„OpenDocument“ skaičiuoklės (.ods) formato ir „Excel“, skirtos „Windows“ (.xlsx) formato skirtumai

Dirbant su dviem failų formatais, pvz., .xlsx ir .ods, gali būti formatavimo skirtumų ir ne visos funkcijos gali būti pasiekiamos. galite konvertuoti duomenis ir turinį, tačiau darbas su turiniu, atsižvelgiant į tai, kurį formatą naudojate, gali skirtis.

Numatytojo failų formato pakeitimas

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys.

 2. Spustelėkite Įrašyti.

 3. Dalyje Įrašyti darbaknyges esančiame sąraše Įrašyti failus šiuo formatu spustelėkite failų formatą, kurį norite naudoti pagal numatytuosius parametrus.

Kas palaikoma, jei „Excel“ skaičiuoklę įrašau „OpenDocument“ skaičiuoklės formatu?

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodoma informacija, kurios „Excel“ funkcijos yra visiškai ar iš dalies palaikomos arba nepalaikomos, naudojant „OpenDocument“ skaičiuoklės (.ods) formatą.

 • Palaikoma     Šią funkciją palaiko „Excel“ ir „OpenDocument“ skaičiuoklės formatai. Turinio, formatavimo ir funkcijų galimybių neprarasite.

 • Iš dalies palaikoma     Šią funkciją palaiko „Excel“ ir „OpenDocument“ skaičiuoklės formatai, tačiau gali pakisti formatavimas ir funkcijos. Teksto ar duomenų neprarasite, tačiau gali pakisti formatavimas ir galimybės dirbti su tekstu ar grafika.

 • Nepalaikoma     „Excel“ funkcijos „OpenDocument“ skaičiuoklės formatas nepalaiko. Jei ketinate įrašyti „Excel“ darbalapį „OpenDocument“ skaičiuoklės formatu, nenaudokite šios funkcijos arba kils pavojus prarasti to darbalapio dalies turinį, formatavimą ir funkcijas.

 • Netaikoma    Ši funkcija buvo įtraukta į naujesnę "Excel", skirtą "Windows", versiją.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie grafinių elementų funkcijas, žr. šio straipsnio pabaigoje pateiktą grafinių elementų lentelę.

Sritis

Antrinė sritis

Palaikymo lygis

Palaikymo lygis

„Excel 2013“

„Excel 2016“

Formatavimas

Eilutės aukštis / stulpelio plotis

Palaikoma

Turėtų atrodyti panašiai.

Palaikoma

Turėtų atrodyti panašiai.

Formatavimas

Langelis

Palaikoma

Palaikoma

Hipersaitas

Palaikoma

Gali kilti problemų dėl hipersaitų stilių.

Palaikoma

Gali kilti problemų dėl hipersaitų stilių.

Formatavimas

Langelių stiliai

Palaikoma

Palaikoma

Datos

Datos iki 1900-01-01

Nepalaikoma

Jei įrašote darbaknygę su datomis, ankstesnėmis nei 1900-01-01, kaip .ods, ankstesnės nei 1900 datos nebus tinkamai įrašytos.

Nepalaikoma

Jei įrašote darbaknygę su datomis, ankstesnėmis nei 1900-01-01, kaip .ods, ankstesnės nei 1900 datos nebus tinkamai įrašytos.

Spausdinimas

Spausdinimo diapazonai

Palaikoma

Palaikoma

Spausdinimas

Kartoti eilutes / stulpelius

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Spausdinimas

Puslapio lūžiai

Palaikoma

Palaikoma

Spausdinimas

Antraštė / poraštė

Iš dalies palaikoma

Kai įrašote failą .ods formatu ir vėl jį atidarote programoje „Excel“, parinktys Vaizdas, Pirmas puslapis ar Nelyginis / lyginis nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Kai įrašote failą .ods formatu ir vėl jį atidarote programoje „Excel“, parinktys Vaizdas, Pirmas puslapis ar Nelyginis / lyginis nepalaikomos.

Formulės

Palaikoma

Palaikoma

Formulės

Pavadinimai

Iš dalies palaikoma

Kai įrašote failą .ods formatu ir jį vėl atidarote programoje „Excel“, Vietiniai pavadinimai, Įvardytos išraiškos ir netolydžių intervalų pavadinimai yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Kai įrašote failą .ods formatu ir jį vėl atidarote programoje „Excel“, Vietiniai pavadinimai, Įvardytos išraiškos ir netolydžių intervalų pavadinimai yra nepalaikomi.

Formulės

Įprastiniai reiškiniai (RegEx)

Nepalaikoma

Vietoj to naudokite išplėstinius filtrus.

Nepalaikoma

Vietoj to naudokite išplėstinius filtrus.

