Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir „Office“ produktams naudojantiems ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Žmonėms, kurie nenaudoja ekrano skaitytuvo, žr. Teksto dydžio arba formatavimo keitimas arba Teksto ir programų dydžio keitimas (programoje "Windows") arba El. laiškų formatavimas naudojant "Outlook for Mac".

Naudokite „Outlook“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, kad įtrauksite arba redaguosite tekstą el. laiške. Ją išbandėme naudodami "Diktorius JAWS", tačiau ji gali veikti su kitais ekrano skaitytuvais, jei jie atitinka bendruosius pritaikymo neįgaliesiems standartus ir metodus. Galite keisti šriftą, taikyti įvairias formatavimo parinktis ir naudoti antraštes, kad laišką būtų lengviau skaityti.

Pastabos: 

Šioje temoje

Teksto įtraukimas arba redagavimas

 1. Norėdami pradėti rašyti el. laišką, aplanke Gauta paspauskite Ctrl+N. Išgirsite: „Untitled, message, <message format>, window, To, editing“ (Be pavadinimo, pranešimas <pranešimo formatas>, langas, Kam, redagavimas).

  Pastaba: Norėdami sužinoti daugiau apie el. laiško „Outlook“, žr. El. laiškų kūrimas ir siuntimas.

 2. Jei reikia, rašydami el. laišką kelis kartus paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į laiško tekstą. Kai įvesties vieta perkeliama į laiško tekstą, Diktorius praneša: „Laiškas <laiško pavadinimas>, redagavimas“. Jei naudojate JAWS, išgirsite: "Message, edit" (Pranešimas, redaguoti).

 3. Jei kuriate naują pranešimą, pradėkite įvesti.

  Jei tekstą norite tik pakeisti arba tęsti laišką, naršykite po tekstą rodyklių klavišais, o jį žymėkite Shift + rodyklių klavišais. Įveskite, kad įtrauktumėte arba pakeistumėte tekstą.

Šrifto keitimas

 1. Kurdami el. laišką pažymėkite norimą keisti teksto dalį arba perkelkite žymiklį į laiško tekstą, jei jame dar nėra teksto. Norėdami pasirinkti tekstą, rodyklių klavišais eikite per laiško tekstą, o norėdami pažymėti spustelėkite Shift + rodyklės klavišą.

 2. Paspauskite Alt + H, F, F. Įvesties vieta perkeliama į šrifto lauką. Išgirsite: „Šriftas“. JAWS sistemoje išgirsite šiuo metu pasirinktą šriftą.

 3. Norėdami eiti per šriftų sąrašą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Ekrano skaitytuvas praneš kiekvieną šriftą, prie kurio pereisite. Perėję prie norimo naudoti šrifto, spauskite Enter. Pritaikomas pasirinktas šriftas.

El. laiškų numatytojo šrifto keitimas

Pakeitus numatytąjį šriftą, kiekvieną kartą, kai naudojate „„Outlook““, pritaikomas pasirinktas šriftas. Galite pakeisti naujai kuriamų el. laiškų, taip pat atsakymų ir persiunčiamų laiškų numatytąjį šriftą.

 1. Programoje „„Outlook““ paspauskite Alt + F, T. Bus atidarytas langas „Outlook“ parinktys skirtuke Failas. Išgirsite: „Outlook“ parinktys“.

 2. Paspauskite M norėdami pereiti prie Pašto parinkčių. Išgirsite: „Paštas“.

 3. Paspauskite Alt + F, kad pereiite prie mygtuko Blankai ir Šriftai, tada paspauskite "Enter". Atidaromas dialogo langas Parašai ir blankai su pasirinktu skirtuku Asmeninis blankas ir išgirsite: "Signatures and Stationery" (Parašai ir blankai).

 4. Norėdami pereiti į norimą keisti parinktį, pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pakeisti naujo kuriamo el. laiško numatytąjį šriftą, paspauskite Alt + F.

