Automatinės taisos funkcijos programoje „Excel“

Naudokite šį dialogo langą norėdami išjungti arba įjungti automatinio rašybos taisymo arba automatinio formatavimo funkcijas „Excel“.

Automatinės taisos dialogo lange yra keturi skirtukai. Norėdami greitai pereiti į norimą informaciją, spustelėkite toliau pavadinimą, atitinkantį skirtuką, dėl kurio reikia pagalbos:

Automatinė taisa |  Automatinis renkamo teksto formatavimasVeiksmaiMatematinių simbolių automatinė taisa

Automatinė taisa

Galite naudoti automatinės taisos priemonę, jei norite taisyti spausdinimo klaidas, didžiųjų raidžių rašymo klaidas ir neteisingai parašytus žodžius bei automatiškai įterpti simbolių ir kitokių teksto dalių. Pagal numatytuosius parametrus automatinė taisa naudoja standartinį tipiškų neteisingai parašytų žodžių ir simbolių sąrašą, bet jūs galite modifikuoti šio sąrašo įrašus.

Pagal numatytuosius parametrus „Excel“ nustatytas automatiškai ištaisyti kai kurias bendrąsias spausdinimo klaidas. Naudokite parinktis dialogo lange, kad išjungtumėte arba keistumėte tai, kas jums nepatinka.

Jei jums nepatinka automatinės taisos parinkčių mygtukas Mygtuko paveikslėlis , atsirandantis, kai įvedate tekstą, galite naudoti šį dialogo langą, kad jį išjungtumėte: Išvalykite žymės langelį šalia Rodyti automatinės taisos parinkčių mygtukus.

Galite atlikti šiuos veiksmus skirtuko dialogo lange. Spustelėkite antraštę toliau, kad išplėstumėte ir peržiūrėtumėte instrukcijas:

Galite įjungti arba išjungti įvairias automatinio didžiųjų raidžių rašymo ištaisymo parinktis skirtuke Automatinė taisa.

 • Pažymėkite arba išvalykite bet kurį iš šių žymės langelių:

  • Taisyti DVi PIrmąsias DIdžiąsias RAides

  • Sakinį pradėti didžiąja raide

  • Dienų pavadinimus rašyti didžiosiomis raidėmis

  • Taisyti raides, jei netyčia paspaudžiamas klavišas cAPS LOCK

Galite nustatyti kelias didžiųjų raidžių rašymo taisykles. Jūsų nustatytos išimtys taikomos visose Office programose, kurios palaiko automatinės taisos funkciją, o tai reiškia, kad bet koks šio sąrašo keitimas vienoje programoje taip pat turi įtakos kitoms programoms.

 • Skirtuke Automatinė taisa spustelėkite Išimtys, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei pažymėjote žymės langelį Taisyti DVi PIrmąsias DIdžiąsias RAides, bet nenorite, kad automatinė taisa ištaisytų konkretų žodį, kuriame yra didžiųjų ir mažųjų raidžių mišinys ( pvz., „IDs“), spustelėkite skirtuką PIrmosios DIdžiosios RAidės.

   Norėdami įtraukti žodį į išimčių sąrašą, lauke įrašykite žodį, tada spustelėkite Pridėti. Norėdami panaikinti žodį, pažymėkite jį ir spustelėkite Naikinti.

  • Jei pažymėjote žymės langelį Sakinį pradėti didžiąja raide, bet nenorite, kad automatinė taisa pakeistų po konkretaus trumpinio parašyto žodžio raides didžiosiomis (pvz., „progr.“), spustelėkite skirtuką Pirmoji raidė.

   Norėdami įtraukti žodį į išimčių sąrašą, lauke įrašykite žodį, tada spustelėkite Pridėti. Norėdami panaikinti žodį, pažymėkite jį ir spustelėkite Naikinti.

  Pastaba: Naudojant kai kurias „Office“ programas galima pažymėti arba išvalyti žymės langelį Automatiškai įtraukti žodžius į sąrašą. Ši parinktis veiks, kol redaguojate failą arba elementą. Automatinei taisai atlikus nepageidaujamą taisymą, galite paspausti CTRL+Z ir jį anuliuoti. Jei pažymėtas žymės langelis Automatiškai įtraukti žodžius į sąrašą, anuliuojami nepageidaujami pataisymai bus įtraukiami į išimčių sąrašą.