Langelio komentarai (arba pastabos)

Iš dalies palaikoma

Komentarai, kuriuose yra teksto, perrašomi iš naujo. Komentaro formatavimas gali būti nepalaikomas įrašant failą .ods formatu ir vėl jį atidarant programa „Excel“.

Iš dalies palaikoma

Komentarai, kuriuose yra teksto, perrašomi iš naujo. Komentaro formatavimas gali būti nepalaikomas įrašant failą .ods formatu ir vėl jį atidarant programa „Excel“.

Langelių gijų komentarai

Nepalaikoma

Gijos komentarai bus konvertuoti į senesnius komentarus, kai įrašysite failą .ods formatu ir vėl jį atidarysite programoje "Excel".

Nepalaikoma

Gijos komentarai bus konvertuoti į senesnius komentarus, kai įrašysite failą .ods formatu ir vėl jį atidarysite programoje "Excel".

Duomenų įrankiai

Grupavimas ir struktūra

Palaikoma

Palaikoma

OLE objektai

Palaikoma

Palaikoma

Parametrai

Lango parametrai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Parametrai

Lapo / knygos parametrai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Apsauga

Lapo apsauga

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, apsauga be slaptažodžio yra palaikoma. Tačiau failų su slaptažodžiais apsaugotais lapais įrašyti ar atidaryti negalima.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, apsauga be slaptažodžio yra palaikoma. Tačiau failų su slaptažodžiais apsaugotais lapais įrašyti ar atidaryti negalima.

Apsauga

Informacijos teisių valdymas (IRM)

Nepalaikoma

Failų, kurių IRM yra įjungta, įrašyti negalima.

Nepalaikoma

Failų, kurių IRM yra įjungta, įrašyti negalima.

Apsauga

Šifravimas

Nepalaikoma

Failų su šio tipo apsauga įrašyti negalima.

Nepalaikoma

Failų su šio tipo apsauga įrašyti negalima.

Apsauga

Slaptumo žymos

Nepalaikoma

Etiketės nebus įrašytos.

Nepalaikoma

Etiketės nebus įrašytos.

Duomenų įrankiai

Duomenų tikrinimas

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurių formulės tipo duomenų tikrinimo įrašyti negalima.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurių formulės tipo duomenų tikrinimo įrašyti negalima.

Išoriniai duomenys

Žiniatinklio užklausos

Palaikoma

Palaikoma

Išoriniai duomenys

Užklausų lentelės

Iš dalies palaikoma

Kai kurie parametrai, pvz., įterpiami stulpeliai, yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Kai kurie parametrai, pvz., įterpiami stulpeliai, yra nepalaikomi.

Lentelės

Sumos eilutės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Lentelės

Lentelių stiliai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Duomenų įrankiai

Rikiavimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurie išplėstiniai parametrai yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Kai kurie išplėstiniai parametrai yra nepalaikomi.

Duomenų įrankiai

Tarpinė suma

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ formulės yra palaikomos, tačiau perskaičiavimo parametrai yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ formulės yra palaikomos, tačiau perskaičiavimo parametrai yra nepalaikomi.

Duomenų įrankiai

Filtravimas

Iš dalies palaikoma

Paprasčiausias filtravimas yra palaikomas, tačiau filtravimo funkcijos, pridėtos programos „Excel 2013“ versijoje, yra nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Paprasčiausias filtravimas yra palaikomas, tačiau filtravimo funkcijos, pridėtos programos Excel 2013 versijoje, yra nepalaikomos.

Lentelė „PivotTable“

Stiliai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Lentelė „PivotTable“

Maketas

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurie maketo elementai, pvz., kompaktinė ašis, yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurie maketo elementai, pvz., kompaktinė ašis, yra nepalaikomi.

Lentelė „PivotTable“

Apskaičiuotieji laukai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Lentelė „PivotTable“

Grupavimas

Iš dalies palaikoma

Iš dalies palaikoma

PivotTable

IMBI PivotTables

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Lentelės „PivotTable“

OLAP suvestinės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Duomenų įrankiai

Jungimas

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Bendrai naudojamos darbaknygės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Duomenų žymos

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurios duomenų žymos yra nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurios duomenų žymos yra nepalaikomos.

Diagramos

Duomenų lentelės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Krypties linijos

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurios krypties linijos yra nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurios krypties linijos yra nepalaikomos.

Diagramos

Klaidų juostos

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ klaidų juostos yra nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ klaidų juostos yra nepalaikomos.

Diagramos

Skiriamosios linijos

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Viršutinės ir apatinės ribos linijos

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Pirmumo linijos duomenų žymose

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Radaro diagramos su užpildu

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Legenda

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurie parametrai nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurie parametrai nepalaikomi.

