„Microsoft Lync Server 2010“ privatumo papildymas

„Office 2010“ palaikymas baigėsi 2020 m. spalio 13 d.

Atnaujinkite į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kur ir iš bet kurio įrenginio ir toliau gautumėte palaikymą.

Naujinti versiją dabar

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010 m. spalio mėn.

Turinys

Archyvavimas

Veiklos informacijos santrauka

Adresų knygelės tarnyba

Skambučių priėmimo valdymas

Skambučių informacijos įrašų (CDR) duomenų rinkimas ir ataskaitos

Skambinimo pavedimas

Skambintojo ID valdikliai

Skambinančios šalies pavadinimo rodymas

Kliento įvykių registravimas

Avarinės tarnybos (911)

Vietos infrastruktūra

„Lync Web App Server“

Medijos apėjimo vietos aspektai

Susitikimo priedai

Failų perdavimas P2P tinkle

Asmeninis paveikslėlis

PIN autentifikavimas

Apklausa

Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Privatumo režimas

Privati linija

Medijos kokybės (QoE) duomenų rinkimas ir ataskaitos

Vaidmenimis pagrįstas prieigos valdymas

Įrašymas

Atsakymų grupės tarnybos agento anonimiškumas

Serverio įvykių registravimas

Įgūdžių ieška

Bendroji kontaktų saugykla

Balso kokybės patobulinimai programoje „Lync 2010“

Bendradarbiavimas naudojant interaktyviąsias lentas

Šis puslapis yra „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimo papildymas. Siekdami geriau suprasti, kaip renkami ir naudojami duomenys, naudojant konkretų „Microsoft Lync“ produktą arba paslaugą, perskaitykite „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimą ir šį papildymą.

Šiame privatumo papildyme aptartas įmonės tinkle įdiegtos „Microsoft Lync Server 2010“ programinės įrangos diegimas ir naudojimas. Jei kaip paslauga įmonė naudojama „Lync Server 2010“ (kitaip sakant, jei trečioji šalis [pvz., „Microsoft“] nuomoja serverius, kuriuose veikia programinė įranga), informacija bus perduota tai trečiajai šaliai.

Archyvavimas

Šios funkcijos paskirtis. Archyvavimas leidžia įmonės administratoriui archyvuoti tiesioginių pranešimų (IM) pokalbius, susitikimų veiklą ir turinį bei naudojimo ypatumus, pvz., kiek vartotojų prisijungė, kada prasidėjo pokalbis ir kada prie jo buvo prisijungiama.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Archyvuojant išsaugomas IM pokalbių turinys, informacija apie galutinio vartotojo tiesioginių pranešimų naudojimą, susitikimo turinį ir susitikimo informacija įmonės administratoriaus sukonfigūruotame serveryje. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Pasitelkęs šią informaciją įmonės administratorius gali administruoti „Lync Server 2010“ naudojimo įmonėje pobūdį.

Pasirinkimas / valdymas. Archyvavimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas ir jį gali įjungti įmonės administratorius, atidaręs „Microsoft Lync Server 2010“ valdymo skydo parametrų puslapį Stebėjimas ir archyvavimas bei atnaujinęs dalis Archyvavimo strategija ir Archyvavimo konfigūracija.

Veiklos informacijos santrauka

Šios funkcijos paskirtis. Veiklos informacijos santrauka leidžia galutiniams vartotojams matyti savo kontaktų, esančių kontaktų sąraše, „bendruomenės naujinimus“. Funkcija leidžia galutiniams vartotojams rodyti kitiems savo naujausias asmenines pastabas, paveikslėlio, pareigų arba biuro vietos keitimus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Būdami prisijungę galutiniai vartotojai programoje „Microsoft Lync 2010“ publikuoja toliau nurodytą informaciją.

 • Įmonės paveikslėlio naujinimo laikas (iš jūsų įmonės bendro katalogo, pvz., „Active Directory“ domenų tarnyba)

 • Žiniatinklio paveikslėlis (kurį galutinis vartotojas nusiunčia, kad matytų kiti) su atnaujintu laiku

 • Įmonės pavadinimo ir pareigų pasikeitimo laikas (iš įmonės katalogo)

 • Įmonės biuro vietos pasikeitimo laikas ir biuro vieta (iš įmonės katalogo)

 • Keleto vėliausiai publikuotų asmeninių pastabų retrospektyva

 • Pastaba Išvykęs iš „Microsoft Exchange Server“

„Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Ši informacija bus bendrinama su galutinio vartotojo kontaktų sąraše nurodytais kontaktais, kurie peržiūri veiklos informacijos santrauką ir priklauso privatumo lygiams Šeima ir draugai, Darbo grupė, Kolegos arba Išoriniai kontaktai.

Pasirinkimas / valdymas. Įmonės administratorius gali konfigūruoti PersonalNoteHistoryDepth juostos parametrą, kuris lemia, kiek galutinio vartotojo asmeninių pastabų bus saugoma. Jei nustatyta 0, pastabų retrospektyva neišsaugoma – išsaugoma tik dabartinė pastaba (kaip naudojant ankstesnius leidimus). Be to, pažymėjęs atitinkamą „Lync 2010“ parinkčių parametrą kiekvienas galutinis vartotojas galės savo veiklos informacijos santraukoje nepublikuoti.

Adresų knygelės tarnyba

Šios funkcijos paskirtis. Adresų knygelės tarnyba leidžia „Lync Server“ klientams, pvz., „Lync“, „Microsoft Lync 2010 Mobile“ ir kt., ieškoti kontaktų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Galutinis vartotojas pateikia ieškos eilutę, kuri naudojama ieškoti atitikmens adresų knygelės duomenų bazėje arba adresų knygelės atsisiuntimo failuose. Visi atitinkantys konkrečios ieškos įrašai bus pateikti klientui.

Informacijos naudojimas. Pagal ieškos eilutėje pateiktą informaciją bus ieškoma atitinkančių įrašų.

Pasirinkimas / valdymas. Adresų knygelės tarnyba yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Jos išjungti negalima.

Skambučių priėmimo valdymas

Šios funkcijos paskirtis. Skambučių priėmimo valdymas leidžia įmonės administratoriams valdyti „Lync Server“ garso / vaizdo srauto kiekį WAN saite.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Skambučių priėmimo valdymo funkcija renka, apdoroja ir gauna skambintojo ir asmens, kuriam skambinama, IP adresus, abiejų šalių galutinio taško vietos informaciją (įmonės tinkle arba už jo ribų) ir informaciją, ar skambutis yra integruotas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Pasitelkęs šią informaciją įmonės administratorius gali administruoti tam tikro WAN saito su garso / vaizdo skambučiais naudojimo įmonėje pobūdį, kai naudojama „Lync Server“.

Pasirinkimas / valdymas. Skambučių priėmimo valdymas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas, bet įmonės administratorius gali jį įjungti atidaręs „Lync Server 2010“ valdymo skydo parametrų puslapį Tinklo konfigūracija ir atnaujinęs dalį Visuotinė pralaidumo valdymo strategija.

