„Microsoft Lync Server 2013“ privatumo patvirtinimo priedas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2013 m. vasario mėn.

Turinys

Šis puslapis yra „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimo priedas. Siekdami suprasti, kaip renkami ir naudojami duomenys naudojant konkretų „Microsoft Lync“ produktą arba paslaugą, perskaitykite „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimą ir šį priedą.

Šis privatumo patvirtinimas apibrėžia „Microsoft Lync 2013“ ryšių programinės įrangos, įdiegtos jūsų organizacijoje, diegimą ir naudojimą. Jei jūsų įmonė naudoja „Lync Server“ kaip internetinio sprendimo ar tarnybos dalį (kitaip tariant, programinė įranga veikia trečiajai šaliai, pvz., „Microsoft“, priklausančiuose serveriuose), informacija bus perduota tai trečiajai šaliai. Norėdami sužinoti daugiau apie trečiajai šaliai perduodamų duomenų naudojimą, kreipkitės į savo organizacijos administratorių arba paslaugos teikėją.

Archyvavimas

Funkcijos paskirtis: archyvavimas – tai būdas archyvuoti tam tikrus su „Lync“ susijusius ryšių ir naudojimo duomenis, skirtus organizacijoms, kurioms gali būti taikomi saugojimo reikalavimai dėl pramonės šakos ar reguliuojamųjų reikalavimų, arba kurios turi savo saugojimo reikalavimus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: archyvavimas leidžia saugoti lygiaverčių mazgų ir daugiašalių tiesioginių pranešimų turinį, konferencijų turinį, įskaitant nusiųstą turinį (pvz., ruošinius) ir su įvykiais susijusį turinį (pvz., prisijungimo, išėjimo, nusiuntimo, bendrinimo ir matomumo pasikeitimo) organizacijos administratoriaus sukonfigūruotame serveryje. Failų perdavimų tarp lygiaverčių mazgų, lygiaverčių mazgų garso / vaizdo pokalbių, taikomųjų programų bendrinimo per lygiaverčių mazgų pokalbius, konferencijų komentarų ir apklausų archyvuoti negalima. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: leidžia organizacijai archyvuoti turinį laikantis pramonės šakos, reguliuojamųjų ir organizacijos saugojimo reikalavimų.

Pasirinkimas / valdymas: archyvavimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas. Nėra šios funkcijos vartotojų lygmens valdiklių, ją valdo organizacijos administratorius.

 • Puslapyje Stebėjimo ir archyvavimo parametrai atnaujinkite Archyvavimo strategija ir Archyvavimo konfigūracija.

Norėdami įgalinti „Exchange“ integravimą:

 • Puslapyje Stebėjimo ir archyvavimo parametrai taip pat atnaujinkite Archyvavimo konfigūracija.

Pastaba: Įgalinus „Exchange“ integravimą, vartotojai, kurie dirba su „Microsoft Exchange Server 2010“ ar naujesne versija, turės būti valdomi iš „Exchange“ valdymo skydo.

Veiklos informacijos santrauka

Šios funkcijos paskirtis: veiklos informacijos santrauka leidžia galutiniams vartotojams matyti savo kontaktų, esančių kontaktų sąraše, bendruomenės naujinimus. Funkcija leidžia galutiniams vartotojams rodyti kitiems savo naujausias asmenines pastabas, paveikslėlio, pareigų arba biuro vietos keitimus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Būdami prisijungę galutiniai vartotojai programoje „Microsoft Lync 2013“ publikuoja toliau nurodytą informaciją.

 • Bendro paveikslėlio (iš bendrojo įmonės katalogo, pvz., „Active Directory“ domeno tarnybos) atnaujinimo laiką

 • Žiniatinklio paveikslėlį (kurį galutinis vartotojas nusiunčia, kad matytų kiti) su atnaujintu laiku

 • Bendrą pavadinimą (iš įmonės katalogo) ir laiką, kada jis buvo pakeistas

 • Įmonės biuro vietos pasikeitimo laiką ir biuro vietą (iš įmonės katalogo)

 • Keleto vėliausiai publikuotų asmeninių pastabų retrospektyvą

 • Pastabą Išvykęs iš „Microsoft Exchange Server“

„Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: ši informacija bus bendrinama su galutinio vartotojo kontaktų sąraše esančiais kontaktais, kurie peržiūri veiklos informacijos santrauką ir naudoja privatumo lygį Šeima ir draugai, Darbo grupė, Kolegos arba Išoriniai kontaktai.

Pasirinkimas / valdymas. Įmonės administratorius gali konfigūruoti PersonalNoteHistoryDepth juostos parametrą, kuris lemia, kiek galutinio vartotojo asmeninių pastabų bus saugoma. Jei nustatyta 0, pastabų retrospektyva neišsaugoma – išsaugoma tik dabartinė pastaba (kaip naudojant ankstesnius leidimus). Be to, pažymėjęs atitinkamą „Lync 2010“ kliento parinkčių dialogo parametrą kiekvienas galutinis vartotojas galės savo veiklos informacijos santraukoje nepublikuoti.

Adresų knygelės tarnyba

Šios funkcijos paskirtis. Adresų knygelės tarnyba leidžia „Lync Server“ klientams, pvz., „Lync 2010“ ir naujesnėms darbalaukio klientų versijoms, mobiliesiems įrenginiams skirtam „Lync“ ir kt., ieškoti kontaktų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: galutinis vartotojas pateikia ieškos eilutę, kuri naudojama ieškant atitikmens adresų knygelės duomenų bazėje arba adresų knygelės atsisiuntimo failuose. Visi atitinkantys konkrečios ieškos įrašai bus pateikti klientui.

Informacijos naudojimas: pagal ieškos eilutėje pateiktą informaciją bus ieškoma atitinkančių įrašų.

Pasirinkimas / valdymas: adresų knygelės tarnyba yra įgalinta pagal numatytuosius nustatymus. Nėra parinkties, kuria būtų galima išjungti šią tarnybą.

Skambučių priėmimo valdymas

Šios funkcijos paskirtis: skambučių priėmimo valdymas leidžia įmonės administratoriams valdyti „Lync Server“ garso / vaizdo srauto kiekį WAN saite.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: skambučių priėmimo valdiklis renka, apdoroja ir gauna skambintojo ir asmens, kuriam skambinama, IP adresus, abiejų šalių galutinio taško vietos informaciją (įmonės tinkle arba už jo ribų) ir informaciją, ar skambutis yra integruotas. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: įmonės administratorius gali naudoti šią informaciją, kad administruotų, kaip įmonė naudoja tam tikrą WAN saitą garso / vaizdo skambučiams „Lync Server“.

Pasirinkimas / valdymas. Skambučių priėmimo valdymas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas, bet įmonės administratorius gali jį įjungti atidaręs „Lync Server“ valdymo skydo parametrų puslapį Tinklo konfigūracija ir atnaujinęs dalį Visuotinė pralaidumo valdymo strategija.

Pastaba: Skambučių priėmimo valdymo strategijos gali turėti įtakos skambučiams avarinėms tarnyboms (jie gali būti klaidingai nukreipti).

Skambučių informacijos įrašų (CDR) duomenų rinkimas ir ataskaitos

Šios funkcijos paskirtis: skambučių informacijos įrašų (CDR) duomenų rinkimo ir ataskaitų teikimo funkcija renka išsamią informaciją ir pateikia ataskaitas apie registracijas, lygiaverčių mazgų ryšius ir susitikimus, įvykusius naudojant „Lync Server“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: jei funkcija įgalinta, duomenys iš visų registracijų, lygiaverčių mazgų ryšių ir susitikimų įrašomi į CDR duomenų bazę. (Turinys neįrašomas.) CDR duomenys saugomi įmonėje įdiegtoje stebėjimo serverio duomenų bazėje ir pateikiami standartinių stebėjimo serverio ataskaitų rinkinyje. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: CDR duomenys gali būti naudojami norint peržiūrėti registracijų istoriją, lygiaverčių mazgų ryšius ir organizacijoje vykstančius susitikimus.