Diagramos

PivotChart

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Diagramų lapai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Skritulio skritulys arba skritulio juosta

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Laukas ir linija

Netaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Histograma

Netaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Pareto diagrama

Netaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Daugialygė skritulinė diagrama

Netaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Medžio schemos diagrama

Netaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Krioklio diagrama

Netaikoma

Nepalaikoma

OLAP formulės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Figūros diagramose

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Power Query

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Grafiniai elementai

Tolesnėje lentelėje pateikiama informacija, kurios „Excel“ grafinės funkcijos yra visiškai ar iš dalies palaikomos arba nepalaikomos „OpenDocument“ skaičiuoklės formatais (.odt, .ods, .odp).

 • Palaikoma     „Excel“ ir „OpenDocument“ formatas palaiko šią funkciją. Grafiniai elementai, kuriuose naudojama ši funkcija, dažniausiai atrodo ir veikia taip pat abiejų formatų failuose.

 • Iš dalies palaikoma     „Excel“ ir „OpenDocument“ formatas palaiko šią funkciją, tačiau įvairių formatų grafika gali atrodyti skirtingai. Keičiant formatus duomenys dažniausiai neprarandami, tačiau grafinių elementų formatavimas ir darbo su grafika metodai gali skirtis.

 • Nepalaikoma     Dėl unikalių „Excel“ ir „OpenDocument“ formatų funkcijų ir taikymo skirtumų „OpenDocument“ formatu ši funkcija nepalaikoma. Jei ketinate įrašyti darbalapį „OpenDocument“ formatu, nenaudokite šių funkcijų.

Pagrindinės figūros

Palaikymo lygis

Palaikymo lygis

„Excel 2013“

„Excel 2016“

Figūros

Palaikoma

Palaikoma

Teksto laukai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus teksto laukeliuose esančius objektus. Atidarius „OpenDocument“ failą, teksto lauko viduje esantys objektai praleidžiami.

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus teksto laukeliuose esančius objektus. Atidarius „OpenDocument“ failą, teksto lauko viduje esantys objektai praleidžiami.

„WordArt“

Iš dalies palaikoma

ODF nepalaiko „WordArt“ parinkčių programoje „Excel“. Todėl įrašymo metu „WordArt“ yra konvertuojamas į teksto laukelį. Tekstas ir pagrindinė teksto spalva išlieka, tačiau „WordArt“ efektai ir formatavimas prarandami.

Iš dalies palaikoma

ODF nepalaiko „WordArt“ parinkčių programoje „Excel“. Todėl įrašymo metu „WordArt“ yra konvertuojamas į teksto laukelį. Tekstas ir pagrindinė teksto spalva išlieka, tačiau „WordArt“ efektai ir formatavimas prarandami.

Trimačių figūrų parinktys

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Paveikslėliai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus įterpimo ir saito parinktį, kuri nepalaikoma ODF formatu.

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus įterpimo ir saito parinktį, kuri nepalaikoma ODF formatu.

„SmartArt“ diagramos

Palaikoma

Konvertuojama į figūrų grupę.

Palaikoma

Konvertuojama į figūrų grupę.

„ActiveX“ valdikliai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

„Excel“ formų valdikliai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramų objektai

Palaikoma

Konvertuojama į grupę, kurioje yra diagrama ir objektai.

Palaikoma

Konvertuojama į grupę, kurioje yra diagrama ir objektai.

Parašo eilutės objektas

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Fotoaparato įrankis / paveikslėlio saito objekto įklijavimas

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Ranka rašomas komentaras

Palaikoma

Ranka rašomas komentaras yra konvertuojamas į išplėstinio metafailo (EMF) vaizdą.

Palaikoma

Ranka rašomas komentaras yra konvertuojamas į išplėstinio metafailo (EMF) vaizdą.

Objektų grupavimas

Palaikoma

Kai kurių objektų negalima grupuoti „Excel 2013“, todėl, atidarius „OpenDocument“ failą grupavimas yra anuliuojamas. Taip pat apimamas diagramų, paveikslėlių, figūrų ar teksto laukelių su OLE objektais grupavimas.

Palaikoma

Kai kurių objektų negalima sugrupuoti programoje "Excel 2016", todėl atidarius "OpenDocument" failą, objektai išgrupuojami. Taip pat apimamas diagramų, paveikslėlių, figūrų ar teksto laukelių su OLE objektais grupavimas.

Objekto matomumas

Nepalaikoma

Nematomi objektai tampa matomais įrašius failą .ods formatu ir atidarius jį vėl programa „Excel 2013“ .

Nepalaikoma

Nematomi objektai tampa matomais įrašius failą .ods formatu ir atidarius jį vėl programa „Excel 2016“ .

Objektų kraštinės

Palaikoma

Palaikomos ne visų stilių kraštinės. Nepalaikomų stilių kraštinės įrašomos kaip numatytojo stiliaus kraštinės (juoda vientisa linija).

