Duomenų tipo Didelis skaičius naudojimas

Duomenų tipo Didelis skaičius naudojimas

Duomenų tipas Didelis skaičius saugo ne piniginę, skaitinę vertę ir yra suderinamas su ODBC duomenų tipu SQL_BIGINT. Naudokite šį duomenų tipą norėdami efektyviai skaičiuoti didelius skaičius.

Duomenų tipo Didelis skaičius diapazonas

Jį galite įtraukti kaip lauką į „Access“ lentelę. Taip pat galite susieti arba importuoti iš duomenų bazių su atitinkamu duomenų tipu, pvz., „SQL Server“ duomenų tipu „bigint“. Norint pridėti duomenų tipą Didelis skaičius, reikia turėti „Access 2016“ (16.0.7812 arba vėlesnę versiją).

Šiame straipsnyje:

Lauko Didelis skaičius įtraukimas į lentelę

Susiejimas arba importavimas iš išorinės duomenų bazės, palaikančios SQL_BIGINT duomenų tipą

Kokį poveikį turi duomenų tipo Didelis skaičius palaikymas

Atgalinio suderinamumo aspektai

Lauko Didelis skaičius įtraukimas į lentelę

Duomenų tipas Didelis skaičius (aštuoni baitai) suteikia daug didesnį skaičiavimo diapazoną duomenų tipas Skaičius (keturi baitai). Pvz., duomenų tipo Skaičius diapazonas yra nuo -2 ^ 31 iki 2 ^ 31-1, o duomenų tipo Didelis skaičius diapazonas yra nuo -2 ^ 63 iki -2 ^ 63-1. Daugiau informacijos ieškokite Įvadas į duomenų tipus ir lauko ypatybes.

Į lentelę įtraukus lauką Didelis skaičius ir įrašius lentelės dizainą, efektyviai įgalinamas duomenų tipą Didelis skaičius, ir duomenų bazė nebėra suderinama su ankstesnėmis „Access“ versijomis. Prieš įrašant jūsų lentelės dizainą, bus parodytas įspėjimo pranešimas, jei kartais norėtumėte išlaikyti duomenų bazės suderinamumą. Daugiau informacijos ieškokite Atgalinio suderinamumo aspektai.

Puslapio viršus

Susiejimas arba importavimas iš išorinės duomenų bazės, palaikančios SQL_BIGINT duomenų tipą

Duomenų tipą Didelis skaičius galite naudoti ir norėdami efektyviai dirbti su susietais arba importuotais duomenimis, pvz., „SQL Server“ duomenų baze, kuri naudoja „bigint“ duomenų tipą. Prieš tai, kai duomenų tipas Didelis skaičius tampa palaikomas, „Access“ konvertuoja atitinkamą duomenų tipą į duomenų tipą Trumpasis tekstas.

Kai duomenų tipas Didelis skaičius įgalinamas susiejimo ir importavimo operacijoms, galite susieti ir importuoti iš išorinių duomenų šaltinių, naudodami ODBC tvarkyklę, palaikančią SQL_BIGINT duomenų tipą, įskaitant tuo duomenų tipu pagrįstą pirminį raktą. Pvz., „Windows“ įdiegtą ODBC tvarkyklę galite naudoti norėdami prisijungti prie šių išorinių duomenų šaltinių arba galite prisijungti prie kitų „Access 2016“ failo formato (.accdb) duomenų bazių, naudojančių laukus Didelis skaičius.

Duomenų tipo Didelis skaičius įgalinimas

Pagal numatytuosius nustatymus duomenų tipas Didelis skaičius nėra įgalintas susiejimo ir importavimo operacijoms. Tačiau palaikymą galite specialiai įgalinti nustatydami „Access“ parinktį „Bigint“ duomenų tipo palaikymas susietose/importuotose lentelėse. Bandant nustatyti šią parinktį, bus parodytas įspėjimo pranešimas, jei kartais norėtumėte išlaikyti duomenų bazės suderinamumą. Nustačius šią parinktį, duomenų bazė nebebus suderinama su ankstesnėmis „Access“ versijomis.

Daugiau informacijos ieškokite Esamos duomenų bazės vartotojo parinkčių nustatymas ir Atgalinio suderinamumo aspektai.

Esamos lentelės automatiškai nekonvertuojamos

Įgalinus duomenų tipą Didelis skaičius, esamų lentelių duomenų tipas automatiškai nepasikeičia. Galbūt buvote anksčiau susieję arba importavę iš duomenų šaltinio naudodami ODBC tvarkyklę, palaikančią SQL_BIGINT duomenų tipą (pvz., „SQL Server“ „bigint“ duomenų tipą). Abiem atvejais „Access“ konvertuos lauką į duomenų tipą Trumpasis tekstas. Norėdami keisti duomenų tipą į Didelis skaičius, atlikite šiuos veiksmus:

Susieta lentelė    – įgalinkite „BigInt“ palaikymo parinktį ir atnaujinkite susietas lenteles naudodami Susietų lentelių tvarkytuvą (pasirinkite Išoriniai duomenys > Susietų lentelių tvarkytuvas, pasirinkite reikiamas lenteles ir paspauskite Gerai). Stulpelis iš Trumpojo teksto bus konvertuotas į duomenų tipą Didelis skaičius.

