„PivotTable“ ir „PivotChart“ apžvalga

Galite naudoti „PivotTable“ suvestinės duomenims apibendrinti, analizuoti, tirti ir pateikti. „PivotChart“ papildo „PivotTable“ įtraukdamos vizualizacijų į „PivotTable“ suvestinės duomenis ir leidžia lengvai matyti palyginimus, modelius ir tendencijas. Tiek „PivotTable“, tiek „PivotChart“ padeda priimti pagrįstus sprendimus dėl svarbių jūsų įmonės duomenų. Kurdami „PivotTable“ arba naudodami esamas „PivotTable“ naujoms lentelėms sukurti, taip pat galite prisijungti prie išorinių duomenų šaltinių, pvz., „SQL Server“ lentelių, „SQL serverio analizės tarnybos kubų, „Azure“ parduotuvės, „Office“ duomenų ryšio (.odc) failų, XML failų, „Access“ duomenų bazių ir teksto failų.

Pastaba: Šiame straipsnyje pateikiamos „Excel 2016“ ekrano nuotraukos. Jei turite kitą versiją, jūsų matomas vaizdas gali šiek tiek skirtis, bet, jei nenurodyta kitaip, funkcijos yra tokios pačios.

Apie „PivotTable“

„PivotTable“ yra interaktyvus būdas greitai apibendrinti didelius duomenų kiekius. Galite naudoti „PivotTable“ skaitiniams duomenims išsamiai analizuoti ir atsakyti į netikėtus klausimus apie jūsų duomenis. „PivotTable“ ypač tinka:

 • Užklausti didelius duomenų kiekius įvairiais patogiais būdais.

 • Skaitiniams duomenims sumuoti ir agreguoti, apibendrinti duomenis pagal kategorijas bei antrines kategorijas ir kurti pasirinktinius skaičiavimus ir formules.

 • Išplėsti ir sutraukti duomenų lygius, kad būtų tikslesni rezultatai, ir detalizuoti suvestinės duomenis, išskiriant dominančias sritis.

 • Perkelti eilutes į stulpelius arba stulpelius į eilutes (transformuoti eilutes į stulpelius) norint pamatyti skirtingas šaltinio duomenų suvestines.

 • Filtruoti, rūšiuoti, grupuoti ir taikyti sąlyginį formatavimą naudingiausiam ir įdomiausiam antriniam duomenų rinkiniui, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į reikiamą informaciją.

 • Pateikti glaustas, patrauklias ir pakomentuotas internetines arba spausdintines ataskaitas.

Štai kairėje pateiktas paprastas namų ūkio išlaidų sąrašas ir juo pagrįsta „PivotTable“ dešinėje:

Namų ūkio išlaidų duomenys

Atitinkama „PivotTable“

Namų ūkio išlaidų duomenų pavyzdys siekiant sukurti „PivotTable“ su mėnesiais, kategorijomis ir sumomis„PivotTable“ pavyzdys su kategorijomis eilučių srityje ir mėnesiais stulpelių srityje

Daugiau informacijos žr. „PivotTable“ kūrimas siekiant analizuoti darbalapio duomenis.

Sukūrę „PivotTable“ pažymėdami jos duomenų šaltinį, išdėstydami laukus „PivotTable“ laukų sąraše ir pasirinkdami pradinį išdėstymą, dirbdami su „PivotTable“ galite atlikti šias užduotis:

Naršykite duomenis    atlikdami šiuos veiksmus:

 • Išplėsti ir sutraukti duomenis, rodyti esamą išsamią informaciją, susijusią su reikšmėmis.

 • Rūšiuoti, filtruoti ir grupuoti laukus ir elementus.

 • Keisti suvestinės funkcijas ir įtraukti pasirinktinius skaičiavimus bei formules.

Keiskite formos maketą ir laukų išdėstymą    atlikdami šiuos veiksmus:

 • Keiskite „PivotTable“ formą: Suglaudinta, Struktūra arba Lentelės formos.