Palaikoma

Palaikomos ne visų stilių kraštinės. Nepalaikomų stilių kraštinės įrašomos kaip numatytojo stiliaus kraštinės (juoda vientisa linija).

Objekto užpildai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus tai, kad daugiau nei dviejų žingsnių gradiento užpildai praranda visus žingsnius, viršijančius dviejų žingsnių ribą.

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus tai, kad daugiau nei dviejų žingsnių gradiento užpildai praranda visus žingsnius, viršijančius dviejų žingsnių ribą.

Linijos formatavimas

Palaikoma

Ne visi linijų ir linijų galų stiliai yra palaikomi ODF. Nepalaikomi stiliai įrašomi kaip numatytoji juoda, vientisa linija su atvira rodykle.

Palaikoma

Ne visi linijų ir linijų galų stiliai yra palaikomi ODF. Nepalaikomi stiliai įrašomi kaip numatytoji juoda, vientisa linija su atvira rodykle.

Paveikslėlio apkarpymas

Palaikoma

Įprastasis paveikslėlio apkarpymas palaikomas. Tačiau paveikslėlio su figūra apkarpymas nepalaikomas.

Palaikoma

Įprastasis paveikslėlio apkarpymas palaikomas. Tačiau paveikslėlio su figūra apkarpymas nepalaikomas.

Paveikslėlio perspalvinimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurių paveikslėlių perspalvinimas yra toks pat, kaip ODF, pvz., juodai baltas. Kitų paveikslėlių perspalvinimas neturi atitikmens ir yra suplokštinamas. Paveikslėlis atrodo taip pat, tačiau perspalvinimo nebegalima pakeisti ar pašalinti.

Iš dalies palaikoma

Kai kurių paveikslėlių perspalvinimas yra toks pat, kaip ODF, pvz., juodai baltas. Kitų paveikslėlių perspalvinimas neturi atitikmens ir yra suplokštinamas. Paveikslėlis atrodo taip pat, tačiau perspalvinimo nebegalima pakeisti ar pašalinti.

Trimačių paveikslėlių parinktys

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Paveikslėlių stiliai

Iš dalies palaikoma

Kraštinės yra iš dalies palaikomos, tačiau gali atrodyti kitaip.

Iš dalies palaikoma

Kraštinės yra iš dalies palaikomos, tačiau gali atrodyti kitaip.

Temos

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Hipersaitas figūroje

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Numatytojo failų formato pakeitimas

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtuką Mygtuko paveikslėlis >"Excel" parinktys.

 2. Spustelėkite Įrašyti.

 3. Dalyje Įrašyti darbaknyges esančiame sąraše Įrašyti failus šiuo formatu spustelėkite failų formatą, kurį norite naudoti pagal numatytuosius parametrus.

Kas palaikoma, jei „Excel“ darbalapį įrašau „OpenDocument“ skaičiuoklės formatu?

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodoma informacija, kurios „Excel“ funkcijos yra visiškai ar iš dalies palaikomos arba nepalaikomos, naudojant „OpenDocument“ skaičiuoklės (.ods) formatą.

 • Palaikoma     Šią funkciją palaiko „Excel“ ir „OpenDocument“ skaičiuoklės formatai. Turinio, formatavimo ir naudojimo galimybių neprarasite.

 • Iš dalies palaikoma     Šią funkciją palaiko „Excel“ ir „OpenDocument“ skaičiuoklės formatai, tačiau gali pakisti formatavimas ir naudojimo galimybės. Teksto ar duomenų neprarasite, tačiau gali pakisti formatavimas ir galimybės dirbti su tekstu ar grafika.

 • Nepalaikoma     „Excel“ funkcijos „OpenDocument“ skaičiuoklės formatas nepalaiko. Jei ketinate įrašyti „Excel“ darbalapį „OpenDocument“ skaičiuoklės formatu, nenaudokite šios funkcijos arba kils pavojus prarasti to darbalapio dalies turinį, formatavimą ir naudojimo galimybes.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie grafines funkcijas, žr. šio straipsnio pabaigoje esantys grafiniai elementai.

Pastaba: Jei naudojate "Microsoft Excel Starter 2010", "Excel Starter" palaiko ne visas "Excel 2010" nurodytas funkcijas. 

Sritis

Antrinė sritis

Palaikymo lygis

„Excel 2007“

„Excel 2010“

Formatavimas

Eilutės aukštis / stulpelio plotis

Palaikoma

Turėtų atrodyti panašiai.

Palaikoma

Turėtų atrodyti panašiai.

Formatavimas

Langelis

Palaikoma

Palaikoma

Hipersaitas

Palaikoma

Gali kilti problemų dėl hipersaitų stilių.

Palaikoma

Gali kilti problemų dėl hipersaitų stilių.

