Dizaino tikrintuvo naudojimas programoje „Publisher“

Dizaino tikrintuvas peržiūri, ar jūsų leidinyje nėra tam tikrų dizaino ir maketo problemų. Jis identifikuoja galimas problemas ir pateikia parinktis joms pataisyti.

Svarbu: Būtinai paleiskite dizaino tikrintuvą, prieš spausdindami leidinį staliniu spausdintuvu, prieš pakuodami ir pateikdami komercinio spausdinimo paslaugų reikėjui, prieš siųsdami el. paštu, prieš skelbdami žiniatinklyje arba konvertavę vieno tipo leidinį į kito tipo leidinį.

Dialogo lange Dizaino tikrintuvas galite nurodyti Dizaino tikrintuvo ieškomų problemų tipus. Pavyzdžiui, jeigu ruošiate leidinį spausdinimui pas komercinį spausdinimo paslaugų teikėją ir savo leidinyje norite naudoti daugiau negu dvi kombinuotas spalvas, atidarykite dialogo langą Dizaino tikrintuvo parinktys, spustelėkite skirtuką Tikrinimai, tada išvalykite parinktį Daugiau nei dvi kombinuotos spalvos, kad jis netikrintų, ar jūsų leidinyje yra daugiau nei dvi kombinuotos spalvos.

Užduočių sritis Dizaino tikrintuvas

Kai atidarote užduočių sritį Dizaino tikrintuvas, jis dinamiškai atnaujina problemų sąrašą, kai jos atsiranda arba jas pataisote.

Paleisti bendruosius dizaino tikrinimus     Pasirinkite šią parinktį, kad būtų ieškoma dizaino problemų, pavyzdžiui, tuščių teksto laukelių, kurie gali neigiamai veikti jūsų leidinį.

Paleisti komercinio spausdinimo tikrinimus     Pasirinkite šią parinktį, kad būtų ieškoma tokių problemų kaip, pavyzdžiui, paveikslėlių RGB režimu, kurie gali neigiamai veikti leidinio spausdinimą pas komercinius spausdinimo paslaugų teikėjus.

Paleisti žiniatinklio svetainių tikrinimus      Pasirinkite šią parinktį, kad būtų ieškoma tokių problemų kaip, pavyzdžiui, paveikslėlių be alternatyvaus teksto, kurie gali neigiamai veikti jūsų žiniatinklio svetainės leidinį.

Paleisti el. pašto tikrinimus (tik dabartiniame puslapyje)     Pasirinkite šią parinktį, kad būtų ieškoma tokių problemų kaip, pavyzdžiui, teksto, kurio žodžiai keliami į kitą eilutę, dėl kurių gali atsirasti tarpų el. laiške, kai jis peržiūrimas naudojant tam tikras el. laiškų peržiūros priemones.

Pasirinkti taisytiną elementą    Dizaino tikrintuvo užduočių srityje pateikiamas leidinio problemų sąrašas. Kiekvienoje problemoje pateikiamas aprašas ir vieta. Dauguma problemų būna konkrečiame puslapyje. Tačiau kai kurios problemos kyla visame leidinyje. Spustelėkite problemą, kad pereitumėte į puslapį ir objektą, kuriame ji yra. Problemos dešinėje spustelėsite rodyklę, kad pamatytumėte kitas parinktis, pvz., kaip taisyti problemą, jeigu įmanomas automatinis taisymas, nepaisyti problemos arba paprašyti pagalbos dėl šio elemento.

Uždaryti dizaino tikrintuvą     Spustelėkite šį mygtuką, kad sustabdytumėte dizaino tikrintuvą ir uždarytumėte užduočių sritį. Uždarius dizaino tikrintuvą, jis nebus paleistas fone, kol vėl jį paleisite.

Dizaino tikrintuvo parinktys      Spustelėkite šį saitą, kad atidarytumėte dialogo langą Dizaino tikrintuvo parinktys, kuriame galite nurodyti problemų, rodomų užduočių srityje Dizaino tikrintuvas, rodymo parinktis. Taip pat galite pasirinkti tikrinamų puslapių diapazoną arba galite pasirinkti konkrečius tikrinimus.

