„Microsoft Lync 2010 Attendee“ privatumo patvirtinimo papildymas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010 m. spalio mėn.

Turinys

Šis puslapis yra „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimo papildymas. Siekdami geriau suprasti, kaip renkami ir naudojami duomenys, naudojant konkretų „Microsoft Lync“ produktą arba paslaugą, perskaitykite „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimą ir šį papildymą.

Šiame privatumo patvirtinimo papildyme rašoma apie ryšių programinės įrangos „Microsoft Lync 2010 Attendee“ diegimą ir naudojimą savo arba įmonės tinkle. Jei naudojate „Microsoft Lync Server 2010“ kaip paslaugą (kitaip tariant, programinė įranga veikia trečiajai šaliai, pvz., „Microsoft“, priklausančiuose serveriuose), informacija bus perduota tai trečiajai šaliai. Norėdami sužinoti daugiau apie trečiajai šaliai perduodamų duomenų naudojimą, kreipkitės į įmonės administratorių arba paslaugos teikėją.

Archyvavimas

Šios funkcijos paskirtis. Archyvavimo funkcija leidžia administratoriui archyvuoti tiesioginius pranešimus, susitikimo veiklą ir turinį, taip pat naudojimo ypatybes, pvz., susitikimo pradžią ir dalyvių prisijungimą.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Archyvuojant išsaugomas tiesioginių pranešimų pokalbių turinys, informacija apie tiesioginių pranešimų naudojimą, susitikimų turinys ir susitikimų informacija serveryje, kurį konfigūruoja jūsų administratorius. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Naudodamas šią informaciją administratorius gali administruoti įmonės „Lync 2010 Attendee“ naudojimą.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus archyvavimas išjungtas; jį įjungti turi įmonės administratorius. Norėdami nustatyti, ar archyvavimą galima įgalinti, peržiūrėkite įmonės duomenų naudojimo ir stebėjimo strategijas.

Kliento įvykių registravimas

Šios funkcijos paskirtis. Kliento įvykių registravimo funkcija leidžia kompiuteryje (vartotojo profilyje) registruoti informaciją apie programos „Attendee“ naudojimą. Šią informaciją galima naudoti kilusioms „Attendee“ triktims diagnozuoti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jums arba jūsų administratoriui įgalinus kliento įvykių registravimą, kompiuteryje bus saugoma ši informacija: susitikimo tema, vieta, sesijos inicijavimo protokolo (SIP) pranešimai ir atsakymai, gauti naudojant „Attendee“, informacija apie kiekvieno „Attendee“ pranešimo siuntėją ir gavėją bei pranešimo maršrutas. Susitikimų, prie kurių prisijungėte naudodami „Attendee“, turinys nesaugomas. Automatiškai jokia informacija „Microsoft“ nesiunčiama, bet galite siųsti informaciją rankiniu būdu.

Informacijos naudojimas. Naudojant kliento žurnalus galima diagnozuoti programos „Attendee“ triktis.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus kliento įvykių registravimas išjungtas; jį įjungti turi įmonės administratorius. Jei administratorius neuždraudė valdyti įvykių registravimo, parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Programos „Attendee“ pokalbio lange spustelėkite Meniu, tada spustelėkite Parametrai.

 2. Spustelėkite Bendra, tada spustelėkite Įjungti registravimą programoje „Lync Attendee“ ir Įjungti „Windows“ įvykių registravimą programoje „Lync Attendee“.

 3. Spustelėkite Gerai.

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Šios funkcijos paskirtis. Jei nuspręsite dalyvauti tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje (CEIP), ji rinks pagrindinę informaciją apie jūsų aparatūros konfigūraciją bei „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų naudojimą, siekdama nustatyti tendencijas ir naudojimo modelius. CEIP taip pat renka informaciją apie įvykusių klaidų tipus ir skaičių, programinės įrangos ir aparatūros efektyvumą bei paslaugų spartą. Tam tikros informacijos, pvz., jūsų vardo, adreso ar kitos kontaktinės informacijos, „Microsoft“ nerenka.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Įjungus CEIP funkciją, CEIP informacija automatiškai siunčiama „Microsoft“. Daugiau informacijos apie CEIP duomenų rinkimą, apdorojimą ar perdavimą žr. „Microsoft“ tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos privatumo patvirtinime.

Informacijos naudojimas. „Microsoft“ šią informaciją naudoja „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų kokybės, patikimumo bei efektyvumo tobulinimo tikslais.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus CEIP funkcija išjungta; ją įjungti gali įmonės administratorius. Vykdydami „Attendee“ diegimo programą, būsite paraginti prisiregistruoti. Jei administratorius neuždraudė valdyti CEIP, parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Programos „Attendee“ pokalbio lange spustelėkite Meniu, tada spustelėkite Parametrai.

