„Skype“ verslui klaviatūros spartieji klavišai

Spartieji klavišai – tai dviejų ar daugiau klavišų derinys, kurį nuspaudus galima atlikti užduotį, kuriai atlikti įprastai reikėtų naudotis pele ar kitu žymiklio valdymo įrenginiu. Čia aprašyti spartieji klavišai atitinka JAV Lync klaviatūros išdėstymą. Kitų klaviatūrų mygtukai gali nesutapti su JAV klaviatūra.

Šie spartieji klavišai yra susieti su Lync vartotojų sąsajos (UI) funkcijų sritimis. Taigi, pvz., turite būti atidarę kontakto kortelę, kad klavišu Esc uždarytumėte kontakto kortelę.

Klavišais Tab ir Shift + Tab įprasta pereiti nuo vieno vartotojo sąsajos elemento prie kito. Naudojant Tab nuo vieno vartotojo sąsajos elemento prie kito pereinama paeiliui, o naudojant Shift+Tab – atbuline tvarka.

Kai kurios funkcijos naudojantis jūsų abonementu gali būti neprieinamos. Mes jas nurodėme.

Raskite sparčiuosius klavišus, kurie atidaro toliau nurodytus dalykus.

Bendroji informacija (bet kuris langas)

„Skype“ verslui („Lync“) pagrindinis langas

Kontaktų sąrašas

Kontakto kortelė

Pokalbio langas

Skambučių valdikliai (lange Pokalbiai)

Vaizdas (pokalbio langas)

IM (pokalbio langas)

Pokalbio ar susitikimo sritis

Pokalbių aplinka

PPT bendrinimas: senstelėjusi PPT peržiūros programa

Pokalbių skirtukai

Išliekantis pokalbis

Bendroji informacija (bet kuris langas)

Naudokite toliau nurodytus sparčiuosius klavišus būdami bet kuriame lange.

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

„Windows“ logotipo klavišas + Shift + O

Priimti gaunamą pranešimą apie pakvietimą.

„Windows“ logotipo klavišas + Esc

Atmesti pranešimą apie pakvietimą.

„Windows“ logotipo klavišas + F4

Nutildyti garsą / atšaukti nutildymą.

„Windows“ logotipo klavišas + F5

Įjungti / išjungti kamerą, kai jau nustatytas skambučio vaizdas.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Suaktyvinti taikomosios programos bendrinimo įrankių juostą

Ctrl + Alt + Shift + 3

Atidaryti pagrindinį langą ir suaktyvinti ieškos lauką.

Ctrl + Alt + tarpo klavišas

Perimti valdymą, kai bendrinate savo ekraną.

Ctrl + Shift + S

Nustoti bendrinti ekraną.

„Skype“ verslui pagrindinis langas

Naudokite šiuos sparčiuosius klavišus, kai Lync pagrindinis langas yra pagrindiniame plane.

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

Ctrl + 1

Perkelti kontaktų sąrašo skirtuką.

Ctrl + 2

Pereiti į išliekančio pokalbio skirtuką.

Ctrl + 3

Pereiti į pokalbių sąrašo skirtuką.

Ctrl + 4

Pereiti į telefono skirtuką.

Ctrl + 1 arba Ctrl + Shift + 1

Kaip atstovui peradresuoti skambutį į kieno nors kito darbo numerį. (Nepasiekiama "Lync Basic" arba su visomis „Microsoft 365“ prenumeratoms.)

Alt + tarpo klavišas

Atidaryti sistemos meniu. Paspaudus klavišą Alt atidaroma meniu juosta.

Alt + F

Atidaryti meniu Failas.

Alt + M

Pradėti susitikimą dabar.

Alt + T

Atidaryti meniu Įrankiai.

Alt + H

Atidaryti meniu Žinynas.

Kontaktų sąrašas

Šiuos sparčiuosius klavišus naudokite būdami kontaktų sąraše.

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

Klavišas Delete

Naikinti pažymėtą pasirinktinę grupę ar kontaktą.

Alt + rodyklė aukštyn

Perkelti pasirinktą grupę aukštyn.

Alt + rodyklė žemyn

Perkelti pasirinktą grupę žemyn.

Alt + Enter

Kontekstiniame meniu atidaryti pasirinktą kontaktą arba grupės kontaktų kortelę.

Tarpo klavišas

Sutraukti arba išplėsti pasirinktą grupę.

Shift + Delete

Pašalinti pasirinktą kontaktą iš kontaktų sąrašo (tik ne siuntimo grupės narius).

Kontakto kortelė

Naudokite šiuos sparčiuosius klavišus būdami kontakto kortelėje. Norėdami atidaryti kontakto kortelę naudokite Alt + Enter.

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

Esc

Uždaryti kontakto kortelę.

CTRL + TAB

Eiti iš vieno kontakto kortelės apačioje esančio skirtuko į kitą.

Ctrl + Shift + Tab

Pereiti nuo vieno kontakto kortelės apačioje esančio skirtuko prie kito atvirkštine tvarka.

