„Microsoft OneNote“, skirtos „Android“, privatumo patvirtinimas

„Microsoft Office“ komanda gerbia jūsų privatumą, todėl norime jums paaiškinti, kaip renkame ir naudojame informaciją apie jus. Siekiame apsaugoti jūsų informacijos privatumą ir užtikrinti, kad galėtumėte kontroliuoti, kaip naudojama ir bendrinama jūsų informacija.

Bendra

„Microsoft“ daug dirba siekdama apsaugoti jūsų privatumą ir teikdama produktus, leidžiančius siekti našumo, efektyvumo ir lankstumo, kurio jums reikia naudojantis kompiuteriais. Šis privatumo patvirtinimas paaiškina, kaip „Microsoft OneNote“ renka ir naudoja informaciją.

Kaip ir visi „Microsoft Office“ produktai, šis leidimas sukurtas taip, kad galėtumėte greitai rinkti, rodyti ir bendrinti informaciją su kitais. „Microsoft“ siekia apsaugoti jūsų informacijos privatumą ir užtikrinti, kad galėtumėte kontroliuoti, kaip naudojama ir bendrinama jūsų informacija.

Jūsų asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas

Renkamą asmeninę informaciją naudojame jūsų naudojamos funkcijoms įgalinti, paslaugoms teikti ar jūsų užklausoms vykdyti. Taip pat galime informaciją naudoti, kad paprašytume atsiliepimų, teiktume kritinius naujinimus ir pranešimus, susijusius su programine įranga, tobulintume produktus ar paslaugas, pvz., trikčių ir apklausų formas, ar jums pateiktume išankstinį pranešimą apie renginius ar naujų produktų išleidimą.

Kai kuri įvesta asmeninė informacija gali būti įtraukiama į jūsų „Microsoft Office“ failus metaduomenų (duomenų duomenyse) forma. Šiuos duomenis „Office“ programos naudoja tam, kad galėtumėte bendradarbiauti su kitais dirbdami su failais. Pvz., redaguojant įrašomi autorių vardai, kad autoriams būtų lengviau bendradarbiauti.

Išskyrus tai, kas nurodyta šiame patvirtinime, jūsų pateikta asmeninė informacija nebus perduota trečiosioms šalims be jūsų sutikimo. Kartais samdome kitas įmones, kad jos mūsų vardu teiktų ribotas paslaugas, pvz., techninės priežiūros. Šioms įmonėms perduodama tik ta asmeninė informacija, kurios reikia paslaugai teikti. Jos privalo saugoti šios informacijos konfidencialumą ir joms draudžiama šią informaciją naudoti kokiais nors kitais tikslais.

„Microsoft“ surinkta arba „Microsoft“ atsiųsta asmeninė informacija gali būti saugoma ir apdorojama Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje / regione, kuriame „Microsoft“ arba su ja susijusios įmonės, jos filialai arba paslaugų teikėjai užsiima veikla. „Microsoft“ laikosi JAV prekybos departamento nustatytos saugaus uosto sistemos dėl duomenų iš Europos Sąjungos ar Šveicarijos rinkimo, naudojimo ir saugojimo.

„Microsoft“ gali pasiekti arba atskleisti informaciją apie jus, įskaitant jūsų ryšių turinį, kad: (a) laikytųsi įstatymų arba įvykdytų teisėtus prašymus ar teisinį procesą; (b) apsaugotų „Microsoft“ ar mūsų klientų teises arba nuosavybę, įskaitant mūsų sutarčių ar strategijos, apibrėžiančios jūsų naudojimąsi paslaugomis, vykdymą arba (c) veiktų tikėdama, kad prieiga prie informacijos ar jos atskleidimas būtinas norint užtikrinti asmenį „Microsoft“ darbuotojų, klientų ar visuomenės saugumą.

Informacijos apie jūsų kompiuterį rinkimas ir naudojimas

„OneNote“ apima funkcijas, kurios naudojasi internetu, kad pateiktų jums papildomos informacijos arba bendrintų informaciją su kitais. Šios priemonės pasiekiamos bet kuriuo metu, jei tik turite veikiantį interneto ryšį.