  • Norėdami pakeisti atsakymų ir persiunčiamų laiškų numatytąjį šriftą, paspauskite Alt + O.

  • Norėdami pakeisti kuriamo arba skaitomo pranešimo numatytąjį šriftą, paspauskite Alt + N.

 5. Atidaromas dialogo langas Šriftas, o įvesties vieta bus lauke Šriftas. Norėdami eiti per šrifto parinktis, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Jums slenkant ekrano skaitytuvas praneša šriftų pavadinimus. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“. Dialogo langas Šriftas uždaromas ir jūs grąžinami į langą Parašai ir blankai.

 6. Norėdami priimti keitimą ir taikyti naują šriftą, keletą kartų paspauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „OK, button“ („Gerai, mygtukas“), tada paspauskite „Enter“.

 7. Norėdami uždaryti langą „Outlook“ parinktys ir grįžti į „„Outlook““ pagrindinį rodinį, paspauskite „Esc“.

Šrifto dydžio keitimas

 1. Kurdami el. laišką pažymėkite tekstą, kurio dydį norite keisti, arba perkelkite žymiklį į laiško tekstą, jei jame dar nėra teksto.

 2. Paspauskite Alt + H, F, S. Įvesties vieta perkeliama į šrifto dydžio lauką. Išgirsite „Šrifto dydis“ ir šiuo metu pasirinktą šrifto dydį.

 3. Įveskite naują šrifto dydį ir paspauskite Enter. Pritaikomas naujas dydis.

El. laiškų numatytojo šrifto dydžio keitimas

Pakeitus numatytojo šrifto dydį, kiekvieną kartą, kai naudojate „„Outlook““, pritaikomas pasirinkto šrifto dydis. Galite pakeisti numatytojo šrifto dydį naujiems pranešimams, kuriuos kuriate, kai atsakote ir persiunčiate laiškus atskirai.

 1. Programoje „„Outlook““ paspauskite Alt + F, T. Bus atidarytas langas „Outlook“ parinktys skirtuke Failas. Išgirsite: „Outlook“ parinktys“.

 2. Paspauskite M norėdami pereiti prie Pašto parinkčių. Išgirsite: „Paštas“.

 3. Paspauskite Alt + F, kad pereiite prie mygtuko Blankai ir Šriftai, tada paspauskite "Enter". Atidaromas dialogo langas Parašai ir blankai su pasirinktu skirtuku Asmeninis blankas ir išgirsite: "Signatures and Stationery" (Parašai ir blankai).

 4. Norėdami pereiti į norimą keisti parinktį, pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pakeisti naujo kuriamo el. laiško numatytojo šrifto dydį, paspauskite Alt + F.

  • Norėdami pakeisti atsakymų ir persiunčiamų laiškų numatytojo šrifto dydį, paspauskite Alt + O.

  • Norėdami pakeisti kuriamo arba skaitomo pranešimo numatytojo šrifto dydį, paspauskite Alt + N.

 5. Atidaromas dialogo langas Šriftas, o įvesties vieta bus lauke Šriftas. Išgirsite: „Šriftas“. Norėdami pereiti lauką Dydis, paspauskite Alt + S. Išgirsite „Dydis“ ir dabartinį šrifto dydį. Norėdami jį pakeisti, įveskite norimą naudoti dydį, pvz., 16, ir paspauskite „Enter“. Dialogo langas Šriftas uždaromas ir jūs grąžinami į langą Parašai ir blankai.

 6. Norėdami priimti keitimą ir taikyti naują šrifto dydį, keletą kartų paspauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „OK, button“ („Gerai, mygtukas“), tada paspauskite „Enter“.

