Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

#VALUE yra programos „Excel“ būdas nurodyti, kad „kažkas negerai su jūsų įvesta formule. Arba, kažkas negerai su nurodomais langeliais.“ Klaida yra labai bendra ir gali būti sudėtinga rasti tikslią jos priežastį. Informacija šiame puslapyje pateikia bendrąsias problemas ir klaidos sprendimus.

Naudokite toliau pateiktą išplečiamąjį sąrašą arba pereikite į vieną iš kitų sričių:

Taisyti konkrečios funkcijos klaidą

Moteris prie stalo, naudojanti nešiojamąjį kompiuterį

Atimties problemos

Jei dar nesate susipažinę su „Excel“, gali būti, kad netinkamai įvedėte atimties formulę. Tai atlikti galima dviem būdais:

Atimti langelio nuorodą iš kito langelio

Langelis D2 su $2,000.00, langelis E2 su $1,500.00, langelis F2 su formule: =D2-E2 ir rezultatu $500.00

Įveskite dvi reikšmes dviejuose atskiruose langeliuose. Trečiame langelyje atimkite vieno langelio nuorodą iš kito langelio. Šiame pavyzdyje langelyje D2 yra biudžeto suma, o langelyje E2 yra faktinė suma. F2 yra formulė = D2 E2.

Arba naudokite SUM su teigiamais ir neigiamais skaičiais

Langelis D6 su $2,000.00, Langelis E6 su $1,500.00, langelis F6 su formule: =SUM(D6,E6) ir rezultatu $500.00

Įveskite teigiamą reikšmę viename langelyje ir neigiamą reikšmę kitame. Trečiame langelyje, naudokite funkciją SUM, kad sudėtumėte du langelius. Šiame pavyzdyje langelyje D6 yra biudžeto suma, o langelyje E6 yra faktinė suma kaip neigiamas skaičius. F6 yra formulė =SUM(D6,E6).

Jei naudojate „Windows“, galite gauti #VALUE! klaidą net naudodami pačią paprasčiausią atimties formulę. Tolesnis sprendimas gali jums padėti:

 1. Iš pradžių greitai patikrinkite. Naujoje darbaknygėje įveskite skaičių 2 langelyje A1. Įveskite 4 langelyje B1. Langelyje C1 įveskite formulę =B1-A1. Jei gaunate #VALUE! klaidą, eikite prie kito veiksmo. Jei klaidos negaunate, išbandykite kitus šiame puslapyje pateiktus sprendimus.

 2. Jei naudojate „Windows“, atidarykite Valdymo skydą Regionas.

  • „Windows 10“: Spustelėkite Pradėti, įveskite Regionas, tada spustelėkite valdymo skydą Regionas.

  • „Windows 8“: Pradžios ekrane įveskite Regionas, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Regionas.

  • „Windows 7“: Spustelėkite Pradėti, įveskite Regionas, tada spustelėkite Regionas ir kalba.

 3. Skirtuke Formatai spustelėkite Papildomi parametrai.

 4. Raskite Sąrašo skyriklis. Jei sąrašo skyriklis nustatytas kaip minuso ženklas, pakeiskite jį kitu simboliu. Pavyzdžiui, dažnai kaip sąrašo skyriklis naudojamas kablelis. Taip pat dažnai naudojamas kabliataškis. Tačiau konkrečiam jūsų regionui gali būti įprastas kitoks sąrašo skyriklis.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Atidarykite darbaknygę. Jei langelyje yra #VALUE! klaida, dukart spustelėkite, kad jį redaguotumėte.

 7. Jei yra kablelių, kur turėtų būti minuso ženklų atimčiai atlikti, pakeiskite juos į minuso ženklą.

 8. Paspauskite ENTER.

 9. Kartokite šį procesą kituose langeliuose, kuriuose yra klaida.

Atimti langelio nuorodą iš kito langelio

Langelis D10 su 1/1/2016, langelis E10 su 4/24/2016, langelis F10 su formule: =E10-D10, o rezultatas 114

Įveskite dvi datas dviejuose atskiruose langeliuose. Trečiame langelyje atimkite vieno langelio nuorodą iš kito langelio. Šiame pavyzdyje langelyje D10 yra pradžios data, o langelyje E10 yra pabaigos data. F10 yra formulė =E10-D10.

Arba naudokite funkciją DATEDIF

Langelis D15 su 1/1/2016, langelis E15 su 4/24/2016, langelis F15 su formule: =DATEDIF(D15,E15,"d"), o rezultatas 114

Įveskite dvi datas dviejuose atskiruose langeliuose. Trečiajame langelyje naudokite funkciją DATEDIF, kad nustatytumėte datų skirtumą. Daugiau informacijos apie funkciją DATEDIF žr. Skirtumo tarp dviejų datų apskaičiavimas.

