Duomenų įvesties apribojimas naudojant tikrinimo taisykles

Duomenų įvesties apribojimas naudojant tikrinimo taisykles

„Access“ kompiuterio duomenų bazėse įvesdami duomenis galite tikrinti jų tinkamumą naudodamiesi tikrinimo taisyklėmis. Galite naudoti reiškinio daryklę, kad tinkamai suformatuotumėte taisyklę. Tikrinimo taisykles galima nustatyti lentelės dizaino arba lentelės duomenų lapo rodinyje. „Access“ yra trijų rūšių tikrinimo taisyklės:

1. Lauko tikrinimo taisyklė   Lauko tikrinimo taisyklę galite naudoti norėdami nurodyti kriterijų, kurį turi atitikti visos galiojančios laukų reikšmės. Neturite nurodyti dabartinio lauko kaip taisyklės dalies, jei funkcijoje lauko nenaudojate.  Apriboti lauke įvedamų simbolių tipus gali būti lengviau naudojant įvesties šabloną. Pvz., datos lauke gali būti tikrinimo taisyklė, kuri neleidžia praeities datų reikšmių.

Greiti pavyzdžiai:

Neleisti praeities datų reikšmių: >=Date()

Visuotinai priimtas el. pašto formatas: Is Null OR ((Like "*?@?*.?*") AND (Not Like "*[ ,;]*"))

Skaičius, mažesnis arba lygus penkiems: <=5

Valiutos laukas negali būti neigiamas: >=0

Apriboti simbolių ilgį eilutėje: Len([StringFieldName])<100

Lauko tikrinimo taisyklė, rodoma „Access“ lentelių kūrimo įrankyje

2. Įrašo tikrinimo taisyklė   Įrašo tikrinimo taisyklę galite naudoti, kad nurodytumėte sąlygą, kurią turi patenkinti visi tinkami įrašai. Naudodamiesi įrašo tikrinimo taisykle, galite palyginti reikšmes iš skirtingų laukų. Pavyzdžiui, įrašas su dviem datų laukais reikalauja, kad vieno lauko reikšmės visada būtų didesnės už kito lauko reikšmes (pvz., pradžios data būtų prieš pabaigos datą).

Greiti pavyzdžiai:

Užtikrinti, kad pabaigos data nėra prieš pradžios datą: [End Date]>=[Start Date]

Įvesti reikalaujamą datą, kuri yra ne vėlesnė nei 30 dienų po užsakymo datos: [RequiredDate]<=[OrderDate]+30

Lentelės tikrinimo taisyklė „Access“ lentelių kūrimo įrankyje.

3. Formos tikrinimas   Galite naudoti formos valdiklio ypatybę Tikrinimo taisyklė, kad nurodytumėte kriterijų, kurį visos įvesčių reikšmės turi atitikti. Valdiklio ypatybė Tikrinimo taisyklė veikia kaip lauko tikrinimo taisyklė. Paprastai naudojate formos tikrinimo taisyklę vietoje lauko tikrinimo taisyklės, jei taisyklė buvo konkrečiai skirta tik tai formai, o ne lentelei, neatsižvelgiant į tai, kur ji buvo naudota.

Šiame straipsnyje:

Apžvalga

Šis straipsnis paaiškina, kaip naudoti tikrinimo taisykles ir teksto tikrinimą lentelių laukuose ir formų valdikliuose. Tikrinimo taisyklė yra vienas iš būdų apriboti įvestį į lentelės lauką ar formos valdiklį (pavyzdžiui, vadovėlio). Tikrinimo tekstas leidžia pateikti pranešimą, padedantį naudotojams, kurių įvesti duomenys yra netinkami.

Kai duomenys yra įvesti, „Access“ patikrina, ar įvestis nepažeidžia tikrinimo taisyklės, jei taip – įvestis yra nepriimama ir „Access“ pateikia pranešimą.

„Access“ suteikia keletą įvesties apribojimo galimybių:

 • Duomenų tipai   Kiekvienas lentelės laukas turi duomenų tipą, kuris riboja, ką naudotojas gali įvesti. Pavyzdžiui, į lauką Data / laikas galima įvesti tik datas ir laiką, į lauką Valiuta – tik piniginius duomenis ir t. t.

