Valdykite paskyras, planus, biudžetai – tai patogus su "Microsoft 365".

Skaidrių demonstravimo pateikimas

Automatiškai vykdomos pateikties kūrimas

Automatiškai vykdomos pateikties kūrimas

Galite naudoti automatiškai vykdomą pateiktį, kurią parodos arba suvažiavimo metu paviljone arba kioskas būtų galima leisti nedialoginiu režimu, t. y. jos neprižiūrint. Arba galite įrašyti ją kaip vaizdo įrašą ir išsiųsti klientui.

Patarimas: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

 • Kokią „PowerPoint“, skirtos asmeniniam kompiuteriui, versiją naudojate?
 • Naujesnės versijos
 • 2007

Automatiškai vykdomos pateikties nustatymas

Jei norite nustatyti, kad „PowerPoint“ pateiktis būtų vykdoma automatiškai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skirtuke Skaidrių demonstravimas spustelėkite Nustatyti skaidrių demonstravimo būdą.

 2. Dalyje Rodyti tipą pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

  • Jeigu norite žmonėms leisti žiūrėti savo skaidrių demonstravimą ir kontroliuoti, kada skaidrės bus atverčiamos, pasirinkite Pristatoma pranešėjo (visas ekranas).

  • Jei norite pateikti skaidrių demonstravimą lange, kuriame negalima kontroliuoti, kada žiūrintiems žmonėms atverčiamos skaidrės, pasirinkite Peržiūrima individualiai (langas).

  • Jei norite kartoti skaidrių demonstravimą, kol peržiūrintys žmonės nenuspaus mygtuko „Esc“, pasirinkite Peržiūrima kabinoje (visas ekranas).

   rodomas automatiškai paleidžiamas „PowerPoint“ dialogo langas

Kartojimas ir skaidrių demonstravimo laiko įrašymas

Pasirinkus rodymo tipus Pristatoma pranešėjo (visas ekranas) ir Peržiūrima kabinoje (visas ekranas) galima atkartoti ir įrašyti efektų ir skaidrių laiką.

 1. Skirtuke Skaidrių peržiūra spustelėkite Kartoti laiką.

  Pastaba:  Pateikties laikmatis paleidžiamas spustelėjus Kartoti laiką.

  Pasirodo įrankių juosta Pakartojimas ir lauke Skaidrių demonstravimo laikas pradedamas skaičiuoti pateikties laikas.

  rodomas „PowerPoint“ įrašymo laikų langas

  Pav. Įrankių juosta Pakartojimas

  1 pirmyn (pereiti į paskesnę skaidrę)

  2 pauzė

  3 paaiškinimas skaidrės laikas

  Kartoti 4 paaiškinimas

  5 bendras pateikties laikas

 2. Planuodami pateikties laiką, įrankių juostoje Pakartojimas galite atlikti vieną arba kelis iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite pereiti prie paskesnės skaidrės, spustelėkite Paskesnis.

  • Jei norite laikinai sustabdyti laiko skaičiavimą, spustelėkite Pauzė.

  • Jei norite po pauzės vėl paleisti laiko skaičiavimą, spustelėkite Pauzė.

  • Jei norite nustatyti tikslų skaidrės rodymo laiką, įveskite trukmę lauke Skaidrių demonstravimo laikas.

  • Jei norite iš naujo paleisti esamos skaidrės laiko skaičiavimą, spustelėkite Kartoti.

 3. Nustačius paskutinės skaidrės laiką, pranešimo lauke parodomas bendras pateikties laikas ir paraginama atlikti vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite išsaugoti įrašytą skaidrių demonstracijos laiką, spustelėkite Taip.

  • Jei norite atmesti įrašytą skaidrių demonstracijos laiką, spustelėkite Ne.

   Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje rodomas kiekvienos pateikties skaidrės laikas.

