"Outlook" el. pašto pritaikymas neįgaliesiems neįgaliesiems

"Outlook" el. pašto pritaikymas neįgaliesiems neįgaliesiems

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Programa „Windows 10“: geriausios „Outlook“ el. pašto pritaikymo neįgaliesiems praktikos

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „„Outlook““ el. laišką, kuris būtų pritaikytas žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į paveikslėlius ir lenteles.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Hipersaito teksto įtraukimas

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Pavyzdžiui, įtraukite pabraukimą į spalviniu kodu pažymėtą hipersaito tekstą, kad spalvų neskiriantys žmonės žinotų, kad tekstas yra susietas, net jei jie nemato spalvos. Antraščių atveju apsvarstykite galimybę naudoti paryškinimą ar netgi didesnį šriftą.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

El. laiško tekstą turėtų būti galima skaityti režimu Didelis kontrastas, kad visi, įskaitant žmones su regėjimo negalia, galėtų gerai jį matyti.

Pavyzdžiui, naudokite ryškias spalvas arba didelio kontrasto spalvų, esančių priešingose spalvų spektro dalyse, schemas. Juodos ir baltos schemos padeda spalvų neskiriantiems žmonėms lengviau atskirti tekstą ir figūras.

Pritaikytų neįgaliesiems šrifto spalvų naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (11pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Žmonės, turintys disleksiją, apibūdina matantys tekstą puslapyje kaip susiliejantį (vienos eilutės tekstą susiliejantį su žemiau esančios eilutės tekstu). Jie dažnai mato susiliejusį arba iškraipytą tekstą.

Sumažinkite disleksiją turinčių žmonių arba prastai matančių žmonių skaitymo krūvį. Pavyzdžiui, jiems gali būti parankūs pažįstami šriftai be užraitų, pvz., „Arial“ arba „Calibri“. Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų. Tarp sakinių ir pastraipų įtraukite daug tuščių tarpų.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Tarpų tarp sakinių ir pastraipų koregavimas

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Kad išlaikytumėte tabuliavimo tvarką ir ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų el. laišką, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „„Outlook““ formatavimo įrankius.

Pavyzdžiui, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę. Ir informaciją el. laiške sudėliokite mažesniais kiekiais. Geriausia, kad į kiekvieną antraštę būtų įtrauktos tik kelios pastraipos.

Įtaisytųjų antraščių ir stilių naudojimas

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus ir lenteles

Toliau nurodytos procedūros, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus ir lenteles „„Outlook““ el. pašte.

Pastaba: Rekomenduojame įrašyti tekstą tik aprašo lauke, o pavadinimą palikti tuščią. Tai bus patogiausia naudojant daugumą ekrano skaitytuvų, įskaitant Diktorių. Jei turite garso ir vaizdo turinio, įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą skaitytojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Kuriamame el. laiške pažymėkite vaizdą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Paveikslėlis, tada bakstelėkite jį.

 4. Slinkite žemyn iki mygtuko Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite jį.

 5. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas: Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

 6. Norėdami įtraukti tekstą ir uždaryti dialogo langą, bakstelėkite Atlikta.

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į vaizdą.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles padeda nematantiems skaitytojams identifikuoti, kas pateikiama lentelėje.

 1. Kuriamame el. laiške pažymėkite lentelę.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Lentelė, tada bakstelėkite jį.

 4. Slinkite žemyn iki mygtuko Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite jį.

 5. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas: Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

 6. Norėdami įtraukti tekstą ir uždaryti dialogo langą, bakstelėkite Atlikta.

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į lentelę.

Hipersaitų, teksto ir lentelių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodytos procedūros, kaip padaryti „„Outlook““ el. pašte esančius hipersaitus, tekstą ir lenteles pritaikytas neįgaliesiems.

Hipersaito teksto įtraukimas

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą, kad padėtumėte ekrano skaitytuvus naudojantiems vartotojams lengvai peržiūrėti el. laiško saitus.

 1. Kuriamame el. laiške pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Įterpti, tada bakstelėkite jį.

 4. Slinkite žemyn iki mygtuko Saitas, tada bakstelėkite jį.

 5. Jei reikia, pakeiskite hipersaito tekstą lauke Rodytinas tekstas.

 6. Teksto lauke Adresas įrašykite paskirties URL.

 7. Norėdami įterpti hipersaitą, bakstelėkite Įterpti.

Patarimas: Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

Įtraukite hipersaito tekstą.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Naudokite pažįstamą šrifto tipą ir pakankamai didelį šrifto dydį, kad disleksiją turintys žmonės arba prastai matantys žmonės galėtų lengviau perskaityti jūsų el. laišką.

