funkcija UNIQUE

„Office 365“ mygtukas

Peržvalgos ir nuorodų:    Pateikia sąrašo arba diapazono unikalių reikšmių sąrašą.

Funkcija UPPER

Tekstas:    konvertuoja tekstą į tekstą didžiosiomis raidėmis

Funkcija VALUE

Tekstas:    konvertuoja teksto argumentą į skaičių

Funkcija VALLUETOTEXT
„Office 365“ mygtukas

Tekstas:    pateikia tekstą iš bet kurios nurodytos reikšmės

Funkcija VAR

Suderinamumo:    apskaičiuoja imties dispersiją

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Statistinė:    apskaičiuoja visos aibės dispersiją

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Statistinė:    apskaičiuoja imties dispersiją

Funkcija VARA

Statistinė:    apskaičiuoja imties dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija VARP

Suderinamumo:    apskaičiuoja visos aibės dispersiją

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija VARPA

Statistinė:    apskaičiuoja visos aibės dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija VDB

Finansinė:    pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį arba laikotarpio dalį, kuris apskaičiuojamas naudojant mažėjančios vertės metodą

Funkcija VLOOKUP

Peržvalgos ir nuorodų:    peržiūri pirmąjį masyvo stulpelį ir pereina per eilutę, kad pateiktų langelio reikšmę

Funkcija WEBSERVICE
„Excel 2013“

Žiniatinklis:    pateikia duomenis iš žiniatinklio tarnybos.

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija WEEKDAY

Data ir laikas:    konvertuoja eilės numerį į savaitės dieną

Funkcija WEEKNUM

Data ir laikas:    konvertuoja eilės numerį į skaičių, nurodantį savaitės numerį metuose

Funkcija WEIBULL

Suderinamumo:    apskaičiuoja visos aibės dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia Weibull skirstinį

Funkcija WORKDAY

Data ir laikas:    pateikia datos, kuri yra prieš arba po nurodyto darbo dienų skaičiaus, eilės numerį

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Data ir laikas:    Pateikia datos, esančios prieš nurodytą darbo dienų skaičių arba po jo, eilės numerį naudodama parametrus, nurodančius kurios dienos ir kiek dienų yra nedarbo dienos

Funkcija XIRR

Finansinė:    pateikia pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, vidinę palūkanų normą

Funkcija XLOOKUP

„Office 365“ mygtukas

Peržvalgos ir nuorodų:    atlieka paiešką diapazone arba masyve ir pateikia elementą, kuris atitinka pirmą rastą atitikmenį. Jei atitikmens nėra, tuomet XLOOKUP pateikia artimiausią (apytikrį) atitikmenį. 

Funkcija XMATCH

„Office 365“ mygtukas

Peržvalgos ir nuorodų:    Pateikia santykinę elemento padėtį masyve arba langelių diapazone. 

Funkcija XNPV

Finansinė:    pateikia pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, dabartinę grynąją vertę

Funkcija XOR
„Excel 2013“

Loginė:    Pateikia visų argumentų loginę „Exclusive OR“ reikšmę

Funkcija YEAR

Data ir laikas:    konvertuoja eilės numerį į metus

Funkcija YEARFRAC

Data ir laikas:    pateikia metų dalį, nurodančią dienų skaičių tarp start_date (pradžios datos) ir end_date (pabaigos datos)

Funkcija YIELD

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, pelną

Funkcija YIELDDISC

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, pvz., iždo vekselio, kuriam taikomas diskontas, metinį pelną

Funkcija YIELDMAT

Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, metinį pelną

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Statistinė:    pateikia z testo vienpusės tikimybės reikšmę

Funkcija ZTEST

Suderinamumo:    pateikia z testo vienpusės tikimybės reikšmę

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės arba gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės.

Susijusios temos

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

Formulių apžvalga naudojant „Excel“
Kaip išvengti sugadintų formulių
Klaidų formulės aptikimas

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

×