Pasakojimo arba garso įtraukimas

Jei norite įrašyti pasakojimą, kompiuteryje turi būti garso plokštė ir mikrofonas arba mikrofono jungtis, jeigu mikrofonas nėra kompiuterio dalis.

 1. Skirtuko Skaidrių pateiktis grupėje Nustatymas spustelėkite mygtuko Įrašyti skaidrių demonstravimą rodyklę.

  Rodo mygtuką Įrašyti skaidrių demonstravimą programoje „PowerPoint“

 2. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Pradėti įrašyti nuo pradžių

  • Pradėti įrašyti nuo dabartinės skaidrės

 3. Dialogo lange Įrašyti skaidrių demonstravimą pažymėkite žymės langelį Skaidrių ir animacijos laikas ir, jei reikia, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Skaidrių ir animacijos laikotarpiai.

 4. Spustelėkite Pradėti įrašymą.

  Patarimai: 

  • Norėdami pristabdyti pasakojimą, kontekstiniame meniu Įrašymas, rodinyje Skaidrių demonstravimas spustelėkite Pristabdyti. Norėdami tęsti pasakojimą, spustelėkite Tęsti įrašymą.

  • Pasakojimo įrašymo pristabdymas

 5. Norėdami baigti įrašyti skaidrių demonstravimą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, o tada spustelėkite Baigti demonstravimą.

 6. Įrašytos skaidrių pateikties laikotarpiai įrašomi automatiškai, o skaidrių rūšiuotuvo rodinyje skaidrių pateiktis rodoma su po kiekviena skaidre nurodytais laikotarpiais.

Galite įrašyti pasakojimą prieš paleisdami pateiktį arba galite įrašyti jį pateikties metu įtraukdami ir auditorijos komentarus. Jei nenorite pasakojimo visoje pateiktyje, galite įrašyti atskirus garsus arba komentarus apie pažymėtas skaidres arba objektus. Daugiau informacijos žr. Skaidrių demonstravimo su pasakojimu ir skaidrių demonstracijos laiko įrašymas.

Naršymo įtraukimas

Jei norite, kad jūsų auditorija laisvai judėtų po automatiškai vykdomą pateiktį, galite įtraukti hipersaitų arba veiksmų mygtukų, suteikiančių galimybę naršyti.

 • Hipersaitai    

  Galite įtraukti hipersaitų, nukreipiančių į pasirinktinius demonstravimus, tam tikras skaidres pateiktyje, skirtingas pateiktis, „Microsoft Office Word“ dokumentus, „Microsoft Office Excel“ darbalapius, vietas internete arba intranete arba el. pašto adresus. Iš bet kokio objekto, įskaitant tekstą, figūras, lenteles, diagramas ir paveikslėlius, galite sukurti hipersaitą.

  Norėdami sužinoti, kaip įtraukti hipersaitą, žr. Hipersaito kūrimas arba redagavimas.

 • Veiksmų mygtukai    

  „PowerPoint“ yra paruoštų veiksmų mygtukų, kuriuos galite įtraukti į pateiktį ir nustatyti jiems hipersaitus. Veiksmų mygtukuose yra figūrų, pvz., rodyklės dešinėn arba kairėn. Naudokite juos, kai norite įtraukti bendrai suprantamų simbolių pereiti į paskesnę, ankstesnę, pirmą ar paskutinę skaidrę. „PowerPoint“ taip pat yra veiksmų mygtukų, skirtų leisti filmus arba garsus.

Pasakojimo įtraukimas

Pasakojimo įtraukimas gali padėti aiškiau pateikti informaciją automatiškai vykdomoje pateiktyje.

Jei norite įrašyti pasakojimą, staliniam kompiuteriui reikia garso plokštės, mikrofono ir mikrofono jungties. Nešiojamiesiems kompiuteriams reikia tik mikrofono ir mikrofono jungties. Galite įrašyti pasakojimą prieš paleisdami pateiktį arba galite įrašyti jį pateikties metu įtraukdami ir auditorijos komentarus. Jei nenorite pasakojimo visoje pateiktyje, galite įrašyti atskirus garsus arba komentarus apie pažymėtas skaidres arba objektus.