 2. Spustelėkite skirtuką Bendra, tada pažymėkite žymės langelį Leisti „Microsoft“ rinkti informaciją, kaip aš naudojuosi programa „Lync Attendee“ arba panaikinkite jo žymėjimą.

 3. Spustelėkite Gerai.

Pastaba:  Jei administratorius pakeičia parametrą ir įgalina arba išjungia CEIP, kai vartotojas vis dar naudoja programą „Attendee“, naujasis parametras įsigalioja tik vartotojui išėjus iš „Attendee“ ir iš naujo prisijungus prie susitikimo.

Darbalaukio / programų bendrinimas

Šios funkcijos paskirtis. Darbalaukio / programų bendrinimo funkcija leidžia naudojant „Attendee“ bendrinti kompiuterio ekrano vaizdą arba paleistas specifines programas su kitais dalyviais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Pradėjus bendrojo naudojimo seansą, atsižvelgiant į bendrinamą turinį, visi susitikimo dalyviai galės matyti monitorių (-ius), visą darbalaukį arba pasirinktas programas jūsų kompiuterio ekrane. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Naudodami darbalaukio / programų bendrinimo funkciją galite bendradarbiauti su kitais dalyviais.

Pasirinkimas / valdymas.

Norėdami pradėti darbalaukio / programų bendrojo naudojimo seansą „Attendee“ susitikimo metu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Programos „Attendee“ pokalbio lange spustelėkite mygtuką Bendrinti.

 2. Meniu spustelėkite Darbalaukis, monitorių (jei turite kelis) arba Programa (norėdami pasirinkti vieną arba kelias programas).

Norėdami sustabdyti darbalaukio / programų bendrojo naudojimo seansą:

 • Ekrano viršuje esančioje bendrinimo juostoje spustelėkite Stabdyti bendrinimą.

Svarbu:  Vartotojai, su kuriais programoje „Attendee“ bendrinate darbalaukį, gali matyti darbalaukyje atidarytus skaitmeninio teisių valdymo programinės įrangos saugomus dokumentus ar paveikslėlius.

Darbalaukio / programų valdymo bendrinimas

Šios funkcijos paskirtis. Darbalaukio / programų valdymo bendrinimo funkcija leidžia suteikti darbalaukio arba programos valdymą „Microsoft Lync 2010“ kliento arba „Attendee“ vartotojui kitame kompiuteryje.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Suteikus valdymą kitam asmeniui, jis gali valdyti kompiuterį arba pasirinktą programą ir atlikti keitimus, tarsi tiesiogiai dirbtų jūsų kompiuteriu naudodamas klaviatūrą ir pelę. Jūs ir kiti programą „Attendee“ naudojantys dalyviai galėsite matyti šiuos keitimus realiuoju laiku. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Naudodami bendrinimo valdymo funkciją galite leisti kitiems dalyviams perimti darbalaukio arba programų valdymą (atsižvelgiant į bendrinamą turinį), o jūs ir kiti dalyviai galėsite stebėti jų veiksmus.

Pasirinkimas / valdymas.

Norėdami bendrinti darbalaukio valdymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1.Pradėkite bendrinti darbalaukį arba programą.

2.Ekrano viršuje esančios bendrinimo juostos meniu Suteikti valdymą pažymėkite asmenį, kuriam norite suteikti valdymą.

Norėdami atšaukti nuotolinės šalies darbalaukio valdymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

•Ekrano viršuje esančios bendrinimo juostos meniu Suteikti valdymą spustelėkite Susigrąžinti valdymą.

Susitikimo priedai

Šios funkcijos paskirtis. Nusiųsdami failus kaip priedus, galite bendrinti juos su kitais susitikimo dalyviais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Priedai saugomi programoje „Attendee“ pagal įmonės administratoriaus apibrėžtas susitikimo turinio galiojimo pabaigos strategijas. Priedus galite nusiųsti. Susitikime jūs arba kiti dalyviai juos galite atsisiųsti. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Nusiųstuose susitikimo prieduose esanti informacija bendrinama su kitais „Lync 2010“ susitikimo dalyviais.

Pasirinkimas / valdymas.

Pranešėjai gali apriboti priedų pasiekiamumą pagal susitikimo dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi). Jei priedas nepasiekiamas, priedų sąraše jo matyti negalite.

PSTN vartotojų prisijungimas prie susitikimo

Šios funkcijos paskirtis. PSTN vartotojų prisijungimo funkcija leidžia susitikime dalyvaujantiems „Attendee“ vartotojams į garso / vaizdo (AV) susitikimą įtraukti viešojo komutuoto telefonų tinklo (PSTN) numerį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Į AV susitikimą kviečiamam PSTN vartotojui gavus skambutį, jis matys AV susitikimo organizatoriaus skambinančiojo ID (jis taip pat galės matyti ir jį į susitikimą įtraukusio asmens skambinančiojo ID). PSTN vartotojui atsiliepus į skambutį, jis iškart prijungiamas prie susitikimo.