Pokalbio langas

Šiuos sparčiuosius klavišus naudokite būdami pokalbio lange.

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

F1

Atidaryti pagrindinį žinyno puslapį (žinyno meniu).

Esc

Uždaryti rodymą per visą ekraną, jei jis įjungtas. Priešingu atveju pokalbio langas užsidaro tik tada, kai nenaudojamas garsas, vaizdas arba nebendrinama.

Alt + C

Priimti bet kuriuos pranešimus apie pakvietimą. Į juos įeina ir garso, vaizdo, skambučio bei bendrinimo užklausos.

Alt + F4

Uždaryti pokalbio langą.

Alt + I

Atmesti bet kuriuos pranešimus apie pakvietimą. Į juos įeina ir garso, vaizdo, skambučio bei bendrinimo užklausos.

Alt + R

Iš naujo prisijungti prie susitikimo su garsu.

Alt + S

Atidaryti failo, kuris išsiųstas į pokalbio langą, dialogo langą Įrašyti kaip.

Alt + V

Pakviesti kontaktą į vykstantį pokalbį.

Ctrl + S

Įrašyti IM retrospektyvos turinį. Veikia pokalbiuose „asmuo su asmeniu“, kai naudojate „Outlook“.

Ctrl + W

Rodyti arba slėpti tiesioginių pranešimų sritį.

Ctrl + F

Siųsti failą arba, jei vyksta konferencija, pridėti susitikimo priedą.

Ctrl + N

Užsirašykite pastabas naudodami „Microsoft OneNote“ pastabų rašymo programą. Paleidžiama programa „OneNote“. (Negalima naudoti programoje „Lync Basic“).

Ctrl + R

Rodyti arba slėpti dalyvių sąrašą.

Ctrl + Shift + Alt + Rodyklė dešinėn

Pokalbio lange pereikite dešinėn prie paskesnio vartotojo sąsajos elemento. Šis klavišų derinys pakeičia klavišą Tab, kad būtų galima nuo vieno vartotojo sąsajos elemento pereiti į paskesnį.

Ctrl + Shift + Alt + Rodyklė kairėn

Pokalbio lange pereikite kairėn prie ankstesnio vartotojo sąsajos elemento. Šis klavišų derinys pakeičia klavišą Tab, kad būtų galima nuo vieno vartotojo sąsajos elemento pereiti į ankstesnį.

Ctrl + Shift + Enter

Įtraukti vaizdo transliaciją / baigti vaizdo transliaciją.

Ctrl + Shift + H

Atidėti arba tęsti vykstantį garso pokalbį.

Ctrl + Shift + I

Žymėti pokalbį kaip labai svarbų. Tinka dviejų asmenų pokalbiams, bet negalima naudoti susitikimuose.

Ctrl + Shift + Y

Rodyti arba slėpti bendrinimo etapą.

Ctrl + Shift + P

Perjungti į kompaktišką rodinį.

Ctrl + Shift + K

Įjungti tik turinio rodinį.

Ctrl + Enter

Įtraukti / baigti garso transliaciją.

Rodyklė aukštyn

Kai suaktyvintas režimo klavišas, atidaromas atitinkamas paaiškinimas.

Tarpo klavišas

Kai suaktyvintas režimo klavišas, atliekamas numatytasis veiksmas. Taigi garso transliacijos atveju nutildoma arba atšaukiamas nutildymas, o naudojant vaizdo transliaciją, paleidžiama arba sustabdoma kamera.

Esc

Atmesti arba slėpti atidarytą paaiškinimą ar debesėlį, kuris yra įvesties klaviatūroje vietoje.

Skambučių valdikliai (lange Pokalbiai)

Naudokite šiuos skambučių valdymo sparčiuosius klavišus dalyvaudami asmeniniuose skambučiuose. Jie neveikia konferenciniams skambučiams.

Paspauskite šį
klaviatūros klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

Alt + Q

Baigti pokalbį.

Ctrl + Shift + T

Perdavimas: atidaryti kontaktų parinkiklį vykstant asmeniniam skambučiui. (Nepasiekiama "Lync Basic" arba su visomis „Microsoft 365“ prenumeratoms.)

Ctrl + Shift + H

Sulaikyti skambutį.

Ctrl + Shift + D

Rodyti numerio rinkiklį.

Vaizdas (pokalbio langas)

Naudokite šiuos sparčiuosius klavišus dirbdami su vaizdu pokalbio lange.

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

F5

Žiūrėti vaizdą visame ekrane. Jei sritis matoma pokalbio lange, F5 gali neatidaryti vaizdo visame ekrane.

Esc

Uždaryti vaizdą visame ekrane.

Ctrl + Shift + O

Galerija iššoka, galerija įšoka.

Ctrl + Shift + L

Užrakinkite vaizdo įrašą visiems susitikimo dalyviams.

IM (pokalbio langas)

Naudokite šiuos sparčiuosius klavišus, kai su kuo nors bendraujate IM.

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

F1

Atidaryti žinyną.

F12

Įrašyti IM pokalbį.

