„Microsoft Lync 2013 for Windows Phone“ privatumo patvirtinimo priedas

Paskutinį kartą atnaujintas: 2013 m. gruodį

Turinys

„Microsoft Lync 2013 for Windows Phone“ privatumo patvirtinimo priedas

Tai „Microsoft Lync 2013“ produktų privatumo patvirtinimo priedas. Siekdami geriau suprasti, kaip renkami ir naudojami duomenys, naudojant konkretų „Microsoft Lync“ produktą arba paslaugą, perskaitykite „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimą ir šį priedą.

Šiame privatumo patvirtinimo priede rašoma apie „Microsoft Lync 2013 for Windows Phone“, diegimą ir naudojimą savo įmonės mobiliuosiuose įrenginiuose. Jei naudojate ryšių programinę įrangą „Microsoft Lync Server“ kaip paslaugą (kitaip tariant, programinė įranga veikia trečiajai šaliai, pvz., „Microsoft“, priklausančiuose serveriuose), informacija bus perduota tai trečiajai šaliai. Norėdami sužinoti daugiau apie trečiajai šaliai jūsų įmonės perduodamų duomenų naudojimą, kreipkitės į įmonės administratorių arba savo paslaugos teikėją.

Puslapio viršus

Skambučių perdavimas (skambučių peradresavimas / skambinimas vienu metu)

Šios funkcijos paskirtis: skambučių perdavimas leidžia vartotojams priskirti vieną ar daugiau atstovų, kurie gali skambinti ar atsiliepti į skambučius ir jūsų vardu kurti bendrus „Lync“ susitikimus. Taip pat vartotojai gali pasirinkti automatiškai peradresuoti skambučius į balso paštą, kitu numeriu ar kitam atstovui arba vienu metu skambinti pagrindiniu ir alternatyviu numeriu, pvz., mobiliojo įrenginio, atstovo ar skambinimo grupės.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: priskiriant atstovus, vartotojas konfigūravimo proceso metu turi pateikti atstovo kontaktinę informaciją. Vartotojai, kurie nustatyti kaip atstovai, gaus pranešimą, informuojantį, kad kažkas iš jų organizacijos juos paskyrė atstovu. Kai atstovas (-ai) atsilieps į skambutį to asmens, kuri juos paskyrė atstovu, vardu, tas asmuo gaus pranešimą el. paštu, informuojantį apie šį įvykį. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: „Lync“ naudoja atstovo kontaktinę informaciją, kad galėtų jam leisti skambinti bei priimti skambučius ir rengti susitikimus bei juose dalyvauti vardu to asmens, kurio atstovas jis yra.

Pasirinkimas / kontrolė: pagal numatytuosius nustatymus skambučių perdavimas yra išjungtas ir gali būti įgalintas arba išjungtas toliau nurodytu būdu:

 1. Programos „Lync for Windows Phone“ rodinyje Mano informacija bakstelėkite Skambučių peradresavimas.

 2. Išplečiamajame meniu pasirinkite Skambinimas tuo pačiu metu arba Peradresuoti skambučius.

 3. Parinkčių sąraše spustelėkite Atstovai.

Pastaba:  Mobiliajame įrenginyje galimi tik anksčiau apibrėžti atstovai. Atstovus reikia sukonfigūruoti naudojant „Lync“ kompiuterio klientą.

Puslapio viršus

Kliento įvykių registravimas

Šios funkcijos paskirtis: kliento įvykių registravimas leidžia registruoti savo „Lync for Windows Phone“ naudojimo informaciją. Šią informaciją galima naudoti kilusioms „Lync for Windows Phone“ triktims šalinti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: įgalinus kliento įvykių registravimą, tokia informacija kaip jūsų įrenginio ID, vartotojo pseudonimas ir domenas, buvimo būsenos duomenys, pranešimų informacija, prisijungimo retrospektyva, kontaktų sąrašas ir kliento konfigūracijos duomenys, lokaliai saugoma jūsų įrenginyje. „Lync“ pokalbių turinys nesaugomas. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: kliento įvykių žurnaluose renkamą informaciją gali naudoti jūsų organizacijos klientų palaikymo tarnyba arba ji gali būti siunčiama „Microsoft“ problemoms šalinti (žr. skyrių apie žurnalų siuntimą).