Paplatinkite datų stulpelį. Jei data lygiuojama dešinėje, vadinasi tai yra data. Jei ji lygiuojama kairėje, tai reiškia, kad data iš tiesų nėra data. Tai tekstas. Ir „Excel“ negali atpažinti teksto kaip datos. Toliau pateikti keli sprendimai, kurie gali padėti pašalinti šią problemą.

Tikrinimas, ar pradžioje yra tarpų

 1. Dukart spustelėkite datą, kuri naudojama atimties formulėje.

 2. Perkelti žymiklį į pradžią ir patikrinkite, ar galite pažymėti vieną ar kelis tarpus. Štai kaip atrodo pažymėti tarpai +langelio pradžioje:Langelis su tarpu, pasirinktas prieš 1/1/2016

  Jei langelyje yra ši problema, pereikite prie kito veiksmo. Jei nematote vieno ar daugiau tarpų, eikite prie kito skyriaus, kad patikrintumėte kompiuterio datos parametrus.

 3. Pažymėkite stulpelį, kuriame yra data, spustelėdami stulpelio antraštę.

 4. Spustelėkite Duomenys > Tekstą į stulpelius.

 5. Dukart spustelėkite Pirmyn.

 6. Vediklio 3 veiksme iš 3, dalyje Stulpelio duomenų formatas, spustelėkite Data.

 7. Pasirinkite datos formatą, tada spustelėkite Baigti.

 8. Kartokite šį procesą kituose stulpeliuose, kad užtikrintumėte, kad juose nėra tarpo simbolių prieš datas.

Kompiuterio datos parametrų tikrinimas

„Excel“ naudoja kompiuterio datos sistemą. Jei langelio data nėra įvesta naudojant tą pačią datos sistemą, „Excel“ neatpažins jos kaip tikros datos.

Tarkime, kad kompiuteris rodo datas kaip mm/dd/mmmm. Jei įvedėte tokią datą į langelį, „Excel“ gali atpažinti ją kaip datą ir ją būtų galima naudoti atimties formulėje. Tačiau jei įvedėte datą dd/mm/mm, „Excel“ neatpažintų jos kaip datos. Vietoj to į ją būtų atsižvelgiama kaip į tekstą.

Yra du šios problemos sprendimai: Galima pakeisti kompiuterio naudojamą datos sistemą, kad jis atitiktų datos sistemą, kurią norite įvesti naudodami „Excel“. Arba programoje „Excel“ galima sukurti naują stulpelį ir naudoti funkciją DATE, kad būtų galima kurti teisinga datą, pagrįstą data, kuri saugoma kaip tekstas. Štai kaip tai padaryti, jeigu tarsime, kad kompiuterio datos sistema yra mmmm/dd/mm, o jūsų tekstinė data yra 31/12/2017 langelyje A1:

 1. Sukurti formulę: =DATE(RIGHT(A1,4),MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

 2. Rezultatas būtų 12/31/2017.

 3. Jei norite, kad formatas būtų rodomas kaip dd/mm/mmmm, paspauskite CTRL + 1 (arba MAC komandos mygtuko piktogramos vaizdas + 1, jei naudojate „Mac“).

 4. Pasirinkite kitą lokalę, kuri naudoja dd/mm/mmmm formatą, pvz., anglų (Jungtinė Karalystė). Kai baigsite taikyti formatą, rezultatas bus 31/12/2017 ir tai bus tikra data, o ne tekstinė data.

Pastaba: Ankstesnė formulė parašyta naudojant funkcijas DATE, RIGHT, MID ir LEFT. Atkreipkite dėmesį, kad rašant datą daroma prielaida, kad tekstinę datą sudaro du dienų simboliai, du mėnesių simboliai ir keturi metų simboliai. Gali tekti tinkinti formulę, kad ji atitiktų datą.

Problemos su tarpais ir tekstu

Dažnai #VALUE! klaida įvyksta todėl, kad formulė nurodo kitus langelius, kuriuose yra tarpų, arba dar blogiau – paslėptų tarpų. Dėl šių tarpų langelis gali atrodyti tuščias, nors iš tikro jis nėra tuščias.

1. Pasirinkite nurodytus langelius

Pasirinktas stulpelis

Raskite langelius, kuriuos nurodo formulė, ir juos pažymėkite. Daugeliu atvejų patogu pašalinti tarpus visame stulpelyje, nes galima šalinti daugiau negu vieną tarpo simbolį vienu metu. Šiame pavyzdyje spustelėjus E pažymimas visas stulpelis.

2. Raskite ir pakeiskite

Skirtukas Pagrindinis > Rasti ir pasirinkti > Keisti

Skirtuke Pagrindinisspustelėkite Rasti ir pasirinkti, tada spustelėkite Keisti.

