„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

Darbalapio funkcijos skirstomos pagal jų funkcines galimybes. Spustelėkite kategoriją norėdami naršyti jos funkcijas. Arba paspauskite Ctrl + F, norėdami rasti funkciją, įvedę kelias pirmąsias raides arba aprašomąjį žodį. Norėdami gauti išsamios informacijos apie funkciją, spustelėkite jos pavadinimą pirmame stulpelyje.

Čia pateikiama 10 funkcijų, apie kurias žmonės skaito dažniausiai.

Funkcija

Aprašas

Funkcija SUM

Naudokite šią funkciją norėdami įtraukti reikšmes į stulpelius.

Funkcija IF

Naudokite šią funkciją, kad vienokia reikšmė būtų grąžinama, jei sąlyga teisinga, o kitokia – jei sąlyga klaidinga. Štai vaizdo įrašas apie IF funkcijos naudojimą.

Funkcija LOOKUP

Naudokite šią funkciją, kai reikia ieškoti vienoje eilutėje arba stulpelyje ir rasti reikšmę toje pačioje pozicijoje antroje eilutėje arba stulpelyje.

Funkcija VLOOKUP

Kai jums reikia rasti ką nors lentelėje ar diapazone pagal eilutę, naudokite šią funkciją – vieną iš peržvalgos ir nuorodų funkcijų. Pavyzdžiui, ieškokite darbuotojos pavardės pagal jos darbuotojo numerį arba raskite jos telefono numerį pagal jos pavardę (kaip telefonų knygoje). Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą apie VLOOKUP naudojimą.

Funkcija MATCH

Naudokite šią funkciją norėdami ieškoti elemento langelių diapazonui, tada grąžinkite santykinį elemento padėtį intervale. Pavyzdžiui, jei intervale a1: a3 yra reikšmės 5, 7 ir 38, formulė = MATCH (7, a1: a3, 0) grąžina skaičių 2, nes 7 yra antras šio intervalo elementas.

Funkcija CHOOSE

Naudokite šią funkciją norėdami pagal indekso numerį pasirinkti vieną iš reikšmių, kurių gali būti iki 254. Pavyzdžiui, jei nuo 1 reikšmės iki 7 reikšmės yra savaitės dienos, CHOOSE grąžina vieną iš dienų, kai skaičius nuo 1 iki 7 yra naudojamas kaip indekso_numeris.

Funkcija DATE

Ši funkcija grąžina nuoseklų sekos skaičių, vaizduojantį konkrečią datą. Ši funkcija yra naudingiausia tose situacijose, kai metai, mėnesiai ir dienos yra pateikiamos formulėse arba langelių nuorodose. Pvz., galite turėti darbalapį, kuriame yra datų tokiu formatu, kurio „Excel“ neatpažįsta, pvz., MMMMMMDD.

DATEDIF funkcija apskaičiuoja dienų, mėnesių ar metų skaičių tarp dviejų datų.

Funkcija DAYS

Naudokite šią funkciją, kad būtų pateikiamas dienų skaičius tarp dviejų datų.

Funkcijos FIND, FINDB

Raskite ir FINDB raskite vieną teksto eilutę, esančią antroje teksto eilutėje. Jie grąžina pirmosios teksto eilutės pradinę padėtį iš pirmo antrosios eilutės simbolio.

Funkcija INDEX

Naudokite šią funkciją norėdami pateikti reikšmę ar nuorodą į reikšmę iš lentelės ar diapazono.

" Excel 2010 " arba naujesnėje versijoje šios funkcijos buvo pakeistos naujomis funkcijomis, kurios pagerina tikslumą ir turi pavadinimus, kurie geriau atspindi jų naudojimą. Vis dar galite naudoti juos suderinamumui su ankstesnėmis "Excel" versijomis, bet jei nereikia atgalinio suderinamumo, turėtumėte pradėti naudoti naujas funkcijas. Daugiau informacijos apie naujas funkcijas ieškokite statistinės funkcijos (rodyklė) ir matematinės bei trigonometrinės funkcijos (nuoroda) .

Jei naudojate Excel 2007, šias funkcijas rasite statistikos arba matematinių & trig kategorijose skirtuke formulės .

Funkcija

Aprašas

Funkcija BETADIST

Grąžina beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją

Funkcija BETAINV

Grąžina funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta pasiskirstymo kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai

Funkcija BINOMDIST

Grąžina atskiro nario binominio pasiskirstymo tikimybę

Funkcija CHIDIST

Grąžina chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Funkcija CHIINV

Grąžina atvirkštinę chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Funkcija CHITEST

Grąžina nepriklausomumo testą

Funkcija CONCATENATE

Dvi ar daugiau teksto eilučių sujungia į vieną teksto eilutę

Funkcija CONFIDENCE

Grąžina generalinės aibės vidurkio pasikliautinį intervalą

Funkcija COVAR

Grąžina kovariaciją, produktų nuokrypio porų vidurkį

Funkcija CRITBINOM

Grąžina mažiausią reikšmę, kurios sukauptasis binominis pasiskirstymas yra mažesnis ar lygus kriterijaus reikšmei

Funkcija EXPONDIST

Grąžina eksponentinį pasiskirstymą

Funkcija FDIST

Grąžina F tikimybės skirstinį

Funkcija FINV

Grąžina atvirkštinį F tikimybės skirstinį

Funkcija FLOOR

Suapvalina skaičių iki mažesnio skaičiaus

Funkcija FORECAST

Apskaičiuoja arba numato būsimą reikšmę naudodama esamas reikšmes.

