Ataskaitos įrašo šaltinio nustatymas

Ataskaitos įrašo šaltinio nustatymas

Norėdami pasirinkti ataskaitos duomenų šaltinį, atidarykite ataskaitą maketo rodinyje ir paspauskite ALT + ENTER, kad atidarytumėte ypatybių lapą. Spustelėkite po ataskaitos objekto skirtuku esantį kvadratą, kad pažymėtumėte visą ataskaitą, tada atidarykite ypatybių lapą skirtuke Duomenys spustelėję Įrašo šaltinis ir pasirinkite ypatybę. Tada galėsite nustatyti įrašo šaltinį, pasirinkę elementą iš sąrašo arba nuspaudę kūrimo mygtuką Mygtuko paveikslėlis , kad atidarytumėte užklausos kūrimo rodinį, kuriame galėsite kurti įrašo šaltinį lyg kurtumėte užklausą.

Ataskaitos įrašo šaltiniu nustatoma, kokie jūsų duomenų bazės laukai gali būti rodomi ataskaitoje. Reliacinėje duomenų bazėje susiję duomenys paprastai būna pasklidę kelios lentelėse. Pvz., informacija apie klientus saugoma vienoje lentelėje, o informacija apie užsakymus – kitoje. Naudodami atskaitas galite lanksčiai „sujungti“ duomenis ir pateikti juos norimu būdu, jie gali būti geriausiai pritaikomi spausdinti. Daugiau informacijos apie ataskaitos įrašų šaltinius, žr. likusią šio straipsnio dalį. Ataskaitų apžvalgą žr. straipsnyje „Access“ ataskaitų įvadas.

Pastaba: Šis straipsnis netaikomas „Access“ taikomosioms žiniatinklio programoms – duomenų bazei, kurią sukuriate naudodami „Access“ ir paskelbiate internete. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Access“ taikomosios programos kūrimas.

Šiame straipsnyje

Įvairūs įrašų šaltinių tipai

Lentelė

Įvardytoji užklausa

Įdėtoji užklausa

Kaip ataskaitos įrankiais kuriami įrašų šaltiniai

Darbas su įrašų šaltiniais

Įrašo šaltinio konvertavimas į įdėtąją užklausą

1 būdas: spustelėkite kūrimo mygtuką

2 būdas: įtraukite lauką iš susijusios lentelės naudodami laukų sąrašą

3 būdas: nukopijuokite ir įklijuokite SQL iš įvardytosios užklausos

4 būdas: nukopijuokite ir įklijuokite SQL iš kitos formos arba ataskaitos

Įdėtosios užklausos redagavimas

Įdėtosios užklausos įrašymas kaip įvardytosios

Įvairūs įrašų šaltinių tipai

Lentelė

Jei visi reikiami laukai yra vienoje lentelėje, kaip ataskaitos įrašų šaltinį galite naudoti tą lentelę. Jei reikiami įrašai yra dviejose ar daugiau lentelių, turite įsitikinti, kad tas lenteles galima logiškai susieti pagal tam tikrą bendrą reikšmę, tada sukurti įvardytąją užklausą arba įdėtąją užklausą, kad būtų galima naudoti kaip įrašų šaltinį.

Įvardytoji užklausa

Įvardytoji užklausa (paprastai vadinama tiesiog užklausa) – tai užklausa, įrašyta kaip duomenų bazės objektas. Įvardytąją užklausą galite naudoti kaip kelių formų ar ataskaitų įrašų šaltinį. Tačiau šios užklausos dizaino pokyčiai turės įtakos visoms formoms ir ataskaitoms, naudojančios šią užklausą kaip įrašų šaltinį. Be to, pakankamai lengva panaikinti įvardintąją užklausą ir taip sugadinti ją naudojančias formas ar ataskaitas.

Įdėtoji užklausa

Įdėtoji užklausa – tai užklausa, kuri saugoma kito objekto ypatybėje Įrašo šaltinis. Įdėtoji užklausa nėra atskiras objektas, todėl mažiau tikėtina, kad sugadinsite ataskaitą atsitiktinai panaikinę ar modifikavę jos užklausą. Kurti įdėtąją užklausą rekomenduojama tuomet, jei norite, kad užklausa būtų skirta tik ataskaitai (kitaip tariant, nenorite šios užklausos bendrinti su jokiais kitais objektais).

Įdėtosios užklausos sukuriamos pagal numatytuosius nustatymus, kai naudojate įrankius Ataskaitos dizainas, Tuščia ataskaita arba Etiketės, aprašytus kitame skyriuje. Ataskaitų vediklis taip pat sukuria įdėtąsias užklausas, jei ataskaitos duomenis pasirenkate iš kelių lentelių. Jei duomenis pasirinksite tik iš vienos lentelės, ataskaitų vediklis tiesiogiai susies ataskaitą su ta lentele.