Pasirinkimas / kontrolė: pagal numatytuosius nustatymus kliento įvykių registravimas yra išjungtas ir gali būti įgalintas arba išjungtas toliau nurodytu būdu:

 1. Programos „Lync for Windows Phone“ rodinyje Mano informacija bakstelėkite Parametrai.

 2. Parinkčių sąraše bakstelėkite Registravimas.

 3. Parinkčių puslapyje Registravimas slinkite jungiklį Įgalinti registravimąį padėtį Įjungta.

Puslapio viršus

Kontakto kortelė

Šios funkcijos paskirtis: kontakto kortelėje rodoma kontakto, buvimo būsenos ir vietos informacija apie jus ir jūsų organizacijos darbuotojus. Taip pat kontakto kortelė leidžia patogiai bendrauti naudojant tiesioginius pranešimus, el. paštą ar telefoną.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: kontakto kortelės informacija renkama iš kelių vietų. Statinė informacija, pvz., jūsų vardas, pastato ir biuro numeris, renkama iš organizacijos katalogo (pvz., „Active Directory“ domeno tarnybos). Dinaminė informacija, pvz., kalendoriaus informacija apie užimtumą, gaunama iš „Microsoft Exchange Server“, o vietos informacija gaunama keliais būdais (žr. skyrių apie vietą). Telefono numerius galima gauti iš įmonės katalogo arba juos rankiniu būdu gali įvesti vartotojas. Busimo būsenos informaciją valdo „Lync“ naudodama „Outlook“ kalendorių (jei įgalino vartotojas) arba ją rankiniu būdu įveda vartotojas. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas : kontakto kortelės informacija bendrinama su jūsų organizacijos nariais naudojant „Lync Server“.

Pasirinkimas / kontrolė: kontaktai valdomi iš „Lync“ kompiuterio kliento.

Puslapio viršus

Pokalbių retrospektyva

Šios funkcijos paskirtis: pranešimų retrospektyvos funkcija tiesioginių pranešimų pokalbius saugo saugioje jūsų įrenginio saugykloje.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: pranešimų retrospektyvos funkcija saugo jūsų tiesioginių pranešimų pokalbių turinį ir statistiką apie jūsų balso pokalbius, pvz., datą, laiką, trukmę bei skambintojo informaciją lokaliai jūsų įrenginyje. „Lync for Windows Phone“ sukurta tiesioginių pranešimų pokalbių retrospektyva nesaugoma jūsų „Outlook“ pranešimų retrospektyvos aplanke. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: programa „Lync“ šią informaciją rodo pagrindinės vartotojo sąsajos skirtuke Pokalbiai; ji leidžia vartotojams peržiūrėti ir tęsti ankstesnius pokalbius.

Pasirinkimas / kontrolė: pokalbių retrospektyvą įgalina ir išjungia jūsų organizacijos administratorius.

Pokalbių retrospektyvą galima panaikinti, kaip nurodyta toliau:

 1. Pokalbių sąraše bakstelėkite ir palaikykite pokalbį, kurį norite panaikinti.

 2. Kontekstiniame meniu bakstelėkite naikinti pokalbį.

Puslapio viršus

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa (CEIP)

Funkcijos paskirtis: jei pasirinksite dalyvauti, tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa (CEIP) rinks pagrindinę informaciją apie tai, kaip naudojate savo programas, kompiuterį ar įrenginį ir prijungtus įrenginius. Šios ataskaitos bus siunčiamos „Microsoft“ norint padėti patobulinti dažniausiai vartotojų naudojamas programas ir kurti dažnų problemų sprendimus. CEIP taip pat renka informaciją apie problemų tipą ir skaičių, apie programinės įrangos bei aparatūros veikimą ir tarnybų veikimo spartą. „Microsoft“ nerenka jūsų vardo, adreso ir kitos kontaktinės informacijos.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: CEIP informacija automatiškai siunčiama „Microsoft“, kai ši funkcija įjungta. Daugiau informacijos apie CEIP renkamą, apdorojamą arba perduodamą informaciją žr. „Microsoft“ tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos privatumo patvirtinime.

Informacijos naudojimas. „Microsoft“ šią informaciją naudoja „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų kokybės, patikimumo bei efektyvumo tobulinimo tikslais.

Pasirinkimas / valdymas: CEIP pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Organizacijos administratorius gali įgalinti arba išjungti CEIP savo organizacijoje. Jei organizacijos administratorius nesukonfigūravo organizacijos CEIP, vartotojui bus suteikta galimybė prisiregistruoti pradinės įdiegties proceso metu. Jei organizacijos administratorius neišjungė CEIP valdymo, vartotojai bet kada gali pakeisti savo CEIP pasirinkimą atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Programoje „Lync for Windows Phone“ eikite į Parametrai.

