Duomenų pateikimas diagramoje

Jei „Excel“ įdiegtas jūsų kompiuteryje, galite pasinaudoti išplėstinėmis diagramų kūrimo galimybėmis, esančiomis „Word“.

Ką norite daryti?

Sužinokite apie diagramas

1 veiksmas: bendrosios diagramos kūrimas

2 veiksmas: diagramos maketo arba stiliaus keitimas

3 veiksmas: pavadinimų arba duomenų žymų įtraukimas arba pašalinimas

4 veiksmas: legendos rodymas arba slėpimas

5 veiksmas: diagramos pirminių ašių arba tinklelių rodymas arba slėpimas

6 veiksmas: diagramos perkėlimas arba jos dydžio keitimas

7 veiksmas: diagramos kaip ruošinio įrašymas

Sužinokite apie diagramas

Diagramos naudojamos rodyti skaitinių duomenų seką vaizdiniu formatu, kad būtų paprasčiau suprasti didelius duomenų kiekius ir ryšius tarp atskirų duomenų sekų.

Darbalapio duomenys ir diagrama

1. Darbalapio duomenys

2. Diagrama, sukurta pagal darbalapio duomenis

Programa „Excel“ palaiko įvairių tipų diagramas, padedančias rodyti duomenis taip, kad žiūrovams jie būtų aiškūs. Kai kuriate diagramą arba keičiate esamą diagramą, galite rinktis iš daugybės diagramų tipų (pavyzdžiui, histogramą arba skritulinę diagramą) ir jų potipių (pavyzdžiui, sudėtinę histogramą arba trimatę skritulinę diagramą). Taip pat savo diagramoje, naudodami daugiau nei vieną diagramos tipą, galite kurti jungtines diagramas.

Jungtinė diagrama

Daugiau informacijos apie programoje „Excel“ galimus pasirinkti diagramų tipus žr. Galimi diagramų tipai.

Diagramos elementų pažinimas

Diagramą sudaro daug elementų. Kai kurie iš jų rodomi pagal numatytuosius nustatymus, kitus galima pagal poreikį įtraukti. Galite keisti diagramos elementų rodymą, perkeldami jį į kitas diagramos vietas arba keisdami jų formatą. Taip pat galite pašalinti nenorimus rodyti diagramos elementus.

Diagrama ir jos elementai

1. diagramos sritis diagramoje.

2. braižymo plokštuma.

3. Diagramoje pateiktos duomenų sekaduomenų elementai.

4. Horizontalioji (kategorijos) ir vertikalioji (reikšmės) ašis, pagal kurias diagramoje pateikiami duomenys.

5. Diagramos legenda.

6. Diagramos ir ašių pavadinimas, kurį galite naudoti diagramoje.

7. duomenų žyma, kurią galite naudoti duomenų sekai priklausančio duomenų taško išsamiai informacijai nurodyti.

Bendrosios diagramos keitimas pagal savo poreikius

Sukūrę diagramą, galite keisti bet kurį jos elementą. Pavyzdžiui, galbūt norėsite pakeisti ašių rodymo būdą, įtraukti diagramos pavadinimą, perkelti arba paslėpti legendą arba rodyti papildomus diagramos elementus.

Norėdami modifikuoti diagramą, galite:

 • Keisti diagramos ašių rodymą    Galite nurodyti ašių skalę ir reguliuoti rodomų reikšmių arba kategorijų intervalą. Jei norite, kad diagrama būtų lengviau skaitoma, ašyje galite pridėti padalos žymas ir nurodyti jų rodymo intervalą.

 • Pridėti diagramoje pavadinimą ir duomenų žymas    Jei norite, kad diagramoje rodoma informacija būtų aiškesnė, galite pridėti diagramos pavadinimą, ašių pavadinimus ir duomenų žymas.

 • Pridėti legendą arba duomenų lentelę     Galite rodyti ar slėpti legendą, keisti jos vietą arba įrašus. Kai kuriose diagramose taip pat galite matyti duomenų lentelė, kurioje rodoma legendos raktai ir diagramos pateikiamos reikšmės.

 • Visuose diagramų tipuose taikyti specialias parinktis    Įvairiuose diagramų tipuose galimos specialios linijos (pavyzdžiui, viršutinės ir apatinės linijos bei krypties linijos), juostos (pavyzdžiui, viršutinės ir apatinės juostos bei paklaidos juostos), duomenų žymekliai ir kitos parinktys.

Iš anksto nustatytų profesionaliai atrodančių diagramų stilių ir maketų taikymas

Vietoj neautomatinio diagramos elementų įtraukimo arba keitimo ar diagramos formatavimo, galite greitai taikyti iš anksto nustatytą diagramos maketą ir diagramos stilių. Programoje „Word“ pateikiama daugybė naudingų iš anksto nustatytų maketų ir stilių, kuriuos galite rinktis, tačiau tiksliai nustatyti diagramos maketą arba stilių galite neautomatiniu būdu keisdami atskirus jos elementus, pavyzdžiui, diagramos sritį, brėžinio sritį, duomenų sekas arba legendą.