Įdėtąją užklausą galite sukurti ir nukopijuodami SQL sakinį iš įvardytosios užklausos, atidarytos SQL rodinyje, tada SQL sakinį įklijuoti į ataskaitos ypatybę Įrašo šaltinis. Norėdami atidaryti įvardytąją užklausą SQL rodinyje:

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užklausą naršymo srityje, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite SQL rodinys.

Puslapio viršus

Kaip ataskaitos įrankiais kuriami įrašų šaltiniai

Norėdami „Access“ sukurti ataskaitą, spustelite vieną iš skirtuko Kūrimas grupėje Ataskaitos esančių įrankių. Atsižvelgiant į tai, kaip naudojate įrankius, kiekvienas įrankis sukuria vieną iš trijų įrašų šaltinių tipų, aprašytų ankstesniame skyriuje.

Toliau pateiktoje lentelėje aprašoma, kaip veikia kiekvienas iš įrankių ir koks įrašų šaltinis sukuriamas pagal numatytuosius nustatymus.

Įrankis

Aprašas

Numatytasis įrašo šaltinio tipas

Ataskaita

Sukuriama paprasta, lentelinė ataskaita, kurioje yra visi duomenų šaltinio laukai.

Lentelė arba įvardytoji užklausa, kurią turite pasirinkti naršymo srityje prieš spustelėdami įrankį.

Ataskaitos dizainas

Atidaroma tuščia ataskaita Dizaino rodinyje, į kurią galite įtraukti norimų laukų ir valdiklių.

Įdėtoji užklausa, jei į ataskaitą vilksite laukus iš laukų sąrašo užduočių srities. Taip pat galite pasirinkti lentelę arba įvardytąją užklausą iš įrašų šaltinių išplečiamojo sąrašo, esančio ypatybių lape.

Tuščia ataskaita

Atidaroma tuščia ataskaita maketo rodinyje ir rodoma laukų sąrašo užduočių sritis. Į ataskaitą velkant laukus iš laukų sąrašo, „Access“ sukuria įdėtąją užklausą ir išsaugo ją ataskaitos ypatybėje Įrašo šaltinis.

Įdėtoji užklausa, jei į ataskaitą vilksite laukus iš laukų sąrašo užduočių srities. Taip pat galite pasirinkti lentelę arba įvardytąją užklausą iš įrašų šaltinių išplečiamojo sąrašo, esančio ypatybių lape.

Ataskaitos vediklis

Rodomas kelių veiksmų vediklis, leidžiantis nurodyti laukus, grupavimo / rikiavimo lygius ir maketo parinktis. Šis vediklis sukuria ataskaitą pagal jūsų pasirinktus elementus.

Įdėtoji užklausa, jei laukus pasirinksite iš kelių lentelių. Jei laukus pasirinksite tik iš vienos lentelės, „Access“ tą lentelę naudos kaip įrašų šaltinį.

Etiketės

Rodomas vediklis, leidžiantis pasirinkti standartinius arba pasirinktinius etikečių dydžius, norimus rodyti laukus ir jų rikiavimo būdą. Šis vediklis sukuria etikečių ataskaitą pagal jūsų pasirinktus elementus.

Lentelė arba įvardytoji užklausa, kurią turite pasirinkti prieš spustelėdami įrankį.

Pastaba: Įrankiai Ataskaitos dizainas, Ataskaitos vediklis ir Etiketės sukuria „kliento“ ataskaitas, kurios nesuderinamos su žiniatinklio duomenų bazėmis. Daugiau informacijos apie žiniatinklio duomenų bazes ieškokite straipsnyje Žiniatinklio duomenų bazės redagavimas arba publikavimas „SharePoint“.

Puslapio viršus

Darbas su įrašų šaltiniais

Įrašo šaltinio konvertavimas į įdėtąją užklausą

Bet kurią ataskaitą, kuris susieta su lentele ar įvardytąją užklausa, galima modifikuoti, kad ji būtų susieta su įdėtąją užklausa. Kai buvo paminėta anksčiau, gali būti lengviau tvarkyt duomenų bazę, padarius, kad pačiose ataskaitose būtų daugiau informacijos ir jos būtų mažiau priklausomos nuo kitų objektų. Atsižvelgdami į dabartinį įrašų šaltinio tipą, naudokite vieną iš toliau nurodytų būdų įdėtajai užklausai konvertuoti:

1 būdas: spustelėkite kūrimo mygtuką

Jei ypatybė Įrašo šaltinis yra lentelės pavadinimas, galite greitai sukurti įdėtąją užklausą spustelėję kūrimo mygtuką, esantį įrašų šaltinio ypatybės lauke.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą modifikuoti ataskaitą, tada spustelėkite Maketo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ataskaitos vietoje, tada spustelėkite Ataskaitos ypatybės.