3. Pakeiskite tarpus niekuo

Rasti laukus, kuriuose yra tarpų, keisti su tuščiais laukais

Į lauką Rasti įveskite vieną tarpo simbolį. Tada lauke Keisti kuo panaikinkite visą informaciją.

4. Keisti arba Keisti viską

Mygtukas Keisti viską

Jei žinote, kad galima pašalinti visus stulpelyje esančius tarpus, spustelėkite Keisti viską. Jei norite niekuo keisti atskirus tarpus, spustelėkite Rasti kitą, ir spustelėkite Keisti, jeigu žinote, kad tarpo simbolio nereikia. Kai baigsite, klaida #VALUE! gali būti išspręsta. Jei neišspręsta, pereikite prie kito veiksmo.

5. Filtro įjungimas

Pagrindinis > Rūšiuoti ir filtruoti > Filtras

Kartais yra paslėptų simbolių, ne tarpų, dėl kurių langelis atrodo tuščias, nors iš tikro nėra tuščias. Taip gali nutikti dėl langelyje esančių viengubų kabučių. Norėdami pašalinti tokius simbolius iš stulpelio, įjunkite filtrą eidami į Pagrindinis > Rūšiuoti ir filtruoti > Filtras.

6. Nustatykite filtrą

Filtruoti meniu su nepažymėtu žymės langeliu Žymėti viską, pažymėtas žymės langelis (Tuščia)

Spustelėkite filtro rodyklę Filtravimo rodyklė, tada panaikinkite Žymėti viską žymėjimą. Pasirinkite žymės langelį Tuščia.

7. Pažymėkite visus nepavadintus žymės langelius

Pažymėtas neįvardytas žymės langelis

Pažymėkite visus žymės langelius, kuriuose nėra nieko šalia jų, panašų į šį.

8. Tuščių langelių pažymėjimas ir naikinimas

Pasirinkti tušti filtruoti langeliai

Kai „Excel“ pateiks tuščius langelius, pažymėkite juos. Tada paspauskite klavišą „Delete“. Taip išvalysite visus paslėptus simbolius langeliuose.

9. Filtro valymas

Filtro meniu, valyti filtrą iš...

Spustelėkite filtro rodyklę Filtravimo rodyklė, tada spustelėkite Valyti filtrą nuo... , kad būtų rodomi visi langeliai.

10. Rezultatas

#VALUE! klaida dingo ir pakeista formulės rezultatu. Žalias trikampis langelyje E4

Jei #VALUE! klaida kilo dėl tarpų, tada tikėtina, kad klaidą pakeitė formulės rezultatas, kaip parodyta tolesniame pavyzdyje. Jei ne, kartokite šį procesą kitiems langeliams, kuriems taikoma formulė. Arba išbandykite kitus šiame puslapyje pateiktus sprendimus.

Pastaba: Šiame pavyzdyje langelyje E4 yra žalias trikampis, o skaičius sulygiuotas kairėje. Tai reiškia, kad skaičius išsaugotas kaip tekstas. Vėliau tai gali sukelti daugiau problemų. Jei matote šią problemą, rekomenduojame konvertuoti skaičius, išsaugotus kaip tekstas, į skaičius.

Tekstas ar specialieji simboliai langelyje gali sukelti #VALUE! klaidą. Tačiau kartais sunku pamatyti, kuriuose langeliuose yra šių problemų. Sprendimas: Naudokite funkciją ISTEXT, kad patikrintumėte langelius. Atkreipkite dėmesį, kad ISTEXT klaidos neištaiso, o paprasčiausiai randa langelius, dėl kurių gali įvykti klaida.

Pavyzdys su #VALUE!

H4 su =E2+E3+E4+E5 ir rezultatu #VALUE!

Štai formulės pavyzdys, kurioje yra #VALUE! klaida. Labiausiai tikėtina, kad ji įvyksta dėl langelio E2. Jame yra specialusis simbolis, kuris rodomas kaip laukelis po „00“. Arba, kaip parodyta tolesniame paveikslėlyje, galima atskirame stulpelyje naudoti funkciją ISTEXT ir patikrinti, ar yra teksto.

Tas pats pavyzdys su ISTEXT

Langelis F2 =ISTEXT(E2), o rezultatas TRUE (teisinga)

Čia funkcija ISTEXT buvo įtraukta į stulpelį F. Visi langeliai tinkami, išskyrus tą, kuriame yra reikšmė TRUE. Tai reiškia, kad langelyje E2 yra teksto. Norėdami išspręsti šią problemą, galite panaikinti langelio turinį ir iš naujo įvesti 1865.00 reikšmę. Arba galima naudoti funkciją CLEAN, kad išvalytumėte simbolius, ar naudoti funkciją REPLACE, kad pakeistumėte specialiuosius simbolius kitomis reikšmėmis.