Kai taikote iš anksto nustatytą diagramos maketą, jūsų diagramoje, surūšiuotas tam tikra tvarka, rodomas konkretus diagramos elementų rinkinys (pavyzdžiui, pavadinimai, legenda, duomenų lentelė arba duomenų žymos). Galite rinktis iš daugybės maketų, kurie pateikiami kiekvienam diagramos tipui.

Kai taikote iš anksto nustatytą diagramos stilių, diagrama formatuojama pagal pritaikytą dokumento tema, kad jūsų diagrama atitiktų jūsų įmonės arba jūsų paties temos spalvos (spalvų rinkinį), temos šriftai (antraštės ir pagrindinio teksto šriftų rinkinį) ir temos efektai (linijų ir užpildo efektų rinkinį).

Negalite kurti savo diagramų maketų arba stilių, bet galite kurti diagramų ruošinius, kuriuose įtrauktas norimas diagramos maketas ir formatavimas.

Patrauklaus formatavimo įtraukimas į diagramą

Be to, kad taikote iš anksto nustatytą diagramos stilių, norėdami suteikti diagramai pasirinktinę, patraukią išvaizdą, galite lengvai formatuoti atskirus diagramos elementus, pavyzdžiui, duomenų žymeklius, diagramos sritį, pateikties sritį, pavadinimo ir žymų skaičius ir tekstą. Galite taikyti konkrečius figūros stilius ir „WordArt“ stilius bei formatuoti diagramos elementų figūras ir tekstą neautomatiniu būdu.

Norėdami įtraukti formatavimą, galite:

 • Užpildyti diagramos elementus    Jei norite atkreipti dėmesį į tam tikrus diagramos elementus, galite naudoti spalvas, tekstūras, paveikslėlius ir perėjimo užpildus.

 • Keisti diagramos elementų kontūrą    Diagramos elementus galite akcentuoti naudodami spalvas, linijų stilius ir linijų storius.

 • Pritaikyti diagramos elementams specialiuosius efektus    Diagramos elemento figūrose galite taikyti specialiuosius efektus, pavyzdžiui, šešėlį, atspindį, švytėjimą, švelnius kraštus, kampuotą rėmelį ir trimatį sukimą, kurie suteikia diagramai išbaigtą vaizdą.

 • Formatuoti tekstą ir skaičius    Galite formatuoti pavadinimų, žymų ir teksto laukelių tekstą ir skaičius diagramose, kaip kad formatuotumėte tekstą ir skaičius darbalapyje. Jei norite, kad tekstas ir skaičiai išsiskirtų, galite taikyti „WordArt“ stilius.

Diagramų naudojimas iš naujo, kuriant diagramų ruošinius

Jei norite iš naujo naudoti diagramą, kurią tinkinote savo poreikiams, galite ją įrašyti diagramų ruošinių aplanke kaip diagramos ruošinį (*.crtx). Tuomet kurdami diagramą galėsite taikyti diagramos ruošinį taip, kaip taikytumėte bet kurį kitą įtaisytąjį diagramos tipą. Tiesą sakant, diagramų ruošiniai yra tikrieji diagramų tipai, kuriuos galite naudoti esamam diagramos tipui keisti. Jei dažnai naudojate tam tikrą diagramos ruošinį, galite įrašyti jį kaip numatytąjį diagramos tipą.

Puslapio viršus

1 veiksmas: bendrosios diagramos kūrimas

Galite įtraukti diagramą į „Word“ dokumentą vienu iš dviejų būdų: įterpti diagramą įterpiant ją į „Word“ dokumentą arba įklijuoti „Excel“ diagramą į „Word“ dokumentą, kuris susietas su „Office Excel 2007“ darbalapio duomenimis. Pagrindiniai skirtumai tarp įdėtosios diagramos ir susietos diagramos yra saugomų duomenų vieta ir kaip atnaujinti duomenis, po to, kai perkeliate juos į „Word“ dokumentą.

Pastaba: Kai kuriems diagramų tipams reikia ypatingo duomenų išdėstymo „Excel“ darbalapyje. Daugiau informacijos ieškokite „Excel“ darbalapio duomenų išdėstymas.

Diagramos įterpimas įdedant ją į dokumentą

Kai įdedate „Excel“ diagramą, „Word“ faile esanti informacija nesikeičia, jei pakeisite „Excel“ šaltinio failą. Įdėtieji objektai tampa „Word“ failo dalimi ir po to, kai jie yra įtraukiami, jie tampa šaltinio failo dalimi.