 • Lauko ypatybės   Dalis lauko ypatybių riboja duomenų įvedimą. Pavyzdžiui, lauko ypatybė Lauko dydis įvestį apriboja ribojant duomenų kiekį.

  Taip pat galite naudoti ypatybę Tikrinimo taisyklė, kad būtų reikalaujama konkrečių reikšmių, ir ypatybę Tikrinimo tekstas, kad vartotojai būtų įspėjami apie klaidas. Pavyzdžiui, į ypatybę Tikrinimo taisyklė įvedus tokią taisyklę kaip >100 And <1000, vartotojams nurodoma įvesti reikšmes nuo 100 iki 1000. Tokia taisyklė kaip [Pabaigos_data]>=[Pradžios_data] nurodo vartotojams įvesti pabaigos datą, kuri yra tokia pat arba vėlesnė nei pradžios data. Į ypatybę Tikrinimo tekstas įvedus tokį tekstą kaip „Įvesti reikšmes nuo 100 iki 1000“ arba „Įvesti pabaigos datą, kuri yra tokia pat arba vėlesnė nei pradžios“, vartotojams nurodoma, kada jie padaro klaidą ir kaip tą klaidą ištaisyti.

 • Įvesties šablonai   Galite naudoti įvesties šabloną, kad patikrintumėte duomenis priversdami vartotojus įvesti reikšmes specifiniu būdu. Pavyzdžiui, įvesties šablonas gali nurodyti vartotojams įvesti datas naudojant Europos datų formatą, pvz., 2007.04.14.

Galite naudoti šiuos duomenų tikrinimo būdus atskirai arba derinti vienus su kitais. Duomenų tipai nėra pasirinktiniai ir yra tik paprasčiausio tipo duomenų patikrinimas.

Daugiau informacijos apie duomenų tipus, laukų dydžius ir įvesčių šablonus žr. straipsnį Duomenų tipų ir lauko ypatybių įvadas.

Tikrinimo taisyklių tipai

Galite kurti dviejų pagrindinių tipų tikrinimo taisykles:

 • Lauko tikrinimo taisyklės   Naudokite lauko tikrinimo taisyklę, kad prieš palikdami lauką patikrintumėte į jį įvestą reikšmę. Pavyzdžiui, jūs turite lauką Data ir įvedėte >=#01/01/2010# to lauko ypatybėje Tikrinimo taisyklė. Dabar jūsų taisyklė reikalaus, kad vartotojai įvestų datas nuo ir įskaitant 2010 m. sausio 1 d. Jei įvesite ankstesnę nei 2010 m. datą ir bandysite pereiti prie kito lauko, „Access“ neleis išeiti iš esamo lauko, kol nepašalinsite problemos.

 • Įrašo tikrinimo taisyklės   Naudokite įrašo tikrinimo taisyklę, kad kontroliuotumėte, kada galite įrašyti įrašą (eilutę lentelėje). Kitaip nei lauko tikrinimo taisyklė, įrašo tikrinimo taisyklė nurodo kitus toje pačioje lentelėje esančius laukus. Galite kurti įrašo tikrinimo taisykles, kai norite tikrinti viename lauke esančias reikšmes pagal kitame lauke esančias reikšmes. Pavyzdžiui, jūsų verslo nuostata tokia, kad produktus turite išsiųsti per 30 dienų, o jei to nepadarysite, turėsite grąžinti klientui dalį pirkinio kainos. Galite nustatyti įrašo tikrinimo taisyklę, pavyzdžiui taip, [RequiredDate]<=[OrderDate]+30, kad užtikrintumėte, jog kas nors neįvestų per tolimos išsiuntimo datos (reikšmė lauke [RequiredDate]).

Jei tikrinimo taisyklės sintaksė atrodo sunkiai suprantama, žiūrėkite skyrių Ką galima naudoti tikrinimo taisyklėje dėl paaiškinimo apie sintaksę ir tikrinimo taisyklių pavyzdžių.

Kur galima naudoti tikrinimo taisykles

Galite apibrėžti tikrinimo taisykles lentelių laukams ir formų valdikliui. Kai apibrėžiate lentelių tikrinimo taisykles, jos taikomos importuojant duomenis. Norėdami į lentelę įtraukti tikrinimo taisykles, atidarykite lentelę ir naudokite komandas juostelėje esančiame skirtuke Laukai. Norėdami į formą įtraukti tikrinimo taisykles, atidarykite formą rodinyje Maketas ir įtraukite taisykles į atskirų valdiklių ypatybes.