Informacijos naudojimas.

Į susitikimą kviečiamam PSTN vartotojui siunčiamas organizatoriaus skambinančiojo ID.

Pasirinkimas / valdymas.

Vartotojui arba įmonės administratoriui pasiekiamų PSTN vartotojų prisijungimo valdymo parinkčių nėra. Jei įmanoma, prieš įtraukdami PSTN vartotoją, nusiųskite jam tiesioginį pranešimą arba el. laišką ir paklauskite, ar jis nori prisijungti prie AV susitikimo; taip jis žinos, kad bus pakviestas. PSTN vartotojas gali nepriimti skambučio.

Apklausa

Šios funkcijos paskirtis. Programos „Attendee“ vartotojai gali surengti apklausą ir susitikime anonimiškai rinkti dalyvių atsakymus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Atskiri balsai renkami anonimiškai. Suskaičiuotus apklausos rezultatus gali matyti visi pranešėjai; jie juos gali parodyti visiems dalyviams. Apklausos saugomos serveryje „Lync Server 2010“ pagal įmonės administratoriaus nurodytas susitikimo turinio galiojimo pabaigos strategijas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Apklausos suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių; jos leidžia pranešėjams greitai sužinoti dalyvių nuomonę.

Pasirinkimas / valdymas.

 • Pranešėjai gali apriboti apklausos pasiekiamumą pagal susitikimo dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi), kai apklausa nerodoma visiems dalyviams. Jei apklausa jums nepasiekiama, jos negalite matyti turinio sąraše, kai ji nebendrinama, taip pat jos negalite įrašyti vietiniame kompiuteryje.

 • Pranešėjai gali bet kada atidaryti apklausą, kad dalyviai galėtų joje balsuoti, ir ją uždaryti.

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Šios funkcijos paskirtis. Bendro „Microsoft PowerPoint“ pateikčių naudojimo funkcija leidžia programos „Attendee“ vartotojams rodyti, peržiūrėti ir komentuoti „PowerPoint“ pateiktis susitikime internetu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas.

Galite atlikti įvairias bendro „PowerPoint“ pateikčių naudojimo užduotis: jas siųsti, naršyti ar komentuoti. Bet kuris susitikime pristatomas failas bus perduotas visiems susitikimo dalyviams ir jie galės jį nuskaityti tiesiogiai iš savo kompiuterių aplankų. Failo savininkas arba pranešėjas gali uždrausti kitiems dalyviams failą įrašyti, bet negali uždrausti jo nuskaityti arba peržiūrėti.

„PowerPoint“ failai saugomi serveryje „Lync Server“ pagal įmonės administratoriaus nurodytas susitikimo turinio galiojimo pabaigos strategijas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Bendro „PowerPoint“ pateikčių naudojimo funkcija padeda susitikimo dalyviams efektyviai pristatyti pateiktis ir gauti atsiliepimų.

Pasirinkimas / valdymas.

 • Pranešėjai gali apriboti komentavimo teises pagal dalyvių vaidmenis (tik pranešėjai, visi, niekas) atlikdamas toliau nurodytus veiksmus.

  1. Dialogo lange Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys (pokalbio lange) spustelėkite Susitikimo parinktys.

  2. Dalyje Teisės esančiame išplečiamajame sąraše Komentavimo teisės spustelėkite norimą parinktį.

  3. Spustelėkite Gerai.

 • Pranešėjai gali uždrausti dalyviams peržiūrėti tuo metu nepristatomas skaidres atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  1. Dialogo lange Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys spustelėkite Susitikimo parinktys.

  2. Dalyje Teisės esančiame išplečiamajame sąraše Konfidenciali peržiūra spustelėkite norimą parinktį.

  3. Spustelėkite Gerai.

Pastaba:  Šią teisę galima nustatyti pagal dalyvių vaidmenis (tik pranešėjai, visi arba niekas).

 • Pranešėjai gali apriboti „PowerPoint“ pateikties pasiekiamumą pagal dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi), kai „PowerPoint“ pateiktis nėra bendrinama. Jei „PowerPoint“ pateiktis jums nepasiekiama, jos negalite matyti turinio sąraše, kai ji nebendrinama, taip pat negalite įrašyti apklausos savo kompiuteryje.