Informacija yra viename „Word“ dokumente, todėl įdėjimas yra naudingas, kai nenorite, kad informacija atspindėtų šaltinio failo keitimus, arba kai nenorite, kad dokumento gavėjai žinotų apie susietos informacijos naujinimą.

 1. „Word“ dokumente spustelėkite Įterpti > Diagrama.

  Skirtuko Įterpti dalis, kurioje matomas mygtukas Diagrama

 2. Pasirinkite norimą diagramos tipą, pvz., stulpelinę arba skritulinę diagramą, ir spustelėkite Gerai. (Jei nežinote, kokią pasirinkti, peržiūrėkite sąrašą Visos diagramos, kad pamatytumėte kiekvieną tipą.)

  Dialogo langas Diagramos įterpimas, kuriame rodomi diagramų pasirinkimai ir peržiūra

 3. Įveskite duomenis į skaičiuoklę, kuri automatiškai atidaroma su diagrama. Kai baigsite vesti duomenis viename stulpelyje ir pereisite į kitą, diagrama bus atnaujinta, kad atitiktų duomenis.

 1. „Word“ spustelėkite vietą, kurioje norite įterpti diagramą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Diagrama.

 3. Dialogo lange Diagramos įterpimas spustelėkite diagramą ir Gerai.

 4. Įveskite duomenis į skaičiuoklę, kuri automatiškai atidaroma su diagrama. Kai baigsite vesti duomenis viename stulpelyje ir pereisite į kitą, diagrama bus atnaujinta, kad atitiktų duomenis.

 1. „Word“ spustelėkite vietą, kurioje norite įterpti diagramą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Diagrama.

 3. Dialogo lange Diagramos įterpimas spustelėkite diagramą ir Gerai.

  „Office Excel 2007“ atsidarys atskirame lange ir darbalapyje rodys duomenų pavyzdžius.

  Diagramos duomenų pavyzdžiai

 4. Programos „Excel“ lange pakeiskite duomenų pavyzdžius spustelėdami langelį darbalaukyje ir įrašydami norimus duomenis.

  Taip pat galite pakeisti ašių etikečių pavyzdžius stulpelyje A, ir legendos įrašo pavadinime eilutėje 1.

  Pastaba: Kai naujinate darbalapį, diagrama programoje „Word“ bus automatiškai naujinama naujaisiais duomenimis.

 5. Programoje "Excel" spustelėkite "Microsoft Office" mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 6. Dialogo lango Įrašyti kaip sąraše Įrašyti į pažymėkite aplanką ar diską, į kurį norite įrašyti darbalapį.

  Norėdami įrašyti darbalapį į naują aplanką, spustelėkite kurti naują aplanką Mygtuko paveikslėlis .

 7. Lauke Failo vardas įveskite failo vardą.

 8. Spustelėkite Įrašyti.

 9. Programoje "Excel" spustelėkite "Microsoft Office" mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite uždaryti.

Puslapio viršus

Susietos „Excel“ diagramos įklijavimas į dokumentą

Galite sukurti arba nukopijuoti diagramą „Excel 2007“ išoriniame darbalapyje ir įklijuoti susietą diagramos versiją į „Word“ dokumentą. Susiejus diagramą, informaciją galima atnaujinti, jei pakeičiamas išorinis „Excel“ darbalapis Susietų duomenys saugomi „Excel“ darbalapyje. „Word“ dokumente saugoma tik šaltinio failo vieta. Dar jame nurodoma susietų duomenų išraiška.

Susiejimas taip pat patogus, jei norite įtraukti informacijos, kuri būtų laikoma atskirai, pvz., kito skyriaus surinkti duomenys, ir kai reikia atnaujinti šią informaciją „Word“ dokumente. Daugiau informacijos apie diagramų kūrimą „Excel“, ieškokite Diagramos kūrimas.

 1. Programoje „Excel“ pažymėkite diagramą spustelėdami jos kraštinę, tuomet skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Iškirpti.

  Diagrama bus pašalinta, tačiau duomenys liks programoje „Excel“.

 2. Programos „Word“ dokumente spustelėkite ten, kur norite įterpti diagramą.

 3. Skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Įklijuoti.

  Mygtukas Įklijavimo parinktys nurodo, kad diagrama yra susieta su programa „Excel“.

 4. Programos „Word“ dokumento su diagrama, susieta su programos „Excel“ duomenimis, įrašymas.

  Kai iš naujo atidarote programos „Word“ dokumentą, spustelėkite Taip, kad būti atnaujinami programos „Excel“ duomenys.

Taip pat galite kurti vaizdinius informacijos pristatymus naudodami „SmartArt“ grafinius elementus. Daugiau informacijos rasite „SmartArt“ grafinio elemento kūrimas.

Puslapio viršus

„Excel“ darbalapio duomenų išdėstymas

Daugumoje diagramų, pvz., stulpelinėse ar juostinėse, galite pateikti duomenis, darbalapis suskirstytus į eilutes ar stulpelius. Tačiau kai kuriems diagramų tipams (pvz., skritulinėms ar rutulinėms diagramoms) reikalingas ypatingas duomenų išdėstymas.