Veiksmai, aprašyti skyriuje Tikrinimo taisyklės pridėjimas lentelėje toliau šiame straipsnyje, paaiškina, kaip į atskirų valdiklių ypatybes įtraukti taisyklių. Veiksmai, aprašyti skyriuje Tikrinimo taisyklės įtraukimas į formos valdiklį toliau šiame straipsnyje, paaiškina, kaip į atskirų valdiklių ypatybes įtraukti taisyklių.

Ką galima naudoti tikrinimo taisyklėje

Jūsų tikrinimo taisyklėse gali būti reiškiniai – funkcijos, kurios pateikia vieną reikšmę. Galite naudoti reiškinį atlikti skaičiavimams, simbolių valdymui ar duomenų tikrinimui. Tikrinimo taisyklės reiškinys tikrina duomenis. Pavyzdžiui, reiškinys gali tikrinti vieną iš reikšmių sekų, pvz., "Tokijas" Or "Maskva" Or "Paryžius" Or "Helsinkis". Taip pat reiškiniai gali atlikti matematines operacijas. Pavyzdžiui, reiškinys <100 priverčia naudotoją įvesti tik už 100 mažesnes reikšmes. Reiškinys ([Užsakymo_data] - [Siuntimo_data]) skaičiuoja dienų nuo užsakymo pateikimo iki jo išsiuntimo skaičių.

Daugiau informacijos apie reiškinius žr. straipsnyje Reiškinio kūrimas.

Puslapio viršus

Tikrinimo taisyklės pridėjimas lentelėje

Galite įtraukti lauko tikrinimo taisyklę ir / arba įrašo tikrinimo taisyklę. Lauko tikrinimo taisyklė tikrina lauko įvestį ir yra taikoma, kai į lentelę nebekreipiamas dėmesys. Įrašo tikrinimo taisyklė tikrina vieno ar kelių laukų įvestis, ji taikoma, kai į įrašą nebekreipiamas dėmesys. Paprastai įrašo tikrinimo taisyklė lygina dviejų ar daugiau laukų vertes.

Pastabos: Pateikti laukų tipai nepalaiko tikrinimo taisyklių:

 • Automatinis numeravimas

 • OLE objektas

 • Priedas

 • Replikavimo ID

Lauko tikrinimo taisyklės kūrimas

 1. Pasirinkite lauką, kurį norite tikrinti.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas, ir tuomet spustelėkite Lauko tikrinimo taisyklė.

 3. Naudokite reiškinio daryklę taisyklėms kurti. Norėdami daugiau informacijos apie reiškinio daryklės naudojimą, žr. straipsnį Reiškinio daryklės naudojimas.

Pranešimo, esant netinkamai lauko įvesčiai, kūrimas

 1. Pažymėkite lauką, kuriame reikalingas pranešimas, esant netinkamai įvesčiai. Laukas turėtų turėti tikrinimo taisyklę.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas, ir tuomet spustelėkite Lauko tikrinimo pranešimas.

 3. Įveskite tinkamą pranešimą. Pavyzdžiui, jei tikrinimo taisyklė yra >10, pranešimas galėtų būti „Įveskite reikšmę, kuri būtų mažesnė už 10“.

Daugiau laukų tikrinimo taisyklių ir pranešimų rasite skyriuje Tikrinimo taisyklių nuoroda.

Įrašo tikrinimo taisyklės kūrimas

 1. Atidarykite lentelę, kuris įrašus norite tikrinti.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas ir tada spustelėkite Įrašo tikrinimo taisyklė.

 3. Naudokite reiškinio daryklę taisyklėms kurti. Norėdami daugiau informacijos apie reiškinio daryklės naudojimą, žr. straipsnį Reiškinio daryklės naudojimas.

Pranešimo, esant netinkamai įrašo įvesčiai, kūrimas

 1. Atidarykite lentelę, kurioje reikalingas pranešimas, esant netinkamai įvesčiai. Lentelė turėtų turėti įrašo tikrinimo taisyklę.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas, ir tuomet spustelėkite Įrašo tikrinimo pranešimas.