 • Įtraukti, pertvarkyti ir pašalinti laukus.

 • Keisti laukų ar elementų eilės tvarką.

Keisti stulpelių, eilučių ir tarpinių sumų išdėstymą    atlikdami šiuos veiksmus:

 • Įjungti ar išjungti stulpelio ir eilutės lauko antraštes arba rodyti ar slėpti tuščias eilutes.

 • Rodyti tarpines sumas virš arba po jų eilučių.

 • Koreguoti stulpelių plotį atnaujinus.

 • Perkelti stulpelio lauką į eilutės sritį arba eilutės lauką į stulpelio sritį.

 • Sulieti arba atskirti langelius išoriniuose eilučių ir stulpelių elementuose.

Keisti tuščių reikšmių ir klaidų rodymą    atlikdami šiuos veiksmus:

 • Keisti klaidų ir tuščių langelių rodymą.

 • Keisti elementų ir žymų be duomenų rodymą.

 • Rodyti arba slėpti tuščias eilutes

Keisti formatą    atlikdami šiuos veiksmus:

 • Rankiniu būdu ir sąlygiškai formatuoti langelius ir diapazonus.

 • Keisti bendrą „PivotTable“ formato stilių.

 • Pakeisti laukų skaičių formatą.

 • Įtraukti OLAP serverio formatavimą.

Daugiau informacijos žr. „PivotTable“ maketo ir formato dizaino kūrimas.

„PivotChart“ pateikia duomenų, esančių atitinkamose „PivotTable“ lentelėse, grafinę reprezentaciją. „PivotChart“ taip pat yra interaktyvios. Kuriant „PivotChart“, atidaroma „PivotChart“ filtrų sritis. Naudokite šią filtrų sritį „PivotChart“ duomenims rūšiuoti ir filtruoti. Susietos „PivotTable“ maketo ir duomenų pakeitimai iš karto atsispindi „PivotChart“ makete bei duomenyse ir atvirkščiai.

„PivotChart“, taip pat kaip standartinėse diagramose, rodomos duomenų sekos, kategorijos, duomenų žymekliai ir ašys. Taip pat galite keisti diagramos tipą ir kitas parinktis, pvz., pavadinimus, legendos išdėstymą, duomenų žymas, diagramos vietą ir t. t.

Štai „PivotChart“, pagrįsta aukščiau pateiktu „PivotTable“ pavyzdžiu.

„Excel“ „PivotChart“ pavyzdys

Daugiau informacijos žr. „PivotChart“ kūrimas.

Jei esate susipažinę su standartinėmis diagramomis, pastebėsite, kad dauguma operacijų yra tokios pat „PivotChart“. Tačiau yra keletas skirtumų:

Stulpelių / eilučių padėtis    Kitaip nei įprastoje diagramoje, negalite pakeisti „PivotChart“ stulpelių / eilučių padėties naudodami dialogo langą Duomenų šaltinio pasirinkimas. Vietoj to galite greitai transformuoti susijusios „PivotTable“ eilučių ir stulpelių žymas tam pačiam rezultatui pasiekti.

Diagramų tipai    „PivotChart“ galite keisti į bet kokį diagramos tipą, išskyrus xy (taškinę), atsargų ar rutulinę diagramą.

Šaltinio duomenys    Standartinės diagramos yra tiesiogiai susietos su darbalapio langeliais. Tuo tarpu „PivotChart“ pagrįstos su jomis susietu „PivotTable“ duomenų šaltiniu. Skirtingai nei įprastoje diagramoje, negalite keisti diagramos duomenų diapazono „PivotChart“ dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas.

Formatavimas    Didžioji dalis formatavimo, įskaitant diagramos elementus, kurios įtraukiate, išdėstote ir taikote stilių, išsaugoma, kai atnaujinate „PivotChart“. Tačiau krypties linijos, duomenų žymos, klaidų juosta ir kiti duomenų rinkinių keitimai neišsaugomi. Standartinės diagramos nepraranda šio formatavimo, kai jis pritaikytas.