 1. Darbalapyje išdėstykite duomenis, kuriuos norite vaizduoti diagramoje.

  Duomenys gali būti išdėstyti eilutėmis arba stulpeliais – „Excel“ automatiškai nustato geriausią būdą pateikti duomenis diagramoje. Kai kuriems diagramų tipams (pvz., skritulinėms ar rutulinėms diagramoms) reikalingas ypatingas duomenų išdėstymas, kaip aprašyta tolesnėje lentelėje.

  Diagramos tipas

  Duomenų išdėstymas

  Histograma, juostinė, linijinė, plokštuminė, paviršinė arba radaro principo diagrama

  Stulpeliais arba eilutėms, pavyzdžiui:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Arba:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Skritulinė arba žiedinė diagrama

  Viena duomenų seka viename duomenų stulpelyje arba eilutėje ir viename duomenų žymų stulpelyje arba eilutėje, pavyzdžiui:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Arba:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Kelios duomenų sekos keliuose duomenų stulpeliuose arba eilutėse ir keliuose duomenų žymų stulpeliuose arba eilutėse, pavyzdžiui:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Arba:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY (taškinė) arba rutulinė diagrama

  Stulpeliuose, x vertes padedant pirmajame stulpelyje bei atitinkant y vertes ir rutulio dydžio vertes gretimuose stulpeliuose, pavyzdžiui:

  X

  Y

  Rutulio dydis

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Akcijų kursų diagrama

  Stulpeliuose arba eilutėse šia tvarka, pavadinimus ar datas naudojant kaip etiketes:

  didelės reikšmės, mažos reikšmės ir uždarymo reikšmės

  Pavyzdžiui:

  Data

  Didelės

  Mažos

  Uždaryti

  2002-1-1

  46,125

  42

  44,063

  Arba:

  Data

  2002-1-1

  Didelės

  46,125

  Mažos

  42

  Uždarančiosios

  44,063

 2. Pažymėkite langelius, kuriuose esančius duomenis norite naudoti diagramoje.

  Patarimas: Jei pažymėsite tik vieną langelį, „Excel“ automatiškai diagramoje pateiks duomenis iš visų langelių su gretimais tam langeliui duomenimis. Jei langeliai, kurių duomenis norite pateikti, nėra ištisiniame diapazone, galite pasirinkti negretimus langelius ar diapazonus, svarbu, kad pasirinkta sritis sudarytų stačiakampį. Taip pat galite slėpti eilutes ar stulpelius, kurių duomenų diagramoje pateikti nenorite.

  Kaip pažymėti langelius, diapazonus, eilutes arba stulpelius

  Norėdami pažymėti

  Atlikite tai

  Vieną langelį

  Spustelėkite langelį arba paspauskite klavišus su rodyklėmis, kad pereitumėte prie langelio.

  Langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spauskite rodyklių klavišus, kad išplėstumėte pažymėtą sritį.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

  Didelį langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

  Visus darbalapio langelius

  Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

  Mygtukas Žymėti viską

  Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišus CTRL + A.

  Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL + A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL + A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

  Negretimus langelius arba langelių diapazonus

  Pažymėkite pirmąjį langelį arba diapazoną ir laikydami nuspaudę CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti SHIFT + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Jei norite sustabdyti langelių arba diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, paspauskite SHIFT + F8 dar kartą.

  Pastaba: Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

  Visą eilutę arba stulpelį

  Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

  Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

  1. Eilutės antraštė

  2. Stulpelio antraštė

  Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmąjį langelį ir paspausdami CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠĄ antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

  Gretimas eilutes arba stulpelius

  Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes. Arba pažymėkite pirmą eilutę arba stulpelį; tada laikykite nuspaudę SHIFT, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

  Negretimas eilutes arba stulpelius

  Spustelėkite pirmosios savo žymėjimo eilutės arba stulpelio antraštę, tada nuspaudę CTRL spustelėkite kitų į žymimą sritį norimų įtraukti eilučių arba stulpelių antraštes.

  Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

  Pažymėkite langelį eilutėje arba stulpelyje, tada paspauskite CTRL + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

  Spustelėkite CTRL + HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

  Spauskite CTRL + END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

  Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

  Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite CTRL + SHIFT + END, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki paskutinio panaudoti darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

  Langelius iki darbalapio pradžios

  Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite CTRL + SHIFT + HOME, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

  Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

  Laikydami nuspaudę SHIFT, spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelis jūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

  Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 1. Skirtuko Įterpimas grupėje Diagramos atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite diagramos tipą, po to spustelėkite diagramos potipį.