Automatinės taisos priemonė lygiagrečiai naudoja du žodžių sąrašai. Pirmasis žodis yra jūsų parašytas žodis, o antrasis žodis arba frazė yra ta, kurią programa automatiškai įrašo vietoje jūsų parašyto žodžio.

Automatinės taisos sąrašas

Automatinės taisos sąrašas taikomas visose šią priemonę palaikančiose „Office“ programose. Vadinasi, pridėjus arba panaikinus sąrašo žodį vienoje „Office“ programoje, tai paveiks ir kitas „Office“ programas.

Gali įtraukti kelis įrašus, nukreipiančius į tą patį „į“ tekstą. Pavyzdžiui, visus žodžius „jūs esae“, „jūs esat“ ar „jus esate“ galite pakeisti žodžiais „jūs esate“. Tiesiog įtraukite atskirą kiekvieno iš šių pakeitimų įrašą.

Svarbu: Jei atrodo, kad automatinės taisos funkcija visai neveikia, įsitikinkite, kad skirtuke Automatinė taisa pažymėtas žymės langelis Keisti tekstą jį įvedant.

Įrašo įtraukimas į automatinės taisos sąrašą, keitimas arba naikinimas

Norėdami įtraukti įrašą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuko Automatinė taisa lauke Keisti įrašykite dažnai neteisingai įrašomą arba su klaidomis įvedamą žodį ar frazę, pavyzdžiui, paprastai.

 2. Lauke Į įrašykite žodį teisingai, pavyzdžiui, paprastai.

 3. Spustelėkite Įtraukti.

Norėdami keisti tekstą, kuriuo keičiamas įrašas, pažymėkite jį įrašų sąraše ir įveskite naują įrašą lauke Į.

Norėdami naikinti įrašą, pažymėkite jį sąraše ir spustelėkite Naikinti.

Pastaba: Išimčių sąrašas nurodo rašybos tikrintuvui automatiškai nekeisti elementų, kurie jo manymu yra parašyti su klaidomis. Jei žodis automatiškai pakeičiamas, o jūs įsitikinote, kad jo nėra automatinės taisos sąraše, įtraukite šį žodį į išimčių sąrašą, kad rašybos tikrintuvas automatiškai jo nepakeistų.

Norėdami išvengti visų automatinių keitimų ir pakeitimų, kuriuos Automatinė taisa atliktų, dialogo lange atlikite šiuos veiksmus.

 • Išvalykite visus žymės langelius, esančius skirtuko viršuje, kad išjungtumėte visas automatinio didžiųjų raidžių rašymo funkcijas.

 • Išvalykite langelį Keisti tekstą jį įvedant, kad išjungtumėte visus automatinius teksto keitimus.

Patarimas: Jeigu „Office“ automatiškai ištaiso tai, ko nenorėjote keisti, tiesiog spustelėkite Anuliuoti arba paspauskite CTRL + Z klaviatūroje, kad anuliuotumėte keitimą.

Norėdami greitai įterpti simbolį nesinaudodami jokiais meniu, priskirkite simboliui klavišo paspaudimą arba tekstą. Tai ypač patogu, jei ketinate įterpti simbolį dažnai ir kiekvieną kartą nenorite naudoti juostelės komandos Simboliai.

Reikia vieną kartą įterpti simbolį, jį nukopijuoti, tada įtraukti automatinės taisos taisyklę. Atlikę 8 veiksmą, galite panaikinti įterptą simbolį, kad sukurtumėte taisyklę (jei to norite), tad nesijaudinkite, kurioje vietoje įterpėte simbolį.

 1. Skirtuke Įterpimas spustelėkite Simbolis > Daugiau simbolių.

 2. Slinkite sąrašu ir dukart spustelėkite simbolį, kurį norite naudoti, kad jį įterptumėte į failą. Uždarykite dialogo langą Simboliai.

  Patarimas: Dažniausiai naudojami simboliai yra šrifto Wingdings rinkinių dalis. Nustatykite šriftą Wingdings dialogo lange Simboliai, jei norite pagreitinti iešką.

 3. Darbaknygėje pasirinkite įterptą simbolį ir spustelėkite Kopijuoti juostelės skirtuke Pagrindinis (arba paspauskite CTRL + C).