Pastaba:  Skambučių priėmimo valdymo strategijos gali turėti įtakos skambučiams avarinėms tarnyboms (jie gali būti klaidingai nukreipti).

Skambučių informacijos įrašų (CDR) duomenų rinkimas ir ataskaitos

Šios funkcijos paskirtis. Skambučių informacijos įrašų (CDR) duomenų rinkimo ir ataskaitų funkcija surenka ir praneša lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų, surengtų naudojant „Lync Server“, duomenis.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jei įjungta, duomenys iš visų lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų įrašomi CDR duomenų bazėje. (Turinys neįrašomas.) CDR duomenys saugomi stebėjimo serverio duomenų bazėje, kuri įdiegiama įmonėje ir pranešimai pateikiami naudojant standartinių stebėjimo serverio ataskaitų rinkinį. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. CDR duomenis galima naudoti norint peržiūrėti organizacijos lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų retrospektyvą.

Pasirinkimas / valdymas. CDR įjungiami pagal numatytuosius nustatymus, bet įmonės administratorius turi įdiegti stebėjimo serverį, prijungtą prie stebėjimo serverio vidinės duomenų bazės, kad būtų renkami CDR duomenys. Įmonės administratorius gali įdiegti standartines stebėjimo serverio ataskaitas arba sukurti pasirinktines ataskaitas pateikdamas užklausas stebėjimo serverio duomenų bazei.

Skambinimo pavedimas

Šios funkcijos paskirtis. Skambučių pavedimo funkcija leidžia galutiniams vartotojams priskirti vieną arba daugiau atstovų, galinčių skambinti ir atsiliepti į skambučius galutinių vartotojų vardu ir sukonfigūruoti bei prisijungti prie interneto susitikimų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Kai atstovas (-ai) atsiliepia į skambučius galutinių vartotojų vardu, galutiniai vartotojai gauna el. pašto pranešimą, informuojantį apie šį įvykį. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Galutiniai vartotojai gali naudoti šią funkciją, norėdami dirbti su savo atstovu (-ais), kad atstovas (-ai) galėtų valdyti jų tvarkaraštį ir susitikimus. Be to, galutiniai vartotojai gali tęsti veiklą su savo atstovu (-ais) dėl galutinių vartotojų vardu atliktų arba atsilieptų skambučių.

Pasirinkimas / valdymas. Skambučių pavedimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas, jį turi įjungti įmonės administratorius nustatydamas funkcijos EnableDelegation nuostatą „True“ (teisinga).

Pastaba:  Įmonės administratoriai gali sukonfigūruoti „Exchange“ kalendoriaus pavedimo sinchronizavimą su „Lync Server“. Įjungus, „Exchange“ kalendoriaus atstovai su atitinkamomis teisėmis (kurios prilygsta neredaguojančio autoriaus teisėms arba yra didesnės) bus automatiškai įtraukti kaip galutinio vartotojo atstovai programoje „Lync“. Galutinio vartotojo skambučių peradresavimo parametrai lieka nepakitę.

Skambintojo ID valdikliai

Šios funkcijos paskirtis. Skambintojo ID valdiklių funkcija kontroliuoja telefono numerį, rodomą šaliai, kuriai skambinama. Įmonės administratorius gali pasirinkti nerodyti skambintojo ID tam tikrame maršrute, pateikdamas pakaitinį numerį. Pakaitinis numeris bus rodomas kaip skambintojo ID visiems skambučiams, perduodamiems tuo maršrutu. Galimas to pavyzdys, kai galutinis vartotojas paskambina iš savo asmeninio darbo telefono numerio, šalis, kuriai skambinama, matys bendrą įmonės numerį, o ne vartotojo asmeninį darbo numerį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Rodomas skambinančios šalies telefono numeris

Informacijos naudojimas. Tai naudojama nerodyti skambinančios šalies telefono numerio, bet rodyti pakaitinį numerį.

Pasirinkimas / valdymas. Parinktis Nerodyti skambintojo ID gali būti pažymėta arba atžymėta apsilankius „Lync Server 2010“ valdymo skydo puslapyje Maršrutas. Jei parinktis Nerodyti skambintojo ID nepažymėta, skambintojo telefono numeris bus rodomas. Jei parinktis Nerodyti skambintojo ID pažymėta, turi būti pateiktas pakaitinis numeris ir jis bus rodomas šaliai, kuriai skambinama.

Skambinančios šalies pavadinimo rodymas

Šios funkcijos paskirtis. Šiame rodomame pavadinime yra galutinio vartotojo vardas, saugomas „Lync Server“ vietinėje saugykloje (adresų knygelės tarnyba). Kai galutiniai vartotojai skambina naudodamiesi „Lync Server“ į viešąjį perjungiamąjį telefonų tinklą (PSTN), ši funkcija siunčia visą rodomo vardo informaciją į išėjimo PSTN šliuzą / IP-PBX / seanso ribos valdiklį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Iš „Lync Server“ tinklo siunčiamų skambučių atveju rodomas pavadinimas siunčiamas į išėjimo PSTN šliuzą / IP-PBX / seanso ribos valdiklį, jei „Lync Server“ nėra privatumo apribojimų pateikti šią informaciją. Tada ši informacija gali būti rodoma skambučio paskirties šaliai.

Informacijos naudojimas. Informacija naudojama taip, kad šaliai, kuriai skambinama, būtų rodomas skambinančios šalies pavadinimas kartu su skambinančios šalies telefono numeriu. Tai neturi būti laikoma nekintamu pavyzdžiu.

Pasirinkimas / valdymas. Šiuo metu „Lync Server“ nėra valdiklių, skirtų nustatyti privatumo apribojimus rodomo vardo informacijai teikti. Rodomas vardas visada perduodamas iš serverio. Kai kuriuose PSTN šliuzuose / IP-PBXs / seanso ribos valdikliuose gali būti galimybė filtruoti arba pakeisti rodomo vardo informaciją pagal skambučio kryptį (gaunamas, siunčiamas).

Kliento įvykių registravimas

Šios funkcijos paskirtis. Kliento registravimo funkcija leidžia galutiniams vartotojams registruoti „Lync“ naudojimo informaciją savo kompiuteryje, vartotojo profilyje.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jei įjungta, nurodyta informacija bus saugoma galutinio vartotojo kompiuteryje: susitikimo tema, vieta, seanso inicijavimo protokolo (SIP) pranešimai, atsakymai į „Lync“ pokalbius, informacija apie kiekvieno „Lync“ pranešimo siuntėją ir gavėją, pranešimo maršrutas, kontaktų sąrašas ir buvimo informacija. „Lync“ pokalbių turinys nėra saugomas. Jokia informacija nėra automatiškai siunčiama į „Microsoft“, bet galutiniai vartotojai arba įmonės administratorius gali rankiniu būdu pasirinkti siųsti žurnalus į „Microsoft“.

Informacijos naudojimas. Naudojant kliento žurnalus galima diagnozuoti programos „Lync“ triktis.

Pasirinkimas / valdymas. Kliento registravimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas, jį gali įjungti įmonės administratorius nustatydamas ucEnableUserLogging į 1.

