„Publisher“ spartieji klavišai

„Publisher“ spartieji klavišai

Kartais galite dirbti greičiau, palikdami pirštus ant klaviatūros, neperkeldami jų ant pelės arba jutiklinės planšetės. Jau tikriausiai naudojate tokius sparčiuosius klavišus, kaip Ctrl + C kopijuoti ir Ctrl + S įrašyti, tačiau galite nežinoti daug kitų sparčiųjų klavišų. Jie nurodyti toliau.

Šiame straipsnyje:

Juostelės spartieji klavišai

Šie spartieji klaviatūros klavišai pasirodė „Publisher“ juostelėje. Kai kurie skirtukai yra kontekstiniai ir rodomi tik tada, kai įterpiate ar pažymite objektą, pvz., figūrą ar lentelę. Dviejų raidžių spartieji klavišai leidžia naudoti sparčiuosius klavišus su kontekstiniais skirtukais.

Nauji spartieji klavišai, naudojant dvi raides, atidaro skirtuką Piešimo įrankiai.

Jei norite juos naudoti, pirmiausia pažymėkite objektą, tada paspauskite ALT, paspauskite dviejų raidžių kontekstinio meniu spartųjį klavišą, tada paspauskite likusius klavišus, jei tokių yra. Pavyzdžiui, jei norite atidaryti meniu Figūrų efektai ir pridėti savo pažymėtai figūrai šešėlį, paspauskite ALT, JD ir atidarykite Piešimo įrankiai – skirtuką Formatas, SE ir atidarykite meniu Figūros efektai, S ir pažymėkite Šešėlių galerija, tada skirtuką šešėlių parinktyse ir pritaikykite šešėlį savo figūrai.

Figūrų ir paveikslėlių efektai

Figūrų efektai

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidarykite Meniu figūros efektai

Alt, JD, SE

Atidarykite Figūros efektai – Šešėlinė galerija

Alt, JD, SE, S – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Figūros efektai – Atspindžių galerija

Alt, JD, SE, R – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Figūros efektai – Švytėjimo galerija

Alt, JD, SE, G – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Figūros efektai – Švelnių briaunų galerija

Alt, JD, SE, E – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Figūros efektai – Trimatė galerija

Alt, JD, SE, B – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Figūros efektai – Trimačių Sukimų galerija

Alt, JD, SE, D – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Figūrų stilių galerija

Alt, JD, ST – tada skirtuką parinktyse

Paveikslėlių efektai

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidarykite Paveikslėlių efektų meniu

Alt, JP, PE

Atidarykite Paveikslėlio efektai – Šešėlinė galerija

Alt, JP, PE, S – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Paveikslėlio efektai – Atspindžių galerija

Alt, JP, PE, R – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Paveikslėlio efektai – Švytėjimo galerija

Alt, JP, PE, G – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Paveikslėlio efektai – Švelnių briaunų galerija

Alt, JP, PE, E – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Paveikslėlio efektai – Trimatė kraštinė Galerija

Alt, JP, PE, B – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Paveikslėlio efektai – 3-D pasukimas Galerija

Alt, JP, PE, D – tada skirtuką parinktyse

Atidarykite Paveikslėlių stilių galerija

Alt, JP, K – tada skirtuką parinktyse

Panaikinti Paveikslėlio stilius

Alt, JP, K, C

Teksto efektai

Teksto užpildo išplečiamasis laukas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti Teksto užpildas Išskleidžiamajame

Alt, JX, TI

Be užpildo

Alt, JX, TI, N – tada skirtuką parinktyse

Daugiau užpildo spalvų…

Alt, JX, TI, M – tada skirtuką parinktyse

Užpildo efektai…

Alt, JX, TI, F – tada skirtuką parinktyse

Atspalviai

Alt, JX, TI, T – tada skirtuką parinktyse

Mėginio Šrifto spalva

Alt, JX, TI, S

Teksto kontūrų išplečiamasis laukas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti Teksto kontūras Išskleidžiamajame