  • Norėdami peržiūrėti visus galimus diagramų tipus, spustelėkite diagramos tipą ir Visi diagramos tipai arba meniu elementą Daugiau, kad būtų rodomas dialogo langas Įterpti diagramą, tada spustelėkite rodykles norėdami slinkti per visus galimus diagramų tipus ir potipius, tada spustelėkite tuos, kuriuos norite naudoti.

   „Excel“ juostelės vaizdas

   Palaikius pelės žymiklį nukreiptą į diagramos tipą ar potipį, ekrano patarimas rodo to diagramos tipo pavadinimą. Daugiau informacijos apie galimus naudoti diagramų tipus ieškokite straipsnyje Galimi diagramų tipai.

 2. Pagal numatytuosius nustatymus diagrama į darbalapį įkeliama kaip įdėtoji diagrama. Jei norite padėti diagramą atskirame diagramos lapas, galite pakeisti jos vietą, atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite įdėtąją diagramą, kad ją pažymėtumėte.

   Atsiras skirtukas Diagramos įrankiai.

  2. Skirtuko Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Perkelti diagramą.

   „Excel“ juostelės vaizdas

  3. Dalyje Pasirinkti diagramos vietą atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei norite rodyti diagramą diagramos lape, spustelėkite Naujas lapas.

    Jei norite pakeisti pasiūlytą diagramos pavadinimą, galite įvesti naują pavadinimą lauke Naujas lapas.

   • Jei norite rodyti diagramą kaip įdėtąją diagramą darbalapyje, spustelėkite Objektas yra, tada lauke Objektas yra spustelėkite darbalapį.

 • Jei norite greitai sukurti diagramą naudodami numatytąjį diagramos tipą, pažymėkite diagramoje norimus naudoti duomenis, tada paspauskite klavišus ALT + F1. Paspaudus klavišus ALT + F1, diagrama rodoma kaip įdėtoji diagrama.

 • Kai kuriate diagramą, „Excel“ nustato duomenų sekos padėtį pagal darbalapio eilučių ir stulpelių, kurie yra įtraukti į diagramą, skaičių. Sukūrę diagramą, galite pakeisti darbalapio eilučių ir stulpelių rodymo diagramoje būdą sukeisdami eilutes ir stulpelius.

 • Jei diagrama jums nebereikalinga, galite ją panaikinti. Pažymėkite diagramą ją spustelėję, tada paspauskite DELETE.

Puslapio viršus

2 veiksmas: diagramos maketo arba stiliaus keitimas

Kai sukuriate diagramą, galite akimirksniu pakeisti jos išvaizdą. Užuot neautomatiniu būdu įtraukę ar keitę diagramos elementus arba formatavę diagramą, galite jai greitai pritaikyti paruoštąjį maketą ir stilių. „Word“ pateikia įvairių naudingų paruoštųjų maketų ir stilių (arba spartųjį maketų ir stilių taikymą), iš kurių galite rinktis, tačiau, jei norite, galite tinkinti maketą ar formatavimą toliau, neautomatiniu būdu keisdami juos atskiruose diagramos elementuose.

Iš anksto apibrėžto diagramos maketo taikymas

 1. Spustelėkite norimą formatuoti diagramą naudodami iš anksto apibrėžtą diagramos maketą.

  Atsiras skirtukas Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos maketai spustelėkite Spartusis maketas, tada spustelėkite norimą naudoti diagramos maketą.

  Norėdami matyti visus galimus maketus, spustelėkite daugiau Mygtukas Daugiau .

Puslapio viršus

 1. Spustelėkite norimą formatuoti diagramą naudodami iš anksto apibrėžtą diagramos maketą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatas.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos maketai spustelėkite norimą naudoti diagramos maketą.

  „Excel“ juostelės vaizdas

Puslapio viršus

Iš anksto apibrėžto diagramos stiliaus taikymas

 1. Spustelėkite norimą formatuoti diagramą naudodami iš anksto apibrėžtą diagramos stilių.

  Atsiras skirtukas Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos stiliai spustelėkite norimą naudoti diagramos stilių.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Norėdami matyti visus iš anksto apibrėžtus "Chart" stilius, spustelėkite daugiau Mygtukas Daugiau .

Puslapio viršus

 1. Spustelėkite norimą formatuoti diagramą naudodami iš anksto apibrėžtą diagramos stilių.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos stiliai spustelėkite norimą naudoti diagramos stilių.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Pastaba: Kai programos „Excel“ lango dydis sumažinamas, diagramos stilius galima rasti grupės Diagramos stiliai galerijoje Spartusis stilių taikymas.

  Norėdami matyti visus iš anksto apibrėžtus "Chart" stilius, spustelėkite daugiau Mygtukas Daugiau .

Puslapio viršus

Diagramos elementų formato keitimas neautomatiniu būdu

 1. Spustelėkite diagramos elementą, kurio stilių norite keisti, arba pažymėkite jį sąraše atlikę toliau aprašytus veiksmus

  1. Spustelėkite diagramą, kad pasirodytų Diagramos įrankiai.

  2. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė pažymėta sritis spustelėkite lauke Diagramos elementai esančią rodyklę, tada spustelėkite norimą diagramos elementą.