 2. Pasirinkite Padėkite patobulinti „Lync“.

 3. Įjunkite arba išjunkite parametrą puslapyje Padėkite patobulinti „Lync“, slinkite jungiklį į padėtį Įjungta arba Išjungta.

Pastaba: Jei administratorius pakeis CEIP įgalinimo arba išjungimo parametrą, kai vartotojas jau naudoja „Lync“, naujas parametras įsigalios tik tada, kai vartotojas išeis iš „Lync“ ir vėl prisijungs.

Puslapio viršus

Darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimas

Funkcijos paskirtis: darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimas leidžia vartotojams bendradarbiauti vaizdo pokalbyje ir kartu bendrinti savo darbalaukį ar pasirinktas taikomąsias programas su visais susitikimo dalyviais. Ši funkcija leidžia jiems bendrinti ir redaguoti failus tarsi jie su kolegomis būtų tame pačiame kambaryje. Taip pat vartotojai gali pristatyti „Microsoft PowerPoint“ pateiktis (žr. skyrių „Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“) ir bendradarbiauti su kitais virtualioje interaktyviojoje lentoje, kuri yra tuščias lapas pastaboms ir piešiniams, kuriuos gali bendrai naudoti visi susitikimo dalyviai. Kai vartotojas bendrina savo darbalaukį ar taikomąją programą, jis vienas gali tai valdyti. Jei vartotojas nori, jis gali leisti kitiems vartotojams perimti bendrinamo darbalaukio ar taikomosios programos valdymą, naršyti ir atlikti keitimus, naudojant savo pelę ir klaviatūrą.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: jei bendrinimą inicijuoja kitas susitikimo dalyvis, „Windows Phone“ vartotojai gali matyti bendrinamą darbalaukį ar taikomąją programą savo ekranuose. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: bendrinamą informaciją susirinkimo dalyviai naudoja bendradarbiaudami per vaizdo įrašą.

Pasirinkimas / valdymas: „Lync for Windows Phone“ vartotojai gali peržiūrėti tik kito susitikimo dalyvio bendrinamą darbalaukį arba taikomąją programą. Jie negali kontroliuoti bendrinamo darbalaukio ar taikomosios programos ar su ja sąveikauti, taip pat negali bendrinti darbalaukio ar „Windows Phone“ veikiančių taikomųjų programų su kitais susitikimo dalyviais.

Puslapio viršus

Avarinės tarnybos

Svarbu:  Rekomenduojame NENAUDOTI „Lync for Windows Phone“ norint susisiekti su pagalbos tarnybomis, pvz., 911 JAV. „Lync for Windows Phone“ NETURI galimybės nustatyti jūsų fizinę buvimo vietą, todėl „Lync for Windows Phone“ naudojant norint susisiekti su pagalbos tarnybomis, negalima nustatyti jūsų vietos. Jei norite susisiekti su pagalbos tarnybomis naudodami savo įrenginį, uždarykite „Lync for Windows Phone“ ir surinkite numerį įrenginio numerio rinkikliu.

Puslapio viršus

Vietos bendrinimas

Šios funkcijos paskirtis: vietos bendrinimo funkcija bendrina jūsų laiko juostą su kitais naudodama kontakto kortelės buvimo būsenos informaciją, kai įjungtas privatumo režimas (žr. skyrių apie privatumo režimą).

Svarbu: „Lync for Windows Phone“ negali nustatyti jūsų fizinės buvimo vietos. NENAUDOKITE „Lync for Windows Phone“ norėdami skambinti pagalbos tarnyboms, pvz., 911. Naudokite savo įrenginio numerio rinkiklį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: jūsų laiko juosta gaunama iš mobiliojo įrenginio operacinės sistemos ir bendrinama su jūsų „Lync“ kontaktais. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: vietos bendrinimo funkcija rodo jūsų vietą jūsų kontaktams ir jūsų organizacijos darbuotojams, įtrauktiems į kontakto kortelę. Atminkite, kad kartu su buvimo informacija nebendrinama jokia kita informacija, pvz., geografinė vieta, suformatuotas adresas ar gyvenamasis adresas.

Pasirinkimas / kontrolė: vietos bendrinimą įgalina ir išjungia organizacijos administratorius ir jį galima valdyti naudojant „Lync“ kompiuterio klientą.