Formatavimas

Langelių stiliai

Palaikoma

Palaikoma

Datos

Datos iki 1900-01-01

Nepalaikoma

Jei įrašote darbaknygę su datomis, ankstesnėmis nei 1900-01-01, kaip .ods, ankstesnės nei 1900 datos nebus tinkamai įrašytos.

Nepalaikoma

Jei įrašote darbaknygę su datomis, ankstesnėmis nei 1900-01-01, kaip .ods, ankstesnės nei 1900 datos nebus tinkamai įrašytos.

Spausdinimas

Spausdinimo diapazonai

Palaikoma

Palaikoma

Spausdinimas

Kartoti eilutes / stulpelius

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Spausdinimas

Puslapio lūžiai

Palaikoma

Palaikoma

Spausdinimas

Antraštė / poraštė

Iš dalies palaikoma

Kai įrašote failą .ods formatu ir vėl jį atidarote programoje „Excel“, parinktys Vaizdas, Pirmas puslapis ar Nelyginis / lyginis nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Kai įrašote failą .ods formatu ir vėl jį atidarote programoje „Excel“, parinktys Vaizdas, Pirmas puslapis ar Nelyginis / lyginis nepalaikomos.

Formulės

Palaikoma

Palaikoma

Formulės

Pavadinimai

Iš dalies palaikoma

Kai įrašote failą .ods formatu ir jį vėl atidarote programoje „Excel“, Vietiniai pavadinimai, Įvardytos išraiškos ir netolydžių intervalų pavadinimai yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Kai įrašote failą .ods formatu ir jį vėl atidarote programoje „Excel“, Vietiniai pavadinimai, Įvardytos išraiškos ir netolydžių intervalų pavadinimai yra nepalaikomi.

Langelių komentarai

Iš dalies palaikoma

Komentarai, kuriuose yra teksto, perrašomi iš naujo. Komentaro formatavimas gali būti nepalaikomas įrašant failą .ods formatu ir vėl jį atidarant programa „Excel“.

Iš dalies palaikoma

Komentarai, kuriuose yra teksto, perrašomi iš naujo. Komentaro formatavimas gali būti nepalaikomas įrašant failą .ods formatu ir vėl jį atidarant programa „Excel“.

Duomenų įrankiai

Grupavimas ir struktūra

Palaikoma

Palaikoma

OLE objektai

Palaikoma

Palaikoma

Parametrai

Lango parametrai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Parametrai

Lapo / knygos parametrai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Apsauga

Lapo apsauga

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, apsauga be slaptažodžio yra palaikoma. Tačiau failų su slaptažodžiais apsaugotais lapais įrašyti ar atidaryti negalima.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, apsauga be slaptažodžio yra palaikoma. Tačiau failų su slaptažodžiais apsaugotais lapais įrašyti ar atidaryti negalima.

Apsauga

Informacijos teisių valdymas (IRM)

Nepalaikoma

Failų, kurių IRM yra įjungta, įrašyti negalima.

Nepalaikoma

Failų, kurių IRM yra įjungta, įrašyti negalima.

Apsauga

Šifravimas

Nepalaikoma

Failų su šio tipo apsauga įrašyti negalima.

Nepalaikoma

Failų su šio tipo apsauga įrašyti negalima.

Apsauga

Slaptumo žymos

Nepalaikoma

Etiketės nebus įrašytos.

Nepalaikoma

Etiketės nebus įrašytos.

Duomenų įrankiai

Duomenų tikrinimas

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurių formulės tipo duomenų tikrinimo įrašyti negalima.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurių formulės tipo duomenų tikrinimo įrašyti negalima.

Išoriniai duomenys

Žiniatinklio užklausos

Palaikoma

Palaikoma

Išoriniai duomenys

Užklausų lentelės

Iš dalies palaikoma

Kai kurie parametrai, pvz., įterpiami stulpeliai, yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Kai kurie parametrai, pvz., įterpiami stulpeliai, yra nepalaikomi.

Lentelės

Sumos eilutės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Lentelės

Lentelių stiliai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Duomenų įrankiai

Rikiavimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurie išplėstiniai parametrai yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Kai kurie išplėstiniai parametrai yra nepalaikomi.

Duomenų įrankiai

Tarpinė suma

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ formulės yra palaikomos, tačiau perskaičiavimo parametrai yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ formulės yra palaikomos, tačiau perskaičiavimo parametrai yra nepalaikomi.

Duomenų įrankiai

Filtravimas

Iš dalies palaikoma

Paprasčiausias filtravimas yra palaikomas, tačiau filtravimo funkcijos, pridėtos programos Excel 2007 versijoje, yra nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Bazinis filtravimas palaikomas, tačiau filtro funkcijos, pridėtos programoje "Excel 2010", nepalaikomos.

Lentelė „PivotTable“

Stiliai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Lentelė „PivotTable“

Maketas

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurie maketo elementai, pvz., kompaktinė ašis, yra nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurie maketo elementai, pvz., kompaktinė ašis, yra nepalaikomi.