Importuota lentelė    – pakeiskite lauko duomenų tipą Trumpasis tekstas į duomenų tipą Didelis skaičius (atidarykite lentelę dizaino rodinyje, pažymėkite lauką stulpelyje Duomenų tipas, iš duomenų tipų sąrašo pasirinkite Didelis skaičius ir įrašykite pakeitimus).

Puslapio viršus

Kokį poveikį turi duomenų tipo Didelis skaičius palaikymas

Prieš pradedant naudoti duomenų tipą Didelis skaičius, labai svarbu suprasti, kokį poveikį jis gali padaryti jūsų „Access“ duomenų bazėms.

„Access 2007–2016“ failo formato (.accdb) „įspaudimas“ į programą „Access 2016“

Trumpai tariant, duomenų tipą Didelis skaičius galima įgalinti dviem būdais: įtraukiant lauką į vietinę lentelę, naudojančią duomenų tipą Didelis skaičius, ir nustatant „Access“ parinktį „Bigint“ duomenų tipo palaikymas susietose/importuotose lentelėse. Tačiau duomenų tipo Didelis skaičius palaikymo įgalinimas duomenų bazėje yra ilgalaikis ir jo atšaukti negalima. Kiekvienu atveju prieš atliekant keitimą programoje „Access“ bus parodytas įspėjimo pranešimas.

Įgalinus duomenų tipą Didelis skaičius, „Access 2007–2016“ failo formatas (.accdb) fone „įspaudžiamas“ į programą „Access 2016“. Duomenų bazės failo formato „įspaudimas“ reiškia, kad atliekamas tam tikras failo formato pakeitimas, atnaujinama duomenų bazės versija, tačiau failo formatas daugiau niekaip nepasikeičia. Bandant atidaryti duomenų bazę naudojant „Access 2013“ arba „Access 2016“, programa „Access“ perskaito „įspaudą“ tokiu būdu:

 • Jei duomenų bazės versija yra senesnė nei 16.7, duomenų tipas Didelis skaičius nebus įgalintas, ir duomenų bazės atidaryti negalėsite.

 • Jei duomenų bazės versija yra 16.7 arba naujesnė, duomenų tipas Didelis skaičius bus įgalintas ir duomenų bazę galėsite atidaryti tik naudodami „Access 2016“.

Santrauka apie duomenų tipo Didelis skaičius palaikymą įvairiose produktų versijose

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinamos situacijoms, su kuriomis galite susidurti naudodami duomenų tipą Didelis skaičius skirtingose produktų versijose. Atkreipkite dėmesį, kad įgalinimas įvyksta, kai į lentelę įtraukiate duomenų tipą Didelis skaičius ir įrašote dizainą arba kai nustatote susiejimo ir importavimo įgalinimo parinktį.

Patarimas: Kaip sužinoti produkto versijos numerį, žr. Kurią „Office“ versiją aš naudoju?

Duomenų tipo Didelis skaičius būsena

Produkto versija: „Access 2013“ ir „Access 2016“ versijos numeris yra mažesnis nei 16.0.7812

Produkto versija: „Access 2016“ versijos numeris yra 16.0.7812 arba didesnis

Įgalinta

Negalite atidaryti duomenų bazės ir gaunate klaidos pranešimą su saitu į žinyną.

Norėdami išvengti tokios situacijos, žr. „Duomenų tipas Didelis skaičius palaikymo pašalinimas iš „Access 2007–2016“ failo formato duomenų bazės“

Galite atidaryti duomenų bazę.

Vietinės lentelės laukai, kuriuose naudojamas duomenų tipas Didelis skaičius, laikomi dideliais skaičiais.

Galite atnaujinti susietas lenteles. Jei ankstesnis stulpelių duomenų tipas buvo Trumpasis tekstas, tokie stulpeliai automatiškai konvertuojami į duomenų tipą Didelis skaičius.

Neįgalinta

Galite atidaryti duomenų bazę.

Galite atnaujinti susietas lenteles. Jei susietos lentelės stulpeliai yra pagrįsti „BigInt“ duomenų tipu ir buvo konvertuoti į duomenų tipą Trumpasis tekstas, jie tokie ir liks.

Duomenų bazės failo versija lieka nepakitusi.

Galite atidaryti duomenų bazę.