Pasirinkimas / valdymas: CDR funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, bet norint rinkti CDR duomenis, įmonės administratorius turi įdiegti stebėjimo serverį, prijungtą prie stebėjimo serverio vidinės duomenų bazės. Įmonės administratorius gali naudoti standartines stebėjimo serverio ataskaitas arba kurti pasirinktines, teikdamas užklausas stebėjimo serverio duomenų bazei.

Skambinimo pavedimas

Šios funkcijos paskirtis: skambinimo pavedimas leidžia vartotojams priskirti vieną ar daugiau asmenų (atstovų), kurie galės jų vardu skambinti ir atsakyti į skambučius bei rengti susitikimus tinkle ir juose dalyvauti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: priskiriant atstovus, vartotojas konfigūravimo proceso metu turi pateikti atstovo kontaktinę informaciją. Vartotojai, kurie nustatyti kaip atstovai, gaus pranešimą, kad kažkas iš jų organizacijos juos paskyrė atstovu. Kai atstovas (-ai) atsilieps į skambutį to asmens, kuris juos paskyrė atstovu, vardu, tas asmuo el. paštu gaus pranešimą apie šį įvykį. „Microsoft“ jokia informacija nebus siunčiama.

Informacijos naudojimas: „Lync“ naudoja atstovo kontaktinę informaciją, kad galėtų jam leisti skambinti bei priimti skambučius ir rengti susitikimus bei juose dalyvauti vardu to asmens, kurio atstovas jis yra.

Pasirinkimas / valdymas: skambinimo pavedimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas. Organizacijos administratorius gali įgalinti ir išjungti skambinimo pavedimą savo organizacijoje nustatęs įgalinimo pavedimo reikšmę EnableDelegation kaip teisingą (True).

Pastaba: Organizacijų administratoriai gali konfigūruoti „Exchange“ kalendoriaus atstovo sinchronizavimą su „Lync Server 2010“ ar naujesne versija. Įgalinus, „Exchange“ kalendoriaus atstovai su atitinkamomis teisėmis (kurios prilygsta neredaguojančio autoriaus teisėms arba yra didesnės) bus automatiškai įtraukti kaip atstovai programoje „Lync“. Tačiau tai nepakeičia skambučių peradresavimo parametrų.

Skambintojo ID

Šios funkcijos paskirtis: skambintojo ID kontroliuoja telefono numerį, rodomą šaliai, kuriai skambinama. Įmonės administratorius gali pasirinkti nerodyti skambintojo ID, pateikdamas pakaitinį numerį, kuris bus rodomas kaip skambintojo ID visiems skambučiams iš jų organizacijos arba tam tikrai numerių grupei. Pavyzdys, administratorius gali sukonfigūruoti skambintojo ID, kad bendras įmonės numeris būtų rodomas, o ne asmenis vartotojo darbo numeris.

Informacijos rinkimas, apdorojimas ar perdavimas: vartotojo telefono numeris arba papildomai sukonfigūruotas telefono numeris. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: skambinat skambučio gavėjui rodomas vartotojo telefono numeris arba alternatyvus numeris (jeigu sukonfigūruotas).

Pasirinkimas / valdymas. Parinktis Nerodyti skambintojo ID gali būti pažymėta arba atžymėta apsilankius „Lync Server 2010“ valdymo skydo puslapyje Maršrutas. Jei parinktis Nerodyti skambintojo ID nepažymėta, skambintojo telefono numeris bus rodomas. Jei parinktis Nerodyti skambintojo ID pažymėta, turi būti pateiktas pakaitinis numeris ir jis bus rodomas šaliai, kuriai skambinama.

Skambinančios šalies pavadinimo rodymas

Šios funkcijos paskirtis: šiame rodomame pavadinime yra galutinio vartotojo vardas, saugomas „Lync Server“ vietinėje saugykloje (adresų knygelės tarnyba). Kai galutiniai vartotojai skambina naudodamiesi „Lync Server“ į viešąjį perjungiamąjį telefonų tinklą (PSTN), ši funkcija siunčia visą rodomo vardo informaciją į išėjimo PSTN šliuzą / IP-PBX / seanso ribos valdiklį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: iš „Lync Server“ tinklo siunčiamų skambučių atveju rodomas pavadinimas siunčiamas į išėjimo PSTN šliuzą / IP-PBX / seanso ribos valdiklį, jei „Lync Server“ nėra privatumo apribojimų pateikti šią informaciją. Tada ši informacija gali būti rodoma skambučio paskirties šaliai.

Informacijos naudojimas: informacija naudojama taip, kad šaliai, kuriai skambinama, būtų rodomas skambinančios šalies pavadinimas kartu su skambinančios šalies telefono numeriu. Tai neturi būti laikoma nekintamu pavyzdžiu.

Pasirinkimas / valdymas: šiuo metu „Lync Server“ nėra valdiklių, skirtų nustatyti privatumo apribojimus rodomo vardo informacijai teikti. Rodomas vardas visada perduodamas iš serverio. Kai kuriuose PSTN šliuzuose / IP-PBXs / seanso ribos valdikliuose gali būti galimybė filtruoti arba pakeisti rodomo vardo informaciją pagal skambučio kryptį (gaunamas, siunčiamas).

Kliento įvykių registravimas

Funkcijos paskirtis: kliento įvykių registravimo funkcija renka informaciją, kurią antro lygmens palaikymo komanda gali naudoti norėdama nustatyti problemos priežastį. Kliento įvykių žurnalai saugomi lokaliai vartotojo kompiuteryje.

Informacijos rinkimas, apdorojimas ar perdavimas: kai įgalintas kliento įvykių registravimas, tam tikra naudojimo informacija bus registruojama ir saugoma vartotojo kompiuteryje. Ši informacija gali apimti susitikimo temas ir vietas; sesijos inicijavimo protokolo (SIP) pranešimus; atsakymus į „Lync“ kvietimus; informaciją apie tiesioginių pranešimų siuntėją ir gavėją; pranešimo maršrutą; vartotojų kontaktų sąrašą ir buvimo informaciją; bet kurių programų, priedų, „Microsoft PowerPoint“ failų, interaktyviųjų lentų pavadinimus arba bendrintas apklausas, įtraukiant bendrintus apklausų klausimus ir balsavimo rodyklę – visa tai registruojama kliento žurnaluose. „Lync“ pokalbių turinys nesaugomas (tiesioginiai pranešimai, „PowerPoint“ komplektai, interaktyviųjų lentų turinys, pastabos, apklausų informacija ir kt.) kliento žurnaluose. Į „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: kliento įvykių žurnaluose renkamą informaciją gali naudoti vartotojo klientų palaikymo tarnyba arba ji gali būti siunčiama „Microsoft“ programos „Lync“ problemų gedimams šalinti.

Pasirinkimas / valdymas: kliento įvykių registravimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas. Organizacijos administratorius gali įgalinti arba išjungti šią funkciją organizacijoje nustatydamas vertę ucEnableUserLoggingį 1.

Avarinės tarnybos (112)

