Kelių reikšmių lauko kūrimas arba naikinimas

Daugelyje duomenų bazių sistemų galima išsaugoti tik vieną reikšmę lauke. Tačiau „Access“ taip pat galima kurti lauką, kuriame būtų kelios reikšmės (iki 100). Pavyzdžiui, norite stebėti darbuotojus, sprendžiančius problemas. Vienas darbuotojas gali dirbti su keliomis problemomis, tačiau prie vienos problemos gali darbuotis keli darbuotojai. Šio tipo duomenų struktūra vadinama „daugelis su daugeliu“. „Access“ kelių reikšmių laukas taip pat naudingas dirbant su „SharePoint“ sąrašu, kuriame naudojamas stulpelis Pasirinkimas. Duomenų bazės pavyzdį su kelių reikšmių laukais žr. Problemų sekimo šablonas.

Pastaba    „Access“ turi kitų tipų sąrašo laukų: peržvalgos lauką, kuriame ieškoma atitinkančių duomenų lentelėje (pvz., ID lauką, kuriame ieškomas vardas ir pavardė), ir reikšmių sąrašo lauką, kuriame saugoma tik viena reikšmė su leistinomis reikšmėmis, nurodytomis ypatybėje. Daugiau informacijos žr. Peržvalgos lauko kūrimas arba naikinimas ir Reikšmių lauko kūrimas arba naikinimas.

Šiame straipsnyje

Kas yra kelių reikšmių laukas?

Kelių reikšmių lauko kūrimas

Kelių pasirinkčių įvedimo lauko valdiklio dydžio keitimas

Kelių reikšmių lauko ypatybių atnaujinimas

Kelių reikšmių lauko naikinimas

Peržvalgos lauko ypatybės

Kas yra kelių reikšmių laukas?

Tarkime, kad turite užduotį, kurią reikėtų priskirti vienam iš darbuotojų, tačiau nusprendžiate, kad ją reikėtų priskirti daugiau negu vienam darbuotojui. Galima sukurti kelių reikšmių lauką, kuriame būtų galima iš sąrašo pasirinkti kelis darbuotojus.

Kelių reikšmių laukas

Spustelėjus kelių reikšmių pasirinktinio įvedimo lauko rodyklę rodomi žymės langeliai, kuriuose galima atlikti pasirinkimus.

Kelių reikšmių lauko pasirinktinio įvedimo laukas

Galima pažymėti arba išvalyti sąrašo elementus, tada spustelėti Gerai, kad būtų išsaugotas pasirinkimas. Pasirinkti elementai saugomi kelių reikšmių lauke ir yra atskirti kableliais (numatyta).

Kelių reikšmių laukas, kurio reikšmės atskirtos kableliu

Kelių reikšmių laukų paskirtis yra palengvinti darbą tais atvejais, kai norite pasirinkti ir išsaugoti daugiau nei vieną pasirinkimą nekurdami sudėtingesnės duomenų bazės struktūros. Jums nematant „Access“ tai sutvarko už jus, automatiškai atskirdama duomenis ir vėl įkeldama juos kartu, kad reikšmės būtų rodomos viename lauke. „Access“ kelių reikšmių laukas veikia kaip „daugelis su daugeliu“ ryšys.

Svarbu   Perkeliant „Access“ duomenų bazę į „SQL Server“, „Access“ kelių reikšmių laukas konvertuojamas į „SQL Serverio“ kaip teksto laukas, kuriame yra atskirtų reikšmių rinkinys. „SQL Serveris“ nepalaiko kelių reikšmių duomenų tipo, kuris veikia kaip „daugelis su daugeliu“ ryšys, todėl gali prireikti papildomo kūrimo ir pertvarkymo darbo.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių lauko kūrimas

 1. Atidarykite lentelę Dizaino rodinyje.

 2. Pirmoje laisvoje eilutėje spustelėkite stulpelį Lauko pavadinimas, tada įveskite lauko pavadinimą.

 3. Spustelėkite tos eilutės stulpelyje Duomenų tipas, spustelėkite rodyklę, tada išplečiamajame sąraše pasirinkite Peržvalgos vediklis.

  Pastaba    Atsižvelgiant į atliktus pasirinkimus, peržvalgos vediklis sukuria trijų tipų sąrašus: peržvalgos lauką, reikšmių sąrašo lauką ir kelių reikšmių lauką.

 4. Įdėmiai atlikite toliau nurodytus vediklio žingsnius:

  1. Pirmajame puslapyje spustelėkite Įvesiu norimas reikšmes, tada spustelėkite Pirmyn.

  2. Kitame puslapyje pasirinkite 1 stulpelį, įveskite kelias reikšmes, kiekvienoje eilutėje po vieną po stulpelio antrašte, tada spustelėkite Pirmyn.

  3. Trečiajame puslapyje, dalyje Ar norite išsaugoti kelias reikšmes šioje peržvalgoje? pasirinkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes, tada spustelėkite Baigti.

 5. Įrašykite keitimus.

Puslapio viršus

Kelių pasirinkčių įvedimo lauko valdiklio dydžio keitimas

 1. Atidarykite formą ar ataskaitą Dizaino rodinyje arba Maketo rodinyje.

 2. Spustelėkite kelių pasirinkčių įvedimo lauko valdiklį, nukreipkite žymiklį į vieną iš dydžio keitimo rankenėlių, tada vilkite valdiklio kraštą, kol bus pasiektas norimas aukštis arba plotis:

  Kelių reikšmių lauko dydžio keitimas

  „Access“ automatiškai perkelia greta esančius formos ar ataskaitos valdiklius žemyn arba į kairę ar į dešinę.

