Indekso kūrimas ir naudojimas veikimui pagerinti

Jei dažnai vykdote paiešką lentelėje programoje „Access“ ar rikiuojate jos įrašus pagal konkretų lauką, galite pagreitinti šias operacijas, sukurdami laukų indeksą. „Access“ naudoja lentelių indeksus taip pat, kaip jūs naudojate knygos indeksą: kad rastų duomenis, „Access“ indekse randa duomenų vietą. Kai kuriais atvejais, pvz., pirminio rakto atveju, „Access“ automatiškai sukuria indeksą už jus. Kitais atvejais galbūt patys norėsite sukurti indeksą.

Šiame straipsnyje pristatomi indeksai ir nurodoma, kaip nuspręsti, kuriuos laukus įtraukti į indeksą ir kaip kurti, naikinti ar keisti indeksą. Jame taip pat paaiškinamos sąlygos, kuriomis „Access“ automatiškai sukuria indeksus.

Šiame straipsnyje:

Pastaba: Šiame straipsnyje aprašytų metodų negalite naudoti lentelės indeksui žiniatinklio duomenų bazėje kurti. Žiniatinklio duomenų bazės našumas didele dalimi priklauso nuo kelių faktorių, pvz., „SharePoint“ serverio, kuriame laikoma žiniatinklio duomenų bazė, našumo.

Kas yra indeksas?

Indeksą galite naudoti, norėdami padėti programai „Access“ greičiau rasti ir rikiuoti įrašus. Indekse saugomos įrašus vietos pagal lauką ar laukus, kuriuos norite įtraukti į indeksą. Kai „Access“ gauna vietą iš indekso, ji gali nurodyti duomenis tiesiogiai pereidama į reikiamą vietą. Tokiu būdu rasti duomenis naudojant indeksą gali būti daug greičiau negu skenuojant visus įrašus.

Nuspręskite, kuriuos laukus įtraukti į indeksą

Galite kurti indeksus, pagrįstus vienu lauku arba keliais laukais. Tikriausiai norėsite kurti indeksus laukams, kurių dažnai ieškote, kuriuos norite rikiuoti, ir kuriuos sujungiate su laukais kitose lentelėse, naudodami kelių lentelių užklausas. Indeksai galite pagreitinti iešką ir užklausas, tačiau jie gali sulėtinti veikimą, pridedant arba naujinant duomenis. Kai įvedate duomenis į lentelę, kurioje yra vienas arba daugiau indeksuotų laukų, „Access“ turi atnaujinti indeksus kiekvieną kartą, kai įrašas įtraukiamas arba pakeičiamas. Įrašų įtraukimas, naudojant papildymo užklausą arba papildant lentelę importuotais įrašais, taip pat greičiausiai bus lėtesnis, jei paskirties lentelėje yra indeksų.

Pastaba: Lentelės pirminio rakto indeksas sukuriamas automatiškai.

Į indeksą negalima įtraukti lauko, kurio duomenų tipas yra OLE objektas, Apskaičiuotas arba Priedas. Kitus laukus vertėtų įtraukti į indeksą, jei jie atitinka šias sąlygas.

 • Lauko duomenų tipas yra trumpas tekstas (tekstas "Access 2010"), ilgasis tekstas (atmintinė "Access 2010"), skaičius, data/laikas, Automatinis numeravimas, valiuta, taip/ne arba hipersaitas.

 • Ketinate ieškoti lauke saugomų reikšmių.

 • Ketinate rikiuoti lauko reikšmes.

 • Lauke ketinate saugoti daug skirtingų reikšmių. Jei daugelis lauko reikšmių yra vienodos, indeksas gali tik šiek tiek pagreitinti užklausas.

Kelių laukų indeksai

Jei manote, kad dažnai ieškosite arba rikiuosite pagal du ar daugiau laukų vienu metu, galite sukurti laukų derinio indeksą. Pvz., jei vienoje užklausoje dažnai nustatote laukų „Vendor“ ir „ProductName“ kriterijus, verta sukurti kelių laukų indeksą abiejuose laukuose.