Puslapio viršus

Asmeninis paveikslėlis

Šios funkcijos paskirtis: asmeninio paveikslėlio funkcija leidžia jūsų paveikslėlį rodyti kontaktams ir jūsų organizacijos nariams, įtrauktiems į kontakto kortelę.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: jūsų asmeninį paveikslėlį gali nusiųsti jūsų organizacijos administratorius arba jūs patys (jei įgalinta) ir jis gali būti saugomas jūsų organizacijos kataloge (pvz., „Active Directory“ domenų tarnybos). Jis gaunamas iš „Lync“, kad būtų galima bendrinti su savo kontaktais ir kitais vartotojais organizacijoje. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: asmeninis paveikslėlis naudojamas tinkinti savo aplinką ir bendrinti paveikslėlį su kitais.

Pasirinkimas / kontrolė: asmeninio paveikslėlio parametrai tvarkomi iš „Lync“ kompiuterio kliento.

Puslapio viršus

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Funkcijos paskirtis: bendradarbiavimo naudojant „PowerPoint“ funkcija leidžia vartotojams rodyti, peržiūrėti ir komentuoti „PowerPoint“ pateiktis internetinio pokalbio ar susitikimo metu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: Jei „PowerPoint“ pateiktis bendrinama su kitu susitikimo dalyviu, „Lync for Windows Phone“ vartotojai gali peržiūrėti pateiktį savo įrenginiuose. Jie negalės kontroliuoti pateikties ar su ja sąveikauti. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: bendrinamą informaciją susirinkimo dalyviai naudoja bendradarbiaudami per vaizdo įrašą.

Pasirinkimas / valdymas: „Windows Phone“ vartotojai gali peržiūrėti tik kito susitikimo dalyvio bendrinamą „PowerPoint“ pateiktį. Jie negali nusiųsti, komentuoti arba bendrinti „PowerPoint“ pateikčių iš savo įrenginių.

Puslapio viršus

Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija

Šios funkcijos paskirtis: buvimo būsenos ir kontaktinės informacijos funkcija leidžia vartotojams peržiūrėti kitų jų organizacijos narių bei asmeninių kontaktų (organizacijos ir už jos ribų) buvimo būsenos ir kontaktinę informaciją. Administratorius taip pat gali sukonfigūruoti integravimą su „Outlook“ ir „Exchange“, kad būtų rodomas pranešimas apie išvykimą ir kita būsenos informacija (pvz., suplanavus susitikimą „Outlook“ kalendoriuje).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: prisijungdami prie serverio „Lync Server“ naudojate prisijungimo adresą. Jūs ir jūsų administratorius galite publikuoti informaciją apie buvimo būseną ir kontaktinę informaciją, kuri susieta su prisijungimo adresu. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: kiti „Lync“ vartotojai ir programos gali pasiekti jūsų buvimo ir kontaktinę informaciją ir, ją naudodami, nustatyti paskelbtą būsena bei informaciją ir patogiau su jumis bendrauti.

Pasirinkimas / kontrolė: buvimo ir kontaktinės informacijos parametrai tvarkomi naudojant „Lync“ kompiuterio klientą.

Puslapio viršus

Privatumo režimas

Funkcijos paskirtis : privatumo režimas yra parametras, leidžiantis vartotojams nustatyti, kiek savo buvimo informacijos (pvz., Pasiekiamas, Užsiėmęs, Netrukdyti ir kt.) nori bendrinti su kontaktų sąraše esančiais kontaktais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: įjungus privatumo režimą, „Lync“ naudoja režimą, kuriame vartotojai gali koreguoti vartotojo parametrus taip, kad jų buvimo informacija būtų bendrinama tik su kontaktų sąraše esančiais kontaktais. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas : šis parametras leidžia vartotojui nustatyti, kaip bus bendrinami jo buvimo duomenys.

Pasirinkimas / kontrolė: pagal numatytuosius nustatymus privatumo režimas yra išjungtas, jį gali įgalinti ir išjungti organizacijos administratorius, o jis valdomas naudojant „Lync“ kompiuterio klientą.

