„Microsoft Lync 2010“ privatumo patvirtinimo papildymas

„Office 2010“ palaikymas netrukus baigsis

Atnaujinkite į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kur ir iš bet kurio įrenginio ir toliau gautumėte palaikymą.

Naujinti versiją dabar

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010 m. spalio mėn.

Turinys

„Microsoft Lync 2010“ privatumo patvirtinimo papildymas

Archyvavimas

Veiklos informacijos santrauka

Garso tikrinimo paslauga

Skambučių žurnalai

Skambinimo pavedimas

Skambučių peradresavimas

Skambinančiojo ID susitikimo dalyvių sąraše

Kliento įvykių registravimas

Žurnalų rinkimas

Kontakto kortelė

Pokalbių retrospektyva

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Darbalaukio / programų bendrinimas

Darbalaukio / programų valdymo bendrinimas

Avarinės tarnybos (911)

Vieta

Susitikimo priedai

PSTN vartotojų prisijungimas prie susitikimo

„Lync 2010“ valdomoji API

„Outlook“ susitikimų internetu papildinys

Failų perdavimas P2P tinkle

Asmeninis paveikslėlis

Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija

Apklausa

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Privatumo režimas

Įrašymas

Įgūdžių ieška

Bendroji kontaktų saugykla

Balso kokybės pagerinimas

Bendradarbiavimas naudojant interaktyviąsias lentas

„Microsoft Lync 2010“ privatumo patvirtinimo papildymas

Šis puslapis yra „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimo papildymas. Siekdami geriau suprasti, kaip renkami ir naudojami duomenys, naudojant konkretų „Microsoft Lync“ produktą arba paslaugą, perskaitykite „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimą ir šį papildymą.

Šiame privatumo patvirtinimo papildyme rašoma apie ryšių programinės įrangos „Microsoft Lync 2010“ diegimą ir naudojimą savo arba įmonės tinkle. Jei naudojate „Microsoft Lync Server 2010“ kaip paslaugą (kitaip tariant, programinė įranga veikia trečiajai šaliai, pvz., „Microsoft“, priklausančiuose serveriuose), informacija bus perduota tai trečiajai šaliai. Norėdami sužinoti daugiau apie trečiajai šaliai perduodamų duomenų naudojimą, kreipkitės į įmonės administratorių arba paslaugos teikėją.

Archyvavimas

Šios funkcijos paskirtis. Archyvavimo funkcija leidžia administratoriui archyvuoti tiesioginių pranešimų pokalbius, susitikimo veiklą ir turinį, taip pat naudojimo ypatybes, pvz., pokalbių pradžią ir vartotojų prisijungimą.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Archyvuojant išsaugomas tiesioginių pranešimų pokalbių turinys, informacija apie tiesioginių pranešimų naudojimą, susitikimų turinys ir susitikimų informacija serveryje, kurį konfigūruoja jūsų administratorius. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Naudodamas šią informaciją administratorius gali administruoti įmonės „Lync 2010“ naudojimą.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus archyvavimas išjungtas; jį įjungti turi įmonės administratorius. Norėdami nustatyti, ar archyvavimą galima įgalinti, peržiūrėkite įmonės duomenų naudojimo ir stebėjimo strategijas.

Veiklos informacijos santrauka

Šios funkcijos paskirtis. Veiklos informacijos santrauka leidžia peržiūrėti kontaktų sąraše esančių kontaktų bendruomenės naujienas. Ji leidžia kitiems vartotojams matyti naujausias asmenines pastabas, paveikslėlio, pavadinimo ar biuro vietos keitimus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Programoje „Lync“ publikuojama ši buvimo informacija:

 • bendro paveikslėlio naujinimo laikas (iš įmonės katalogo, pvz., „Active Directory“ domenų tarnybos);

 • paveikslėlis internete (jūsų nusiųstas paveikslėlis, kurį norite parodyti kitiems) ir jo naujinimo laikas;

 • bendro pavadinimo keitimo laikas;

 • įmonės biuro vietos keitimo laikas;

 • kelių paskutinių asmeninių pastabų skelbimo retrospektyva;

 • „Microsoft Exchange Server“ pranešimas apie išvykimą.

„Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Ši informacija bendrinama su kontaktais, kurie peržiūri jūsų veiklos informacijos santrauką ir kuriems suteikti privatumo lygiai Šeima ir draugai, Darbo grupė, Kolegos arba Išoriniai kontaktai.

Pasirinkimas / valdymas.

Anksčiau minėtos informacijos bendrinimo procesą galite valdyti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Skirtuko Asmeninis dalyje Veiklos informacijos santrauka įjunkite arba išjunkite naujinimus. Jei yra nustatytos dabartinė asmeninė pastaba ir pastaba apie išvykimą, jos bus rodomos veiklos informacijos santraukoje. Jei nenorite, kad į asmeninę pastabą būtų įtraukta asmeninė informacija, paprasčiausiai palikite pastabos lauką tuščią.

 3. Spustelėkite Gerai.

Garso tikrinimo paslauga

Šios funkcijos paskirtis. Mygtukas Tikrinti skambučio kokybę leidžia atlikti bandomąjį skambutį naudojant programą „Lync“, kad galėtumėte patikrinti balso kokybę skambučio metu. Funkcija suteikia galimybę išgirsti, kaip skamba jūsų balsas realaus skambučio metu. Atliekant bandomąjį skambutį, garso tikrinimo paslauga paragina po signalo įrašyti balso pavyzdį. Balso pavyzdys įrašomas iš anksto apibrėžtą laiko periodą (pvz., 5 sek.) ir paleidžiamas (kad galėtumėte jį perklausyti). Perklausę įrašą galėsite nuspręsti, ar jūsų tinklas optimalus ir ar gera jūsų įrenginių sąranka.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Atliekant bandomąjį skambutį, garso tikrinimo paslauga po paraginimo įrašo balso pavyzdį. Baigus skambutį, balso pavyzdžiai panaikinami. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Balso pavyzdys skirtas savoms reikmėms – patikrinti, kaip skamba jūsų balsas realiame pokalbyje ir nuspręsti, ar įrenginys tinkamai nustatytas ir parengtas skambinti. Pasiklausęs įrašyto balso pavyzdžio, vartotojas gali nuspręsti, ar įrenginys veikia tinkamai ir ar garsas generuojamas kokybiškai; tai jam gali padėti nuspręsti, ar jis jau pasirengęs skambinti iš tikrųjų.

Pasirinkimas / valdymas. Jei nenorite įrašyti balso pavyzdžio, galite neatlikti bandomojo skambučio. Norėdami atlikti bandomąjį skambutį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Skirtuke Garso įrenginys spustelėkite mygtuką Tikrinti skambučio kokybę ir vadovaukitės nurodymais.