Jei rikiuojate lentelę pagal kelių laukų indeksą, „Access“ visų pirma rikiuoja pagal pirmą lauką, nurodytą įtraukti į indeksą. Laukų tvarką nustatote kurdami kelių laukų indeksą. Jei pirmame lauke yra įrašų su besidubliuojančiomis reikšmėmis, „Access“ toliau rikiuoja pagal antrą lauką, nurodytą įtraukti į indeksą ir t. t.

Į kelių laukų indeksą galite įtraukti iki 10 laukų.

Indekso kūrimas

Norėdami sukurti indeksą pirmiausia turite nuspręsti, ar norite kurti vieno lauko, ar kelių laukų indeksą. Vieno lauko indeksą sukursite nustatydami ypatybę Įtraukta į indeksą. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodomi galimi ypatybės Įtraukta į indeksą parametrai.

Ypatybės Įtraukta į indeksą parametras

Reikšmė

Ne

Nekurkite šio lauko indekso (arba panaikinkite esamą indeksą)

Taip (leidžiami dublikatai)

Kurkite šio lauko indeksą

Taip (neleidžiami dublikatai)

Kurkite unikalų šio lauko indeksą

Jei sukuriate unikalų indeksą, „Access“ neleidžia į lauką įvesti naujos reikšmės, jei ta reikšmė jau yra tame pačiame kito įrašo lauke. „Access“ automatiškai sukuria unikalų pirminių raktų indeksą, bet galbūt norėsite uždrausti reikšmių dublikatus ir kituose laukuose. Pvz., galite sukurti unikalų lauko, kuriame saugomi serijos numeriai, indeksą, kad jokie du produktai neturėtų to paties serijos numerio.

Vieno lauko indekso kūrimas    

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės, kurioje norite sukurti indeksą, pavadinimą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Spustelėkite lauko, kurį norite įtraukti į indeksą, parinktį Lauko pavadinimas.

 3. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Bendra.

 4. Ypatybėje Įtraukta į indeksą spustelėkite Taip (leidžiami dublikatai), jei norite leisti dublikatus, arba spustelėkite Taip (neleidžiami dublikatai), jei norite sukurti unikalų indeksą.

 5. Jei norite įrašyti pakeitimus, dalyje Sparčiosios prieigos juosta spustelėkite Įrašyti arba paspauskite CTRL+S.

Kelių laukų indekso kūrimas    

Norėdami sukurti kelių lentelės laukų indeksą, įtraukite po eilutę kiekvienam indekso laukui, o indekso pavadinimą įtraukite tik į pirmą eilutę. „Access“ visas eilutes vertina kaip to paties indekso dalį, kol nepasiekiama eilutė, kurioje yra kito indekso pavadinimas. Norėdami įterpti eilutę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vietą, kurioje norite įterpti eilutę, tada spustelėkite kontekstinio meniu elementą Įterpti eilučių.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės, kurioje norite sukurti indeksą, pavadinimą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko lapo Dizainas grupėje Rodyti/slėpti spustelėkite Indeksai.

  Parodomas langas Indeksai. Pakeiskite lango dydį, kad būtų rodomos keletas tuščių eilučių ir indekso ypatybės.

 3. Pirmoje tuščioje stulpelio Indekso pavadinimas eilutėje įveskite indekso pavadinimą. Indeksą galite pavadinti pagal vieną iš indekso laukų arba galite naudoti kitą pavadinimą.

 4. Stulpelyje Lauko pavadinimas spustelėkite indeksą, tada spustelėkite pirmą lauką, kurį norite įtraukti į indeksą.

 5. Kitoje eilutėje palikite stulpelį Indekso pavadinimas tuščią, o stulpelyje Lauko pavadinimas spustelėkite antrą lauką, kurį norite įtraukti į indeksą. Kartokite šį veiksmą, kol pažymėsite visus į indeksą norimus įtraukti laukus.

 6. Norėdami pakeisti laukų reikšmių rikiavimo tvarką, lango Indeksai stulpelyje Rikiavimo tvarka spustelėkite Didėjimo tvarka arba Mažėjimo tvarka. Didėjimo tvarka yra numatytoji.

 7. Lango Indeksai dalyje Indekso ypatybės nurodykite stulpelio Indekso pavadinimas eilutės, kurioje yra indekso pavadinimas, indekso ypatybes. Ypatybes nustatykite pagal toliau pateikiamą lentelę.