   „Excel“ juostelės vaizdas

 2. Skirtuke Formatas atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

  1. Jei norite formatuoti bet kurį grupėje Dabartinė pažymėta sritis pasirinktą elementą, spustelėkite Formatuoti pažymėtą sritį ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

  2. Jei norite formatuoti grupėje Figūrų stiliai pasirinkto diagramos elemento figūrą, spustelėkite norimą stilių arba Figūros užpildas, Figūros struktūra ar Figūros efektai ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

  3. Jei norite formatuoti pasirinkto diagramos elemento tekstą naudodami „WordArt“, grupėje „WordArt“ stiliai spustelėkite norimą stilių. Taip pat galite spustelėti Teksto užpildas, Teksto struktūra ar Teksto efektai ir tada pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

   Pastaba: Pritaikę „WordArt“ stilių, „WordArt“ formato pašalinti negalite. Jei nepageidaujate pritaikyto „WordArt“ stiliaus, galite pažymėti kitą „WordArt“ stilių arba grįžti prie ankstesnio teksto formato, Sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėję Anuliuoti.

   Patarimas: Jei diagramos elementuose esančiam tekstui formatuoti norite naudoti paprastąjį formatavimą, galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti arba pažymėti tekstą, tada Mažoje įrankių juostoje spustelėti norimas formatavimo parinktis. Taip pat galite naudoti formatavimo mygtukus, esančius juostelėje (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas).

Puslapio viršus

3 veiksmas: pavadinimų arba duomenų žymų įtraukimas arba pašalinimas

Jei norite padaryti diagramą suprantamesnę, galite įtraukti pavadinimus, pvz., diagramos pavadinimą ir ašių pavadinimus. Ašių pavadinimus paprastai galima suteikti visoms ašims, kurias galima rodyti diagramoje, įskaitant gylio (sekos) ašis trimatėse diagramose. Kai kuriuose diagramų tipuose (pvz., radaro principo diagramose) ašys yra, tačiau jų pavadinimų rodyti negalima. Ašių pavadinimų rodyti negalima ir diagramų tipuose, kuriuose ašių nėra (pvz., skritulinėse ir žiedinėse diagramose).

Taip pat galite susieti diagramą ir ašių pavadinimus su atitinkamu tekstu, esančiu darbalapis langeliuose, sukurdami nuorodą į tuos langelius. Kai keičiate atitinkamą darbalapio tekstą, susieti pavadinimai automatiškai atnaujinami.

Jei norite greitai identifikuoti diagramoje esančias duomenų seka, prie diagramos duomenų elementai galite pridėti duomenų etiketes. Pagal numatytuosius nustatymus duomenų žymos susiejamos su darbalapio reikšmėmis, o keičiant šias reikšmes žymos automatiškai atnaujinamos.

Diagramos pavadinimo įtraukimas

 1. Spustelėkite diagramą, į kurią norite įtraukti pavadinimą, tada spustelėkite mygtuką Diagramos elementai mygtukas Diagramos elementai .

 2. Atsiradusiame sąraše Diagramos elementai pasirinkite Diagramos pavadinimas.

 3. Diagramoje rodomame teksto laukelyje Diagramos pavadinimas įveskite norimą tekstą.

  Jei norite įterpti eilutės lūžį, perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite įterpti eilutės lūžį, ir paspauskite ENTER.

 4. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį ir Mažojoje įrankių juostoje spustelėkite norimas formatavimo parinktis.

Puslapio viršus

 1. Spustelėkite diagramą, kuriai norite pridėti pavadinimą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatas.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Diagramos pavadinimas.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Spustelėkite Centruotas trafaretinis pavadinimas arba Virš diagramos.

 4. Diagramoje rodomame teksto laukelyje Diagramos pavadinimas įveskite norimą tekstą.

  Jei norite įterpti eilutės lūžį, perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite įterpti eilutės lūžį, ir paspauskite ENTER.

 5. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį ir Mažojoje įrankių juostoje spustelėkite norimas formatavimo parinktis.

  Taip pat galite naudoti juostelėje esančius formatavimo mygtukus (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas). Jei norite formatuoti visą pavadinimą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku, spustelėkite Formatuoti diagramos pavadinimą ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

Puslapio viršus

Ašių pavadinimų įtraukimas

 1. Spustelėkite diagramą, į kurią norite įtraukti ašių pavadinimus, tada spustelėkite mygtuką Diagramos elementai mygtukas Diagramos elementai .