 3. Spustelėkite Gerai.

Skambučių žurnalai

Šios funkcijos paskirtis. Skambučių žurnalai leidžia išsaugoti „Lync“ balso skambučių įrašą „Microsoft Outlook“ aplanke.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Informacija apie jūsų balso skambučius, pvz., pradžios laiką, pabaigos laiką, trukmę ir skambučio dalyvius, išsaugoma „Outlook“ aplanke Pokalbių retrospektyva. Jūs arba įmonės administratorius taip pat galite registruoti susitikimo temą ir vietas dialogo lango Parinktys skirtuke Asmeninis nustatydami „Outlook“ asmeninės informacijos tvarkytuvu. Skambučių žurnaluose nesaugomas balso skambučių turinys. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Naudodami šią informaciją galite peržiūrėti balso skambučių retrospektyvą.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus skambučių žurnalų funkcija yra įjungta. Jei administratorius neuždraudė valdyti skambučių žurnalų, parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Skirtuke Asmeninis panaikinkite žymės langelio Įrašyti skambučių žurnalus „Outlook“ aplanke Pokalbių retrospektyva žymėjimą.

 3. Spustelėkite Gerai.

Skambinimo pavedimas

Šios funkcijos paskirtis. Skambinimo pavedimo funkcija leidžia priskirti vieną arba kelis atstovus ir jiems pavesti skambinti ir atsiliepti į skambučius, rengti susitikimus ir prie jų prisijungti jūsų vardu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Atstovui (-ams) atsiliepus į skambutį jūsų vardu, gausite apie tai informuojantį pranešimą el. paštu. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Naudodami šią informaciją galite bendradarbiauti su atstovu (-ais) ir tvarkyti grafiką, susitikimus ir (arba) tolesnę veiklą, susijusią su skambinimu ir atsiliepimu į skambučius jūsų vardu.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus skambinimo pavedimo funkcija yra išjungta; įmonės administratorius gali ją įjungti arba išjungti. Jei funkcija įjungta, galite nustatyti atstovus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Skirtuke Skambučių peradresavimas spustelėkite Tuo pat metu skambinti arba Peradresuoti mano skambučius į, tada išplečiamajame sąraše spustelėkite Mano atstovai.

 3. Jei nėra sukonfigūruotų atstovų, spustelėkite Įtraukti, tada pažymėkite atstovais norimus nustatyti žmones.

 4. Dialogo lange Atstovai spustelėkite Gerai.

 5. Dialogo lange Skambučių peradresavimas spustelėkite Gerai.

  Pastabos: 

  • Atstovais programoje „Lync“ nustatytiems vartotojams parodomas pranešimas, kuriame apie tai informuojama.

  • Įmonės administratorius gali sinchronizuoti „Exchange“ kalendoriaus atstovą su „Lync Server 2010“. Reikiamas teises (atitinkančias neredaguojančio autoriaus arba didesnes) turinčius „Exchange“ kalendoriaus atstovus galima įtraukti kaip „Lync“ atstovus automatiškai (jei ši funkcija įgalinta). Skambučių peradresavimo parametrai dėl to nepasikeičia.

Skambučių peradresavimas

Funkcijos paskirtis: skambučių peradresavimas leidžia paskirti kitą asmenį arba numerį, kuriam bus peradresuojami jūsų skambučiai, kai būsite nepasiekiami arba atsitraukę nuo kompiuterio.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: naudodami šią funkciją, galite peradresuoti skambučius kitam asmeniui arba numeriui, kai esate nepasiekiami arba ne pirminėje vietoje.

Pasirinkimas / valdymas: skambučių peradresavimo parinktys galimos, tik jei įmonės administratorius jas įjungė organizacijoje. Jei įmonės administratorius įjungė šią organizacijos funkciją, pagal numatytuosius nustatymus ji išjungta „Lync“ darbalaukio kliente. Konfigūruokite skambučių peradresavimą atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Skambučių peradresavimo parametrai ARBA spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite Skambučių peradresavimas.

 2. Dalyje Skambučių peradresavimas spustelėkite Peradresuoti mano skambučius ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite Balso paštas, tada spustelėkite Gerai.

  • Pasirinkite Naujas numeris arba kontaktas. Dialogo lange Kontakto arba numerio pasirinkimas spustelėkite kontaktą, raskite jį arba įveskite naują telefono numerį, kuriam peradresuosite skambučius, tada spustelėkite Gerai. Dar kartą spustelėkite Gerai.

  • Pasirinkite Mano atstovai. Dialogo lange Skambučių peradresavimas – atstovai konfigūruokite atstovus pagal šio dokumento skambinimo pavedimo skyrių, tada spustelėkite Gerai. Dar kartą spustelėkite Gerai.

Svarbu:  Kai sukonfigūruosite „Lync 2010“ skambučių peradresavimą, gaunami skambučiai bus peradresuojami nustatytu numeriu. Sujungus skambutį, skambinančiajam bus rodomas numeris, kuriam peradresavote skambutį. Taip vyksta tik užmezgus „Lync“ ir „Lync“ ryšį.

Skambinančiojo ID susitikimo dalyvių sąraše

Šios funkcijos paskirtis. Susitikimo dalyvių sąraše rodomi visi susitikimo dalyviai.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Kai skambinate į konferenciją telefonu, visiems dalyviams rodomas telefono, iš kurio skambinate, numeris (skambinančiojo ID). „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Susitikimo dalyviai naudodami šią informaciją gali atskirti žmones, kurie prie susitikimo prisijungė telefonu.

Pasirinkimas / valdymas.

Skambinančiojo ID gaunamas iš ryšio operatoriaus ir pagal numatytuosius nustatymus yra rodomas. Galite nustatyti, kad telefono numeris nebūtų rodomas ir skambindami telefonu užblokuoti skambinančiojo ID.

 • Norėdami užblokuoti skambinančiojo ID ilgesniam laikui, kreipkitės į vietinį ryšio operatorių.

 • Jei ši funkcija pasiekiama jūsų regione, prieš rinkdami telefono numerį galite įvesti specialų kodą, blokuojantį skambinančiojo ID vieno skambučio metu. Norėdami gauti instrukcijas, kreipkitės į vietinį ryšio operatorių.

Kliento įvykių registravimas

Šios funkcijos paskirtis. Kliento įvykių registravimo funkcija leidžia kompiuteryje (vartotojo profilyje) registruoti informaciją apie programos „Lync“ naudojimą. Šią informaciją galima naudoti kilusioms „Lync“ triktims diagnozuoti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jums arba jūsų administratoriui įgalinus kliento įvykių registravimą, kompiuteryje bus saugoma informacija apie susitikimo temą ir vietą, taip pat sesijos inicijavimo protokolo (SIP) pranešimai, atsakymai į „Lync“ kvietimus, informacija apie kiekvieno „Lync“ pranešimo siuntėją ir gavėją, pranešimo maršrutą, kontaktų sąrašą, būsenos informacija, bendrintų programų pavadinimai, bendrintų priedų pavadinimai, „Microsoft PowerPoint“ failų vardai, bendrintų interaktyviųjų lentų pavadinimai, bendrintų apklausų pavadinimai, bendrintų apklausų klausimai ir parinkties, už kurią balsavote, indeksas. „Lync“ pokalbių turinys nesaugomas. Automatiškai jokia informacija „Microsoft“ nesiunčiama, bet galite siųsti informaciją rankiniu būdu.

Informacijos naudojimas. Naudojant kliento žurnalus galima diagnozuoti programos „Lync“ triktis.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus kliento įvykių registravimas išjungtas; jį įjungti turi įmonės administratorius. Jei administratorius neuždraudė valdyti įvykių registravimo, parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Skirtuke Bendra spustelėkite Įjungti registravimą programoje „Lync“ ir Įjungti „Windows“ įvykių registravimą programoje „Lync“.