Šios funkcijos paskirtis: kai įmonės administratorius avarines tarnybas padaro pasiekiamas, „Lync“ gali perduoti vietą vartotojo pasirinktam trečiosios šalies kelvados paslaugos teikėjui. Trečiosios šalies kelvados paslaugos teikėjas perduos vietą avarinės tarnybos atsakikliams, kai surenkamas avarinių tarnybų numeris (pvz., Lietuvoje 112). Kai įgalinta, vietos informacija perduodama avarinių tarnybų darbuotojams; tai vieta, kurią įmonės administratorius priskyrė kiekvienam vartotojui (pvz., pastato ir biuro numeris) ir įvedė į vietos duomenų bazę arba, jei tokia vieta nepasiekiama, vieta, kurią vartotojai galėjo vietos lauke įvesti rankiniu būdu. Jei vartotojai paskambina avarinėms tarnyboms naudodami „Lync“ ir belaidį interneto ryšį tebebūdami darbe, vietos informacija, perduodama avarinės tarnybos atsakikliams, bus tik apytikslė – tai bus belaidžiam pabaigos taškui, su kuriuo kompiuteris palaiko ryšį, priskirta vieta. To belaidžio pabaigos taško vietos informaciją įmonės administratorius įveda rankiniu būdu, todėl avarinių tarnybų darbuotojams perduodama informacija gali nebūti faktinė fizinė vartotojo vieta. Kad ši funkcija tinkamai veiktų, įmonei būtina išlaikyti kelvados paslaugą, kurią teikia sertifikuoti sprendimų teikėjai; ši paslauga pasiekiama tik Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: „Lync“ gaunama vietos informacija nustatoma pagal automatinę vietos informaciją, kurią automatiškai įveda vietos informacijos serveris arba pagal vietos informaciją, kurią vartotojas rankiniu būdu įveda vietos lauke. Ši informacija saugoma vartotojo kompiuterio atmintyje, todėl kai įvedamas avarinių tarnybų numeris, ši vietos informacija perduodama su skambučiu, siekiant nukreipti atitinkamam avarinių tarnybų paslaugų teikėjui ir pateikti apytikslę vietą. Be to, jų vieta tiesioginiu pranešimu gali būti siunčiama vietinei saugos tarnybai. Avarinių skambučių atvejais skambučio informacijos įraše bus skambintojo vietos informacija. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: vietos informacija naudojama skambučiui į atitinkamą avarinę tarnybą nukreipti ir avarinių tarnybų personalui išsiųsti. Ši informacija taip pat gali būti nusiųsta įmonės saugos tarnybai pranešimu, kuriame nurodytas skambinančiojo ID ir atgalinio skambinimo informacija.

Pasirinkimas / valdymas: ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Įmonės administratorius ją įgalina.

Išjungta:

Avarinės tarnybos pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtos. Jei įjungia įmonės administratorius, vietos strategiją galima modifikuoti arba pašalinti iš potinklių ir / arba vartotojų, o kelvados paslaugos teikimą gali nutraukti paslaugos teikėjas.

Įgalinta:

Vietos strategija, kuri įgalina avarines tarnybas, turi būti nustatyta ir priskirta arba potinkliui, kuriame bus registruojami vieningųjų ryšių (UC) klientai, arba vartotojams, arba ir tiems, ir tiems. Avarinių tarnybų kelvados paslauga turi būti gaunama iš paslaugos teikėjo ir nustatomas kelvados ryšys su paslaugos teikėju.

Pastaba: Organizacijos administratorius gali apriboti skambinimo avarinėms tarnyboms galimybę vartotojo darbo vietoje, todėl vartotojai turėtų administratoriaus pasiteirauti informacijos apie skambinimo avarinėms tarnyboms galimybę..

Vietos infrastruktūra

Šios funkcijos paskirtis: galutinio vartotojo vietos ir laiko juostos informacija apskaičiuojama ir bendrinama su kitais naudojant buvimo funkciją.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: galutinio vartotojo geografinės vietos duomenys surenkami naudojant vieną iš dviejų mechanizmų: vartotojas rankiniu būdu įveda duomenis arba juos automatiškai įveda įmonės vietos informacijos serveris (LIS). Be to, galutinio vartotojo laiko juosta gaunama iš galutinio vartotojo kompiuterio „Windows“ operacinės sistemos. Surenkamus vietos duomenis sudaro „aprašo“ eilutė, taip pat suformatuota adreso informacija. Aprašas yra bet kuri eilutė, kuri padės informuoti kitus apie galutinio vartotojo vietą (pvz., Namai arba Darbas), o suformatuoto adreso informacija yra miesto adresas (pvz., Beržų g. 5678, Trakai, 98052). „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: vietos aprašo ir laiko juostos duomenys bendrinami su kitais naudojant „Lync“ buvimo būsenos privatumą, atsižvelgiant į tai, kaip buvimo būsenos privatumas sukonfigūruotas. Informacija rodoma vartotojo kontakto kortelėje. Atkreipkite dėmesį, kad suformatuotas adresas arba miesto adresas nėra bendrinamas kontakto kortelėje, bet gali būti perduotas avarinių tarnybų darbuotojams, jei galutinis vartotojas paskambina avarinės tarnybos numeriu (pvz., 112). (Žr. Avarinių tarnybų aprašą.)

Pasirinkimas / valdymas: įmonės administratorius gali nustatyti šiuos valdiklius:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: jei nustatyta True (teisinga), vietos pavadinimo įrašas vietos lauke ir visas dialogo langas Vieta yra pasiekiami naudojant vietos srities meniu elementą Nustatyti vietą. Jei nustatyta False (klaidinga), vietos lauke pasiekiamas ribotas vietos pavadinimo įrašas. Be to, kai valdiklis nustatytas į True (teisinga), vietos duomenys bus bendrinami avarinių tarnybų skambučiams. Jei nustatyta False (klaidinga), nebus bendrinama avarinių tarnybų skambučiams. Galutiniai vartotojai to negali perrašyti. Žinokite, kad vietos aprašas (arba gautas iš LIS, arba įvestas galutinio vartotojo) vis tiek bus bendrinamas naudojant buvimo būseną, nepaisant to, kaip šis jungiklis nustatytas.

 • UseLocationForE911Only: jei nustatyta True (teisinga), vietos duomenys, esantys LIS, nebus automatiškai bendrinami naudojant buvimo būseną. Jei nustatyta False (klaidinga), vietos duomenys, esantys LIS, bus automatiškai bendrinami naudojant buvimo būseną.

 • PublishLocationDataDefault: šis valdiklis sukonfigūruoja numatytąjį veikimą, kai vartotojai nėra aiškiai pasirinkę bendrinti arba nebendrinti vietos aprašo buvimo būsenos nuorodoje. Jei nustatyta True (teisinga), pagal numatytuosius nustatymus vieta bus bendrinama. Jei nustatyta False (klaidinga), pagal numatytuosius nustatymus vieta nebus bendrinama.

 • LocationRequired: šis parametras kontroliuoja, ar galutiniai vartotojai bus raginami įvesti vietą. Galimos trys reikšmės: Taip, Atsisakymas ir Ne.

  • Taip – jei nėra vietos duomenų, raudonai rodoma „Nustatyti vietą“.

  • Atsakomybės atsisakymas – jei nėra vietos duomenų, raudonai rodoma „Nustatyti vietą“ su greta esančiu „X“. Galutiniai vartotojai gali spustelėti „X“, norėdami peržiūrėti atsakomybės atsisakymą. Pastaba: jei įmonės administratorius pasirenka šią reikšmę, tada turės įvesti atsakomybės atsisakymo tekstą.

  • Ne – kai nėra vietos duomenų, juodai rodoma „Nustatyti vietą“.

„Lync Web App Server“

Šios funkcijos paskirtis: turi būti įdiegtas komponentas „Microsoft Lync Web App“, kad būtų galima naudoti „Lync Web App“, kuri yra „Microsoft Silverlight“ naršyklės priedu pagrįsta programa, suteikianti susitikimo galimybę.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: galutinio vartotojo prisijungimo adresas, slaptažodis ir susitikimo informacija bus naudojami autentifikuoti vartotoją prieš prijungiant jį arba ją prie susitikimo. Programos ir darbalaukio bendrinimo informacija bus bendrinama su visais to susitikimo vartotojais. Visi susitikimo dalyviai galės matyti galutinio vartotojo buvimo būseną ir kontaktinę informaciją.

Informacijos naudojimas: vartotojo prisijungimo adreso, slaptažodžio ir susitikimo informacija bus naudojama, norint autentifikuoti vartotoją prieš prijungiant jį arba ją prie susitikimo.

Pasirinkimas / valdymas: „Lync Web App“ komponentas įgalinamas pagal numatytuosius nustatymus.