 3. Įrašykite keitimus.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių lauko ypatybių atnaujinimas

Naudojant peržvalgos vediklį kuriant peržvalgos lauką, nustatomos peržvalgos lauko ypatybės. Norėdami pakeisti kelių reikšmių lauko dizainą, nustatykite jo Peržvalgos ypatybes.

 1. Atidarykite lentelę Dizaino rodinyje.

 2. Stulpelyje Lauko pavadinimas spustelėkite kelių reikšmių lauko pavadinimą.

 3. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Peržvalga.

 4. Pasirinktinio įvedimo lauke nustatykite ypatybę Rodymo valdiklis, kad būtų rodomos visos galimos ypatybės. Daugiau informacijos žr. Peržvalgos lauko ypatybės.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių lauko naikinimas

Svarbu    Panaikinus kelių reikšmių lauką, kuriame yra duomenų, tie duomenys bus pašalinti visam laikui, o panaikinimo nebus galima anuliuoti. Dėl šios priežasties reikėtų sukurti atsarginę duomenų bazės kopiją prieš naikinant lentelės laukus ar kitus duomenų bazės komponentus.

Panaikinimas iš duomenų lapo rodinio

 1. Atidarykite lentelę Darbalapio rodinyje.

 2. Raskite kelių reikšmių lauką, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite antraštės eilutę (pavadinimą), tada spustelėkite Naikinti lauką.

 3. Jei norite patvirtinti naikinimą, spustelėkite Taip.

Naikinimas iš dizaino rodinio

 1. Atidarykite lentelę Dizaino rodinyje.

 2. Spustelėkite eilutės parinkiklį šalia kelių reikšmių lauko, tada paspauskite klavišą DELETE arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite eilutės parinkiklį ir spustelėkite Naikinti eilutes.

 3. Jei norite patvirtinti naikinimą, spustelėkite Taip.

Puslapio viršus

Lauko ypatybių peržvalga

Nustatyti šią ypatybę

Į

Rodymo valdiklis

Nustatykite šią ypatybę, jei norite valdyti rodomas ypatybes:

 • Pasirinktinio įvedimo lauke pateiktos visos galimos ypatybės.

 • Sąrašo lauke pateiktos visos galimos ypatybės, išskyrus Sąrašo eilutės, Sąrašo plotis ir Sąrašo apribojimas.

 • Teksto lauke nerodomos jokios ypatybės, o laukas konvertuojamas į skirtą tik skaityti.

Eilutės šaltinio tipas

Pasirinkite, ar peržvalgos laukas bus užpildytas reikšmėmis iš kitos lentelės arba užklausos, ar iš jūsų nurodyto reikšmių sąrašo. Taip pat galima pasirinkti užpildyti sąrašą laukų pavadinimais lentelėje arba užklausoje.

Eilutės šaltinis

Nurodykite reikšmių lentelę, užklausą ar sąrašą, kuriame būtų peržvalgos laukui skirtos reikšmės. Jeigu ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Lentelė / užklausa arba Laukų sąrašas, ši ypatybė turi būti nustatyta į lentelės arba užklausos pavadinimą arba SQL sakinį, nurodantį užklausą. Jeigu ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta į Reikšmių sąrašą, šioje ypatybėje turi būti kabliataškiais atskirtų reikšmių sąrašas.

Susietasis stulpelis

Nurodykite stulpelį eilutės šaltinyje, kuris teiks reikšmę, saugomą peržvalgos lauke. Ši reikšmė gali būti nuo 1 iki stulpelių skaičiaus eilutės šaltinyje.

Stulpelis, iš kurio pateikiama saugotina reikšmė, nebūtinai turi būti tas pats, kaip ir rodomas stulpelis.

Stulpelių skaičius

Nurodykite stulpelių skaičių eilučių šaltinyje, kuris gali būti rodomas peržvalgos lauke. Norėdami pasirinkti rodomus stulpelius, pateikite stulpelio plotį ypatybėje Stulpelių pločiai.

Stulpelių antraštės

Nurodyti, ar rodyti stulpelių antraštes.

Stulpelių pločiai

Įveskite kiekvieno stulpelio plotį. Peržvalgos lauko rodoma reikšmė yra stulpelis arba stulpeliai, ypatybėje Stulpelio pločiai turintys ne nulinį plotį.

Jei nenorite rodyti stulpelio, pavyzdžiui, ID stulpelio, nurodykite plotį, lygų 0.

Sąrašo eilutės

Nurodyti eilučių, rodomų rodant peržvalgos lauką, skaičių.

Sąrašo plotis

Nurodyti valdiklio, rodomo rodant peržvalgos lauką, plotį.

Apriboti iki sąrašo

Pasirinkti, ar galima įvesti reikšmę, kurios nėra sąraše.

Leisti kelias reikšmes

Nurodyti, ar peržvalgos lauke galima pasirinkti kelias reikšmes.

Negalite keisti šios ypatybės reikšmės iš Taip į Ne.

Leisti redaguoti reikšmių sąrašą

Nurodykite, ar galima redaguoti peržvalgos lauką, kuris pagrįstas reikšmių sąrašu. Jeigu ši ypatybė nustatyta Taip ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelite peržvalgos lauką, kuris pagrįstas vieno stulpelio reikšmių sąrašu, bus rodoma meniu parinktis Sąrašo elementų redagavimas. Jei peržvalgos lauke yra daugiau nei vienas stulpelis, šios ypatybės nepaisoma.

Sąrašo elementų redagavimo forma

Įvardyti esamą formą, kurią naudosite sąrašo elementams, esantiems lentele arba užklausa pagrįstame peržvalgos lauke, redaguoti.

Rodyti tik eilutės šaltinio reikšmes

Rodyti tik reikšmes, kurios atitinka dabartinį eilutės šaltinį, kai parametro Leisti kelias reikšmes reikšmė yra Taip.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×