 3. Spustelėkite Gerai.

Žurnalų rinkimas

Šios funkcijos paskirtis. Žurnalų rinkimo funkcija leidžia rinkti programos „Lync“ žurnalus, kuriuos naudodama „Microsoft“ gali tirti jums iškilusias garso, vaizdo ir ryšio problemas.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Spustelėjus Surinkti žurnalus, bus renkama toliau nurodyta informacija.

 • Programos „Lync“ žurnalai, į kuriuos įtraukiamas kontaktų sąrašas ir informacija apie ankstesnius pokalbių seansus. Į „Lync“ žurnalus tiesioginių pranešimų pokalbių turinys neįtraukiamas.

 • Garso parametrai, pvz., kalbos signalo ir triukšmo lygis.

 • Tinklo būklė.

 • Įrenginių sąranka.

 • Operacinės sistemos versija ir informacija.

 • Jūsų kompiuteryje veikiančios programos, pvz., „Outlook“ ir „Windows Internet Explorer“.

Pasirinkus taip pat renkama toliau nurodyta informacija.

 • 30 sek. trukmės paskutinio pokalbio įrašas.

 • Darbalaukio nuotrauka.

Žurnalus turėsite nusiųsti rankiniu būdu pagal įmonės administratoriau instrukcijas. Įmonės administratorius nusiųs juos „Microsoft“ trikčių diagnostikos tikslais.

Informacijos naudojimas. Iš jūsų kompiuterio surinkta informacija bus naudojama iškilusiai problemai spręsti ir programai „Lync“ tobulinti.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus programa „Lync“ kompiuterio žurnalų nerenka. Tikriau sakant, ji renka žurnalus tik jums spustelėjus mygtuką Surinkti žurnalus. Žurnalai renkami vietiniame kompiuteryje (dalyje %USERPROFILE%\tracing\). Žurnalus turėsite nusiųsti rankiniu būdu pagal įmonės administratoriau instrukcijas. Spustelėjus mygtuką Surinkti žurnalus, žurnalai į nuotolinį serverį nesiunčiami automatiškai.

Kontakto kortelė

Šios funkcijos paskirtis. Kontakto kortelėje renkama statinė ir dinaminė informacija apie kitus įmonės darbuotojus; ši informacija rodoma programoje „Lync“ naujausias „Outlook“ versijas naudojantiems kontaktams. Kontakto kortelėje pasiekiami vienu pelės klavišo spustelėjimu atliekami el. laiško siuntimo, skambinimo, tiesioginio pranešimo siuntimo, susitikimo planavimo ir kiti veiksmai.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Kontakto kortelėje statinė informacija renkama iš įmonės katalogo (pvz., „Active Directory“); ji bendrinama su kitais vartotojais serveryje „Lync Server“. Renkamą dinaminę informaciją, pvz., telefono numerius ir buvimo informaciją, galite įvesti patys ir bendrinti su kitais vartotojais serveryje „Lync Server“. Kortelėje rodoma kalendoriaus informacija apie užimtumą nuskaitoma iš serverio „Microsoft Exchange Server“. Kaip nuskaitoma kontakto kortelėje rodoma vietos informacija, skaitykite skyriuje „Vieta“. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Kontakto kortelėje informacija rodoma todėl, kad galėtumėte bendrinti kontaktinę informaciją su kitais.

Pasirinkimas / valdymas. Pasiekiamos toliau nurodytos valdymo galimybės.

Privatumo lygiai. Kontaktams galite priskirti įvairius privatumo lygius (Šeima ir draugai, Darbo grupė, Kolegos, Išoriniai kontaktai ir Blokuoti kontaktai). Privatumo lygiai valdo su kontaktais bendrinamą informaciją. Privatumo lygius galite nustatyti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą.

 2. Spustelėkite Keisti privatumo lygį.

 3. Spustelėkite norimą informacijos bendrinimo parinktį.

Kalendoriaus informacija. Programos „Outlook“ parinktimis „užimtumo informacijos peržiūros teisių“ valdyti negalite.

Vieta. Žr. skyriaus „Vieta“ dalį „Pasirinkimas / valdymas“.

Pokalbių retrospektyva

Šios funkcijos paskirtis. Programos „Lync“ pokalbių retrospektyvos funkcija nuskaito vartotojo pokalbių istoriją iš serverio „Exchange Server“ ir rodo ją programos „Lync“ skirtuke Pokalbiai.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Programoje „Lync“ įgalinus pokalbių retrospektyvos registravimą, tiesioginių pokalbių turinys ir balso pokalbio statistika (pvz., data, laikas, trukmė ir skambinančiojo informacija) saugoma „Exchange“ abonemente. Jums (arba įmonės administratoriaus nustatyta strategija) retrospektyvos registravimą išjungus, šie elementai renkami ir rodomi nebus. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Programa „Lync“ šią informaciją rodo pagrindinės vartotojo sąsajos skirtuke Pokalbiai; ji leidžia vartotojams peržiūrėti ir tęsti ankstesnius pokalbius.

Pasirinkimas / valdymas. Tiesioginių pranešimų pokalbių ir skambučių (arba jų abiejų) registravimą galite išjungti. Šiuos parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai pažymėkite Parinktys.

 2. Skirtuke Asmeninis pažymėkite žymės langelį Įrašyti tiesioginių pranešimų pokalbius „Outlook“ aplanke Pokalbių retrospektyva arba panaikinkite jo žymėjimą.

 3. Spustelėkite Gerai.

Įgalinę pokalbių retrospektyvą, turėtumėte informuoti žmones, su kuriais bendraujate, kad jų tiesioginių pranešimų pokalbiai bus įrašomi.

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Šios funkcijos paskirtis. Jei nuspręsite dalyvauti tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje (CEIP), ji rinks pagrindinę informaciją apie jūsų aparatūros konfigūraciją bei „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų naudojimą, siekdama nustatyti tendencijas ir naudojimo modelius. CEIP taip pat renka informaciją apie įvykusių klaidų tipus ir skaičių, programinės įrangos ir aparatūros efektyvumą bei paslaugų spartą. Tam tikros informacijos, pvz., jūsų vardo, adreso ar kitos kontaktinės informacijos, „Microsoft“ nerenka.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Įjungus CEIP funkciją, CEIP informacija automatiškai siunčiama „Microsoft“. Daugiau informacijos apie CEIP duomenų rinkimą, apdorojimą ar perdavimą žr. „Microsoft“ tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos privatumo patvirtinime.

Informacijos naudojimas. „Microsoft“ šią informaciją naudoja „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų kokybės, patikimumo bei efektyvumo tobulinimo tikslais.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus CEIP funkcija išjungta; ją įjungti gali įmonės administratorius. Vykdydami „Lync“ diegimo programą, būsite paraginti prisiregistruoti. Jei administratorius neuždraudė valdyti CEIP, parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai pažymėkite Parinktys.

 2. Skirtuke Bendra pažymėkite žymės langelį Leisti „Microsoft“ rinkti informaciją, kaip aš naudojuosi „Lync“ arba panaikinkite jo žymėjimą.