Funkcija FTEST

Grąžina F testo rezultatą

Funkcija GAMMADIST

Grąžina gama skirstinį

Funkcija GAMMAINV

Grąžina atvirkštinį gama kumuliacinį pasiskirstymą

Funkcija HYPGEOMDIST

Grąžina hipergeometrinį paskirstymą

Funkcija LOGINV

Grąžina atvirkštinę lognormaliojo kaupiamojo skirstinio funkciją

Funkcija LOGNORMDIST

Grąžina integralųjį lognormalųjį skirstinį

Funkcija MODE

Grąžina duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

Funkcija NEGBINOMDIST

Grąžina neigiamą binominį skirstinį

Funkcija NORMDIST

Grąžina normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORMINV

Grąžina atvirkštinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORMSDIST

Grąžina standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORMSINV

Grąžina atvirkštinį standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija PERCENTILE

Grąžina k-ąją diapazono verčių procentilio reikšmę

Funkcija PERCENTRANK

Grąžina duomenų rinkinio procentinę reikšmę

Funkcija POISSON

Grąžina Puasono skirstinį

Funkcija QUARTILE

Grąžina duomenų rinkinio kvartilį

Funkcija RANK

Grąžina skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija STDEV

Apytiksliai apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį

Funkcija STDEVP

Apskaičiuoja standartinį visos aibės skirstinį

Funkcija TDIST

Grąžina studento t-skirstinį

Funkcija TINV

Grąžina atvirkštinį studento t-skirstinį

Funkcija TTEST

Grąžina tikimybę, susietą su Studento t testu

Funkcija VAR

Remdamasis imtimi įvertina dispersiją

Funkcija VARP

Apskaičiuoja visos aibės dispersiją

Funkcija WEIBULL

Grąžina Weibull skirstinį

Funkcija ZTEST

Grąžina z testo vienpusę tikimybės reikšmę

Funkcija

Aprašas

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Grąžina pagrindinio našumo indikatoriaus (KPI) ypatybę ir rodo KPI pavadinimą langelyje. KPI yra kiekybiškai nustatomas matas, pvz., mėnesio bendrasis pelnas arba ketvirčio darbuotojų apyvarta, naudojama organizacijos našumui stebėti.

Funkcija CUBEMEMBER

Grąžina narį arba reikšmių rinkinį iš kubo. Naudokite norėdami tikrinti, ar narys arba reikšmių rinkinys yra kube.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Grąžina nario ypatybės reikšmę iš kubo. Naudojama norint tikrinti, ar nario pavadinimas egzistuoja kube, ir grąžinti nurodytą šio nario ypatybę.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Grąžina n-tąjį (arba klasifikuotą) rinkinio narį. Naudokite norėdami grąžinti vieną ar daugiau rinkinio elementų, pvz., geriausią pardavėją arba 10 geriausių studentų.

Funkcija CUBESET

Apibrėžia apskaičiuotąjį narių ar kortežų rinkinį siųsdama rinkinio išraišką į kubą, esantį serveryje, kuris sukuria rinkinį ir pateikia jį „Microsoft Office Excel“.

Funkcija CUBESETCOUNT

Grąžina rinkinyje esančių elementų skaičių.

Funkcija CUBEVALUE

Grąžina sukauptą reikšmę iš kubo.

Funkcija

Aprašas

Funkcija DAVERAGE

Grąžina pasirinktų duomenų bazės įrašų vidurkį

Funkcija DCOUNT

Apskaičiuoja duomenų bazės langelius, kuriuose yra skaičių

Funkcija DCOUNTA

Apskaičiuoja užpildytus duomenų bazės langelius

Funkcija DGET

Iš duomenų bazės išrenka tam tikrą įrašą, kuris atitinka nurodytą kriterijų

Funkcija DMAX

Iš pasirinktų duomenų bazės įrašų grąžina didžiausią reikšmę

Funkcija DMIN

Iš pasirinktų duomenų bazės įrašų grąžina mažiausią reikšmę

Funkcija DPRODUCT

Padaugina konkretaus duomenų bazės įrašų lauko reikšmes, kurios atitinka nurodytą kriterijų

Funkcija DSTDEV

Apskaičiuoja dalies pasirinktų duomenų bazės įrašų standartinį nuokrypį

Funkcija DSTDEVP

Apskaičiuoja visos pasirinktų duomenų bazės įrašų aibės standartinį nuokrypį

Funkcija DSUM

Sudeda duomenų bazės įrašų lauko stulpelyje esančius skaičius, kurie atitinka nurodytus kriterijus

Funkcija DVAR

Apskaičiuoja pasirinktų duomenų bazės įrašų dispersiją

Funkcija DVARP

Apskaičiuoja visos pasirinktų duomenų bazės įrašų aibės dispersiją

Funkcija

Aprašas

Funkcija DATE

Grąžina konkrečios datos eilės numerį

Funkcija DATEDIF

Apskaičiuoja dienų, mėnesių ar metų skaičių tarp dviejų datų. Ši funkcija yra naudinga formulėse, kuriose reikia apskaičiuoti amžių.

Funkcija DATEVALUE

Konvertuoja tekstu išreikštą datą į eilės numerį

Funkcija DAY

Konvertuoja eilės numerį į mėnesio dieną

Funkcija DAYS
Excel 2013

Pateikia dienų skaičių tarp dviejų datų.

Funkcija DAYS360

Apskaičiuoja dienų skaičių tarp dviejų datų pagal 360 dienų metus

Funkcija EDATE

Grąžina datos, kuri nurodo mėnesių skaičių prieš arba po pradžios datos, eilės numerį

Funkcija EOMONTH

Grąžina paskutinės mėnesio dienos, kuri yra prieš arba po nurodyto mėnesių skaičiaus, eilės numerį

Funkcija HOUR

Konvertuoja eilės numerį į valandą

Funkcija ISOWEEKNUM
Excel 2013

Pateikia konkrečios datos metų ISO savaitės numerį.

Funkcija MINUTE

Konvertuoja eilės numerį į minutę

Funkcija MONTH

Konvertuoja eilės numerį į mėnesį

Funkcija NETWORKDAYS

Grąžina visų darbo dienų, esančių tarp dviejų datų, skaičių

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Pateikia visų darbo dienų tarp dviejų datų skaičių naudodama parametrus, nurodančius, kurios ir kiek dienų yra nedarbo dienos

Funkcija NOW

Grąžina esamos datos ir laiko eilės numerį

Funkcija SECOND

Konvertuoja eilės numerį į sekundę

Funkcija TIME

Grąžina konkretaus laiko eilės numerį

Funkcija TIMEVALUE

Konvertuoja tekstu išreikštą laiką į eilės numerį

Funkcija TODAY

Grąžina šiandienos eilės numerį

Funkcija WEEKDAY

Konvertuoja eilės numerį į savaitės dieną

Funkcija WEEKNUM

Konvertuoja eilės numerį į skaičių, nurodantį savaitės numerį metuose

Funkcija WORKDAY

Grąžina datos, kuri yra prieš arba po nurodyto darbo dienų skaičiaus, eilės numerį