 2. Atsiradusiame sąraše Diagramos elementai pasirinkite Ašių pavadinimai.

 3. Pasirinkite ašių pavadinimus, kurie įtraukti į diagramą, ir įveskite norimą tekstą.

 4. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį ir Mažojoje įrankių juostoje spustelėkite norimas formatavimo parinktis.

Puslapio viršus

 1. Spustelėkite diagramą, kuriai norite pridėti ašių pavadinimus.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Ašių pavadinimai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti horizontaliosios (kategorijos) ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės horizontaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Jei diagramoje yra antrinė horizontalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinės horizontaliosios ašies pavadinimas.

  • Jei norite įtraukti pirminės vertikaliosios (reikšmės) ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės vertikaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Jei diagramoje yra antrinė vertikalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinės vertikaliosios ašies pavadinimas.

  • Jei norite įtraukti gylio (sekos) ašies pavadinimą, spustelėkite Gylio ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Pastaba: Šią parinktį galima naudoti tik tada, kai pasirinkta diagrama yra trimatė, pvz., trimatė stulpelinė diagrama.

 4. Diagramoje rodomame teksto laukelyje Ašies pavadinimas įveskite norimą tekstą.

  Jei norite įterpti eilutės lūžį, perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite įterpti eilutės lūžį, ir paspauskite ENTER.

 5. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį ir Mažojoje įrankių juostoje spustelėkite norimas formatavimo parinktis.

  Taip pat galite naudoti juostelėje esančius formatavimo mygtukus (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas). Jei norite formatuoti visą pavadinimą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku, spustelėkite Formatuoti ašies pavadinimą ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

  Pastabos: 

  • Jei perjungsite kitą diagramos tipą, kuris nepalaiko ašių pavadinimų (pvz., skritulinę diagramą), ašių pavadinimai nebebus rodomi. Pavadinimai vėl bus rodomi, kai perjungsite diagramos tipą, palaikantį ašių pavadinimus.

  • Kai perjungsite diagramos tipą, kuris nepalaiko antrinių ašių, antrinių ašių pavadinimai bus prarasti.

Puslapio viršus

Duomenų žymų įtraukimas

 1. Spustelėkite diagramą, į kurią norite įtraukti duomenų žymas, tada spustelėkite mygtuką Diagramos elementai mygtukas Diagramos elementai .

 2. Atsiradusiame sąraše Diagramos elementai pasirinkite Duomenų žymos.

 3. Pasirinkite duomenų žymas, kurios įtrauktos į diagramą, ir įveskite norimą tekstą.

  Pastaba: Atsižvelgiant į naudojamą diagramos tipą, bus galima naudoti skirtingas duomenų žymų parinktis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip keisti duomenų žymų įrašus arba kaip keisti duomenų žymų išdėstymą, žr. Duomenų etikečių įtraukimas arba šalinimas diagramoje.

Puslapio viršus

 1. Diagramoje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą visų duomenų sekų duomenų taškams, spustelėkite diagramos sritis.

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą visiems vienos duomenų sekos duomenų taškams, spustelėkite bet kurią norimos žymėti duomenų sekos dalį.

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą vienam duomenų sekos duomenų taškui, spustelėkite duomenų seką, kurioje yra norimas žymėti duomenų taškas, tada spustelėkite tą tašką.

   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatas.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Duomenų žymos, tada spustelėkite norimą rodymo parinktį.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Pastaba: Atsižvelgiant į naudojamą diagramos tipą, bus galima naudoti skirtingas duomenų žymų parinktis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip keisti duomenų žymų įrašus arba kaip keisti duomenų žymų išdėstymą, žr. Duomenų etikečių įtraukimas arba šalinimas diagramoje.

Puslapio viršus

4 veiksmas: legendos rodymas arba slėpimas

Kuriant diagramą, pasirodo legenda, tačiau diagramą sukūrus galima ją slėpti arba pakeisti jos vietą.

 1. Spustelėkite diagramą, kurioje norite rodyti arba slėpti legendą, tada spustelėkite mygtuką Diagramos elementai mygtukas Diagramos elementai .

 2. Atsiradusiame sąraše Diagramos elementai pasirinkite arba išvalykite Legenda.

Kai diagramoje rodoma legenda, galite modifikuoti atskirus legendos įrašus. Daugiau informacijos ieškokite Diagramos legendos įrašų modifikavimas.

Puslapio viršus

 1. Spustelėkite diagramą, kurioje norite rodyti arba slėpti legendą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Legenda.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite slėpti legendą, spustelėkite Nėra.

   Jei norite sparčiai iš diagramos pašalinti legendą arba legendos įrašą, galite jį pažymėti ir paspausti DELETE. Taip pat galite spustelėti legendą arba legendos įrašą dešiniuoju pelės mygtuku ir tada spustelėti Naikinti.

  • Jei norite rodyti legendą, spustelėkite norimą rodymo parinktį.