Medijos apėjimo vietos aspektai

Šios funkcijos paskirtis : medijos apėjimo funkcija nustato „Lync Server“ vartotojo numatytuosius vietinės medijos nutraukimo IP adresus ir PSTN šliuzą / IP-PBX / seanso ribos valdiklį, kuris naudojamas PSTN arba PBX skambučio, susijusio su tuo vartotoju, metu. Jeigu du elementai yra išdėstyti taip, kad yra gerai sujungti, nėra jokių pralaidumo apribojimų ir įgalinamas medijos apėjimas, medija bus tiesiogiai perduodama tarp „Lync Server“ vartotojo ir PSTN šliuzo / IP-PBX / seanso ribos valdiklio, apeinant „Lync Server Mediation Server“. Skambučio signalas bus toliau perduodamas iš „Lync Server“ vartotojo į „Lync Server Mediation Server“ ir PSTN šliuzą / IP-PBX / seanso ribos valdiklį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: galutinio vartotojo vietinio numatytojo medijos nutraukimo IP adreso vieta ir PSTN šliuzas / IP-PBX / seanso ribos valdiklis nustatomi sugretinant kiekvieną vietinį numatytąjį medijos IP adresą su apėjimo ID, saugomu „Lync Server“ konfigūravimo saugykloje. Apėjimo ID yra GUID, jo nefiltruoja prieigos tarpinis serveris, todėl jis pateikiamas išorės vartotojams ir integruotiems vartotojams, taip pat pasiekiamas ir vidiniams vartotojams. Ši funkcija į „Microsoft“ nesiunčia jokios informacijos.

Informacijos naudojimas: jei „Lync Server“ vartotojas ir PSTN šliuzas / IP-PBX / seanso ribos valdiklis yra toje pačioje lokalėje, apėjimo ID, susietas su kiekvieno elemento vietiniu numatytuoju medijos IP, bus toks pat. Šalis, gaunanti apėjimo ID iš savo lygiaverčio mazgo, matys, kad jos apėjimo ID atitinka. Tokiu atveju skambučio medija tiesiogiai perduodama tarp „Lync Server“ vartotojo ir PSTN šliuzo / IP-PBX / seanso ribos valdiklio, apeinant tarpininkavimo serverį.

Pasirinkimas / valdymas: medijos apėjimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas ir visuotinai, ir kiekvienai linijai tam tikram PSTN šliuzui / IP-PBX / seanso ribos valdikliui. Įmonės administratorius gali įgalinti šią funkciją visuotinai ir tam tikrai linijai, taikydamas du toliau nurodytus metodus.

„Lync Server“ valdymo skydo naudojimas

 • Visuotinis apėjimas įjungiamas spustelėjus Tinklo konfigūravimas, sąraše du kartus spustelėjus Visuotinis, tada puslapyje Redaguoti visuotinį parametrą spustelėjus Įjungti medijos apėjimą ir pasirinkus granuliaciją.

 • Tam tikros linijos apėjimas įjungiamas spustelėjus Balso nukreipimas, spustelėjus skirtuką Linijos konfigūravimas, du kartus spustelėjus esamą liniją, tada – Įjungti medijos apėjimą.

„Microsoft Lync Server 2013“ valdymo aplinkos naudojimas

 • Linijos medijos apėjimą galima įjungti naudojant cmdlet New-CsTrunkConfiguration arba Set-CsTrunkConfiguration.

 • Cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ir Set-CsNetworkConfiguration galima naudoti, norint įjungti visuotinį medijos apėjimą.

Susitikimo priedai

Funkcijos paskirtis: susitikimo priedai leidžia susitikimų organizatoriams nusiųsti ir bendrinti failus su susitikimo dalyviais juos rodant susitikime arba leidžiant atsisiųsti vėliau.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: susitikimo priedus nusiunčia susitikimo organizatorius ir jie saugomi „Lync Server“. Laiką, kiek priedai liks serveryje, konfigūruoja organizacijos administratorius. Juos gali atsisiųsti susitikimo organizatorius ir dalyviai, kol susitikimo organizatorius jų nepanaikina ar nepasibaigia administratoriaus sukonfigūruotas laikymo laikotarpis. Tada susitikimo priedas bus panaikintas. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: nusiųstus susitikimo priedus bendrai naudoja susitikimo dalyviai, taip pat jie gali juos atsisiųsti. Priedų pasiekiamumą galima apriboti pagal konkrečius susitikimo dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi). Jei priedo prieiga apribota tam tikram vaidmeniui, priedas nebus matomas to asmens priedų sąraše.

Pasirinkimas / valdymas: susitikimo priedai yra įgalinti pagal numatytuosius nustatymus. Organizacijos administratorius gali įgalinti arba išjungti šią funkciją bet kuriems arba visiems vartotojams taikydamas strategiją „AllowFileTransfer“.

Failų perdavimas tarp lygiaverčių mazgų

Funkcijos paskirtis: failų perdavimas tarp lygiaverčių mazgų leidžia „Lync“ vartotojams perduoti failus tarpusavyje lygiaverčių mazgų (dviejų šalių) tiesioginių pranešimų pokalbiuose.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: failo savininkas failą tiesiogiai perduoda kitam pokalbyje dalyvaujančiam asmeniui. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: vartotojai nusprendžia, ar inicijuoti failų perdavimą, ir pasirenka perduodamą failą. Failo gavėjas turi aiškiai sutikti priimti failą. Failai, kurie bendrinami naudojant failų perdavimą tarp lygiaverčių mazgų, nesaugomi „Lync Server“.

Pasirinkimas / valdymas: failų perdavimas tarp lygiaverčių mazgų yra įgalintas pagal numatytuosius nustatymus. Įmonės administratorius gali įgalinti arba išjungti šią funkciją bet kuriam arba visiems vartotojams, taikydamas strategiją „EnableP2PFileTransfer“.

Išliekantis grupės pokalbis

Funkcijos paskirtis: išliekančio pokalbio funkcija leidžia vartotojams bendradarbiauti skelbiant pranešimus išliekančių pokalbių kambariuose. Duomenys išlieka serveryje ir kambario nariai gali gauti prieigą prie duomenų, įskaitant retrospektyvinius duomenis. Išliekančio grupės pokalbio funkcija leidžia vartotojams dalyvauti grupiniuose pokalbiuose, jų ieškoti, prie jų prisijungti, ieškoti turinio kambariuose ir kurti filtrus norėdami sekti pokalbius konkrečiomis temomis.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: išliekančio grupės pokalbio funkcija leidžia grupės pokalbių turinį saugoti organizacijos administratoriaus sukonfigūruotame serveryje. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: išliekantis grupės pokalbis – tai išliekantis pokalbis, panašus į pokalbių kambarį, kuriame pokalbis niekada nesibaigia, nes pokalbio dalyviai vis prisijungia ir išeina iš pokalbio. Todėl reikia, kad pokalbis išliktų.

Pasirinkimas / valdymas: išliekančio grupės pokalbio funkciją turi įgalinti organizacijos administratorius. Jei ši funkcija įgalinta, administratorius gali kontroliuoti saugojimo serveryje laikotarpį, jei grupės pokalbių retrospektyva archyvuojama atitikties ar kitais tikslais, ir valdyti / modifikuoti bet kurias kambario ypatybes. Skirtingų vaidmenų vartotojai turi skirtingą prieigą prie išliekančių duomenų, kaip nurodyta toliau pateiktame sąraše.

 • Administratoriai gali panaikinti senesnį turinį (pvz., paskelbtą iki tam tikros datos) iš bet kurio pokalbių kambario, kad duomenų bazė per daug neišaugtų. Taip pat jie gali pašalinti ar pakeisti pranešimus, kurie laikomi netinkamais tam tikrame pokalbių kambaryje.

 • Galutiniai vartotojai, įskaitant pranešimų autorius, negali panaikinti turinio iš jokio pokalbių kambario.

 • Pokalbių kambarių vadovai gali išjungti kambarius, bet negali jų panaikinti. Tik administratoriai gali panaikinti sukurtą pokalbių kambarį.

Asmeninis paveikslėlis

Funkcijos paskirtis: asmeninis paveikslėlis leidžia vartotojams kontakto kortelėje rodyti savo asmeninį paveikslėlį kitiems žmonės iš jų organizacijos. Jei vartotojas pasirenka rodyti savo asmeninį paveikslėlį kontakto kortelėje, kiti „Lync“ vartotojai galės peržiūrėti šį paveikslėlį savo „Lync“ kontaktų sąraše naudodami parinktį Rodyti kontaktų nuotraukas. Jei vartotojai pasirenka rodyti savo asmeninį paveikslėlį kitiems, jie gali pasirinkti rodyti organizacijos naudojamą numatytąjį paveikslėlį, jei ši galimybė įgalinta organizacijoje, arba jie gali nusiųsti paveikslėlį iš savo kompiuterio.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: asmeninio paveikslėlio bendrinimo nuostatos ir visi nusiųsti pasirinktiniai paveikslėliai. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: informacija saugoma „Lync“ serveryje ir naudojama vartotojų patirčiai tinkinti ir bendrinti su kitais.