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Pateikia datos, esančios prieš nurodytą darbo dienų skaičių arba po jo, eilės numerį naudodama parametrus, nurodančius kurios dienos ir kiek dienų yra nedarbo dienos

Funkcija YEAR

Konvertuoja eilės numerį į metus

Funkcija YEARFRAC

Grąžina metų dalį, nurodančią dienų skaičių tarp pradžios datos ir pabaigos datos

Funkcija

Aprašas

Funkcija BESSELI

Grąžina modifikuotą Beselio funkciją In(x)

Funkcija BESSELJ

Grąžina Beselio funkciją Jn(x)

Funkcija BESSELK

Grąžina modifikuotą Beselio funkciją Kn(x)

Funkcija BESSELY

Grąžina Beselio funkciją Yn(x)

Funkcija BIN2DEC

Konvertuoja dvejetainį skaičių į dešimtainį

Funkcija BIN2HEX

Konvertuoja dvejetainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija BIN2OCT

Konvertuoja dvejetainį skaičių į aštuntainį

Funkcija BITAND
Excel 2013

Grąžina dviejų skaičių reikšmę 'AND' bitais

Funkcija BITLSHIFT
Excel 2013

Grąžina skaičių reikšmių, pasislinkusių kairėn per poslinkio_kiekio bitus

Funkcija BITOR
Excel 2013

Grąžina dviejų skaičių reikšmę OR

Funkcija BITRSHIFT
Excel 2013

Grąžina skaičių reikšmių, pasislinkusių dešinėn per poslinkio_kiekio bitus

Funkcija BITXOR
Excel 2013

Pateikia dviejų skaičių reikšmę „Exclusive OR“ bitais

Funkcija COMPLEX

Konvertuoja faktinius ir tariamus koeficientus į sudėtinį skaičių

Funkcija CONVERT

Konvertuoja vienos matavimo sistemos skaičių į kitos sistemos skaičių

Funkcija DEC2BIN

Konvertuoja dešimtainį skaičių į dvejetainį

Funkcija DEC2HEX

Konvertuoja dešimtainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija DEC2OCT

Konvertuoja dešimtainį skaičių į aštuntainį

Funkcija DELTA

Patikrina, ar dvi reikšmės yra lygios

Funkcija ERF

Grąžina klaidos funkciją

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Grąžina klaidos funkciją

Funkcija ERFC

Grąžina papildančią klaidos funkciją

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Grąžina logiškai teisingą ERF funkciją, integruotą tarp x ir begalybės.

Funkcija GESTEP

Patikrina, ar skaičius yra didesnis nei nustatyta reikšmės riba

Funkcija HEX2BIN

Konvertuoja šešioliktainį skaičių į dvejetainį

Funkcija HEX2DEC

Konvertuoja šešioliktainį skaičių į dešimtainį

Funkcija HEX2OCT

Konvertuoja šešioliktainį skaičių į aštuntainį

Funkcija IMABS

Grąžina sudėtinio skaičiaus absoliučią reikšmę (modulį)

Funkcija IMAGINARY

Grąžina tariamą sudėtinio skaičiaus koeficientą

Funkcija IMARGUMENT

Grąžina teta argumentą, kampą, išreikštą radianais

Funkcija IMCONJUGATE

Grąžina sudėtinio skaičiaus sudėtinę jungtinę

Funkcija IMCOS

Grąžina sudėtinio skaičiaus kosinusą

Funkcija IMCOSH
Excel 2013

Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus kosinusą

Funkcija IMCOT
Excel 2013

Grąžina sudėtinio skaičiaus kotangentą

Funkcija IMCSC
Excel 2013

Grąžina sudėtinio skaičiaus kosekantą

Funkcija IMCSCH
Excel 2013

Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus kosekantą

Funkcija IMDIV

Grąžina dviejų sudėtinių skaičių dalmenį

Funkcija IMEXP

Grąžina sudėtinio skaičiaus eksponentinį rodiklį

Funkcija IMLN

Grąžina sudėtinio skaičiaus natūrinį logaritmą

Funkcija IMLOG10

Grąžina sudėtinio skaičiaus dešimtainį logaritmą

Funkcija IMLOG2

Grąžina sudėtinio skaičiaus dvejetainį logaritmą

Funkcija IMPOWER

Grąžina sudėtinį skaičių, pakeltą sveikuoju skaičiumi

Funkcija IMPRODUCT

Grąžina 2–255 sudėtinių skaičių sandaugą

Funkcija IMREAL

Grąžina faktinį sudėtinio skaičiaus koeficientą

Funkcija IMSEC
Excel 2013

Grąžina sudėtinio skaičiaus sekantą

Funkcija IMSECH
Excel 2013

Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus sekantą

Funkcija IMSIN

Grąžina sudėtinio skaičiaus sinusą

Funkcija IMSINH
Excel 2013

Grąžina sudėtinio skaičiaus hiperbolinį sinusą

Funkcija IMSQRT

Grąžina sudėtinio skaičiaus kvadratinę šaknį

Funkcija IMSUB

Grąžina dviejų sudėtinių skaičių skirtumą

Funkcija IMSUM

Grąžina sudėtinių skaičių sumą

Funkcija IMTAN
Excel 2013

Grąžina sudėtinio skaičiaus tangentą

Funkcija OCT2BIN

Konvertuoja aštuntainį skaičių į dvejetainį

Funkcija OCT2DEC

Konvertuoja aštuntainį skaičių į dešimtainį

Funkcija OCT2HEX

Konvertuoja aštuntainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija

Aprašas

Funkcija ACCRINT

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, sukauptas palūkanas

Funkcija ACCRINTM

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, sukauptas palūkanas

Funkcija AMORDEGRC

Grąžina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą, apskaičiuotą naudojant nusidėvėjimo koeficientą

Funkcija AMORLINC

Grąžina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą

Funkcija COUPDAYBS

Grąžina dienų skaičių nuo kupono laikotarpio pradžios iki apmokėjimo datos

Funkcija COUPDAYS

Grąžina kupono laikotarpio, į kurį įtraukta apmokėjimo data, dienų skaičių

Funkcija COUPDAYSNC

Grąžina dienų skaičių nuo apmokėjimo datos iki kitos kupono datos

Funkcija COUPNCD

Grąžina kitą kupono datą po apmokėjimo datos

Funkcija COUPNUM

Grąžina kuponų, kuriuos reikia apmokėti nuo apmokėjimo datos ir termino pabaigos datos, skaičių