Galite atnaujinti susietas lenteles. Jei susietos lentelės stulpeliai yra pagrįsti „BigInt“ duomenų tipu ir buvo konvertuoti į duomenų tipą Trumpasis tekstas, jie tokie ir liks.

Duomenų bazės failo versija lieka nepakitusi.

Pastaba: Duomenų tipas Didelis skaičius jokiomis aplinkybėmis nepalaikomas su „Access“ failo formatais (.mdb), ankstesniais negu „Access 2007–2016“ failo formatas.

Kaip nustatyti, ar „Access“ duomenų bazėje įgalintas duomenų tipas Didelis skaičius

Galbūt „Access“ duomenų bazę gavote iš ko nors kito ir norite nustatyti, ar joje įgalintas duomenų tipas Didelis skaičius. Tai galite atlikti taip:

Apžiūrėkite pavadinimo juostą.   Jei duomenų bazė turi „įspaudą“, pavadinimo juostoje bus nurodyta < duomenų bazės pavadinimas > („Access 2016“). Kitu atveju pavadinimo juostoje bus nurodyta < duomenų bazės pavadinimas > („Access 2007–2016“).

Apžiūrėkite programiškai. Patikrinkite dabartinį duomenų bazę versijos numerį. Paspaudus CTRL + G, atsidarys „Visual Basic Immediate“ langas. Jame įveskite ?CurrentDb().Version ir paspauskite Enter. Jeigu pateikiama reikšmė yra mažesnė nei 16.7, palaikymas neįgalintas. Jeigu pateikiama reikšmė yra 16.7 arba didesnė, palaikymas yra įgalintas.

Puslapio viršus

Atgalinio suderinamumo aspektai

Jei norite išlaikyti atgalinį suderinamumą su skirtingais failų formatais, svarbu suprasti duomenų bazės aplinką. Daugiau informacijos apie visus „Access“ failų formatus ieškokite Kurį „Access“ failo formatą turėčiau naudoti?

Toliau pateikiamos trys galimos alternatyvos.

Išlaikyti dabartinę bendrinamos duomenų bazės failo formato aplinką

Norėdami išlaikyti bendrinamos duomenų bazės failo formato aplinką, naudodami „Access 2007–2016“ failo formato (.accdb) ir ankstesnių failo formatų (.mdb) duomenų bazes, atlikite šiuos veiksmus:

Įtraukti duomenų tipo Didelis skaičius palaikymą į „Access 2007–2016“ failo formato duomenų bazę

Norėdami įtraukti duomenų tipo Didelis skaičius palaikymą į „Access 2007–2016“ failo formato (.accdb) duomenų bazę, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite duomenų bazę naudodami „Access 2016“ (16.0.7812 arba naujesnė versija).

 2. Įgalinkite duomenų tipo Didelis skaičius susiejimo ir importavimo operacijoms. Daugiau informacijos ieškokite Parametrų, kaip duomenų bazėje turi būti saugomi ir rodomi duomenys, pasirinkimas.

 3. Atnaujinkite susietas lenteles naudodami Susietų lentelių tvarkytuvą (pasirinkite Išoriniai duomenys > Susietų lentelių tvarkytuvas, pasirinkite reikiamas lenteles ir paspauskite Gerai).

  ARBA

  Į lentelę įtraukite lauką su duomenų tipu Didelis skaičius ir įrašykite lentelės dizainą.

Tai atlikus, laukai, kurie turėjo duomenų tipą Trumpasis tekstas, bus konvertuoti į duomenų tipą Didelis skaičius.

Pašalinti duomenų tipo Didelis skaičius palaikymą iš „Access 2016–2016“ failo formato duomenų bazės

Negalite atidaryti „Access 2016“ failo formato duomenų bazės naudodami „Access“ versijas, ankstesnes nei „Access 2016“. Norėdami išspręsti problemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1. Sukurkite naują 2007–2016 failo formato duomenų bazę ir įsitikinkite, kad nėra įgalintas duomenų tipo Didelis skaičius palaikymas susiejimo ir importavimo operacijoms. Daugiau informacijos rasite Vartotojo parinkčių dabartinei duomenų bazei nustatymas.

 2. Iš pradinės duomenų bazės importuokite reikiamus objektus į naująją duomenų bazę.

 3. Naująją duomenų bazę susiekite su pradinės duomenų bazės lentelėmis.

Tai atlikus, laukai, kurie turėjo duomenų tipą Didelis skaičius, bus konvertuoti į duomenų tipą Trumpasis tekstas, o naujoji duomenų bazė bus suderinama su visais ankstesniais „Access 2007–2016“ failo formatais (.accdb).

Puslapio viršus

Taip pat žr.

64 bitų arba 32 bitų „Office“ versijos pasirinkimas

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×