Avarinės tarnybos (911)

Šios funkcijos paskirtis. Kai įmonės administratorius avarines tarnybas padaro pasiekiamas, „Lync“ gali perduoti vietą vartotojo pasirinktam trečiosios šalies kelvados paslaugos teikėjui. Trečiosios šalies kelvados paslaugos teikėjas perduos vietą avarinės tarnybos atsakikliams, kai surenkamas avarinių tarnybų numeris (pvz., 911 Jungtinėse Amerikos Valstijose). Įmonės administratorius gali apriboti avarinio skambinimo galimybę galutinio vartotojo darbo vieta, kad administratorius turėtų pranešti kiekvienam galutiniam vartotojui, kokiu mastu avarinio skambinimo funkcija pasiekiama. Kai įjungta, vietos informacija perduodama avarinių tarnybų darbuotojams; tai vieta, kurią įmonės administratorius priskyrė galutinio vartotojo vietai (pvz., biuro numeris) ir įvedė į vietos duomenų bazę arba, jei tokia vieta nepasiekiama, vieta, kurią galutiniai vartotojai galėjo vietos lauke įvesti rankiniu būdu. Jei galutiniai vartotojai paskambina avarinėms tarnyboms naudodami „Lync“ ir belaidį interneto ryšį tebebūdami darbe, vietos informacija, perduodama avarinės tarnybos atsakikliams, bus tik apytikslė – tai bus tam tikro belaidžio pabaigos taško, su kuriuo kompiuteris palaiko ryšį, vieta. To belaidžio pabaigos taško vietos informaciją įmonės administratorius įveda rankiniu būdu, todėl avarinių tarnybų darbuotojams perduodama informacija gali nebūti faktinė galutinio vartotojo vieta. Kad ši funkcija tinkamai veiktų, įmonei būtina išlaikyti kelvados paslaugą, kurią teikia sertifikuoti sprendimų teikėjai; ši paslauga pasiekiama tik Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. „Lync“ gaunama vietos informacija nustatoma pagal automatinę vietos informaciją, kurią automatiškai įveda įmonės vietos informacijos serveris („LIS“) arba pagal vietos informaciją, kurią galutinis vartotojas rankiniu būdu įvedė vietos lauke. Ši informacija saugoma galutinio vartotojo kompiuterio atmintyje, todėl kai įvedamas avarinių tarnybų numeris, ši vietos informacija perduodama su skambučiu, siekiant nukreipti atitinkamam avarinių tarnybų paslaugų teikėjui ir pateikti apytikslę vietą. Be to, galutinio vartotojo vieta tiesioginiu pranešimu gali būti siunčiama vietinei saugos tarnybai. Avarinių skambučių atvejais skambučio informacijos įraše bus skambintojo vietos informacija. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Vietos informacija naudojama skambučiui į atitinkamą avarinę tarnybą nukreipti ir avarinių tarnybų personalui išsiųsti. Ši informacija taip pat gali būti nusiųsta įmonės saugos tarnybai pranešimu, kuriame nurodytas skambinančiojo ID ir atgalinio skambinimo informacija.

Pasirinkimas / valdymas.

Išjungta

E911 pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Jei įjungia įmonės administratorius, vietos strategiją galima modifikuoti arba pašalinti iš potinklių ir / arba vartotojų, o kelvados paslaugos teikimą gali nutraukti paslaugos teikėjas.

Įjungta

Vietos strategija, kuri įjungia E911, turi būti nustatyta ir priskirta arba potinkliui, kuriame bus registruojami vieningųjų ryšių (UC) klientai, arba vartotojams, arba ir tiems, ir tiems. E911 kelvados paslauga turi būti gaunama iš paslaugos teikėjo ir nustatomas kelvados ryšys su paslaugos teikėju.

Vietos infrastruktūra

Šios funkcijos paskirtis. Galutinio vartotojo vietos ir laiko juostos informacija apskaičiuojama ir bendrinama su kitais naudojant buvimo funkciją.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Galutinio vartotojo geografinės vietos duomenys surenkami naudojant vieną iš dviejų mechanizmų: vartotojas rankiniu būdu įveda duomenis arba juos automatiškai įveda įmonės vietos informacijos serveris („LIS“). Be to, galutinio vartotojo laiko juosta gaunama iš galutinio vartotojo kompiuterio „Windows“ operacinės sistemos. Surenkamus vietos duomenis sudaro „aprašo“ eilutė, taip pat suformatuota adreso informacija. Aprašas yra bet kuri eilutė, kuri padės informuoti kitus apie galutinio vartotojo vietą (pvz., „Namai“ arba „Darbas“), o suformatuoto adreso informacija yra miesto adresas (pvz., „5678 Main St, Buffalo, NY, 98052“). „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Vietos aprašo ir laiko juostos duomenys bendrinami su kitais naudojant „Lync“ buvimo funkciją, atsižvelgiant į tai, kaip ji sukonfigūruota. Informacija rodoma vartotojo kontakto kortelėje. Atkreipkite dėmesį, kad suformatuotas adresas arba miesto adresas nėra bendrinamas kontakto kortelėje, bet gali būti perduotas avarinių tarnybų darbuotojams, jei galutinis vartotojas paskambina avarinės tarnybos numeriu (pvz., 911). (Žr. „Avarinių tarnybų“ aprašą.)

Pasirinkimas / valdymas.

Įmonės administratorius gali nustatyti šiuos valdiklius:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled – jei nustatyta „True“ (teisinga), vietos pavadinimo įrašas vietos lauke ir visas dialogo langas Vieta pasiekiami naudojant vietos srities meniu elementą Nustatyti vietą. Jei nustatyta „False“ (klaidinga), vietos lauke pasiekiamas ribotas vietos pavadinimo įrašas. Be to, kai valdiklis nustatytas į „True“ (teisinga), vietos duomenys bus bendrinami avarinių tarnybų skambučiams. Jei nustatyta „False“ (klaidinga), nebus bendrinama avarinių tarnybų skambučiams. Galutiniai vartotojai to negali perrašyti. Žinokite, kad vietos aprašas (arba gautas iš LIS, arba įvestas galutinio vartotojo) vis tiek bus bendrinamas naudojant buvimo funkciją, nepaisant to, kaip šis jungiklis nustatytas.

 • UseLocationForE911Only – jei nustatyta „True“ (teisinga), vietos duomenys, esantys LIS, nebus automatiškai bendrinami naudojant buvimo funkciją. Jei nustatyta „False“ (klaidinga), vietos duomenys, esantys LIS, bus automatiškai bendrinami naudojant buvimo funkciją.

 • PublishLocationDataDefault – šis valdiklis sukonfigūruoja numatytąjį veikimą, kai vartotojai nėra aiškiai pasirinkę bendrinti arba nebendrinti vietos aprašo buvimo būsenos nuorodoje. Jei nustatyta „True“ (teisinga), pagal numatytuosius nustatymus vieta bus bendrinama. Jei nustatyta „False“ (klaidinga), pagal numatytuosius nustatymus vieta nebus bendrinama.