 3. Skirtuke Visi spustelkite ypatybės lauką Įrašo šaltinis, tada spustelėkite kūrimo mygtuką Mygtuko paveikslėlis .

 4. „Access“ paklaus, ar norite kurti lentele pagrįstą užklausą. Norėdami tęsti spustelėkite Taip.

  „Access“ atidarys užklausų daryklę ir įtrauks lentelę, kuri iš pradžių buvo ypatybėje Valdiklio šaltinis.

 5. Įtraukite laukus į užklausos tinklelį dukart spustelėdami kiekvieno lauko, kurį norite įtraukti į ataskaitą, pavadinimą. Tai turite atlikti su visais laukais, kuriuos norite matyti ataskaitoje.

 6. Norėdami įtraukti laukus iš susijusi lentelių ar užklausų:

  1. Skirtuko Dizainas grupėje Užklausos nustatymas spustelėkite Rodyti lentelę.

  2. |dialogo lange Lentelės rodymas pasirinkite norimą įtraukti lentelę arba užklausą, tada spustelėkite Įtraukti.

  3. Spustelėkite Baigti, kad uždarytumėte dialogo langą Lentelės rodymas.

  4. Įsitikinkite, kad įtraukiamos lentelės ir užklausos sujungtos loginiu būdu. Pvz., lentelės Klientas laukas ID tikriausiai bus linija sujungtas su lentelės Užsakymai lauku Kliento_ID. Jungimo linijas galite kurti vilkdami lauko pavadinimą nuo vienos lentelės ar užklausos iki kitos lentelės ar užklausos lauko pavadinimo.

   Daugiau informacijos apie užklausų kūrimą ieškokite straipsnyje Užklausų įvadas.

  5. Įtraukite laukus į užklausos tinklelį dukart spustelėdami kiekvieno lauko, kurį norite įtraukti į ataskaitą, pavadinimą. Tai turite atlikti su visais laukais, kuriuos norite matyti ataskaitoje.

 7. Norėdami išbandyti užklausą:

  1. Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Rodinys ir Duomenų lapo rodinys.

  2. Norėdami grįžti į dizaino rodinį, skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 8. Kai jus tenkins užklausos pateikiami duomenys, kuriuos norėtumėte matyti ataskaitoje, skirtuko Dizainas grupėje Uždarymas spustelėkite Uždaryti.

 9. Spustelėkite Taip, kad būtų įrašyti SQL sakinio pakeitimai ir atnaujinta ypatybė.

Pastaba: Jei naujoje užklausoje yra ne visi laukai, kurie naudojami ataskaitoje, „Access“ paragins įvesti kiekvieno trūkstamo lauko parametro reikšmę. Galite panaikinti lauko nuorodą ataskaitoje arba, norėdami į užklausą įtraukti trūkstamus laukus, naudoti įdėtosios užklausos redagavimo procedūrą.

2 būdas: įtraukite lauką iš susijusios lentelės naudodami laukų sąrašą

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą modifikuoti ataskaitą, tada spustelėkite Maketo rodinys.

 2. Jei laukų sąrašo užduočių sritis dar nerodoma, skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Įtraukti esamus laukus.

 3. Jei laukų sąrašo viršuje rodoma Rodyti visas lenteles, spustelėkite, kad būtų rodomi susijusių lentelių ir kitų lentelių laukai.

 4. Dalyje Galimi susijusių lentelių laukai išplėskite lentelę ir vilkite vieną jos laukų į ataskaitą.

  „Access“ pakeis įrašo šaltinį į įdėtąją užklausą, kurioje yra tas įtrauktas laukas. Galite toliau įtraukti laukus tokiu būdu arba redaguoti įdėtąją užklausą naudodami įdėtosios užklausos redagavimo procedūrą.

3 būdas: nukopijuokite ir įklijuokite SQL iš įvardytosios užklausos

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užklausą, kurioje yra norimas kopijuoti SQL sakinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite SQL rodinys.

 3. Nukopijuokite SQL srities tekstą ir uždarykite užklausą jos neįrašę.

 4. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą, į kurią norite įtraukti įdėtąją užklausą, tada spustelėkite Maketo rodinys.

 5. Jei ypatybės lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

 6. SkirtukeVisi pažymėkite tekstą, esantį ypatybėje Įrašo šaltinis, tada paspauskite CTRL + P, kad į ypatybės lauką įklijuotumėte SQL.

Pastaba: Jei naujoje užklausoje yra ne visi laukai, kurie naudojami ataskaitoje, „Access“ paragins įvesti kiekvieno trūkstamo lauko parametro reikšmę. Galite panaikinti lauko nuorodą ataskaitoje arba, norėdami į užklausą įtraukti trūkstamus laukus, naudoti įdėtosios užklausos redagavimo procedūrą.