Funkcija COUPPCD

Grąžina ankstesnę kupono datą, esančią prieš apmokėjimo datą

Funkcija CUMIPMT

Grąžina tarp dviejų laikotarpių išmokėtas sukauptas palūkanas

Funkcija CUMPRINC

Grąžina tarp dviejų laikotarpių susikaupusią paskolos sumą

Funkcija DB

Grąžina turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant fiksuotos mažėjančios reikšmės metodą

Funkcija DDB

Grąžina turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant dvigubą mažėjančios reikšmės metodą arba kitą jūsų nurodytą metodą

Funkcija DISC

Grąžina vertybinio popieriaus diskonto palūkanas

Funkcija DOLLARDE

Konvertuoja trupmena išreikštą kainą eurais į kainą eurais, išreikštą dešimtainiu skaičiumi

Funkcija DOLLARFR

Konvertuoja dešimtainiu skaičiumi išreikštą kainą eurais į kainą eurais, išreikštą trupmena

Funkcija DURATION

Grąžina metinę vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, kai palūkanos mokamos reguliariai

Funkcija EFFECT

Grąžina taikomą metinę palūkanų normą

Funkcija FV

Grąžina būsimą investicijos vertę

Funkcija FVSCHEDULE

Grąžina būsimą pradinės paskolos vertę po to, kai bus pritaikytos sudėtinių palūkanų normos

Funkcija INTRATE

Grąžina visiškai investuoto vertybinio popieriaus palūkanų normą

Funkcija IPMT

Grąžina nurodyto laikotarpio investicijos palūkanas

Funkcija IRR

Grąžina pinigų srautų sekos vidinę palūkanų normą

Funkcija ISPMT

Apskaičiuoja palūkanas, sumokėtas per nurodytą investicinį laikotarpį

Funkcija MDURATION

Grąžina Macauley modifikuotą vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, tariant, jog nominali jos vertė yra 100 EUR

Funkcija MIRR

Grąžina vidinę palūkanų normą, kai teigiamiems ir neigiamiems pinigų srautams taikomos skirtingos normos

Funkcija NOMINAL

Grąžina metinę nominalią palūkanų normą

Funkcija NPER

Grąžina investicijos laikotarpių skaičių

Funkcija NPV

Grąžina dabartinę grynąją investicijų vertę, apskaičiuotą remiantis periodinių pinigų srautų sekomis ir diskonto norma

Funkcija ODDFPRICE

Grąžina nominalią vertybinio popieriaus vertę 100 EUR, kai pirmasis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDFYIELD

Grąžina vertybinio popieriaus pelną, kai pirmasis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDLPRICE

Grąžina nominalią vertybinio popieriaus vertę 100 EUR, kai paskutinis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDLYIELD

Grąžina pelną, kai paskutinis laikotarpis kitoks

Funkcija PDURATION
Excel 2013

Grąžina laikotarpius, būtinus, kad investicijos pasiektų konkrečią reikšmę

Funkcija PMT

Grąžina kasmetinės išmokos periodinį mokėjimą

Funkcija PPMT

Grąžina nurodyto laikotarpio paskolos mokėjimą už investiciją

Funkcija PRICE

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PRICEDISC

Grąžina vertybinio popieriaus, kuriam taikomas diskontas, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PRICEMAT

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PV

Grąžina dabartinę investicijos vertę

Funkcija RATE

Grąžina kasmetinės išmokos laikotarpio palūkanų normą

Funkcija RECEIVED

Grąžina sumą, kuri suėjus išpirkimo terminui buvo gauta už visiškai investuotus vertybinius popierius

Funkcija RRI
Excel 2013

Grąžina investicijų augimo palūkanų normos ekvivalentą.

Funkcija SLN

Grąžina tiesiogiai proporcingą vieno laikotarpio turto nusidėvėjimą

Funkcija SYD

Grąžina pagreitintą turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį

Funkcija TBILLEQ

Grąžina iždo vekselio vertę, kuri yra lygi obligacijos duodamam pelnui

Funkcija TBILLPRICE

Grąžina iždo vekselio 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija TBILLYIELD

Grąžina iždo vekselio pelną

Funkcija VDB

Grąžina turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį arba laikotarpio dalį, kuris apskaičiuojamas naudojant mažėjančios vertės metodą

Funkcija XIRR

Grąžina pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, vidinę palūkanų normą

Funkcija XNPV

Grąžina pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, dabartinę grynąją vertę

Funkcija YIELD

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, pelną

Funkcija YIELDDISC

pateikia vertybinio popieriaus, pvz., iždo vekselio, kuriam taikomas diskontas, metinį pelną

Funkcija YIELDMAT

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, metinį pelną

Funkcija

Aprašas

Funkcija CELL

Grąžina informaciją apie langelio formatavimą, vietą arba turinį

Funkcija ERROR.TYPE

Grąžina skaičių, atitinkantį klaidos tipą

Funkcija INFO

Grąžina informaciją apie dabartinę operacinę aplinką

Pastaba: Ši funkcija negalima " Internetinė „Excel“ ".

Funkcija ISBLANK

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmės nėra

Funkcija ISERR

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmė yra bet kokia klaidos reikšmė, išskyrus #N/A

Funkcija ISERROR

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmė yra bet kokia klaidos reikšmė

Funkcija ISEVEN

Grąžina TRUE (teisinga), jei skaičius lyginis

Funkcija ISFORMULA
Excel 2013

Grąžina reikšmę TRUE, jei yra nuoroda į langelį, kuriame yra formulė

Funkcija ISLOGICAL

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmė yra loginė reikšmė

Funkcija ISNA

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmė nėra tekstas

Funkcija ISNUMBER

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmė yra skaičius

Funkcija ISODD

Grąžina TRUE (teisinga), jei skaičius nelyginis

Funkcija ISREF

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmė yra nuoroda

Funkcija ISTEXT

Grąžina TRUE (teisinga), jei reikšmė yra tekstas

Funkcija N

Grąžina reikšmę, konvertuotą į skaičių

Funkcija NA

Grąžina klaidos reikšmę #N/A

Funkcija SHEET
Excel 2013

Grąžina nuorodos lape esančių lapų skaičių.