 3. Įveskite tinkamą pranešimą. Pavyzdžiui, jei tikrinimo taisyklė yra [Pradžios_data]<[Pabaigos_data], pranešimas galėtų būti „Pradžios_data turi būti anksčiau už pabaigos_datą“.

Puslapio viršus

Esamų duomenų, lyginant su naujais duomenimis, tikrinimo taisyklė

Jei į jau esančia lentelę įtraukiate tikrinimo taisyklę, reikėtų patikrinti ar esami duomenys yra tinkami.

 1. Atidarykite norimą lentelę rodinyje Dizainas.

  Skirtuko Kurti grupėje Įrankiai spustelėkite Tikrinimo taisyklių tikrinimas.

 2. Spustelėkite Taip, kad uždarytumėte įspėjimo pranešimą, ir pradėkite tikrinimą.

 3. Jei esate raginami įrašyti lentelę, spustelėkite Taip.

 4. Tęsiant darbą gali būti rodomi kiti įvairūs įspėjimo pranešimai. Perskaitykite kiekviename pranešime esančius nurodymus ir spustelėkite Taip arba Ne, atitinkamai norėdami atlikti arba nutraukti tikrinimą.

Puslapio viršus

Tikrinimo taisyklės įtraukimas į formos valdiklį

Galite naudoti formos valdiklio ypatybes Tikrinimo taisyklė ir Tikrinimo tekstas, kad patikrintumėte duomenis, kurie yra įvesti į tą valdiklį ir padėtumėte naudotojams, kurie įveda neteisingus duomenis.

Patarimas:  Jeigu automatiškai kuriate formą iš lentelės naudodamiesi viena iš formos komandų, esančių juostelėje, bet kokie laukų tikrinimai esamoje lentelėje yra paveldimi atitinkamų formos valdiklių.

Valdiklis gali turėti kitokią tikrinimo taisyklę, kurią gauna iš lentelės lauko, su kuriuo yra susieta. Tai yra naudinga, jei norite, kad forma būtų griežtesnė už lentelę. Formos taisyklė yra pritaikoma ir tuomet lentelės taisyklė yra pritaikoma. Jei lentelė yra griežtesnė nei forma, lentelės taisyklė ima viršenybę. Jei taisyklės yra tarpusavyje nesuderinamos, jos neleis jums įvesti jokių duomenų.

Pavyzdžiui, taikote šią taisyklę lentelės datos laukui:

<#01/01/2010#

Bet tuomet pritaikote šią taisyklę formos valdikliui, kuris yra susieta su datos lauku:

>=#01/01/2010#

Datos laukas reikalauja, kad vertės būtų ankstesnės nei 2010 metai, bet formos valdiklis reikalauja, kad datos būtų tų ar vėlesnių metų, tokiu būdu visiškai neleisdamos jums įvesti jokių duomenų.

Tikrinimo taisyklės valdikliui kūrimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, kurią norite keisti, tuomet spustelėkite Maketo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti valdiklį, tada spustelėkite Ypatybės, kad būtų atidarytas valdiklio ypatybių lapas

 3. Spustelėkite skirtuką Visi ir tuomet įveskite savo tikrinimo taisyklę ypatybių lauke Tikrinimo taisyklė.

  Patarimas:  Spustelėkite mygtuką Daryti, kad įjungtumėte reiškinio daryklę

  Daugiau informacijos apie reiškinio daryklės naudojimą žr. straipsnyje Reiškinio daryklės naudojimas.

 4. Įveskite pranešimą į ypatybės Tikrinimo tekstas lauką.

Puslapio viršus

Tikrinimo taisyklių nuoroda

Tikrinimo taisyklės naudoja „Access“ reiškinio sintaksę. Daugiau informacijos apie reiškinius žr. straipsnyje Įvadas į reiškinius.

Tikrinimo taisyklė ir tikrinimo teksto pavyzdžiai

Tikrinimo taisyklė

Tikrinimo tekstas

<>0

Įveskite nenulinę reikšmę.

>=0

Reikšmė turi būti nulis arba didesnė.

–arba–

Turite įvesti teigiamą skaičių.

0 or >100

Reikšmė turi būti 0 arba didesnė už 100.