Puslapio viršus

„Push“ pranešimai

Šios funkcijos paskirtis: „Push“ pranešimai skirti jus įspėti gavus naują pranešimą ar naują skambutį mobiliajame įrenginyje. Šis pranešimas gali būti pateiktas įvairiais būdais, įskaitant skambėjimą, iššokantįjį pranešimą, garsą ar skirtingos spalvos piktogramas, atsižvelgiant į naudojamą įrenginio operacinę sistemą. Pranešimas sugeneruojamas įrenginyje gavus naują pranešimą ar skambutį. Tai įmanoma tik kai „Lync for Windows Phone“ veikia ne priekiniame plane. Kai „Lync for Windows Phone“ veikia priekiniame plane, „Push“ pranešimai sulaikomi. Galima įgalinti arba išjungti „Push“ pranešimus, bet išjungus „Push“ pranešimus, pranešimai ar skambučiai ir toliau priimami, tiesiog išjungiama pranešimų funkcija. Jei norite nebegauti naujų pranešimų ar skambučių, turite uždaryti „Lync for Windows Phone“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: mobilusis įrenginys nerenka, neapdoroja ir neperduoda jokios informacijos. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama. Visi pranešimai ir skambučiai, siunčiami į jūsų įrenginį iš kitų „Lync“ vartotojų praeina pro „Microsoft“ „Push“ pranešimų tarnybą, kad būtų pristatyti į jūsų įrenginį. Pradėjus pokalbį, visi pranešimai ir skambučiai keliauja tiesiogiai tarp pokalbių dalyvių.

Pasirinkimas / kontrolė: „Push“ pranešimus įgalina ir išjungia jūsų organizacijos administratorius. Įgalinus „Push“ pranešimus, juos galite įjungti arba išjungti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

 1. Naudodami „Lync for Windows Phone“, rodinyje mano informacija bakstelkite mygtuką „…“,esantį taikomosios programos juostos apačioje, tada pasirinkite parametrai.

 2. Slinkite jungiklį, skirtą funkcijai „Push“ pranešimai, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pranešimus.

Puslapio viršus

Siųsti kaip el. laišką

Šios funkcijos paskirtis: Funkcija Siųsti kaip el. laišką leidžia vartotojui siųsti savo „Lync for Windows Phone“ pokalbių retrospektyvą kaip priedą vartotojo nurodytu el. pašto adresu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: 50 naujausių gaunamų ir siunčiamų pokalbių saugomi lokaliai įrenginyje, izoliuotoje saugykloje neribotą laiką, kol 1) vartotojas panaikina pokalbį, 2) vartotojas pašalina taikomąją programą arba 3) naujas vartotojas prisijungia prie to paties įrenginio. Tiesioginių pranešimų retrospektyva, siunčiama naudojant funkciją Siųsti kaip el. laišką, pristatoma el. laiško forma vartotojo nurodytu el. pašto adresu. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: vartotojai gali siųsti savo pranešimų retrospektyvą kaip el. laiško priedą nurodytu el. pašto adresu, kad pokalbiai būtų pasiekiami ne tik įrenginyje, pvz., archyvavimo ar bendrinimo tikslais.

Pasirinkimas / kontrolė: norint naudoti funkciją Siųsti kaip el. laišką, vartotojo įrenginyje turi būti įgalintas el. paštas. Informacijos, kaip įgalinti ir konfigūruoti el. paštą, žr. įrenginio vartotojo vadove.

Tiesioginių pranešimų pokalbių retrospektyva siunčiama, kaip nurodyta toliau:

 1. Lange Pokalbisbakstelėkite mygtuką „…“, esantį apatinėje programų juostoje.

 2. Meniu pasirinkite siųsti kaip el. laišką.

 3. Įveskite adresato el. pašto adresą, jei retrospektyvą norite siųsti ne sau.

 4. Bakstelėkite Siųsti.

Puslapio viršus

Žurnalų įrašymas

Šios funkcijos paskirtis: žurnalų įrašymo funkcija leidžia vartotojui „Microsoft“ įrašyti kliento įvykių žurnalus norint padėti tirti įvairias kylančias garso ar ryšio problemas (žr. skyrių apie kliento įvykių registravimą).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: jei įgalintas kliento įvykių registravimas, siunčiama tik kliento įvykių registravimo funkcijos renkama informacija. Kliento įvykių žurnalai nėra automatiškai siunčiami iš jūsų įrenginio. Žurnalai siunčiami tik tada, kai įrenginyje įgalintas registravimas (žr. skyrių apie kliento įvykių registravimą).

Informacijos naudojimas: iš jūsų įrenginio surinkta informacija bus naudojama iškilusiai problemai spręsti ir programai „Lync“ tobulinti.

Pasirinkimas / kontrolė: norint naudoti funkciją Siųsti žurnalus, vartotojo įrenginyje turi būti įgalintas el. paštas. Informacijos, kaip įgalinti ir konfigūruoti el. paštą, žr. įrenginio vartotojo vadove.