Funkcija SHEETS
Excel 2013

Grąžina nuorodos lapų skaičių.

Funkcija TYPE

Grąžina skaičių, nurodantį reikšmės duomenų tipą

Funkcija

Aprašas

Funkcija AND

Grąžina TRUE (teisinga), jei argumentai yra TRUE (teisingi)

Funkcija FALSE

Grąžina loginę reikšmę FALSE (neteisinga)

Funkcija IF

Nurodo atliktiną loginį testą

Funkcija IFERROR

Jei formulė randa klaidą, grąžina nurodytą reikšmę; kitu atveju grąžina formulės rezultatą

Funkcija IFNA
Excel 2013

Jei išraiškos rezultatas yra #N/A, grąžina reikšmę, kurią nurodote. Kitu atveju grąžinamas išraiškos rezultatas

Funkcija IFS
2019

Tikrina, ar yra viena ar daugiau sąlygų, ir pateikia reikšmę, kuri atitinka pirmą TRUE (teisinga) sąlygą.

Funkcija NOT

Keičia argumento logiką

Funkcija OR

Grąžina TRUE (teisinga), jei kuris nors argumentas yra TRUE (teisingas)

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Įvertina reiškinį pagal reikšmių sąrašą ir pateikia rezultatą, atitinkantį pirmąją sutampančią reikšmę. Jei atitikmens nėra, gali būti pateikta pasirinktinė numatytoji reikšmė.

Funkcija TRUE

Grąžina loginę reikšmę TRUE (teisinga)

Funkcija XOR
Excel 2013

Grąžina visų argumentų loginę „Exclusive OR“ reikšmę

Funkcija

Aprašas

Funkcija ADDRESS

Grąžina nuorodą į vieną darbalapio langelį kaip tekstą

Funkcija AREAS

Grąžina nuorodos sričių skaičių

Funkcija CHOOSE

Iš reikšmių sąrašo išrenka reikšmę

Funkcija COLUMN

Grąžina nuorodos stulpelio numerį

Funkcija COLUMNS

Grąžina nuorodos stulpelių skaičių

Funkcija FILTER

„Office 365“ mygtukas

Filtruoja duomenų diapazoną pagal jūsų apibrėžtus kriterijus

Funkcija FORMULATEXT
Excel 2013

Duotoje nuorodoje grąžina formulę kaip tekstą

Funkcija GETPIVOTDATA

Grąžina duomenis, saugomus „PivotTable“ ataskaitoje

Funkcija HLOOKUP

Peržiūri viršutinę masyvo eilutę ir grąžina nurodyto langelio reikšmę

Funkcija HYPERLINK

Sukuria nuorodą ar saitą, kuris atidaro dokumentą, įrašytą tinklo serveryje, intranete ar internete

Funkcija INDEX

Naudoja indeksą reikšmei iš nuorodos arba masyvo pasirinkti

Funkcija INDIRECT

Grąžina nuorodą, kurią nurodo teksto reikšmė

Funkcija LOOKUP

Peržiūri vektoriaus arba masyvo reikšmes

Funkcija MATCH

Peržiūri nuorodos arba masyvo reikšmes

Funkcija OFFSET

Iš duotos nuorodos grąžina nuorodos poslinkį

Funkcija ROW

Grąžina nuorodos eilutės numerį

Funkcija ROWS

Grąžina nuorodos eilučių skaičių

Funkcija RTD

Gauna realiojo laiko duomenis iš programos, palaikančios COM automatizaciją

Funkcija SORT

„Office 365“ mygtukas

Rikiuoja diapazono arba masyvo turinį.

Funkcija SORTBY

„Office 365“ mygtukas

Rikiuoja turinį diapazone arba masyve pagal reikšmes atitinkamame diapazone arba masyve.

Funkcija TRANSPOSE

Grąžina masyvo transponavimą

Funkcija UNIQUE

„Office 365“ mygtukas

Pateikia sąrašo arba diapazono unikalių reikšmių sąrašą.

Funkcija VLOOKUP

Peržiūri pirmąjį masyvo stulpelį ir pereina per eilutę, kad grąžintų langelio reikšmę

Funkcija XLOOKUP

„Office 365“ mygtukas

atlieka paiešką diapazone arba masyve ir pateikia elementą, kuris atitinka pirmą rastą atitikmenį. Jei atitikmens nėra, tuomet XLOOKUP pateikia artimiausią (apytikrį) atitikmenį. 

Funkcija XMATCH

„Office 365“ mygtukas

Pateikia santykinę elemento padėtį masyve arba langelių diapazone. 

Funkcija

Aprašas

Funkcija ABS

Grąžina skaičiaus modulį

Funkcija ACOS

Grąžina skaičiaus arkkosinusą

Funkcija ACOSH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį kosinusą

Funkcija ACOT
Excel 2013

Pateikia skaičiaus arkkotangentą

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Pateikia hiperbolinį skaičiaus arkkotangentą

Funkcija AGGREGATE

Sąraše arba duomenų bazėje pateikia bendrą skaičių

Funkcija ARABIC

Romėniškuosius skaitmenis konvertuoja į arabiškuosius kaip skaičius

Funkcija ASIN

Grąžina skaičiaus arksinusą

Funkcija ASINH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį sinusą

Funkcija ATAN

Grąžina skaičiaus arktangentą

Funkcija ATAN2

Grąžina arktangentą iš x ir y koordinačių

Funkcija ATANH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį tangentą

Funkcija BASE
Excel 2013

Skaičių paverčia į tekstinę išraišką su suteiktu pagrindu („radix“)

Funkcija CEILING

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba artimiausio didesnio reikšmingumo kartotinio

Funkcija CEILING.PRECISE

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą

Funkcija COMBIN

Grąžina duoto objektų skaičiaus kombinacijų skaičių

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Pateikia nurodyto elementų kiekio kombinacijų su pasikartojimais skaičių

Funkcija COS

Grąžina skaičiaus kosinusą

Funkcija COSH

Grąžina hiperbolinį skaičiaus kosinusą

Funkcija COT
Excel 2013

Grąžina kampo kotangentą

Funkcija COTH
Excel 2013

Grąžina hiperbolinį skaičiaus kotangentą

Funkcija CSC
Excel 2013

Grąžina kampo kosekantą

Funkcija CSCH
Excel 2013

Grąžina hiperbolinį kampo kosekantą

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Konvertuoja duotojo pagrindo skaičiaus teksto atvaizdavimą į dešimtainį skaičių

Funkcija DEGREES

Radianus konvertuoja į laipsnius

Funkcija EVEN

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo lyginio skaičiaus

Funkcija EXP

Pateikia nurodytą skaičių, pakeltą e laipsniu

Funkcija FACT

Grąžina skaičiaus faktorialą

Funkcija FACTDOUBLE

Grąžina dvigubą skaičiaus faktorialą

Funkcija FLOOR

Suapvalina skaičių iki mažesnio skaičiaus

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija FLOOR.PRECISE

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą.