Alt, JX, TO

Be kontūro

Alt, JX, TO, N

Daugiau kontūro spalvų…

Alt, JX, TO, M – tada skirtuką parinktyse

Kontūrų efektai…

ALT. JX. Į. O – tada skirtuką parinktyse

Linijų spalvų pavyzdžiai

Alt, JX, TO, S – tada skirtuką parinktyse

Svertinė vertė

Alt, JX, TO, W – tada skirtuką parinktyse

Brūkšniai

Alt, JX, TO, D – tada skirtuką parinktyse

Teksto efektų išplečiamasis laukas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti Teksto Efektų išplečiamasis sąrašas

Alt, JX, TE

Šešėlis

Alt, JX, TE, S – tada skirtuką parinktyse

Atspindys

Alt, JX, TE, R – tada skirtuką parinktyse

Švytėjimas

Alt, JX, TE, G – tada skirtuką parinktyse

Trimatė kraštinė

Alt, JX, TE, B – tada skirtuką parinktyse

Puslapio viršus

Leidinio kūrimas, atidarymas, uždarymas ar įrašymas

Leidinio kūrimas, atidarymas, uždarymas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti naują programos „Publisher“ egzempliorių

CTRL + N

Rodyti dialogo langą Atidaryti leidinį

CTRL + O

Uždaryti dabartinį leidinį

CTRL + F4 arba CTRL + W

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip

CTRL + S

Puslapio viršus

Teksto ar objektų redagavimas ar formatavimas

Teksto redagavimas arba formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti užduočių sritį Radimas ir keitimas su pažymėta parinktimi Rasti

F3 arba CTRL + F arba SHIFT + F4

Rodyti užduočių sritį Radimas ir keitimas su pažymėta parinktimi Pakeisti

CTRL + H

Tikrinti rašybą

F7

Rodyti užduočių sritį Tezauras

SHIFT + F7

Rodyti užduočių sritį Tyrimai

ALT + spustelėkite žodį

Pažymėti visą tekstą. (Jei žymiklis yra teksto lauke, pažymimas visas esamo straipsnio tekstas. Jei žymiklis yra ne teksto lauke, pažymi visi puslapyje esantys objektai.)

CTRL + A

Paryškinti tekstą

CTRL + B

Padaryti tekstą pasvirusį

CTRL + I

Pabraukti tekstą

CTRL + U

Teksto raides paversti mažomis didžiosiomis raidėmis arba mažas didžiąsias raides vėl paversti didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis

CTRL + SHIFT + K

Atidaryti dialogo langą Šriftas

CTRL + SHIFT + F

Kopijuoti formatavimą

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti formatavimą

CTRL + SHIFT + V

Įjungti arba išjungti parinktį Specialieji simboliai

CTRL + SHIFT + Y

Esamam teksto stiliui grąžinti simbolių formatavimą

CTRL + tarpo klavišas

Taikyti arba šalinti apatinio indekso formatavimą

CTRL + =

Taikyti arba šalinti viršutinio indekso formatavimą

CTRL + SHIFT + =

Žodyje padidinti tarpą tarp raidžių (simbolių intervalą)

CTRL + SHIFT + ]

Žodyje sumažinti tarpą tarp raidžių (simbolių intervalą)

CTRL + SHIFT + [

Didinti šrifto dydį 1,0 tašku

CTRL + ]

Mažinti šrifto dydį 1,0 tašku

CTRL + [

Lauke Šrifto dydis padidinti iki kito dydžio

CTRL + SHIFT + >

Lauke Šrifto dydis sumažinti iki kito dydžio

CTRL + SHIFT + <

Centruoti pastraipą

CTRL + E

Lygiuoti pastraipą kairėje

CTRL + L

Lygiuoti pastraipą dešinėje

CTRL + R

Lygiuoti pastraipą abiejose pusėse (abipusė lygiuotė)

CTRL + J

Paskirstyti pastraipą tolygiai horizontaliai

CTRL + SHIFT + D

Nustatyti pastraipos laikraščio lygiuotę (tik Rytų Azijos kalboms)