Kartojimas ir skaidrių demonstravimo laiko įrašymas

Pastaba: Būkite pasirengę pradėti pateikties laiko nustatymą iš karto po to, kai atliekate pirmą šios procedūros veiksmą.

 1. Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Nustatymas spustelėkite Kartoti laiką.

  Pasirodo įrankių juosta Pakartojimas ir lauke Skaidrių demonstravimo laikas pradedamas skaičiuoti pateikties laikas.

  repetavimo įrankių juosta

  Pav. Įrankių juosta Pakartojimas

  1 pirmyn (pereiti į paskesnę skaidrę)

  2 pauzė

  3 paaiškinimas skaidrės laikas

  Kartoti 4 paaiškinimas

  5 bendras pateikties laikas

 2. Planuodami pateikties laiką, įrankių juostoje Pakartojimas atlikite vieną arba kelis iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite pereiti prie paskesnės skaidrės, spustelėkite Paskesnis.

  • Jei norite laikinai sustabdyti laiko skaičiavimą, spustelėkite Pauzė.

  • Jei norite po pauzės vėl paleisti laiko skaičiavimą, spustelėkite Pauzė.

  • Jei norite nustatyti tikslų skaidrės rodymo laiką, įveskite trukmę lauke Skaidrių demonstravimo laikas.

  • Jei norite iš naujo paleisti esamos skaidrės laiko skaičiavimą, spustelėkite Kartoti.

 3. Nustačius paskutinės skaidrės laiką, pranešimo lauke parodomas bendras pateikties laikas ir paraginama atlikti vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite išsaugoti įrašytą skaidrių demonstracijos laiką, spustelėkite Taip.

  • Jei norite atmesti įrašytą skaidrių demonstracijos laiką, spustelėkite Ne.

   Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje rodomas kiekvienos pateikties skaidrės laikas.

Pateikties nustatymas vykdyti informaciniame terminale

Pateikties nustatymas vykdyti informaciniame terminale leidžia jums kontroliuoti, ar pele spustelėjus bet kurioje ekrano vietoje pereinama į kitą skaidrę. Pvz., jei norite peržiūrėti pateiktį tam tikru tempu, nustatykite automatinį laiko skaičiavimą, tada nustatykite leisti pateiktį informaciniame terminale. Norėdami suteikti vartotojams papildomų valdiklių, galite įtraukti į skaidres naršymo elementų, pvz., hipersaitų ir veiksmų mygtukų.

 1. Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Nustatymas spustelėkite Nustatyti skaidrių demonstravimą.

 2. Dalyje Rodyti tipą, spustelėkite Peržiūrima kabinoje (visas ekranas).

Svarbu: Jei nustatysite vykdyti pateiktį informaciniame terminale, nepamirškite taip pat naudoti automatinio laiko skaičiavimo ar naršymo hipersaitų. Antraip automatiškai vykdoma pateiktis rodys tik pirmąją skaidrę.

Taip pat žr.

 • Kokią „PowerPoint“, skirtos „Mac“, versiją naudojate?
 • Naujesnės versijos
 • 2011

Automatiškai vykdomos pateikties nustatymas

Jei norite nustatyti, kad „PowerPoint“ pateiktis būtų vykdoma automatiškai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skirtuke Skaidrių demonstravimas spustelėkite Nustatyti skaidrių demonstravimo būdą.

 2. Dalyje Rodyti tipą pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pateikti skaidrių demonstravimą lange, kuriame galima kontroliuoti, kada žiūrintiems žmonėms atverčiamos skaidrės, pasirinkite Peržiūrima individualiai (langas).

  • Jei norite kartoti skaidrių demonstravimą, kol peržiūrintys žmonės nenuspaus mygtuko Esc, pasirinkite Peržiūrima kabinoje (visas ekranas).