 • LocationRequired – šis parametras kontroliuoja, ar galutiniai vartotojai bus raginami įvesti vietą. Galimos trys reikšmės: Taip, Atsakomybės atsisakymas ir Ne.

  • Taip – jei nėra vietos duomenų, raudonai rodoma „Nustatyti vietą“.

  • Atsakomybės atsisakymas – jei nėra vietos duomenų, raudonai rodoma „Nustatyti vietą“ su greta esančiu „X“. Galutiniai vartotojai gali spustelėti „X“, norėdami peržiūrėti atsakomybės atsisakymą. Pastaba: jei įmonės administratorius pasirenka šią reikšmę, tada turės įvesti atsakomybės atsisakymo tekstą.

  • Ne – kai nėra vietos duomenų, juodai rodoma „Nustatyti vietą“.

„Lync Web App Server“

Šios funkcijos paskirtis. Turi būti įdiegtas žiniatinklio komponentas „Microsoft Lync Web App“, kad būtų galima naudoti „Lync Web App“, kuri yra „Microsoft Silverlight“ naršyklės priedu pagrįsta programa, suteikianti susitikimo galimybę.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Galutinio vartotojo prisijungimo adresas, slaptažodis ir susitikimo informacija bus naudojami autentifikuoti vartotoją prieš prijungiant jį arba ją prie susitikimo. Programos ir darbalaukio bendrinimo informacija bus bendrinama su visais to susitikimo vartotojais. Visi susitikimo dalyviai galės matyti galutinio vartotojo buvimo būseną ir kontaktinę informaciją.

Informacijos naudojimas. Vartotojo prisijungimo adreso, slaptažodžio ir susitikimo informacija bus naudojama, norint autentifikuoti vartotoją prieš prijungiant jį arba ją prie susitikimo.

Pasirinkimas / valdymas. „Lync Web App“ žiniatinklio komponentas įjungiamas pagal numatytuosius nustatymus.

Medijos apėjimo vietos aspektai

Šios funkcijos paskirtis. Medijos apėjimo funkcija nustato „Lync Server„ vartotojo numatytuosius vietinės medijos nutraukimo IP adresus ir PSTN šliuzą / IP-PBX / seanso ribos valdiklį, kuris naudojamas PSTN arba PBX skambučio, susijusio su tuo vartotoju, metu. Jeigu du elementai yra išdėstyti taip, kad yra gerai sujungti, nėra jokių pralaidumo apribojimų ir įjungtas medijos apėjimas, medija bus tiesiogiai perduodama tarp „Lync Server„ vartotojo ir PSTN šliuzo / IP-PBX / seanso ribos valdiklio, apeinant „Lync Server Mediation Server„. Skambučio signalas bus toliau perduodamas iš „Lync Server“ vartotojo į „Lync Server Mediation Server“ ir PSTN šliuzą / IP-PBX / seanso ribos valdiklį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Galutinio vartotojo vietinio numatytojo medijos nutraukimo IP adreso vieta ir PSTN šliuzas / IP-PBX / seanso ribos valdiklis nustatomi sugretinant kiekvieną vietinį numatytąjį medijos IP adresą su apėjimo ID, saugomu „Lync Server“ konfigūravimo saugykloje. Apėjimo ID yra GUID, jo nefiltruoja prieigos tarpinis serveris, todėl jis pateikiamas išorės vartotojams ir integruotiems vartotojams, taip pat pasiekiamas ir vidiniams vartotojams. Ši funkcija į „Microsoft“ nesiunčia jokios informacijos.

Informacijos naudojimas. Jei „Lync Server“ vartotojas ir PSTN šliuzas / IP-PBX / seanso ribos valdiklis yra toje pačioje lokalėje, apėjimo ID, susietas su kiekvieno elemento vietiniu numatytuoju medijos IP, bus toks pat. Šalis, gaunanti apėjimo ID iš savo lygiaverčio mazgo, matys, kad jos apėjimo ID atitinka. Tokiu atveju skambučio medija tiesiogiai perduodama tarp „Lync Server“ vartotojo ir PSTN šliuzo / IP-PBX / seanso ribos valdiklio, apeinant tarpininkavimo serverį.

Pasirinkimas / valdymas.

Medijos apėjimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas ir visuotinai, ir kiekvienai linijai tam tikram PSTN šliuzui / IP-PBX / seanso ribos valdikliui. Įmonės administratorius gali įjungti šią funkciją visuotinai ir tam tikrai linijai, taikydamas du toliau nurodytus metodus.

„Lync Server“ valdymo skydo naudojimas

 • Visuotinis apėjimas įjungiamas spustelėjus Tinklo konfigūravimas, sąraše du kartus spustelėjus Visuotinis, tada puslapyje Redaguoti visuotinį parametrą spustelėjus Įjungti medijos apėjimą ir pasirinkus granuliaciją.

 • Tam tikros linijos apėjimas įjungiamas spustelėjus Balso nukreipimas, spustelėjus skirtuką Linijos konfigūravimas, du kartus spustelėjus esamą liniją ir – Įjungti medijos apėjimą.

„Microsoft Lync Server 2010“ valdymo aplinkos naudojimas

 • Linijos medijos apėjimą galima įjungti naudojant cmdlet New-CsTrunkConfiguration arba Set-CsTrunkConfiguration.

 • Cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ir Set-CsNetworkConfiguration galima naudoti, norint įjungti visuotinį medijos apėjimą.

Susitikimo priedai

Šios funkcijos paskirtis. Galutiniai vartotojai gali bendrinti failus su susitikimo dalyviais nusiųsdami juos kaip priedus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Priedai saugomi „Lync Server“ pagal susitikimo turinio galiojimo laiko strategijas, nustatytas įmonės administratoriaus. Galutiniai vartotojai gali pasirinkti nusiųsti priedus. Priedus jie arba kiti susitikimo dalyviai gali atsisiųsti. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Nusiųstuose susitikimo prieduose esanti informacija bendrinama su kitais „Lync“ susitikimo dalyviais.

Pasirinkimas / valdymas. Įmonės administratorius gali įjungti arba išjungti šią funkciją bet kuriam arba visiems vartotojams, taikydamas strategiją AllowFileTransfer. Ši strategija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Failų perdavimas P2P tinkle

Šios funkcijos paskirtis. „Lync“ vartotojai gali perduoti failus vienas kitam, dalyvaudami dviejų šalių IM pokalbiuose (ne susitikimuose).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Failas perduodamas tiesiogiai iš vieno „Lync“ kliento į kitą. Norimą siųsti failą pasirenka ir jį siųsti pradeda pats vartotojas. Failo gavėjas turi aiškiai patvirtinti, kad nori gauti failą. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Failų perdavimo tarp lygiaverčių mazgų funkcija leidžia vartotojams siųsti failus vienas kitam realiuoju laiku, dalyvaujant IM pokalbyje.