Dialogo langas Dizaino tikrintuvo parinktys

Naudokite dialogo lango Dizaino tikrintuvo parinktys parametrus, kad pakeistumėte būdą, kaip užduočių srityje Dizaino tikrintuvas rodomos leidinyje esančios problemos, ir nustatytumėte, kokias problemas rodyti.

Skirtukas Bendra

Pasirinkite parinktis, kurios paveikia būdą, kaip užduočių srityje Dizaino tikrintuvas rodomos surastos problemos, tada nustatykite, kokius puslapius Dizaino tikrintuvas tikrins.

Rodymo parinktys

Rūšiuoti pagal     Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

 • Puslapio numeris      Problemos rūšiuojamos pagal puslapio numerį, kuriame jos atsiranda.

 • Aprašas     Problemos rūšiuojamos abėcėlės tvarka pagal jų aprašą. Kai problemos rodomos pagal aprašą, galite matyti sugrupuotas to paties tipo problemas.

 • Būsena     Problemos rūšiuojamos pagal būseną. Dizaino tikrintuvas rodys problemas pagal puslapio numerį, pradedant nuo nepataisytų problemų, baigiant pataisytomis problemomis.

  Pastaba: Kad galėtumėte naudotis šia parinktimi, geriausia išvalyti žymės langelį Šalinti fiksuotus elementus.

Šalinti fiksuotus elementus     Pasirinkite šią parinktį, kad pašalintumėte pataisytas problemas iš elementų sąrašo. Dizaino tikrintuvas atnaujina sąrašą automatiškai, kai atliekate keitimus.

Puslapių diapazonas

Pasirinkite puslapių diapazoną, kurį Dizaino tikrintuvas turėtų patikrinti.

 • Visi     Tikrina visus leidinio puslapius.

 • Tikrinti puslapio (-ių) šabloną (-us)     Pažymėjus puslapių diapazoną Visi, įtraukiami visi puslapių šablonai.

 • Dabartinis (-iai) puslapis (-iai)     Tikrina tik dabartinį (-ius) puslapį (-ius).

Skirtukas Tikrinimai

Pažymėkite tikrinimų, kuriuos turėtų atlikti dizaino tikrintuvas, žymės langelius.

Sąraše Rodyti galimos šios tikrinimų grupės:

 • Visi tikrinimai Apima visas kategorijas.

 • Bendrieji tikrinimai Su leidinio kūrimu susiję tikrinimai, kurie nėra būdingi komerciniams, žiniatinklio ir el. pašto leidiniams.

 • Komercinio spausdinimo tikrinimai Su komercinio spausdinimo procesu susiję tikrinimai.

 • Žiniatinklio svetainių tikrinimas Su žiniatinklio svetainių kūrimu susiję tikrinimai.

 • El. pašto tikrinimas Su el. pašto laiškų kūrimu susiję tikrinimai.

Bendrieji tikrinimai

Tikrinimas

Atliekamas veiksmas

Objektas įsiterpia į nespausdintiną sritį

Įspėja, kai objektas yra daugumos stalinių spausdintuvų nespausdinamoje srityje.

Objekto dalis už puslapio ribų

Įspėja, kai objektas bus nevisiškai spausdinamas, nes jis visas nepatenka į puslapį. Galbūt specialiai kuriate už paraštės išlendantį objektą, tačiau tai dažniausiai būna klaida.

Objektas nematomas

Ieškoma objektų, kurių puslapyje negalima matyti (galbūt todėl, kad objektą uždengia kitas objektas, arba susimaišė su kitu tos pačios spalvos objektu).

Objekte nėra linijos arba užpildo / teksto laukas yra tuščias

Ieškoma objektų, kurie neturi nepermatomų požymių. Objektas gali būti automatinė figūra, kurioje nėra linijos arba užpildo, arba jis gali būti teksto laukas, kuriame nėra teksto.

Objektas yra skaidrus

Ieškoma objektų, kuriems pritaikyta permatoma spalva. Objektai su permatomomis spalvomis spausdinami neprognozuojamai „PostScript“ ir PCL spausdintuvais.

Patarimas: Geriausia dokumentus, kuriuose yra skaidrių objektų, įrašyti PDF arba XPS formatu, o juos spausdinti XPS patobulintu spausdintuvu.

Po viršutine puslapio parašte yra tarpas

Ieškoma puslapių, kuriuose joks objektas neliečia arba yra virš viršutinės paraštės.