   Pastaba: Pasirinkus šią parinktį automatiškai pažymimas žymės langelis Kartoti, kol nebus paspaustas klavišas Esc, todėl skaidrių demonstravimas kartojamas.

  Demonstravimo tipo parinktys

Skaidrių perėjimų nustatymas

Jei norite, kad skaidrių demonstravimas informaciniame terminale būtų leidžiamas automatiškai, galite valdyti, kada ir kaip skaidrės vartomos. Norėdami tai padaryti, galite pritaikyti tą patį perėjimą visoms pateikties skaidrėms ir nustatyti, kad perėjimas automatiškai perjungtų skaidrę po tam tikro laiko intervalo.

 1. Skirtuke Perėjimai spustelėkite norimą perėjimą.

  Parinktys skirtuke Perėjimai

  Norėdami pamatyti daugiau perėjimų, nukreipkite žymiklį į perėjimą, tada spustelėkite Rodyklė žemyn Daugiau .

 2. Skirtuke Perėjimai atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami nustatyti laiko tarpą, kurį rodoma kiekviena skaidrė, pasirinkite Po ir įveskite norimą sekundžių skaičių.

  • Norėdami nustatyti kiekvieno perėjimo tarp skaidrių trukmę, įveskite laiką lauke Trukmė.

  • Spustelėkite Taikyti visoms.

  Skaidrių perėjimo parametrai

Pateikties eksportavimas į vaizdo įrašo failą

Galite eksportuoti pateiktį kaip filmo failą. Daugiau informacijos rasite temoje Pateikties išsaugojimas kaip filmo failo.

Automatiškai vykdomos pateikties nustatymas

Jei norite nustatyti, kad „PowerPoint“ pateiktis būtų vykdoma automatiškai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skirtuke skaidrių demonstravimas spustelėkite nustatyti demonstravimą.

 2. Dalyje Demonstravimo tipas pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pateikti skaidrių demonstravimą lange, kuriame galima kontroliuoti, kada žiūrintiems žmonėms atverčiamos skaidrės, pasirinkite Peržiūrima individualiai (langas).

  • Jei norite kartoti skaidrių demonstravimą, kol peržiūrintys žmonės nenuspaus mygtuko Esc, pasirinkite Peržiūrima kabinoje (visas ekranas).

   Pastaba: Pasirinkus šią parinktį automatiškai pažymimas žymės langelis Kartoti, kol nebus paspaustas klavišas Esc, todėl skaidrių demonstravimas kartojamas.

  Demonstravimo tipo parinktys

Skaidrių perėjimų nustatymas

Jei norite, kad skaidrių demonstravimas informaciniame terminale būtų leidžiamas automatiškai, galite valdyti, kada ir kaip skaidrės vartomos. Norėdami tai padaryti, galite pritaikyti tą patį perėjimą visoms pateikties skaidrėms ir nustatyti, kad perėjimas automatiškai perjungtų skaidrę po tam tikro laiko intervalo.

 1. Skirtuke Perėjimai spustelėkite norimą perėjimą, pvz., iškirpimas, išnykimas, nuvalymas ar perskyrimas.

  Norėdami pamatyti daugiau perėjimų, nukreipkite žymiklį į perėjimą, tada spustelėkite rodyklę žemyn, esančią po perėjimų galerija.

 2. Skirtuke Perėjimai atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami nustatyti laiko tarpą, kurį rodoma kiekviena skaidrė, pasirinkite Po ir įveskite norimą sekundžių skaičių.

  • Norėdami nustatyti kiekvieno perėjimo tarp skaidrių trukmę, įveskite laiką lauke Trukmė.

  • Dalyje Taikyti spustelėkite Visoms skaidrėms.

Pateikties eksportavimas į vaizdo įrašo failą

Galite eksportuoti pateiktį kaip filmo failą. Daugiau informacijos rasite temoje Pateikties išsaugojimas kaip filmo failo.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×