Pasirinkimas / valdymas. Įmonės administratorius gali įjungti arba išjungti šią funkciją bet kuriam arba visiems vartotojams, taikydamas strategiją EnableP2PFileTransfer. Ši strategija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Asmeninis paveikslėlis

Šios funkcijos paskirtis. Asmeninis paveikslėlis rodo galutinio vartotojo asmeninį paveikslėlį kitiems galutiniams vartotojams. Jį konfigūruoja tik galutinis vartotojas, paveikslėlis skiriasi nuo paveikslėlio, esančio jūsų įmonės bendrame kataloge (pvz., „Active Directory“).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Galutinio vartotojo asmeninio paveikslėlio bendrinimo nuostata ir paveikslėlio žiniatinklio adresas surenkami naudojant galutinio vartotojo įvestį ir publikuojami naudojant „Lync“ buvimo funkciją. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Informacija naudojama tinkinti galutinio vartotojo sąsają ir bendrinti jo paveikslėlį su kitais.

Pasirinkimas / valdymas.

Įmonės administratorius kontroliuoja toliau išvardytas nuostatas.

 • Ar vartotojai pagal numatytuosius nustatymus iš pradžių bendrina paveikslėlius, ar ne. Tai galima perrašyti.

 • Didžiausią paveikslėlio, kurį gali atsisiųsti bet kuris vartotojas, dydį.

 • Kokių tipų paveikslėliai leidžiami.

PIN autentifikavimas

Šios funkcijos paskirtis. PIN autentifikavimo mechanizmas naudojamas autentifikuoti vartotojus, kurie prisijungia prie „Conference Auto Attendant“ susitikimų, ir autentifikuoti vartotojus, kurie pirmą kartą diegia „Microsoft Lync 2010 Phone Edition“. Vartotojas įveda telefono numerį arba plėtinį ir PIN, kurį „Lync Server“ naudoja vartotojo kredencialams patvirtinti. PIN gali nustatyti vartotojas arba sukonfigūruoti įmonės administratorius.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Autentifikuojant, gaunamas telefono numeris arba plėtinys ir vartotojo PIN. „Lync Server„ patikrina šią informaciją pagal vidinę duomenų bazę. PIN laikomas vidinėje duomenų bazėje kaip vienakryptė maiša saugos sumetimais. Kai nustatomas, PIN nėra niekam matomas. Be to, PIN gali nustatyti arba pakartotinai nustatyti vartotojas, administratorius arba pagalbos skyriaus vartotojas.

Kai administratorius arba pagalbos skyriaus vartotojas nustato ar pakartotinai nustato PIN, naujas PIN parodomas ir jį galima pasirinktinai nusiųsti vartotojui el. paštu. Pateiktą el. pašto šabloną galima tinkinti, jame yra teksto, kuriuo vartotojas informuojamas, kad PIN gali matyti administratorius arba pagalbos skyriaus vartotojas, todėl rekomenduojama, kad vartotojas nustatytų PIN dar kartą.

Informacijos naudojimas.

PIN naudoja „Lync Server“ vartotojui autentifikuoti susitikime arba norint įdiegti telefoną, kuriame naudojama „Lync 2010 Phone Edition“.

Pasirinkimas / valdymas. Funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus. Įmonės administratorius gali išjungti PIN autentifikavimą „Lync Server“ valdymo skydo puslapyje Saugos parametrai, pažymėjęs langelį PIN autentifikavimas.

Apklausa

Šios funkcijos paskirtis. Programos „Lync“ vartotojai gali rengti apklausas ir susitikimuose internetu ir pokalbiuose anonimiškai rinkti dalyvių atsakymus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Atskiri balsai renkami anonimiškai. Suskaičiuotus apklausos rezultatus gali matyti visi pranešėjai; jie juos gali parodyti visiems dalyviams. Apklausos saugomos „Lync Server“ pagal susitikimo turinio galiojimo laiko strategijas, nustatytas įmonės administratoriaus. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Apklausų funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių; ji leidžia pranešėjams greitai sužinoti dalyvių nuomonę.

Pasirinkimas / valdymas.

Įmonės administratorius numato toliau nurodytas strategijas.

 • EnableDataCollaboration: ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti visas duomenų bendradarbiavimo funkcijas – „Microsoft PowerPoint“ bendradarbiavimą, failų bendrinimą, apklausas, bendradarbiavimą naudojant interaktyviąją lentą ir priedus. Jei ši strategija nustatoma į „False“ (klaidinga), šių funkcijų lygmens strategijos yra neaktualios.

 • AllowPolling: ši strategija leidžia įmonės administratoriams įjungti arba išjungti apklausų funkciją. Ši funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus.

Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija

Šios funkcijos paskirtis. Ši funkcija leidžia galutiniams vartotojams pasiekti publikuotą informaciją apie kitus vartotojus (ir organizacijos viduje, ir už jos ribų), o kitiems vartotojams suteikiama prieiga prie publikuotos informacijos apie juos, pvz., būsena, pareigos, telefono numeris, vieta ir pastabos. Be to, įmonės administratorius gali sukonfigūruoti tarpusavio sąveiką su „Microsoft Outlook“ pranešimų ir bendradarbiavimo klientu bei „Exchange“, kad būtų rodomi galutinių vartotojų pranešimai, informuojantys apie išvykimą, bei kita būsenos informacija.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Galutiniai vartotojai naudoja prisijungimo adresą ir slaptažodį, norėdami prisijungti prie „Lync Server“. Jie ir jų administratorius gali publikuoti informaciją apie savo buvimo būseną ir kontaktinę informaciją, kuri bus susieta su jų prisijungimu. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Kiti „Lync“ vartotojai ir programos galės pasiekti galutinio vartotojo buvimo ir kontaktinę informaciją, kad matytų publikuojamą buvo būseną bei informaciją ir būtų paprasčiau bendrauti.

Pasirinkimas / valdymas. Galutiniai vartotojai gali pasirinkti, kuri informacija turi būti publikuojama. Be to, įmonės administratorius gali sukonfigūruoti publikuotą informaciją savo vardu. Įmonės administratorius gali išjungti galutinio vartotojo galimybę kontroliuoti publikuotą informaciją, atsidaręs „Lync Server“ valdymo skydo puslapius Vartotojai ir IM bei buvimo parametrai.

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Šios funkcijos paskirtis. „Lync“ vartotojai gali rodyti, peržiūrėti ir komentuoti „PowerPoint“ pateiktis kalbėdamiesi ir dalyvaudami susitikimuose internetu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas.

Galutinių vartotojų veiksmai lemia visą šios funkcijos naudojimą – nusiuntimas, naršymas arba „PowerPoint“ pateikties komentavimas. Kiekvienas per pokalbį arba susitikimą pateiktas failas bus perduotas visiems susitikimo dalyviams ir jie galės gauti jį tiesiai iš savo kompiuterio aplanko. Failo savininkas arba pranešėjas gali apriboti kitų galimybes įrašyti failą programoje „Lync“, bet tai neapribos galimybių jį gauti arba peržiūrėti. „PowerPoint“ failai saugomi „Lync Server“ pagal susitikimo turinio galiojimo laiko strategijas, nustatytas įmonės administratoriaus. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Bendro „PowerPoint“ pateikčių naudojimo funkcija padeda pokalbio dalyviams efektyviai pristatyti pateiktis ir gauti atsiliepimus.