Funkcija GCD

Grąžina didžiausią bendrąjį daliklį

Funkcija INT

Suapvalina skaičių iki artimiausio mažesnio sveikojo skaičiaus

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Pateikia skaičių, suapvalintą iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija LCM

Grąžina mažiausią bendrąjį daugiklį

Funkcija LET
„Office 365“ mygtukas

Priskiria pavadinimus skaičiavimų rezultatams, kad būtų galima formulėje saugoti tarpinius skaičiavimus, reikšmes ar apibrėžti pavadinimus.

Funkcija LN

Grąžina skaičiaus natūrinį logaritmą

Funkcija LOG

Grąžina skaičiaus logaritmą

Funkcija LOG10

Grąžina dešimtainį skaičiaus logaritmą

Funkcija MDETERM

Grąžina masyvo matricos determinantą

Funkcija MINVERSE

Grąžina masyvo atvirkštinę matricą

Funkcija MMULT

Grąžina dviejų masyvų matricinę sandaugą

Funkcija MOD

Grąžina dalybos liekaną

Funkcija MROUND

Grąžina skaičių, suapvalintą iki norimo kartotinio

Funkcija MULTINOMIAL

Grąžina skaičių rinkinio daugianarį

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Pagal nurodytą dimensiją grąžina vieneto matricą

Funkcija ODD

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo nelyginio skaičiaus

Funkcija PI

Grąžina pi reikšmę

Funkcija POWER

Grąžina skaičiaus kėlimo tam tikru laipsniu rezultatą

Funkcija PRODUCT

Sudaugina argumentus

Funkcija QUOTIENT

Grąžina dalybos sveikąją dalį

Funkcija RADIANS

Laipsnius konvertuoja į radianus

Funkcija RAND

pateikia atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1

Funkcija RANDARRAY

„Office 365“ mygtukas

Pateikia atsitiktinių skaičių nuo 0 iki 1 masyvą. Tačiau galite nurodyti norimų užpildyti eilučių ir stulpelių skaičių, mažiausias ir didžiausias reikšmes ir ar grąžinti sveikuosius skaičius, ar dešimtaines reikšmes.

Funkcija RANDBETWEEN

Grąžina atsitiktinį skaičių, kurio reikšmė patenka tarp jūsų nurodytų skaičių

Funkcija ROMAN

Arabiškuosius skaitmenis konvertuoja į romėniškus skaitmenis kaip tekstą

Funkcija ROUND

Suapvalina skaičių iki nurodyto skaitmenų skaičiaus

Funkcija ROUNDDOWN

Suapvalina skaičių iki mažesnio skaičiaus

Funkcija ROUNDUP

Suapvalina skaičių iki didesnio skaičiaus

Funkcija SEC
Excel 2013

Grąžina kampo sekantą

Funkcija SECH
Excel 2013

Grąžina kampo hiperbolinį sekantą

Funkcija SERIESSUM

Grąžina laipsninės eilutės sumą pagal nurodytą formulę

Funkcija SEQUENCE

„Office 365“ mygtukas

Sugeneruoja masyvo sekos skaičius, pvz., 1, 2, 3, 4

Funkcija SIGN

Grąžina skaičiaus ženklą

Funkcija SIN

Grąžina duoto kampo sinusą

Funkcija SINH

Grąžina skaičiaus hiperbolinį sinusą

Funkcija SQRT

Grąžina teigiamą kvadratinę šaknį

Funkcija SQRTPI

Grąžina (skaičiaus * pi) kvadratinę šaknį

Funkcija SUBTOTAL

Grąžina sąrašo ar duomenų bazės tarpinę sumą

Funkcija SUM

Sudeda argumentus

Funkcija SUMIF

sudeda langelius pagal nurodytą kriterijų

Funkcija SUMIFS
2019

įtraukia į diapazoną langelius, kurie atitinka kelis kriterijus

Funkcija SUMPRODUCT

Grąžina atitinkamų masyvo komponentų sandaugų sumą

Funkcija SUMSQ

Grąžina argumentų kvadratų sumą

Funkcija SUMX2MY2

Grąžina dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų skirtumų sumą

Funkcija SUMX2PY2

Grąžina dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų sumų sumą

Funkcija SUMXMY2

Grąžina dviejų masyvų atitinkamų reikšmių skirtumų kvadratų sumą

Funkcija TAN

Grąžina skaičiaus tangentą

Funkcija TANH

Grąžina hiperbolinį skaičiaus tangentą

Funkcija TRUNC

Sumažina skaičių iki sveikojo skaičiaus

Funkcija

Aprašas

Funkcija AVEDEV

Grąžina duomenų taškų absoliučių nuokrypių nuo vidurkio vidurkį

Funkcija AVERAGE

Grąžina argumentų vidurkį

Funkcija AVERAGEA

Grąžina argumentų vidurkį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija AVERAGEIF

pateikia visų diapazono langelių, atitinkančių nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

Funkcija AVERAGEIFS
2019

Grąžina visų langelių, atitinkančių kelis kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Grąžina beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Grąžina funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta pasiskirstymo kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Grąžina atskiro nario binominio pasiskirstymo tikimybę

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Naudodama binominį skirstinį, pateikia bandymo rezultato tikimybę

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Grąžina mažiausią reikšmę, kurios sukauptasis binominis pasiskirstymas yra mažesnis ar lygus kriterijaus reikšmei

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Grąžina integraliąją beta tikimybės tankio funkciją.