 7. Norėdami uždaryti langą „Outlook“ parinktys ir grįžti į „„Outlook““ pagrindinį rodinį, paspauskite „Esc“.

Aplanko Gauta elementų pasirinkto teksto šrifto dydžio keitimas

Aplanko Gauta maketas vadinamas rodiniu, galite jį tinkinti – ar net sukurti naujų rodinių – naudodami skirtuką Rodinys, esantį „„Outlook““.

 1. Naudodami „„Outlook““ eikite į aplanką Gauta, tada paspauskite Alt + V, V. Atidaromas dialogo langas Išplėstiniai rodinio parametrai: suglaudinti. Išgirsite: „Išplėstiniai peržiūros parametrai“.

  Patarimas: Norėdami greitai pereiti į aplanką Gauta, paspauskite Ctrl + Shift + I.

 2. Norėdami pereiti į šrifto parametrus, paspauskite Alt + O. Atidaromas Parametrai dialogo langas Kita. Dalyje Diktorius išgirsite: "Other settings, Column font" (Kiti parametrai, Stulpelio šriftas). Jei naudojate JAWS, išgirsite "Other settings, dialog" (Kiti parametrai, dialogo langas).

 3. Norėdami pereiti į norimą keisti parinktį, pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pakeisti aplanko Gauta stulpelio antraštės šrifto dydį, paspauskite Alt + C.

  • Norėdami pakeisti aplanko Gauta rodomų el. laiškų pavadinimus, paspauskite Alt + W.

  • Norėdami pakeisti aplanko Gauta rodomų el. laiškų peržiūrą, paspauskite Alt + T.

 4. Atidaromas dialogo langas Šriftas, o įvesties vieta bus lauke Šriftas. Išgirsite: „Šriftas“. Norėdami pereiti lauką Dydis, paspauskite Alt + S. Išgirsite „Dydis“ ir dabartinį šrifto dydį. Norėdami jį pakeisti, įveskite norimą naudoti dydį, pvz., 16, ir paspauskite „Enter“. Dialogo langas Šriftas uždaromas ir jūs grąžinami į langą Kiti parametrai.

 5. Kartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „OK, button“ („Gerai, mygtukas“), tada paspauskite klavišą „Enter“. Uždaromas dialogo langas Kiti parametrai.

 6. Norėdami uždaryti dialogo langą Išplėstiniai peržiūros parametrai: suglaudinti ir taikyti naują šrifto dydį, paspauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „OK, button“ („Gerai, mygtukas“), tada paspauskite klavišą „Enter“. Grįšite į „„Outlook““ pagrindinį rodinį.

Temos šriftų naudojimas

 1. Kurdami el. laišką, paspauskite Alt + P, T, F. Atidaroma temos šriftų sąrašas ir išgirsite: "Office". Jaws išgirsite: "Office mygtukas pasirinktas".

 2. Norėdami eiti per šriftų sąrašą, paspauskite rodyklės žemyn arba aukštyn klavišą. Ekrano skaitytuvas praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite.

 3. Perėję prie norimos parinkties, paspauskite Enter.

Paryškintojo, pasvirojo arba pabrauktojo šrifto taikymas

 1. Rašydami el. laišką, pažymėkite teksto dalį, kurią norite formatuoti.

 2. Pasirinkite formatavimo parinktį:

  Norėdami atlikti

  Paspauskite

  Taikyti paryškintąjį formatavimą.

  Ctrl + B

  Taikyti pasvirąjį formatavimą.

  Ctrl + I

  Pritaikykite pabrauktą šriftą.

  Ctrl + U

Antraščių įtraukimas

 1. Kurdami el. laišką pažymėkite teksto dalį, kurią norite paversti antrašte, arba perkelkite žymiklio vietą, kur norite įterpti antraštę.

 2. Paspauskite Alt + O, L. Atidaroma parinktis Stiliai ir išgirsite: "Styles" (Stiliai). Jei naudojate JAWS, išgirsite: "Styles group box" (grupės laukas Stiliai).

 3. Naudodami rodyklių klavišus eikite per stiliaus parinktis. Ekrano skaitytuvas praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite.