Mažos skiriamosios gebos paveikslėlis

Ieškoma paveikslėlių, kurių efektyvi skiriamoji geba yra mažesnė nei 96 taškai colyje (dpi). Atliekant šį tikrinimą daroma prielaida, kad spausdinate didelės skiriamosios gebos spausdintuvu arba didelės gebos vaizdų spausdinimo įrenginiu, kuriam būtini didelės skiriamosios gebos paveikslėliai, kad pasiektumėte geriausių spausdinimo rezultatų. Rekomenduojama bent 96 dpi efektyvi skiriamoji geba PDF ir XPS formatams (nes 96 dpi yra dažniausiai pasitaikanti monitoriaus skiriamoji geba).

Paveikslėlio nėra

Ieškoma atvejų, kad paveikslėlis būtų susietasis paveikslėlis, o išorinio susietojo failo nebūtų arba jis būtų perkeltas ir todėl būtų sugadintas saitas.

Paveikslėlis modifikuotas

Ieškoma bet kokių susietųjų paveikslėlių, kurie nebuvo atnaujinti po to, kai paveikslėlis, esantis standžiajame diske arba tinkle, buvo pakeistas naudojant paveikslėlių redagavimo programą.

Paveikslėlis neproporcingas

Ieškoma paveikslėlių, kurių vieno matmens dydis buvo pakeistas daugiau nei kito.

Straipsnio tekstas perpildos srityje

Ieškoma bet kokių teksto laukų arba automatinių figūrų, kuriose yra nematoma straipsnio dalis, nes ji yra perpildyta.

Straipsnis darbinėje srityje

Ieškoma atvejų, kad susietasis teksto laukas arba automatinė figūra, kurioje būtų straipsnio dalis, būtų juodraštinė sritis.

Tekste yra skaidrių spalvų

Ieškoma teksto, kuriame naudojamos skaidrios spalvos. Negalima nuspėti, kaip „PostScript“ ir PCL spausdintuvai spausdins tekstą su skaidriomis spalvomis.

Patarimas:  Geriausia dokumentus, kuriuose yra skaidrių objektų, įrašyti PDF arba XPS formatu, o juos spausdinti XPS patobulintu spausdintuvu.

Tekste yra skaidrių efektų

Ieškoma teksto, kuriame naudojami skaidrūs efektai. Negalima nuspėti, kaip „PostScript“ ir PCL spausdintuvai spausdins tekstą su skaidriais efektais.

Patarimas:  Geriausia dokumentus, kuriuose yra skaidrių objektų, įrašyti PDF arba XPS formatu, o juos spausdinti XPS patobulintu spausdintuvu.

Komercinio spausdinimo tikrinimai

Tikrinimas

Atliekamas veiksmas

Daugiau nei dvi kombinuotos spalvos

Ieškoma daugiau nei dviejų naudojamų atskirų spalvų leidinyje, kuris nustatytas spausdinti atskiras spalvas arba pagrindines spalvas ir atskiras spalvas.

Nenaudojamos kombinuotos spalvos

Ieškoma atvejų, kad dažų sąraše būtų įtraukti atskiros spalvos dažai, tačiau nepanaudoti leidinyje. Šis tikrinimas vykdomas, jeigu spausdindami savo leidinius nustatėte spalvų modelį spausdinti atskiras spalvas arba pagrindines ir atskiras spalvas.

Leidinys RGB režimu

Ieškoma atvejų, kur jūsų leidinys nustatytas spausdinti RGB spalvas, tačiau kitos parinktys nurodo, kad planuojate spausdinti leidinį pas komercinio spausdinimo paslaugų teikėją.

Objektas yra skaidrus

Ieškoma objektų, kuriems pritaikyta permatoma spalva. Objektai su permatomomis spalvomis spausdinami neprognozuojamai „PostScript“ ir PCL spausdintuvais.

Patarimas:  Geriausia dokumentus, kuriuose yra skaidrių objektų, įrašyti PDF arba XPS formatu, o juos spausdinti XPS patobulintu spausdintuvu.