Pasirinkimas / valdymas: įmonės administratorius gali nustatyti valdiklius:

Ar vartotojai pagal numatytuosius nustatymus iš pradžių bendrina paveikslėlius, ar ne. Tai galima perrašyti.

Didžiausią paveikslėlio, kurį gali nusiųsti vartotojas, dydį.

Kokių tipų paveikslėliai leidžiami.

PIN autentifikavimas

Šios funkcijos paskirtis: PIN autentifikavimo mechanizmas naudojamas autentifikuoti vartotojus, kurie prisijungia prie „Conference Auto Attendant“ susitikimų, ir autentifikuoti vartotojus, kurie pirmą kartą diegia „Microsoft Lync Phone Edition“. Vartotojas įveda telefono numerį arba plėtinį ir PIN, kurį „Lync Server“ naudoja vartotojo kredencialams patvirtinti. PIN gali nustatyti vartotojas arba sukonfigūruoti įmonės administratorius.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: autentifikuojant gaunamas telefono numeris arba plėtinys ir vartotojo PIN. „Lync Server“ patikrina šią informaciją pagal vidinę duomenų bazę. PIN laikomas vidinėje duomenų bazėje kaip vienakryptė maiša saugos sumetimais. Kai nustatomas, PIN nėra niekam matomas. Be to, PIN gali nustatyti arba pakartotinai nustatyti vartotojas, administratorius arba pagalbos skyriaus vartotojas.

Kai administratorius arba pagalbos skyriaus vartotojas nustato ar pakartotinai nustato PIN, naujas PIN parodomas ir jį galima pasirinktinai nusiųsti vartotojui el. paštu. Pateiktą el. pašto šabloną galima tinkinti, jame yra teksto, kuriuo vartotojas informuojamas, kad PIN gali matyti administratorius arba pagalbos skyriaus vartotojas, todėl rekomenduojama, kad vartotojas nustatytų PIN dar kartą.

Informacijos naudojimas: PIN naudoja „Lync Server“ vartotojui autentifikuoti susitikime arba norint įdiegti telefoną, kuriame naudojama „Lync Phone Edition“.

Pasirinkimas / valdymas: funkcija įgalinama pagal numatytuosius nustatymus. Įmonės administratorius gali išjungti PIN autentifikavimą „Lync Server“ valdymo skydo puslapyje Saugos parametrai, pažymėjęs lauką PIN autentifikavimas.

Apklausa

Funkcijos paskirtis: apklausos funkcija leidžia susitikimo organizatoriui greitai surinkti informaciją ar sudaryti susitikimo ir pokalbio dalyvių pirmenybę. Šią informaciją galima įrašyti ir vėliau po susitikimo analizuoti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Atskiri balsai renkami anonimiškai. Suskaičiuotus apklausos rezultatus gali matyti visi pranešėjai; jie juos gali parodyti visiems dalyviams. Apklausos saugomos „Lync Server“ pagal susitikimo turinio galiojimo laiko strategijas, nustatytas įmonės administratoriaus. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: apklausos funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių; ji leidžia pranešėjams greitai sužinoti dalyvių nuomonę.

Pasirinkimas / valdymas: įmonės administratorius gali nustatyti šias strategijas:

 • EnableDataCollaboration: ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti visas duomenų bendradarbiavimo funkcijas: „Microsoft PowerPoint“ bendradarbiavimą, failų bendrinimą, apklausas, bendradarbiavimą naudojant interaktyviąją lentą ir priedus. Jei ši strategija nustatoma į vertę False (klaidinga), šių funkcijų lygmens strategijos yra neaktualios.

 • AllowPolling: ši strategija leidžia įmonės administratoriams įgalinti arba išjungti apklausų funkciją. Ši funkcija įgalinama pagal numatytuosius nustatymus.

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Funkcijos paskirtis: bendradarbiavimo naudojant „PowerPoint“ funkcija leidžia vartotojams rodyti, peržiūrėti ir komentuoti „PowerPoint“ pateiktis internetinio pokalbio ar susitikimo metu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: galutinis vartotojas visiškai valdo šią funkciją – nusiuntimą, naršymą ar „PowerPoint“ pateikties komentavimą. Bet kuris pokalbyje arba susitikime pristatomas failas bus perduotas visiems susitikimo dalyviams ir jie galės jį nuskaityti tiesiogiai iš savo kompiuterių aplankų. Failo savininkas arba pranešėjas gali uždrausti kitiems dalyviams failą įrašyti, bet negali uždrausti jo nuskaityti arba peržiūrėti. „PowerPoint“ failai saugomi „Lync Server“ pagal susitikimo turinio galiojimo laiko strategijas, nustatytas įmonės administratoriaus. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: bendradarbiavimas naudojant programą „PowerPoint“ padeda pokalbio dalyviams efektyviai pristatyti pateiktis ir gauti atsiliepimų.

Pasirinkimas / valdymas: įmonės administratorius gali nustatyti šias strategijas:

 • EnableDataCollaboration: ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti arba leisti visas duomenų bendradarbiavimo funkcijas: „PowerPoint“ bendradarbiavimą, failų bendrinimą, apklausas, bendradarbiavimą naudojant interaktyviąją lentą ir priedus. Jei ši strategija nustatoma į vertę False (klaidinga), šių funkcijų lygmens strategijos yra neaktualios.

 • AllowAnnotations: ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti susitikimo dalyvių „PowerPoint“ turinio komentavimo galimybes.

Be to, pranešėjai gali apriboti „PowerPoint“ pateikčių komentavimą pagal dalyvio vaidmenį (Nėra, Tik pranešėjai, Visi) naudodami dialogo langą Susitikimo parinktys. Šį parametrą galima naudoti susitikimui.

Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija

Funkcijos paskirtis: buvimo ir kontaktinė informacija leidžia vartotojui peržiūrėti kitų vartotojų buvimo bei kontaktinę informaciją (tiek vartotojų iš organizacijos, tiek už jos ribų) ir bendrinti savo publikuotą informaciją, pvz., buvimo, būsenos, pareigų, telefono numerio, vietos ir pastabų. Organizacijos administratorius taip pat gali konfigūruoti integraciją su „Microsoft Outlook“ ir „Microsoft Exchange Server“, kad būtų rodomi vartotojo pranešimai apie išvykimą ir kita būsenos informacija (pavyzdžiui, kai vartotojas savo „Outlook“ kalendoriuje turi suplanuotą įvykį).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: vartotojo prisijungimo adresas ir slaptažodis prisijungimo ir autentifikavimo tikslais. Bet kokie papildomi telefono numeriai, kuriuos jie gali norėti padaryti pasiekiamus, informacija, pvz., pranešimai apie išvykimą, ir kita būsenos informacija, jei administratorius sukonfigūravo „Microsoft Outlook“ ir „Microsoft Exchange Server“ integraciją ir ji įgalinta „Outlook“; įskaitant bet kokias pastabas ar pasiekiamumo informaciją, kurią galėjo rankiniu būdu įvesti vartotojas, yra matoma kontakto kortelėje. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: prisijungimo adresas ir slaptažodis naudojami jungtis prie „Lync“ ir „Lync“ serverio. Atsižvelgiant į tai, kaip vartotojai sukonfigūravo savo privatumo parametrus, kiti „Lync“ vartotojai ir programos galės pasiekti buvimo, kontaktinę ir būsenos informaciją, jei ji publikuota, kad vartotojai galėtų patogiau bendrauti vienas su kitais.