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Grąžina chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Grąžina integraliąją beta tikimybės tankio funkciją.

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Grąžina atvirkštinę chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Grąžina nepriklausomumo testą

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Grąžina generalinės aibės vidurkio pasikliautinį intervalą

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Grąžina generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą, naudodama Studento t skirstinį

Funkcija CORREL

Grąžina dviejų duomenų rinkinių koreliacijos koeficientą

Funkcija COUNT

Apskaičiuoja, kiek skaičių yra argumentų sąraše

Funkcija COUNTA

Apskaičiuoja, kiek verčių yra argumentų sąraše

Funkcija COUNTBLANK

Apskaičiuoja, kiek diapazone yra tuščių langelių

Funkcija COUNTIF

apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka nurodytus kriterijus

Funkcija COUNTIFS
2019

Apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka kelis kriterijus

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Grąžina kovariaciją, produktų nuokrypio porų vidurkį

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Grąžina pavyzdžio kovariaciją, kiekvienos duomenų taškų poros dviejuose duomenų rinkiniuose sandaugų nuokrypių vidurkį

Funkcija DEVSQ

Grąžina nuokrypių kvadrato sumą

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Grąžina eksponentinį pasiskirstymą

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Grąžina F tikimybės skirstinį

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Grąžina F tikimybės skirstinį

Funkcija F.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį F tikimybės skirstinį

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį F tikimybės skirstinį

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Grąžina F testo rezultatą

Funkcija FISHER

Grąžina Fišerio transformaciją

Funkcija FISHERINV

Grąžina atvirkštinę Fišerio transformaciją

Funkcija FORECAST

Grąžina reikšmę pagal krypties liniją

Pastaba: programoje Excel 2016 Ši funkcija pakeičiama prognoze. LINIJINĖ kaip naujų prognozavimo funkcijųdalis, tačiau ją vis dar galima naudoti suderinamumui su ankstesnėmis versijomis.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas (retrospektyvines) reikšmes naudodama Eksponentinio glotninimo (ETS) algoritmo AAA versiją.

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Pateikia prognozės reikšmės pasikliovimo intervalą nurodytą tikslinę datą

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Pateikia nurodytos laiko sekos „Excel“ aptinkamą pasikartojančio modelio ilgį

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Pateikia statistinę reikšmę kaip laiko sekų prognozių rezultatą

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas reikšmes

Funkcija FREQUENCY

Grąžina dažnio skirstinį kaip vertikalų masyvą

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Pateikia funkcijos Gamma reikšmę

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Grąžina gama skirstinį

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį gama kumuliacinį pasiskirstymą

Funkcija GAMMALN

Grąžina gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Grąžina gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Grąžina reikšmę, kuri yra 0,5 mažesnė už standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija GEOMEAN

Grąžina geometrinį vidurkį

Funkcija GROWTH

Grąžina eksponentinės dalies reikšmes

Funkcija HARMEAN

Grąžina harmoninį vidurkį

Funkcija HYPGEOM.DIST

Grąžina hipergeometrinį paskirstymą

Funkcija INTERCEPT

Grąžina koordinačių ašies linijinę regresijos liniją

Funkcija KURT

Grąžina duomenų rinkinio ekscesą

Funkcija LARGE

Grąžina k-tąją didžiausią duomenų rinkinio reikšmę

Funkcija LINEST

Grąžina linijinės dalies parametrus

Funkcija LOGEST

Grąžina eksponentinės dalies parametrus

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Grąžina integralųjį lognormalųjį skirstinį

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį lognormalųjį sukauptąjį skirstinį

Funkcija MAX

Grąžina didžiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

Funkcija MAXA

pateikia didžiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija MAXIFS
2019

Pateikia didžiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę

Funkcija MEDIAN

Grąžina duotų skaičių medianą

Funkcija MIN

Grąžina mažiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

Funkcija MINA

Grąžina mažiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija MINIFS
2019

Pateikia mažiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Grąžina duomenų masyve ar diapazone dažniausiai pasitaikančių ar pasikartojančių reikšmių vertikalų masyvą.

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Grąžina neigiamą binominį skirstinį

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Grąžina normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Grąžina standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija PEARSON

Grąžina Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficientą

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Grąžina k-ąją diapazono verčių procentilio reikšmę, kur k yra diapazone 0..1, neimtinai

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Grąžina k-ąją diapazono verčių procentilio reikšmę

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio reikšmės poziciją kaip duomenų rinkinio procentą (0..1, neimtinai).

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio procentinę reikšmę

Funkcija PERMUT

Grąžina duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Grąžina duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį (su pasikartojimais), kurie gali būti pasirenkami iš bendro objektų kiekio

Funkcija PHI
Excel 2013

Grąžina standartinio normaliojo skirstinio tankio funkcijos reikšmę

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Grąžina Puasono skirstinį

Funkcija PROB

Grąžina tikimybę, kad diapazono reikšmės yra tarp dviejų apribojimų

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio kvartilį, remiantis procentilio reikšmėmis 0..1, neimtinai

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio kvartilį

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Grąžina skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Grąžina skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija RSQ

Grąžina Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficiento kvadratą

Funkcija SKEW

Grąžina skirstinio antisimetriškumą

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Grąžina skirstinio nuokrypį nuo visumos: skirstinio aplink vidurkį asimetrijos laipsnio apibūdinimas

Funkcija SLOPE

Grąžina linijinės regresijos linijos nuolydį

Funkcija SMALL

Grąžina k-ąją mažiausią duomenų rinkinio reikšmę

Funkcija STANDARDIZE

Grąžina normalizuotą reikšmę

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Apskaičiuoja standartinį visos aibės skirstinį

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Apytiksliai apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį

Funkcija STDEVA

Apskaičiuoja imties standartinį nuokrypį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija STDEVPA

Apskaičiuoja standartinį visos aibės skirstinį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija STEYX

Grąžina kiekvienai x reikšmei regresijoje prognozuotos y reikšmės standartinę klaidą

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Grąžina Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Grąžina Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Grąžina studento t-skirstinį

Funkcija T.INV
Excel 2010

Grąžina Studento t skirstinio t reikšmę kaip tikimybės ir laisvės laipsnio funkciją.