Mažos skiriamosios gebos paveikslėlis

Ieškoma paveikslėlių, kurių efektyvi skiriamoji geba yra mažesnė nei 96 taškai colyje (dpi). Atliekant šį tikrinimą daroma prielaida, kad spausdinate didelės skiriamosios gebos spausdintuvu arba didelės skiriamosios gebos spausdinimo įrenginiu, kuriam būtini didelės skiriamosios gebos paveikslėliai, kad pasiektumėte geriausių spausdinimo rezultatų.

Paveikslėlio nėra

Ieškoma atvejų, kad paveikslėlis būtų susietasis paveikslėlis, o išorinio susietojo failo nebūtų arba jis būtų perkeltas ir todėl būtų sugadintas saitas.

Straipsnio tekstas perpildos srityje

Ieškoma bet kokių teksto laukų arba automatinių figūrų, kuriose yra nematoma straipsnio dalis, nes ji yra perpildyta.

Straipsnis darbinėje srityje

Ieškoma atvejų, kuriuose susietasis teksto laukas arba automatinė figūra, kurioje būtų straipsnio dalis, būtų juodraštinė sritis.

Tekste yra skaidrių spalvų

Ieškoma teksto, kuriame naudojamos skaidrios spalvos. Negalima nuspėti, kaip „PostScript“ ir PCL spausdintuvai spausdins tekstą su skaidriomis spalvomis.

Patarimas:  Geriausia dokumentus, kuriuose yra skaidrių objektų, įrašyti PDF arba XPS formatu, o juos spausdinti XPS patobulintu spausdintuvu.

Tekste yra skaidrių efektų

Ieškoma teksto, kuriame naudojami skaidrūs efektai. Negalima nuspėti, kaip „PostScript“ ir PCL spausdintuvai spausdins tekstą su skaidriais efektais.

Patarimas:  Geriausia dokumentus, kuriuose yra skaidrių objektų, įrašyti PDF arba XPS formatu, o juos spausdinti XPS patobulintu spausdintuvu.

Svetainių tikrinimai

Tikrinimas

Atliekamas veiksmas

Paveikslėlis neturi alternatyvaus teksto

Ieškoma paveikslėlių, kurie neturi alternatyvaus teksto.

Puslapio negalima pasiekti iš pirmo puslapio

Ieškoma puslapių, kurių negalima pasiekti naudojant saitų derinį, kuris pradedamas pirmo arba pagrindinio žiniatinklio svetainės puslapio saitu.

Puslapyje nėra saitų

Ieškoma puslapių, kuriuose nėra saito išeiti iš puslapio.

El. pašto tikrinimai

Tikrinimas

Atliekamas veiksmas

Objektas, kurio teksto dalis už puslapio ribų

Ieškoma bet kokio objekto, kuriame yra teksto ir kurio dalis yra už leidinio puslapio ribų.

HTML fragmento dalis už puslapio ribų

Ieškoma bet kokių HTML kodo fragmentų, esančių už puslapio ribų.

Objektas persidengia su tekstu

Ieškoma objektų, esančių teksto lauko viršuje.

Objektas su tekstu yra pasuktas

Ieškoma objekto, kuriame yra tekstas ir kuris yra pasuktas.

Figūroje su tekstu yra hipersaitas

Ieškoma figūrų, kurios turi hipersaitą.

Tekstas yra vertikalus

Ieškoma teksto laukų, kuriuose yra vertikaliai pasuktas tekstas.

Tekstas yra per didelis, kad tilptų rėmelyje

Ieškoma teksto laukų, kuriuose tekstas yra per didelis.

Teksto šriftas netinkamas žiniatinkliui

Ieškoma teksto, suformatuoto žiniatinkliui netinkamu šriftu.

Tekstas yra įstrižame lentelės langelyje

Ieškoma teksto, esančio įstrižame lentelės langelyje.

Lentelės kraštinės mažesnės nei 0,75 pt

Ieškoma atvejų, kad lentelės kraštinės būtų plonesnės nei 0,75 punkto.

Tekste naudojamas žodžių kėlimas

Ieškoma tekste keliamų žodžių.

Teksto laukelio su kraštinėmis paraštės būtų lygios nuliui

Ieškoma teksto laukų, kurių paraštės dydis lygus nuliui.

Hipersaitas susietas su kitu šio dokumento puslapiu

Ieškoma atvejų, kad tinklalapio hipersaitas nukreiptų į kitą šio leidinio puslapį.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×