 3. Spustelėkite Gerai.

Pastaba:  Jei administratorius pakeičia parametrą ir įgalina arba išjungia CEIP, kai vartotojas vis dar naudoja programą „Lync“, naujasis parametras įsigalioja tik vartotojui išėjus iš „Lync“ ir vėl prie jos prisijungus.

Darbalaukio / programų bendrinimas

Šios funkcijos paskirtis. Darbalaukio / programų bendrinimo funkcija leidžia programos „Lync“ pokalbio metu bendrinti kompiuterio ekrano vaizdą arba paleistas specifines programas su kitais dalyviais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Pradėjus bendrojo naudojimo seansą, atsižvelgiant į bendrinamą turinį, visi pokalbio dalyviai galės matyti monitorių (-ius), visą darbalaukį arba pasirinktą programą jūsų kompiuterio ekrane. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Naudodami darbalaukio / programų bendrinimo funkciją galite bendradarbiauti su kitais dalyviais pokalbio metu.

Pasirinkimas / valdymas.

Norėdami pradėti darbalaukio bendrojo naudojimo seansą naujame „Lync“ pokalbyje:

 1. Kontaktų sąraše perkelkite žymiklį ant kontakto paveikslėlio arba buvimo piktogramos, kad būtų parodyta kontakto kortelė.

 2. Spustelėkite mygtuką Peržiūrėti daugiau bendravimo su šiuo asmeniu parinkčių.

 3. Spustelėkite meniu Bendrinti, tada spustelėkite Darbalaukis.

Norėdami pradėti darbalaukio / programų bendrojo naudojimo seansą vykstant „Lync“ pokalbiui:

 1. Pokalbio lange spustelėkite Bendrinti.

 2. Meniu spustelėkite Darbalaukis, monitorių (jei turite kelis) arba Programa (norėdami pasirinkti vieną arba kelias programas).

Norėdami sustabdyti darbalaukio / programos bendrojo naudojimo seansą:

 1. Ekrano viršuje esančioje bendrinimo juostoje spustelėkite Stabdyti bendrinimą.

Svarbu:  Vartotojai, su kuriais „Lync“ pokalbio metu bendrinate darbalaukį, gali matyti darbalaukyje atidarytus skaitmeninio teisių valdymo programinės įrangos saugomus dokumentus ar paveikslėlius.

Darbalaukio / programų valdymo bendrinimas

Šios funkcijos paskirtis. Valdymo bendrinimo funkcija leidžia suteikti darbalaukio arba programos valdymą kitam vartotojui, kuris kitame kompiuteryje taip pat naudoja „Lync“ klientą.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Suteikus valdymą kitam asmeniui, jis gali valdyti kompiuterį arba pasirinktą programą ir atlikti keitimus, tarsi tiesiogiai dirbtų jūsų kompiuteriu naudodamas klaviatūrą ir pelę. Jūs ir kiti „Lync“ pokalbio dalyviai galėsite matyti šiuos keitimus realiuoju laiku. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Naudodami valdymo bendrinimo funkciją galite leisti kitiems dalyviams perimti darbalaukio arba programų valdymą (atsižvelgiant į bendrinamą turinį), o jūs ir kiti pokalbio dalyviai galėsite stebėti jų veiksmus.

Pasirinkimas / valdymas. Norėdami bendrinti darbalaukio valdymą su pokalbyje dalyvaujančiu asmeniu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pokalbio lange spustelėkite mygtuką Bendrinti ir pažymėkite norimą bendrinimo parinktį (pvz., darbalaukio).

 2. Ekrano viršuje esančios bendrinimo juostos meniu Suteikti valdymą pažymėkite asmenį, kuriam norite suteikti valdymą.

Norėdami atšaukti nuotolinės šalies darbalaukio valdymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Ekrano viršuje esančioje bendrinimo juostoje spustelėkite meniu Suteikti valdymą.

 2. Spustelėkite Susigrąžinti valdymą.

Avarinės tarnybos (911)

Šios funkcijos paskirtis. Įmonės administratoriui įgalinus, avarinių tarnybų funkcija leidžia programai „Lync“ perduoti vietos informaciją avarinių tarnybų personalui, kai paskambinate avarinių tarnybų numeriu (pvz., 911 Jungtinėse Valstijose). Įmonės administratorius gali uždrausti skambinti avarinių tarnybų numeriais iš darbo vietos, todėl turėtumėte su juo pasitarti dėl galimybių jais skambinti. Įgalinus šią funkciją, avarinių tarnybų personalui perduodama įmonės administratoriaus priskirta ir į duomenų bazę įtraukta vietos informacija (pvz., biuro numeris) arba, jei tokia vieta nepasiekiama, lauke Vieta rankiniu būdu įvesta vietos informacija. Jei skambinate avarinėms tarnyboms iš darbo vietos naudodami programą „Lync“ prisijungę belaidžiu interneto ryšiu, avarinių tarnybų personalui perduota vietos informacija bus tik apytikrė, nes tai bus tam tikro belaidžio ryšio galinio taško, su kuriuo kompiuteris susisiekia, vietos informacija. Be to, belaidžio ryšio galinio taško vietos informaciją rankiniu būdu įveda įmonės administratorius, todėl avarinių tarnybų personalui informacija apie tikrąją vietą gali nebūti perduota. Norint, kad ši funkcija veiktų tinkamai, įmonė turi užsakyti sertifikuotų teikėjų teikiamą kelvados paslaugą, kuri teikiama tik Jungtinėse Valstijose.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Programos „Lync“ gaunama vietos informacija nustatoma pagal automatiškai vietos informacijos serverio pateiktą arba lauke Vieta rankiniu būdu įvestą vietos informaciją. Ši vietos informacija saugoma kompiuterio atmintyje, todėl surinkus avarinių tarnybų numerį, ji, kartu su skambučiu, perduodama nukreipimo į atitinkamą avarinę tarnybą ir apytikrės vietos nustatymo tikslais. Vietos informacija taip pat gali būti nusiųsta vietinei saugos tarnybai tiesioginiu pranešimu. Skambinant avarinių tarnybų numeriais, vietos informacija įtraukiama į skambučio informacijos įrašą. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Vietos informacija naudojama skambučiui į atitinkamą avarinę tarnybą nukreipti ir avarinių tarnybų personalui išsiųsti. Ši informacija taip pat gali būti nusiųsta įmonės saugos tarnybai pranešimu, kuriame nurodytas skambinančiojo ID ir atgalinio skambinimo informacija.

Pasirinkimas / valdymas.

Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija išjungta; ją įjungti turi įmonės administratorius. Paklauskite įmonės administratoriaus, ar ši paslauga pasiekiama. Galimybės paskambinus avarinių tarnybų numeriu valdyti automatinio vietos nustatymo ir perdavimo avarinių tarnybų dispečeriams nėra.

Vis dėlto jei vieta nenustatoma automatiškai, gali būti parodytas pranešimas ir suteikta galimybė įvesti vietą rankiniu būdu. Pranešimą galite atmesti, bet, atsižvelgiant į strategiją, jums gali tekti patvirtinti, kad suprantate, jog nusprendėte neįvesti vietos informacijos.

