Kas nauja: „Excel“ funkcijų pakeitimai

Norint pateikti lūkesčius atitinkančius tikslesnes ir nuoseklesnes funkcijas ir funkcijų pavadinimus, kurie tiksliau apibrėžia funkcijų veikimą, kelios „Excel“ buvo atnaujintos, pervardytos ar įtrauktos į „Excel 2010“ funkcija biblioteką.

Siekiant išlaikyti atgalinį suderinamumą, pervardytos funkcijos pasiekiamos ir naudojant seną pavadinimą.

Šiame straipsnyje:

Patobulinto tikslumo funkcijos

Pervardytos funkcijos

Naujos funkcijos

Atgalinis suderinamumas

Patobulinto tikslumo funkcijos

Buvo pakeistas toliau nurodytų funkcijų algoritmas, kad funkcijos taptų tikslesnės ir efektyvesnės. Pvz., funkcija BETADIST buvo netiksli, todėl norint padidinti jos tikslumą buvo įdiegtas naujas algoritmas. Funkcija MOD dabar naudoja naujus algoritmus, kad būtų tikslesnė ir spartesnė, o funkcija RAND – naują atsitiktinių skaičių algoritmą.

Patobulintos funkcijos

Funkcijos kategorija

Funkcija ASINH

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija BETA.DIST, Funkcija BETADIST

Statistinės funkcijos (rodyklė) , Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija BETA.INV, Funkcija BETAINV

Statistinės funkcijos (rodyklė) , Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija BINOM.DIST, Funkcija BINOMDIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija BINOM.INV, Funkcija CRITBINOM

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija CHISQ.INV.RT, Funkcija CHIINV

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija CHISQ.TEST, Funkcija CHITEST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija CONVERT

Gamybos proceso funkcijos (rodyklė)

Funkcija CUMIPMT

Finansinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija CUMPRINC

Finansinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija ERF

Gamybos proceso funkcijos (rodyklė)

Funkcija ERFC

Gamybos proceso funkcijos (rodyklė)

Funkcija F.DIST.RT, Funkcija FDIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija F.INV.RT, Funkcija FINV

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija FACTDOUBLE

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija GAMMA.DIST, Funkcija GAMMADIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija GAMMA.INV, Funkcija GAMMAINV

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Suderinamumo funkcijos

Funkcija GAMMALN

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija GEOMEAN

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija HYPGEOM.DIST, Funkcija HYPGEOMDIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija IMLOG2

Gamybos proceso funkcijos (rodyklė)

Funkcija IMPOWER

Gamybos proceso funkcijos (rodyklė)

Funkcija IPMT

Finansinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija IRR

Finansinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija LINEST

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija LOGNORM.DIST, Funkcija LOGNORMDIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija LOGNORM.INV, Funkcija LOGINV

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija MOD

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija NEGBINOM.DIST, Funkcija NEGBINOMDIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija NORM.DIST, Funkcija NORMDIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos

Funkcija NORM.INV, Funkcija NORMINV

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos

Funkcija NORM.S.DIST, Funkcija NORMSDIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija NORM.S.INV, Funkcija NORMSINV

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija PMT

Finansinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija PPMT

Finansinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija POISSON.DIST, Funkcija POISSON

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija RAND

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija STDEV.S, Funkcija STDEV

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija T.DIST.RT, Funkcija TDIST

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija T.DIST.2T

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Funkcija T.INV.2T, Funkcija TINV

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija VAR.S, Funkcija VAR

Statistinės funkcijos (rodyklė), Suderinamumo funkcijos (rodyklė)

Funkcija XIRR

Finansinės funkcijos (rodyklė)

Puslapio viršus

Pervardytos funkcijos

Toliau nurodytos statistinės funkcijos (rodyklė) buvo pervardytos, kad geriau atitiktų mokslo bendruomenės naudojamas funkcijų apibrėžtis ir kitų „Excel“ funkcijų pavadinimus. Nauji funkcijų pavadinimai taip pat tiksliau apibūdina jų funkcionalumą. Pvz., funkcija CRITBINOM grąžina binominio skirstinio inversiją, todėl BINOM.INV yra tinkamesnis pavadinimas.