Kliento įvykių žurnalus galima siųsti, kaip nurodyta toliau:

 1. Naudodami „Lync for Windows Phone“ rodinyje mano informacija bakstelėkite mygtuką „…“, esantį apatinėje taikomosios programos juostoje, tada pasirinkite parametrai.

 2. Parinkčių sąraše pasirinkite Registravimas.

 3. Parinkčių puslapyje Registravimas bakstelėkite Įrašyti žurnalus.

 4. Atidarytoje el. pašto formoje, prie kurios pridėti žurnalai, įveskite adresato el. pašto adresą, tada bakstelėkite Siųsti.

Puslapio viršus

Prisijungimo klaidų ataskaitos

Šios funkcijos paskirtis: prisijungimo klaidų ataskaitų funkcija automatiškai sugeneruoja klaidų ataskaitą, kai vartotojas bando nesėkmingai prisijungti prie „Lync“. Tada vartotojas turi galimybę siųsti klaidų ataskaitą „Microsoft“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: klaidų ataskaitoje surinkta informacija apima informaciją apie vartotojo interneto ryšio kokybę, klaidų kodus arba išimčių duomenis, sugeneruotus nepavykus prisijungti, taip pat ataskaitoje gali būti asmenį identifikuojančios informacijos, pvz., vartotojo IP adresas ir sesijos inicijavimo protokolo vieningasis identifikatorius (SIP URI). Ši informacija gali būti siunčiama „Microsoft“.

Informacijos naudojimas: prisijungimo klaidų ataskaitoje pateikti duomenys naudojami „Microsoft“ norint padėti nustatyti ir spręsti prisijungimo problemas. „Microsoft“ ją taip pat naudoja norėdama nustatyti dažnas prisijungimo problemas ir padėti tobulinti „Lync“ prisijungimą.

Pasirinkimas / kontrolė: ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus išjungta ir ją gali valdyti organizacijos administratorius. Administratorius gali pasirinkti visada siųsti arba niekada nesiųsti prisijungimo ataskaitų „Microsoft“ arba leisti nuspręsti vartotojui.

Vartotojas gali pakeisti savo nuostatas atlikdamas toliau nurodytus veiksmus:

 1. „Lync“ pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Lync“ – parinktys spustelėkite Bendra.

 3. Skirtuke Bendra pažymėkite arba panaikinkite žymę žymės langelyje Automatiškai siųsti „Microsoft“ „Lync“ klaidos informaciją.

 4. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Bendroji kontaktų saugykla

Funkcijos paskirtis: bendroji kontaktų saugykla apima tris pagrindines funkcijas, tačiau „Lync for Windows Phone“ galima naudoti tik vieną – ieškos suliejimo funkciją. Ieškos suliejimo funkcija sulieja visuotinį adresų sąrašą (GAL) su jūsų „Lync“ kontaktais, kad ieškant kontakto ieškos rezultatuose būtų pateikiamas tik vienas įrašas.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: programa „Lync for Windows Phone“ surenka kontaktinę „Outlook“, „Active Directory“ domenų tarnybos ir buvimo būsenos informaciją. Ši informacija naudojama programoje „Lync for Windows Phone“.

Informacijos naudojimas: „Outlook“, „Active Directory“ domenų tarnybos ir buvimo būsenos kontaktinė informacija rodoma „Lync for Windows Phone“ UI.

Pasirinkimas / kontrolė: bendrosios kontaktų saugyklos parametrai valdomi iš „Lync“ kompiuterio kliento programos.

Puslapio viršus

Balso kokybės pagerinimas

Šios funkcijos paskirtis: „Lync“ siunčia informaciją nuotolinėms šalims, jei aptinka įrenginio ar tinklo problemų skambučio metu, rodančių, kad gali būti prasta balso kokybė.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: Jei dėl jūsų pusėje naudojamų įrenginių suprastėja garso kokybė (pvz., girdimas aidas arba triukšmas), programa „Lync“ apie tai praneša ir kitiems pokalbio dalyviams. Kitiems dalyviams parodomas tik pranešimas, kad naudojate įrenginį, esantį prastos garso kokybės priežastimi. Jie nežino, kokį įrenginį naudojate. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: kitiems pokalbio dalyviams siunčiama informacija padeda pagerinti skambučio kokybę. Pvz., jei tik klausotės pokalbio, pranešėjai gali nutildyti jūsų liniją.

Pasirinkimas / kontrolė: programa „Lync“ neleidžia išjungti pranešimų apie skambučio kokybę.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×