Ekrano skaitytuvo naudojimas planuojant „Skype“ susitikimų transliavimą

Ekrano skaitytuvo naudojimas planuojant „Skype“ susitikimų transliavimą

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami klaviatūrą ir Diktorių, įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą, planuokite „Skype“ susitikimo transliacija susitikimus ar įvykius internetinėms auditorijoms iki 10 000 dalyvių.

Suplanavus susitikimą naudojant „Outlook“ ir pakvietus daugiau negu 250 asmenų, planavimas bus automatiškai perjungiamas į „Skype“ susitikimo transliacija portalą.

Pastabos: 

 • Naujos „„Microsoft 365““ funkcijos bus pristatomos „„Microsoft 365““ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Spartieji klavišai aprašyti skirsnyje „Skype“ verslui spartieji klavišai.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • „„Skype“ susitikimo transliacija“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, todėl spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų, naudosite CTRL + F6, užuot naudoję F6. Taip pat įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir CTRL + O (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, o ne „„Skype“ susitikimo transliacija“.

Šioje temoje

Prisijungimas prie „Skype“ susitikimų transliavimo portalo

Prisijungdami prie portalo naudokite savo darbo ar švietimo įstaigos paskyrą.

 1. Naršyklėje eikite į „Skype“ susitikimų transliavimo portalą. Bus atidarytas prisijungimo langas.

 2. Spauskite „Tab“ klavišą, kol išgirsite savo vartotojo vardą, tada paspauskite „Enter“.

  Pastaba: Jeigu neišgirstate savo vartotojo vardo, spauskite „Tab“ klavišą, kol išgirsite „Use another account, link“ (naudoti kitą paskyrą, saitas), tada paspauskite „Enter“. Įveskite norimą naudoti vartotojo vardą, tada paspauskite „Enter“.

 3. Išgirsite „Password, editing“ (slaptažodis, redagavimas). Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

  Atidaromas portalo puslapis „Skype“ susitikimo transliacija.

Susitikimo planavimas

Nurodykite transliacijos datą, laiką, dalyvius ir jų prieigos tipus.

 1. Portalo puslapyje „Skype“ susitikimo transliacija spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „New meeting button“ (naujo susitikimo mygtukas), tada paspauskite „Enter“.

  Atidaromas puslapis Susitikimo parametrai.

 2. Nurodykite šią susitikimo informaciją:

 3. Nustatę susitikimo informaciją spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Create button“ (kūrimo mygtukas), tada paspauskite „Enter“.

 4. Atidaromas susitikimo suvestinės puslapis. Kvietimo siuntimo instrukcijas žr. Kvietimo siuntimas.

Susitikimo temos, laiko ir trukmės įtraukimas

Nustatykite transliuojamo susitikimo temą, datą, laiką ir trukmę.

 1. Puslapyje Susitikimo parametrai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Meeting title, editing“ (susitikimo pavadinimas, redagavimas), tada įveskite transliacijos temą.

 2. Norėdami keisti susitikimo laiko ir trukmės parametrus, paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite „Start date, <current month>“ (pradžios data, dabartinis mėnuo).

  Galima keisti šiuos parametrus:

  • Pradžios mėnuo

  • Pradinė mėnesio diena

  • Pradžios metai

  • Pradžios laikas val.

  • Pradžios laikas min.

  • Susitikimo trukmė valandomis

  Norėdami pereiti tarp parametrų, spauskite klavišą „Tab“ arba „Shift“ + „Tab“, kol išgirsite parametrą, kurį norite keisti.

  Norėdami atidaryti parametro parinkčių sąrašą, paspauskite „Alt“ + rodyklę žemyn. Norėdami slinkti parinktis sąraše, spauskite „Caps Lock“ + rodyklę dešinėn, kol išgirsite norimą parinktį. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite „Caps Lock“ + „Enter“.

Susitikimo dalyvių įtraukimas

Dalyvius galima įtraukti kaip įvykio komandos narius arba dalyvius.

Įvykio komandos narių įtraukimas

Įvykio komandos narys gali dalyvauti įvykyje kaip pateikėjas, kūrėjas, organizatorius, moderatorius ir jam gali būti suteiktos transliacijos valdymo teisės.

 1. Puslapyje Susitikimo parametrai spauskite klavišą „Tab“ kol išgirsite „Email or alias of each event member, Event team, editing“ (kiekvieno susitikimo nario el. paštas ar pseudonimas, įvykio komanda, redagavimas).

 2. Įveskite vardus, el. pašto adresus ar įvykio komandos narių, atskirtų kableliais, siuntimo sąrašus.

 3. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Check names, button“ (tikrinti vardus, mygtukas), tada paspauskite „Enter“.

Dalyvių įtraukimas

Dalyvis gali stebėti įvykį internetu, tačiau negali dalyvauti kaip pateikėjas ar valdyti transliacijos. Galima nurodyti toliau nurodytų tipų dalyvio prieigą:

 • Anoniminis: kiekvienas transliacijos nuorodą turintis asmuo gali dalyvauti be prisijungimo.