4 būdas: nukopijuokite ir įklijuokite SQL iš kitos formos arba ataskaitos

Įdėtąją užklausą galite kopijuoti tiesiogiai iš vieno objekto ypatybės Įrašo šaltinis į kito. Tokiu būdu, jei kitoje formoje ar ataskaitoje yra įdėtoji užklausa, pateikianti norimus duomenis, bus lengva ją panaudoti ataskaitoje, su kuria dabar dirbate.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą ar ataskaitą, kurioje yra norimas kopijuoti įdėtasis SQL sakinys, tada spustelėkite Maketo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje formos arba ataskaitos vietoje, tada spustelėkite Formos ypatybės arba Ataskaitos ypatybės.

 3. Skirtuke Visi pažymėkite visą SQL sakinio tekstą, esantį ypatybės lauke Įrašo šaltinis, tad paspauskite CTRL + C, kad jį nukopijuotumėte.

 4. Uždarykite formą arba ataskaitą jos neįrašę.

 5. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą, į kurią norite įtraukti įdėtąją užklausą, tada spustelėkite Maketo rodinys.

 6. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ataskaitos vietoje, tada spustelėkite Ataskaitos ypatybės.

 7. SkirtukeVisi pažymėkite tekstą, esantį ypatybėje Įrašo šaltinis, tada paspauskite CTRL + P, kad į ypatybę įklijuotumėte SQL.

Pastaba: Jei naujoje užklausoje yra ne visi laukai, kurie naudojami ataskaitoje, „Access“ paragins įvesti kiekvieno trūkstamo lauko parametro reikšmę. Galite panaikinti lauko nuorodą ataskaitoje arba, norėdami į užklausą įtraukti trūkstamus laukus, naudoti toliau nurodytą (įdėtosios užklausos redagavimo) procedūrą.

Įdėtosios užklausos redagavimas

Didėjant duomenų bazei, gali prireikti modifikuoti ataskaitos įrašų šaltinį, pvz., norint į ataskaitą įtraukti daugiau laukų. Norėdami įrašo šaltinį atidaryti užklausos daryklėje, naudokite šią procedūrą:

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą, kurioje yra norima redaguoti įdėtoji užklausa, tada spustelėkite Maketo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ataskaitos vietoje, tada spustelėkite Ataskaitos ypatybės.

 3. Skirtuke Visi spustelėkite ypatybės lauką Įrašo šaltinis, tada spustelėkite kūrimo mygtuką Mygtuko paveikslėlis .

  „Access“ atidarys užklausą užklausų daryklėje.

 4. Redaguokite užklausą pagal poreikį, tada skirtuko Dizainas grupėje Uždarymas spustelėkite Uždaryti.

 5. Spustelėkite Taip, kad įrašytumėte keitimus ir atnaujintumėte ypatybę.

  „Access“ uždaro užklausų daryklę. Visi užklausų daryklėje atlikti keitimai atsispindės esančiame ypatybės Įrašo šaltinis SQL sakinyje.

Daugiau informacijos apie užklausų kūrimą ieškokite straipsnyje Užklausų įvadas.

Įdėtosios užklausos įrašymas kaip įvardytosios

Galite nuspręsti, kad ataskaitos įrašų šaltiniu esanti įdėtoji užklausa gali būti naudinga ir kitais tikslais. Tokiu atveju galite ją įrašyti kaip įvardytąją užklausą, kurią bus galima naudoti ir kituose objektuose.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą, kurioje yra įdėtoji užklausa, tada spustelėkite Maketo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ataskaitos vietoje, tada spustelėkite Ataskaitos ypatybės.

 3. Skirtuke Visi spustelėkite ypatybės lauką Įrašo šaltinis, tada spustelėkite kūrimo mygtuką Mygtuko paveikslėlis .

  „Access“ atidarys užklausą užklausų daryklėje.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Uždarymas spustelėkite Įrašyti kaip.

 5. Dialogo lango Įrašyti kaip viršutiniame lange įveskite užklausos pavadinimą, tada spustelėkite Gerai.

  „Access“ įrašys užklausą naršymo srityje kaip įvardytąją užklausą.

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Uždarymas spustelėkite Uždaryti.

  „Access“ paklaus, ar norite įrašyti atliktus įdėtosios užklausos keitimus, net jei nieko nekeitėte. Daugeliu atveju tiesiog spustelėkite Ne, kad uždarytumėte užklausų daryklę. Tačiau, jei kažką keitėte ir norite, kad tai atsispindėtų ataskaitos įdėtojoje užklausoje, spustelėkite Taip.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×