Lentelė „PivotTable“

Apskaičiuotieji laukai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Lentelė „PivotTable“

Grupavimas

Iš dalies palaikoma

Iš dalies palaikoma

PivotTable

IMBI PivotTables

Lentelės „PivotTable“

OLAP suvestinės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Duomenų įrankiai

Jungimas

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Mygtukas Bendrinti darbaknygę (skirtukas Peržiūra)

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Duomenų žymos

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurios duomenų žymos yra nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurios duomenų žymos yra nepalaikomos.

Diagramos

Duomenų lentelės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Krypties linijos

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurios krypties linijos yra nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurios krypties linijos yra nepalaikomos.

Diagramos

Klaidų juostos

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ klaidų juostos yra nepalaikomos.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ klaidų juostos yra nepalaikomos.

Diagramos

Skiriamosios linijos

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Viršutinės ir apatinės ribos linijos

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Pirmumo linijos duomenų žymose

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Radaro diagramos su užpildu

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Legenda

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurie parametrai nepalaikomi.

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, kai kurie parametrai nepalaikomi.

Diagramos

PivotChart

Nepalaikoma

Nepalaikoma

diagramos

Diagramų lapai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramos

Skritulio skritulys arba skritulio juosta

Nepalaikoma

Nepalaikoma

OLAP formulės

Nepalaikoma

Nepalaikoma

diagramos

Figūros diagramose

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Power Query

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Grafiniai elementai

Tolesnėje lentelėje pateikiama informacija, kurios „Excel“ grafinės funkcijos yra visiškai ar iš dalies palaikomos arba nepalaikomos „OpenDocument“ skaičiuoklės formatais (.odt, .ods, .odp).

 • Palaikoma     „Excel“ ir „OpenDocument“ formatas palaiko šią funkciją. Grafiniai elementai, kuriuose naudojama ši funkcija, dažniausiai atrodo ir veikia taip pat abiejų formatų failuose.

 • Iš dalies palaikoma     „Excel“ ir „OpenDocument“ formatas palaiko šią funkciją, tačiau įvairių formatų grafika gali atrodyti skirtingai. Keičiant formatus duomenys dažniausiai neprarandami, tačiau grafinių elementų formatavimas ir darbo su grafika metodai gali skirtis.

 • Nepalaikoma     Dėl unikalių „Excel“ ir „OpenDocument“ formatų funkcijų ir taikymo skirtumų „OpenDocument“ formatu ši funkcija nepalaikoma. Jei ketinate įrašyti darbalapį „OpenDocument“ formatu, nenaudokite šių funkcijų.

Pagrindinės figūros

Palaikymo lygis

„Excel 2007“

„Excel 2010“

Figūros

Palaikoma

Palaikoma

Teksto laukai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus teksto laukeliuose esančius objektus. Atidarius „OpenDocument“ failą, teksto lauko viduje esantys objektai praleidžiami.

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus teksto laukeliuose esančius objektus. Atidarius „OpenDocument“ failą, teksto lauko viduje esantys objektai praleidžiami.

„WordArt“

Iš dalies palaikoma

ODF nepalaiko „WordArt“ parinkčių programoje „Excel“. Todėl įrašymo metu „WordArt“ yra konvertuojamas į teksto laukelį. Tekstas ir pagrindinė teksto spalva išlieka, tačiau „WordArt“ efektai ir formatavimas prarandami.

Iš dalies palaikoma

ODF nepalaiko „WordArt“ parinkčių programoje „Excel“. Todėl įrašymo metu „WordArt“ yra konvertuojamas į teksto laukelį. Tekstas ir pagrindinė teksto spalva išlieka, tačiau „WordArt“ efektai ir formatavimas prarandami.

Trimačių figūrų parinktys

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Paveikslėliai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus įterpimo ir saito parinktį, kuri nepalaikoma ODF formatu.

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus įterpimo ir saito parinktį, kuri nepalaikoma ODF formatu.

„SmartArt“ diagramos

Palaikoma

Konvertuojama į figūrų grupę.

Palaikoma

Konvertuojama į figūrų grupę.

„ActiveX“ valdikliai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

„Excel“ formų valdikliai

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Diagramų objektai

Palaikoma

Konvertuojama į grupę, kurioje yra diagrama ir objektai.

Palaikoma

Konvertuojama į grupę, kurioje yra diagrama ir objektai.

Parašo eilutės objektas

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Fotoaparato įrankis / paveikslėlio saito objekto įklijavimas

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Ranka rašomas komentaras

Palaikoma

Ranka rašomas komentaras yra konvertuojamas į laisvos formos figūrą.

Palaikoma

Ranka rašomas komentaras yra konvertuojamas į išplėstinio metafailo (EMF) vaizdą.