Pasirinkimas / valdymas.

Įmonės administratorius numato toliau išvardytas strategijas.

 • EnableDataCollaboration – ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti arba leisti visas duomenų bendradarbiavimo funkcijas – „PowerPoint“ bendradarbiavimą, failų bendrinimą, apklausas, bendradarbiavimą naudojant interaktyviąją lentą ir priedus. Jei ši strategija nustatoma į „False“ (klaidinga), šių funkcijų lygmens strategijos yra neaktualios.

 • AllowAnnotations: ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti susitikimo dalyvių „PowerPoint“ turinio komentavimo galimybes.

Be to, pranešėjai gali apriboti „PowerPoint“ pateikčių komentavimą pagal dalyvio vaidmenį (Nėra, Tik pranešėjai, Visi) naudodami dialogo langą Susitikimo parinktys. Šį parametrą galima naudoti susitikimui.

Privatumo režimas

Šios funkcijos paskirtis. Privatumo režimas yra parametras, leidžiantis galutiniams vartotojams bendrinti savo buvimo informaciją (pvz., Pasiekiamas, Užsiėmęs, Netrukdyti ir kt.) tik su kontaktų sąraše esančiais kontaktais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Įjungus privatumo režimą, „Lync“ pereina į režimą, kuriame galutiniai vartotojai gali perjungti vartotojo parametrus taip, kad jų buvimo informacija būtų bendrinama tik su kontaktų sąraše esančiais kontaktais. Į „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Privatumo režimo parametras programoje „Lync“ naudojamas, siekiant nustatyti, ar įjungti privatumo režimą, ar ne.

Pasirinkimas / valdymas.

 • Įmonės administratorius telkinio lygiu gali pasirinkti įjungti privatumo režimą (naudodamas EnablePrivacyMode juostos parametrą). Įjungus, pagal numatytuosius nustatymus, visiems „Lync“ galutiniams vartotojams bus įjungtas privatumo režimas, kai tik jie prisijungs.

 • Kai privatumo režimas įjungtas serveryje, naudojant administravimo parametrą, galutiniai vartotojai gali pasirinkti, kad kiekvienas matytų jų buvimo būseną (standartinis režimas) arba matytų tik jų kontaktai (privatumo režimas). Galutiniai vartotojai savo būseną nustato dialogo lango Parinktys skirtuke Būsena.

 • Jei serveryje įjungtas standartinis režimas, naudojant administravimo parametrus, galutiniai vartotojai negali įjungti privatumo režimo. Jie gali dirbti tik standartiniu režimu. Tačiau jie gali „iš anksto atsisakyti“ privatumo režimo, kad jei administratorius vėliau įjungtų privatumo režimą, vartotojams jis nebūtų įjungtas prisijungus prie „Lync“.

Privati linija

Šios funkcijos paskirtis. Privati linija yra funkcija, galutiniam vartotojui suteikianti nepublikuotą papildomą telefono numerį. Galutinis vartotojas gali pasirinkti duoti kitiems papildomą telefono numerį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Naudojant privačios linijos funkciją, informacija renkama panašiai kaip ir naudojant įprastą neprivatų numerį: bus saugomi bet kurio skambučio informacijos įrašai.

Pasitaiko atvejų, kai privatus numeris trečiajai šaliai nusiunčiamas netyčia, pvz., kai skambinantis privačiu numeriu perduoda skambutį kitam asmeniui.

Informacijos naudojimas. Ši informacija naudojama pateikti skambučių dažnumo retrospektyvą. Daugiau informacijos žr. skyriuje Skambučių informacijos įrašų duomenų rinkimas ir ataskaitos.

Pasirinkimas / valdymas. Galutinis vartotojas arba administratorius neturi šios funkcijos valdiklių.

Medijos kokybės (QoE) duomenų rinkimas ir ataskaitos

Šios funkcijos paskirtis. Medijos kokybės (QoE) duomenų rinkimo ir ataskaitų funkcija renka informaciją ir praneša apie lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų medijos kokybę, kai naudojama „Lync“. Šiuose statistiniuose duomenyse yra IP adresai, praradimo dažnumas, naudoti įrenginiai, blogos kokybės atvejai skambučio metu ir kt.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jei įmonės administratorius įjungia QoE, „Lync“ lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų medijos kokybės duomenys įrašomi QoE duomenų bazėje. Ši funkcija neįrašo „Lync“ turinio. QoE duomenys saugomi stebėjimo serverio vidinėje duomenų bazėje, kuri įdiegta įmonėje, ir pranešama naudojant standartinių stebėjimo serverio ataskaitų rinkinį. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Įmonės administratorius gali pasiekti šią informaciją ir naudoti ją, norėdamas rinkti atsiliepimus apie sistemos medijos kokybę. Joje yra vartotojų IP adresai.

Pasirinkimas / valdymas. QoE yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, bet įmonės administratorius turi įdiegti stebėjimo serverį, prijungtą prie stebėjimo serverio vidinės duomenų bazės, kad surinktų QoE duomenis. Įmonės administratorius gali įdiegti standartines stebėjimo serverio ataskaitas arba sukurti pasirinktines ataskaitas, pateikdamas užklausas stebėjimo serverio duomenų bazei.

Įmonės administratoriai gali išjungti QoE ataskaitas, naudodami šią „Windows PowerShell“ cmdlet, skirtą „Lync Server“.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Vaidmenimis pagrįstas prieigos valdymas

Šios funkcijos paskirtis. Vaidmenimis pagrįstos prieigos valdymo (RBAC) funkcija leidžia perduoti įmonės administratoriaus scenarijų administravimo teises. Įmonės administratoriaus sąveika su valdymo sąsajomis gali būti apribota specialiai leidžiamomis operacijomis ir modifikuoti leidžiamais objektais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Įmonės administratoriaus galimybės įvertinamos vykdymo metu, remiantis vartotojo grupės naryste, ypač „Active Directory“ saugos grupėmis. Vaidmens galimybės sistemoje yra sukonfigūruotos ir nustatytos centriniame valdymo serveryje.

Informacijos naudojimas. Įmonės administratorius gali sukonfigūruoti papildomus konkrečios įdiegties RBAC administravimo vaidmenis. Įmonės administratorius gali peržiūrėti visus vaidmenis, kurių narys yra kitas administratorius.

Pasirinkimas / valdymas. Tai IT valdymo užduočių saugos / autorizavimo mechanizmas. Funkcija neturi įtakos ir nėra matoma galutiniams vartotojams.

Įrašymas

Šios funkcijos paskirtis. Ši funkcija leidžia organizatoriams ir / arba pranešėjams įrašyti visus „Lync“ seanso aspektus, įskaitant asmenis, kurie prisijungė prie susitikimo, garso, vaizdo turinį, pvz., IM pokalbius, programų bendrinimą, „PowerPoint“ pateiktis, apklausas, ruošinius ir interaktyviąsias lentas. Jei organizatorius arba kitas pranešėjas pristabdo arba sustabdo įrašymą, kitiems tuo metu vykdomiems įrašymams tai įtakos neturi.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Pranešėjo įrašoma medžiaga saugoma jo kompiuteryje. Papildomi vaizdo įrašų failai, sukurti iš įrašo, išsaugomi pranešėjo vietiniame kompiuteryje pagal numatytuosius nustatymus, bet galima išsaugoti ir kitame kompiuteryje, jeigu nurodo įrašantis pranešėjas. Kai vartotojai nusiunčia turinį į susitikimą, suteikiama teisė įtraukti tą turinį į įrašus, kuriuos tie arba kiti vartotojai sukuria.