 4. Spustelėkite Failas > Parinktys > Tikrinimas >Automatinės taisos parinktys.

 5. Spustelėkite lauką Su ir paspauskite CTRL + V, kad įklijuotumėte nukopijuotą simbolį į lauką.

 6. Lauke Pakeisti įveskite žodį arba frazę, kurią norite susieti su simboliu, pvz., check1.

  Skirtuko Automatinė taisa lauke Pakeisti įveskite žodį arba frazę, kurią norite susieti su žymės lauko simboliu.
 7. Spustelėkite Įtraukti > Gerai.

 8. Kaskart, kai norėsite naudoti varnelės simbolį, kurį ką tik apibrėžėte, įveskite žodį, kurį naudojote atlikdami 7 veiksmą, kad įtrauktumėte simbolį.

Patarimas: Jei įterptas simbolis nėra tas, kurio norėjote, pabandykite paryškinti įterptą simbolį ir įsitikinkite, kad simbolio šriftas yra Wingdings.

Automatinis renkamo teksto formatavimas

Pagal numatytuosius parametrus „„Excel““ atlieka automatinį formatavimą, kai įvedate tekstą, pvz., taiko ženklelių arba numeravimo sąrašo formatavimą, kai aptinka, kad kuriate sąrašą. 

Naudokite šį dialogo langą, jei norite išjungti vieną iš šių automatinio formatavimo parinkčių. Išvalykite bet kurio elemento, kurio nenorite automatiškai formatuoti, žymės langelį. 

Veiksmai

Yra vienas dešiniuoju pelės mygtuku atliekamas „veiksmas“ programoje „Excel“. Išjunkite šį veiksmą šiame dialogo lange pasirinkdami Įjungti papildomus veiksmus dešiniojo pelės mygtuko meniu

Veiksmas Data suteikia galimybę dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti visą datą (įskaitant mėnesį, dieną ir metus) ir atidaryti šios datos „Outlook“ kalendorių. 

Nepaisyti mygtukų Ypatybės ir Daugiau veiksmų skirtuke Veiksmai. Jie neturi daryti nieko naudinga. 

Matematinių simbolių automatinė taisa

Norėdami kurti lygtį iš pradžių, paspauskite Alt ir lygybės ženklą. Lygties vietos rezervavimo ženklas rodomas vedant matematinius simbolius. 

Kai dirbate su lygties vietos rezervavimo ženklu, „Office“ turi didelį sparčiųjų klavišų rinkinį, kurį galite naudoti įterpdami specialiuosius matematikos simbolius. Pagal numatytuosius parametrus šie matematinių simbolių automatinės taisos spartieji klavišai yra įjungti.

Naudojant šias parinktis galima atlikti toliau nurodytus veiksmus. Spustelėkite antraštę toliau, kad išplėstumėte ir peržiūrėtumėte instrukcijas:

 Išvalykite žymės langelį Keisti tekstą jį įvedant

 1. Pažymėkite elementą, kurį norite pakeisti. 

  Informacija bus įtraukta į laukus Pakeisti ir Į.

 2. Keisti lauko Pakeisti spartųjį klavišą arba lauko Į simbolį.

 3. Spustelėkite mygtuką Pakeisti.

 1. Pasirinkite elementą, kurį norite pašalinti iš sąrašo.

 2. Spustelėkite mygtuką Naikinti.

Prieš pradėdami, turite į mainų sritį nukopijuoti norimą simbolį, kad galėtumėte jį įklijuoti į dialogo langą. Tai galite padaryti uždarę dialogo langą, neautomatiškai įtraukę simbolį į skaidrę (Įterpti > Simbolis) ir tada pasirinkę ir nukopijavę simbolį (Ctrl + C).

 1. Lauke Pakeisti įveskite norimą naudoti spartųjį klavišą.

  (Spartusis klavišas turi būti skirtis nuo įprasto, teisingai parašyto žodžio, nebent jūs visada norite, kad žodis būtų pakeistas 2 veiksme nurodytu simboliu.)

 2. Lauke Į įklijuokite simbolį, kurį norite priskirti matematinių simbolių automatinės taisos sparčiajam klavišui, kurį nurodėte atlikdami 1 veiksmą.

 3. Spustelėkite Pridėti.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×