TARP 0 IR 1

Įveskite reikšmę su procento ženklu. (skirta naudoti lauke, kuriame skaitinės reikšmės saugomos kaip procentai).

<#01/01/2007#

Įveskite ankstesnę nei 2007 m. datą.

>=#01/01/2007# AND <#01/01/2008#

Data turi būti 2007 metais.

<Date()

Gimimo data negali būti ateities data.

StrComp (UCase ([Pavardė]),
[Pavardė], 0) = 0

Duomenys, esantys lauke Pavardė, turi būti rašomi didžiosiomis raidėmis.

>=Int(Now())

Įveskite šiandienos datą.

V Arba M

Įveskite V vyrui arba M moteriai.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Įveskite leistiną .com, .net arba .org el. pašto adresą.

[Reikalaujama_data]<=[Užsakymo_data]+30

Įveskite reikalaujamą datą, kuri yra ne vėlesnė nei 30 dienų po užsakymo datos.

[Pabaigos_data]>=[Pradžios_data]

Įveskite pabaigos datą, kuri lygi pradžios datai arba yra už ją vėlesnė.

Sintaksės pavyzdžiai paprastų tikrinimo taisyklių operatoriams

Operatorius

Funkcija

Pavyzdys

NOT

Tikrina, ar yra priešingų reikšmių. Naudokite prieš bet kurį lyginimo operatorių, išskyrus IS NOT NULL.

NOT > 10 (tas pats, kaip <=10).

IN

Tikrina, ar yra reikšmių, lygių esamiems sąrašo nariams. Lyginimo reikšmė turi būti kableliais atskirtų elementų sąrašas, įtrauktas į lenktinius skliaustus.

IN ("Tokijas","Paryžius","Maskva")

BETWEEN

Tikrina, ar yra reikšmių diapazonas. Turite naudoti dvi palyginimo vertes  – žemą ir aukštą –ir turite atskirti tas vertes su skyrikliu AND.

BETWEEN 100 AND 1000 (tas pats, kaip >=100 AND <=1000)

LIKE

Derina trafareto eilutes, esančias laukuose Tekstas ir Atmintinė.

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

Nurodo vartotojams įvesti į lauką reikšmes. Tai yra tas pats, kaip nustatyti lauko ypatybę Būtina į Taip. Tačiau įgalinus ypatybę Būtina, o vartotojui neįvedus reikšmės, „Access“ rodo nepalankų klaidos pranešimą. Paprastai duomenų bazę lengviau naudoti, jei naudojate IS NOT NULL ir įvedate palankų pranešimą ypatybėje Tikrinimo tekstas.

IS NOT NULL

AND

Nurodo, kad visos tikrinimo taisyklės dalys turi būti teisingos.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Pastaba: Taip pat galite naudoti AND tikrinimo taisyklėms jungti. Pavyzdžiui: NOT "UK" AND LIKE "U*".

OR

Nurodo, kad kelios, bet ne visos tikrinimo taisyklės dalys turi būti teisingos.

Sausis OR Vasaris

<

Mažiau nei.

<=

Mažiau nei arba lygu.

>

Daugiau nei.

>=

Daugiau nei arba lygu.

=

Lygu.

<>

Nelygu.

Pakaitos simbolių naudojimas tikrinimo taisyklėse

Galite naudoti pakaitos simbolius tikrinimo taisyklėse. Turėkite minty, kad „Access“ palaiko du pakaitos simbolių rinkinius: ANSI-89 ir ANSI-92. Kiekvienas iš šių standartų naudoja skirtingą pakaitos simbolių rinkinį.

Pagal numatytuosius parametrus, visi .accdb ir .mdb failai naudoja ANSI-89 standartą.

Galite paleisti ANSI standartą duomenų bazei į ANSI-92 naudodamiesi pateikta procedūra:

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Parinktys.

 2. Dialogo lange „Access“ parinktys spustelėkite Objekto dizaineriai.

 3. Skyriuje Užklausos dizainas, skiltyje SQL serveriui tinkanti sintaksė (ANSI-92), pažymėkite Ši duomenų bazė.

Daugiau informacijos apie pakaitos simbolių ir SQL skirtų ANSI standartų naudojimą ieškokite straipsnyje „Access“ pakaitos simbolių sąrašas.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

×