Jei įvyksta klaidų įrašo publikavimo etapu, į įrašą gali būti įtraukti duomenys, užfiksuoti tuo metu, kai įrašymas buvo pristabdytas. Įvykus klaidai bet kurioje publikavimo etapo dalyje (žr. įrašų tvarkytuvo būseną „Įspėjimas...“), įrašų neplatinkite kitiems vartotojams net jei juos įmanoma kuria nors forma paleisti.

Informacijos naudojimas. Įrašą gali paleisti bet kuris vartotojas, turintis prieigą prie įrašo saugojimo vietos.

Pasirinkimas / valdymas.

Įmonės administratorius gali nustatyti šiuos valdiklius:

 • AllowConferenceRecording: numatytasis strategijos parametras yra „False“ (klaidinga).

  • Vartotojui, kuris iš lygiaverčių mazgų skambučio pereina į susitikimą, jeigu jo strategija nustatyta į „True“ (teisinga), visi pranešėjai galės įrašyti.

  • Jei vartotojas pradeda specialųjį susitikimą ir jo strategija nustatyta į „True“ (teisinga), visi pranešėjai galės įrašyti.

  • Jei vartotojas suplanavo susitikimą ir jo strategija nustatyta į „True“ (teisinga), kai pirmas asmuo prisijungia prie susitikimo, visi pranešėjai galės įrašyti.

  • Esant šiems trims scenarijams, jei vartotojo, kuris perėjo į kitą lygį, inicijavo arba suplanavo, susitikimo strategija nustatyta į „False“ (klaidinga), įrašymas negalimas jokiems pranešėjams arba dalyviams.

  • Jei strategija pakeičiama vykstant susitikimui, ji gali neįsigalioti, kol visi dalyviai neišeis ir iš naujo neprisijungs prie susitikimo.

 • EnableP2PRecording: numatytasis nustatymas yra „False“ (klaidinga) ir nustatomas, kai vartotojas prisijungia prie „Lync“.

  • Jei nustatyta „True“ (teisinga), vartotojas, kuris inicijuoja pokalbį su kuo nors, kurio strategija taip pat nustatyta į „True“ (teisinga), galės įrašyti.

  • Vartotojai gali įrašyti, tik jei abiem lygiaverčių mazgų ryšio šalims leidžiama įrašyti.

 • AllowExternalToRecord: numatytasis nustatymas yra „False“ (klaidinga). Išoriniams vartotojams priklauso integruoti ir anoniminiai vartotojai.

  • Susitikimas: AllowExternalToRecord strategija taikoma tada, kai pirmas asmuo prisijungia prie susitikimo ir kai AllowConferenceRecording nustatyta į „True“ (teisinga).

   • Jei nustatyta „True“ (teisinga), susitikime, kuriame leidžiama įrašyti, ne įmonės pranešėjams taip pat bus leidžiama įrašyti. Jei strategija pakeičiama susitikimo seanso metu, nauja strategija įsigalios, kai visi dalyviai išeis ir iš naujo prisijungs prie susitikimo.

   • Jei susitikime, kuriame leidžiama įrašyti, nustatyta „False“ (klaidinga), ne įmonės pranešėjams nebus leidžiama įrašyti. Jei strategija pakeičiama susitikimo seanso metu, nauja strategija gali neįsigalioti, kol visi dalyviai neišeis ir vėl neprisijungs prie susitikimo.

  • Lygiaverčiai mazgai (P2P): AllowExternalToRecord strategija taikoma lygiaverčių mazgų pokalbiams tik tada, kai EnableP2PRecording strategija nustatyta į „True“ (teisinga).

   • Jei nustatyta „True“ (teisinga), ne įmonės vartotojui leidžiama įrašyti.

   • Jei nustatyta „False“ (klaidinga), ne įmonės vartotojui neleidžiama įrašyti, o vartotojas, neleidžiantis įrašyti už įmonės ribų, galės įrašyti.

Atsakymų grupės tarnybos agento anonimiškumas

Šios funkcijos paskirtis. Atsakymų grupės tarnyba (RGS) leidžia įmonės administratoriams sukurti ir konfigūruoti vieną arba daugiau mažų atsakymų grupių, siekiant nukreipti ir sustatyti į eilę gaunamus telefono skambučius vienam arba daugiau nustatytų agentų arba galutinių vartotojų. Ši funkcija leidžia RGS agentui apdoroti skambučius, automatiškai neatskleidžiant savo tapatybės nuotolinei šaliai.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Agento tapatybė nerodoma, jei nuotolinė šalis naudoja „Microsoft“ ryšių klientą arba PSTN telefoną, bet tapatybė perduodama Seanso aprašo protokolo (SDP) paketais, kai IM modalumas įtraukiamas į anoniminį balso skambutį. Todėl tapatybę galima nustatyti naudojantis kliento pėdsakais. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Ne „Microsoft“ ryšių klientas galėtų rodyti informaciją apie agentą vartotojo sąsajoje ir atskleisti agento tapatybę. Tai galėtų leistų nuotolinei šaliai tiesiogiai skambinti agentui nenaudojant RGS.

Pasirinkimas / valdymas. Galutinis vartotojas arba administratorius neturi šios funkcijos valdiklių.

Serverio įvykių registravimas

Šios funkcijos paskirtis. Registruodamas serverio įvykius administratorius renka informaciją apie įvairius srautų, nukreiptų į kurį nors domeną arba vieningąjį identifikatorių (URI) arba iš jo, tipus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jei įmonės administratorius įjungia „Lync“ registravimą, į žurnalo failus įtraukiama informacija apie srautą, nukreiptą į nurodytą domeną ar URI arba iš jo. Atsižvelgiant į konfigūraciją, šią surinktą informaciją galima naudoti derinant. Administratoriaus nurodytame faile registruojama įvairi informacija apie galutinius vartotojus, pvz., susitikimo tema, vieta, SIP pranešimai, atsakai į „Lync“ kvietimus, informacija apie kiekvieno „Lync“ pranešimo siuntėją ir gavėją, pranešimo maršrutas, kontaktų sąrašas, buvimo būsenos informacija, IM pokalbio turinys, taip pat visų bendrai naudojamų programų pavadinimai, priedai, „Microsoft PowerPoint“ failai, interaktyviosios lentos ir apklausų klausimai, apklausos parinkties (-čių), už kurią (kurias) balsuota, indeksai. Į „Microsoft“ jokia informacija automatiškai nesiunčiama, bet administratorius savo nuožiūra informaciją gali siųsti rankiniu būdu.