Vieta

Šios funkcijos paskirtis. Vietos ir laiko juostos informacija apskaičiuojama ir bendrinama su kitais vartotojais naudojant buvimo funkciją. Be to, vietos informacija gali būti naudojama avarinių tarnybų, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje „Avarinės tarnybos“. Įgalinus privatumo režimą (kaip aprašoma skyriuje „Privatumo režimas“), vietos informacija bus bendrinama, kaip aprašoma skyriuje „Privatumo režimas“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Geografiniai vietos duomenys renkami vienu arba dviem metodais: įvedant duomenis rankiniu būdu arba įmonės vietos informacijos serveriui perduodant vietos duomenis programai „Lync“. Be to, iš kompiuterio operacinės sistemos „Windows“ nuskaitoma laiko juostos informacija. Surenkamus vietos duomenis sudaro „aprašo“ eilutė, taip pat suformatuota adreso informacija. Aprašas yra bet kokia eilutė, leidžianti informuoti kitus vartotojus apie jūsų vietą (pvz., „Namai“ arba „Darbas“), o formatuota adreso informacija yra oficialus adresas, kuriuo jus galima rasti (pvz., „5678 Main St, Buffalo, NY, 98052“). „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Vietos aprašas ir laiko juostos duomenys bendrinami naudojant programos „Lync“ buvimo funkciją. Ši informacija rodoma vartotojo kontakto kortelėje. Atkreipkite dėmesį, kad formatuotas (arba oficialus) adresas buvimo informacijoje nerodomas.

Pasirinkimas / valdymas.

Jei įmonės administratorius įgalino vietos bendrinimo funkciją ir ją sukonfigūravo taip, kad galėtumėte matyti vartotojo sąsają su visais vietos valdikliais, naudodami lauką Vieta ir pagrindinio „Lync“ lango viršuje esantį meniu galėsite atlikti toliau nurodytus valdymo veiksmus.

 1. Nustatyti vietą: galite redaguoti būsenos informacijoje bendrinamą teksto eilutę (vietos aprašą) rankiniu būdu.

 2. Rodyti kontaktams mano vietą: galite įjungti arba išjungti vietos duomenų bendrinimą buvimo informacijoje. Ši parinktis neturi įtakos vietos bendrinimui su avarinėmis tarnybomis.

Susitikimo priedai

Šios funkcijos paskirtis. Nusiųsdami failus kaip priedus, galite bendrinti juos su kitais susitikimo dalyviais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Priedai saugomi serveryje „Lync Server“ pagal įmonės administratoriaus apibrėžtas susitikimo turinio galiojimo pabaigos strategijas. Priedus galite nusiųsti. Susitikime jūs arba kiti dalyviai juos galite atsisiųsti. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Nusiųstuose susitikimo prieduose esanti informacija bendrinama su kitais „Lync“ susitikimo dalyviais.

Pasirinkimas / valdymas. Pranešėjai gali apriboti priedų pasiekiamumą pagal susitikimo dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi). Jei priedas nepasiekiamas, priedų sąraše jo matyti negalite.

PSTN vartotojų prisijungimas prie susitikimo

Šios funkcijos paskirtis. PSTN vartotojų prisijungimo funkcija leidžia susitikime dalyvaujantiems „Lync“ vartotojams į garso ir vaizdo (AV) susitikimą įtraukti viešojo komutuoto telefonų tinklo (PSTN) numerį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Į AV susitikimą kviečiamam PSTN vartotojui gavus skambutį, jis matys AV susitikimo organizatoriaus skambinančiojo ID (jis taip pat galės matyti ir jį į susitikimą įtraukusio asmens skambinančiojo ID). PSTN vartotojui atsiliepus į skambutį, jis iškart prijungiamas prie susitikimo.

Informacijos naudojimas. Į susitikimą kviečiamam PSTN vartotojui siunčiamas organizatoriaus skambinančiojo ID.

Pasirinkimas / valdymas. Vartotojui arba įmonės administratoriui pasiekiamų šios funkcijos valdymo parinkčių nėra. Jei įmanoma, prieš įtraukdami PSTN vartotoją, nusiųskite jam tiesioginį pranešimą arba el. laišką ir paklauskite, ar jis gali prisijungti prie AV susitikimo; taip jis žinos, kad bus prijungtas prie susitikimo. PSTN vartotojas gali nepriimti skambučio.

„Lync 2010“ valdomoji API

Šios funkcijos paskirtis. „Lync 2010“ valdomoji API (taikomojo programavimo sąsaja) leidžia trečiųjų šalių programoms pasiekti „Lync“ klientą ir su juo sąveikauti įprastas „Lync“ vartotojų galimybes išplečiančiais būdais. Trečiųjų šalių programos gali būti sukurtos „Microsoft“ (pvz., „Outlook“ ir kitos „Microsoft Office“ programos) arba kitų tiekėjų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Per „Lync“ valdomąją API trečiųjų šalių taikomosioms programoms pasiekiama informacija – tai bet kokia asmeninė informacija, kurią galima peržiūrėti programos „Lync“ vartotojo sąsajoje. Ši informacija gali būti vartotojo vieta, telefono numeriai, pareigos, kontaktų sąrašas (įskaitant telefono numerius ir kitą informaciją), asmeninė pastaba, veiklos būsena ir vykstantys pokalbiai bei jų turinys.

Informacijos naudojimas. „Lync“ valdomąją API naudojančios programos pasitelkusios „Lync“ seanse pasiekiamą informaciją galutiniam vartotojui leidžia naudoti patobulintas arba papildomas funkcijas. Tačiau už šios informacijos naudojimą atsakinga trečiosios šalies programa, prie kurios turėtų būti pateiktas savasis privatumo patvirtinimas apie informacijos naudojimo tikslus.

Pasirinkimas / valdymas.

„Lync“ valdomąsias API naudojančios programos skirstomos į tris kategorijas: kompiuterio (t. y. vietiniame kompiuteryje įdiegtos) programos; žiniatinklio programos ir „Lync“ išplėtimo programos („Lync“ pokalbio lango vartotojo sąsajoje įtaisytos programos). Trečiųjų šalių programų prieiga prie informacijos kiekvienu scenarijumi skiriasi, kaip aprašyta toliau.

Kompiuterio (vietiniame kompiuteryje įdiegtos) programos. Kompiuterio programas diegiate jūs arba vietinio kompiuterio administratorius; programos visada turi prieigą prie vartotojo informacijos per „Lync“ valdomąją API. Kaip įprasta, nediekite jokių programų, kuriomis nepasitikite.

Žiniatinklio programos. Internete arba intranete patalpintos programos taip pat gali turėti prieigą prie vartotojo informacijos per „Lync“ valdomąją API. Norint, kad nepageidaujamos programos nepasiektų informacijos be jūsų žinios, tokias programas reikia talpinti domene / URL, kurį vietinio kompiuterio administratoriaus įtraukė į „Internet Explorer“ patikimų svetainių sąrašą.