 4. Perėję prie norimo naudoti antraštės stiliaus, spauskite Enter. Jei buvo pažymėta teksto dalis, jai pritaikomas antraštės stilius. Jei norite įterpti naują antraštę, dabar galite įvesti antraštę.

Taip pat žr.

Sąrašų su ženkleliais ar numeriais kūrimas programoje „Outlook“, naudojant ekrano skaitytuvą

Ekrano skaitytuvo naudojimas rašybai ir gramatikai tikrinti programoje „Outlook“

Spartieji klavišai programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint priartinti arba nutolinti vaizdą „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Nustatykite įrenginį veikti su pritaikymo neįgaliesiems Microsoft 365

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti Outlook Paštas

Naudokite „Outlook for Android“ su „TalkBack“, integruotuoju „Android“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte arba redaguotumėte el. laiško tekstą.

Pastabos: 

 • Naujos „„Microsoft 365““ funkcijos bus pristatomos „„Microsoft 365““ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

Šioje temoje

Teksto įtraukimas į naują el. laišką

 1. Rašydami el. laišką, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Laiško tekstas“.

  Pastaba: Norėdami sužinoti, kaip pradėti rašyti el. laišką programoje „Outlook for Android“, žr. El. laiškų kūrimas ir siuntimas.

 2. Dukart bakstelėkite ekraną, kad pereitumėte į laiško tekstą.

 3. Pradėkite vesti tekstą ekranine klaviatūra.

  Patarimas: Klaviatūrą rasite naršydami ekrano elementus. Norėdami naršyti, uždėkite pirštą ant ekrano ir jį lėtai braukite ekranu. „TalkBack“ praneša elementus, kai juos pasiekiate. Norėdami pasirinkti elementą, ties kuriuo esate, atitraukite pirštą. Atsižvelgiant į įrenginio parametrus, gali tekti dukart bakstelėti ekraną, kad galėtumėte įterpti simbolį.

Teksto redagavimas el. laiške

 1. Rašydami el. laišką, pirmiausia raskite teksto dalį, kurią norite redaguoti. Pvz., galite braukti aukštyn, kol išgirsite sau tinkamiausią naršymo režimą, pvz., „Žodžiai“ arba „Eilutės“.

 2. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite teksto dalį, kurią norite redaguoti arba tęsti. Žymiklis perkeliamas priešais paskelbtą žodį arba teksto eilutę.

 3. Redaguokite tekstą ekranine klaviatūra.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas įterpti paveikslėlį arba vaizdą programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint priartinti arba nutolinti vaizdą „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Nustatykite įrenginį veikti su pritaikymo neįgaliesiems Microsoft 365

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti Outlook Paštas

Naudokite Internetinė „Outlook“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, kad įtrauksite arba redaguosite tekstą el. laiške. Mes ją išbandėme naudodami Diktorius, tačiau ji gali veikti su kitais ekrano skaitytuvais, jei jie atitinka bendruosius pritaikymo neįgaliesiems standartus ir metodus. Sužinosite, kaip pakeisti šriftą, šrifto dydį ir taikyti skirtingas formatavimo parinktis, pvz., paryškintąjį, pasvirąjį ir pabrauktą.

Pastabos: 

 • Naujos „„Microsoft 365““ funkcijos bus pristatomos „„Microsoft 365““ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Šioje temoje daroma prielaida, kad Skaitymo sritis yra išjungta.

 • Kai naudojate programą Internetinė „Outlook“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa Internetinė „Outlook“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprastiniai spartieji klavišai, pavyzdžiui, F1 (Žinynas) ir Ctrl+O (Atidaryti) galioja interneto naršyklei, o ne programai Internetinė „Outlook“.