Kai „OneNote“ kreipiasi į „Microsoft“ serverį, informacija apie jūsų kompiuterį (standartinė kompiuterio informacija) siunčiama į jūsų naudojamas žiniatinklio svetaines ir internetines tarnybas. „Microsoft“ naudoja standartinę kompiuterio informaciją, kad galėtų teikti interneto palaikomas paslaugas, tobulinti produktus ir tarnybas, taip pat statistinei analizei kurti. Standartinėje kompiuterio informacijoje paprastai nurodomas jūsų IP adresas, operacinės sistemos versija, naršyklės versija ir regiono bei kalbos parametrai. Jei konkreti funkcija ar paslauga siunčia informaciją „Microsoft“, standartinė informacija apie kompiuterį siunčiama taip pat.

Įdiegus „OneNote“, būsimose interneto užklausose iš šio įrenginio gali būti standartinės telemetrijos informacijos, apimančios jūsų programinės įrangos produkto pavadinimą ir versijos numerį. Šią informaciją žiniatinklio svetainės naudoja, kad jums pateiktų su „OneNote“ suderinamos medžiagos.

Retkarčiais „Microsoft“ gali pakeisti kai kurių savo teikiamų interneto tarnybų interneto adresus (URL). Kad užtikrintų nepertraukiamą veikimą, „Microsoft“ gali atsisiųsti jūsų sistemai skirtą failą, apimantį naujus interneto adresus, kurių „OneNote“ reikia, kad jūs galėtumėte naudotis interneto tarnybomis.

Kai pirmą kartą pasirenkate funkciją, kuriai reikia, kad programinė įrangą jungtųsi prie interneto tarnybos, programinė įranga siunčia užklausą XML failui atsisiųsti, kartu su jūsų taikomosios programos pavadinimu, jūsų pasirinkta lokale bei kalba ir jūsų turimo taikomosios programos versiją. Atsižvelgdama į šią informaciją, „Microsoft“ išsiunčia jūsų klientui XML failą, kuriame pateiktas „Microsoft Office“ interneto tarnybų URL sąrašas.

„Microsoft“ abonemento autentifikavimas

„OneNote“ reikalauja, kad prisijungtumėte prie programos naudodami el. pašto adresą ir slaptažodį, susietą su „Microsoft“ abonementu. Kai prie „OneNote“ prisijungiate naudodami savo „Microsoft“ abonementą, jūsų „OneNote“ sukurtos pastabos automatiškai išsaugomos „Microsoft“ OneDrive.

Jei neturite „Microsoft“ abonemento, galite internete eiti į „Microsoft“ abonementų tarnybą ir jį sukurti.

Kai „Microsoft“ abonementą sukuriate naudodami „Microsoft Office“ arba Office.com, jūsų pateikta registracijos informacija saugoma „Microsoft“ abonemento profilyje, dalis šios registracijos informacijos gali būti saugoma Office.com tarnybos. Jei norite daugiau sužinoti apie „Microsoft“ abonementų tarnybą, „Microsoft“ abonemento profilyje saugomą informaciją ir kaip „Microsoft“ abonementas naudoja ir padeda apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, skaitykite „Microsoft“ abonemento privatumo patvirtinimą.

„Office 365“ autentifikavimas

ID, kurį naudojate prisijungti prie „Microsoft Office 365“, leidžia jums pasiekti „Office 365“ turinį su „OneNote“. Tam turite pateikti el. pašto adresą ir slaptažodį, susietą su jūsų „Office 365“ abonementu.

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Esate kviečiami dalyvauti mūsų tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje (CEIP), skirtoje pagerinti „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų kokybę, patikimumą ir našumą. Atsisiuntę „OneNote“, turite galimybę pasirinkti greituosius parametrus, kurie leidžia užsiregistruoti dalyvauti CEIP programoje.

Jei sistemos parametrų dalyje nepasirinksite greitųjų parametrų parinkties, galite pasirinkti Siųsti naudojimo duomenis, kad patobulintume „OneNote“, jei norite dalyvauti CEIP.