Nors negalite tiesiogiai keisti duomenų žymų dydžio „PivotChart“, galite padidinti teksto šrifto dydį ir taip padidinti žymas.

Kaip „PivotTable“ arba „PivotChart“ pagrindą galite naudoti „Excel“ darbalapio duomenis. Duomenys turėtų būti sąrašo formatu, su stulpelių žymomis pirmoje eilutėje, kurias „Excel“ naudos laukų pavadinimams. Kiekviename paskesnių eilučių langelyje turi būti duomenys, atitinkantys stulpelio antraštę. Tame pačiame stulpelyje neturėtumėte maišyti duomenų tipų. Pavyzdžiui, tame pačiame stulpelyje nemaišykite valiutos reikšmių su datomis. Be to, duomenų diapazone neturėtų būti jokių tuščių eilučių arba stulpelių.

„Excel“ lentelės    „Excel“ lentelės jau yra sąrašo formatu ir yra tinkamos būti „PivotTable“ šaltinio duomenimis. Kai atnaujinate „PivotTable“, nauji ir atnaujinti duomenys iš „Excel“ lentelės bus automatiškai įtraukti atliekant atnaujinimo operaciją.

Dinamiškai pavadinto diapazono naudojimas    Kad „PivotTable“ būtų lengviau atnaujinti, galite sukurti dinamiškai pavadintą diapazoną ir naudoti tą pavadinimą kaip „PivotTable“ duomenų šaltinį. Jei pavadintas diapazonas išplečiamas, kad būtų įtraukta daugiau duomenų, atnaujinus „PivotTable“ bus įtraukti nauji duomenys.

Sumų įtraukimas    „Excel“ automatiškai sukuria tarpines ir galutines sumas „PivotTable“. Jei šaltinio duomenys apima automatines tarpines sumas ir galutines sumas, kurias sukūrėte naudodami komandą Tarpinės sumos grupėje Struktūra skirtuke Duomenys, prieš kurdami „PivotTable“ naudokite tą pačią komandą, kad pašalintumėte tarpines ir galutines sumas.

Galite gauti duomenis iš išorinio duomenų šaltinio, pvz., duomenų bazės, analitinio apdorojimo (OLAP) kubo arba teksto failo. Pavyzdžiui, galite tvarkyti pardavimo įrašų, kuriuos norite sumuoti ir analizuoti, duomenų bazę.

„Office“ duomenų ryšio failai    Jei naudojate „Office“ duomenų ryšio (ODC) failą (.odc) išoriniams duomenims „PivotTable“ ataskaitoms gauti, galite duomenis įvesti tiesiogiai į „PivotTable“. Rekomenduojame išorinius duomenis savo ataskaitoms gauti naudojant ODC failus.

OLAP šaltinio duomenys    Kai nuskaitote šaltinio duomenis iš OLAP duomenų bazės arba kubo failo, duomenys pateikiami „Excel“ tik kaip „PivotTable“ arba „PivotTable“, konvertuota į darbalapio funkcijas. Daugiau informacijos žr. „PivotTable“ langelių konvertavimas į darbalapio formules.

Ne OLAP šaltinio duomenys    Tai esami „PivotTable“ arba „PivotChart“ duomenys, gauti iš kito šaltinio, o ne OLAP duomenų bazės. Pvz., duomenys iš sąryšinių duomenų bazių arba teksto failų.

Daugiau informacijos žr. „PivotTable“ kūrimas naudojant išorinį duomenų šaltinį.