CTRL + SHIFT + J

Rodyti dialogo langą Žodžių kėlimas

CTRL + SHIFT + H

Įterpti esamą laiką

ALT + SHIFT + T

Įterpti esamą datą

ALT + SHIFT + D

Įterpti esamo puslapio numerį

ALT + SHIFT + P

Neleisti kelti žodžio, jei jis yra eilutės pabaigoje

CTRL + SHIFT + 0 (nulis)

Teksto formatų kopijavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Kopijuoti pažymėto teksto formatavimą

CTRL + SHIFT + C

Taikyti tekstui nukopijuotą formatavimą

CTRL + SHIFT + V

Teksto ar objekto kopijavimas, iškirpimas, įklijavimas arba naikinimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar objektą

CTRL + C arba CTRL + INSERT

Iškirpti pažymėtą tekstą ar objektą

CTRL + X arba SHIFT + DELETE

Įklijuoti tekstą ar objektą

CTRL + V arba SHIFT + INSERT

Naikinti pažymėtą objektą

DELETE arba CTRL + SHIFT + X

Veiksmo anuliavimas arba perdarymas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Anuliuoti paskutinį veiksmą

CTRL + Z arba ALT + BACKSPACE

Perdaryti paskutinį veiksmą

CTRL + Y arba F4

Objekto patraukimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėtą objektą traukti aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn

Rodyklių klavišai

Jei pažymėto objekto tekste yra žymiklis, traukti šį pažymėtą objektą aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn

ALT + rodyklių klavišai

Objektų išdėstymas sluoksniais

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti objektą į priekį

ALT + F6

Nukelti objektą į galą

ALT + SHIFT + F6

Objektų užfiksavimas ekrane

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įjungti arba išjungti parinktį Prikabinti prie orientacinių linijų

F10, SHIFT + R, SHIFT + S, SHIFT + M

Objektų žymėjimas arba grupavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti visus objektus puslapyje (jei žymiklis yra teksto lauke, pažymimas visas straipsnio tekstas)

CTRL + A

Grupuoti pažymėtus objektus ar išgrupuoti sugrupuotus objektus

CTRL + SHIFT + G

Panaikinti pažymėto teksto žymėjimą

ESC

Panaikinti pažymėto objekto žymėjimą

ESC

Pažymėti objektą grupėje – jei tame objekte yra pažymėto teksto

ESC

Puslapio viršus

Darbas su puslapiais

Puslapių žymėjimas arba įterpimas

Jei dirbant su leidiniu naudojamas dviejų puslapių skaidinio rodinys, šios komandos taikomos pažymėtam dviejų puslapių skaidiniui. Kitu atveju šios komandos taikomos tik pažymėtam puslapiui.

Jei norite

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Perėjimas į puslapį

F5 arba CTRL + G

Įterpti puslapį arba dviejų puslapių skaidinį. Jei kuriate informacinį biuletenį, bus atidarytas dialogo langas Leidinio tipo Puslapiai įterpimas

CTRL + SHIFT + N

Po pažymėto puslapio įterpti puslapio dublikatą

CTRL + SHIFT + U

Puslapių vartymas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Perėjimas į puslapį.

F5 arba CTRL + G

Ėjimas į kitą puslapį

CTRL + PAGE DOWN

Ėjimas į ankstesnį puslapį

CTRL + PAGE UP

Perjungti dabartinį puslapį arba puslapio šabloną

CTRL + M

Puslapio šablono naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti dabartinį puslapį arba puslapio šabloną.

CTRL + M

Ribų ar orientyrų rodymas arba slėpimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įjungti ar išjungti parinktį Ribos.