Objektų grupavimas

Palaikoma

Kai kurių objektų negalima sugrupuoti programoje "Excel 2007", todėl atidarius "OpenDocument" failą objektai išgrupuojami. Taip pat apimamas diagramų, paveikslėlių, figūrų ar teksto laukelių su OLE objektais grupavimas.

Palaikoma

Kai kurių objektų negalima sugrupuoti programoje "Excel 2010", todėl atidarius "OpenDocument" failą, objektai išgrupuojami. Taip pat apimamas diagramų, paveikslėlių, figūrų ar teksto laukelių su OLE objektais grupavimas.

Objekto matomumas

Nepalaikoma

Nematomi objektai tampa matomais įrašius failą .ods formatu ir atidarius jį vėl programa „Excel 2007“ .

Nepalaikoma

Nematomi objektai tampa matomi įrašius failą .ods ir vėl atidarius "Excel 2010".

Objektų kraštinės

Palaikoma

Palaikomos ne visų stilių kraštinės. Nepalaikomų stilių kraštinės įrašomos kaip numatytojo stiliaus kraštinės (juoda vientisa linija).

Palaikoma

Palaikomos ne visų stilių kraštinės. Nepalaikomų stilių kraštinės įrašomos kaip numatytojo stiliaus kraštinės (juoda vientisa linija).

Objekto užpildai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus tai, kad daugiau nei dviejų žingsnių gradiento užpildai praranda visus žingsnius, viršijančius dviejų žingsnių ribą.

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus tai, kad daugiau nei dviejų žingsnių gradiento užpildai praranda visus žingsnius, viršijančius dviejų žingsnių ribą.

Linijos formatavimas

Palaikoma

Ne visi linijų ir linijų galų stiliai yra palaikomi ODF. Nepalaikomi stiliai įrašomi kaip numatytoji juoda, vientisa linija su atvira rodykle.

Palaikoma

Ne visi linijų ir linijų galų stiliai yra palaikomi ODF. Nepalaikomi stiliai įrašomi kaip numatytoji juoda, vientisa linija su atvira rodykle.

Paveikslėlio apkarpymas

Palaikoma

Įprastasis paveikslėlio apkarpymas palaikomas. Tačiau paveikslėlio su figūra apkarpymas nepalaikomas.

Palaikoma

Įprastasis paveikslėlio apkarpymas palaikomas. Tačiau paveikslėlio su figūra apkarpymas nepalaikomas.

Paveikslėlio perspalvinimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurių paveikslėlių perspalvinimas yra toks pat, kaip ODF, pvz., juodai baltas. Kitų paveikslėlių perspalvinimas neturi atitikmens ir yra suplokštinamas. Paveikslėlis atrodo taip pat, tačiau perspalvinimo nebegalima pakeisti ar pašalinti.

Iš dalies palaikoma

Kai kurių paveikslėlių perspalvinimas yra toks pat, kaip ODF, pvz., juodai baltas. Kitų paveikslėlių perspalvinimas neturi atitikmens ir yra suplokštinamas. Paveikslėlis atrodo taip pat, tačiau perspalvinimo nebegalima pakeisti ar pašalinti.

Trimačių paveikslėlių parinktys

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Paveikslėlių stiliai

Iš dalies palaikoma

Kraštinės yra iš dalies palaikomos, tačiau gali atrodyti kitaip.

Iš dalies palaikoma

Kraštinės yra iš dalies palaikomos, tačiau gali atrodyti kitaip.

Temos

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Hipersaitas figūroje

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Kas nutinka, kai aš redaguoju skaičiuoklę „OpenDocument“ skaičiuoklės formatu?

Toliau pateiktoje lentelėje rodoma, Internetinė „Excel“ funkcijos visiškai, iš dalies arba nepalaikomos "OpenDocument" skaičiuoklės (.ods) formatu.

 • Palaikoma    Šią Internetinė „Excel“ palaiko ir "OpenDocument" skaičiuoklės formatas. Turinio, formatavimo ir naudojimo galimybių neprarasite.

 • Iš dalies palaikoma    Šią Internetinė „Excel“ ir "OpenDocument" skaičiuoklės formatas palaiko šią funkciją, tačiau gali būti paveiktas formatavimas ir naudojimo galimybės. Teksto ar duomenų neprarasite, tačiau gali pakisti formatavimas ir galimybės dirbti su tekstu ar grafika.

 • Nepalaikoma    "OpenDocument" skaičiuoklės Internetinė „Excel“ funkcija nepalaikoma. Naudodami "OpenDocument" skaičiuoklės formatą rizikuojate prarasti tos skaičiuoklės dalies turinį, formatavimą ir naudojimo galimybes.

 • Netaikoma Ši funkcija buvo įtraukta į naujesnę "Excel", skirtą "Windows", versiją.