„Lync“ išplėtimo programos. Programų kūrėjai programoje „Lync“ gali įdiegti daugiau funkcijų, įtaisydami papildomą programą „Lync“ pokalbio lange. Ši programa taip pat gali turėti prieigą prie „Lync“ informacijos per „Lync“ valdomąją API. Tokiu atveju išplėtimo programa turi būti vietinio kompiuterio administratoriaus užregistruota „Lync“ kliente. Registracija programai taip pat suteikia prieigą prie „Lync“ valdomosios API.

Specialusis vietos pavadinimo valdiklis. Kaip papildomą atsargumo priemonę, sistemos administratorius gali leisti, blokuoti arba suteikti galimybę galutiniam vartotojui (jums) nuspręsti, ar šios trečiųjų šalių programos gali pasiekti programos „Lync“ lauką Vietos pavadinimas. Pagal numatytuosius nustatymus prieiga prie vietos informacijos trečiųjų šalių programoms yra pasiekiama. Šį parametrą galite valdyti, kaip nurodyta toliau.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Skirtuke Asmeninis eikite į Asmeninės informacijos tvarkytuvas.

 3. Pagal poreikius pažymėkite žymės langelius arba panaikinkite jų žymėjimą.

 4. Spustelėkite Gerai.

„Outlook“ susitikimų internetu papildinys

Šios funkcijos paskirtis. Tai programoje „Lync“ diegiamas „Outlook“ papildinys, leidžiantis vartotojams planuoti ir tinkinti susitikimus internetu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Kompiuteryje saugoma toliau nurodyta informacija. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

 • Organizatoriaus vardas

 • Dalyvio (-ų) vardas (-ai)

 • Pranešėjo (-ų) vardas (-ai)

 • El. pašto adresų sąrašas

 • Susitikimo tema ir kita informacija apie jį (pvz., pradžios / pabaigos laikas, konferencijos ID, kodas ir konferencijos automatinio operatoriaus / balso konferencijos paslaugos vartotojui teikėjo informacija)

 • Visi „Microsoft Exchange“ vartotojo tarpinių serverių adresai (X400–X500 adresai, „Exchange“ vieningosios pranešimų sistemos (UM) adresai ir SIP bei telefono / „Exchange“ UM balso pašto URI adresai)

 • Susitikimo vietos informacija

Informacijos naudojimas.

Anksčiau nurodyta informacija naudojama tik susitikimo planavimo ir susijusių įvykių registravimo tikslais, kaip aprašoma skyriuje „Kliento įvykių registravimas“. Planuojant susitikimą, informacija apdorojama atmintyje ir išsaugoma vietinio kompiuterio registre, kad ją būtų galima greitai pasiekti.

Pastaba:  Informacija bendrinama su „Lync“ valdomąja API ir „Lync Server“.

Pasirinkimas / valdymas.

Pagal numatytuosius nustatymus įvykių registravimas yra išjungtas. Jei įmonės administratorius leidžia registruoti įvykius, šią funkciją galite įgalinti arba išjungti spustelėdami Parinktys -> Registravimas.

Failų perdavimas P2P tinkle

Šios funkcijos paskirtis. Programos „Lync“ vartotojai gali perduoti failus vienas kitam dviejų asmenų tiesioginių pranešimų pokalbio metu (bet ne susitikime).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Failas perduodamas tiesiogiai iš vieno „Lync“ kliento į kitą. Norimą siųsti failą pasirenka ir jį siųsti pradeda pats vartotojas. Failo gavėjas turi aiškiai patvirtinti, kad nori gauti failą. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Failo perdavimo lygiaverčių mazgų (P2P) tinkle funkcija leidžia vartotojams siųsti failus vienas kitam realiuoju laiku tiesioginių pranešimų pokalbio metu.

Pasirinkimas / valdymas.

Įmonės administratorius šią funkciją gali įgalinti arba išjungti, kad jos negalėtų naudoti bet kurie nurodyti arba visi vartotojai. Failo perdavimo užklausą galite priimti arba atmesti.

Asmeninis paveikslėlis

Šios funkcijos paskirtis. Asmeninio paveikslėlio funkcija leidžia jums ir kitiems įmonės darbuotojams rodyti paveikslėlius.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Renkamos asmeninio paveikslėlio rodymo ir bendrinimo nuostatos, įskaitant paveikslėlio žiniatinklio adresą. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Informacija naudojama tinkinimo ir paveikslėlio bendrinimo su kitais vartotojais tikslais.

Pasirinkimas / valdymas.

Įmonės administratorius gali:

 • valdyti pradinį numatytąjį vartotojų paveikslėlių bendrinimo parametrą (jį galite perrašyti);

 • valdyti didžiausią leistiną vartotojų atsisiunčiamo paveikslėlio dydį;

 • valdyti leistinus paveikslėlių tipus.

Pasiekiami toliau nurodyti asmeninių nuotraukų nuostatų valdikliai.

 • Rodyti kontaktų nuotraukas: valdo paveikslėlių rodymą programoje „Lync“.

 • Nerodyti mano paveikslėlio: buvimo informacijos reikšmė, dėl kurios ją peržiūrintiems asmenims rodomas (arba nerodomas) jūsų paveikslėlis. Jei kontaktams ši reikšmė nerodoma, atkuriama administratoriaus numatyta reikšmė (žr. pirmiau).

 • Numatytasis bendras paveikslėlis: jei leidžiama redaguoti įmonės „Active Directory“ paveikslėlį, galite jį keisti; programoje „Lync“ šie keitimai pasirodys per 48 val. Programoje „Lync“ taip pat pasiekiamas saitas į „Microsoft SharePoint“ Mano svetainės profilį ir, atsižvelgiant į administratoriaus konfigūraciją, to paveikslėlio keitimai taip pat gali turėti įtakos „Active Directory“.

Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija

Šios funkcijos paskirtis. Buvimo ir kontaktinės informacijos funkcija leidžia pasiekti kitų vartotojų publikuotą informaciją (organizacijoje ir už jos ribų) ir suteikia prieigą kitiems vartotojams prie jūsų publikuotos informacijos, pvz., būsenos, pareigų, telefono numerio, vietos ir pastabų. Administratorius taip pat gali sukonfigūruoti integravimą su „Outlook“ ir „Exchange“, kad būtų rodomas pranešimas apie išvykimą ir kita būsenos informacija (pvz., suplanavus susitikimą „Outlook“ kalendoriuje).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Prisijungdami prie serverio „Lync Server“ naudojate prisijungimo adresą. Jūs ir jūsų administratorius galite publikuoti informaciją apie buvimo būseną ir kontaktinę informaciją, kuri bus susieta su prisijungimo duomenimis. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Kiti „Lync“ vartotojai ir programos galės pasiekti jūsų buvimo ir kontaktinę informaciją ir, ją naudodami, patogiau su jumis bendrauti.

Pasirinkimas / valdymas. Galite pasirinkti norimą publikuoti informaciją. Be to, administratorius gali konfigūruoti publikuotą informaciją jūsų vardu. Jei administratorius neuždraudė valdyti publikuotos informacijos, parametrus bet kada galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Skirtuko Asmeninis dalyje Mano abonementas įveskite prisijungimo adresą. Spustelėdami mygtuką Išsamiau galite įvesti serverio, prie kurio norite prisijungti, vardą.

 3. Skirtuke Telefonai peržiūrėkite administratoriaus publikuotą informaciją apie telefono numerius. Taip pat galite įvesti daugiau numerių ir nuspręsti, kuriuos iš jų publikuoti kitiems vartotojams.