 • Visi iš įmonės: prie susitikimo gali prisijungti visi įmonės darbuotojai. Prisijungimas būtinas. Šis tipas yra numatytasis.

 • Tik su kvietimais: prie susitikimo gali prisijungti tik kvietime nurodyti dalyviai. Prisijungimas būtinas.

 1. Puslapyje Susitikimo parametrai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Selected“ (pasirinkta) ir dabartinį pasirinktą ar numatytąjį dalyvio tipą.

 2. Norėdami keisti dabartinį dalyvio tipą, spauskite „Caps Lock“ + rodyklę dešinėn ar kairėn, kol išgirsite norimą parinktį. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite „Caps Lock“ + „Enter“.

 3. Pasirinkę Tik su kvietimais, paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite „Attendees, editing, Email or alias of individual or distributing list“ (dalyviai, redagavimas, asmens ar siuntimo sąrašo el. pašto adresas ar pseudonimas).

  Įveskite vardus, el. pašto adresus ar įvykio komandos narių, atskirtų kableliais, siuntimo sąrašus. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Check names, button“ (tikrinti vardus, mygtukas), tada paspauskite „Enter“.

Vaizdo įrašymo parinkčių nustatymas

Tiems, kurie negali dalyvauti susitikime ar nori peržiūrėti jį vėliau, galima sukurti transliacijos įrašą ar vaizdo įrašą pagal pageidavimą.

 1. Puslapyje Susitikimo parametrai paspauskite spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Create a video recording for download, checkbox“ (kurti vaizdo įrašą atsisiuntimui, žymės langelis). Diktorius taip pat informuos, ar parinktis yra pažymėta, ar ne. Norėdami pasirinkti paspauskite tarpo klavišą.

 2. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite „Make video on demand available after the meeting“ (leisti susitikimui pasibaigus peržiūrėti vaizdo įrašą pagal poreikį). Diktorius taip pat informuos, ar parinktis yra pažymėta, ar ne. Norėdami pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

Transkripcijos ir vertimo įjungimas

Jei norite, kad transliacija būtų pasiekiama platesnei auditorijai, galite įjungti transliacijos transkripciją ir automatinį transkripcijos vertimą. Tada dalyviai transliacijos metu gali matyti paslėptuosius titrus pasirinkta kalba.

Pastaba: Kai kurios organizacijos gali būti apribojusios prieigą prie šios funkcijos.

 1. Puslapyje Susitikimo parametrai paspauskite spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Enable transcription and translation for auto-generating captions“ (įjungti automatiškai generuojamų titrų transkripciją ir vertimą). Diktorius taip pat informuos, ar parinktis yra pažymėta, ar ne. Norėdami pasirinkti paspauskite tarpo klavišą.

 2. Atidaromas kalbų sąrašas. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite „Primary spoken language for the broadcast“ (pagrindinė šnekamoji transliacijos kalba).

 3. Norėdami keisti pagrindinę šnekamąją kalbą, paspauskite „Alt“ + rodyklę žemyn. Atidaromas parinkčių sąrašas. Spauskite „Caps Lock“ + rodyklę kairėn arba dešinėn, kol išgirsite norimą kalbą, tada paspauskite „Caps Lock“ + „Enter“.

 4. Norėdami nustatyti vertimo kalbas, spauskite „Caps Lock“ + rodyklę dešinėn, kol išgirsite pirmąją kalbą, kuria norėtumėte gauti vertimą.

 5. Norėdami pasirinkti kalbą, paspauskite „Caps Lock“ + rodyklę kairėn, tada paspauskite tarpo klavišą. Kartokite šį veiksmą su visomis kalbomis, kuriomis norite gauti išverstą transkripciją.

  Pastaba: Vienas susitikimas gali būti verčiamas į daugiausiai 6 kalbas.

Kvietimo siuntimas

Sukūrus kvietimą galima jį išsiųsti naudojant „Outlook“.

 1. Susitikimo suvestinės puslapyje spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Create Outlook invitation button“ („Outlook“ kvietimo kūrimo mygtukas), tada paspauskite „Enter“.

 2. Išgirsite „Notification text, What do you want to do with BroadcastMeetings.ics?“ (pranešimo tekstas, ką norėtumėte daryti su BroadcastMeetings.ics?). Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Save button“ (įrašymo mygtukas), tada paspauskite „Enter“.

 3. Išgirsite „Notification text, BroadcastMeetings.ics finished downloading“ (pranešimo tekstas, BroadcastMeetings.ics baigtas atsiųsti), tada paspauskite „Enter“. Kvietimas atidaromas naudojant „Outlook“. Suaktyvinama pranešimo teksto sritis.

 4. Norėdami siųsti kvietimą naudodami „Outlook“, paspauskite „Alt“ + S.

Taip pat žr.

„Skype“ verslui spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys, naudojant ekrano skaitytuvą su „Skype“ verslui

Sužinokite, kaip naršyti „Skype“ verslui

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×