Pasirinkimas / valdymas : vartotojai gali pasirinkti, kuri informacija apie juos turi būti publikuojama arba kokią publikuotą informaciją gali konfigūruoti įmonės administratorius jų vardu. Įmonės administratorius gali išjungti galutinio vartotojo galimybę kontroliuoti publikuotą informaciją, atsidaręs „Lync Server“ valdymo skydo puslapius Vartotojai ir IM ir buvimo parametrai.

Privatumo režimas

Funkcijos paskirtis : privatumo režimas yra parametras, leidžiantis vartotojams nustatyti, kiek savo buvimo informacijos (pvz., Pasiekiamas, Užsiėmęs, Netrukdyti ir kt.) nori bendrinti su kontaktų sąraše esančiais kontaktais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: įjungus privatumo režimą, „Lync“ naudoja režimą, kuriame vartotojai gali koreguoti vartotojo parametrus taip, kad jų buvimo informacija būtų bendrinama tik su kontaktų sąraše esančiais kontaktais. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: šis parametras leidžia vartotojui nustatyti, kaip bus bendrinami jo buvimo būsenos duomenys.

Pasirinkimas / valdymas:

 • Įmonės administratorius telkinio lygiu gali pasirinkti įjungti privatumo režimą (naudodamas EnablePrivacyMode juostos parametrą). Įjungus, pagal numatytuosius nustatymus, visiems „Lync“ galutiniams vartotojams bus įjungtas privatumo režimas, kai tik jie prisijungs.

 • Kai privatumo režimas įgalintas serveryje, naudojant administravimo parametrą, galutiniai vartotojai gali pasirinkti, kad kiekvienas matytų jų buvimo būseną (standartinis režimas) arba kad buvimo būseną matytų tik jų kontaktai (privatumo režimas).

 • Jei serveryje įjungtas standartinis režimas, naudojant administravimo parametrus, galutiniai vartotojai negali įjungti privatumo režimo. Jie gali dirbti tik standartiniu režimu. Tačiau jie gali „iš anksto atsisakyti“ privatumo režimo, kad jei administratorius vėliau įjungtų privatumo režimą, vartotojams jis nebūtų įjungtas prisijungus prie „Lync“.

Privati linija

Šios funkcijos paskirtis: privati linija yra funkcija, galutiniam vartotojui suteikianti nepublikuotą papildomą telefono numerį. Galutinis vartotojas gali pasirinkti duoti kitiems papildomą telefono numerį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: naudojant privačios linijos funkciją, informacija renkama panašiai kaip ir naudojant įprastą neprivatų numerį: bus saugomi bet kurio skambučio informacijos įrašai.

Pasitaiko atvejų, kai privatus numeris trečiajai šaliai nusiunčiamas netyčia, pvz., kai skambinantis privačiu numeriu perduoda skambutį kitam asmeniui.

Informacijos naudojimas: ši informacija naudojama pateikti skambučių dažnumo retrospektyvą. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Skambučių informacijos įrašų duomenų rinkimas ir ataskaitos.

Pasirinkimas / valdymas: galutinis vartotojas arba administratorius neturi šios funkcijos valdiklių.

Medijos kokybės (QoE) duomenų rinkimas ir ataskaitos

Šios funkcijos paskirtis. Medijos kokybės (QoE) duomenų rinkimo ir ataskaitų funkcija renka informaciją ir praneša apie lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų medijos kokybę, kai naudojama „Lync“. Šiuose statistiniuose duomenyse yra IP adresai, praradimo dažnumas, naudoti įrenginiai, blogos kokybės atvejai skambučio metu ir kt.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jei įmonės administratorius įjungia QoE, „Lync“ lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų medijos kokybės duomenys įrašomi QoE duomenų bazėje. Ši funkcija neįrašo „Lync“ turinio. QoE duomenys saugomi stebėjimo serverio vidinėje duomenų bazėje, kuri įdiegta įmonėje, ir pranešama naudojant standartinių stebėjimo serverio ataskaitų rinkinį. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Įmonės administratorius gali pasiekti šią informaciją ir naudoti ją, norėdamas rinkti atsiliepimus apie sistemos medijos kokybę. Joje yra vartotojų IP adresai.

Pasirinkimas / valdymas: QoE yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, bet įmonės administratorius turi įdiegti stebėjimo serverį, prijungtą prie stebėjimo serverio vidinės duomenų bazės, kad surinktų QoE duomenis. Įmonės administratorius gali įdiegti standartines stebėjimo serverio ataskaitas arba sukurti pasirinktines ataskaitas, pateikdamas užklausas stebėjimo serverio duomenų bazei.

Įmonės administratoriai gali išjungti QoE ataskaitas, naudodami šią „Windows PowerShell“ cmdlet, skirtą „Lync Server“:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Vaidmenimis pagrįstas prieigos valdymas

Šios funkcijos paskirtis: vaidmenimis pagrįstos prieigos valdymo (RBAC) funkcija leidžia perduoti įmonės administratoriaus scenarijų administravimo teises. Įmonės administratoriaus sąveika su valdymo sąsajomis gali būti apribota specialiai leidžiamomis operacijomis ir modifikuoti leidžiamais objektais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: įmonės administratoriaus galimybės įvertinamos vykdymo metu, remiantis vartotojo grupės naryste, ypač „Active Directory“ saugos grupėmis. Vaidmens galimybės sistemoje yra sukonfigūruotos ir nustatytos centriniame valdymo serveryje.

Informacijos naudojimas: įmonės administratorius gali sukonfigūruoti papildomus konkrečios įdiegties RBAC administravimo vaidmenis. Įmonės administratorius gali peržiūrėti visus vaidmenis, kurių narys yra kitas administratorius.

Pasirinkimas / valdymas: tai IT valdymo užduočių saugos / autorizavimo mechanizmas. Funkcija neturi įtakos ir nėra matoma galutiniams vartotojams.

Įrašymas

Funkcijos paskirtis: įrašymas leidžia susitikimo dalyviams užfiksuoti bet kokį garso įrašą, vaizdo įrašą, tiesioginius pranešimus (IM), taikomųjų programų bendrinimą, „Microsoft PowerPoint“ pateiktis, interaktyviąją lentą ir apklausas, atliekamas susitikimo metu archyvavimo ar pakartotinės peržiūros tikslais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: jei susitikimo dalyviai nuspręs įrašyti seansą, šis įrašas bus lokaliai įrašytas jų kompiuteryje. Jei dalyviai susitikimo metu bendrina įrašomą turinį, tas turinys bus įtrauktas į susitikimo įrašą. Kai dalyvis pradeda įrašymą, pranešimas apie pradėtą įrašymą bus transliuojamas visiems dalyviams, turintiems suderinamus klientus ir įrenginius. Įrašomame seanse dalyvaujantys vartotojai, kurie naudoja nesuderinamus klientus ar įrenginius, bus įrašyti, bet negaus įrašymo pranešimo. Toliau rasite nesuderinamų klientų ir įrenginių sąrašą. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Nesuderinami klientai:

 • „Microsoft Office Communicator 2007 R2“

 • „Microsoft Office Communicator 2007“

 • „Microsoft Office Communicator Web Access“ (2007 m. R2 leidimas)

 • „Microsoft Office Communicator Web Access“ (2007 m. leidimas)

 • „Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant“

Nesuderinami įrenginiai:

 • „Microsoft Lync 2010 Phone Edition“

 • „Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition“

 • „Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition“

Pastaba:  Neatsižvelgiant į naudojamą įrenginį, dalyvis, kuris susitikime ar pokalbyje naudoja vaizdą viso ekrano režimu, nebus įspėtas, kad pradėtas įrašymas, kol jis ar ji negrįš į pokalbio langą.

Informacijos naudojimas: įrašas įrašomas lokaliai vartotojo kompiuteryje ir jį savininkas gali naudoti ar bendrinti taip pat, kaip bet kurį kitą failų tipą. Jei įvyksta klaidų įrašo publikavimo etapu, į įrašą gali būti įtraukti duomenys, užfiksuoti tuo metu, kai įrašymas buvo pristabdytas. Įvykus klaidai bet kurioje publikavimo etapo dalyje (žr. įrašų tvarkytuvo būseną „Įspėjimas...“), įrašų neplatinkite kitiems vartotojams net, jei juos įmanoma kuria nors forma paleisti.