„PivotTable“ talpykla    Kiekvieną kartą, kai kuriate naują „PivotTable“ arba „PivotChart“, „Excel“ atmintyje saugo ataskaitos duomenų kopiją ir įrašo šią saugojimo sritį kaip darbaknygės failo dalį. Tai vadinama „PivotTable“ talpykla. Kiekvienai naujai „PivotTable“ reikia papildomos atminties ir disko vietos. Vis dėlto, kai naudojate esamą „PivotTable“ kaip naujos ataskaitos šaltinį toje pačioje darbaknygėje, abi jos naudoja tą pačią talpyklą. Kadangi naudojate tą pačią talpyklą, sumažėja darbaknygės dydis ir mažiau duomenų saugoma atmintyje.

Vietos reikalavimai    Norint „PivotTable“ naudoti kaip šaltinį kitai, abi jos turi būti toje pačioje darbaknygėje. Jei šaltinio „PivotTable“ yra kitoje darbaknygėje, nukopijuokite šaltinį į darbaknygės vietą, kur turi būti nauja ataskaita. „PivotTable“ ir „PivotChart“ skirtingose darbaknygėse yra atskiros, kiekviena turi savo duomenų kopiją atmintyje ir darbaknygėse.

Pakeitimai turi įtakos abejoms „PivotTable“    Kai atnaujinate duomenis naujoje „PivotTable“, „Excel“ taip pat atnaujina duomenis šaltinio „PivotTable“ ir atvirkščiai. Kai grupuojate arba išgrupuojate elementus arba kuriate apskaičiuotuosius laukus arba apskaičiuotuosius elementus vienoje „PivotTable“, paveikiamos abi. Jei reikia turėti „PivotTable“, kuri yra nepriklausoma nuo kitos, galite sukurti naują, pagrįstą pirminiu duomenų šaltiniu, užuot kopijavę pirminę „PivotTable“. Tik nepamirškite, kad darant tai pernelyg dažnai, tai gali turėti neigiamos įtakos atminčiai.

„PivotChart“     Galite pagrįsti naują „PivotTable“ arba „PivotChart“ kita „PivotTable“, bet negalite tiesiogiai pagrįsti naujos „PivotChart“ kita „PivotChart“. „PivotChart“ keitimai paveikia susietą „PivotTable“ ir atvirkščiai.

Pakeisti šaltinio duomenys gali lemti skirtingus duomenis analizei. Pavyzdžiui, galite patogiai bandomąją duomenų bazę pakeisti į gamybos duomenų bazę. Galite atnaujinti „PivotTable“ arba „PivotChart“ naujais duomenimis, panašiais į pradinių duomenų ryšio informaciją, iš naujo apibrėždami šaltinio duomenis. Jei duomenys labai skiriasi su daug naujų arba papildomų laukų, gali būti paprasčiau sukurti naują „PivotTable“ arba „PivotChart“.

Naujų duomenų, atsiradusių atnaujinus, rodymas     Atnaujindami „PivotTable“ taip pat galite pakeisti rodomus duomenis. Kai „PivotTable“ yra pagrįstos darbalapio duomenimis, „Excel“ gauna naujus laukus iš šaltinio diapazono arba pavadinto diapazono, kurį nurodėte. Kai ataskaitos yra pagrįstos išoriniais duomenimis, programa „Excel“ gauna naujus duomenis, atitinkančius esamos užklausos ar duomenų, kurie tampa pasiekiami OLAP kube, kriterijus. Galite peržiūrėti visus naujus laukus iš laukų sąrašo ir įtraukti laukų į ataskaitą.

Kuriamų OLAP kubų keitimas    Ataskaitos, pagrįstos OLAP duomenimis, visada turi prieigą prie visų duomenų kube. Jei sukūrėte autonominį kubą, kuriame yra serverio kubo duomenų antrinis rinkinys, galite naudoti komandą Autonominis OLAP norėdami modifikuoti savo kubo failą, kad jame būtų skirtingų duomenų iš serverio.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Taip pat žr.

„PivotTable“ kūrimas norint analizuoti darbalapio duomenis

„PivotTable“ kūrimas

„PivotTable“ parinktys

„PivotTable“ ir kitų verslo įžvalgų įrankių naudojimas duomenims analizuoti

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×