Sritis

Antrinė sritis

Palaikymo lygis

Komentarai

Parašo eilutės objektas

Nepalaikoma

Skaitmeninis parašas pašalinamas iškart, kai faile ką nors redaguojate. Įrašyti kopiją redaguoti ir parašas pašalinamas iš nukopijuoto failo

Formatavimas

Eilutės aukštis / stulpelio plotis

Palaikoma

Turėtų atrodyti panašiai.

Formatavimas

Langelis

Palaikoma

Formatavimas

Langelių stiliai

Palaikoma

Hipersaitas

Palaikoma

Hipersaitų stiliai gali keistis.

Formulės

Palaikoma

Formulės

Pavadinimai

Iš dalies palaikoma

Kai atidarote .ods formato failą " Internetinė „Excel“ ", vietiniai pavadinimai, pavadinti reiškiniai ir pavadinimai į netologinį diapazoną nepalaikomi.

Formulės

Įprastos išraiškos

Nepalaikoma

Vietoj to naudokite išplėstinius filtrus.

Datos

Datos iki 1900-01-01

Nepalaikoma

 Jei įrašote darbaknygę su datomis, ankstesnėmis nei 1900-01-01, kaip .ods, ankstesnės nei 1900 datos nebus tinkamai įrašytos.

Duomenų įrankiai

Grupavimas ir struktūra

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ formulės yra palaikomos, tačiau perskaičiavimo parametrai yra nepalaikomi.

Duomenų įrankiai

Rikiavimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurie išplėstiniai parametrai yra nepalaikomi.

Duomenų įrankiai

Filtravimas

Iš dalies palaikoma

Bazinis filtravimas yra palaikomas, bet sudėtingesni filtrai, pavyzdžiui, datos filtrai, nėra palaikomi.
 

Duomenų įrankiai

Tarpinė suma

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“ formulės yra palaikomos, tačiau perskaičiavimo parametrai yra nepalaikomi.

Diagramos

Krypties linijos

Iš dalies palaikoma

Kai atidarote .ods formato failą Internetinė „Excel“, kai kurios krypties linijos nepalaikomos.

Diagramos

Legenda

Iš dalies palaikoma

Kai atidarote .ods formato failą naudodami Internetinė „Excel“, kai kurie parametrai nepalaikomi.

Diagramos

Klaidų juostos

Iš dalies palaikoma

Kai atidarote .ods formato failą naudodami Internetinė „Excel“, kai kurios klaidų juostos nepalaikomos.

Diagramos

Duomenų žymos

Nepalaikoma

Kai atidarote .ods formato failą naudodami Internetinė „Excel“, kai kurios duomenų žymos nepalaikomos.

Diagramos

Duomenų lentelės

Nepalaikoma

Diagramos

Skiriamosios linijos

Nepalaikoma

Diagramos

Viršutinės ir apatinės ribos linijos

Palaikoma

Diagramos

Pirmumo linijos duomenų žymose

Nepalaikoma

Diagramos

Radaro diagramos su užpildu

Palaikoma

Diagramos

PivotChart

Nepalaikoma

Diagramos

Diagramų lapai

Nepalaikoma

Diagramos

Skritulio skritulys arba skritulio juosta

Nepalaikoma

Diagramos

Laukas ir linija

Netaikoma

Diagramos

Histograma

Netaikoma

Diagramos

Pareto diagrama

Netaikoma

Diagramos

Daugialygė skritulinė diagrama

Netaikoma

Diagramos

Medžio schemos diagrama

Netaikoma

Diagramos

Krioklio diagrama

Netaikoma

Bendradarbiavimas

Redagavimas vienu metu

Nepalaikoma

Langelių komentarai

Iš dalies palaikoma

Komentarai, kuriuose yra teksto, perrašomi iš naujo. Komentaro formatavimas gali būti nepalaikomas įrašant failą .ods formatu ir vėl jį atidarant programa „Excel“.

Apsauga

Lapo apsauga

Iš dalies palaikoma

Įrašius failą .ods formatu ir vėl jį atidarius programoje „Excel“, apsauga be slaptažodžio yra palaikoma. Tačiau failų su slaptažodžiais apsaugotais lapais įrašyti ar atidaryti negalima.

Apsauga

Slaptumo žymos

Nepalaikoma

Etiketės nebus įrašytos.

Nepalaikoma

Etiketės nebus įrašytos.

Lentelės

Lentelių stiliai

Nepalaikoma

Lentelės stiliai nėra įrašomi .ods formatu atidarytuose failuose.

Lentelės

Bendrosios sumos eilutė

Iš dalies palaikoma

Lentelės eilutės, pridėtos į .ods formato failus Internetinė „Excel“ konvertuojamos į formules, kai failas atidaromas dar kartą.

Spausdinimas

Spausdinimo diapazonai

Palaikoma

Power Query

Nepalaikoma

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×