Informacijos naudojimas. Pagal serverio įvykių žurnalus galima diagnozuoti „Lync“ triktis, t. y. nustatyti, kokios triktys ir kuriame serveryje arba domene įvyko.

Pasirinkimas / valdymas. Pagal numatytuosius nustatymus serverio įvykių registravimas yra išjungtas, bet įmonės administratorius turi jį įjungti. Norėdamas įjungti arba išjungti šią funkciją kiekvienoje vietoje, tarnyboje arba serveryje administratorius gali naudoti šiuos Windows PowerShell komandinės eilutės sąsajos cmdlet: „New-CsDiagnosticsFilterConfiguration“, „Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration“ ir „Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration“. Norint registruoti IM pokalbių turinį, tam tikrus parametrus pavyks nustatyti tik sulaukus pagalbos iš „Microsoft“ palaikymo centro.

Įgūdžių ieška

Šios funkcijos paskirtis. Ši funkcija leidžia galutiniams vartotojams ieškoti žmonių savo įmonėje, naudojant bet kurią ypatybę, nurodytą „Microsoft SharePoint“ (pvz., vardą, el. pašto adresą, įgūdžius, patirties sritį ir kt.). Ši funkcija pasiekiama, tik jei įmonės administratorius yra įdiegęs „SharePoint“ ir įjungęs „Lync 2010“ bei „SharePoint“ sąveiką.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. „Lync 2010“ įvesta ieškos užklausa bus išsiųsta į įmonės „SharePoint Server“. „SharePoint“ atsakymą apdoroja „Lync 2010“ ir rodomi ieškos rezultatai bei susijusi informacija. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. vartotojo įvesta informacija išsiunčiama į „SharePoint“, kad būtų gauti ieškos rezultatai, rodomi programoje „Lync 2010“.

Pasirinkimas / valdymas. Šią funkciją gali įjungti arba išjungti įmonės administratoriai pagal 4 juostų parametrą.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Bendroji kontaktų saugykla

Šios funkcijos paskirtis. Bendrąją kontaktų saugyklą sudaro trys pagrindinės funkcijos:

 1. Ieškos suliejimas – ši funkcija sulieja „Active Directory“ kontaktus su asmeniniais „Outlook“ kontaktais, kad ieškant to kontakto, ieškos rezultatuose būtų pateiktas tik vienas įrašas.

 2. Kontaktų suliejimas – ši funkcija sujungia kontaktinę informaciją iš „Outlook“ ir „Active Directory“ įrašų, naudodama sutampantį el. pašto adresą ir / arba prisijungimo identifikatorių. Kai nustatomas sutapimas, „Lync 2010“ sujungia duomenis iš trijų duomenų šaltinių („Outlook“, „Active Directory“ ir buvimo būsenos). Šie bendri duomenys rodomi įvairiuose vartotojo sąsajos komponentuose, įskaitant ieškos rezultatus, kontaktų sąrašą ir kontakto kortelę.

 3. „Outlook“ kontaktų kūrimas „Lync 2010“ kontaktams (kontaktų sinchronizavimas) – „Lync 2010“ sukurs „Outlook“ kontaktus visiems vartotojo kontaktams numatytajame kontaktų aplanke, jei vartotojas turi „Exchange 2010“ arba naujesnės versijos pašto dėžutę. Sukūrus visų „Lync 2010“ kontaktų kopijas programoje „Outlook“, vartotojas galės pasiekti „Lync 2010“ kontaktinę informaciją iš „Outlook“, „Outlook Web Access“ ir mobiliųjų įrenginių, kurie sinchronizuoja kontaktus su „Exchange“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. „Lync 2010“ sujungia kontaktinę informaciją iš buvimo būsenos, „Active Directory“ ir „Outlook“. Šią informaciją viduje naudoja programa „Lync 2010“. Kai kuriami „Outlook“ kontaktai, „Lync 2010“ įrašys buvimo būsenos, „Active Directory“ ir „Outlook“ kontaktų informaciją į „Exchange“. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Kontaktinė informacija iš buvimo būsenos, „Active Directory“ ir „Outlook“ yra parodyta „Lync 2010“ vartotojo sąsajoje (kontaktų sąrašas, kontakto kortelė, ieškos rezultatai ir kt.). Ši informacija gali būti įrašyta į „Exchange“ ir naudojant kontaktų sinchronizavimą (kaip aprašyta pirmiau).

Pasirinkimas / valdymas. Šią funkciją įjungia arba išjungia „Lync Server 2010“ administratoriai, naudodami EnableExchangeContactSync juostos parametrą.

Balso kokybės patobulinimai programoje „Lync 2010“

Šios funkcijos paskirtis. „Lync 2010“ pateikia pranešimus galutiniams vartotojams, kai pokalbio metu aptinka įrenginio, tinklo arba kompiuterio problemų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Informaciją apie galutinio vartotojo garso įrenginio sąranką, tinklo sąranką ir kitus medijos ryšius „Lync 2010“ rinks tam, kad nustatytų, kas gali lemti blogą garso kokybę naudojant balso pranešimus. Galutinį vartotoją „Lync 2010“ informuos, kad yra balso kokybės problema, o kitiems pokalbio dalyviams bus tik parodytas pranešimas, kad galutiniai vartotojai naudoja įrenginį, kuris lemia blogą garso kokybę. Jie nežinos, kokį įrenginį galutinis vartotojas naudoja. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Informacija, kuri siunčiama kitiems pokalbio dalyviams, naudojama pagerinti pokalbio kokybę.

Pasirinkimas / valdymas. Įmonės administratorius gali išjungti balso kokybės pranešimą apie įrenginius, vykdydamas „powershell“ komandą, kaip aprašyta toliau.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Bendradarbiavimas naudojant interaktyviąsias lentas

Šios funkcijos paskirtis. Ši funkcija leidžia galutiniams vartotojams per susitikimus ir pokalbius internetu bendrinti virtualias interaktyviąsias lentas naudojant „Lync 2010“ ir jose komentuoti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Komentarai interaktyviosiose lentose rodomi visiems dalyviams. Interaktyviosios lentos saugomos „Lync Server 2010“, atsižvelgiant į susitikimų turinio galiojimo laiko strategijas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Interaktyviųjų lentų funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių: susitikimo dalyviai gali diskutuoti, siūlyti idėjas, užsirašinėti ir kt.

Pasirinkimas / valdymas.

Įmonės administratorius numato toliau nurodytas strategijas.

 • EnableDataCollaboration administravimo strategija – ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti visas duomenų bendradarbiavimo funkcijas – „PowerPoint“ bendradarbiavimą, failų bendrinimą, apklausas, bendradarbiavimą naudojant interaktyviąją lentą ir priedus. Jei ši strategija nustatoma į „False“ (klaidinga), šių funkcijų lygmens strategijos yra neaktualios.

 • AllowAnnotations administratoriaus strategija: ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti komentavimo galimybes visiems susitikimo dalyviams. Jei šis parametras išjungtas, galutiniai vartotojai nematys įvesties vietos, kur būtų galima sukurti interaktyviąją lentą „Lync 2010“ vartotojo sąsajoje.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×