 1. Kuriamame el. laiške pažymėkite tekstą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Formatas, tada bakstelėkite jį.

 4. Meniu Formatas pasirinkite šrifto tipą, dydį ir norimą formatavimą.

Keiskite šrifto parametrus.

Pritaikytų neįgaliesiems šrifto spalvų naudojimas

Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas didelio kontrasto režimu, naudokite šrifto spalvų parametrą Automatinis.

 1. Kuriamame el. laiške pažymėkite tekstą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Formatas, tada bakstelėkite jį.

 4. Meniu Formatas slinkite žemyn iki mygtuko Šrifto spalva, tada bakstelėkite mygtuką >, kad atidarytumėte antrinį meniu.

 5. Meniu Šrifto spalva slinkite iki mygtuko Automatinis, tada bakstelėkite jį.

Pakeiskite šrifto spalvos parametrus į automatinius.

Įtaisytųjų antraščių ir stilių naudojimas

Iš anksto nustatytos antraštės ir stiliai padeda ekrano skaitytuvams lengviau skaityti jūsų el. laišką.

 1. Perkelkite žymeklį į bet kurią kuriamo el. laiško vietą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Formatas, tada bakstelėkite jį.

 4. Meniu Formatas slinkite iki mygtuko Stiliai, tada bakstelėkite jį.

 5. Meniu Stiliai meniu slinkite iki mygtuko 1 antraštė arba 2 antraštė, tada bakstelėkite jį.

Naudokite stilius ir antraštes.

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Kurkite sąrašus su ženkleliais, kad tekstui suteiktumėte struktūrą.

 1. Perkelkite žymeklį į bet kurią kuriamo el. laiško vietą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Formatas, tada bakstelėkite jį.

 4. Meniu Formatas slinkite iki mygtuko Ženkleliai, tada bakstelėkite jį.

 5. Meniu Ženkleliai pasirinkite norimo ženklelio tipą.

 6. Įveskite elemento su ženkleliu tekstą. Norėdami įtraukti naują eilutę su ženkleliu, ekraninėje klaviatūroje bakstelėkite „Enter“. Norėdami užbaigti sąrašą, dukart paspauskite klavišą „Enter“.

Įtraukite sąrašą su ženkleliais.

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Kurkite surikiuotus sąrašus, kad į tekstą įtrauktumėte nuoseklius veiksmus.

 1. Perkelkite žymeklį į bet kurią kuriamo el. laiško vietą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Formatas, tada bakstelėkite jį.

 4. Meniu Formatas slinkite iki mygtuko Numeravimas, tada bakstelėkite jį.

 5. Meniu Numeravimas pasirinkite norimą surikiuoto sąrašo tipą.

 6. Įveskite sunumeruoto elemento tekstą. Norėdami įtraukti naują sunumeruotą eilutę, ekraninėje klaviatūroje bakstelėkite „Enter“. Norėdami užbaigti sąrašą, dukart paspauskite klavišą „Enter“.

Įtraukite sunumeruotą sąrašą.

Tarpų tarp sakinių ir pastraipų koregavimas

Padidinkite arba sumažinkite tarpus tarp sakinių ir pastraipų.

 1. Kuriamame el. laiške pažymėkite tekstą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Formatas, tada bakstelėkite jį.

 4. Meniu Formatas slinkite iki mygtuko Eilučių ir pastraipų intervalai, tada bakstelėkite jį.

 5. Meniu Eilučių ir pastraipų intervalai pasirinkite norimas eilučių ir pastraipų intervalų parinktis.

Keiskite tarpų parametrus.

Lentelės antraščių naudojimas

Nurodykite antraštės eilutę lentelėje.

 1. Kuriamame el. laiške perkelkite žymeklį į bet kurią lentelės vietą.

 2. Norėdami atidaryti redagavimo parinkčių juostelę ekrano apačioje, bakstelėkite mygtuką ... (Daugiau parinkčių).

 3. Slinkite žemyn iki mygtuko Lentelė, tada bakstelėkite jį.

 4. Meniu Lentelė slinkite iki mygtuko Stilių parinktys, tada bakstelėkite jį.

 5. Meniu Stiliaus parinktys pasirinkite parinktį Antraštės eilutė.

 6. Įveskite stulpelių antraštes.

Įtraukite antraštės eilutės į lentelę.

Taip pat žr.

Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo taisyklės

„Word“ dokumentų pritaikymas neįgaliesiems

Padarykite, kad "PowerPoint" pateiktys būtų prieinamos žmonėms su negalia

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×