 4. Jei įmonės administratorius įgalino privatumo režimą, galite bendrinti buvimo informaciją su kontaktų sąraše esančiais kontaktais, pažymėdami norimas parinktis skirtuke Būsena.

 5. Spustelėkite Gerai.

Taip pat galite nustatyti privatumo ryšius ir nurodyti, kurią informaciją vartotojai gali matyti atsižvelgiant į jūsų buvimo lygį ir informaciją. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą.

 2. Spustelėkite Keisti privatumo lygį.

 3. Spustelėkite norimą vartotojo prieigos lygį.

Apklausa

Šios funkcijos paskirtis. Programos „Lync“ vartotojai gali rengti apklausas ir susitikimuose internetu ir pokalbiuose anonimiškai rinkti dalyvių atsakymus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Atskiri balsai renkami anonimiškai. Suskaičiuotus apklausos rezultatus gali matyti visi pranešėjai; jie juos gali parodyti visiems dalyviams. Apklausos saugomos serveryje „Lync Server“ pagal įmonės administratoriaus nurodytas susitikimo turinio galiojimo pabaigos strategijas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Apklausų funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių; ji leidžia pranešėjams greitai sužinoti dalyvių nuomonę.

Pasirinkimas / valdymas.

 • Pranešėjai gali apriboti apklausos pasiekiamumą pagal susitikimo dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi), kai apklausa nerodoma visiems dalyviams. Jei apklausa jums nepasiekiama, jos negalite matyti turinio sąraše, kai ji nebendrinama, taip pat jos negalite įrašyti vietiniame kompiuteryje.

 • Pranešėjai gali bet kada atidaryti apklausą, kad dalyviai galėtų joje balsuoti, ir ją uždaryti.

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Šios funkcijos paskirtis. „Lync“ vartotojai gali rodyti, peržiūrėti ir komentuoti „PowerPoint“ pateiktis kalbėdamiesi ir dalyvaudami susitikimuose internetu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas.

Galite atlikti įvairias šios funkcijos naudojimo užduotis: siųsti, naršyti ar komentuoti „PowerPoint“ pateiktis. Bet kuris pokalbyje arba susitikime pristatomas failas bus perduotas visiems susitikimo dalyviams ir jie galės jį nuskaityti tiesiogiai iš savo kompiuterių aplankų. Failo savininkas arba pranešėjas gali uždrausti kitiems dalyviams failą įrašyti, bet negali uždrausti jo nuskaityti arba peržiūrėti.

„PowerPoint“ failai saugomi serveryje „Lync Server“ pagal įmonės administratoriaus nurodytas susitikimo turinio galiojimo pabaigos strategijas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Bendro „PowerPoint“ pateikčių naudojimo funkcija padeda pokalbio dalyviams efektyviai pristatyti pateiktis ir gauti atsiliepimus.

Pasirinkimas / valdymas.

 • Pranešėjai gali apriboti komentavimo teises pagal dalyvių vaidmenis (tik pranešėjai, visi, niekas) atlikdamas toliau nurodytus veiksmus.

  1. Dialogo lange Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys (pokalbio lange) spustelėkite Susitikimo parinktys.

  2. Dalyje Teisės esančiame išplečiamajame sąraše Komentavimo teisės spustelėkite norimą parinktį.

  3. Spustelėkite Gerai.

 • Pranešėjai gali uždrausti dalyviams peržiūrėti tuo metu nepristatomas skaidres atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  1. Dialogo lange Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys spustelėkite Susitikimo parinktys.

  2. Dalyje Teisės esančiame išplečiamajame sąraše Konfidenciali peržiūra spustelėkite norimą parinktį.

  3. Spustelėkite Gerai.

Pastaba:  Pasirinkite įspėjimą ir įveskite tekstą. Taip pat galite nustatyti ypatybę „AlertPosition“.

Pastaba: šią teisę galima nustatyti pagal dalyvių vaidmenis (tik pranešėjai, visi arba niekas)

 • Pranešėjai gali apriboti „PowerPoint“ pateikties pasiekiamumą pagal dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi), kai „PowerPoint“ pateiktis nėra bendrinama. Jei „PowerPoint“ pateiktis jums nepasiekiama, jos negalite matyti turinio sąraše, kai ji nebendrinama, taip pat negalite įrašyti apklausos savo kompiuteryje.

Privatumo režimas

Šios funkcijos paskirtis. Privatumo režimas yra parametras, leidžiantis bendrinti buvimo informaciją (pvz., Pasiekiamas, Užsiėmęs, Netrukdyti ir kt.) tik su kontaktais, esančiais kontaktų sąraše.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Įgalinus privatumo režimą, programa „Lync“ pradeda veikti režimu, kuriame galite keisti vartotojo parametrus taip, kad būsenos informacija būtų bendrinama tik su kontaktų sąraše esančiais kontaktais. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Šio režimo parametras apibrėžia buvimo duomenų bendrinimo būdą.

Pasirinkimas / valdymas.

 • Administratoriui serveryje įgalinus privatumo režimą, dialogo lango Parinktys skirtuke Būsena galite nustatyti, ar buvimo informacija bus rodoma visiems vartotojams (standartinis režimas), ar tik jūsų kontaktams (privatumo režimas).

 • Jei administratorius serveryje įgalino standartinį režimą, persijungti į privatumo režimą negalite. Tačiau privatumo režimo galite atsisakyti iš anksto, kad, jei administratorius vėliau nuspręs jį įjungti, privatumo režimas nebūtų perjungtas prisijungiant prie programos „Lync“.

Įrašymas

Šios funkcijos paskirtis.

Ši funkcija leidžia pranešėjams naudojant programą „Lync“ įrašyti visas „Lync“ seanso dalis, įskaitant dalyvių prisijungimą prie susitikimo, garsą, vaizdą ir turinį, pvz., tiesioginių pranešimų pokalbius, programų bendrinimą, „PowerPoint“, pateiktis, apklausas, padalomąją medžiagą ir interaktyviąsias lentas. Jei organizatorius arba kitas pranešėjas pristabdo arba sustabdo įrašymą, kitiems tuo metu vykdomiems įrašymams tai įtakos neturi.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas.

Pranešėjo įrašoma medžiaga saugoma jo kompiuteryje. Pagal numatytuosius nustatymus pranešėjo vietiniame kompiuteryje įrašomi ir papildomi iš įrašo sugeneruoti vaizdo failai; įrašančiajam pranešėjui nurodžius, šie failai taip pat gali būti įrašomi ir kitame kompiuteryje. Vartotojams į susitikimą siunčiant turinį, suteikiamas leidimas jį įtraukti į jų arba kitų vartotojų kuriamus įrašus.

Jei įvyksta klaidų įrašo publikavimo etapu, į įrašą gali būti įtraukti duomenys, užfiksuoti tuo metu, kai įrašymas buvo pristabdytas. Įvykus klaidai bet kurioje publikavimo etapo dalyje (žr. įrašų tvarkytuvo būseną „Įspėjimas...“), įrašų neplatinkite kitiems vartotojams net jei juos įmanoma kuria nors forma paleisti.