Pasirinkimas / valdymas: įmonės administratorius gali nustatyti šiuos valdiklius:

 • AllowConferenceRecording: numatytasis strategijos parametras yra False (klaidinga).

  • Vartotojui, kuris iš lygiaverčių mazgų skambučio pereina į susitikimą, jeigu jo strategija nustatyta į True (teisinga), visi pranešėjai galės įrašyti.

  • Jei vartotojas pradeda specialųjį susitikimą ir jo strategija nustatyta į True (teisinga), visi pranešėjai galės įrašyti.

  • Jei vartotojas suplanavo susitikimą ir jo strategija nustatyta į True (teisinga), kai pirmas asmuo prisijungia prie susitikimo, visi pranešėjai galės įrašyti.

  • Esant šiems trims scenarijams, jei vartotojo, kuris perėjo į kitą lygį, inicijavo arba suplanavo, susitikimo strategija nustatyta į False (klaidinga), įrašymas negalimas jokiems pranešėjams arba dalyviams.

  • Jei strategija pakeičiama vykstant susitikimui, ji gali neįsigalioti, kol visi dalyviai neišeis ir iš naujo neprisijungs prie susitikimo.

 • EnableP2PRecording: numatytasis nustatymas yra False (klaidinga) ir nustatomas, kai vartotojas prisijungia prie „Lync“.

  • Jei nustatyta True (teisinga), vartotojas, kuris inicijuoja pokalbį su kuo nors, kurio strategija taip pat nustatyta į True (teisinga), galės įrašyti.

  • Vartotojai gali įrašyti, tik jei abiem lygiaverčių mazgų ryšio šalims leidžiama įrašyti.

 • AllowExternalToRecord: numatytasis nustatymas yra False (klaidinga). Išoriniams vartotojams priklauso integruoti ir anoniminiai vartotojai.

  • Susitikimas: AllowExternalToRecord strategija taikoma tada, kai pirmas asmuo prisijungia prie susitikimo ir kai AllowConferenceRecording nustatyta į True (teisinga).

   • Jei nustatyta True (teisinga), susitikime, kuriame leidžiama įrašyti, ne įmonės pranešėjams taip pat bus leidžiama įrašyti. Jei strategija pakeičiama susitikimo seanso metu, nauja strategija įsigalios, kai visi dalyviai išeis ir iš naujo prisijungs prie susitikimo.

   • Jei nustatyta False (klaidinga), susitikime, kuriame leidžiama įrašyti, ne įmonės pranešėjams nebus leidžiama įrašyti. Jei strategija pakeičiama susitikimo seanso metu, nauja strategija gali neįsigalioti, kol visi dalyviai neišeis ir vėl neprisijungs prie susitikimo.

  • Lygiaverčiai mazgai (P2P): AllowExternalToRecord strategija taikoma lygiaverčių mazgų pokalbiams tik tada, kai EnableP2PRecording strategija nustatyta į True (teisinga).

   • Jei nustatyta True (teisinga), ne įmonės vartotojui leidžiama įrašyti.

   • Jei nustatyta False (klaidinga), ne įmonės vartotojui neleidžiama įrašyti, o vartotojas, neleidžiantis įrašyti už įmonės ribų, galės įrašyti.

Atsakymų grupės tarnybos agento anonimiškumas

Šios funkcijos paskirtis. Atsakymų grupės tarnyba (RGS) leidžia įmonės administratoriams sukurti ir konfigūruoti vieną arba daugiau mažų atsakymų grupių, siekiant nukreipti ir sustatyti į eilę gaunamus telefono skambučius vienam arba daugiau nustatytų agentų arba galutinių vartotojų. Ši funkcija leidžia RGS agentui apdoroti skambučius, automatiškai neatskleidžiant savo tapatybės nuotolinei šaliai.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: agento tapatybė nerodoma, jei nuotolinė šalis naudoja „Microsoft“ ryšių klientą arba PSTN telefoną, bet tapatybė perduodama Seanso aprašo protokolo (SDP) paketais, kai IM modalumas įtraukiamas į anoniminį balso skambutį. Todėl tapatybę galima nustatyti naudojantis kliento pėdsakais. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: ne „Microsoft“ ryšių klientas galėtų rodyti informaciją apie agentą vartotojo sąsajoje ir atskleisti agento tapatybę. Tai galėtų leistų nuotolinei šaliai tiesiogiai skambinti agentui nenaudojant RGS.

Pasirinkimas / valdymas: galutinis vartotojas arba administratorius neturi šios funkcijos valdiklių.

Serverio įvykių registravimas

Šios funkcijos paskirtis: registruodamas serverio įvykius įmonės administratorius renka informaciją apie įvairius srautų, nukreiptų į kurį nors domeną arba vieningąjį išteklių identifikatorių (URI) arba iš jo, tipus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: jei įmonės administratorius įgalina „Lync“ registravimą, į žurnalo failus įtraukiama informacija apie srautą, nukreiptą į nurodytą domeną ar URI arba iš jo. Atsižvelgiant į konfigūraciją, šią surinktą informaciją galima naudoti derinant. Administratoriaus nurodytame faile registruojama įvairi informacija apie galutinius vartotojus, pvz., susitikimo tema, vieta, SIP pranešimai, atsakai į „Lync“ kvietimus, informacija apie kiekvieno „Lync“ pranešimo siuntėją ir gavėją, pranešimo maršrutas, kontaktų sąrašas, buvimo būsenos informacija, IM pokalbio turinys, taip pat visų bendrai naudojamų programų pavadinimai, priedai, „Microsoft PowerPoint“ failai, interaktyviosios lentos ir apklausų klausimai, apklausos parinkties (-čių), už kurią (kurias) balsuota, indeksai. Į „Microsoft“ jokia informacija automatiškai nesiunčiama, bet administratorius savo nuožiūra informaciją gali siųsti rankiniu būdu.

Informacijos naudojimas: pagal serverio įvykių žurnalus galima diagnozuoti „Lync“ triktis, t. y. nustatyti, kokios triktys ir kuriame serveryje arba domene buvo rastos.

Pasirinkimas / valdymas: pagal numatytuosius nustatymus serverio įvykių registravimas yra išjungtas, bet įmonės administratorius turi jį įjungti. Norėdamas įjungti arba išjungti šią funkciją kiekvienoje vietoje, tarnyboje arba serveryje administratorius gali naudoti šiuos „Windows PowerShell“ komandinės eilutės sąsajos cmdlet: „New-CsDiagnosticsFilterConfiguration“, „Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration“ ir „Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration“. Norint registruoti IM pokalbių turinį, tam tikrus parametrus pavyks nustatyti tik sulaukus pagalbos iš „Microsoft“ palaikymo centro.

Prisijungimo klaidų ataskaitos

Šios funkcijos paskirtis: prisijungimo klaidų ataskaitų funkcija automatiškai sugeneruoja klaidų ataskaitą, kai vartotojas bando nesėkmingai prisijungti prie „Lync“. Tada vartotojas turi galimybę siųsti klaidų ataskaitą „Microsoft“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: klaidų ataskaitoje surinkta informacija apima informaciją apie vartotojo interneto ryšio kokybę, klaidų kodus arba išimčių duomenis, sugeneruotus nepavykus prisijungti, taip pat ataskaitoje gali būti asmenį identifikuojančios informacijos, pvz., vartotojo IP adresas ir sesijos inicijavimo protokolo vieningasis identifikatorius (SIP URI). Ši informacija gali būti siunčiama „Microsoft“.

Informacijos naudojimas: prisijungimo klaidų ataskaitoje pateikti duomenys naudojami „Microsoft“ norint padėti nustatyti ir spręsti prisijungimo problemas. „Microsoft“ ją taip pat naudoja norėdama nustatyti dažnas prisijungimo problemas ir padėti tobulinti „Lync“ prisijungimą.

Pasirinkimas / kontrolė: ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus išjungta ir ją gali valdyti organizacijos administratorius. Administratorius gali pasirinkti visada siųsti arba niekada nesiųsti prisijungimo ataskaitų „Microsoft“ arba leisti nuspręsti vartotojui.