   Pastaba: Spustelėjus vieną iš rodymo parinkčių, pasikeičia legendos padėtis, o braižymo plokštuma automatiškai pasikeičia, padarydama legendai vietos. Jei perkeliate legendą ar keičiate jos dydį pelės pagalba, diagramos sritis automatiškai nesikeičia.

  • Jei reikia daugiau parinkčių, spustelėkite Daugiau legendos parinkčių ir pasirinkite norimą rodymo parinktį.

   Patarimas: Pagal numatytuosius nustatymus legenda neuždengia diagramos. Jei esama erdvės apribojimų, galbūt galėsite sumažinti diagramos dydį atžymėję žymės langelį Rodyti legendą jai neuždengiant diagramos.

Kai diagramoje rodoma legenda, galite modifikuoti atskirus legendos įrašus. Daugiau informacijos ieškokite Diagramos legendos įrašų modifikavimas.

Puslapio viršus

5 veiksmas: diagramos pirminių ašių arba tinklelių rodymas arba slėpimas

Sukūrus diagramą, daugumoje diagramų tipų rodomos pirminės ašys. Jas galite pagal poreikį įjungti arba išjungti. Įtraukdami ašis galite nurodyti informacijos, kurią jos rodys, išsamumo lygį. Gylio ašis rodoma sukūrus trimatę diagramą.

Jei norite padaryti diagramą suprantamesnę, galite rodyti arba slėpti horizontaliuosius ir vertikaliuosius diagramos tinklelio brūkšnius, kurie tęsiasi nuo ašių per braižymo plokštuma.

 1. Spustelėkite diagramą, kurioje norite rodyti arba slėpti ašis arba tinklelius, tada spustelėkite mygtuką Diagramos elementai mygtukas Diagramos elementai .

 2. Atsiradusiame sąraše Diagramos elementai pasirinkite arba išvalykite Ašys arba Tinkleliai.

Puslapio viršus

 1. Spustelėkite diagramą, kurios ašis arba tinklelius norite rodyti arba slėpti.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Ašys spustelėkite Ašys arba Tinkleliai ir pasirinkite norimą parinktį.

Puslapio viršus

6 veiksmas: diagramos perkėlimas arba jos dydžio keitimas

Galite perkelti diagramą į bet kurią dokumento vietą. Taip pat atitikimo dėlei galite pakeisti diagramos dydį.

Diagramos perkėlimas

 • Jei norite perkelti diagramą, vilkite ją į norimą vietą.

Puslapio viršus

Diagramos dydžio keitimas

Jei norite keisti diagramos dydį, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Spustelėkite diagramą ir vilkite dydžio keitimo rankenėles, kol nustatysite norimą dydį.

 • Skirtuko Formatas grupės Dydis lauke Figūros aukštis ir Figūros plotis įveskite dydį.

  Programos „Outlook“ juostelė

Jei turite daugiau dydžio keitimo parinkčių, skirtuko formatas grupėje dydis spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis . Skirtuke Dydis galite pasirinkti diagramos dydžio, pasukimo arba mastelio keitimo parinktis.

Puslapio viršus

7 veiksmas: diagramos kaip ruošinio įrašymas

Jeigu norėsite sukurti dar vieną tokią pačią diagramą, galite įrašyti diagramą kaip šabloną, kurį galėsite naudoti kaip pagrindą kitoms panašioms diagramoms

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą, kurią norite įrašyti kaip šabloną, tada spustelėkite Įrašyti kaip šabloną.

 2. Lauke Failo vardas įveskite šablono vardą.

Pastaba: Diagramos šablone yra diagramos formatavimas ir įrašytos spalvos, naudotos, kai diagramą įrašėte kaip šabloną. Kai naudojate diagramos šabloną kurdami diagramą kitoje darbaknygėje, diagramoje naudojamos diagramos šablono temos spalvos,  bet ne dokumento temos, kuri tuo metu taikoma darbaknygėje, spalvos. Jei norite naudoti dokumento temos spalvas vietoj diagramos šablono spalvų, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramos sritis, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Iš naujo nustatyti, kad būtų atsižvelgiama į stilių.

Puslapio viršus

 1. Spustelėkite diagramą, kurią norite įrašyti kaip šabloną.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Tipas spustelėkite Įrašyti kaip šabloną.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Lauke Failo vardas įveskite šablono vardą.

Pastaba: Diagramos šablone yra diagramos formatavimas ir įrašytos spalvos, naudotos, kai diagramą įrašėte kaip šabloną. Kai naudojate diagramos šabloną kurdami diagramą kitoje darbaknygėje, diagramoje naudojamos diagramos šablono temos spalvos,  bet ne dokumento temos, kuri tuo metu taikoma darbaknygėje, spalvos. Jei norite naudoti dokumento temos spalvas vietoj diagramos šablono spalvų, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramos sritis, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Iš naujo nustatyti, kad būtų atsižvelgiama į stilių.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×