 • Šiuo metu atnaujiname „Outlook.office.com“ (internetinę „Outlook“). Kai kurie žmonės jau naudoja naująją „Outlook“, o kitiems klasikinė versija bus numatytoji versija, kol baigsime atnaujinimą. Daugiau informacijos rasite šioje temoje: Pagalba dėl naujosios internetinės „Outlook“. Kadangi šioje temoje pateikiamos instrukcijos skirtos naujajai versijai, rekomenduojame klasikinę versiją perjungti į naująją „Outlook“. Norėdami įjungti naująją „Outlook“ versiją, spauskite Ctrl + F6, kol išgirsite „Command, Try the new Outlook“ (komanda, išbandyti naująją „Outlook“), tada paspauskite Enter. Jei užuot išgirdę „Command, Try the new Outlook“, išgirsite „Command toolbar“ (komandų įrankių juosta), vadinasi, jau naudojate naująją „Outlook“.

Šioje temoje

Teksto įtraukimas į naują el. laišką

 1. Kai pradedate kurti naują el. laišką, įvesties vieta perkeliama į lauką Kam. Norėdami pereiti į laiško tekstą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Pranešimo tekstas, redagavimas“.

  Pastaba: Norėdami sužinoti, kaip pradėti kurti el. laišką Internetinė „Outlook“, žr. El. laiško kūrimas ir siuntimas.

 2. Įveskite savo pranešimą.

Esamo teksto redagavimas el. laiške

 1. Norėdami redaguoti arba tęsti esamą el. laišką, pereikite prie laiško teksto, naudodami klavišą Tab arba Shift + Tab.

 2. Eikite į pranešimo tekstą, pvz., naudodami rodyklių klavišus, kol išgirsite norimą teksto dalį.

 3. Pažymėkite teksto dalį spausdami Shift + rodyklių klavišus.

 4. Įveskite, kad įtrauktumėte arba pakeistumėte tekstą.

Šrifto keitimas

 1. Kurdami el. laišką pažymėkite tekstą, kurį norite keisti, arba perkelkite žymiklį į laiško tekstą, jei jame dar nėra teksto.

 2. Paspauskite klavišą Tab vieną kartą. Išgirsite "Formatting options" (Formatavimo parinktys), tada šiuo metu pasirinktą parinktį.

 3. Spauskite rodyklės kairėn arba dešinėn klavišą, kol išgirsite: "Font, button collapsed" (Šriftas, mygtukas sutrauktas).

 4. Paspauskite klavišą „Enter“. Atidaromas šriftų meniu

 5. Norėdami eiti per šriftų sąrašą, spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“.

Šrifto dydžio keitimas

 1. Kurdami el. laišką pažymėkite tekstą, kurį norite keisti, arba perkelkite žymiklį į laiško tekstą, jei jame dar nėra teksto.

 2. Paspauskite klavišą Tab vieną kartą. Išgirsite "Formatting options" (Formatavimo parinktys), tada šiuo metu pasirinktą parinktį.

 3. Spauskite rodyklės kairėn arba dešinėn klavišą, kol išgirsite: "Font size, button collapsed" (Šrifto dydis, mygtukas sutrauktas).

 4. Paspauskite klavišą „Enter“. Atidaromas šrifto dydžio meniu

 5. Norėdami eiti per šrifto dydžių sąrašą, spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“.

Paryškintojo, pasvirojo arba pabrauktojo šrifto taikymas

 1. Kurdami el. laišką pažymėkite tekstą, kurį norite keisti, arba perkelkite žymiklį į laiško tekstą, jei jame dar nėra teksto.

 2. Atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami taikyti paryškintąjį formatavimą, paspauskite Ctrl + B.

  • Norėdami taikyti pasvirąjį formatavimą, paspauskite Ctrl + I.

  • Norėdami pabraukti tekstą, paspauskite Ctrl + U.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas rašybai ir gramatikai tikrinti programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint priartinti arba nutolinti vaizdą „Outlook“

Spartieji klavišai programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti Outlook Paštas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

×