Įgūdžių ieška

Funkcijos paskirtis: įgūdžių ieška leidžia galutiniams vartotojams ieškoti žmonių savo organizacijoje naudojant bet kurią ypatybę, nurodytą „Microsoft SharePoint“ tarnybose (pvz., vardą, el. pašto adresą, įgūdžius, patirties sritį ir kt.). Ši funkcija pasiekiama tik jei įmonės administratorius yra įdiegęs „SharePoint“ ir įjungęs „Lync“ bei „SharePoint“ integraciją.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: „Lync“ įvesta ieškos užklausa bus išsiųsta į įmonės „SharePoint Server“. „SharePoint“ atsakymą apdoroja „Lync“ ir rodomi ieškos rezultatai bei susijusi informacija. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: vartotojo įvesta informacija siunčiama į „SharePoint“ serverį; iš jo gauti ieškos rezultatai rodomi programoje „Lync“.

Pasirinkimas / valdymas: šią funkciją gali įgalinti arba išjungti įmonės administratoriai pagal 4 juostų parametrą.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Intelektualusis apkarpymas

Funkcijos paskirtis: kai vartotojas vaizdo konferencijos metu bendrina vaizdą, intelektualiojo apkarpymo funkcija nustato vartotojo galvos vietą vaizdo kameros regos lauke naudodama veido aptikimą. Nustačius vartotojo galvos vietą, „Lync 2013“ klientas ją konvertuoja į koordinates ir įtraukia šias koordinates į jų siunčiamą vaizdo transliaciją. Priimantis „Lync 2013“ klientas šią informaciją naudoja gaunamai pradinio (horizontalaus) vaizdo formato vaizdo transliacijai apkarpyti pagal stačiakampes koordinates, kad vartotojo galva būtų įcentruota apkarpytame vaizdo įraše. Intelektualusis apkarpymas – tai realiuoju laiku veikianti funkcija, kuri nuolat stebi vartotojo judesius ir koreguoja į vaizdo transliaciją įtrauktas koordinates, kad priimantis „Lync 2013“ klientas galėtų koreguoti vaizdo apkarpymą ir vartotojo galva būtų įcentruota vaizdo rodinyje.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: į vaizdo transliaciją įtraukiamos vartotojo galvos koordinatės kameros regos lauke. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: koordinatės bus naudojamos norint apkarpyti tinkamą gaunamo vaizdo dalį.

Pasirinkimas / valdymas: šios funkcijos negalima išjungti.

Pastaba:  Senstelėjusių „Lync“ klientų ir mobiliesiems įrenginiams skirtos „Lync“ vartotojai matys visą siunčiamos vaizdo transliacijos formatą.

Bendroji kontaktų saugykla

Šios funkcijos paskirtis: bendrojoje kontaktų saugykloje veikia trys pagrindinės funkcijos.

 • Ieškos suliejimas – ši funkcija visuotinį adresų sąrašą (GAL) sulieja su vartotojo asmeniniais „Outlook“ kontaktais, kad ieškant to kontakto, ieškos rezultatuose būtų pateiktas tik vienas įrašas.

 • Kontaktų suliejimas: ši funkcija sujungia kontaktinę informaciją iš „Outlook“ ir GAL įrašų, naudodama sutampantį el. pašto adresą ir / arba prisijungimo identifikatorius. Kai nustatomas sutapimas, „Lync“ sujungia duomenis iš trijų duomenų šaltinių („Outlook“, GAL ir buvimo būsenos). Šie bendri duomenys rodomi įvairiuose vartotojo sąsajos komponentuose, įskaitant ieškos rezultatus, jūsų kontaktų sąrašą ir kontakto kortelę.

 • „Outlook“ kontaktų kūrimas „Lync“ kontaktams (kontaktų sinchronizavimas) – „Lync“ sukurs „Outlook“ kontaktus visiems vartotojo kontaktams numatytajame kontaktų aplanke, jei vartotojas turi „Microsoft Exchange Server 2010“ arba naujesnės versijos pašto dėžutę. Sukūrus visų „Lync“ kontaktus programoje „Outlook“, vartotojas galės pasiekti „Lync“ kontaktų informaciją iš „Outlook“, „Outlook Web Access“ ir mobiliųjų įrenginių, kurie sinchronizuoja kontaktus su „Exchange“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Programa „Lync“ surenka kontaktinę buvimo, „Active Directory“ ir „Outlook“ informaciją. Ši informacija naudojama programoje „Lync“. Kurdama „Outlook“ kontaktus programa „Lync“ įrašo buvimo, „Active Directory“ ir „Outlook“ kontaktinę informaciją į „Exchange“. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: kontaktinė buvimo būsenos, „Active Directory“ ir „Outlook“ informacija rodoma „Lync“ vartotojo sąsajoje (kontaktų sąraše, kontakto kortelėje, ieškos rezultatuose ir kt.). Šią informaciją taip pat galima įrašyti į „Exchange“ naudojant kontaktų sinchronizavimo funkciją (trečiasis anksčiau pateikto sąrašo elementas).

Pasirinkimas / valdymas: šią funkciją įgalina arba išjungia įmonės administratoriai, naudodami juostos parametrą EnableExchangeContactSync.

Balso kokybės pagerinimas

Funkcijos paskirtis: „Lync“ pateikia pranešimus vartotojams, kad padėtų jiems pagerinti skambučių kokybę, kai pokalbio metu aptinka įrenginio, tinklo arba kompiuterio problemų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: informaciją apie galutinio vartotojo garso įrenginio sąranką, tinklo sąranką ir kitus medijos ryšius „Lync“ renka tam, kad nustatytų garso kokybę. Jei „Lync“ nustatys, kad kažkas neigiamai veikia garso kokybę balso skambučio metu, galutinis vartotojas bus informuotas, kad yra balso kokybės problema. Kitiems pokalbio dalyviams bus tik parodytas pranešimas, kad galutiniai vartotojai naudoja įrenginį, kuris lemia blogą garso kokybę. Jie nežinos, kokį įrenginį galutinis vartotojas naudoja. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: informacija, kuri siunčiama kitiems pokalbio dalyviams, naudojama pokalbio kokybei pagerinti.

Pasirinkimas / valdymas: įmonės administratorius gali išjungti balso kokybės pranešimą apie įrenginius, vykdydamas „PowerShell“ komandą, kaip aprašyta toliau.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Bendradarbiavimas naudojant interaktyviąsias lentas

Funkcijos paskirtis: bendradarbiavimo naudojant interaktyviąsias lentas funkcija leidžia vartotojams kurti ir bendrinti virtualią interaktyviąją lentą, kurioje seanso dalyviai gali žymėtis pastabas, braižyti ir importuoti vaizdus, su kuriai bus bendrai dirbama per susitikimus ir pokalbius.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: interaktyviojoje lentoje parašytus komentarus matys visi dalyviai. Įrašant interaktyviąją lentą, ji ir visi komentarai bus išsaugoti „Lync Server“. Ji bus saugoma serveryje laikantis administratoriaus nustatytų turinio galiojimo laiko strategijų. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: interaktyviųjų lentų funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių; ji leidžia susitikimo dalyviams aptarti idėjas, jas siūlyti, užrašinėti ir t. t.

Pasirinkimas / valdymas: įmonės administratorius gali nustatyti šias strategijas.

 • EnableDataCollaboration administratoriaus strategija: ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti visas duomenų bendradarbiavimo funkcijas – „PowerPoint“ bendradarbiavimą, failų bendrinimą, apklausas, bendradarbiavimą naudojant interaktyviąją lentą ir priedus. Jei ši strategija nustatoma į False (klaidinga), šių funkcijų lygmens strategijos yra neaktualios.

 • AllowAnnotations administratoriaus strategija: ši strategija leidžia įmonės administratoriui apriboti komentavimo galimybes visiems susitikimo dalyviams. Jei šis parametras išjungtas, galutiniai vartotojai nematys įvesties vietos, kur būtų galima sukurti interaktyviąją lentą „Lync“ vartotojo sąsajoje.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×