Kai kurios pervardytos funkcijos, pvz., BETA.DIS, turi papildomų parametrų, todėl galite nurodyti skirstinio tipą (kairiosios pusė sukauptasis arba tikimybės tankio).

Norint išlaikyti atgalinį suderinamumą su ankstesnėmis „Excel“ versijomis, šias funkcijas, priklausančias kategorijai Suderinamumo funkcijos (rodyklė), vis dar galima pasiekti naudojant seną pavadinimą. Tačiau, jei atgalinio suderinamumo nereikia, turite pradėti naudoti pervardytas funkcijas.

Pervardytos statistinės funkcijos

Pervardyta funkcija

Suderinamumo funkcijos

Funkcija BETA.DIST

Funkcija BETADIST

Funkcija BETA.INV

Funkcija BETAINV

Funkcija BINOM.DIST

Funkcija BINOMDIST

Funkcija BINOM.INV

Funkcija CRITBINOM

Funkcija CHISQ.DIST.RT

Funkcija CHIDIST

Funkcija CHISQ.INV.RT

Funkcija CHIINV

Funkcija CHISQ.TEST

Funkcija CHITEST

Funkcija CONFIDENCE.NORM

Funkcija CONFIDENCE

Funkcija COVARIANCE.P

Funkcija COVAR

Funkcija EXPON.DIST

Funkcija EXPONDIST

Funkcija F.DIST.RT

Funkcija FDIST

Funkcija F.INV.RT

Funkcija FINV

Funkcija F.TEST

Funkcija FTEST

Funkcija GAMMA.DIST

Funkcija GAMMADIST

Funkcija GAMMA.INV

Funkcija GAMMAINV

Funkcija HYPGEOM.DIST

Funkcija HYPGEOMDIST

Funkcija LOGNORM.DIST

Funkcija LOGNORMDIST

Funkcija LOGNORM.INV

Funkcija LOGINV

Funkcija MODE.SNGL

Funkcija MODE

Funkcija NEGBINOM.DIST

Funkcija NEGBINOMDIST

Funkcija NORM.DIST

Funkcija NORMDIST

Funkcija NORM.INV

Funkcija NORMINV

Funkcija NORM.S.DIST

Funkcija NORMSDIST

Funkcija NORM.S.INV

Funkcija NORMSINV

Funkcija PERCENTILE.INC

Funkcija PERCENTILE

Funkcija PERCENTRANK.INC

Funkcija PERCENTRANK

Funkcija POISSON.DIST

Funkcija POISSON

Funkcija QUARTILE.INC

Funkcija QUARTILE

Funkcija RANK.EQ

Funkcija RANK

Funkcija STDEV.P

Funkcija STDEVP

Funkcija STDEV.S

Funkcija STDEV

Funkcija T.DIST.2T

Funkcija TDIST

Funkcija T.DIST.RT

Funkcija TDIST

Funkcija T.INV.2T

Funkcija TINV

Funkcija T.TEST

Funkcija TTEST

Funkcija VAR.P

Funkcija VARP

Funkcija VAR.S

Funkcija VAR

Funkcija WEIBULL.DIST

Funkcija WEIBULL

Funkcija Z.TEST

Funkcija ZTEST

Puslapio viršus

Naujos funkcijos

Šios funkcijos buvo įtrauktos į „Excel“ funkcijų biblioteką. Šias funkcijas galima naudoti šioje „Excel“ versijoje, bet jos nesuderinamos su ankstesnėmis „Excel“ versijomis. Jei reikia išlaikyti atgalinį suderinamumą, galite paleisti suderinamumo tikrintuvą, kad galėtumėte atlikti reikiamus keitimus ir išvengti klaidų darbalapyje.

Nauja funkcija

Funkcijos kategorija

Tikslas

Funkcija NETWORKDAYS.INTL

Datos ir laiko funkcijos (rodyklė)

Pateikia visų darbo dienų tarp dviejų datų skaičių naudodama parametrus, nurodančius, kurios ir kiek dienų yra nedarbo dienos

Funkcija WORKDAY.INTL

Datos ir laiko funkcijos (rodyklė)

Pateikia datos, esančios prieš nurodytą darbo dienų skaičių arba po jo, eilės numerį naudodama parametrus, nurodančius kurios dienos ir kiek dienų yra nedarbo dienos

Funkcija AGGREGATE

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

Sąraše arba duomenų bazėje pateikia bendrą skaičių

Funkcija CEILING.PRECISE

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą

Funkcija ISO.CEILING

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba artimiausio didesnio reikšmingumo kartotinio

Funkcija CHISQ.DIST

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina integraliąją beta tikimybės tankio funkciją.