Įrašymas

Šios funkcijos paskirtis. Įrašymo funkcija leidžia pranešėjams naudojant programą „Lync“ įrašyti visas „Lync“ susitikimo dalis, įskaitant dalyvių prisijungimą prie susitikimo, garsą, vaizdą ir turinį, pvz., tiesioginių pranešimų pokalbius, programų bendrinimą, „PowerPoint“, pateiktis, apklausas, padalomąją medžiagą ir interaktyviąsias lentas. Jei organizatorius arba kitas pranešėjas pristabdo arba sustabdo įrašymą, kitiems tuo metu vykdomiems įrašymams tai įtakos neturi.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas.

Pranešėjo įrašoma medžiaga saugoma jo kompiuteryje. Pagal numatytuosius nustatymus pranešėjo vietiniame kompiuteryje įrašomi ir papildomi iš įrašo sugeneruoti vaizdo failai; įrašančiajam pranešėjui nurodžius, šie failai taip pat gali būti įrašomi ir kitame kompiuteryje. Vartotojams į susitikimą siunčiant turinį, suteikiamas leidimas jį įtraukti į jų arba kitų vartotojų kuriamus įrašus.

Jei įvyksta klaidų įrašo publikavimo etapu, į įrašą gali būti įtraukti duomenys, užfiksuoti tuo metu, kai įrašymas buvo pristabdytas. Įvykus klaidai bet kurioje publikavimo etapo dalyje (žr. įrašų tvarkytuvo būseną „Įspėjimas...“), įrašų neplatinkite kitiems vartotojams net jei juos įmanoma kuria nors forma paleisti.

Informacijos naudojimas.

Įrašą gali paleisti bet kuris vartotojas, turintis prieigą prie įrašo saugojimo vietos.

Pasirinkimas / valdymas.

Pagal numatytuosius nustatymus galimybė įrašyti išjungta; ją įjungti turi įmonės administratorius. Jei ši funkcija susitikimuose įjungta, bet kuris pranešėjas gali įrašyti. Pranešėjui įjungus įrašymą, dalyviams, naudojantiems suderinamus klientus ir įrenginius, parodomas pranešimas, kuriame apie tai informuojama. Įrašymo seanse dalyvaujantys vartotojai, kurie naudoja toliau nurodytus nesuderinamus klientus ir įrenginius, pranešimo apie įrašymą negauna.

Nesuderinami klientai:

 • „Microsoft Office Communicator 2007 R2“;

 • „Microsoft Office Communicator 2007“;

  • „Microsoft Office Communicator Web Access“ (2007 m. R2 laida);

  • „Microsoft Office Communicator Web Access“ (2007 m. laida);

 • „Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant“.

Nesuderinami įrenginiai:

 • „Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition“;

 • „Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition“.

Be to, nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio arba kliento, susitikime vaizdą visame ekrane rodančiam dalyviui apie pradėta įrašymą nepranešama tol, kol jis negrįžta į pokalbio langą.

Balso kokybės pagerinimas

Šios funkcijos paskirtis. Programa „Attendee“ rodo pranešimus, padedančius pagerinti skambučio kokybę, jei skambučio metu aptinka įrenginio, tinklo arba kompiuterio problemų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jei dėl jūsų pusėje naudojamų įrenginių suprastėja garso kokybė (pvz., girdimas aidas arba triukšmas), programa „Attendee“ apie tai praneša jums ir kitiems pokalbio dalyviams. Kitiems dalyviams parodomas tik pranešimas, kad naudojate įrenginį, esantį prastos garso kokybės priežastimi. Jie nežino, kokį įrenginį naudojate. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Kitiems pokalbio dalyviams siunčiama informacija padeda pagerinti skambučio kokybę. Pvz., jei tik klausotės pokalbio, pranešėjai gali nutildyti jūsų liniją.

Pasirinkimas / valdymas. Programa „Attendee“ neleidžia išjungti pranešimų apie skambučio kokybę.

Bendradarbiavimas naudojant interaktyviąsias lentas

Šios funkcijos paskirtis. Bendradarbiavimo naudojant interaktyviąsias lentas funkcija leidžia per susitikimus internetu naudojant „Attendee“ bendrinti virtualias interaktyviąsias lentas ir jas komentuoti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Komentarai interaktyviosiose lentose rodomi visiems dalyviams. Interaktyviosios lentos saugomos serveryje „Lync Server“, atsižvelgiant į susitikimo turinio galiojimo pabaigos strategijas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Bendradarbiavimo naudojant interaktyviąsias lentas funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių: susitikimo dalyviai gali diskutuoti, siūlyti idėjas, užsirašinėti ir kt.

Pasirinkimas / valdymas. Jei interaktyvioji lenta turi būti rodoma ne visiems dalyviams, pranešėjai gali apriboti jos pasiekiamumą pagal dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi). Jei interaktyvioji lenta dalyviui nepasiekiama, ji neįtraukiama į jo (jos) turinio sąrašą ir negali būti įrašyta kompiuteryje.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×