Panaudojus funkciją CLEAN ar REPLACE galima kopijuoti rezultatą ir naudoti Pagrindinis > Įklijuoti > Specialusis įklijavimas > Reikšmės. Taip pat gali tekti konvertuoti skaičius, išsaugotus kaip tekstas, į skaičius.

Formulėms su matematinėmis operacijomis, pvz., +, -, gali nepavykti apskaičiuoti langelių, kuriuose yra teksto ar tarpų. Tokiu atveju bandykite naudoti funkciją. Funkcijos dažnai nepaiso tekstinių reikšmių ir viską skaičiuoja kaip skaičius, nesudarydamos priežasčių įvykti #VALUE! klaidai. Pavyzdžiui, vietoje =A2+B2+C2 įveskite =SUM(A2:C2). Arba vietoje=A2*B2 įveskite =PRODUCT(A2,B2).

Kiti galimi sprendimai

Pasirinkite klaidą

Langelis H4 su formule =E2+E3+E4+E5 ir rezultatu #VALUE!

Iš pradžių pasirinkite langelį su #VALUE! klaida.

Spustelėkite Formulės > Įvertinti formulę

Įvertinti formulės dialogo langą su " "+E3+E4+E5

Spustelėkite Formulės > Įvertinti formulę > Įvertinti. „Excel“ įvykdys visus formulės žingsnius atskirai. Šiuo atveju formulė =E2+E3+E4+E5 neveikia dėl langelyje E2 paslėpto tarpo. Peržiūrint E2 langelį tarpo pamatyti nepavyksta. Tačiau matyti, kad jis ten yra. Jis rodomas kaip " ".

Kartais galite norėti klaidą #VALUE! pakeisti kuo nors kitu, pvz., savo tekstu, nuliu ar tuščiu langeliu. Tokiu atveju galite į savo formulę įtraukti funkciją IFERROR. IFERROR patikrins, ar yra klaida, ir jei taip, pakeis ją kita jūsų pasirinkta reikšme. Jei klaidos nėra, bus skaičiuojama jūsų pradinė formulė. IFERROR veiks tik „Excel 2007“ ir vėlesnėse versijose. Ankstesnėse versijose galite naudoti IF(ISERROR()).

Įspėjimas: Funkcija IFERROR paslėps visas klaidas, ne tik #VALUE! klaidą. Slėpti klaidas nerekomenduojama, nes dažnai klaidos yra ženklas, kad reikia ką nors ištaisyti, o ne slėpti. Nerekomenduojame naudoti šios funkcijos, nebent esate visiškai tikri, kad formulė veikia taip, kaip norite.

Langelis su #VALUE!

Langelis H4 su =E2+E3+E4+E5 ir rezultatu #VALUE!

Štai formulės pavyzdys, kurioje yra klaida #VALUE! dėl langelyje E2 esančio paslėpto tarpo:

Klaidą paslėpė IFERROR funkcija

Langelis H4 su =IFERROR(E2+E3+E4+E5,"--")

O čia ta pati formulė su IFERROR, įtraukta į formulę. Šią formulę galima skaityti taip: „Apskaičiuoti formulę, tačiau jei yra kokia nors klaida, pakeisti ją dviem brūkšneliais.“ Atkreipkite dėmesį, kad "" taip pat galima naudoti, kad vietoje dviejų brūkšnelių nieko nebūtų rodoma. Arba galima pakeisti savo tekstu, pvz.: "Bendroji klaida".

Deja, galite pastebėti, kad IFERROR iš tikro nepašalina klaidos, tiesiog ją paslepia. Todėl įsitikinkite, kad paslėpti klaidą yra geriau nei ją ištaisyti.

Gali būti, kad tam tikru metu yra nepasiekiami duomenų ryšiai. Norėdami išspręsti problemą, atkurkite duomenų ryšį arba, jei įmanoma, importuokite duomenis. Jei nėra prieigos prie ryšio, paprašykite darbaknygės kūrėjo, kad sukurtų jums naują failą. Naujas failo galėtų turėtų tik reikšmes ir būti be jokių ryšių. tai galima padaryti nukopijavus visus langelius š įklijavus tik reikšmes. Jei norite įklijuoti tik reikšmes, galima spustelėti Pagrindinis > Įklijuoti > Specialusis įklijavimas > Reikšmės. Tokiu būdu pašalinamos visos formulės ir ryšiai, todėl būtų pašalintos ir visos #VALUE! klaidos.

Jei nežinote, ką daryti šiuo metu arba nežinote, galima ieškoti panašių klausimų „Excel“ bendruomenės forume arba paskelbti savo klausimą.

Saitas su „Excel“ bendruomenės forumu

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Taip pat žr.

„Excel“ formulių apžvalga

Kaip išvengti sugadintų formulių

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×