Funkcija CHISQ.INV

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina integraliąją beta tikimybės tankio funkciją.

Funkcija CONFIDENCE.T

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą, naudodama Studento t skirstinį

Funkcija COVARIANCE.S

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina pavyzdžio kovariaciją, kiekvienos duomenų taškų poros dviejuose duomenų rinkiniuose sandaugų nuokrypių vidurkį

Funkcija ERF.PRECISE

Gamybos proceso funkcijos (rodyklė)

Grąžina klaidos funkciją

Funkcija ERFC.PRECISE

Gamybos proceso funkcijos (rodyklė)

Grąžina logiškai teisingą ERF funkciją, integruotą tarp x ir begalybės.

Funkcija F.DIST

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina F tikimybės skirstinį

Funkcija F.INV

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina atvirkštinį F tikimybės skirstinį

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą

Funkcija GAMMALN.PRECISE

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija MODE.MULT

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina duomenų masyve ar diapazone dažniausiai pasitaikančių ar pasikartojančių reikšmių vertikalų masyvą.

Funkcija PERCENTILE.EXC

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina k-ąją diapazono verčių procentilio reikšmę, kur k yra diapazone 0..1, neimtinai

Funkcija PERCENTRANK.EXC

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina duomenų rinkinio reikšmės poziciją kaip duomenų rinkinio procentą (0..1, neimtinai).

Funkcija QUARTILE.EXC

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina duomenų rinkinio kvartilį, remiantis procentilio reikšmėmis 0..1, neimtinai

Funkcija RANK.AVG

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija T.DIST

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.INV

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Grąžina Studento t skirstinio t reikšmę kaip tikimybės ir laisvės laipsnio funkciją.

Puslapio viršus

Atgalinis suderinamumas

Jei reikia bendrinti darbaknygę su kitais žmonėmis, neturinčiais įdiegtos „Excel 2010“, vietoj pervardytų funkcijų galite naudoti suderinamumo funkcijas. Ankstesnės „Excel“ versijos atpažįsta senus pavadinimus ir pateikia laukiamus rezultatus.

Suderinamumo funkcijų radimas

Norėdami rasti visas suderinamumo funkcijas, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Skirtuko Formulės grupėje Funkcijų biblioteka spustelėkite Įterpti funkciją.

  2. Lauke Arba pažymėkite kategoriją pažymėkite Suderinamumas.

    Dialogo langas Funkcijos įterpimas

Tinkamos funkcijos pasirinkimas darbalapyje

Pradėjus įvesti funkciją darbalapyje, formulės automatinio užbaigimo funkcija parodo tiek pervardytas, tiek suderinamumo funkcijas. Skiriamosios piktogramos padeda spustelėkite tą, kurią norite naudoti.

Formulės automatinio vykdymo pavyzdys

Tikrinimas, ar yra suderinamumo problemų

Kaip aprašyta anksčiau šiame straipsnyje, naujos funkcijos nesuderinamos su ankstesnėmis „Excel“ versijomis. Ankstesnės „Excel“ versijos neatpažįsta naujų funkcijų ir #NAME? vietoje laukiamų rezultatų bus rodomos klaidos. Prieš įrašant darbaknygę ankstesnės „Excel“ versijos failo formatu, galite paleisti suderinamumo tikrintuvą, kad nustatytumėte, ar buvo naudojamos naujos funkcijos. Tokiu būdu galite atlikti reikiamus keitimus ir išvengti klaidų.

Jei norite paleisti suderinamumo tikrintuvą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite „Office“ mygtuką, tada spustelėkite Informacija.

  2. Dalyje Pasirengimas platinimui spustelėkite Tikrinti, ar yra problemų, tada spustelėkite Tikrinti suderinamumą.

    Dialogo langas Suderinamumo tikrintuvas

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×