CTRL + SHIFT + O

Įjungti arba išjungti parinktį Horizontalios bazinės orientacinės linijos (nėra naudojant žiniatinklio rodinį)

CTRL + F7

Įjungti arba išjungti parinktį Vertikalios bazinės orientacinės linijos (tik Rytų Azijos kalboms; nėra naudojant žiniatinklio rodinį)

CTRL + SHIFT + F7

Mastelio keitimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti esamą rodinį arba faktinį dydį

F9

Rodyti viso puslapio rodinyje

CTRL + SHIFT + L

Puslapio viršus

Spausdinimas

Spaudinio peržiūros naudojimas

Šie spartieji klavišai galimi, kai naudojate rodinį Spaudinys, ir turės įtakos spaudinio peržiūros sričiai.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti esamą rodinį arba faktinį dydį

F9

Slinkti į viršų arba žemyn

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Slinkti kairėn arba dešinėn

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Greitai slinkti aukštyn

PAGE UP arba CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Greitai slinkti žemyn

PAGE DOWN arba CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Greitai slinkti kairėn

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Greitai slinkti dešinėn

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Slinkti į viršutinį kairįjį puslapio kampą

Klavišas HOME

Slinkti į apatinį dešinįjį puslapio kampą

END

Rodyti dialogo langą Perėjimas į puslapį

F5 arba CTRL + G

Ėjimas į ankstesnį puslapį

CTRL + PAGE UP

Ėjimas į kitą puslapį

CTRL + PAGE DOWN

Pereiti į paskesnį langą (jei esate atidarę kelis leidinius)

CTRL + F6

Išeiti iš rodinio Spaudinio peržiūra ir rodyti rodinį Spaudinys

CTRL + P

Išeiti iš rodinio Spaudinio peržiūra

ESC

Leidinio spausdinimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti dialogo lango rodinį Spausdinimas.

CTRL + P

Puslapio viršus

Darbas su tinklalapiais ir el. paštu

Hipersaitų įtraukimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Hipersaito įterpimas (įsitikinkite, kad žymiklis būtų teksto lauke)

CTRL + K

El. laiško siuntimas

Pasirinkę Siųsti kaip pranešimą (Failas > Bendrinti > El. laiškas), galite naudoti toliau nurodytus sparčiuosius klavišus.

Svarbu:  Jei norite siųsti el. laiškus, turi būti atidaryta programa „Outlook“. Jei „Outlook“ neatidaryta, laiškas bus saugomas jūsų aplanke Siunčiama.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti esamą puslapį arba leidinį

ALT + S

Atidaryti Adresų knygelė (žymiklis turi būti laiško antraštėje)

CTRL + SHIFT + B

Atidaryti Dizaino tikrintuvas (žymiklis turi būti laiško antraštėje)

ALT + K

Tikrinti vardus eilutėse Kam, Kopija ir Nematoma kopija (žymiklis turi būti laiško antraštėje)

CTRL + K

Atidaryti Adresų knygelė, kai pažymėtas laukas Kam (žymiklis turi būti laiško antraštėje)

ALT + . (taškas)

Atidaryti Adresų knygelė, kai pažymėtas laukas Kopija (žymiklis turi būti laiško antraštėje)

ALT + C

Atidaryti Adresų knygelė, kai pažymėtas laukas Nematoma kopija (žymiklis turi būti laiško antraštėje, o laukas Nematoma kopija turi būti matomas)

ALT + B

Eiti į lauką Tema

ALT + J

Atidaryti programos „Outlook“ dialogo langą Pranešimo parinktys

ALT + P

Atidaryti dialogo langą Pasirinktinis, norint sukurti el. laiško vėliavėlę (žymiklis turi būti el. laiško antraštėje)

CTRL + SHIFT + G

Perkelti žymiklį į kitą el. laiško antraštės lauką (žymiklis turi būti el. laiško antraštėje)

TAB

Perkelti žymiklį į ankstesnį el. laiško antraštės lauką

SHIFT + TAB

Kaitalioti tarp įterpimo vietos el. laiško antraštėje ir mygtuko Siųsti, esančio įrankių juostoje Siuntimas.

CTRL + TAB

Atidaryti Adresų knygelė, kai žymiklis yra el. laiško antraštėje

CTRL + SHIFT + B

Puslapio viršus

Užduočių automatizavimas

Darbas su makrokomandomis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Makrokomandos.

ALT + F8

Darbas su „Visual Basic“

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti „Visual Basic“ rengyklę

ALT + F11

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×