Informacijos naudojimas.

Įrašą gali paleisti bet kuris vartotojas, turintis prieigą prie įrašo saugojimo vietos.

Pasirinkimas / valdymas.

Pagal numatytuosius nustatymus galimybė įrašyti išjungta; ją įjungti turi įmonės administratorius. Jei ši funkcija susitikimuose įjungta, bet kuris pranešėjas gali įrašyti. Pranešėjui įjungus įrašymą, dalyviams, naudojantiems suderinamus klientus ir įrenginius, parodomas pranešimas, kuriame apie tai informuojama. Įrašymo seanso dalyviai, kurie naudoja toliau nurodytus nesuderinamus klientus ir įrenginius, pranešimo apie įrašymą negauna.

Nesuderinami klientai:

 • „Microsoft Office Communicator 2007 R2“;

 • „Microsoft Office Communicator 2007“;

 • „Microsoft Office Communicator Web Access“ (2007 m. R2 laida);

 • „Microsoft Office Communicator Web Access“ (2007 m. laida);

 • „Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant“.

Nesuderinami įrenginiai:

 • „Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition“;

 • „Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition“.

Be to, nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio arba kliento, susitikime arba pokalbyje vaizdą viso ekrano režimu rodančiam dalyviui apie pradėta įrašymą nepranešama tol, kol jis negrįžta į pokalbio langą.

Įgūdžių ieška

Šios funkcijos paskirtis. Ši funkcija leidžia ieškoti įmonės darbuotojų pagal bet kokias „Microsoft SharePoint“ paslaugų ypatybes (pvz., vardą, el. pašto adresą, įgūdžius, kompetencijos sritį ir t. t.). Ši funkcija pasiekiama tik įmonės administratoriui įdiegus „SharePoint“ ir įjungus „Lync“ ir „SharePoint“ integravimą.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Programoje „Lync“ įvesta ieškos užklausa siunčiama į įmonės „SharePoint“ serverį. Atsakas iš „SharePoint“ apdorojamas programos „Lync“ ir parodomi ieškos rezultatai bei susijusi informacija. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Vartotojo įvesta informacija siunčiama į „SharePoint“ serverį; iš jo gauti ieškos rezultatai rodomi programoje „Lync“.

Pasirinkimas / valdymas.

Šią funkciją įgalina ir išjungia serverio „Lync Server“ administratoriai.

Bendroji kontaktų saugykla

Šios funkcijos paskirtis. Bendrojoje kontaktų saugykloje veikia trys pagrindinės funkcijos.

 • Ieškos rezultatų suliejimas – ši funkcija sulieja visuotinį adresų sąrašą (GAL) su asmeniniais „Outlook“ kontaktais, kad ieškant kontakto ieškos rezultatuose būtų pateikiamas tik vienas įrašas.

 • Kontaktų suliejimas – ši funkcija surenka „Outlook“ ir GAL įrašus naudodama atitinkančius el. pašto ir (arba) prisijungimo identifikatorius. Radusi atitikmenį, programa „Lync“ surenka duomenis iš trijų duomenų šaltinių („Outlook“, GAL ir buvimo informacijos). Šie surinkti duomenys rodomi įvairiuose vartotojo sąsajos komponentuose, įskaitant ieškos rezultatus, kontaktų sąrašą ir kontakto kortelę.

 • „Outlook “ kontaktų kūrimas pagal „Lync“ kontaktus (kontaktų sinchronizavimas) – jei vartotojas turi „Microsoft Exchange Server 2010“ arba naujesnės versijos pašto dėžutę, programa „Lync“ sukuria visų vartotojo kontaktų „Outlook“ kontaktus numatytajame kontaktų aplanke. Sukūręs visų „Lync“ kontaktų „Outlook“ kontaktus, vartotojas gali pasiekti „Lync“ kontaktinę informaciją naudodamas „Outlook“, „Outlook Web Access“ ir mobiliuosius įrenginius, gebančius sinchronizuoti kontaktus su „Exchange“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Programa „Lync“ surenka kontaktinę buvimo, „Active Directory“ ir „Outlook“ informaciją. Ši informacija naudojama programoje „Lync“. Kurdama „Outlook“ kontaktus programa „Lync“ įrašo buvimo, „Active Directory“ ir „Outlook“ kontaktinę informaciją į „Exchange“. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Kontaktinė buvimo, „Active Directory“ ir „Outlook“ informacija rodoma „Lync“ vartotojo sąsajoje (kontaktų sąraše, kontakto kortelėje, ieškos rezultatuose ir kt.). Šią informaciją taip pat galima įrašyti į „Exchange“ naudojant kontaktų sinchronizavimo funkciją (trečiasis anksčiau pateikto sąrašo elementas).

Pasirinkimas / valdymas.

Kontaktų sinchronizavimą galite įgalinti arba išjungti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Skirtuko Asmeninis dalyje Asmeninės informacijos tvarkytuvas pagal poreikius pažymėkite žymės langelius arba panaikinkite jų žymėjimą.

 3. Spustelėkite Gerai.

Vartotojo parinktis – „Microsoft Exchange“ arba „Microsoft Outlook“ vartotojo parinktis pasiekiama dialogo lango „Lync“ – parinktys dalyje Asmeninės informacijos tvarkytuvas.

Balso kokybės pagerinimas

Šios funkcijos paskirtis. Programa „Lync“ rodo pranešimus, padedančius pagerinti skambučio kokybę, jei skambučio metu aptinka įrenginio, tinklo arba kompiuterio problemų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jei dėl jūsų pusėje naudojamų įrenginių suprastėja garso kokybė (pvz., girdimas aidas arba triukšmas), programa „Lync“ apie tai praneša jums ir kitiems pokalbio dalyviams. Kitiems dalyviams parodomas tik pranešimas, kad naudojate įrenginį, esantį prastos garso kokybės priežastimi. Jie nežino, kokį įrenginį naudojate. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Kitiems pokalbio dalyviams siunčiama informacija padeda pagerinti skambučio kokybę. Pvz., jei tik klausotės pokalbio, pranešėjai gali nutildyti jūsų liniją.

Pasirinkimas / valdymas. Programa „Lync“ neleidžia išjungti pranešimų apie skambučio kokybę.

Bendradarbiavimas naudojant interaktyviąsias lentas

Šios funkcijos paskirtis. Ši funkcija leidžia programos „Lync“ susitikimuose ir pokalbiuose internetu bendrinti virtualias interaktyviąsias lentas ir jas komentuoti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Komentarai interaktyviosiose lentose rodomi visiems dalyviams. Interaktyviosios lentos saugomos serveryje „Lync Server“, atsižvelgiant į susitikimo turinio galiojimo pabaigos strategijas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Interaktyviųjų lentų funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių; ji leidžia susitikimo dalyviams aptarti idėjas, jas siūlyti, užrašinėti ir t. t.

Pasirinkimas / valdymas.

Jei interaktyvioji lenta turi būti rodoma ne visiems dalyviams, pranešėjai gali apriboti jos pasiekiamumą pagal dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi). Jei interaktyvioji lenta dalyviui nepasiekiama, ji neįtraukiama į jo (jos) turinio sąrašą ir negali būti įrašyta kompiuteryje.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×