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį studento t-skirstinį

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Grąžina tikimybę, susietą su Studento t testu

Funkcija TREND

Grąžina linijinės dalies reikšmes

Funkcija TRIMMEAN

Grąžina duomenų rinkinio vidinės dalies vidurkį

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Apskaičiuoja visos aibės dispersiją

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Remdamasis imtimi įvertina dispersiją

Funkcija VARA

Apskaičiuoja imties dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija VARPA

Apskaičiuoja visos aibės dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Grąžina Weibull skirstinį

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Grąžina z testo vienpusę tikimybės reikšmę

Funkcija

Aprašas

Funkcija ASC

Keičia simbolių eilutėje esančias viso pločio (dviejų baitų) anglų kalbos raides arba katakana į pusės pločio (vieno baito) simbolius

Funkcija ARRAYTOTEXT
„Office 365“ mygtukas

Grąžina teksto reikšmių masyvą iš bet kurio nurodyto diapazono

Funkcija BAHTTEXT

Konvertuoja skaičius į tekstą, naudodamas ß (baht) formatą

Funkcija CHAR

Grąžina simbolį, išreikštą kodo numeriu

Funkcija CLEAN

Pašalina iš teksto visus nespausdintinus simbolius

Funkcija CODE

Grąžina teksto eilutės pirmojo simbolio skaitmeninį kodą

Funkcija CONCAT
2019

Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių, tačiau nepateikia skyriklio arba IgnoreEmpty argumentų.

Funkcija CONCATENATE

Sujungia kelis teksto elementus į vieną teksto elementą

Funkcija DBCS
Excel 2013

Keičia simbolių eilutėje esančių pusės pločio (vieno baito) anglų kalbos raides arba katakana į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

Funkcija DOLLAR

Konvertuoja skaičius į tekstą, naudodamas $ (dolerio) valiutos formatą

Funkcija EXACT

Patikrina, ar dvi teksto reikšmės yra identiškos

Funkcijos FIND, FINDB

Vienoje teksto reikšmėje randa kitą (atpažįsta didžiąsias ir mažąsias raides)

Funkcija FIXED

Formatuoja skaičius kaip tekstą su fiksuotais dešimtainiais skaičiais

Funkcijos LEFT, LEFTB

Grąžina simbolius, esančius kairiajame teksto reikšmės krašte

Funkcijos LEN, LENB

Grąžina teksto eilutėje esančių simbolių skaičių

Funkcija LOWER

Konvertuoja tekstą į tekstą mažosiomis raidėmis

Funkcijos MID, MIDB

Grąžina teksto eilutėje esančių simbolių skaičių nuo nurodytos vietos

Funkcija NUMBERVALUE
Excel 2013

Konvertuoja tekstą į skaičius nuo lokalės nepriklausomu būdu

Funkcija PHONETIC

Išskleidžia teksto eilutėje esančius fonetinius simbolius (furigana)

Funkcija PROPER

Visus teksto reikšmės žodžius parašo didžiąja raide

Funkcijos REPLACE, REPLACEB

Pakeičia teksto simbolius kitais

Funkcija REPT

Kartoja tekstą nurodytą kartų skaičių

Funkcijos RIGHT, RIGHTB

Grąžina simbolius, esančius dešiniajame teksto reikšmės krašte

Funkcijos SEARCH, SEARCHB

Vienoje teksto reikšmėje randa kitą reikšmę (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)

Funkcija SUBSTITUTE

Teksto eilutėje seną tekstą keičia nauju

Funkcija T

Konvertuoja argumentus į tekstą

Funkcija TEXT

formatuoja skaičių ir konvertuoja jį į tekstą

Funkcija TEXTJOIN
2019

Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių ir įtraukia skyriklį, kurį nurodote tarp kiekvienos jungiamos teksto reikšmės. Jei skyriklis yra tuščia teksto eilutė, ši funkcija efektyviai sujungs diapazonus.

Funkcija TRIM

Iš teksto pašalina tarpus

Funkcija UNICHAR
Excel 2013

Grąžina „Unicode“ simbolį, kurį nurodo pateikta skaitinė reikšmė

Funkcija UNICODE
Excel 2013

Grąžina skaičių (simbolio kodą), atitinkantį pirmąją teksto simbolį

Funkcija UPPER

Konvertuoja tekstą į tekstą didžiosiomis raidėmis

Funkcija VALUE

konvertuoja teksto argumentą į skaičių

Funkcija VALLUETOTEXT
„Office 365“ mygtukas

pateikia tekstą iš bet kurios nurodytos reikšmės

Jei jūsų diegiamuose prieduose yra funkcijų, šios priedų ar automatizavimo funkcijos bus pasiekiamos dialogo lango Įterpti funkciją kategorijoje Vartotojo apibrėžta.

Vartotojo apibrėžtos funkcijos (UDF) negalimos Internetinė „Excel“.

Funkcija

Aprašas

Funkcija CALL

Iškviečia procedūrą dinaminių saitų bibliotekoje arba kodų ištekliuose

Funkcija EUROCONVERT

Konvertuoja skaičių į eurus, iš eurų – į Europos šalies valiutą arba iš vienos Europos šalies valiutos į kitą, naudojant eurą kaip tarpinę valiutą (trianguliacija)

Funkcija REGISTER.ID

Grąžina registro ID, kuris žymi nurodytą dinaminių saitų biblioteką (DLL) arba kodų išteklių, kurie buvo anksčiau užregistruoti

Žiniatinklio funkcijos negalimos Internetinė „Excel“.

Funkcija

Aprašas

Funkcija ENCODEURL
Excel 2013

Pateikia URL užkoduotą eilutę.

Funkcija FILTERXML
Excel 2013

Grąžina konkrečius duomenis iš XML turinio, naudojant nustatytą XPath

Funkcija WEBSERVICE
Excel 2013

Pateikia duomenis iš žiniatinklio paslaugos

Versijos žymekliai nurodo „Excel“ versiją, kai atsirado kokia nors funkcija. Šios funkcijos negalimos ankstesnėse versijose.

Svarbu: Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės arba gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės.

Taip pat žr.

„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

„Excel“ formulių apžvalga

Kaip išvengti sugadintų formulių

Formulių klaidų aptikimas

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

×