  Žyma

  Reikšmė

  Pirminis

  Jei Taip, indeksas yra pirminio rakto.

  Unikali

  Jei Taip, kiekviena indekso reikšmė turi būti unikali.

  Nepaisyti neapibrėžtų reikšmių

  Jei Taip, įrašai, kurių į indeksą įtrauktuose laukuose yra neapibrėžtų reikšmių, neįtraukiami į indeksą.

 8. Jei norite įrašyti pakeitimus, dalyje Sparčiosios prieigos juosta spustelėkite Įrašyti arba paspauskite CTRL + S.

 9. Uždarykite langą Indeksai.

Indekso naikinimas

Pastebėję, kad indeksas tapo nebūtinas arba jis pernelyg veikia našumą, galite jį panaikinti. Panaikindami indeksą pašalinate tik indeksą, o ne lauką ar laukus, kurie buvo į jį įtraukti.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės, kurioje norite panaikinti indeksą, pavadinimą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko lapo Dizainas grupėje Rodyti/slėpti spustelėkite Indeksai.

  Parodomas langas Indeksai. Pakeiskite lango dydį, kad būtų parodyta keletas tuščių eilučių ir indekso ypatybės.

 3. Lange Indeksai pažymėkite eilutę ar eilutes, kuriose yra norimas panaikinti indeksas, tada paspauskite klavišą DELETE.

 4. Jei norite įrašyti pakeitimus, dalyje Sparčiosios prieigos juosta spustelėkite Įrašyti arba paspauskite CTRL + S.

 5. Uždarykite langą Indeksai.

Indeksų peržiūra ir redagavimas

Gal norėsite pamatyti lentelės indeksus, kad galėtumėte įvertinti jų poveikį našumui arba įsitikinti, kad konkretūs laukai yra įtraukti į indeksą.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės, kurioje norite keisti indeksą, pavadinimą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko lapo Dizainas grupėje Rodyti/slėpti spustelėkite Indeksai.

  Parodomas langas Indeksai. Pakeiskite lango dydį, kad būtų rodomos keletas tuščių eilučių ir indekso ypatybės.

 3. Peržiūrėkite arba redaguokite indeksus ar indeksų ypatybes, kad jie atitiktų jūsų poreikius.

 4. Jei norite įrašyti pakeitimus, dalyje Sparčiosios prieigos juosta spustelėkite Įrašyti arba paspauskite CTRL + S.

 5. Uždarykite langą Indeksai.

Automatinis indeksų kūrimas

Kai kuriais atvejai „Access“ automatiškai sukuria indeksus už jus. Pvz., automatiškai sukuriama bet kurio lauko ar laukų, kuriuos nurodote kaip pirminį lentelės raktą, indeksas.

Kitas automatinio indeksų kūrimo šaltinis yra parinktis Automatiškai kurti indeksą importuojant / kuriant dialogo lange „Access“ parinktys. „Access“ automatiškai kuria visų laukų, kurių pavadinimai prasideda arba baigiasi simboliais, įvestais lauke Automatiškai kurti indeksą importuojant / kuriant, pvz., ID, key, code ar num, indeksą. Norėdami peržiūrėti arba pakeisti dabartinį parametrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys

 2. Spustelėkite Objektų dizaino įrankiai, tada dalyje Lentelės dizainas pridėkite, redaguokite arba pašalinkite lauke Automatiškai kurti indeksą importuojant / kuriant reikšmes. Reikšmėms atskirti naudokite kabliataškį (;).

  Pastaba: Jei lauko pavadinimas prasideda arba baigiasi lauke pateikta reikšme, automatiškai sukuriamas lauko indeksas.

 3. Spustelėkite Gerai.

Kadangi sukūrus kiekvieną papildomą indeksą programai „Access“ reikia atlikti papildomo darbo, įtraukiant arba naujinant duomenis našumas sumažėja. Dėl to galbūt vertėtų pakeisti reikšmes, rodomas lauke Automatiškai kurti indeksą importuojant/kuriant arba sumažinti reikšmių skaičių, kad sumažintumėte kuriamų indeksų skaičių.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×