Jei nuspręsite dalyvauti, „Microsoft“ rinks informaciją apie jūsų aparatūros konfigūraciją ir kaip naudojate mūsų programinę įrangą bei paslaugas, kad nustatytų tendencijas ir naudojimo būdus. Išsamios informacijos apie CEIP ieškokite „Microsoft“ tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos žiniatinklio svetainėje.

Sauga

„Microsoft“ yra įsipareigojusi padėti apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Naudodami įvairias saugos technologijas ir procedūras siekiame padėti apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

Autoriaus informacija

Visuose „OneNote“ bloknotuose yra bloknotą, jo sekcijas arba pastabas sukūrusių autorių vardai.

Be to, programa „OneNote“ faile kaupia laiko žymas, įskaitant sukūrimo ir paskutinio modifikavimo laiką.

Programa „OneNote“ leidžia redaguoti bloknotą, esantį bendrinamoje vietoje arba „SharePoint“ svetainėje, ir tada periodiškai sulieja jūsų keitimus su kitų vartotojų keitimais.

Privatumo patvirtinimo pakeitimai

Kartais „Microsoft“ gali atnaujinti šį privatumo patvirtinimą. Privatumo patvirtinimo viršuje nurodyta paskutinio naujinimo data atnaujinama po kiekvienos redakcijos. Raginame periodiškai peržiūrėti šį privatumo patvirtinimą, kad sužinotumėte, kaip „Microsoft“ apsaugo jūsų informaciją. Jei bus svarbių šio patvirtinimo arba „Microsoft“ informacijos naudojimo praktikos pakeitimų, paskelbsime pranešimą prieš įsigaliojant pakeitimams arba tiesiogiai jus informuosime.

Atsiliepimai

Galite atsiųsti mums atsiliepimų naudodami atsiliepimų formą. Atsiliepimų formoje galite nurodyti el. pašto adresą. El. pašto adresas gali būti naudojamas su jumis susisiekti, jei „Microsoft“ reikės papildomos informacijos arba paaiškinimo, kaip išspręsti atsiliepime nurodytas problemas. „Microsoft“ negarantuoja, kad atsakys į visus gautus atsiliepimus. Naudodami atsiliepimų formą, galite nusiųsti „Microsoft“ atsiliepimą ir, jei reikia, įtraukti žurnalų arba ekrano kopijų, susijusių su atsiliepimu. Nors ši atsiliepimo forma specialiai nerenka informacijos, kuri leistų identifikuoti asmenį, tokios informacijos gali būti jūsų pateiktuose teksto laukuose, ekrano kopijose arba žurnaluose. „Microsoft“ nenaudoja informacijos jums identifikuoti.

Iš jūsų surinktą informaciją naudoja „Microsoft“ ir jos valdomi filialai bei susijusios įmonės, kad galėtų teikti paslaugas arba atlikti operacijas, kurių jūs prašote arba įgaliojate. Be to, ji gali būti naudojama užklausiant papildomos informacijos dėl pateikto atsiliepimo, teikiant kritinius programinės įrangos naujinimus ir pranešimus, tobulinant produktus ir paslaugas.

Išskyrus tai, kas nurodyta šiame patvirtinime, jūsų pateikta asmeninė informacija nebus perduota trečiosioms šalims be jūsų sutikimo. Kartais samdome kitas įmones, kad jos mūsų vardu teiktų ribotas paslaugas. Šioms įmonėms perduodama tik ta asmeninė informacija, kurios reikia paslaugai teikti. Joms draudžiama šią informaciją naudoti kokiais nors kitais tikslais.

Kaip su mumis susisiekti

„Microsoft“ skatina komentuoti šį privatumo patvirtinimą. Jei turite klausimų, susijusių su šiuo patvirtinimu, arba manote, kad mes jo nesilaikome, kreipkitės į mus naudodami žiniatinklio formą, esančią Susisiekite su mumis: atsiliepimai apie privatumą.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA. Norėdami rasti „Microsoft“ susijusių įmonių ar filialų savo regione arba šalyje kontaktinę informaciją, žr. „Microsoft“ Worldwide.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×