Shift + Enter

Įtraukti grįžimo į eilutės pradžią ženklų.

Shift + Insert arba Ctrl + V

Įklijuoti.

Ctrl + A

Pažymėti visą turinį.

Ctrl + B

Pažymėto teksto šriftą paryškinti.

Ctrl + C

Kopijuoti pažymėtą tekstą.

Ctrl + X

Iškirpti pažymėtą tekstą.

Ctrl + l

Pažymėto teksto šriftą pakeisti į pasvirąjį.

Ctrl + U

Pabraukti pažymėtą tekstą.

Ctrl + Y

Pakartoti pastarąjį veiksmą.

Ctrl + Z

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Shift + F

Pakeisti šrifto spalvą. (Keičiama tik jūsų, o ne kitų asmenų, įvedamo teksto spalva.)

Alt + P

Atidaryti gautą failą.

Alt + D

Atmesti siunčiamą failą.

Ctrl + Shift + M

Suaktyvinti IM įvesties sritį.

Pokalbio ar susitikimo sritis

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

F5

Matyti pokalbio lango susitikimo sritį visame ekrane.

Esc

Uždaryti rodymą per visą ekraną, jei jis įjungtas.

Alt + T

Stabdyti bendrinimą.

Ctrl + Shift + E

Valdyti pateikiamą turinį.

Ctrl + Shift + Y

Rodyti arba slėpti bendrinimo etapą.

Ctrl + Shift + A

Laukiančio L1 įspėjimą iššaukti rodinyje visame ekrane.

Ctrl + Shift + J

Įjungti garsiakalbių rodinį.

Ctrl + Shift + l

Įjungti galerijos rodinį.

Ctrl + Alt + rodyklė dešinėn arba

Ctrl + Alt + rodyklė kairėn

Perėjimas per tabuliacijos intervalą iš bendrinimo srities į priekį ir (arba) perėjimas per tabuliacijos intervalą iš bendrinimo srities atgal.

Pokalbių aplinka

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

Klavišas Delete

Naikinti pažymėtus elementus.

Klavišas Home

Pereiti į sąrašo viršų.

Klavišas End

Pereiti į sąrašo apačią.

Klavišas Page Up

Pereiti vienu puslapiu aukštyn.

Klavišas Page Down

Pereiti vienu puslapiu žemyn.

Rodyklė aukštyn

Pereiti aukštyn prie ankstesnio kontakto pokalbiui.

Rodyklė žemyn

Pereiti žemyn prie kito kontakto pokalbiui.

PPT bendrinimas: senstelėjusi PPT peržiūros programa

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

Klavišas Tab

Kai suaktyvinta turinio erdvė, naudokite klavišą Tab, kad pereitumėte per PPT bendrinimo valdiklius (Rodyklė Ankstesnis, Rodyklė Paskesnis, Miniatiūros ir Pastabos).

Rodyklė dešinėn

Kai suaktyvinta turinio sritis, pereikite prie kito spustelėjimo ar skaidrės, jei dabartinėje skaidrėje nereikia spustelėti animacijos.

Rodyklė kairėn arba dešinėn

Kai suaktyvinta miniatiūrų sritis, perkelkite aktyvinimą į ankstesnę arba paskesnę skaidrę nepakeisdami aktyvios skaidrės.

Rodyklė kairėn

Kai suaktyvinta turinio sritis, pereikite prie ankstesnio spustelėjimo ar skaidrės, jei dabartinėje skaidrėje nereikia spustelėti animacijos.

Klavišas Home

Kai suaktyvinta miniatiūrų sritis, nustatykite pirmos skaidrės miniatiūros aktyvinimą nepakeisdami aktyvios skaidrės.

Klavišas Enter

Pasirinkite suaktyvintą valdiklį arba miniatiūras, jei suaktyvinta miniatiūrų juosta, tada pasirinkite (pakeisti aktyvioje skaidrėje).

Klavišas End

Kai suaktyvinta miniatiūrų sritis, nustatykite paskutinės skaidrės miniatiūros aktyvinimą nepakeisdami aktyvios skaidrės.

Pokalbių skirtukai

Paspauskite šį klavišą arba
spartųjį klavišą

Norėdami atlikti šį veiksmą

Alt + tarpo klavišas

Atidaryti skirtuko lango sistemos meniu.

Ctrl + Shift + T

Nustatykite įvesties vietą pokalbio skirtuko rodinio skirtuko elemente.

Ctrl + Tab

Pereiti prie paskesnio skirtuko (pereiti per visus skirtukus).

Ctrl + 1, 2…9

Įjungti konkretaus numerio skirtuką ir klaviatūra suaktyvinti tą pokalbį. Ctrl + 1.

Ctrl + O

Prijungti pasirinktą pokalbį prie skirtukų lango arba jį atjungti.

Esc

Uždaryti skirtuką.

Išliekantis pokalbis

Išliekančio pokalbio lange naudojami tie patys spartieji klavišai kaip pokalbio lange ir IM. (Neprieinama „Microsoft 365“ prenumeratoms.)

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×